2012-01-10

Really Anonymous

anonimas
1. nepasirašyto laiško ar veikalo autorius.
2. nežinomo autoriaus laiškas ar veikalas.

„Anonymous“ aktyvistai atskleidė šimtus NATO pareigūnų pašto dėžučių.

Manoma, kad operaciją "Blizkrieg" pradėjo programišių aktyvistų grupuotė "Anonymous".

„Anoniminis anarchistinis veiksmas“ (Anonymous Anarchist Action, A(A)A) yra pirmoji reali libertarų komunistų grupė, kilusi iš „Anonymous“ – pasaulinio hakerių tinklo, kuris 2010 metų pabaigoje pagarsėjo veiksmais, susijusiais su JAV vyriausybės išpuoliais prieš „WikiLeaks“.

Programišių grupuotė "Anonymous" kuriam laikui sustabdė net 40 interneto puslapių darbą, teigdami, kad per juos vyko prekyba vaikų pornografija.

Dėl kai kurių nelegalių veiklų „Anonymous“ nariai veidus slepia po kaukėmis.


Justice.

Yra ir legalių/teisėtų/įteisintų anonimų.

Список акционеров — тайный, так как банк Нью-Йорка не является публичной компанией и может не выполнять требование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) публиковать список акционеров.

Among the other regional banks, New York Federal Reserve Bank and its president are considered first among equals.

Galas Anonimas (lot. Gallus Anonymus) – tradiciškai suteikiamas vardas nežinomam XI-XII a. kronikininkui, apie 1115 m. lotynų kalba parašiusiam kroniką Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum (Lenkų kunigaikščių bei princų kronikos ir poelgiai). Jis laikomas vienu iš pretendentų į Vengrijos kronikos Gesta Hungarorum autorystę.

Vienintelis šio kronikininko (Gallus) paminėjimas randamas XVI a. Varmijos vyskupo Marcino Kromerio manuskripte. Nėra žinoma, kodėl jis pavadintas Galu – galbūt toks buvęs jo vardas, o gal Kromeris jį siejo su prancūzais.

Kronikininkas Lenkų kronikoje apie save užsimena labai mažai. Galima spėti, kad jis buvęs Vengrijoje, kur sutikęs lenkų kunigaikštį Boleslovą III Kreivaburnį. Jis taip pat buvęs piligrimas ir garbino Šv. Egidijų, taip pat turėjo žinių apie Skandinaviją. Kadangi buvo gerai išsilavinęs, Galas Anonimas greičiausiai buvo vienuolis, o rašymo maniera būdinga prancūziškai ar olandiškai.

Galo Anonimo Lenkų kronika yra vienintelis šaltinis apie ankstyvąją Lenkijos istoriją.


Really Anonymous.

Manot, pasislėpsit?

Komentarų nėra: