2010-12-02

Judi

Что значит жить по понятиям?

Oi, tai yra labai blogai!

Blogai yra blogai, o reikia, kad būtų gerai.

O gerai yra tas sąvokas = koncepcijas = понятия kaitalioti.

Labai smarkiai keisti nereikia, juk nepadoru.

Po truputį reikia.

Tai yra padoru.

Taip elgtis nėra dora, žinoma.

Bet padoru.

Kai elgiamės padoriai, visada galim pasislėpti po dorovingumo kauke, juk ji netoliese.

Šitaip, ne iš karto, o amžiams bėgant demagogas = demos + agogos = liaudies lyderis pavirto niektauza.

Kuris niekus tauzija.

Vieta, kur lobiai sudėti, pavirto skolų registru.

Tai kas.

Svarbu, kad šitai - ir padoru, ir teisėta, ir civilizuota.

Skola - nebūtinai paskola.

Paskolą lydi palūkanos.

Bet paskola yra skola.

Paskolą ėmėm vadinti parama.

5. Naujas paramos apibrėžimas 09:21 11-29 IP: 84.15.191.55
Parama yra paskola.

4. Keičiam ir krizės apibrėžimą
09:20 11-29 IP: 84.15.191.55
Krizė tada, kai nebeskolina.

O ką?

Kas teisybė, tas ne melas.

Ir šiuolaikiška.

ES nusprendus keisti skolos apibrėžimą, didžiausia skola būtų britų, o ne italų.

UK tada pavirstų UD - United Debtors.

Atsargiai, britai!

Nepapulkit skolininkų kalėjiman!


Ir Amerikoj nė kiek ne geriau...

USA Debtor's Prison.


Ir mes, žiūrėkit, esam tokie ružavi skolų paršeliai...

Ar neteks ir mums skolininkų kalėjime pasėdėt?

Ir aplamai, ne tik britai, ne tik amerikiečiai, ne tik mes - visi esam skolininkai.

United Debtors.

UD.

Judi.

Judėjai švenčia chanuką.

Sako, kad juos Mozė kadaise iš vergijos išvedęs.

Egiptiečiai
juos, judėjus, buvę pavergę.

Kaip nutiko, kad dabar tų vergų palikuonis vadovauja bankui, kurio skolos raštelis papuoštas tų pavergėjų simboliu - piramide?

Nutiko.

Dar kai kas nutiko.

Dabar mes visi - Judi.

Pinigų, pavirtusių skolomis, vergai.

Kas mus pavergė?

Juk ne egiptiečiai.

Kas pristatė finansinių piramidžių, kas sukūrė Didžiąją Bankų Piramidę, kurios simboliu puošiasi doleris ir jo šalies-nešėjos antspaudas?

Kas tie šuolaikiniai vergvaldžiai, sugebėję skolų vergijon paimti visą pasaulį?

Kaip manot?

Reikia mums savo vedlio, kad išvestų iš tos vergijos.

2010-12-01

Heroizmas

Dabar studentai Amerikon ar dar kur vasarą uždarbiaut važiuoja, mes anais laikais traukėm į sovietinius Rytus.

Rublis ten ilgesnis buvo.

Toks vasaros atostogų leidimas vadinosi šabaške, šabašyjimu, žr. P.S.

Pirmon šabaškėn, 1975 metais, nuvykau šitaip: iš Piterio nuskridom Syktyvkaran, ten mūsų laukė GAZ-66 su būda, sulipom jon ir per kokias 8 valandas nusikratėm keliasdešimt kilometrų, įveikę kelias perkėlas, iki Kortkeroso, kur ir dirbom, namus vietiniams iš "bruso" - apipjautų rastų - statėm.

Vietinė publika, beje, pasų neturėjo - kad nesišsilakstytų.

Valdžia jiems pasų nedavė, jie, savo ruožtu, nedemonstravo komunizmo statytojo entuziazmo.

Todėl namus statėm mes, o ne jie.

Statėm, nes turėjom entuziazmo.

Gauti ilgą rublį.

Ir pasus turėjom.

Po poros savaičių kliuvo kitoks darbas. Rytą kokie aštuoni mūsiškiai plius vairuotojas susigrūsdavom į MAZ-o kabiną, nusvyruodavom duobėmis į apleistą medkirčių gyvenvietę, kur ardėm skydinius namus, o kiti mūsiškiai juos iš naujo rinko būsimojoj medkirčių gyvenvietėj.

Sykį kažkuriam sugedo "Družba". Draugui reikia padėti, ėmėm prie tos "Družbos" keliese krapštytis.

