2011-03-25

Not a buzz?

Šių metų vasario 10–20 dienomis vyksiančio tarptautinio Berlyno kino festivalio žiūrovų laukia lietuviškas akcentas: festivalio Panoramos programoje bus parodyta režisieriaus Romo Zabarausko trumpo metražo filmas „Porno melodrama“.

Jonas, po ilgos draugystės su savo vaikinu Matu, nusprendžia kartu su juo emigruoti iš neapykanta gėjams garsėjančios Lietuvos. Jiems reikia pinigų, todėl Jonas sutinka vaidinti pornografiniame filme kartu su savo buvusia mokyklos laikų mergina Akvile. Bet ar ji pamiršo savo meilę Jonui ir susitaikė, jog jis – gėjus?

Kai buvau dvidešimtmetis, tokių režisierių nebuvo.

Ir scenaristų.

Ir prodiuserių.

Ir meilės trikampio tarp Jono, jo meilužio Mato ir Akvilės , su kuria Jonas kažkada draugavo, o šiuo metu kartu filmuojasi pornografiniame filme, nebuvo.

Pasisekė...

Mums.

Kuo patampam?

2011-03-22

Refute

Fjučeriai.

Benzino kainos - fjučerinės, o algos - ne.

Su tom algom tai viskas aišku.

salary
(n.)
late 14c., from Anglo-Fr. salarie (late 13c.), O.Fr. salarie, from L. salarium "salary, stipend," originally "soldier's allowance for the purchase of salt," from neut. of adj. salarius "pertaining to salt," from sal (gen. salis) "salt" (see salt).

salt (n.)
O.E. sealt (n. and adj.), from P.Gmc. *saltom (cf. O.S., O.N., O.Fris., Goth. salt, Du. zout, Ger. Salz), from PIE *sal- "salt" (cf. Gk. hals (gen. halos) "salt, sea," L. sal, O.C.S. soli, O.Ir. salann, Welsh halen, O.C.S. sali "salt").

Druskai užtenka to mūsų salary, ir gana!

Kai kas netgi visai smagiai "prasisuka".

Apsieinama čia be ateities sandorių.

Nei teroristai druskos kasyklas bombarduoja, nei kriuksius masiškai grobia.

Ramu.

Badu nemirštam.

Mūsų gerieji ganytojai pasirūpino.

Bet, vienok, mūsų algos, skirtingai nuo naftos kainų, tikrai nefjučerinės.

Prognozės vien, kaip ir druskos kainų.

Algos turi būti ir yra tikslinės.

past (adj.)
c.1300, "done with, over," from pp. of passen "go by" (see pass (v.)). The noun meaning "times gone by" is first attested 1590, from the adj.

Times gone by.

Ir baigtas kriukis.

Mums, kurie iš algų.

O kam gi future?

futhorc
1851, historians' name for the Germanic runic alphabet, so called from its first six letters, on the model of alphabet.


future (adj.)
late 14c., from O.Fr. futur, from L. futurus "going to be, yet to be," as a noun, "the future," irregular suppletive future participle of esse "to be," from PIE *bheue- (see be).

Silpnai...

Čia stipriau, gerokai!

Confute.

confute
1520s, from M.Fr. confuter, from L. confutare "repress, check; disprove, restrain, silence," from com-, intensive prefix (see com-), + *futare "to beat," from PIE base *bhau- "to strike, beat" (see beat).

Ir čia.

Refute.

refute

1510s, "refuse, reject," from L. refutare "drive back, repress, repel, rebut," from re- "back" + -futare "to beat," probably from PIE base *bhat- "to strike down" (cf. beat). Meaning "prove wrong" dates from 1540s. Since c.1964 linguists have frowned on the subtle shift in meaning towards "to deny," as it is used in connection with allegation.

Žinoma, kad nusibosta.


Kas čia - protestas ar maskuotė?

2011-03-21

Svetimšalių Legionas

Vakar ir šiandien prisiklausiau keistų tekstų, net pamaniau - gal todėl?

Ta proga prisiminiau ne taip senų laikų įspūdžius, kai basčiausi po Europą dviračiu: visur vietiniai mane laikė svetimšaliu, taip pat dažnai ir Lietuvoj.

Pernai važiuoju taksi Vilniuj, vairuotojo klausiu:

- Kokios jūs tautybės?

- Totorius, - sako. - O jūs?

- Lietuvis, - sakau.

- Kad nepanašus...

- O į ką panašus?

- Na, į karaimą...

Nusijuokiau, o kitą dieną nuvažiavęs sodan žiūriu - gale namo trys langai. Na, iš tikrųjų, vidurinis - durys, stiklo jose kaip dviejuose languose šalia.

Prieš dvylika metų ėmiau keliauti dviračiu.

Smagu.

Gal ketvirtą kelionę sugalvojau tokią: pervažiuot Alpes. Suradau du kompanionus - trys, mano nuomone, idealus keliautojų skaičius. Jei daugiau - krenta tempas, jei du - stipresnis gali pradėti uiti silpnesnį. Jei trys - tiedu susivienija prieš akiplėšą.

Išvažiavom, vienok, dviese - trečias koją išsisuko.

Buvom vėl paskelbę trečiojo paiešką - atsiliepė vien merginos.

Neėmėm, gal ir be reikalo.

Nuvežė prie Alpių Vokietijos - Šveicarijos pasienin gastarbaiterius vežiojantis mikriukas.

Išlipom.

Švogeris - ne šitas, šitas - apsidairė ir sako:

- Tavo sesė teisi - tu esi beprotis.

Į tuos kalnus žiūrint gera tikrai nebuvo.

Švogerio mano sesė išleist kelionėn nenorėjo, nes dešimčia metų anksčiau, keliaudamas dviračiu, pabandė nugriaut Balkanus.

Posūkio "neišėmė".

Galop išleido, prigrasinus dėvėti šalmą.

Taip ir buvo.

Pasakoju viską ne tik norėdamas pasigirti.

Kelionė buvo labai smagi. Pervažiavom Alpes, numindėm Genujon, iš ten pajūriais - per Imperiją, Kanus, Nicą, Monaką, Antibus - beveik iki Marselio, ten pakako ir kalnų, ir jūros, iš ten - Paryžiun.

Trys savaitės, pora tūkstančių km.

Minus dešimt kg.

Dviračių kelionių reklama.

Lošdamas krepšinį buvau išsisukęs kairės kojos čiurną - buvo dvigubai storesnė, paskaudėdavo.

Antrą kelionės dieną, Alpėse, pagalvojau, kad senokai čiurnos nemačiau.

Pasižiūriu - normali.

Alpėms pakako nepilnų keturių dienų - Saint Gotard perėją per kelias minutes įveikėm traukiniu.

Po to žemyn - tik laikyk stabdžius.

O kur Svetimšalių Legionas?

Paryžiun paspėjom laiku,


grįžom Vilniun vėl mikriuku sykiu su keliom merginom ir dviem vyrukais, kurie važiavo atostogų iš Svetimšalių Legiono.

Tai jie ėmė kaip ir verbuoti - sakė, kad mus ten priimtų, po trijų savaičių kelionės ir nuotykių atrodėm tinkami.

Paskum pasirodė - per seni...

Kam per senas, o kam ir ne.

2011-03-20

Legionierius

Pulkininkui Kadafiui dar sykį teko luktelėti.

578. Gudrus ir taikus demokratas 09:57 03-20 IP: 84.15.184.9
Kaip nurodė aukšto rango JAV pareigūnas, per pirmąją karinės operacijos fazę JAV ir britų LAIVAI ir POVANDENINIAI LAIVAI paleido daugiau kaip 110 KRUIZINIŲ raketų „Tomahawk“ į Libijos PRIEŠLĖKTUVINĖS GYNYBOS objektus.

Let's Go Cruising!

