2011-12-31

Turtingi metai

Turtas

Turtas (ekonomine prasme) – ištekliai, naudojami žmonių ir visuomenės gerovei.

Teisine prasme turtas yra visos turimos teisės, teisiniai reikalavimai bei turtiniai įsipareigojimai, jų visuma.

Neblogai.

Pinigai yra turto išraiškos forma...

Visai gerai.

Jei pinigus perpranti.

Pasaulis - judesys, todėl savintis jame gali nebent Karabasas Barabasas Pjerą su Malvina.

Du turtai grybų, trečias – šunagrybių
2011-12-28 23:42:29
Turtùkas

Turtáitis

Turtùlis

Turtle
reptile, c.1600, "marine tortoise," from Fr. tortue "turtle, tortoise," of unknown origin

Tortilja - tai ta vėžlienė, kur kūdroje gyveno ir Buratinui kažką aiškino...


Pinokis nėra blogas: o jeigu pakaktų vien gerų norų, kad būtum tobulas, Pinokis būtų tobulybė.

Bet jis yra silpnas.

Turtingi metai.

Visiems vo tokių vot neužteks.

Turtingų metų, turtingų...

Nepasikliauk pinigais, pasikliauk protu.
(Kinų patarlė)

Moralinis vanduo

Politinė bendruomenė - moralinėje krizėje.

Norėtųsi tikėti, kad kitąmet atgims ne tik valstybinė politika, bet vėl garbinga taps devalvuota politiko profesija.

valve
late 14c., "one of the halves of a folding door," from L. valva "section of a folding or revolving door," lit. "that which turns," related to volvere "to roll" (see vulva).

...

Finansinė krizė ištiko dėl išvestinių priemonių, visuomenės - dėl sąvokų kaitaliojimo, politinė - dėl išvestinių sąvokų įsigalėjimo.

Visa tai - stengiantis paslėpti pinigų esmę.

Kol buvau biznierius, nesupratau, kas yra pinigai.

Laiko nebuvo suprasti, verslininkui reikia mikliai verstis visaip.

Todėl, gali būti, dalis politikų tebemano, kad jie yra valdžia.

Irgi laiko neturi susigaudyti, bešokinėdami per pakišamus grėblius.

Bet pakanka pasižiūrėti į kitos jų dalies veidus, kad suprastum, jog jie tai gerai supranta, ką veikia.

Gamtoj nėra piramidžių, o mūsų sąmonėn jos pakišamos labai giliai.

Nelabieji pakiša.

11. Atsakymas paprastas: valdo tie, kas valdo pinigus 2011-12-31 08:05 IP: 80.240.9.72
Jie pilietikus pavertė politikais, vietoj demokratijos vado (susidėvėjusio bemeluojant rinkėjams demagogo)pastatė prezentus dalinantį ir juos reprezentuojantį prezidentą, Anuprą iš Smalynės padarė politikos ir diplomatijos ex pertu (from O.Fr. overt and Lith. atveriu "open,"), tik dar ne iš visų piliečių padirbo graikiškuosius politos, iš kurių ir kilę graikiškieji politikai (kuo šiandien garsėja Graikija, visi žinom); na, bet tuos dar likusius piliečius tikimasi pradžioj akropolizuoti, paskum (jei reikia, ir su polit(c)ijos pagalba) - politizuoti.

12. Pasidavimo pinigų valdžiai pradžia - Rzeczpospolita
2011-12-31 08:12 IP: 80.240.9.72
Ir netgi Mindaugas, priimdamas karūną, Rygos kalavijuočių atvežtą iš Romos, nusilenkė tiems, kas ant vergvaldiškosios Romos griuvėsių tariamai tikėjimo pagrindu pastatė Germaniškąją Šventąją Romos Imperiją ; dabar gi lenkiamės tiems, kas mus išnaudoja pinigais, politikai gi tėra klusnūs jų tarnai.

Pinigai yra piramidė.

13. Kai tikėjimą pakeitėm religija, tada ir dorovę iškeitėm į moralę 2011-12-31 08:25 IP: 80.240.9.72
Moralė (lot. moralis – dorovinis; moralitaser – būdas, charakteris, tinkamas elgesys) kaip sąvoka turi keletą reikšmių.

Pirmoji, nusakančioji (deskriptyvioji) reikšmė, apibūdina autoritetingas gero ir blogo žmonių elgesio normas (moralės normas), kurias nustato bendruomenė, visuomenė, papročiai, religija, filosofija ar asmeninė sąmonė.

