2010-02-05

Navatna

×navãtnas, -à (l. nowotny) adj. (4) Ss, Bgt, Ar, Vdk, Krkl, Rz, An, nãvatnas (3b) Rk; [K] keistas: Kas kitaip apsirėdęs, kaip čia nešio[ja], tas navãtnas J. Drabužis, už kitus keistesnis, bus navãtnas J. Kai kur buvę visokių gan navatnų medžių: ir su žiedais skujuotų, lapuotų bežiedžių A.Baran. Koks jis navãtnas: nei pats eina, nei kito leidžia Žmt. Ale tu ir navãtnas su skriblium Smn. Tos radijos – tai navãtnas daiktas Ėr. Labai navatnà pavardė, net pamiršau Al. Tai nãvatnas žmogus: pirma vienaip sakė, o dabar jau kitaip Kp. Vieną sykį sapnavo tas sūnus labai navatną sapną BsMtII42. Nieko nãvatno nesakiau Km.

navãtna n., nãvatna Vb: Man čia baisiai navãtna Lp. Kai aš nemačiau tokių žmonių, tai tik navãtna Trgn. navatnaĩ adv.: Navatnaĩ šneka Glv. Kaip čia navatnai įtaisyta Dkk. Man pikta, kad tu navatnaĩ dirbi Krd. Jam bile tik navatniaũ kas Gs.

JAV iždo sekretorius Timothy F. Geithneris negailėjo pagyrų griežtai biudžeto deficito mažinimo politikai, kurią vykdo dešiniųjų (Lietuvos) vyriausybė.

JAV ministras pasidžiaugė, jog jo šaliai pasisekė, kad jiems nereikėjo vykdyti panašios politikos dėl to, kad JAV doleris yra rezervinė viso pasaulio valiuta.

Geithneris tai džiaugėsi.

O ką veikė Kubilius?

Mandagiai džiaugėsi kad Geithneris džiaugiasi?

Kad Amerikai nereikia “vykdyti griežtos biudžeto deficito mažinimo politikos”, džiaugėsi?

Ar susimąstė, kodėl jiems taupyti nereikia?

Ir kodėl mums reikia?

FED vadovas Benas Bernanke ir A. Kubilius aptarė pasaulinės ekonomikos būklę ir pasidalino mintimis apie krizės įveikimo strategiją.

Anot Vyriausybės spaudos tarnybos, B. Bernanke teigiamai vertino griežto taupymo priemones, kurių pagalba Lietuvos Vyriausybė suvaldė krizę ir dabar gali tikėtis ūkio augimo.

Bernanke teigiamai įvertino Kubiliaus elgesį.

Kur gi ne!

Pagyrė dvarininkas prievaizdą už griežtą būrų priežiūrą.

Įdomiau būtų žinoti, kaip Kubilius įvertino Bernankės elgesį:

34. Ech... 11:03 02-04 IP: 80.240.12.72
Susitiko Amerikoj Kubilius su Bernanke. O jisai juk skolina FED gaminamus USD už 0-0,25 proc..

O Bernankės senelio vardas Jonas, ir jisai - mūsiškis, litvakas iš LDK.

Buvo vilčių - gal Benas nepamiršo, kad Vytautas jo protėvius prilygino LDK bajorams ir leido verstis palūkininkyste, gal nepamiršo jis, iš kur tokis bagotas, gal susimylės ir paskolins savo protėvynei mūsų Premjero asmenyje savo gražių žalių, na, už kokius 5 proc.?

Deja...

Kur tau!

Kokie 5 proc.
?

Negražu...

Matyt, Bernanke nesusiprato, o Kubilius pabijojo užsiminti.

Balso tai jau tikrai jisai nekėlė.

Nes tada "Moody's" reitingus sumažintų.

Ot ir visai ne taip buvo!

Atspėkit, kas kaltas, kad šitaip negražiai išėjo?

Graikai!

Per graikų griekus, pasirodo, šitaip.

Pridirbo tie graikai mums, šumyja dabar, o mes diržus susiveržę kantriai laukiam - gal "Moody's" mūsų reitingus pagerins.

Protingi buvo mūsų proseneliai, nesusidėjo su šitokiais.

Jau iš vardų matės, kas tokie.

O mes, matai, neapsižiūrėjom, į vieną sąjungą su tokiais įstojom...

