2010-04-02

Умом Россию не понять

Vilniaus kino festivalio „Kino pavasaris“ žiūrovams rusų kino režisierius Pavelas Lunginas pristatęs savo naujausią filmą „Caras“ sako norįs kaip nors nutraukti istorines temas savo kūryboje.

Pasak režisieriaus, „Caras“ yra sunkus, sudėtingas, žiaurus filmas, išaugęs iš ankstesnės juostos „Sala“. Abu filmus sieja tas pats pagrindinio vaidmens atlikėjas - Piotras Mamonovas.

„Meninėmis priemonėmis bandėme suprasti Rusijos valdžios prigimtį, ką reiškia būti Rusijos caru, kodėl valdžia yra rytietiškai sudievinama. Jums, kurie ilgai gyvenote greta Rusijos, po Rusija, vėl be Rusijos, šie dalykai labai iškalbingi“, - kalbėjo režisierius.

4. Mario Alinei 11:46 04-01 IP: 80.240.12.72
... As is known, most western European words designating the notion of “slave” derive from the Latin word sclavus, originally meaning “Slavic”: not only English slave, but also German Sklave, Dutch slaaf, Danish slave, Swedish slaaf, Welsh slaf, Breton sklav, French esclave, Spanish esclavo, Portuguese escravo, Italian schiavo, Albanian skllaf, Modern Greek sklavos, etc. The word has also entered Spanish Arabic, where it has become saklabi or siklabi, plural sakaliba, with the meaning of “eunuch”. In Italy, Lat. sclavus has developed into schiavo in the dialect of Florence, which eventually has become standard Italian. But in Northern Italian dialects, in particular in the dialects of Veneto, through regular phonetic developments, sclavus ‘Slav’ as well as ‘slave’ has become first sciavo, then sciao, and finally ciao, the Italian informal greeting, now internationally known. Interestingly, the same development, but completely independent of the Northern Italian one, took place in South Eastern Italian dialects, where schiau has the same origin and the same meaning as ciao. Notice that South Eastern Italy was also an area of very early Slavic influence, through importation of slaves (cp. Aebischer 1936, 487). As to the semantic change from the notion of “slave” to a simple greeting, it can be easily explained by comparing the very similar development by which in certain parts of central Europe the word servus, originally meaning “servant”, has become a common greeting. Why is all of this important for the traditional theory of the ethnogenesis of the Slavs? Because of the passage from the meaning of ‘Slav’ to the notion of ‘slave’, and its great historical significance. Let us see this in greater detail.

5. Mario Alinei 11:46 04-01 IP: 80.240.12.72
There is a whole collection of medieval sources, which would take too long to list, but which have been systematically studied by the three fundamental studies on the history of Lat. sclavus (Aebischer 1936, Verlinden 1943, 1955), which shows that the earliest attestations of the word sclavus date back to the Early Middle Ages: precisely when the Slavs, in the traditional scenario, should undertake their ‘great migration’ (In other words, when Avars in 567 brought a great number of slave Slavs to Pannonia. Possible start of association Slav=slave. Start of Slavic settlements in Pannonia, recorded in Slavic annals as " When Slavs were sitting by Danube" . Slavs start slowly extending their settlements in Pannonia and out of Pannonia. Wolfram 1987, 70.-Translator' s note). Indeed we find the meaning ‘slave’ associated to the word sklavos sklavus generally used in Byzantine Greek and Late Latin documents of the 10th century of our era, and most philologists and historians who have discussed the problem are inclined to read “slave” instead of “Slav” in many earlier attestations. Still earlier, the first attestations of the word in the sense of “Slavic” can also be found in Greek, in the 6th century of our era. According to Vasmer himself, for example, the attestation of sclavos in Agathias (6th century) already has the meaning of “slave” (Aebischer 1936, 485). How do scholars explain the semantic development from “Slavic” to “slave”? All historical sources irrefutably show that the Slavic area was the main reservoir of slaves in the whole period of Early Middle Ages, beginning probably in the 6th century, and with a peak around the 10th. This preference for slaves of Slavic origin – so strong as to make Slavs the slaves by anthonomasia – has been easily explained: in that period Slavic people were the only ones who were still pagan, and this detail is most important as it explains why, by choosing them, early medieval slave traders – mostly Venetian, Genoese and Jewish – did not violate the new principles of the “Societas christiana”, introduced by Pope Gregory the Great at the end of the 6th century, according to which baptized people must be excluded from slavery. So we obtain a safe dating for the word sclavus, in the sense of “slave”, which will be approximately the period between the sixth and tenth centuries.