Kitaip – tai doro, moralaus elgesio normos, grindžiamos atitinkama pasaulėžiūra, kurių atitinkamoje aplinkoje turėtų laikytis konkretūs žmonės.

Na, ir iš kur gi tas žodis "moralė"?

Moral (adj.): mid-14c., "pertaining to character or temperament" (good or bad), from O.Fr. moral, from L. moralis "proper behavior of a person in society," lit. "pertaining to manners," coined by Cicero ("De Fato," II.i) to translate Gk. ethikos (see ethics) from L. mos (gen. moris) "one's disposition," in plural, "mores, customs, manners, morals," of uncertain origin.

Na, kadangi tas žodis naujas ir nežinia iš ko padarytas (vadinasi, nežinia ką reiškiantis), tai mes, seniausia indoeuropiečių kalba kalbantys, kartokim jį kaip papūgos.

Gal pageidaujat moralinio vandens, atlikę politinį aktą?

2011-12-30

Pinigus - tėtukui!

Važiuodamas per radiją girdėjau Kristinos Sabaliauskaitės knygos ištraukas, kurių klausytojui buvo pasakojama, kad švedai buvę kultūringesni Vilniaus niokotojai negu kazokai ir kaip vilniečius po tų niokojimų augsas gelbėjęs.

Pasiklausęs-atvažiavęs, bankan nuėjau.

Anksčiau dažniausiai "Snoran" nueidavau, nes jo kioskai buvo patogūs: nėr eilės - gali užeit; dabar gi vėl nuėjau "SEB bankas"-an.

Sugaišau valandą, laukdamas eilėje.

Kampe pamačiau kompiuterį, banko tarpdurį saugančios dailiakojės paklausiau, ar ten yra internetas, ir, išgirdęs, kad yra, apsidžiaugiau, bet be reikalo - kompiuteriu už SEB banko ribų išeit negalėjau.

Prieš savaitę nedideliam autoservise, kol taisė mano automobilį, irgi valandą reikėjo laukt, tai naršiau internete, serviso klientams skirtu kompiuteriu.

Kol taisė ir sutaisė automobilį, o ne kol lūkuriavau eilėje.

SEB bankas - ne koks autoservisas!

Tai ir styrojau jame nusiminęs, pakol nepradžiugino pažįstamas, užėjęs pakeisti 5 eurus į litus ir sužinojęs, kad SEB banke, neturint asmens dokumento, to padaryti neįmanoma, dėl pinigų plovimo prevencijos ar dėl kovos su terorizmu, bent jau panašiai jam paaiškino kita banko mergina.

Pradžiugino, nes pasisiūliau jam pagelbėti, mat, turėjau dokumentą: dabar buvo su kuo paplepėti, be to, dviese turėjom du eilės numerėlius - vienas jų juk švieslentėje nušvis anksčiau už kitą!

Per tą valandą beveik įsitikinau, kad pažįstamojo 5 eurai - švarūs, kad terorizmo jis gautaisiais už tuos eurus litais neremsiąs, ir netgi išvystėm hipotezę, kad šitokie suvaržymai bei tokios eilės, gali būti, reiškia pradžią kokios nors naujos statybos, nepavykus pastatyti kapitalizmą.

Bediskutuojant valanda prabėgo gerokai greičiau.

Tąsyk paprašiau savo tūkstančio litų, gavau 993 litus, dabar gi įnešiau savo sąskaiton tūkstantį litų, už šią "paslaugą" sumokėjau litą.

"Komisinio" mokesčio.

Taip mokestis pavadintas banko Kasos pajamų orderyje.

Banko mergelė nesugebėjo man paaiškinti mokesčio, kurio anksčiau man neteko mokėti, "komisiškumo".

komisinis, komisinė -> komisas 1: komisinės perkės. Komisinis atlyginimas Žiūrėk: [komisas].

komisas
1. tarpininkavimas už tam tikrą atlyginimą perkant ar parduodant.
2. įstaiga ar jos patalpa, kurioje vyksta šis tarpininkavimas.

???

Už 5 eurus gavau 14,21 LTL, nes 3,00 LTL bankas pasiėmė sau, kaip "mokestį už kasos operaciją".

Taip išeina, už 1 eurą SEB bankas būtų man davęs 44 lietuviškus centus.

Ramiausiu veidu.

Pamišimas?

Kai kam patogus pamišimas.

Kai kam užtenka mišinio.

117. Pinigus - tėtukui 2011-12-30 07:25 IP: 80.240.9.72
Citata: "550 mln. litų pervesta į Kaimanų bei Mergelių salų fondus".

Kaimanų salos – salos Karibų jūroje, priklausančios Jungtinei Karalystei.

Mergelių salos priklauso dviem valstybėms:

Didžiajai Britanijai (šiaurės rytinė salyno dalis); Jungtinės Karalystės Mergelių salos mažiau pasiturinčios.

Jungtinėms Valstijoms (pietvakarinė salyno dalis).

Šitie gudročiai ofšoruose tvarką prižiūri, išeitų.

119. Išties, pinigus - tėtukui :(
2011-12-30 07:36 IP: 80.240.9.72
Dabartinė S.Freakley darbovietė ... turi atstovybes Kaimanų ir Didžiajai Britanijai priklausančiose Mergelių salose.

„Toks žingsnis apgalvotas strategiškai“, – aiškino S.Freakley. Mat yra daugybė kompanijų, kurios savo draudimo fondus laiko kaip tik ten.

„Jei prireikia teismo, privalai turėti galimybę veikti Kaimanų ar Mergelių salose, kur laikomi fondai, nors pačios kompanijos gali būti įsikūrusios Europoje ar JAV“...

Koks gudrus!

Где деньги, Зин?

120. Pinigus - tėtukui:)
2011-12-30 07:37 IP: 80.240.9.72
Pipedija atidaro Pipedijos Banką, pigios paskolos ir dideli procentai!

Pipedijos kapitalas vystosi smarkiai, auga ir stiprėja, todėl dabar supažindiname jus su nauja paslauga - tai Pipedijos Bankas, patikimiausias, saugiausias ir pelningiausias bankas Lietuvoje, siūlantis pačius didžiausius procentus už paskolas ir mažiausius procentus už indėlius!

Juk ne veltui kiekvienas Lietuvos gyventojas nori gauti paskolas, nusipirkti butą ir nesukti galvos dėl pinigų.

Tad mes ir sakome: reikia pinigų?

Pinigų yra!

Atnešk savo pinigus pas mus ir mes tai įrodysime!

Pipedijos bankas yra labai senas ir tie, kam reikia, jį žino gerai, todėl jis ir nesireklamavo anksčiau.

Bet štai dabar atėjo laikas, nes visi žino, kad Snorą pavogė valdžia. Ir taip pat kaip pavogė Lietuvos Akcinį Inovacinį banką, Litimpeks banką ir banką "Sekundė".

Taip jau visi dabar žino, kad bankuose pinigus laikyti nesaugu, nes ir vėl prasideda baisioji bankų griūtis.

Kodėl nesaugu laikyti savo pinigus bankuose, taip jūs galite mūsų paklausti.

Ir mes jums atsakysime: todėl, kad valdžia ir bankininkai gali jūsų pinigus bei indėlius nusavinti ir daugiau niekada nebegrąžinti.

Todėl mes jums norime pasiūlyti paslaugą, kuri saugi nuo visokių išpuolių - tai Pipedijos Bankas.

Tiktai Pipedijos Bankas yra geriausia apsauga nuo svetimų purvinų letenų, kurios nori sudraskyti jūsų pinigus ir turtą.

Pipedijos Bankas saugo visus indėlius Kaimanų salose bei Haityje, todėl jie yra saugūs.


Tenai neprisibraus visokia korumpuota teisėsauga ar Lietuvos Bankas, kuris norėtų užgrobti visas jūsų santaupas.

Rinkis Pipedijos Banką ir tave lydės sėkmė!

2011-12-29

Atila nejuokauja

Laimėję 2010 metų rinkimus „mes gavome progą užbaigti bankininkų erą, apginti suklaidintus žmones ir liautis krauti visus nuostolius ir rizikas ant žmonių (pečių)“, - pridūrė premjeras.

Europos Centrinis Bankas (ECB) išsakė priekaištus ekonominių sunkumų patiriančiai Vengrijai dėl planų perimti nacionalinio centrinio banko kontrolę, skelbia „EU Observer“.

ECB ketvirtadienį pareiškė, kad Vengrijos parlamentą pasiekęs naujo įstatymo projektas gali pakirsti šalies centrinio banko nepriklausomybę. Daugiausiai nerimo Frankfurte įsikūrusiai europinei institucijai kelia siūlymai padidinti centrinio banko prezidento pavaduotojų skaičių, kas esą sudarytų valstybei galimybes reguliuoti bazines palūkanų normas, bei sujungti banką su šalies finansų sistemos priežiūros institucija.

Vengrijos premjero Viktoro Orbano centro dešinės „Fidesz“ partija parlamente turi absoliučią daugumą ir yra pajėgi keisti konstitucines nuostatas.*

Vengrijos premjeras - Atilos palikuonis 2011/12/25 15:11

O kieno – Kubilius?

Nuo pasitikėjimo kryžiuočiais iki pasitikėjimo savimi, nežinomybėje.

Ar tikrai pasitikime savimi?

7. Prasiskolinančios valstybės pasitikėjimas UŽSIENIO TURTU nežinomybėje
2011-12-29 10:43 IP: 80.240.9.72

VALIUTŲ VALDYBOS sistemą yra turėjusios apie 70 šalių. Šios sistemos idėja gimė Didžiojoje Britanijoje apie 1800 m. Idėjos autoriai - grupė ekonomistų, žinomų valiutos mokyklos (Currency School) vardu. Jie turėjo didelę politinę įtaką ir 1844 m. ketino Anglijos Banką (Bank of England) pertvarkyti į valiutų valdybą, pavadinimu Bank Act. Skirtingai nuo šiuolaikinių valiutos valdybų, valiutos mokyklos atstovai NESUPRATO, kad ir indėliai ir išleisti banknotai, kurie sudaro monetarinę bazę, turi būti 100% PADENGTI UŽSIENIO TURTU, esant VALIUTŲ VALDYBOS sistemai. Bank Act nepadengė savo indėlių užsienio rezervais, ir todėl valiutos mokyklos atstovai užuot Anglijos Banką pertvarkę į valiutų valdybą, pertvarkė jį į CENTRINĮ BANKĄ. D. Britanija buvo ekonomiškai pažangiausia tų laikų šalis, jos pavyzdys buvo užkrečiamas, ir daugelis kitų šalių mėgdžiojo D. Britanijos įstatymus. Tai padėjo centriniams bankams PAPLISTI PO EUROPĄ. Pirmas SĖKMINGAS BANDYMAS įkurti valiutų valdybą įvyko 1849 m. Britų Indijos vandenyno KOLONIJOJE Mauricijuje. Po eksperimentinio laikotarpio valiutų valdyba pasiekė savo brandžią, dabar vadinama klasikine arba ortodoksine, formą 1912 m. ir tai buvo VAKARŲ AFRIKOS valiutų valdyba, kuri apėmė BRITŲ KOLONIJAS: Nigeriją, Ganą, Siera Leonę, Gambiją. Vakarų Afrikos valiutų valdyba tapo modeliu vėliau susikūrusioms valiutų valdyboms. Apie 1930 m. valiutų valdybos sistema jau buvo paplitus BRITŲ KOLONIJOSE Afrikoje, Azijoje, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno salose.

Kažkodėl niekas nepaaiškina, iš kur Lietuvos bankas turi šitiek "užsienio atsargų".

Juk neuždirbo šitiek.

Gal "Ernst&Young Baltic", auditavusi ir "Snorą", ko nors nepamatė?

Ar yra visai kitaip, tik, paprasčiausiai, paisom ECB sistemos konfidencialumo režimo?

O Atilos palikuonių užmojai kai kam nepatinka.

Pastaruoju metu dvi iš trijų didžiųjų pasaulinių kredito reitingų agentūrų sumažino Vengrijos įvertinimą iki vadinamojo „šlamšto“ lygmens – tokio, kuris perspėja investuotojus neskolinti valstybei pinigų.

O čia - ne šlamštas?


Mažosios Lietuvos vėliava - beveik kaip Vengrijos.

* Cenzūra?

2011-12-28

Žvaigždelės ir krūvelės

Lietuvos žvaigždelės ir krūvelės.

Vatikano žvaigždelės ir krūvelės 2011-12-26 20:35:56
JAV mokslininkas iššifravo Vatikano archyvuose rastą senovinį rankraštį, pasakojantį apie Betliejuje gimusį Jėzų aplankiusius paslaptingus išminčius, dar vadinamus karaliais, iš tolimos Rytų šalies.

Šis dokumentas leido naujai pažvelgti į Kristaus gimimo ir jį aplankiusių bei dovanų atnešusių paslaptingų išminčių istoriją, skelbia „The Times“.

Skelbiama, kad apie 250 metų Vatikano bibliotekoje saugotas rankraštis yra VIII amžiuje padarytas ankstesnio šaltinio nuorašas. Ši istorija esą buvo užrašyta III amžiuje, tai yra, mažiau nei po 100 metų nuo Evangelijos pagal Matą, kurioje pirmą kartą buvo papasakota apie kūdikėlį Jėzų aplankiusius ir dovanų jam atnešusius tris išminčius (karalius).

Išvertus rankraštį paaiškėjo, kad „Apreiškimas išminčiams“ gana smarkiai skiriasi nuo kitų žinomų šio pasakojimo versijų.

Iš rankraščio vertimo aiškėja, kad išminčiai, sekdami kelrode žvaigžde, į Betliejų atėjo ne iš Persijos, kaip teigiama populiariuose šios istorijos variantuose, o iš Širo šalies, siejamos su dabartine Kinija.

Pasak profesoriaus B. Landau, šie žmonės save laikė Seto, trečiojo Adomo sūnaus, palikuonimis, ir išpažino tikėjimą, kuriam buvo būdingas meldimasis be žodžių.

Evropos žvaigždelės ir krūvelės 2011-12-27 09:51:33
2011 m. pabaigoje Brazilija stambiausių pasaulio ekonomikų reitinge užėmė šeštąją vietą, kurioje anksčiau buvo Didžioji Britanija. Viena svarbiausių priežasčių, lėmusių tokį nuosmukį, buvo Europoje kilusi krizė, taip pat Azijos ekonomikų išsiveržimas į pirmąjį planą.

Prognozuojamas smarkus Vokietijos ekonomikos nuosmukis - iki 2020 m. ji nukris iš šiuo metu užimamos ketvirtosios pozicijos į septintąją.

Lyderių trijulė (JAV, Kinija ir Japonija) išliks savo pozicijose.

Čia, mat, dar vis veikia "skaičiavimo metodai":

"Antroji pasaulyje pagal dydį ekonomika – Kinijos – nėra tokia didelė, kaip buvo manoma iki šiol, teigiama Pasaulio banko pranešime. Anot jo, ankstesni skaičiavimai pervertino Kinijos ekonomikos dydį maždaug 40 proc., praneša BBC.

Šis atradimas padarytas po to, kai bankas atnaujino šalių BVP skaičiavimo metodą."

Maža kokių atradimų gali dar padaryti Pasaulio bankas iš Washington, D.C....

Amerikos žvaigždelės ir krūvelės 2011-12-27 11:24:08
Ekonomistų apklausa: 2012 m. nebeliks euro zonos.

Optimizmo teikia ekonominė JAV padėtis.

Jau 40 metų ši šalis sugeba turėt prekybos su likusiu pasauliu deficitą, laikydama pasaulį dolerio zonoje.

Paskutinį šių metų ketvirtį jos rodikliai buvo ir yra geresni, nei prognozuota.

Buvo, yra - ar bus?

Alisa ir Bazilijus, ekonomistai.

2011-12-27

LNK Kalėdos


Baigiant degti blukiui, parėjęs įjungiau televizorių ir nepatikėjau pradžioj savo ausimis, po to ir akimis.

Tur būt, labiau, negu Vitas Vasiliauskas.

Rudenį šį "lietuvišką kino filmą" atnešė sodo kaimynas, mat tada buvau nepatikėjęs jo pasakojimu, kad toks yra susuktas.

Po to draugas nepatikėjo mano pasakojimu, kad jį rodė Lietuvos kino teatruose.

O Laisvas Nepriklausomas Kanalas parinko jį antrajai Kalėdų dienai.

Tai pasigirkime visiems, kokie mes "laisvi ir nepriklausomi".

Kultūringesni lai pasišaipo, jei nori.

Į kokį turgų mus jie veda?

Nenuves.

2011-12-26

Undine

Šlapios šįmet Kalėdos.

dẽnis (vok. dial. dene) sm. (2) K, dėnis LL158 laivo lubos, viršus, bliktis: Vanduo jau dẽnį apsėmė Prk. Grįžęs į laivą, denyje pamačiau būrelį naujų keleivių rš.

Vokiškas dialektas...

