2013-01-19

Kvaili vokiečiai

Protingi lietuviai patys savo aukso, kurį turi, neturi - davė britams su juo vargti.

Vokietija šią savaitę kažkodėl susimanė pasiimti savo auksą iš JAV.

Kvailai elgiasi.

Jau anksčiau ėmė kvailioti.

Beliko suprasti, kodėl nei britai, nei amerikonai savo aukso niekam neatidavė.

O gal ...

...


Ri¢hie Ri¢h

Kai „Goldman Sachs“ pardavinėdavau obligacijas su kolegomis kalbėdavomės, koks yra mūsų „Skaičius“. Tai reiškė „Velniop jus“ kiekį pinigų“, - tinklaraštyje „Bankers Anonymous“ rašo buvęs bankininkas Michaelas.

Velniop jus“ yra toks kiekis pinigų, kurio pakanka, norint išeiti iš darbo ir niekada nebegrįžti. Kitaip tariant, užsitikrinti pastovias pajamas likusiam gyvenimui.

Atslūgus įtampai po teroristinių išpuolių 2001 metų rugsėjį JAV, bankininkas nusprendė, kad nebenori gyventi monotoniško gyvenimo ir pasiryžo greičiau sukaupti „Velniop jus“ JAV dolerių. „Aš ilgą laiką mąsčiau, ką iš tikrųjų reiškia būti turtingu. Taip atsitiko todėl, kad šiandien „Goldman“ premijų diena ir šį semestrą aš dėstau kursą apie asmeninius finansus“, - sako jis.

Prieš dėstydamas kursą Michealas pergalvojo, ką reiškia būti turtingu ir išskyrė kelis apibūdinimus: „Gerovė negali būti apibūdinama skaičiumi ar konstanta. Aš žinau, kad Myke’as Tysonas vienu metu už kovą gaudavo 30 mln. JAV dolerių, o per karjerą uždirbo 300 mln. JAV dolerių. Jis bankrutavo 2003 metais“, - rašo buvęs Volstrito bankininkas. Kai kuriems žmonėms, kaip M. Tysonas, jų skaičius yra žymiai didesnis negu 300 mln. JAV dolerių, taigi jis niekada nebus pasiekiamas.

O kai kuriems, matai, gal ir bus.

Ar tik ne tiems, kas pinigus spausdina?

O kai pasieks, sieks kito Skaičiaus?

Palyginus su kitomis šalimis, britai dirba mažiau valandų, uždirba daugiau pinigų ir rečiausiai jaučia liūdesį, nerimą ar nuobodulį.

Didžiausias sumas britų šeimos pakloja įmokoms už paskolas. Vidutiniškai – 4.514,88 svarų per metus. Beveik tiek pat išleidžiama maistui – 4.491,24 svarų.

XIX amžiaus Anglijos rašytojai Jane Austen ir Anthony‘s Trollope įskiepijo Michaelui supratimą apie turtingumą pagal pasyvias pajamas. Tuo metu Anglijoje turtingesni žmonės pajamas gaudavo iš savo nekilnojamojo turto, kurio niekada neketino parduoti. „Tuo metu žmonės pajamas skaičiuodavo ne pagal turimą nekilnojamąjį turtą, bet pagal tai, kiek tas turtas per metus atnešdavo pajamų“, - skaitytų knygų herojus apibūdina Michaelas.

Tai koks dabar amžius Didžiojoj Britanijoj?

Kas gi kvailas?

Ri¢hie Ri¢h.

Rikių Rikis.


2013-01-18

Голубой вагон

Bėda, vis tik, su tom furom.

Negi vieni vagys ten?

Na štai - ne fura, o vagonas!

wagon (n.)
1520s, from Middle Dutch wagen, waghen, from P.Gmc. *wagnaz (cf. Old English wægn, Modern English wain, Old Saxon and Old High German wagan, Old Norse vagn, Old Frisian wein, German Wagen), from PIE *woghnos, from *wegh- "to carry, to move" (cf. Sanskrit vahanam "vessel, ship," Greek okhos, Latin vehiculum, Old Church Slavonic vozu "carriage, chariot," Russian povozka, Lithuanian vazis "a small sledge," Old Irish fen, Welsh gwain "carriage, cart;" see weigh).