Karšta, apie +30C, bimbalai.

- Adatą žiūrėjot?

Nežiūrėjom.

Išties, karbiuratoriaus adata buvo įstrigus.

Užsikūrė "Družba", ir tik tada pastebėjom, kad patarėjas - ne mūsiškis.

- Ребята, я зэк, - pastebėjęs kad pastebėjom, prisistatė.

Zekas buvo gal dvimetrinis, liesas, tvirtas, pilkai kirptas, veidas rūstus.

Papasakojo, kad dviese pabėgo iš lagerio prieš pora savaičių. Draugelis žadėjo suveikti dokumentus, bet neužilgo paliko kompanioną vieną, pametė. Tai zekas pasibastė, pasibastė po taigą, ir nusprendė grįžti lagerin.

Mūsų prašė paliudyti, kad pats atėjo.

Vakare atvažiavo Maz-as namo, Kortkeroso mokyklos bendrabutin, vežti, sutilpom ir su zeku. Nuėjom su juo pas įgaliotinį ir papasakojom viską.

- Bl....! - pratrūko įgaliotinis.

Mat, jam kitą dieną su tuo zeku teko sėsti "Kazankėn" ir gal pusantro šimto kilometrų brūžinti prieš srovę iki lagerio. Paskui - namo. Kaip besuksi, dvi dienos neplanuoto-nepageidauto vandens turizmo.

Mes parašėm paaiškinimą. Buvo šitaip, va ir va kaip, mes tokie ir tokie, po šiuom ir pasirašom.

Po kurio laiko kažkas parnešė vietinį laikraštį. Laikraštis rašė:

"Бойцы студенческого строительного отряда Ленинградского государственного университета совершили героический поступок - задержали особо опасного преступника".

Ir pavardės mūsų.

Vadinasi, kažkodėl neužskaitė mūsų zekui savanoriško sugrįžimo į zoną.

Ar įgaliotinis užpyko dėl vandens turizmo, ar dar kas.

O mes herojais patapom.

Apie mūsų heroizmą laikraštis rašė.

2010-11-30

Durnius

ES skyrė Airijai 85 mlrd. eurų.

"Skyrė" reiškia "paskolino", už palūkanas, žinoma.

Airija, turinti gyventojų ne ką daugiau nei Lietuva, ima paskolą aštuonis sykius didesnę negu mes per 20 metų prisiskolinom.

Keltų tigras!

Įsivaizduokit - nueinam visi, su vaikais, kūdikiais ir seneliais, ir pasiskolinam kiekvienas po 80 tūkstančių litų.

Tada būsim kaip airiai, gavę 85 milijardus eurų.

Vėl būsim tigrai, Baltijos!

Tai faina toj Europoj!

Vakar tigras, šiandien - šlapias kačiukas.

Nenuobodu!

1. Raitelis ir Turgaus Generolas 09:04 11-29 IP: 84.15.191.55
Europos Komisijos (EK) statistikos biuro duomenimis, pagal esamą apibrėžimą, 12 ES valstybių pažeidžia Stabilumo ir augimo paktą (angl. Stability and Growth Pact) ir jų bendra valstybės skola viršija leidžiamus 60 proc. BVP.

Naujausiomis EK prognozėmis, 2011 m. vidutinė skola pasieks 88, 5 proc. visos euro zonos BVP ir 83, 8 proc. ES BVP.

Google: ES nusprendus keisti skolos apibrėžimą, didžiausia skola būtų britų, o ne italų.

Atspėkit iš trijų kartų, iš kur Europos Sąjunga ims 85 mlrd. eurų Airijai finansiškai paremti?

2. Generolo Virėjos prognozė
09:09 11-29 IP: 84.15.191.55
Atiduos skolą, kada akmuo žydės.

4. ECB vadovas Triche 13:53 11-29 IP: 212.59.11.18
pareiske: " The debt crisis is over. We are willing to grant Greece and Ireland as much time as they need. If an extra-four-and-a-half years to repay emergency loans proves insufficient, we are willing to wait an extra-hundred-and-a-half years.

Paklaustas ar turejo omenyj 150 metu ar 100.5 jis atsake: "I mean as long as it takes to make the ECB whole, forever if necessary."

5. Karla Marla apie Trichet
22:25 11-29 IP: 84.15.191.55
Norėtų dar 100 metų durnių su publika palošti: )

Žymėtom kortom.


Tai pokštininkas!

Einam, kad kviečia?

Ar neinam?