2020-11-07

IšSiPaGiriokim


80-90- 


 100 metų...

Sleeping $15.5 Million Woke Up

 


On November 7 at around 12:37 a.m. (EST), another string of so-called ‘sleeping bitcoins’ were moved for the first time since 2010. The peculiar movement stemmed from 20 blocks from 2010 with approximately 1,000 BTC spent ($15.5 million) in a single block.

2020 has been a wild year and in the Bitcoin world, it’s been no different. This year a great number of decade-old bitcoin addresses often referred to as ‘sleeping bitcoins’ or ‘zombie coins’ have been spent. On October 14, news.Bitcoin.com reported on an old coinbase reward being spent after a string of 21 block rewards were spent on October 11.

After the October 14th spend, four more coinbase rewards from 2010 were spent days later. On October
17, 25, 29, and November 1, approximately 200 BTC from 2010 was transferred.

India lLaunched The 51st Mission of Polar Satellite Launch Vehicle

 

The Indian Space Research Organisation (ISRO) launched the 51st mission of Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) on Saturday. The carrier vehicle PSLV C49 will deliver 10 satellites in all with EOS-01 as the primary one. The EOS-01, an earth observation satellite, was intended to provide agriculture, forestry and disaster management support.

Boris Bekker ParDuoda Namą Su Mama Elvyra

 
O Ar NuStatytas Valdžios Atvejis?

 


TV IšVietė


Больница В НовоСибирске

 

Жми
Mes (Kam?) PaŽadam

 


Veryga Yra PsichiAtras

 Verizon

 

2020-11-06

Время Жечь Деньги

Two Keys

 

Vatican

"Iron" is the debut single by Woodkid 

The music video, starring the fashion models Agyness Deyn,[2] Matvey Lykov,[3] Willy Cartier[4] and Ross Tanner,[4] was directed by Yoann Lemoine himself.[5] It was awarded "Best Music Video" at the Namur Film Festival 2011,[2][6] "Best Art Direction" at the Antville Music Video Awards 2011,[7] and won the Grand Prix at the Protoclip International Music Video Festival 2011.[2] It was nominated for "Best Cinematography" at the Antville Music Video Awards 2011,[2] for "Best Music Video" at the Camerimage International Film Festival 2011[8] and for "Best International Pop Video", "Best Styling in a Video" and "Best Visual Effects in a Video" at the UK Music Video Awards.[9]

AnglaKalbė LDK

 

Patys 

matot...
O gal ,,, Yinglish?
Gal ... verčiau ...
Bėk, Žvėrie, Bėk!

 

Bėk, sakau tau, bėk!2020-11-05

Izraelis Perka Rusijos Vakciną

Published on 05.11.2020

Seno Velnio PaTarimai Jaunam Velniukui, Arba BalaMūto Laiškai

 

Balamūtas
.
balamū̃tas (бaлaмyт, bałamut). kas iš kvailumoišdykumo ar blogos valios daro ką ne taip, kaip reikia, paikšas, išdykėlis: Ot balamū̃tas – kažin ką šneka. Tikras balamū̃tas: nei pats dirbi, nei kitam duodi. O tu, balamū̃te, kur daužeisi par visą naktį? Tie vaikai, balamū̃tai, nesuklauso, nors pasikark. E, neklausyk balamū̃to, anas daug gražiai pliauškia, bet tyko tavęs apgaut. O jo dumčius daug kalba, toks jau balamū̃tas. Tas bernelis balamūtas, jis nuskynė žalias rūtas. Ir ateina bernelis, tas balamūtėlis.


Vienas jaunas velnias paklausė seno velnio:

- Kaip tu sugebėjai nuvesti tiek daug sielų į pragarą?

 Senas velnias atsakė:

- Aš juos įbauginau!

Jaunasis velnias atsakė:

- Puikus darbas! Ko jie bijojo? Karo? Alkio? 

Senis atsakė:

- Ne, jie bijojo ligų!

Jaunėlis:

- Ar tai reiškia, kad jie nesusirgo? Jie nemirė? Ar išsigelbėjimo jie neturėjo?
 
Senis atsakė:

- Deja, ne ... jie susirgo ir mirė nors pagalba ir buvo.

Nustebęs jaunas velnias atsakė:

- Tada aš nesuprantu???

Senis atsakė:

- Ar žinote, kad jie patikėjo, jog vienintelis dalykas, kurį jiems bet kokia kaina reikia išsaugoti, yra jų gyvenimas. 

Jie nustojo apkabinti vienas kitą, nustojo sveikintis. 

Jie atitolo. 

Jie atsisakė visų socialinių kontaktų ir visko, kas buvo žmogiška! 

