2011-07-23

Fundamentalizmas

Fundamentalizmas (lot. Fundamentum, „pagrindas“) – kokios nors tiesos supratimas griežtai paremtas jos fundamentinėmis idėjomis, ir bekompromisinis jų laikymasis bei taikymas.

Dabar jau krikščionių.

Ne todėl, kad bažnyčias ant kaulų statė.

Ir ne todėl.

Todėl, kad žudė.

O čia kas?

NASA Russia


JAV erdvėlaivis „Atlantis“ vakar paskutinį kartą nusileido Kenedžio kosmoso centre Floridoje. Taip buvo užbaigta 30 metų trukusi amerikiečių Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos NASA erdvėlaivių programa.

Amerikiečių „šatlams“ užbaigus savo keliones, astronautai į TKS skris tik Rusijos kosminiais laivais „Sojuz“.

NASA Russia 2011-07-22 17:41:45
Pirmasis amerikietiškas erdvėlaivis startavo 1981 metų balandžio 12 dieną, minint pirmojo žmogaus skrydžio į kosmosą, kai į orbitą pakilo Sovietų Sąjungos kosmonautas Jurijus Gagarinas, 20-ąsias metines.

Tuo metu taip nerašė.

Tuo metu sovietai vėlavo pasidaryti savo "šatlą", kuris taip ir neskraidė, vienąsyk tik.

Lenktynės tada buvo - kokie jubiliejai?

O dabar kitaip rašo.

Columbia was successfully launched on April 12, 1981, the 20th anniversary of the first human spaceflight (Vostok 1), and returned on April 14, 1981, after orbiting the Earth 36 times, landing on the dry lakebed runway at Edwards Air Force Base in California.


Ar pažįstat, kam ekipažas raportuoja?

Vėliau „Challenger“ ir „Columbia“ buvo prarasti kartu su jų įgulomis per skaudžias katastrofas, todėl NASA liko tik trys eksploatuojami „šatlai“

Columbia over Palestine 2011-07-22 17:43:30
Despite some initial fears after announcement in the news that Columbia suffered an explosion over Palestine, Texas and that the addition of the first Israeli astronaut to the crew had made the Columbia a more likely target for terrorists, there is no evidence to support any theory that terrorism was involved.

The Deep Purple song "Contact Lost" on their 2003 album Bananas was dedicated to, and written for, the astronauts whose lives were lost in the 2003 shuttle disaster.

2011-07-22

Kanonas

kanon|as
1. direktyvinė, griežtai saugoma norma.
2. normatyvinis kūrybos stiliaus reikalavimas: Klasicizmo estetiniai kanonai.
3. muz. pagrindinio balso melodijos nenutrūkstamas sekimas kitu balsu.
4. bažnytinis nuostatas.

kanònas sm. (2) DŽ
1. taisyklė.
2. bažnytinis nuostatas: Rodžias iš visų kanònų arba parėdnių DP545.
3. visuma meninių metodų arba taisyklių, kurios buvo privalomos vienoje ar kitoje epochoje, taip pat jas atitinkantys pavyzdžiai: Klasicizmo estetiniai kanònai DŽ.
4. muz. tokia muzikos kūrinio forma, kai keli balsai, pradėdami vienas po kito, atlieka tą pačią melodiją.


×kanonykas sm. SD83, VoK1 žr. kanauninkas.

×kanonija sf. SD83 kanauninko būstinė; kanauninko pareigos (?): Kiti ... kanonijas, plebonijas sūnumus saviemus apdūmoja DP484.

kanòniškas, -a adj. (1) DŽ; brš
1. bažnyčios kanonais pagrįstas.
2. prk. priimtas pavyzdžiu, pagrįstas kanonu.

kanonizãcija sf. (1) TrpŽ
1. bažn. paskelbimas ko nors šventuoju.
2. įteisinimas, pavertimas taisykle.

kanonizãvimas sm. (1) → kanonizuoti 2: Socialistiniam realizmui svetimas tematikos kanonizavimas A.Vencl.

O!


kanonizúoti, -úoja, -ãvo tr.
1. rš bažn. įtraukti į šventųjų skaičių.
2. TrpŽ įteisinti, paversti nepajudinama, privaloma taisykle.