Gimtajam Anykščių krašte vandenį tebevadina undeniu.

O "ant denio" sakytų - "un denia".

Un denia undeniai.

Iš ta undenia undines tuos undenius vilioja...

Germanai iš Skandinavijos.

Odinas.

Wōđinaz.

Vienas pats.

Tîwaz.

Undenių vadas.

Šitie tai vieni, be merginų, žygin eidavo.

Be to, kas Tulon su savo samovaru važiuoja?

Tai jos ir keršija.

Our Sunday Poem today, "Ondine" by Mary Barnard, is drawn from legends about German water spirits. Ondine (or undine) lore has inspired a great many works of art over the years --from a famous German story by Friedrich de la Motte Fouqué (an influence on Hans Christian Andersen's "The Little Mermaid") to an opera by E.T.A. Hoffman, a prelude for piano by Claude Debussey, and a ballet by Hans Werner Henz.

Ondine

By Mary Barnard
At supper time an ondine’s narrow feet
made dark tracks on the hearth.
Like the heart of a yellow fruit was the fire’s heat,
but they rubbed together quite blue with the cold.
The sandy hem of her skirt dripped on the floor.
She sat there with a silvered cedar knot
for a low stool; and I sat opposite,
my lips and eyelids hot
in the heat of the fire. Piling on dry bark,
seeing that no steam went up from her dark dress,
I felt uneasiness
as though firm sand had shifted under my feet
in the wash of a wave.

I brought her soup from the stove and she would not eat,
but sat there crying her cold tears,
her blue lips quivering with cold and grief.
She blamed me for a thief,
saying that I had burned a piece of wood
the tide washed up. And I said, No,
the tide had washed it out again; and even so,
a piece of sodden wood was not so rare
as polished agate stones or ambergris.

She stood and wrung her hair
so that the water made a sudden splash
on the round rug by the door. I saw her go
across the little footbridge to the beach.
After, I threw the knot on the hot coals.
It fell apart and burned with a white flash,
a crackling roar in the chimney and dark smoke.
I beat it out with a poker
in the soft ash.

Now I am frightened on the shore at night,
and all the phosphorescent swells that rise
come towards me with the threat of her dark eyes
with a cold firelight in them;
and crooked driftwood writhes
in dry sand when I pass.

Should she return and bring her sisters with her,
the withdrawing tide
would leave a long pool in my bed.
There would be nothing more of me this side
the melting foamline of the latest wave.


Vandenio era prasideda.

2011-12-25

Galilėja

Galilėja – tai žemė, kurioje glūdi žmogiškosios Jėzaus iš Nazareto šaknys: jis buvo „galilėjietis”, kalbėjo šiauriečių tarme.

„Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!” (Jn 1, 46).

Nazarete augo ir gyveno Jėzus, nors niekas nesitikėjo iš to kaimo kažko gero ir reikšmingo.

Galilee
"northernmost province of Palestine," late 12c., from L. Galilaea, Gk. Galilaia, from Heb. Haggalil, lit. "The District," a compressed form of Gelil haggoyim "the District of Nations" (cf. Isa. viii:23). The adj. Galilean is used both of Christ (1630s), who was born there, and of the Italian astronomer Galileo (1727).

Γαλιλαία.

Название «Галилея» восходит к древнееврейскому корню Г-Л-Л, (גלל), означающему «катиться», «волна». Существует несколько версий происхождения названия: одна из них объясняет его гористым характером местности (галь — волна), другая напрямую связывает его с ивритским словом галиль (גליל), «округ», «окрестность». По третьей версии, название происходит от слова гола́ (גולה) от того же корня — удаление, рассеяние. Со второй и третьей версиями связывают упоминание этого района в Ветхом Завете как «Глиль ха-Гоим» — «округ народов» или «место, где рассеяны разные народы».

Filistinas Galijotas, kuris netoliese pasigalynėti siūlė, gal irgi ką nors bendro turi «с местом, где рассеяны разные народы»?

Языческая Галилея упомянута у пророка Исайи (9:1).

По версии Матфея после воскресения, как ангел, так и Иисус, направили апостолов в Галилею (Мф.28:7-16).

Галилея - родина апостолов (за исключением Иуды Искариота, который был из Иудеи) и местность, где провел детство и юность Иисус Христос.

Others said, “He is the Messiah.”

Still others said, "But he can't be! Will the Messiah come from Galilee?”