579. Gudrus ir taikus demokratas
10:10 03-20 IP: 84.15.178.242
„Priešai kryžeiviai šį vakarą tęsia oro ir raketų atakas prieš Zuvarą, Tripolį, Misratą, Sirtą ir Bengazį“, - praneša valstybinė televizija. Libijos televizija šeštadienį pranešė, kad „priešai kryžeiviai“ bombardavo Tripolio gyvenamuosius rajonus ir surengė ataką prieš degalų rezervuarus, kurie buvo skirti aprūpinti Misratos miestą vakarų Libijoje. JAV viceadmirolas Billas Gortney pažymėjo, kad JAV lėktuvai neskraido virš Libijos ir kad atakuojamos Šiaurės Afrikos šalies teritorijoje nėra amerikiečių karių.

580. Gudrus ir taikus demokratas 10:16 03-20 IP: 84.15.178.242
Daugiau kaip 110-ies kruizinių raktų smūgių serija prieš taikinius Libijoje yra tik pirma karinės operacijos fazė, šeštadienį sakė aukšto rango JAV kariškių atstovas. Viceadmirolas Billas Gortney atsisakė nurodyti, kokia bus tolesnė karinė operacijos fazė.

581. Ne toks gudrus kryžiuotis
10:20 03-20 IP: 84.15.178.242
Google: Vokietija: Vakarų šalių karinė misija Libijoje gali būti suvokiama kaip „kryžiaus žygis“.

Prieš
šį posėdį atskirai buvo susitikę JAV valstybės sekretorė Hillary Clinton, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Davidas Cameronas ir Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy (foto su Irako užsienio reikalų ministru). Kiek vėliau jie susėdo kalbėtis su arabų šalių lyderiais, Europos Sąjungos atstovais bei ES narių vadovais, kad nutartų dėl JT leistų veiksmų prieš Libijos valdantįjį režimą.

Arabų lyga rėmė, bet, pasirodo, ne bombardavimą.

Nepatinka Neskraidymo Zona?

Would Libya No-Fly Zone Be Legitimate?

582. to lietuvos rytas 10:20 03-20 IP: 92.18.208.67
gal galite isversti " prarado bet kokį legitimumą. "

Ne vaikų žaidimas.

585. Mūsų Legionas -----> 582 10:33 03-20 IP: 84.15.184.130
legitimate: late 15c., " having the status of one lawfully begotten, " from M.L. legitimatus, pp. of legitimare " make lawful, declare to be lawful, " from L. legitimus " lawful, " originally " in line with the law, " from lex (gen. legis) "law."

Norint neprarasti legitimumo (be mūsų....) reikia bent jau įvaldyti leksikoną.

...an eye for an eye, a tooth for a tooth...

Lex talionis.

legion

c.1200, from O.Fr. legion "Roman legion" (3,000 to 6,000 men, under Marius usually with attached cavalry), from L. legionem (nom. legio) "body of soldiers," from legere "to choose, gather," also "to read" (see lecture).

lecture (n.)
late 14c., "action of reading, that which is read," from M.L. lectura "a reading, lecture," from L. lectus, pp. of legere "to read," originally "to gather, collect, pick out, choose" (cf. election), from PIE *leg- "to pick together, gather, collect" (cf. Gk. legein "to say, tell, speak, declare," originally, in Homer, "to pick out, select, collect, enumerate;" lexis "speech, diction;" logos "word, speech, thought, account;" L. lignum "wood, firewood," lit. “that which is gathered”). To read is to "pick out words." Meaning "action of reading (a lesson) aloud" is from 1520s. That of "a discourse on a given subject before an audience for purposes of instruction" is from 1530s. The verb is attested from 1580s. Related: Lectured; lecturer; lecturing.

Kad jau tokia roda, į lekcijas maždaug šitaip pasirėdžius derėtų eiti.


Maža kas.

To pick together, gather, collect.

Kaip be pikos...

Pikapo gali neužtekt, o ir palikt jį reikia atokiau, kad stiliaus negadintų.

Neturėtų pagalvot, kad kryžiuotis...