Važis.

Kaimas...

P.Gmc. *wagnaz - kitas reikalas!

Bandwagon!

Nes Siena.

Nes Muitas.

Nes jei mes neimsim - Kiti Paims.

Wagnaz!

laītawiskai: vagis prūsiskai: wags
m [Wagipelki ON GN]

m sg pl
Nōm: wags waggei
Gēn: waggis waggin
Dāt: waggi wagimmans
Akk: waggin waggins

Vagipelkė kažkokia...

Negi visi jau visai?

Ne, žinoma, kad ne visi.

Smuklė


šmùgeliuoti, -iuoja, -iavo.

1. verstis kontrabanda: Šalteikiuose susidariusi nuomonė iš senų senovės: kas šmugeliuoja, tas jau nusigyvena. Ir anie nieko kitko nedirbo, kaip tik šmugeliavo.

2. daryti machinacijas, sukčiauti, apgaudinėti: Jau jis pradėjo šmùgeliuot, ar tik nepapuls į kalėjimą?!
įšmùgeliuoti

1. vogčiomis, slapta, nelegaliai įsigyti: Kokią ten knygą įšmugeliavai? Atiduok šen!

2. slapta įlįsti, įeiti: Šiaip ne taip tikėjosi įsišmugeliuoti į salę ir tuoj glaustis prie pažįstamųjų.
nusišmùgeliuoti. slapta persigabenti: Kiti tik liuobėjo gintarą nūsišmugeliuoti.
pašmùgeliuoti. kurį laiką šmugeliuoti.
sušmùgeliuoti. slapta, nelegaliai įsigyti: Dingo iš tvartų visi sušmugeliuoti gyviai.

Galvojo IV-as reichas iš kiniškų modulių surinktais automobiliais, vėjo jėgainėmis ir viskuo kitu šmugeliuoti savo kolonijose vokiška kaina.

apšmuklinti


1.
šmùklinti, -ina, -ino. šmugeliuoti
2.
apšmùklinti. apgauti, apsukti: Tu ne vieną žmogų apšmùklinai su savo tokiais žirniais.

Smuklė – užeiga, skirta alkoholinių gėrimų (paprastai – alaus) vartojimui.

Pridėtinė vertė.

In Vino Veritas.

smùklė sf. (2), smuklė̃ (4) J.Jabl(Ln)
1. NdŽ, Štk smuki vieta, klampynė: Neįleiskiat gyvolių į smùklę Kal. Nevažiuok par pievą – didelė ten smùklė Vvr.
2. žabangos, pinklės, kilpa: Smùklę padaro, kad nori ką pakart J.Jabl(Ln). Darė žmonės smuklès – vilkus gaudė, prigaudinėjo Grv. Nusipjauk alksnio vytelę, nusivyk gerą smuklelę A.Baran. Smukleles veji ir seiles ryji: ot bus žuvies gardumas! A.Baran.
3. L, Š, DŽ, NdŽ seniau – užeigos namai su svaiginamaisiais gėrimais: Vyrai ir vėl į smuklę sulindo (susmuko) J.Jabl. Arkliams užėsti ir pagirdyti sustodavę prie smuklių, kurių anais laikais buvę pakelėse nemaža rš. Nedidelė smuklė ūžė lyg bičių avilys rš. ^ Apsidžiaugė kaip girtas, smuklę pamatęs TŽV599.

Smuklė seniau buvo .2013-01-17

Fura

Kontrabandą trečiame ir ketvirtame XIX a. dešimtmečiuose jau gabendavo dideli organizuoti būriai, nuo 20 iki 100 vyrų, juos vadino „partijomis“.

1831-ųjų ir 1863-iųjų sukilimai padėjo valstiečiams apsirūpinti ginklais, tad tokie būriai buvo gana gerai ginkluoti, be to, juos remdavo ir slėpdavo dauguma kaimo gyventojų.

Dažniausiai kontrabandininkai per sieną gabendavo sidabro lydinius, sachariną, spiritą, arbatą, cigarus, galanterijos gaminius.

Tiesiogiai gabenti prekių paprastai samdydavo vadinamuosius „furmanus“, dažniausiai – žydus. Pastarųjų tarp kontrabandininkų buvo ypač gausu, teigiama, kad, pavyzdžiui, Tauragės krašte jie kontroliavo visą prekybą nepaisydami jokių pasienio apribojimų.