Kaip?

kanonadà sf. (2) DŽ dažnas šaudymas iš artilerijos pabūklų: Kanonadai griaudžiant, švino lietui lyjant, mes petys į petį stosim mūšyje S.Nėr. Netoli girdėti artilerijos kanonados griausmas rš. Tu negirdėjai griausmo kanonadų, mirties balsais tau naktį nedainavo rš.

Aaa...

kanoniẽrė sf. (2) TrpŽ nedidelis pakrančių apsaugai skirtas karo laivas, ginkluotas patrankomis.

kanoniẽrius sm. (2) DŽ artileristas – žemiausias laipsnis artilerijoje, atitinkantis pėstininkų eilinį.

Ne taip paprasta kartais būna kanonizuoti.

Tenka papyškinti.

O galėtum pamanyti, kad užtenka paskaityti.

Kas parašyta.

kanòninis, -ė adj. (1) NdŽ → kanonas 1: Ši lygtis vadinama elipsės kanonine lygtimi J.Matul.

Elipsės lygties kanonas padeda mums ją nupiešti.

Kad lygtis būtų kanoninė, koordinačių ašys turi sutapti su elipsės ašimis.

Kanonadų nereikia.

Šios dvi tiesinių lygčių sistemos:

2x +3y = 8
4x – y = 2

ir

x = 1
y = 2

tapačios, ekvivalenčios.

Bet antrąją vadiname pirmosios sprendiniu.

Toks sprendinio kanonas.

Kai lygčių sistemą kanonizuojam, sakom, kad išsprendėm.

2011-07-21

Thorny devil


Thorny Devil (Moloch horridus) is an Australian lizard. It is also known as the Thorny Dragon, Mountain Devil, Thorny Lizard, or the Moloch and is the sole species of genus Moloch. It grows up to 20 cm (8 in) in length and can live up to 20 years, coloured in camouflaging shades of desert browns and tans; these change from pale colours when warm to darker colours when cold.

The names of this dragon are given for its appearance, two large horned scales on the head complete the allusion to a devil.


Моло́х (ивр. מולך‎; лат. Moloch соб. «царь») — упоминаемое в Библии имя семитского божества, которому поклонялись евреи во время исхода (Амос.5:26) и во времена царя Соломона (3Цар.11:7). Поклонение Молоху отличалось принесением детей в жертву через всесожжение, рудиментом которой ряд исследователей считают Жертвоприношение Исаака и дочери Иеффая (Суд.11:39). Между тем еще Моисей категорически критиковал подобную форму поклонения Богу (Лев.18:21; Лев.20:2). Помимо евреев Молоху поклонялись аммонитяне (3Цар.11:7) и финикийцы (им он был известен под именем Мелькарта). Похожий культ практиковали и моавитяне.

Молох, по-видимому, обозначал верховное божество, также известное под именем Ваала.

Греки отождествляют его с Кроносом, римляне — с Сатурном.

Свойственные финикийской религии человеческие жертвоприношения совершались в честь Молоха именно через всесожжение, причём ему, как верховному богу, приносилось самое дорогое. Самой приятной жертвой считались дети знатных фамилий; особенно часты были гекатомбы из них в случаях крайней опасности (напр. при осаде Карфагена Агафоклом), но и в обычное время они были нередки. Дети клались на простертые руки идола, имевшего лицо тельца, внизу горел костёр; вопли заглушались пляской и звуками ритуальной музыки.

В Библии упоминается о «проведении чрез огонь» детей в долине Гинномской (Геенна) около Иерусалима, в честь Молоха, при еврейских царях. Принесение в жертву детей воспринималось как наиболее угодная богам жертва. Местом отправления культа в Палестине был, по Библии, тофет в долине Хинном (Иер. 32:35). В иудаистической традиции человеческие жертвоприношения были запрещены; иудейский царь Иосия уничтожил тофет (2-я Цар.23:10); человеческие жертвоприношения совершали, лишь цари как Ахав (2-я Цар.16:3) и Манассия (2-я Цар.21:6).


Еврейское слово מלך(mlk) обычно означает melek «царь», что в древних текстах без огласовки совпадает с обозначением Молоха.

