2012-01-14

Sakralinė auksakalystė

Vilniaus sakralinė auksakalys.


Saulė.

Augsas.

Štai prūsai dar 1075-ais auksą ir sidabrą laikę už nieką.

sakrãlinis [lot. sacralis < sacer – šventas]: 1. susijęs su rel. kultu; bažnytinis, religinis; 2. anat. kryžmenimis, susijęs su kryžkauliu.

Sakralinė dailė?

Sacral may refer to:
sacred
sacrum

In vertebrate anatomy the sacrum (plural: sacrums or sacra) is a large, triangular bone at the base of the spine and at the upper and back part of the pelvic cavity, where it is inserted like a wedge between the two hip bones.

The name is derived from the Latin (os) sacrum, (sacer, sacra, sacrum, "sacred"), a translation of the Greek hieron (osteon), meaning sacred or strong bone. Since the sacrum is the seat of the organs of procreation, animal sacrums were offered in sacrifices. In Slavic languages and in German this bone is called the "cross bone".

The Romans called the bone the “os sacrum”, which literally meant the “holy bone” and the Greeks termed it the “hieron osteon,” the same thing, the “holy bon.) was used in the time of Hippocrates (about 400BC).

Halyah (chain link of vertebra’ Hebrew.) has the Name of God Yah (short form of Yahweh) as its root.

Why was the sacrum sacred?

Several schools of thought exist about this matter, including the following:

• Temple: In Greek “hieron” meant not only sacred but also a “temple.” It was the temple in the sense that within its bony concavity lay, in the female, the ovaries and uterus, the sacred organs of procreation.

• The afterlife: Thanks to its great size, the sacrum is usually the last bone of a buried body to rot. The ancients may thus have believed the sacrum to be the focal point around which the body could be reassembled in the afterlife. This idea is also found with the Muslims, being mentioned in a Hadith: “Narrated Abu Huraira: The Prophet said: “…Everything of a human body will waste away’ perish or decay except the last coccyx bone (Al-ajb, Arab.) and from that bone Allah will reconstruct the whole body”.

• A sacrificial vessel: There is some archeological evidence to support the use of the sacrum as a vessel to hold the sacrifice in ancient sacred rites.

• Adam’s sentence about the Feminine Principle (Eve): “This time it is bone of my bones… this shall be called Woman” (Genesis 2:23) ‘ a sentence that becomes: “she who is essence of my bones” (the feminine energy Kundalini being the sacred essence of the respective bone).

Vieni iš reikšmingiausių interjero apeiginės puošybos elementų – šiaudiniai sodai, vadinami ,,vestuvių sodu”, ,,sodu”, ,,voru”.

Sodas, nešantis laimę, kabinimas seklyčioje virš stalo vestuvių bei Velykų proga. Panašūs šiaudiniai sodai buvo labai paplitę ir Baltarusijoje, Baltijos šalyse.

Vestuvių, kaip Naujo gyvenimo pradžios, pavasario švenčių sąsaja su šiaudinių sodų įrengimu liudija apie jų ryšį su Kosmoso, pasaulio sukūrimo idėja. Apie tai byloja ir šių dirbinių pavadinimai. Sodas, jame augantys veisliniai vaismedžiai yra laukinės gamtos priešybė. Vadinasi ir šiaudinis simbolinis sodas sietinas su nelaukine, ,,sukultūrinta” gamta, kurios ištakos dieviškoje, kosminėje tvarkoje. Dar įdomiau, kad šiaudiniame sode kartais vaizduojami paukščiai, o dainose jame ,, vynuogių uogos byra”, jo viduryje ,,upė teka”, o ,,medžiuose - paukščiai šneka”. Tai labiau panašu į tam tikro tobulo dangiško Rojaus sodo įvaizdį. Vadinasi, tai gali būti dangiško, idealaus sodo, dangiškos tvarkos simbolis, kurios suvokimas atneša į namus laimę.

,,Sodo” vadinimas ,,voru” sieja jį su mitine voro, kaip Laimos-laumės sferos gyviu, susijusiu su laimės nešimu lietuvių tradicijoje, atitinka svarbiausiųjų Deivių, pasaulio kūrėjų ir palaikytojų senovės Graikų mitologijoje sferą, artima senovės Indijos minčiai, kurioje Visata prilyginama voratinkliui.