Bet vis tiek navatna – atvažiavo pas krizės sukėlėjus mūsų Premjeras, gavo pagyrimų už tai, kad mus prispaudė, pasiklausė jų kalbų, kaip jiems spaustis nereikia, pasiskolino pinigų ir – namo.

To ir važiavo?

Jei nuvažiavęs aiškino, kad krizė Lietuvoj baigėsi – kam pinigų skolinosi?

Ne, ne tik to važiavo.

Pamainos, regis, ieškojo.

16. O ką veiks Kubilius? 11:40 02-02 IP: 80.240.12.72
Na va, kai Amerikos IT bendrovės investuos į e-valdžios kūrimą, kaip žadėjo Kubiliui, pagaliau turėsim e-Kubilių.

Navatnas mūsų Premjeras...


O kas naujo šiapus jūrų-marių?

Ekonomistų forumas Davose baigėsi be rezultatų.

Dvigubai navatna.

economy (n.)
c.1530, "household management," from L. oeconomia, from Gk. oikonomia "household management," from oikonomos "manager, steward".

Toks kaip ir ūkvedžių, tarnų forumas, išeitų.

Tik kad iš veidų – nei ūkvedžiai, nei tarnai…

Susirinko, pašnekėjo – ir nieko nenutarė.

Čia tai tikrai navatna.

25. LKŽ
: švabinti - vogti, kniaukti 10:18 02-04 IP: 80.240.12.72
Klauso Švabo Švabijoj įkurtas forumas šiemet baigėsi be rezultatų - švabinti kaip seniau nebeišeina, kaip švabinti naujoviškai, nesugalvota, tad belieka pasakoti publikai kad atvažiavusieji švabai gerai užmokėjo vietiniams švabams.

O įdomu, ar mūsų Premjeras susigaudė, kad tie, kurie Amerikoj jį gyrė – patys yra tikrų tikriausi švabai?

Jeigu nebūtų švabais – kaip 2/3 jų ekonomikos sudarytų vartojimas?

O ar neatrodo jums, kad mūsų Premjeras savo užjūrio pašnekovams, kaip čia pasakius, daugiau negu navatnas atrodė?

„A.Kubiliaus ir žymaus politologo Z.Brzezinskio pokalbis buvo tarsi dviejų didmeistrių šachmatų partija, suteikusi žiūrovams gerų emocijų“, - sakė V.Valentinavičius.

?

O mes globalios politikos didmeistrio talento nepastebėjom...

Pastatėm jį ūkį, ekonomiką tvarkyt.

O užsienio politiką`daryt paskyrėm ekonomistę.

Navatna!

Išeina, kad neapsižiūrėjom, ne savo darbus dirbti jiem liepėm.

Patys pridirbom, o paskui stebimės.

2010-02-04

Garba

Vakar buvau laidotuvėse.

Draugą, bendramokslį palydėjom.

Per anksti išėjo Anapilin.

Ant lauko durų buvo parašyta: „Šarvojimo patalpos“.

Jis gulėjo be šarvų.

O gal su?

Tik aš jų nemačiau?

Drąsus, stiprus vyras buvo.

Garbingas.

Jį pagerbti buvom susirinkę, paskutinę pagarbą atiduoti.

Jei tebegyvenčiau gimtajame kaime palei Anykščius, sakyčiau – buvau pagrabe.

1 ×garbavóti, -ója, -ójo (hibr.) tr. K, gar̃bavoti, -oja, -ojo
1. dažnai geruoju minėti, garbinti, girti: Moteriškės, pačios išejusios iš namų, garbavojo jį giesmėmis S.Stan. Tėvelį visi kaimynai garbavójo Alk. Kaip seselės rūtas sėjo, mane garbavójo JD516. Kaip jūs skinsite rūtelę, mane garbavokit BsO117. Visi žmonės tave garbavó[ja] ir už tave meldžia Sch214. Anyta tave garbavó[ja] J. Vaikai garbavos amžinai jų vardus prš. Ji moka vainiką garbavóti (per vestuves) Ėr.
2. garbstyti (mirusius), apraudoti: Našlys savo pačią garbavoja Btg.

1 ×apgarbavóti tr. apraudoti, apgarbstyti (mirusį): Visus apgarbavójo Btg.

1 ×pagarbavóti tr.
1. pagarbstyti (mirusį): Mirusį apraudojo, pagarbavójo Kp.