Vėliau jiems pritrūko pinigų, jie neteko darbo, tačiau tai buvo jų pasirinkimas, nes jie bijojo dėl savo gyvybės, todėl metė darbą net neturėdami duonos. 

Jie aklai tikėjo viskuo, ką girdėjo ir skaitė laikraščiuose. 

Jie atsisakė savo laisvės, nepalikdavo savo namų, tiesiogine prasme niekur neidavo. 

Jie nustojo lankyti šeimą ir draugus.

Pasaulis virto tokia koncentracijos stovykla, nereikėjo nė versti užsidaryti į nelaisvę. 

Jie priėmė viską!!!

Tik tam, kad išgyventų dar bent vieną apgailėtiną dieną .... 

Ir taip gyvendami jie mirė kiekvieną dieną!!! 

Ir šitaip man buvo labai lengva nuvesti jų kvailas sielas į pragarą ..... "

- knyga „ Seno velnio patarimai jaunam velniukui“ 1942 m.

Tai antras, nauju skyriumi, vainikuojančiu visą pasakojimą, papildytas leidimas lietuvių kalba.
The Screwtape Letters is a Christian apologetic novel by C. S. Lewis and dedicated to J.R.R. Tolkien. It is written in a satiricalepistolary style and while it is fictional in format, the plot and characters are used to address Christian theological issues, primarily those to do with temptation and resistance to it.
First published in February 1942,[1] the story takes the form of a series of letters from a senior demon Screwtape to his nephew Wormwood, a Junior Tempter. The uncle's mentorship pertains to the nephew's responsibility in securing the damnation of a British man known only as "the Patient". 

Когда началась Вторая мировая война, Льюис записался в ополчение. И если отношение у него к Первой мировой войне было как к чему-то абсолютно бессмысленному, то теперь война рассматривалась им как ещё одно сражение в бесконечной цепи битв между вселенскими силами Добра и Зла. Льюиса приглашали выступать, то к лётчикам, то на радио (не как филолога, а как проповедника)[2], и именно тогда ему пришло в голову описать самые обычные искушения от лица и имени беса. Задуманные как проповеди и призванные поднять воинский дух, письма Баламута (первоначально названные «От беса к бесу» или «Как бес бесу») были опубликованы в газете The Manchester Guardian в 1941 году[3]. Однако известность Льюису пришла только после 1943 года, когда «Письма Баламута» были переизданы в Америке[4].

Произведение имеет вид серии писем, написанных старым бесом Баламутом (англ. Screwtape) своему юному племяннику, бесу-искусителю — Гнусику (англ. Wormwood — горькая полынь, источник горечи). Баламут занимает административную должность в бюрократии Ада, но действует скорее как наставник, чем руководитель Гнусика, заканчивая каждое письмо трогательной подписью «Твой любящий дядя Баламут» (англ. Your affectionate uncle, Screwtape).

Всего в книге представлены тридцать одно письмо, в которых Баламут дает подробные рекомендации по подрыву веры и поощрению греха в человеке.

P.S. Kopija:
Paieškokit, nepatingėkit:

C.S.Lewis knyga - PDF2020-11-04

408 Лет Тому Назад Нас Турнули Из Кремля

 

Точно 408 лет тому назад.

Эх...

Теперь же ... обновлённые колокола Спасской башни...

... у Спасских 

ворот:

GladiaTor & GaldioLus


 Gladiolus...

Kardelis (lot. Gladiolus 'mažas kalavijas') – lelijažiedžių (Liliidae) poklasio vilkdalginių (Iridaceae) šeimos augalų gentis.

Augalai daugiamečiai su svogūniškais gumbais. Stiebas nešakotas, kalavijo formos lapais (lot. gladius 'toks romėniškas kalavijasgladijus'). 


NASA Is Great Artist


NASA 2011

Ką darysim, kai šitaip,

October 29, 2020 Quadrillion!

A thousand million millions.

1.000 x 1.000.000 x 1.000.000 = 1.000.000.000.000.000

Which is a 1 followed by 15 zeros

Using scientific notation: 1 × 1015

We could also think of it as a thousand trillion or a million billion.

Examples:
• there are about a quadrillion ants 
on Earth (maybe 10 times more or less, no one knows exactly)

The prefix "peta-" means a quadrillion. 

Example: a petameter 
is a quadrillion meters.

Dollars!
Bėkim lėkim skubėkim gladijuotis kautis dėl to asteroido!!!???


Tik kad ... toji pati NASA jau pernai tą patį Psyche asteroidą 


buvo užmačius su savo Hubble;)


dūmus NASA pasauliui tepaišė.

NASA is Great Artist!

artist

n menininkas; artistas; aktorius