,,Sodai” išsiskiria formų gausa – tai ir paprastos ir dvigubos (rombinės) piramidės prie kurių prikabintos mažesnės piramidėlės. Ypatingas yra ,,sodų” geometrijos tikslumas, idealumas. ,,Sodų” kūryboje reikalingas geometrijos, matematikos žinias galima gretinti su trobesių rentimo ir audimo amato įgūdžiais. Kita vertus, ypatinga ir tai, jog ,,sodų” geometrijos žinios kitur valstiečio buityje iš esmės nebuvo taikomos. Tai liudija apie giliai tradicinę šio amato kilmę, kuri nesusijusi su pastarųjų šimtmečių Lietuvos kaimo kasdienybe, kitų rūšių daile. Taisyklingo trikampio konstrukcija ir jos modifikacijos įvariose ,,sodų” formose bei jų sudedamosiose dalyse primena Egipto piramidžių architektūrą, senovės Indijos kultūroje žinomą paukščio pavidalo ugnies aukuro - altoriaus segmentų sandarą. Tai kalba apie itin archaišką ,,sodų” dizaino kilmę, susijusią su senosiose kultūrose puoselėta ,,šventosios geometrijos” samprata ir jos poveiko galia.

2012-01-13

Kiek rovė - neišrovė

Kiek rovė - neišrovė,

Kiek skynė - nenuskynė.

Mūsų buvo ir yra daugiau, negu kartais galvojam.


Sausio 13-sios iškilmingas minėjimas vyko pagal protokolą.

Protokolas – visuma tarptautinių etiketo taisyklių, reglamentuojančių oficialiąją komunikaciją, susitikimų ir derybų vedimo tvarką, priėmimų organizavimą, aprangą ir t. t. Žodis „protokolas“ kilo iš graikų kalbos ir reiškė dokumentų įforminimo ir archyvų tvarkymo taisyklių visumą. Ilgainiui į sąvoką įtraukta bendravimo etika ir ceremonialas. Protokolas apima griežtą elgesio reglamentaciją, o etiketas labiau grindžiamas patarimais.

Daug ką darom pagal protokolą.

Kaip šiandien sakė Sergejus Kovaliovas, ar nebūtų geriau paprasčiausiai nemeluoti?

Dar jis kalbėjo, kad tada, prieš 21 metus, jis tikėjosi, kad mes būsime lokomotyvu, tempiančiu laisvėn kitas Tarybų Sąjungos tautas.

Ar vėl neįsipainiojom tų pačių pinklėse?

Šito nesakė.

2012-01-12

Pajamos

Zolfo Cooper is a leading independent provider of restructuring, financial and corporate advisory solutions.

Dirba Amerikoj, Europoj ir Karibuos.

Amerikoj Zolfo Cooper nekaip laikosi:

Employees 25 - 100
Revenue $1 - 10M

Europoj daugiau pajama.

2012-01-10

Really Anonymous

anonimas
1. nepasirašyto laiško ar veikalo autorius.
2. nežinomo autoriaus laiškas ar veikalas.

„Anonymous“ aktyvistai atskleidė šimtus NATO pareigūnų pašto dėžučių.

Manoma, kad operaciją "Blizkrieg" pradėjo programišių aktyvistų grupuotė "Anonymous".

„Anoniminis anarchistinis veiksmas“ (Anonymous Anarchist Action, A(A)A) yra pirmoji reali libertarų komunistų grupė, kilusi iš „Anonymous“ – pasaulinio hakerių tinklo, kuris 2010 metų pabaigoje pagarsėjo veiksmais, susijusiais su JAV vyriausybės išpuoliais prieš „WikiLeaks“.

Programišių grupuotė "Anonymous" kuriam laikui sustabdė net 40 interneto puslapių darbą, teigdami, kad per juos vyko prekyba vaikų pornografija.

Dėl kai kurių nelegalių veiklų „Anonymous“ nariai veidus slepia po kaukėmis.


Justice.

Yra ir legalių/teisėtų/įteisintų anonimų.

Список акционеров — тайный, так как банк Нью-Йорка не является публичной компанией и может не выполнять требование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) публиковать список акционеров.

Among the other regional banks, New York Federal Reserve Bank and its president are considered first among equals.

Galas Anonimas (lot. Gallus Anonymus) – tradiciškai suteikiamas vardas nežinomam XI-XII a. kronikininkui, apie 1115 m. lotynų kalba parašiusiam kroniką Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum (Lenkų kunigaikščių bei princų kronikos ir poelgiai). Jis laikomas vienu iš pretendentų į Vengrijos kronikos Gesta Hungarorum autorystę.

Vienintelis šio kronikininko (Gallus) paminėjimas randamas XVI a. Varmijos vyskupo Marcino Kromerio manuskripte. Nėra žinoma, kodėl jis pavadintas Galu – galbūt toks buvęs jo vardas, o gal Kromeris jį siejo su prancūzais.

Kronikininkas Lenkų kronikoje apie save užsimena labai mažai. Galima spėti, kad jis buvęs Vengrijoje, kur sutikęs lenkų kunigaikštį Boleslovą III Kreivaburnį. Jis taip pat buvęs piligrimas ir garbino Šv. Egidijų, taip pat turėjo žinių apie Skandinaviją. Kadangi buvo gerai išsilavinęs, Galas Anonimas greičiausiai buvo vienuolis, o rašymo maniera būdinga prancūziškai ar olandiškai.