1845-aisiais žydų kareivius net buvo uždrausta skirti į pasienio apsaugos tarnybą, nes jie netrukdavo sutarti su savo tautiečiais kontrabandininkais, o 1861 m. žydams iš viso buvo uždrausta kurtis arčiau kaip 50 kilometrų nuo Rusijos sienos.

Tiek rusų valdininkai, tiek to meto spauda nesismulkindami tvirtino, kad žydai XIX a. pradžioje buvo pagrindinis kontrabandos pasienyje variklis, jų tuo metu ir įkliūdavo daugiausia. Ir tik ilgainiui esą į šį verslą įsijungė ir pasienio valstiečių, jie tapdavo kontrabandininkų juodadarbiais – vežikais, prekių slėpėjais ir pan. XIX a. pabaigoje lietuvių spauda (pavyzdžiui, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“) jau atvirai rašė, kad iš kontrabandos daugiausia pelnosi ir mažiausiai rizikuoja jos perpardavėjai – miesteliuose gyvenantys žydai.

Caro muitininkams ir policininkams dažniausiai tepavykdavo sulaikyti tik tiesioginius kontrabandos gabentojus – jau minėtus „furmanus“.

Kokia sena tradicija...

Furmana...

Gana.

Tema uždaryta.

Furmanų dabar nebėr, yra tik furos.

Ir
furistai.

2013-01-16

Lietuvos Pirmininkavimas

„Swedbank“ prognozuoja, kad 2013 metais realus darbo užmokestis Lietuvoje augs maždaug 1,6 procento.

"Swedbank“ prognozuoja, kad 2013 metais infliacija Lietuvoje sieks 3,3 proc.

Lietuvoje metinis vidutinis atlyginimas 2009-2010 m. verslo įmonėse siekė apie 7,2 tūkst. eurų, kai Europos Sąjungos vidurkis sudaro apie 28 tūkst. eurų per metus.

7 x 4 = 28

Norint prilygti daugiausiai Europos Sąjungoj uždirbantiems, net iš 10 reikia dauginti.

O tas 761, kuris žemėlapy dešiniau, už mūsiškį 610 kokiais 25 procentais didesnis:(

Ajajai
... jau dukart daugiau ...

Vytautas Landsbergis prie laužo apie didėsiančias algas kalbėjo, šitokių bjaurysčių neminėjo.

Ir kuras dusyk pigesnis.

O graikai švaistūnai tik dukart mus lenkia...

Kaip kokie rusai!

Negeri, abudu!

Bjauri komunistinė "Pravdos" propaganda, nesinori skaityt - kam rusų algas numažina?

Kodėl nerašo kaip mes krizę įveikėm?

O kontrabanda iš Rusijos - kodėl: ar todėl, kad ten prekės pigesnės, ar kad brangesnės?

Reikės kreiptis į Tiesos Ministeriją, kad išaiškintų.

„Kai pristačiau visą informaciją Prancūzijos delegacijai iš socialinės apsaugos sistemos, jie net nepatikėjo, kad šita informacija gerai pateikta. Jie sakė: „It's impossible!“. Kad daugiau negu du kartus išaugtų nedarbas per metus, kadangi, kaip tokiu būdu išsaugoti šalyje socialinį stabilumą. Aš jiems sakiau, kad nieko ypatingo pas mus neįvyko, pas mus tai įmanoma“, - pasakojo B. Gruževskis.

Politikai vis dar diskutuoja apie iš Lietuvos plūstančius darbuotojų srautus, o dažnas už minimalią algą dirbantis žmogus grasina, kad emigruos į tokią šalį, kur su juo bus „elgiamasi oriai“.

Tačiau kalbos dažnai lieka tik kalbomis.

"Darbo jėgos laisvas judėjimas".

Toks Lietuvos Pirm(inink)avimas.

Švedai ir mes


Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos teritorijoje atlikti visi galimi baudžiamojo proceso veiksmai, o tolesnis baudžiamasis persekiojimas galimas tik Švedijos Karalystėje, priimtas sprendimas kreiptis su prašymu į užsienio valstybę dėl baudžiamojo persekiojimo perėmimo.

