2011-07-02

Сила

СИЛА - ж. источник, начало, основная (неведомая) причина всякого действия, движенья, стремленья, понужденья, всякой вещественой перемены в пространстве, или: начало изменяемости мировых явлений, хомяков. тяготенье основная сила природы. сила есть отвлеченное понятие общего свойства вещества, тел, ничего не объясняющее, а собирающее только все явления под одно общее понятие и названье. силы природы, силы жизненные, неведомая причина, коей мы приписываем все явленья. мертвая сила, неодушевленной природы; живые, растительной и животной природы. | сила духовная, сила ума, сила воли, сила нравственая, мочь, могута, способность, также нисколько не объясняемая, но проявляющаяся без видимой вещественой силы, как будто независимо от вещества. духовная сила молитвы. силою разума человек постигает и заключает, изобретаетает и замышляет. сила воли над самим собою, над плотью. есть отношенья, где сила воли одного человека действует на волю другого, покоряя ее, или приобщая к своей (магнетизм). совесть есть нравственая сила. сила убежденья, сила красноречия, есть также сила духовная.

Pvz. "Hattusilis I", "Mursilis I " - Hetų valdovai pridėdavo galūnę - "-silis" t.y. "siela".

Sarmatams
priėmus svetimųjų papročius ir kalbas pirminė žodžio prasmė išvirto į (sl.) "syla" > "jėga" ir kaukaziečių pavardės pabaigą - "-švilis".

Tačiau pirminė prasmė buvo "Siela".

soul dūse, seilis

2011-07-01

2011-06-29

Kranklys

Kranklys (lot. Corvus corax, angl. Common Raven, vok. Kolkrabe) - varninių (Corvidae) šeimos paukštis. Dar kitaip vadinamas juodvarniu, varnu, krankiu, kruku.

Mėgsta tupėti medžių viršūnėse, ant įvairių kuolų.

Balsas šaržus "kroo-kroo…" ar "kruk-kruk".

Krankliai minta gyvūninės kilmės maistu: dvėseliena, neretai gaudo įvairius paukščius ir smulkius žinduolius.

Užpuola gervių, naminių paukščių lizdus.1 kranklỹs sm. (4)
1. J, OG461 zool. juodvarnis, varnas, krankalas, krankanas (Corvus corax): Kranklys visas juodas metaliniu atspindžiu T.Ivan. Kranklỹs panašus in varną, tik juodas anas ir vištas drasko kaip vanagas Šr. Didesnis už varną kranklỹs Azr. Greta papūgų kranklys pagrįstai yra laikomas vienu iš protingiausių paukščių T.Ivan. Kranklỹs drasko vištas ir viščiukus Trak. Kranklỹs priš lytų kranka visumet Varn. Dar niekuomet negirdėjo, kad kranklys kalbėtų V.Krėv. Kranklỹs krankia Sn. Per girelę lydint, krankliai krankliavo Nč. Kranklys jau nunešė vieną žąselį Lp. Atlėkė pulkas kranklių̃ Mrs. O jūs bernyčiai, jūs juodi kranklyčiai! Mrk. ^ Tu juodas kap kranklỹs Lš. Lekia kap krankliaĩ ant ėdesio Dkš. Kranklỹs vaikus prausa čystam četverge Vvs. | prk.: Nesugriaus mūs taikingo rytojaus naujo karo piktieji krankliai (sov.) rš. | Nuog kranklio nieko nepakavosi – anas visa suuodžia (apie smaližių ar smalsuolį) Arm.

G.Nausėda: „Mokesčiai niekada nesumažės, nes valstybei reikės mokėti skolas ir palūkanas“.


79. Karla Marla 19:05 06-29 IP: 80.240.9.72
Šį jungą įteisino mūsų išrinktieji.

Gal proto, gal sąžinės pritrūko.

O gal tiesiog parsidavė.

Mūsų valioje juos priversti šią amžiną naštą nuo mūsų, mūsų vaikų ir anūkų kuprų (kurių jie dar neturi ir neturės) nuimti.

Google: Politinė valia.

Google: Neigiamos palūkanos.

Google: Banco Rotto.

Google: I Go Chop Yo Dollar.