Galo Anonimo Lenkų kronika yra vienintelis šaltinis apie ankstyvąją Lenkijos istoriją.


Really Anonymous.

Manot, pasislėpsit?

2012-01-09

Spectaculous Miraculous

Spectaculous Miraculous


Pagal Julijaus kalendorių šiandien gruodžio 27-ji.

Extravaganza.

:)

Ekstravagancija.

...

1. Spectaculous

Spectacular and fabulous combined.
New Years is a spectaculous event to celebrate.

2. Spectaculous

A person who listens to Indie or Non-mainstream music.
I am a spectaculous person who listens to spectaculous music.

Spectaculous is spectacular and fabulous combined.

Spektaklis.

Fabula.

Spektaklio fabula.

Spectaculous Miraculous.

2012-01-08

Fluxus

Užsienio viešnios penktadienį pasigyrė mūsų Nacionalinėje dailės galerijoj apsilankiusios.


Prisipažinau, kad nesu ten buvęs, gal todėl, kad kadaise tame pastate Spalio revoliucijos muziejus buvo, todėl kojos pačios mane pro šalį neša ligi šiol.

Ir tos eglės...

Nors Juozo Mikėno "Pirmosios kregždės" man ir tada patiko, ir dabar patinka.


Ir sakuros patinka.


Tai dėl jų ir atsirandu pavasariais šalia mūsų Nacionalinės dailės galerijos.

Viešnios pasakojo šiuolaikinį meną bestebėdamos keistų dalykų pamačiusios, na, bet ne tokių.

Pakalbėjom apie tai, kad sumindžiotų alaus skardinių ar nešvarių vienkartinių stiklinių demonstravimas muziejuose ugdo mumyse gebėjimą pamatyti meną šiukšlyne, į kurį stengiamės paversti Pasaulį.

Prisiminiau "Vamzdį",


sustabdžiau autą prie jo, apžiūrėjom šį meno kūrinį ir į/įsi/amžinom.

Ten prisiminiau "Fluxus" istoriją, pasiūliau viešnioms rytojui. Joms mano pasakojimas patiko, sutarėm rytoj/šeštadienį pamatyti viską savo akimis.

Šeštadienio rytą, prieš išvažiuodamas pas viešnias jų viešbutin, paskambinau Jono Meko vizualiųjų menų centran, mat, nors toji Viešoji įstaiga viešai skelbėsi šeštadienį dirbanti, įtarimų sukėlė nurodytas telefono numeris - mobilusis.

Telefoną pakėlė mergina.

- Paskambinau Jono Meko vizualiųjų menų centran?
- Taip.
- Šiandien dirbat nuo dvyliktos iki devynioliktos valandos?
- Šiuo metu nedirbam.
- Tai kur demonstruojat garsiąją kolekciją?
- Niekur.

Tokiu būdu sutaupiau savo ir viešnių laiko, kuro, padangų, stabdžių, deguonies, nervų ir panašių dalykų.

Gal ir be reikalo "Respublikos" neskaitau (nuo tų laikų, kai "Respublika" nustojo būti "Sąjūdžio" laikraščiu).

Viešnioms, vienok, plačiau papasakojau apie "Fluxus", pasakojimas joms patiko, įskaitant pačios įdomiosios kolekcijos neprastesnį demonstravimo būdą.

Tada pamaniau - ne tik "Vamzdis" atsirado Lietuvos Sostinėj poros dešimtmečių tėkmėj.

Štai kas nutiko kinoteatrui "Lietuva".


Štai, Nasvyčių "Lietuva" pavirto "Radisson Blu",

,
nors Lietuvos vardas liko, popieriuj.

Išties, kam rašyti jį frontone?

Apsieisim.

Negi mes tageriai kokie.

O ir Lietuva - negi koks pasaulinis tinklas, kaip Radisson?

Ir be pirmame aukšte kadaise buvusio lietuviškų patiekalų restorano apsieinam, užtat turim vietoj jo "River Side" restoraną, su švedišku stalu.

Gal čia buvusiosios "Lietuvos" naujas drūtas kaimynas kaltas?

Taip reikalus pakreipė, kad ne tik "Lietuva", bet ir Lietuva pakrypo.

Irgi link jo?


Jei jau prie žuvėdiško stalo užkirtom, žinoma, ne kokių nors lietuviškų vėdarų, tai negi ripką pulsim mušti - netgi ne žaidimais užsiimsim, o eisim, leišiai, lošti - lošių lošti.

Sako, kad olimpinių.

Niekas ir nesiginčija.

Žemę art nustojom, kultūringais miestelėnais išvirtom.

Net Europos kultūros sostine patapom.

Keičiamės, laikui tekant.

Niekas nesugebės paneigti - "Fluxus"!

Menininkai čia ne visi surašyti, žinoma.

Ne tik menininkų, ir kritikų turim.


Ir kritikai ne visi surašyti.