Šis Generalinės prokuratūros prašymas kartu su bylos medžiaga yra perduodami Lietuvos Teisingumo ministerijai, kuri, remdamasi tarptautinėje sutartyje numatyta perdavimo tvarka, tarpininkaus persiunčiant tolesniam nagrinėjimui Švedijos Karalystės teisingumo ministerijai.

Galima spėti, kad tokia yra tarptautinė sutartis tarp Švedijos ir Lietuvos.

O J.Assange'ą Švedija prašo išduoti jai.

Galima spėti, kad tokia yra tarptautinė sutartis tarp Švedijos ir Didžiosios Britanijos.

Švediško „Wikileaks“ įkūrėjas australas buvo su miegančia švede.

O šitie švedai tik per mūsų budriai saugomą sieną be mūsų leidimo paskraidė, pas mūsų kaimynę.

Švedai patys viską išsiaiškins.

Ar tik nesam žiopliai?

ГРУ

Романовы.

Князь.

...

Главные ворота Кремля — Спасские.

Вонзить - воткнуть острием.

...

...

Vėliavėlės.

Factual ar factitious yra f...ktas?

Savi žodžiai yra savi.

Tėvynė irgi sava.

2013-01-15

Blokada

Tokio boratizmo pavyzdžių yra daug ir norint juos išanalizuoti prireiktų mokslinio traktato. Šįkart apsistokime ties vienu – 24 puslapių dokumentu „Lithuania: A place worth visiting!“ („Lietuva: vieta, kurią vertą aplankyti!“).

Jis paskelbtas Lietuvos Vyriausybės internetiniame puslapyje, taigi už jo kokybę atsako ir jį rekomenduoja pati Lietuvos valdžia. Net nepradėjus gilintis į leidinio turinį, iš karto į akis krenta „nukąstas“ internetinio puslapio adresas, į kurį siūloma eiti pasiskaityti plačiau apie turizmą Lietuvoje: http://www.Lithuania.travel.

Šis adresas plačiai išreklamuotas visame dokumente. Jį įvedus į naršyklės adreso lauką, patenkama į puslapį, kurį bet kuri moderni naršyklė iš karto užblokuoja kaip plačiai žinomą kenkėjišką svetainę. Su visais tokio tipo pranešimais būdingais atributais: raudonu fonu ir mirksinčiais pasiūlymais kuo greičiau iš čia dingti. Niekas nepasikeičia ir adreso pabaigoje pamėginus prikabinti .lt.

Puiki reklama, ką ir besakyti...

Pasistengėm, nėr ko ginčytis.

Ponečka
, o kas mus blokuoja Laisvės Pasaulyje?

Ze drem vil finali kum tru....

Берёзка

Vėjas pučia ... į rytus.

Ta proga prisiminiau, ką vienas draugas prieš porą dienų pasakojo.

Jo draugas Ryčka anais laikais nusivežė į Maskvos parduotuvę "Beriozka" kitą darbo draugą iš gamyklos Vilniuje, apsipirkti, jo prašymu. Pardėn tokių darbo pirmūnų neįleisdavo, tik, atvirkščiai, užsienio nedraugus ar dar nežinia ką, o tą teisėtą tvarką prižiūrėjo pora šaligatvį prie "Beriozkos" šlifuojančių stebėtojų. Sėkmingai praslydę minėtųjų stebėtojų stebėjimo lauką, minėtieji draugai žvalgėsi "Beriozkoj". Staiga per visą krautuvę pasigirdo:

- Ryčka, betgi čia "ni ..." nėra!

Išgirdusios kodinį garsų sąskambį, "Beriozkos" pardavėjos susižvalgė, viena išbėgo gatvėn ir grįžo su stebėtojais, kurie kreipėsi Gyvojo Klasiko stiliumi:

- Vaši doku menty!

Ryčka padavė svetimą studento pažymėjimą, apdairiai rastą gatvėje, ir jį paleido, o jo darbo draugas - savo pasą su jame įdėtais doleriais.