The 12th century rabbi Rashi, commenting on Jeremiah 7:31 stated:

Tophet is Moloch, which was made of brass; and they heated him from his lower parts; and his hands being stretched out, and made hot, they put the child between his hands, and it was burnt; when it vehemently cried out; but the priests beat a drum, that the father might not hear the voice of his son, and his heart might not be moved.

Tophet or Topheth (Hebrew: תופת ha-tōpheth‎; Greek: Ταφεθ; Latin: Topheth) is believed to be a location in Jerusalem, in the Valley of Hinnom, where the Canaanites sacrificed children to the god Moloch by burning them alive. The Hebrew Bible also mentions what appears to be child sacrifice practiced at a place called the Tophet ("roasting place") by the Canaanites, ancestors of the Carthaginians. Tophet became a synonym for hell.

2011-07-20

Litė

From Freeland to Yiddishland.

Anksčiau, ne dabar.


Litė - Jidišlandas.

Yra šalis, – rašė Gérardas Silvainas ir Henris Minczelesas, – kurios nesurasite jokiame pasaulio žemėlapyje, šalis nepripažinta ir keista, beribė ir beveik nereali su nuolatos besikeičiančiomis sienomis kertanti visus žemynus ir visas jūras – jidiš šalis. … Jidišlandas, yra jis ar ne, mitinė šalis. Žinoma, labai sunku pasakyti, kokia Jidišlando sostinė. Jis neturi nei vyriausybės, nei ministerijų, nei kanceliarijos, nei administracijos, nei biurokratijos. Jidišlandas yra kultūrinis konceptas, susiklostęs veikiant vienai žydų kalbai – jidiš“. Jidiš kalbos išplitimo erdvėje išsiskleidė savita žydų kultūra, kurios pagrindinis religinis, kultūrinis centras buvo Litos teritorija ir jos dvasinis branduolys – Vilnius. Jidišlando kultūros erdvėje gyvavo sparnuotas posakis – „Važiuok uždarbio į Lodzę, Varšuvą, Odesą, o išminties – į Vilnių“.

Lithuania proper (Latin: Lithuania propria; Lithuanian: Didžioji Lietuva, literally: "Genuine Lithuania"; Yiddish: ליטע, Lite) refers to a region which existed within Grand Duchy of Lithuania, and spoke Lithuanian language.

XIX a. pab.–XX a. pr. Lietuvos sostinėje, kur gyveno gana daug išsilavinusių įvairių idėjinių krypčių žydų, susiformavo du įtakingiausi Rytų ir Centrinėje Europoje žydų sąjūdžiai – sionizmas ir Bundas (Visuotinė Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos žydų darbininkų sąjunga, įkurta Vilniuje 1897 m.).

Yidisher Arbeter
Bund in Lite.

1791 m. sėslumo zonos teritorijoje gyveno apie 1,5, o prieš revoliuciją – apie 7 milijonus žydų, kurių apie 95–97 proc. kalbėjo jidiš kalba.


Ne mūsiškai kalbėjo.

Ir ne hebrajiškai.

Ir ne slaviškai.

Slaviškai jie kadaise, sako, kalbėjo, Bohemijoj ir Moravijoj.

Bet švabiškai jiems, kažkodėl, labiau patiko.

Vilnius, kaip visuotinai pripažintas Rytų ir Centrinės Europos bei Vakarinės Rusijos imperijos žydų kultūros centras, traukė daugybę žydų kilmės menininkų iš buvusių LDK teritorijų – Baltarusijos, Ukrainos ir kitų kraštų. Rusijos imperijoje antijudaizmui įgavus platų mastą ir stiprėjant represijoms į Vakarus iš Litos teritorijos plūstelėjo didelis srautas išsilavinusių ir paprastų žydų tautybės žmonių, kurie ieškojo demokratiškesnėse šalyse išsigelbėjimo nuo patiriamo teroro, diskriminacijos, palankesnės aplinkos savo kūrybai ir darbui. Šіѕ daug metų trukęs emigracijos procesas įgavo įvairias formas – nuo legalios laisvanoriškos iki prievartinės. Vieni sąmoningai vyko, nutraukdami ryšius su savo tėvyne visiems laikams, kiti ilgai blaškėsi tarp naujos ir senos tėvynės, dar kiti, kamuojami nostalgijos, vėliau grįždavo į tėvynę. Žydų padėtį Rusijos imperijoje vėliau dar labiau apsunkino ir žmonių likimus sulaužė Pirmasis pasaulinis karas, Rusijos spalio revoliucija, naujų valstybių ir sienų atsiradimas. Iš viso emigravo apie du milijonus žydų. Tai buvo neregėtο masto, tiesiog biblinis, apokaliptinis dіdžiulės žydų tautos dalies „išėjimas“ iš Rusijos imperijos „sėslumo zonos“ į Vakarus ir savo „šventąją žemę“.