Kalnas prūsiškai – gārbs, grabis.

Tuose žodyno žodžiuose dvi raidės sukeistos.

Panašiai kaip žodžiuose Kunnegsgarbs – Königsberg raidė b sukeista su g.

Tokiu pat būdu padirbtas To Kyo iš Kyo To.

Kunnegsgarbs - senesnis už Königsberg.

Prūsiškai kaps - kalva, kapas.

garbà sf. (4) [K]; SD36 žr. garbė: Garba yra žmogui, kuris skiriasi nuog vaidų A.Baran. Saliamonas visoj garboj savo nebuvo apvilktas, kaip viena ižg tų Ev. Skubinos ... puldamas su nužemintomis tavęsp garbomis KN6. Garba mano niekas yra SPII109. Nenuplėšt nė vienam prideramos garbõs jo DP20. Sėdi po dešinei, savo tėvo garboj PK151. Jam būk amžina garba Mž134.

Garbė.

Gārbą supildavom tos didelės garbos nusipelniusiems.

Ir dabar ant kapo supilam kauburėlį.

Tai grabas - iš kur?

Graben - vokiškai griovys, begraben – palaidoti, vergraben – užkasti, Grabesruhe – kapų ramybė.

Kasti – tai ne supilti.

Grab* - visiškai ne tas, kas garb*.

×grãbė (vok. Graben) sf. (2) K, Rs, Trg, Mrj, Jnš, Brš griovys: Tiek lijo, kad net grãbės pilnos vandens Ldvn. Grabkasỹs kasa grabes, t. y. par̃kasus J. Ans par tokią siaurą grabę neparšoka Prk.

×grabnyčià sf. (2), grabnýčia (1) J, Alv, Mrk žr. gramnyčia: Grabnỹčios esti dažytinės, vilktinės arba pintinės, kvorminės arba lietinės Ss. Su grabnyčià rañko[je] Plk. Sudegino visas grabnýčias Al.

grabišáuti, -áuja, -ãvo intr. NdŽ vagiliauti.

grabìšius, -ė smob. (2) Žg smulkus vagilius: Kai tas grabìšius parėjo, pradėjo nykti visokie daiktai Šl.

Tai kas gi - gārbs ar grabis?

Garbė ar grobis?

Kaip kam?

Pilkapiai…

Ne, ne pagrabe aš vakar buvau.

Pagarbe.

Bendraklasio.

Žemaičio.

Daug žmonių buvo.

2010-02-02

Perkūno diena

Šiemet vienas vasaris turės 31 dieną, kitas – tik 28, pavasaris ateis prasidėjus balandiniui, o vasara – mėšliniui, karščiausia turėtų būti per plūkį, bet daug kas atostogaus per degėsį, grybulia atneš rudenį, po to seks septintinis ir gruodinis, o kitas Kalėdas švęsime vilkolakių mėnesį.

Va taip.

Beje, mūsų vasaris – kovinis.

Nors ir ne ragas, o bet tačiau – ragutis!

ragùtis sm. (2)
1. nupjautas ragas dešroms kimšti: Dešerų daromas ragutis B.
2. MŽ žr. ragelis 6: Šįryt prisidėjau pilną ragutį taukų [rateliui tepti], ogi įpuolė šuo ir visus išlaižė Vl.
3. BzF162 vasario mėnuo: Februarijus, kovinis, arba ragutis, tur 28 dienas prš.
4. M euf. velnias.
5. LBŽ, NdŽ bot. paprastoji skalsė (Claviceps purpurea).
◊ didỹsis (dìdelis N) ragùtis K sausio mėnuo.
mažàsis (mãžas N) ragùtis K vasario mėnuo.

Va matot – rago mėnesį Švabijoj vyko ekonomistų forumas.

Be rezultatų.

Kai kas mano, kad forumas buvo visai ne ekonomistų.

3. Bajeristų forumas 21:57 01-31 IP: 80.240.12.72
Pasaulis šiuo metu patiria „statistinį ekonomikos atsigavimą, tačiau išgyvena žmonių recesiją“.

Finansų reguliuotojai vis dėlto įspėjo, kad gali imti drastiškų veiksmų tam, kad iš finansų sektoriaus pašalintų dalį rizikos.

4. Banco Rotto 21:59 01-31 IP: 80.240.12.72
Šie du itališki žodžiai reiškia štai ką - susimovę bankininkai išspiriami lauk.