Po to šlovingas Gedimino miesto gamyklos kolektyvas, kuriame tasai paso savininkas neteko premijos ir 13-to atlyginimo, svarstė klausimą, ar minėtą į valiutines operacijas kiek per anksti, nesulaukus ne tik kvietimo į FOREXkokio Swedbank-o, bet netgi Perestrojkos, įsivėlusį ir šitaip (labai smarkiai, pasodint galėjo) paslydusį draugą imti už parankių (взять на поруки), ar atiduoti jį imti už parankių organams (na, mes tai su vargonais nesupainiosim...), o darbo kolektyvo draugas Ryčka kėlė abi rankas:

- Imti, imti, imti draugą už parankių!

Ir paėmė.

Kalbasi dviese Peterburge. Vienas kitam sako:

- Girdėjau, kad greitai bus visko perteklius.

- Nieko pergyvenome blokadą, jei Dievas duos - išgyvensim ir perteklių.


2013-01-14

God Save AmericaKongresui atsisakius pakelti skolinimosi limitą virš dabartinio 16,4 trln. dolerių, vėluotų socialinio draudimo čekių apmokėjimas, išmokos veteranams, algos kariškiams, oro uostų dispečeriams, sutarčių su smulkiuoju verslu vykdymas.

Investuotojai pasaulyje paklaustų, ar Jungtinės Amerikos Valstijos tikrai yra patikimos“, - pridūrė B. Obama.

Mes nesame mirtinai nuvargusiųjų nacija“, - sakė prezidentas.

„Jie gali veikti atsakingai ir sumokėti Amerikos sąskaitas, arba jie gali veikti neatsakingai ir leisti Amerikai patirti dar vieną ekonomikos krizę“, - pasakė B. Obama. - Bet jie nesurinks išpirkos mainais už Amerikos ekonomikos sužlugdymą“.

Rimta
.

Help!

Vogt

Vokiečių ordino valstybėje buvo 20-25 komtūrijos, stambesni administraciniai teritoriniai vienetai – (vok. Komtureien) ir smulkesnės fogtilijos, kurias valdė fogtai (vok. Vögte).

Der althochdeutsche Begriff Vogt – auch Voigt oder Fauth – ist abgeleitet vom lateinischen Wort advocatus ‚der Hinzu-/Herbeigerufene‘. Er bezeichnet allgemein einen herrschaftlichen, meist adeligen Beamten des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Im Französischen entspricht ihm bailli, im Englischen bailiff oder reeve.

Jei nuo advocatus, tai vogtilijos, juk "v", paskum tik patapo "f", tik paskum - fogtilijos.

Vogt.

O gal ne taip?

Parodykit, parodykit savo vogtilijas.

Vogt - tai vogt.

Advocatus - kam?

Velnio
advokatas.

advocate
(n.)
mid-14c., "one whose profession is to plead cases in a court of justice," a technical term from Roman law, from Old French avocat "barrister, advocate, spokesman," from Latin advocatus "one called to aid; a pleader, advocate," noun use of pp. of advocare "to call" (as witness or advisor) from ad- "to" (see ad-) + vocare "to call," related to vocem (see voice (n.)).

Vacis.

Pats muša, pats ir išaiškina?

Sako, būna tokių, kur patys dar ir rėkia.

Kaipgi šiuolaikiškai, angliškai?

A bailiff (from Anglo-Norman baillis, baillif, from bail "custody, charge, office"; cf. bail) is a manager, overseer or custodian; a legal officer to whom some degree of authority, care or jurisdiction is committed. Bailiffs are of various kinds and their offices and duties vary greatly.

Baillis.

Бальи (фр. bailli) — в дореволюционной Франции представитель короля или сеньора, управлявший областью, называемой бальяжем, в которой представлял административную, судебную и военную власть. В Южной Франции подобные же функции выполняли сенешали.

Baljažas.

Сенеша́ль (или сенешалк, от лат. Senex и древнегерманск. Scalc — старший слуга) — одна из высших придворных должностей в X—XII вв.

Seniokas toks.

Maršalka.

×sálka
(l. salka) sf. (1) NdŽ, Ds, Skrb, Lc kambarys po stogu (ppr. antrajame aukšte), aukštelis: Užbėgau mažais laiptukais, vedančiais į salką rš. Nusipirko su sálkom namus Ps. Apačio[je] gal penki kambariai, da salkẽlė įtaisyta ant aukšto Mžš.

Bus jam kaip tik.