2011-07-19

Žvakių fabrikėlis

Kam dabar nerūpi pasaulio ūkiniai reikalai?

106. bp100 05:47 07-17 IP: 107.54.41.105
Eilines amerikos laidotuves. Senia nepirmos ir nepanasu i paskutines. Amerika skolinga visam pasauliui trilijonus doleriu. Kalsimas, jei as psisikolinu doleriu tai kai ateina laikas skola grazint ar as suinteresuotas kad doleris branglu ar pigtu? Taigis amerika eilini karta organizuoja savo laidotuves tik va jas apmoka laidotojai. Amerikinai neturi jokiu sansu kadanors susimoket savo skolas taigi suinteresuoti dolerio krahu. Nurasai dolerines skolas o veliua ziur galima ir nauja valiuta isivest - Amero. EU situacija kitokia - visi nariai skolingi vokieciams ir mielai pakrasintu Euro kad tik savo skolas nurashyt. Tik EU sprendimus sunku koordinuot is vokieciai taip lengvai nepasiduos. Tuo tarpu amerikoje galima garsiai amamanuot, organizuotai doleri nuvaryt dugnat, atsiprashyt visu kreditoriu, skestelt rankomis ir toliau patogia gyventi bet jau be skolu. Zinoma kad viskas vyksta daug subtiliau ir istempta iki titaniko filmo lygio. Grand finale dauguma ziurovu pamirsta kas , nuo ko ir kodel prasidejo. Kai tenka rinktis geriau kapitalistai zydai negu socialistai EU islaikantys per socialines programas visus europos cigonus ir azijos pabegelius. Velgi, tai tik skonio ir pasekmiu pasirinkimo reikalas.

119. to bp100 13:50 07-17 IP: 67.159.36.30
truputi klysti del JAV skolu, beveik visa skola yra sukurta t.y. spausdinant pinigus, realiai ta skola neegistuoja, tiesiog fedas spausdina pinigus ir tiek, o kazkur apie 20% skolos yra valstybiniai bondai kuriuos supirko kinai ir japonai, tai tiek apie JAV. Del eurozonos tu tai pat klysti, portugalu ir ispanu bondus beveik visus supirko kinai, tad jeigu fricai nurasys tas skolas euras kris, bet skolos isliks su graikija lygiai tas pats. Savu skolu daugiausiai turi UK beveik 9 trilijonai USD, bet vel gi jie turi savo valiuta ir kepa tiek kiek jiems reikia, uzsienio skola nera labai didele... zodziu tie kurie turi savo valiuta ir jeigu ji yra paklausi pasaulyje, ta salis tikrai nebankrutuos! Vienintelis blogiausias scenarijus kuris gali nutikti, tai valiutos nuvertejimas, bet vel gi toks scenarijus visai JAV butu pats tas, exportas isauktu zenkliai, ten visokiems indams, kinams neapsimoketu pirkti masinu is eurozonos kai euras toks stiprus ir pan. Zodziu amerikonai prates ta skolos limita ir gyvens toliau, o kaip sakoma Lietuvos shunys loja - karavanas eina: )