Gal ir piktokai skamba ši istorinė tiesa, bet taip yra.

5. Davatka 22:24 01-31 IP: 84.202.24.175
Pagal klasikinius logikos desnius 1 as teisus.Tik pasaulio politikai neskysteja, o jie tokie buvo visa laika, tik ne visi isdrysta tai pripazinti.

Bankininkas nera sventa karve, o tik sventas oficialiai iteisintas aferistas, be jokiu klasikines ekonomkos taisykliu.

Naudojamas ekonomikos terminas bet jos klasikiniais desniais nesivadovaujama.

Faktiskai didieji bijo diegti tikros ekonomikos desnius, bet laikas privers tai padaryti.

Apgavystės ekonomikoj?

Tikroji ekonomika turi dėsnius, bet jų nesilaikoma?

6. Kalbėkit lietuviškai to 5
22:29 01-31 IP: 80.240.12.72
economy: c.1530, " household management, " from L. oeconomia, from Gk. oikonomia " household management, " from oikonomos " manager, steward".

Ar pasitaiko gamtoj tarno dėsnių, ponia/panele?

Gal per įžūliai čia – gal ir yra tarnų dėsnių.

Tik – kiek jie galioja šeimininkams?

7. Klausimėlis 23:00 01-31 IP: 80.240.12.72
Kur jie dės iš finansų sektoriaus pašalintą dalį rizikos?

Kur kur - ligi šiol užkraudavo plačiajai publikai...

Jei kapitalizmas nori išgyventi, jis turi būti reformuotas.

Tai kaip užkeikimą kartoja
40-ojo Pasaulio ekonomikos forumo Davose dalyviai sekdami Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy pavyzdžiu.

8. Nekantrus 23:02 01-31 IP: 80.240.12.72
Reiktų ekonomikos specialistus paraginti priimti teisingą sprendimą.

Ne tik Nekantrus ragina.

TVF prezidentas D.Strauss-Kahnas mano, kad priemonių reikia imtis greičiau.

Jam pritaria ir Prancūzijos ekonomikos ministrė Christine Lagarde, kuri pareiškė, kad laikas yra labai svarbus, nes visuomenės nepasitenkinimas dėl bankų krizės yra didžiulis.

9. Ieškantis tiesos, lietuvis 23:03 01-31 IP: 80.240.12.72
Ką reiškia paraginti?

Visi, matai, ragina, o vežimas – nė iš vietos.

Ragint gal nemoka?

Tai, tie prancūzai su švabais - gali ir nebemokėt...

O mūsų kaime taigi kožnas senis žino kaip ragint reikia.

Paimi kokį smailą ragą, geriau bajavesnį, ir bakstelni tam, katrą ragini.

Tasai iškart supranta kad yra raginamas.

Na, ir pasijudina daryti tai, kam yra raginamas.

Nes žino - antraip ragas gali ir pareiti.

O kas būna kai ragas pareina?

Tada būna ragas.

Perkūno diena šiandien.

Mat, tokiu metu Perkūnas trankytis ima, kaipgis.

Negi be jo nebėra kas bankininkus su ekonomistais paragintų?

Gal, vis tik, geriau nelaukti, kol Perkūnas patsai paragins?

Va, Prezidento herbe – Vienaragis.

Yra kaip raginti.

Ir Grifas yra.

Matyt, tam atvejui, kai raginamasis suvisai nepaiso raginimų.

Tai ko neragina?

Ar ne tuos, kuriuos reikia, ragina?

2010-02-01

Vasaris

Vasario vardas nuo vaikystės man "rėžia" ausį.

Kodėl toks vardas žiemos vidury?

Etnologo Liberto Klimkos teigimu, Europos pakraščiuose gyvenusios slavų ir baltų tautos išlaikė senuosius fenologinius kalendorinius įvardijimus. Kitaip tariant, jais apibūdinti sezoniniai pokyčiai gamtoje, žemės ūkio darbų eiliškumas, nurodyta, kuo tas laikas išsiskiria.

Prūsai vadinę jį wassariniu.

Bet wassara jiems reiškė pavasarį.

Paslinko prūsų wassara trim mėnesiais ir pavirto mūsų vasara.

Ar gal niekur neslinko toji wassara, bet mūsiškoji nusislinko, tai wassarai beliko pavasariu persivadinti?