Во Франции со времён Меровингов — первоначально сенешаль был стольником, чьи обязанности сводились к наблюдению за подачей блюд во время обедов и пиров.

В обязанности сенешалей входила организация пиров и придворных церемоний, а также управление слугами, подобно английскому High-Steward при том, что он отправлял суд, под его началом находились также королевские армии домена, в то время как король командовал войском всего королевства.

В германском государстве место сенешаля занимал стольник (Truchsess).

Ot gyvenimas - tik ir žiūrėk, kad nenutručytų!

×trùčas
sm. sing. (2) NdŽ, Vvr, NmŽ, Jnšk žr. tručyzna 1: Žiurkėms pritaisyk trùčą J. Gerk pats po pirmu, – tu gal ten įdėjęs esi a trùčo? Žr. ^ O jug tie jauniejai visi bėga po kelmo teip kaip trùčo užduoti KlvrŽ. ║ Cukrus pabringo, reik gerti erbetą su truču (sacharinu) Šts.

Kadangi он отправлял суд, tasai Truchsess, tai teisybės ieškot tada gal ir nebuvo madinga...

Jų krašte.

Betgi dabar viskas kitaip!

Ne jų tvarka ant Lietuvos, o mūsų!

Cubiculum

XIII–XV a. Vokiečių ordino valstybėje buvo 20-25 komtūrijos, stambesni administraciniai teritoriniai vienetai – (vok. Komtureien).

Komtūras
– pareigos Vokiečių ordine ir Livonijos ordine, analogiškos kitų riterių ordinų komandorams. Komtūras vadovavo komtūrijai (vok. Kommende ar Komturei, angl. commandry). Komtūrams pavaldūs buvo prokuratoriai.

Eine Kommende (Betonung auf der 2. Silbe; von lat.: commendare „anvertrauen, empfehlen“)

commendator (plural commendators)

(obsolete) A cleric who held a commendam.

commendam (plural commendams)

(obsolete) A vacant benefice commended to a cleric until an incumbent was provided

incumbent

From Middle English, from stem incumbent-, of Medieval Latin incumbēns (“holder of a church position”), from Latin present participle of incumbō (“I lie down upon”).

incumbent (plural incumbents)

The current holder of an office, such as ecclesiastical benefice or an elected office.  
(business) A holder of a position as supplier to a market or market segment that allows the holder to earn above-normal profits.

Verb

present active incumbō, present infinitive incumbere, perfect active incumbuī. (no passive)

I lay oneself upon; I lean or recline on something.
I press down on, fall upon (e.g. one's sword)

incumbent (n.)
early 15c., "person holding a church position," from M.L. incumbentem (nom. incumbens) "holder of a church position," noun use of prp. of incumbere "to obtain or possess," from L. incumbere "recline on," figuratively "apply oneself to," from in- "on" (see in- (2)) + -combere "lie down," related to cubare "to lie" (see cubicle). Extended to holders of any office from 1670s.

cubicle (n.)
mid-15c., "bedroom," from Latin cubiculum "bedroom," from cubare "to lie down," originally "bend oneself," from PIE root *keu(b)- "to bend, turn." With Latin -clom, suffix denoting place. Obsolete from 16c. but revived 19c. for "dormitory sleeping compartment," sense of "any partitioned space" (such as a library carrel or, later, office work station) is first recorded 1926.2013-01-13

Plėšikai lietuviai

Istorijos tyrinėtojai įminė Žalgirio mūšio mįsles.

„Man nuolat kildavo klausimas - kodėl Vytautas ir Jogaila nestojo į mūšį palankiomis sąlygomis? Kariai buvo gerai pailsėję, sotūs, aukštos moralės, prisiplėšę grobio, nes ką tik buvo sudeginę nedidelį Kryžiuočių miestelį Gilgenburgą...." - svarstė filmo kūrėjas A. Matonis.

Diplomatas, stažavo JAV, Afganistane Lietuvai atstovavo - išsiaiškins, kodėl.

Tie lietuviai sudegint sudegino, kaip ir dera, bet, suprantama, nieko neįkūrė - laukiniai.

Ko iš jų norėt - nemokėjo ne tik valstybių kurti...