122. Keturi Žvakių Fabrikėliai >119 15:29 07-17 IP: 84.15.190.153
Nors ir sako, kad yra laisva rinka (finansų), o bet tačiau tėra piramidinis išnaudojimo pinigais mechanizmas. Trečiasis pasaulis pavergiamas TVF paskolomis, kurios išduodamos ir grąžinamos SDR (Special Drawing Rights) vienetais ir ne kuo kitu. Tų SDR'ų sudėtis tokia: 41.9%$, 37.4%€, 9.4% JPY, 11.3%£. Ir viskas. Visi keturi fantai padaromi iš nieko, užtat yra įteisinti kaipo vertybė, visas trečias pasaulis lenkiasi tiems keturiems manufaktūrininkams. Kas šitą biznelį laiko, atspėt ne taip jau sunku. 2/3 pasaulinių valiutos rezervų sudaro $ ir £, I-o pasaulinio karo metais Pasaulio Finansų Centras The City perkeltas Amerikon - tie, kas tai padarė, ir laiko šį Žvakių Fabrikėlių Biznelį. 2/3 yra 2/3 - jankiai su britais pirmi lekia (už tuos $ ir £, žinoma) kart Saddamo - o kam jis naftą už € pardavinėja, pirmieji skrenda Neskraidymo zonos Gaddafiui organizuoti - o ko jis afrikiečius kusina Afrikos turtus ne už $, o už aukso dinarus pardavinėti? O mūsų tautiečiai irgi uoslę turi - jei jau verstis emygeriais, tai geriau saloj arba už balos. Šitokia publikos mulkinimo schema nedaug tobulesnė už lapės Alisos ir katino Bazilijaus fokusus, Buratinui parodytus. Tebeveikia, kol buratinai tebesam. Šito tai nenuginčys niekas. Gal smagu buratinais būt? O gal tikrai galvos medinės?
2011-07-18

Har Megiddo


JAV prezidentas B.Obama perspėjo dėl Amerikai gresiančioekonomikos Armagedono“.

114. Sigitas
10:36 07-17 IP: 78.61.70.68
Gerai, kad dar nišmečiau Marksoi " Kapitalo" Visgi teks pasauliui iš jo mokytis.Žmogus toli numatė, kad tiem piniguočiams kils pinigamsapetitas bevalgat.

118. Karla Marla 13:37 07-17 IP: 84.15.179.25
Sigitui - Karlas Marksas savo rašiniu " Kapitalas" tik įtvirtino pinigų valdžią. Jau pats vardas - Kapital... Capo - galva, capital - sostinė, didžioji raidė, kapitalus, kapitalizmas. Marksas išgalvojo pridedamąją vertę - dabar ir nuomos mokestį mokėdami, ir viešosios tupyklos bilietą pirkdami PVM sumokam, pridedam, atseit, kažką. Bankai tai nemoka PVM - valdžia juos nuo to atleido. Žinoma, kam mokėt, jei nepridedi, o atimi? Darydamas iš nieko ir skolindamas pinigus, ir vėl, ir vėl, vis mažesnės dėl to vertės. Darydamas visus savo skolininkais. Pasaulis ne toks, kokį mums transliuoja žiniasklaida. Dolerius gaminantis FED su JAV turi tiek bendro, kad FED, Pasaulio bankas ir TVF būstinės - Vašingtone, Pasaulio Finansiniame Centre. O pačios JAV su savo iš visų svieto pakampių subėgusiais piliečiais - dvarionys, patarnaujantys šitiems dvaro ponams. Darantys, ką anie užmano. Gaunantys už tai gardesnio srėbalo. Skanaus, sakant! Negėda juk, ar ne? Pinigų valdytojai I pasaulinio karo metais savo būstinę iš Landynės pas jus perkėlė todėl, kad jiems atrodėt neprastesni bandziūgos už prie Tamsios upės lindinčius - matė jie, ką su indėnais padarėt. Ir neapsiriko - lėkėt kariauti kur paliepti. Tik nepamirškit apie dar vieną gėdos žymę, liksiančią jums - skolą ne tik mus, o ir jus apmulkinusiems jūsų dvaro ponams. Jūsų prezidentas įtikinėja jūsų kongresmenus toliau skolintis žaliuokes, kitaip visas jūsų karnavalas griūna. Atseit, šitaip išsigelbėsit. Vakarų europiečiai yra mulkiai, kad Marshall plano dėka po II pasaulinio karo ėmė tuos žalius it vertybę, betgi ir pasiteisint gali tuo, kad griuvėsius valyt, iš naujo viską atstatyt reikėjo, o jūs - kaip jūs grąžinsit šitą vis augančią dešimtim trilijonų matuojamą skolą, be kurios gyvent nebegalit, kaip kokie narkomanai? Kai JAV prekybos balansas tapo neigiamas, jūsų prezidentas Richard Nixon 1971-ais visam pasauliui parodė špygą, atsisakydamas keisti dolerius į auksą. Dabar, po keturiasdešimties metų, prezidentas Barack Obama Armagedonu gąsdina. Koks dabar JAV prekybos balansas? Kiek metų toks? Kieno sąskaita sočiai valgėt visus tuos metus, amerikonai?