17. Prūsai – vakarų baltų tauta
12:39 04-01 IP: 80.240.12.72
Rusią valdė tik dvi dinastijos. Pirmoji buvo Riurikų, antroji – Romanovų. Pirmuosius, anot legendų ( bibliotekar .ru / rus/ 80.htm), senovės Rusios žmonės IX amžiuje pasikvietė iš Prūsijos. Romanovai (patys save, beje, vėlgi kildinantys iš XIV amžiаus prūsų), 1610-1612 metų " Smūtos" metu su germanų švedų pagalba pakeitę Riurikus, 1761 metais susiženijo su vėlgi germaniškąja Schleswig-Holstein-Gottorp dinastija. Po 11 metų trys germanų valstybės - Rusija, Prūsija (kryžiuočių nukariauta XIII amžiuje) ir Austro-Vengrija - pasidalijo Abiejų Tautų Respubliką.

18. to 13, 15, 16
12:42 04-01 IP: 80.240.12.72
Paskaitykit 17-tą, ir bus aišku, kodėl 1612 metų lapkričio 4 diena yra dabartinės Rusijos valstybinė šventė. Tai - Rusijos Gimimo Diena.

«Умом Росси́ю не понять» — стихотворение (четверостишие), написанное 28 ноября 1866 года поэтом Фёдором Тютчевым:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Одна из характеристик российского государства и менталитета россиян, акцентирующая определённую иррациональность поведения. Элемент литературного образа «загадочной русской души», носящего романтический характер, в отличие от негативного, например, у Бисмарка: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью».

Kur tau suprasi rusus, jei nuo jaunų dienų - su vokietkom ir vokiečiais...

Jei jie, -sonai ir -bergiai, ne vokiečiai - tai kas tokie?

Что русскому хорошо, то немцу - смерть.

20. Bandančiam suprasti Lunginui 13:00 04-01 IP: 80.240.12.72
„Vis bandau suprasti, kodėl laisvė taip sunkiai įsišaknija Rusijoje, kodėl yra toks vidinis pasipriešinimas, kylantis ne iš viršaus, o iš apačios, iš liaudies, jos atmetamas. Man įdomus Rusijoje vaidinamas spektaklis Dievo akivaizdoje - nuolatinis keistas žiaurumo, dievobaimingumo ir teatrališkumo mišinys“, - sakė P.Lunginas. Paskaitykit 4, 5, 17, 18, ir suprasit, kodėl per Rusijos TV kiekvieną dieną rodo filmus apie zonos gyvenimą ir papročius, o per, tarkim, Vokietijos, Prancūzijos ar Britanijos TV - nerodo.

Большой интерес Николая I
вызвала анонимно опубликованная Тютчевым брошюра «Россия и Германия» (1844). Эта работа была предоставлена императору, который, как сообщил родителям Тютчев, «нашел в ней все свои мысли и будто бы поинтересовался, кто ее автор».

Совсем не печатая в эти годы стихотворений, Тютчев выступает с публицистическими статьями на французском языке: «Письмо к г-ну доктору Кольбу» (1844), «Записка царю» (1845), «Россия и революция» (1849), «Папство и римский вопрос»(1850), а также позднее, уже в России написанная статья «О цензуре в России» (1857). Две последние являются одними из глав задуманного им под впечатлением революционных событий 1848-49 гг., но не завершенного трактата «Россия и Запад».

В данном трактате Тютчев создает своего рода образ тысячелетней державы России. Излагая свое «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал ее «православный характер». В статье «Россия и революция» Тютчевым была проведена мысль, что в «современном мире» существуют только две силы: революционная Европа и консервативная Россия. Тут же излагалась и идея создания союза славянско-православных государств под эгидой России.

Активность Тютчева не осталась без внимания. Вернувшись в Россию в 1844 году, он вновь поступил в министерство иностранных дел (1845), где с 1848 года занимал должность старшего цензора. Будучи им он не разрешил распространять в России манифест коммунистической партии на русском языке, заявляя что "кому надо, прочтут и на немецком".

Vokiečiai?

Ar kas kitas, už jų pasislėpęs?

A?


2010-03-30

Roast Swan

Vienas kinas, pardavinėjantis įvairius spaudinius, vilioja klientus antimi, kuri dirba jo asistente, praneša Ananova.com.

Paukštis stovi ant kėdės kioske ir snapu paima pinigus, paduoda laikraščius ar žurnalus klientams. Kiekvieną kartą savininkui Wangui užsnūdus antis pradeda kvaksėti ir jį pažadina.

Guangzhou mieste kioską turintis Wangas teigia užauginęs ir treniravęs antį ir tikrai neketina jos kada nors paskersti ar parduoti.