Oi, vasaris, tas „apgavikas, vasaros vardu žieduotu prisidengęs“, anot Vinco Mykolaičio-Putino.

Vasaris tokį pavadinimą gavo, nes anksčiau buvo šiltasis žiemos mėnuo, žiemos speigų išvarginti žmonės, saulei kopiant vis aukščiau, imdavo svajoti apie vasarą, planuoti būsimus darbus.

Vienas toks svajoklis, tas vasaris, tarpu kitų mėnesių.

O gal ne vienas, gal daugiau tų vasarių yra?

vasãriai sm. pl. (2) Š, K.Būg(Ds, Sl), DŽ, KŽ, vasariaĩ (3b) Strn
1. Rtr, Š, NdŽ, Jž, Antz, Trgn, Rš pietūs (pasaulio šalis): Vasariais (pietumis) yra vadinama ta šalis, kur saulė esti vidurdienį J.Jabl. Kai vėjas iš vasãrių, tai šiltas Aps. Debesys kelias iš vasãrių Sug. Debesiai išdraskyti ir bėga vasãriuos Ob. Kelias dar slyvas an vasariùs ažauklėjau Alks. Visi [namo] langai žiemiuos, nė vieno vasãriuos Ktk. Par mum žiemiuos, vakariuos i vasãriuos kalnai Avl. Kitó [kariuomenės] šaka iš vasãrių ejo Ob. Sutiko jį tas pats senelis ir liepė ažtriūbuot an vasarius BsPII221. Ji pati (Vakarė Azija) guli labiau į vasarius Vr. Iešmantai gyveno giliame slėnyje, išsitiesusiame kuone stačiai iš žiemių į vasarius Vaižg. ║ toje pusėje esantis kraštas, žemės: Vasãrių Lietuva NdŽ. Jie (paukščiai), atskridę iš vasãrių, čia atranda žiemą JT460. Piemenys, pamatę skrendantį į vasarių kraštą gervių pulkelį, nutraukę nuo savo galvų kepures, suka jas ant rankų Vrp1889,115.

Tai svajotojai tie lietuviai!

O va, lenkai, gudais dabar vadinami baltarusiai ir ukrainiečiai – ne svajotojai…

Vasaris – Luty, Люты, Лютий.

Rūstus jiems vasaris.

Gal jiems vasaris “anksčiau nebuvo šiltasis žiemos mėnuo”?

Ar tik kalbos jų jaunesnės už lietuvių?

vasãris sm. (2) Rtr, Š, NdŽ, Kp, vasàris (2) LD106(Krš)
1. KlG61, RtŽ, LsB304, M, LL80, L, ŠT60, KŽ antrasis metų mėnuo: Vasãris vasnoja, t. y. džiovina su vėju, kovelis dargėlis, t. y. sninga su vėju J. Vasàrė[je] jau juntas, ka dienos ilgė[ja] DūnŽ. Vasàrio mėnesė[je] visumet piškina, ka toros trata DūnŽ. Kad neseka [vasara žiemos], oi, ir lietus, o šiteip šalta buvo sausio mėnesį, vasãrio mėnesį Č. Vasãry vis pasimalkaudavom, o dabar nėt nosies iškišt niekur negaliama Krs. Jų karvė anksti turės – vasãrio Mžš. Jei vasario mėnuo nešaltas, tai bus Atvelykis dar baltas prš. Užteko duonos tik lig vasario LKXVIII142(RdN). Plačiose Pelesos pelkėse tetervinus burbuliuojant girdėjau jau vasario mėnesį T.Ivan.
2. Q284, SC25, CI1003, R, MŽ, MŽ286, N, [K], LsB304 pirmasis metų mėnuo, sausis, pusčius: Pusčius, arba vasaris, tur 31 dieną prš.
3. K.Būg, Š, Rtr, FrnW, NdŽ, KŽ, Antz, Vžns, Sdk, Ds pietų vėjas, pietys: Pučia vasãris – bus atolaidis Krs. Papūs vasãris – ir pradės tirpt sniegas Kp. Šiandiej šiulta, matai, pučia vasãris Dgl. Kai tik pučia vasãris, tai mūsų gryčia kaip laukas Lel. Vasãris atsigręžė – kad tik lyt nepradėt Pnd.

