2011-08-18

Black Box

Yra toks minties klodas – kibernetika (pažodžiui – vairininkavimo mokslas ir menas). Elementarūs šios disciplinos terminai: įėjimas/įeiga (input), išėjimas/išeiga (output), juodoji dėžė (black box), grįžtamasis ryšys (feedback).

Tam, kad orientuotumeis pasaulyje, nebūtina žinoti, kas yra juodosios dėžės viduje. Pakanka akylai stebėti paviršių – tai, kas vadinama įeiga ir išeiga.

Kad orientuotumeis pasaulyje.

orientate
1849, back formation from orientation. Related: Orientated.

orientation
1839, originally "arrangement of a building, etc., to face east or any other specified direction," noun of action from orient (v.). Sense of "the action of determining one's bearings" is from 1868.

orient (v.)
c.1727, originally "to arrange facing east," from Fr. s'orienter "to take one's bearings," lit. "to face the east" (also the source of Ger. orientierung), from O.Fr. orient "east," from L. orientum (see Orient (n.)). Meaning "determine bearings" first attested 1842; figurative sense is from 1850.

Orient (n.)
c.1300, "the East" (originally usually meaning what is now called the Mid-East), from O.Fr. orient (11c.), from L. orientem (nom. oriens) "the rising sun, the east, part of the sky where the sun rises," originally "rising" (adj.), prp. of oriri "to rise" (see orchestra). The Orient Express was a train that ran from Paris to Istanbul via Vienna 1883-1961, from the start associated with espionage and intrigue.

Sveiki, Ponia ir Pone Orientuotojai!


Orient-Express British Pullman Day Trip for Two.

In science and engineering, a black box is a device, system or object which can be viewed solely in terms of its input, output and transfer characteristics without any knowledge of its internal workings, that is, its implementation is "opaque" (black). Almost anything might be referred to as a black box: a transistor, an algorithm, or the human mind.

Если механизм работы не важен, то зависимость результатов от входных данных, как правило, известна; концепция чёрного ящика при этом используется, чтобы не отвлекаться на внутреннее устройство. Однако такой подход может дать ошибку при использовании устройства на пределе его возможностей.

Kas juodosios dėžės viduje 2011-08-17 11:53:04
Kibernan - pilotas, kibernetika - pilotavimas.

Pilotas pilotuoja tik savo aparatą. Joks jis ne valdytojas.

Tas, kuris Jėzų nukryžiavo, buvo toks pats, Pilotas.

Valdė jį juodosios dėžės konstruktoriai.

Kas pastatė tuos akmenis? 2011-08-17 12:05:24
G e o r g i a G u i d e s t o n e s.

Paskaitykit pirmąjį punktą, iškaltą tuose akmenyse.

Ar ne juodosios dėžės (kurios vidun m a s o n a s Arūnas Brazauskas siūlo nežvelgti) konstruktoriai?

M a s o n a i: n e v i e š i ir n e s i s l a p s t a n t y s.

black box 2011-08-17 13:05:29
jeigu įžvelgsi - žvelk, kiek nori
kas tau trukdo?

to black box 2011-08-17 14:44:24
Nesakiau, kad trukdo, sakiau, kad autorius siūlo nežvelgti ten.

Ta dėžė - mūsų galvose.

Juodos dėžės ten nereikia.

Šviesiau ten turi būti, taip ir bus.

The opposite of a black box is a system where the inner components or logic are available for inspection, which is sometimes known as a white box, a glass box, or a clear box.

Visokių yra baltųjų dėžių.

Ubuntu, White box after login.

Ir juodųjų visokių būta.

2011-08-17

Publikos edukavimas

public (adj.)
mid-15c., "pertaining to the people," from O.Fr. public (c.1300), from L. publicus, altered (by influence of L. pubes "adult population, adult") from Old L. poplicus "pertaining to the people," from populus "people." Meaning "open to all in the community" is from 1540s. An O.E. adjective in this sense was folclic. The noun meaning "the community" is attested from 1610s.