Spaudos antis - pramanyta žinia laikraštyje.

Negi tokią kepsi...

Va, gulbė - visai kitas reikalas!

Štai Anglijos karaliaus Henriko VIII,


kuris, be kita ko, Romos Popiežių kai kur pasiuntė, 12 baliaus patiekalų.

Matot aštuntą?

The bird was often presented to the table with a gold crown upon its head.

Roasted swan.

In case you need to know how to do this, here is a recipe from the late fourteenth century “Le Menagier de Paris”.

To this day, English law stipulates that all mute swans are owned by the Crown and may not be eaten without permission from the Queen.


Sakoma, kad Anglijos karališkoji šeima noriai skanauja gulbių mėsą. „Hyde“ parke, kaip ir kituose Londono parkuose, nuo senų laikų laikomos gulbės – jos yra karališkoji nuosavybė. Tiesa, prieš ketverius metus įvyko garsus skandalas. Kai kurie karališkieji paukščiai buvo pavogti. Deja, jie taip ir neatsirado. Manoma, kad jie buvo papjauti ir suvalgyti.

Kaip žinia, pagal viduramžių tradicijas Anglijoje gulbių mėsa buvo ruošiama su pipiriniu padažu. Deja, šis delikatesas patekdavo tik ant karalių stalo. Varguomenei netekdavo ragauti gulbių. Ką gi, laikai keičiasi - vis dažniau atsiranda narsuolių, išdrįsusių nusižengti šimtmečius trunkančioms tradicijoms.

Fellows of St John’s College are the only people outside the Royal Family legally allowed to eat unmarked mute swans.


Cambridge!

Keista, bet, sprendžiant pagal radinius, XIII a. Vilniaus didikai valgė daugiausia naminius gyvulius - kiaules ir raguočius (96 procentų rastų kaulų priklauso jiems).

Ir tik nuo XIV-XV a. net 31 procentas Vilniaus pilyje gyvenusių valdovų mėsos raciono sudarė žvėriena - stumbrai, briedžiai, šernai, stirnos, antys, kurapkos, tetervinai.

Tikrai, keisti tie senovės vilniečiai.

Dabar - visai kitaip gyvenam, ir ne tik Vilniaus pilyje!

Emigrantai iš Rytų Europos okupavo Anglijos Peterboro miesto parką.

Įsirengę lūšnas prie vandens jie geria pigų sidrą ir lenkišką degtinę, skerdžia ir valgo Nene upėje plaukiojančias gulbes, praneša dailymail.co.uk.

Emigrantai, tarp kurių yra ir lietuvių, įsikūrė viename gražiausių ir populiariausių miesto parkų, kuriam skirta daugiau kaip 10 milijonų svarų tam, kad būtų įrengti nauji dviračių takai, lankytinos vietos ir skatinamas šeimų kėlimasis gyventi prie upės.

Parkas yra viena iš nedaugelio vietų, kurioje susirenka ir poruojasi gulbės giesmininkės. Per parką tekančioje Nene upėje gyvena upėtakiai ir lašišos.

Tačiau dėl įžūlių ir sužvėrėjusių emigrantų vietiniai gyventojai bijo prie parko net prisiartinti.

Užuot grožėjęsi įspūdingu besiporuojančių paukščių spektakliu, rytų europiečiai gaudo juos specialiomis gaudyklėmis ir čia pat ant upės kranto kepa gulbes ant laužų. Ant iešmų maunami ir triušiai, visos žuvys, sraigės.

Šiuo metu ant Nene upės kranto yra įsikūrę maždaug 16 tūkst. gyvenamosios vitos neturinčių ar nenorinčių už ją mokėti gyventojų.

Įsivaizduojat, ant iešmų – gulbės, triušiai, visos žuvys ir sraigės!

- Bon appétit!

Nene upės pakrantėje skamba rytųeuropietiški sraiges ir sidrą į gerkles palydintys palinkėjimai.

Ir dainos.

In English, of course.

Choru.

Juk gerklių - 16 tūkstančių!

Teisybė, lryto.lt kompanionas pradžioj kuklinasi, teranda keletą lenkų, gulbę nudaigojusių.

Bet paskui pasitaiso.

Living off the land: A Lithuanian woman in her shack home by the River Nene.


Iš karto matyti - lietuvaitė.

Barbės rinkinio ant kūtės stogo matyti.

On the other hand, for the believer no proof is needed.

A real cotguean of a cote!

Keptų gulbių prisikirtusi.

O štai Anglijos karališkajai šeimynai nūnai einasi gerokai prasčiau nei Henry VIII laikais.

Su britų benamiais nakvoja.