Kultūringieji atėjūnai vokiečiai artojai plėšikams lietuviams jau nuo 1230 metų jiems, netikėliams, rodė, kaip reikia, bet jie tik po 31 metų susiprato įkurti, tada ir jarlyką dar po poros metų gavo, karūnos pavidalu.

Tas nedidelis kry..., sorry, Kryžiuočių miestelis Malopolskoj ar Wielkopolskoj buvo?

Suprasi - pirko, pardavė; užtat venecijiečiai savo Didijį Dinarą turėjo progą vietiniams atvežt, ir paskolint.

19. Lietuviai plėšikavo Kryžiuočių ordino žemėse!
2013-01-13 22:20 IP: 84.15.187.7
Vokiečių ordinas (arba „Kryžiuočių ordinas“; lot. Ordo Teutonicus, Ordo fratrum domus Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum) – riterių ordinas, įkurtas Akroje 1190 m. per III kryžiaus žygį kaip ligonių slaugos ordinas. Buvo pavaldus popiežiui ir Šventosios Romos imperijos imperatoriui. 1196 m. kovo 5 d. Vokiečių ordinas Tamplierių ordino pavyzdžiu buvo pertvarkytas į riterių ordiną su rezidencija Akros uostamiestyje (dab. Šiaurės Izraelyje). Popiežius Inocentas III šį pertvarkymą patvirtino 1199 m. vasario 19 d. bule, kurioje kaip pagrindinius Ordino uždavinius įvardijo vokiečių riterių gynimą, ligonių gydymą ir kovą su katalikų bažnyčios priešais. Po paskutiniųjų kryžiaus žygių ir kryžiuočių valstybių Artimuosiuose Rytuose žlugimo Ordinas persikėlė į Vokietiją. Tuo metu Teutonų ordino įtaką ir turtus pastebėjo Europos valdovai, kurie tikėjosi „kovos su pagonimis“ pretekstu pasinaudoti ordinu susidorojant su savo priešininkais. 1211 m. Ordinas bandė įsikurti Transilvanijoje, kur Vengrijos karalius Andrius II (Andras) jiems suteikė žemių, tikėdamasis, kad kryžiuočiai padės apsiginti nuo klajoklių kumanų genčių puldinėjimų. 1225 m. Ordinas iš ten Vengrijos karaliaus buvo išvytas, nes bandė atsikratyti priklausomybės nuo Vengrijos. Magistras Hermanas Salza 1226 m. Mozūrijos kunigaikštis Konradas kryžiuočius pakvietė į Mozūriją ir perleido jiems Kulmo (Chelmo) žemę, iš kur kryžiuočiai turėjo kovoti su prūsais, neva grasinusiais šiaurinėms Mozūrijos žemėms. Šventosios Romos imperijos imperatorius Frydrichas II ir popiežius Grigalius IX Didžiajam ordino magistrui Hermanui fon Zalcai (Hermann von Salza) vadinamąja „Aukso bule“ perleido visas Prūsijos žemes, kurias Ordinui pavyks užkariauti.

Perleido svetimas žemes, imperatorius.

Auksas!

Popiežius tai teisėtai elgėsi - bažnyčia taigi Visuotinė...

TADA PLĖŠIKAI LIETUVIAI IR PAPLĖŠIKAVO.

25. Ne tada plėšikai lietuviai plėšikavo Kryžiuočių ordino žemėse!
2013-01-13 22:24 IP: 84.15.187.7
1230–1249 m. Ordinas užkariavo beveik visus prūsus ir ėmė kelti grėsmę kuršiams, žemaičiams, taip pat ir lietuviams. Vėliausiai užkariauti buvo sambiai, skalviai ir nadruviai. 1237 m. po 1236 m. pralaimėto Saulės mūšio su Kryžiuočių ordinu susijungė Kalavijuočių ordinas (nuo tada – Livonijos ordinas), 1202 m. įsikūręs dabartinės Latvijos ir Estijos teritorijose. 1260 m. kilo Didysis prūsų sukilimas, kurio vienas iš vadų buvo Herkus Mantas ir kuris tęsėsi iki 1274 m., kai buvo galutinai numalšintas. 1283 m. teutonai pirmą kartą atakavo Lietuvos žemes[1] Galutinai prūsai buvo užkariauti 1285 m. Prie šių žemių užkariavimo daug prisidėjo Čekijos karaliaus Otokaro II žygis, kurio metu buvo įkurtas Karaliaučius (NES LIGTOLEI NIEKUR NEBUVO KARALIŲ MIESTO). Užkariavimo strategija rėmėsi prūsų gynybinių taškų naikinimu ir savų pilių statymu, kurios tapdavo tolimesnės ekspansijos bazėmis. Į užkariautas žemes buvo keliami kolonistai iš Mozūrijos, Čekijos ir Vokietijos. 1309 m. didysis ordino magistras persikėlė į Marienburgą, Prūsija tapo Ordino centru.