Public enemy is attested from 1756. Public relations first recorded 1913 (after an isolated use by Thomas Jefferson in 1807). Public school is from 1570s, originally, in Britain, a grammar school endowed for the benefit of the public, but most have evolved into boarding-schools for the well-to-do. The main modern meaning in U.S., "school (usually free) provided at public expense and run by local authorities," is attested from 1640s. For public house, see pub.

pub

1859, slang shortening of public house, which originally meant "any building open to the public" (1570s), then "inn that provides food and is licensed to sell ale, wine, and spirits" (1660s), and finally "tavern" (1768). Pub crawl first attested 1910 in British slang.

educate
mid-15c., "bring up (children), train," from L. educatus, pp. of educare "bring up, rear, educate," which is related to educere "bring out, lead forth," from ex- "out" (see ex-) + ducere "to lead" (see duke). Meaning "provide schooling" is first attested 1580s. Related: Educating.

Edukuotasis bus jau ex - duke.

Tai, čia kadaise šitaip.

Buvo.

Nagi, o koks gi šiuolaikinis, tarptautinių dalykų žinovų (?) mums, atsilikėliams, sugromuluotasis šių sąvokų aiškinimas?

pùblika [lot. publicus — viešas]:
1. kokių nors renginių arba viešų vietų lankytojai, žiūrovai, klausytojai;
2*. žmonės, visuomenė.

Edukologija (lot. educatio – švietimas, ugdymas, gr. logos – mokslas) – socialinis mokslas, tiriantis įvairiapusį žmogaus ir grupių ugdymą(si).

Va kaip, visai nebe taip dabar - paedukuos jus/mus, ir būsit/m visai ne ex - duke, o įvairiapusiai ugdyta/s.

Kažkodėl.

Štai bent kelios vieną dieną edukuotojų pasistengtos publikos edukavimo pastangos.

Ne pub'e pastengtos tos pastangos - viešojoj erdvėj, skirtos plačiajai publikai.

Stovėdamas prie grafičiais išmargintos sienos D.Cameronas sakė, jog pažeista Britanijos visuomenė per ilgai „skatino tinginystę, pateisindavo blogą elgesį, griovė savidiscipliną ir atgrasydavo nuo sunkaus darbo.“

„Vaikai be tėvų. Mokyklos be disciplinos. Atlygis be pastangų. Nusikaltimai be bausmės. Teisės be atsakomybės. Bendruomenės be kontrolės", - vardijo jis.

Premjero kalbos klausęsi jaunuoliai neatrodė sužavėti D.Camerono planų.

„Jis turėtų liautis kaltinti visus kitus, jis turėtų nusileisti ant žemės, - sakė 17-metis Jake'as Parkinsonas (Džeikas Parkinsonas). - Jeigu jis būtų tinkamai dirbęs, to nebūtų nutikę.“

Koksai!

Bet ir jis apie kai ką nesakė.

3. Mansion House 13:41 08-16 IP: 80.240.9.72
Premjeras apie moralę kalbėjo, Londono meras apie nemokamus bilietus šnekėjo, gal žodį tars The Right Honourable Lord Mayor of London - įdomu būtų paklausyti.

G.Sorosas ragina Graikiją ir Portugaliją trauktis iš euro zonos ir bėgti iš Europos Sąjungos!

Dar ko!

Įdomu, kodėl pats iš kai kur pabėgo.

George Soros, the billionaire best known for breaking the Bank of England, is returning money to outside investors in his $25.5 billion firm, ending a career as hedge-fund manager that spanned more than four decades.

W.Buffettas ragina didinti mokesčius JAV turtuoliams!

B.Obama turi ekonomikos stiprinimo planą!

„Labai konkretų“ planą, kurį atskleis kitą mėnesį.

O kodėl mums su likusiu Pasauliu teks dar mėnesį palaukt?

Na, Obama - ne koks Pitagoras. Tasai tai, išradęs savo kelnes, iškart gyrėsi - meskit, graikai, savo pakyrėjusias marškas, maukitės kelnes ir nešiokit kaip visi žmonės, tuo pačiu ir trikampius išmatuosit.


Jie ir tebenešioja ligšiol, chitonus su himationais numetė.

Bet čia - matematika.

O ekonomika - visai kas kita.

Obama tai žino.

Jei turi ekonomikos planą - neplepėk.

Turi jis, tur būt, negi blefuoja?