121. Obama ir Abraomas: 1 iš 3
14:25 07-17 IP: 84.15.189.148
According to some premillennial Christian interpretations, the Messiah will return to earth and defeat the Antichrist (the " beast" ) Satan/Lucifer/ Devil in the battle of Armageddon. Mount Armageddon (From Hebrew: Har Megiddo, lit. Mount Megiddo ; Ancient Greek: Harmagedōn, Late Latin: Armagedōn) is the site of a battle during the end times according to some sects within the Abrahamic religions.


Abrahamic religions are the monotheistic faiths emphasizing and tracing their common origin to Abraham or recognizing a spiritual tradition identified with Abraham. They are one of the three major divisions in comparative religion, along with Indian religions (Dharmic) and East Asian religions (Taoic).

Благодаря своему стратегическому положению Мегиддо и близлежащая долина за последние 4 000 лет стали свидетелями десятков сражений. Один историк насчитал по крайней мере 34! История и стратегическое положение Мегиддо раскрывает символический смысл слова «Армагеддон». Хотя это слово встречается в Библии всего один раз, из контекста, в котором оно употребляется в книге Откровение, ясно видно, что Армагеддон затронет жизнь каждого живущего на земле.

Но почему Иегова и его Сын, Иисус Христос, будут вести такую войну? Во-первых, в Армагеддоне погибнут «те, кто губит землю» (Откровение 11:18). Во-вторых, благодаря ему будет установлен прекрасный мир — «новая земля», которую мы ожидаем по обещанию Бога и на которой «будет обитать праведность» (2 Петра 3:13).

2011-07-17

Kuningynas

Ученые убедительно доказывают родство русского слова "книга" с понятиями, означавшими знание вообще. Выделение его в самостоятельный семасиологический ряд произошло, очевидно, в первобытную эпоху, когда праславяне прикочевали на восточноевропейскую равнину.

Одним из веских доказательств самобытности упоминаемого ряда служит то, что в ходе развития в нем образовались производные, и не просто прилагательные и эпитеты. В славянских языках возникли термины "князь" (русский), "ксендз" (польский), "кнез" (болгарский) и другие, относящиеся к племенным вождям, жречеству и так или иначе связанные с семасиологией знания ("четеху и гаатаху..."). Таким образом, этимологически "книга" образуется от глагола "знать??".

кни́га;

также кни́жка "часть желудка жвачных"; укр. кни́га, ст.-слав. кънига γράμμα, ἐπιστολή, мн. βιβλιον, γραφή (Супр.), болг. кни́га, сербохорв. књи̏га "книга, письмо", словен. knjíga, чеш., слвц. knihа "книга", польск. księga, в.-луж. kniha, н.-луж. knigwу (мн.).

Праслав. *kъniga, судя по книгоче́й (см.), нужно возводить через др.-тюрк. *küinig, волжско-болг., дунайско-болг. *küiniv (уйг. kuin, kuinbitig) к кит. kΏüеn "свиток"; ср. Рясянен, FUF 26, 76 и сл. Из дунайско-болг. заимств., вероятно, др.-венг., секейск. könyü, венг. könyv, из др.-чув. *końi̮v, морд. kоńоv "бумага"; из того же источника зап.-осет. kΏiunug|••|; см. Рясянен, там же (против Хюбшман, Osset. Еt. 127). Первоисточник этих слов искали на востоке (в кит. king); см. Мункачи, KSz 2, 311 и сл.; также Добровский у Гебауэра, KSchl. Beitr. 8, 108 и сл.; Педерсен, KZ 39, 464. Менее вероятно объяснение слова кни́га из ассир. kunukku "печать", kanīku "ч.-л. запечатанное", арм. knikΏ "печать" (последнее заимств. из ассир., согласно Хюбшману 307 и сл.), вопреки Микколе (FUF 1, 113; 2, 77; Ursl. Gr. 11; МSFОu 52, 187 и сл.; RS 1, 14), Бернекеру (1, 664), потому что в таком случае отсутствуют промежуточные географические звенья и имеется расхождение формы и значения; см. Ляпунов, ИОРЯС 30, 11; Шёльд, Lw. St. 19 и сл.; Тойвонен, FUF 21, 126. Неприемлема также попытка доказать исконно-слав. происхождение и родство слов кни́га и кнея́ "лес", а также кнес "конек на крыше" (Соболевский, РФВ 70, 81; 71, 23; AfslPh 33, 479; ЖМНП, 1911, май, стр. 164; Брандт, РФВ 22, 246; Гебауэр, там же; Брюкнер, KZ 45, 314 и сл.; Шрадер–Неринг 2, 353); против справедливо выступил Бернекер (см. там же). Слав. этимология не учитывает морфологических трудностей. Наконец, не выдерживает критики объяснение из др.-сканд. kenning "познание, учение", вопреки Миклошичу (см. Мi. ЕW 155), Уленбеку (AfslPh 15, 488), Лёве (KZ 39, 323) уже по одному тому, что праслав. *kъnęga, основанное только на польск. форме, совершенно повисает в воздухе; ср. Брюкнер, AfslPh 29, 110 и сл.