81. Karla Marla 19:07 06-29 IP: 80.240.9.72
Google: Kryžiuotis.

70. Google: Tai kvaili britai! 23:05 06-29 IP: 80.240.9.72
SEB banko patarėjas ir analitikas Gitanas Nausėda uždirba mažiau, nei prieš krizę.

Tai jis pasakė Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje pusryčiuose, kurių metu pristatė savo požiūrį į Lietuvos ekonomiką.

Puikiausias teisingumo jausmas


Prancūzijos bankai padės Graikijai.

1. 20 000 € kiekv. griešnam griekui 16:02 06-27 IP: 84.15.188.12
110 + 120 (mlrd. €) : 11 (mln. griekų) > 20 000 €

ES prezidentas: „Graikų balsavimas svarbus visai euro zonai ir pasaulio ekonomikai“.

2. Puikiausias teisingumo jausmas 08:04 06-29 IP: 80.240.9.72
Puikiausias teisingumo jausmas būtų, jeigu kiekvienas mokėtų jam priklausančius mokesčius”, - nurodė Hermanas Van Rompuy, pabrėžęs, kad “Europa nėra problemų šaltinis”.

Išties.

Pasaulinė krizė atėjo iš JAV.

Pasaulio bankas, TVF, FED - Vašingtone, JAV.

Pasaulio valiutinių rezervų beveik 2/3 sudaro $.

Special Drawing Rights (SDR) - TVF apskaitos vienetas, kuriais atsiskaitoma už TVF kreditus, sudarytas iš valiutų krepšelio: 41.9% $, 37.4% €, 9.4% ¥, 11.3% £.

Graikai - nuo seno "civilizacijos lopšy", šituos legalaus sukčiavimo metodus senai perprato.

Ir priešnuodžių rado - tereikia savo popierius klastoti.

Suklastojo, ir į euro zoną įstojo.

Dabar
gauna "paramą" - po 20 000 € paskolų, skaičiuojant kiekvienam, galės toliau sirtakį šokt, kai nemitinguos ir prieš išlaidų mažinimą neprotestuos.

Mes per 20 metų tesugebėjom prasiskolinti tik po 5 000 €, į zoną nepapuolėm.

Diržus veržiamės.

Kur rasti tą puikiausią teisingumo jausmą, a, Pasaulio Teisuoliai?

2011-06-28

Equal Not Special Rights!

Special Drawing Rights (SDRs) are supplementary foreign exchange reserve assets defined and maintained by the international Monetary Fund (IMF). Not a currency, SDRs instead represent a claim to currency held by IMF member countries for which they may be exchanged.

As they can only be exchanged for Euros, Japanese yen, UK pounds, or US dollars, SDRs may actually represent a potential claim on IMF member countries' nongold foreign exchange reserve assets, which are usually held in those currencies.

In 2001, the UN suggested allocating SDRs to developing countries for use by them as cost-free alternatives to building foreign exchange reserves though borrowing or running current account surpluses.

In 2009, a SDR allocation was made to countries that had joined the IMF after the 1979-1981 round of allocations was complete (and so had never been allocated any). First proposed in 1997, many of the beneficiaries of this 2009 allocation were developing countries.

Tokių šalių sąrašą pradeda Albanija, užbaigia Jemenas, Lietuva - vidury.

Это платёжное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Основная цель создания: преодоление парадокса Триффина в рамках Бреттон-Вудской валютной системы — противоречия между международным характером использования и национальной природой валют.

Используется для регулирования сальдо платёжных балансов, для покрытия дефицита платежного баланса, пополнения резервов, расчётов по кредитам МВФ.

Special rights.

Special rights is a term originally used by libertarians to refer to laws granting rights to one or more groups which are not extended to other groups.

Ideas of special rights are controversial, as they clash with the principle of equality before the law.

Tarptautiniam valiutos fondui vadovaus prancūzė Ch.Lagarde.

3. Special Drawing Rights 23:24 06-28 IP: 80.240.9.72
Specialiosios skolinimosi teisės – tai TVF apskaitos vienetas, jos naudojamas kaip rezervai valstybių centriniuose bankuose papildant aukso ir konvertuojamos valiutos atsargas. SST krepšelį šiuo metu sudaro keturios pagrindinės pasaulio valiutos – JAV doleris, Didžiosios Britanijos svaras, euras bei Japonijos jena.

4. Equal Not Special Rights!
23:26 06-28 IP: 80.240.9.72
Equal Not Special Rights!