2021-04-16

Vakserių Taboras

 

Gal girdėjot - Vilniaus Kirtimuose taborą išvaikė: narkotikai, priklausomybė...

Štai - kuriamas naujas, Vakserių Taboras:2021-04-15

Skitalė


Skytalė (gr. σκυτάλη – lazda) – senovinis sukeičiamojo šifravimo prietaisas, naudotas Senovės Spartoje. Tai siaura odinė juostelė, ant kurios užrašytas tekstas.

Ant tokios juostelės tekstą rašydavo taip: užvyniodavo juostelę ant lazdelės taip, kad sluoksniai būtų šalia vienas kito, ir rašydavo ant jos eilutę po eilutės vis pasukant lazdelę. Užrašius tekstą, juostelę nuvyniodavo. Ant jos matosi tik pabiros raidės, kurios atrodo, kad yra išdėstytos be jokios tvarkos. Skaitant raides iš eilės užrašyto teksto perskaityti neįmanoma. Norint jį suprasti, juostelę reikia užvynioti ant tokio pat skersmens lazdelės. Taip užšifruoto teksto siuntėjas ir gavėjas turi turėti tokias pat lazdeles.

Ši šifravimo sistema naudota daugiau kaip prieš du tūkstančius metų, skytalė minima keliuose Senovės Graikijos autorių kūriniuose, pvz., poeto ArcilokoPlutarcho tekstuose.

Скита́ла или сцита́ла (от греч. σκυτάλη* 

«жезл») — инструмент, используемый для осуществления перестановочного шифрования, в криптографии известный также как шифр Древней Спарты. Представляет собой цилиндр и узкую полоску пергамента, на которой писалось сообщение, обматывавшуюся вокруг него по спирали. Античные греки и спартанцы, предположительно, использовали этот шифр для обмена сообщениями во время военных кампаний.

Скитала является официальным символом Американской ассоциации криптограмм[1].

Жезл — символ духовной и светской власти, а также власти командующих войсками (в древности).

Сохранившиеся до нашего времени маршальские жезлы имеют вид короткой палки, делаются из серебра или золота и украшаются драгоценными камнями и государственными эмблемами. В придворном быту жезл употребляется некоторыми придворными чинами: гофмаршаламицеремониймейстерами и другими. Жезлы эти обычно имеют вид металлической или костяной трости, увенчанной государственной эмблемой. В настоящее время маршальские и придворные жезлы употребляются лишь в торжественных случаях.

В Православной церкви жезл (посох) является знаком церковной власти архиерея и управляющего монастырем архимандрита или игумена.


σκυτάλη < αρχαία ελληνική σκύταλον (: ραβδί)**


:)))

**** λύπη
ski̇̀tai sm. pl. (2) TrpŽ gentys, gyvenusios Juodosios jūros šiaurinėse pakrantėse VII a. prieš m. e. – m. e. III a.: Išliko sakmių, kad narsūs skitų raiteliai laukines antis laimės paukščiais laikė sp.


skitiniúoti, -iúoja, -iãvo intr. eiti svyruojant, šlitinėti: Lenk [važiuodamas] žmogų, jei tik neskitiniúoja Vkš.
išskitiniúoti intr. skitiniuojant išeiti, išsvirduliuoti: Mačiau Jonį, neseniai iš traktieriaus išskitiniãvo Vkš.
nuskitiniúoti intr. nueiti svyruojant: Tėvas jau numie nuskitiniãvęs būs Vkš.Feminizmo Mąstytoja Griauna Šeimą

 


Daugiau šios “Mąstytojos”: https://www.vice.com/en/article/qjdzwb/sophie-lewis-feminist-abolishing-the-family-full-surrogacy-now

2021-04-14

Dainius Kepenis

 


Vilnius NuŠvito

 

Kodėl?

Taigi Nepriklausomybės Diena!

Kieno?

Taigi 

Mat, May 14 1948
sykiu su Mėnuliu numigravo į April 14 2021
Vai vai!
Sukčių Piramidės „Kraštinis"

 

2007-2008...

2009

Žr.:


Tango Pasas

 

Žr.:Jei A.Armonaitės sakinių prasmes suprantant, paskaitykit baigiamąją cituojamo pranešimo pastraipą:

Pasą per dvi–tris savaites turėtų parengti Registrų centras*, tvarkantis e. sveikatos sistemą. Vėliau jis galėtų būti integruotas** į Europos Sąjungos planuojamą imuniteto sertifikatą.

* Priminsiu: Registrų centro (tvarkančio ir mūsų ASMENS DUOMENIS) LIETUVOS RESPUBLIKA N E F I N A N S U O J A.

** integrúoti, -úoja, -ãvo intr. 

1. mat. rasti duotos funkcijos integralą.

2. jungti į visumą.

Borrowed from Latin integrātus, perfect participle of integrō (I make whole, I renew, I repair, I begin again), from integer (whole, fresh); see integerintegral.

From Proto-Italic *entagros, from Proto-Indo-European *n̥th₂gros, from *teh₂g- (whence tangō).

Tango!!

Žiū - dvi truputį pasimetusios:))


2021-04-13

Sudieu, Razumėli?

 Kumbha Mela

 

Kumbha mela (hindi कुंभ मेला = kumbh melāliet. Ąsočio šventė) – vienas didžiausių religinių festivalių Indijoje. Šios šventės metu milijonai hinduistų maldininkų brenda į šventomis laikomų upių vandenį, tikėdamiesi nuplauti savo nuodėmes.[1] Šis festivalis skirtingose Indijos vietose vyksta kas dvylika metų.

Didžiausios Kumbha mela ritualinės maudynės paeiliui vyksta keturiose vietovėse skirtingose valstijose: Haridvare (Utarakhandas), Alahabade (Utar Pradešas), Našike (Maharaštra), Udžaine (Madhja Pradešas). Šventimo kulminacija – masinis apsiplovimas upėse: Gangoje (Haridvare), Šiproje (Udžaine), Godavari (Našike), Gangos, Jamunos ir legendinės Sarasvatės santakoje (Alahabade). Tikslios švenčių datos nustatomos pagal dangaus šviesulių padėtį pagal indų astrologiją – Jupiterio, Saulės ir Mėnulio. Pvz. 2010 m. sausio mėn. Haridvaro mieste prasidėjusi šventė truko daugiau kaip tris mėnesius.


Fort Detrick

  


Vo Kietija:)

 Kai Špana Valdžioj

 DELFI Flu