По-прежнему, наиболее вероятной этимологией книги представляется тюркское посредство из китайского. Праслав. *kъniga, судя по книгоче/й, нужно возводить через др.-тюрк. *küinig, волжско-болг., дунайско-болг. *küiniv (уйг. kuin, kuinbitig) к кит. kΏüеn "свиток"; ср. Рясянен, FUF 26, 76 и сл. Слово было заимствовано славянами в форме близкой к др. чувш. *końi̮v, которая была сближена с такими формами, как кнея, кнес и др. с начальными кластерами: кън-, гън- с общей семантикой ‘согнутое, собранное’.

Könyv.

Visur tas pats...

Kuningas.

Kunigas, kuningas, vokiškai Koenig, kitomis 'germanu' kalbomis koeninck, koning, kong, kung, king, yra lietuviškas žodis, kai taip vadinamos ' germanu' kalbos atsirado po Ulfilos arijonisko krikštijimo 350 metais ir Biblijos vertimo i ' germanu' kalba/ Codex Argenteus yra Uppsalos universitete, galima susirasti internete, iš kurio 2700 žodžiu 2000 yra lietuviški, likę 700 tebūnie 'germaniski'/ (gal dar kas nors ras laiko ją paskaityti?).

Kunigas. Tai labai labai seno žodžio "kana" vedinys, nuo kauti, kautis, žmogus, kuris kaunasi - kauna, kana, kuris šiandien atsispindi havajiečiu kane-vyras, lotyniškai canis - šuo, konj- arklys, žirgas 'slavu' kalbose, khan kaip titulas, Han kaip kinu dinastija, hebr. kohen kaip kunigas, chazaru kagan kaip valdovas, tai mūsų kauti, kautis vediniai-skoliniai, tai mūsų Kaunas, tai prancūzu Cannes, tai graiku Kaunos, grįžtant prie kunigas, tai kauningas, liepiamosios nuosakos -ing- priesaga rodo veiksmo žmogų, įsakytoja, vėliau nutrupėjo iki kuning, koenink, koenig, kunig, kung, kong, king.

Jei jau neatmetam Didžiojo sprogimo teorijos, ir šitokio aiškinimo neatmeskim.

Dvare kaupėsi raštingieji.

Tik ar išmintingieji?

Kuningynas.

Mūsų kuningas išvirto kunigu.

Jei taip, ir knygynas bus virtęs kunigynu.

Broliai ir seserys ,imkit mane ir skaitykit, o skaitydami permanykit.

Bibliotekon, teisybė, dabartės ne tik Biblijos pavartyt vaikštom.

Bukų vakariokų su kruvinom kryžavonėm knygos irgi library sudėtos -ten ar ne ten, kur liberty?

Gal ir ne buki jie - juk ir mes iš jų išmokom knygą turintį pagarbiai buhalteriu vadinti.

Kaip negerbsi - juk ramą turi!

Kirja.

Negi vėl kiras?

Kirjakauppa, kirjų ten prikaupta.


O literas pamiršom.

Ne šitas.

Tas literas, iš kurių literatūra.

Kažin, tos literos daugiau nuo runų skyrėsi negu Pietūs nuo Šiaurės, ar ne?