2 vasãris, -ė adj. (2) Š, FrnW, KŽ; SD171, RtŽ
1. Antš, Adm, On, Ob, Rz žr. 2 vasarinis 2: Prie gryčiai vienam galuj žieminių, kitam vasãrių [gėlių] prisodinam Svn. Vasãriai astrai Sdb. Daugiau žieminės, vasãrių seniau nelabai sodino gėlių Svn. Kad papuls nupirkt vasãrių kopūstų – ir bus negeri [užraugus] Šmn. Vasãrės [kopūstų] gūželės tai jau suka, da tik lapeliai pradėti sukt Slm. Pasodinsme ridikų vasãrių: kur balti, minkšti esti Žl. Keturios dūlios, o pas Albiną buvo dvi dūlios vasãrių Č. Vasãrės trys alyvinių [obuolių] Sdb. Vasãriai obaliai suskilo ant obelės i supuvo Mžš. Grūšnių būdavo, obuolių visokių rūšių: žieminių, vasãrių – visokių būdavo Plvn. Tai kad mūsų visi žieminiai obuoliai, nei vieno vasãrio Pnm. Te dvi vasãrės obelės yra Krs.
2. Pmp, Pin, Pnd, Kp, Prng, Tvr žr. 2 vasarinis 3: Rugiai yr žiemiai i vasãriai Vdš. Mūsų žemė̃s vasãriai kviečiai geriau auga Skp. Sėdavom kviečių žieminių ir vasãrių, ir žirnių, ir vikų Skp. Šiamet ir mes vasãrių kviečių daug prikūlėm Vžns. Vasãriai [javai] ne teip usnių priauga Svn. Dobilus sėja ant žiemkenčių ir vasarių javų rš.
3. Všk, Ob, Jdp, Žl žr. 2 vasarinis 6: Vasarą – vasãrės drapanos Antš. Pakabinta žiemiški ir vasãriai rūbai Kkl. Vasãrį paltą tai gražų turi Kp. Siuva [siuvėjai namie] dideles drapanas, siuva vasarès – visokias Slm. Jau padėk vasarès sukneles Pnd. Užsivilkau paltelį vasãrį ir išejau Pl. Turėjau vasarès čeverykas And. ^ Kepurė vasãrė visą svietą suvarė J. ║ Vasãris yra šiberis – ir kambarys neįšyla par daug Rm.
4. žr. 1 vasariškas 1: Pirmoji vasaresnė diena Šts.
5. žr. 2 vasarinis 7: Vanduo vasãris drungnus J. Vasãris [v]anduo negardu gert Ob.
6. m. Kos58, RtŽ, K.Būg(Ds, Sl), A.Sal, DŽ, NdŽ, JnšM, Strn, Ppl, Alks pietinis (apie vėją): Vėjas vasaris SD1192. Vėjis vasãris pūtė J. Šiandiej vėjas vasãris, – pučia stačiai priemenėn Ktk. Pasisukė vasãris vėjas – tuoj prasidės atolaidis Krs. Trąšas vežt vasariu vėju – bus dėl javų geriau LTR(Dkšt). Žirnius sėjo vasariu vėju – tada jie geriau suverda Rš. Vasariui vėjui papūtus, laukas kvėptelėjo paskutine dienos šiluma A.Rūt.
7. žr. 2 vasarinis 9: Atsivežkit, Vaciuk, vasãrių šiaudų Pc.

Traukia tas vasaris vasaron, nors tu ką!

O čia kas per migracija – vasaris į sausio vietą taiko?

Pasiklydai, vasari - vasara kitoj pusėj!

Beje, sausis Ianuarius ir vasaris Februarius romėnų kalendorių papildė paskutiniai (apie 700 m. pr. m. e.), nes žiema buvo laikoma mėnesių neturinčiu laiku.

O gal žiemos pas juos, pas tuos romėnus, seniau nebuvo?

Gal maklinėjo sau su tunikom kiaurus metus?

Kas matėt romėną su kailiniais, veltiniuotą ir su lapine kepure?

Su palteliu, ir tai nematėt.

O italai dabar Romoj pusplikiai taigi nevaikšto...

Vasaris vienintelis iš mėnesių yra nepastovaus dydžio.

Rusai keliamuosius metus vadina високосный год.

Kas gi висит косо, kas?

Vasaris, tas apgavikas, vasaros vardu žieduotu prisidengęs...