Štai ir Pasaulio banko vyr. statistas sako:

„Amerika savo bėdas vienaip ar kitaip išspręs. Bet tikrai neaišku, kas laukia Europos ar euro. Lietuva dėl to neturėtų ramiai gyventi”, – kalbėjo pašnekovas.

Gąsdina, kaip Sorosas.

Nors toji gudrioji Amerika, kuri savo problemas kaip nors išspręs, iš Europos sugeba trečdaliu daugiau nupirkti, negu jai parduoda.

Negi pyksi - turi pinigų.

Tik štai koks paveikslėlis...

Tai gudrūs ar įžūlūs jiedu su Sorosu?

Ar gudrūs ir įžūlūs?

Biednojo protas bagotojo kišeniuje?

Nors ... ne tik gąsdina, dar ir žavisi.

Žavisi jisai lietuvių kantrybe, kad lietuviai per krizę sugebėjo susiveržti diržus, į gatves neišėjo.

„Pietų Europoje ar Amerikoje tai būtų neįmanoma. Lietuvių patirtis man atrodo unikali”, – sakė vyriausiasis Pasaulio banko patarėjas.

Bet Lietuvos valdžios sprendimai jam atrodo ne tokie priimtini. Kelti mokesčius tokiu metu – labai klaidingas žingsnis.

O mūsų premjeras turi savo finansų patarėją, kuris, nė 26-rių metelių neturėdamas, sprendė Lietuvos Vyriausybės finansavimo klausimą!

Kaip tokio Lietuvos Vyriausybės vadas neims užu patarėją, kaip jo neklausys?

Koks jaunimas!

Jauniklis buvo, visiškai, o jau žinojo, pas ką pinigai.

Taip, kad nereikia ...

Ir iš viso:)

2011-08-16

Kapitalo prisitraukimas

Finansų rinka – ekonominė rinka, kuri leidžia žmonėms pirkti ir parduoti, t. y. apsimainyti pinigais, vertybiniais popieriais ir finansinėmis priemonėmis, tokiomis kaip akcijos, obligacijos, žaliavų - tauriųjų metalų ar grūdų - išankstiniais bei ateities sandoriais.

Finansų rinkos palengvina:

kapitalo prisitraukimą (kapitalo rinkoje);

rizikos perleidimą (išvestinių priemonių rinkoje);

tarptautinę prekybą (valiutų rinkoje).

Finansų rinka funkcionuoja per finansų tarpininkus, kurie apjungia finansinių vertybių davėjus, skolintojus su jų reikalingais subjektais (fondais, valstybėmis, bendrovėmis ir t. t.).

Tie "subjektai, reikalingi finansinių vertybių" - tai mes.

Besistengiantys prilįsti arčiau "finansinių vertybių davėjų, skolintojų", trokštantys "su jais per finansinius tarpininkus apsijungti".

Juk norim to, tiesa?

In mathematical finance, the concept continuous-time Brownian motion stochastic process is sometimes used as a model.

Maždaug taip, atseit.

Kaip matematikai finansuose Brauno judėjimą pamatė - nežinau.

Čia - visiškai ne tai.

Europos centrinis bankas (ECB) praėjusią savaitę įsigijo euro zonos šalių obligacijų už rekordinę sumą - 22 mlrd. eurų.

Nuo amerikonų nusižiūrėjo.

Prisitrauks kapitalą pažadais.

Prisitrauks, bet ne sau - mus gelbės, be jokio abejo.

O ką visi kiti veiks?

Kokį žaidimą mes, likusieji, kurie ne centrobanke ir ne šalių valdžiose, žaisim?

Kur gi ta finansų rinka, kurgi stimulas?

Kapitalizmas kur?

1. Mažasis skolų aušinimo ratas 13:53 08-16 IP: 80.240.9.72
Valstybės (jų valdžia) išrašė obligacijas (pažadus), ECB jas nupirko, nupaišęs eurų.

Dabar pirmieji turi pinigų, o to EC banko stalčiuose pridėta pažadų.

Žaidimo dalyvių ratelis visai mažas.

O visi kiti - kaip?

Kur nugrybavo šmaikštuoliai tarpininkai, ligšiol skolindavę valstybėms "finansų rinkose"?

Paklydo pinigų džiunglėse su savo terbelėm?

Aūūūūū!