TADA PLĖŠIKAI LIETUVIAI IR PAPLĖŠIKAVO.

30. Ne, ne tada plėšikai lietuviai plėšikavo Kryžiuočių ordino žemėse!
2013-01-13 22:28 IP: 84.15.187.7
1308 m. Ordinas užėmė Lenkijos Pamarį, sukeldamas Lenkijos karaliaus Lokietkos protestus. Ordinas sudarė sąjungą su Meklenburgo valdovu Jonu Liuksemburgiečiu ir užpuolė Kujavijos žemę ir Didžiąją Lenkiją, tačiau pralaimėjo mūšį prie Plovcų. Pralaimėtas mūšis neprivertė Ordino grąžinti Pamarį, o Lokietkai neužteko pajėgų dideliam puolimui prieš Ordiną. Marienburgo pilis Lenkijoje. Ordinas bandė pulti Kujaviją ir Didžiąją Lenkiją siaubiamaisiais žygiais, tačiau ryžtinga gynyba ir Kazimiero Didžiojo diplomatinė veikla privertė ordiną 1343 m. sudaryti Kališo taiką, kuria atsisakė Kujavijos, o Pamario ir Kulmo žemių priklausomybę turėjo nuspręsti popiežiaus pasiuntinys. Faktiškai Ordinas jokių žemių Lenkijai negrąžino ir įtampa tarp šių valstybių išliko. 1346 m. Ordinas nupirko iš danų šiaurės estų žemes. Kališo taika privertė Ordiną atsisakyti Lenkijos puolimo. Dėl to Ordinas savo puolimus sukoncentravo prieš Lietuvą, ypatingą dėmesį skyręs Žemaitijai, kurią užėmęs Ordinas būtų galėjęs geografiškai sujungti savo valdas Prūsijoje ir Livonijoje. 1337 m. lapkričio 15 d. Šventosios Romos imperatorius Liudvikas IV garantavo teises Ordinui į Lietuvos žemes. Didžiausią galią Ordinas pasiekė Didžiojo magistro Vinricho fon Kniprodės (Winrich von Kniprode) laikais (1351–1382 m.). Konrado fon Jungingeno laikais (1393–1407 m.) Ordinas apėmė didžiausią teritoriją savo istorijoje: buvo prijungtas Gotlandas, Noimarkas ir Žemaitija. Didėjanti Ordino galia tiek Lenkijos, tiek Lietuvos valdovus vertė vienyti jėgas. Tuo tikslu 1385 m. buvo pasirašyta Krėvos sutartis. 1386 m. Jogaila priėmė krikštą ir vedė Lenkijos karalaitę Jadvygą (1382–1399), tapdamas Lenkijos karaliumi.

TADA PLĖŠIKAI LIETUVIAI IR PAPLĖŠIKAVO.

GINKLŲ BUVO, O GINTI NEBUVO KĄ, MATYT.

GINTARAS
JAU UŽGROBTAS, KĄ ČIA BEGINSI...

O KUR TEISINGUMAS?

Rikojotas


Nadruva (vokiečių istoriniuose šaltiniuose Nadrauja, Nadruva, Nadrawta, Nadrowen) – Mažosios Lietuvos žemė Priegliaus aukštupio upyne su Pisos, Romintos, Geldapės, Angrapės, Auksinės (Augstės), Alnos žemupio, Įsros, Druojos ir Deimenos intakų upėmis bei Šešupės kairiaisiais intakais – Pilkalnio apskrities pietinė dalis, Stalupėnų, Gumbinės, Darkiemio, Galdapės ir Įsruties apskritys bei Labguvos apskrities rytinė dalis. Šiaurėje ribojasi su Skalva, rytuose – su Sūduva, pietuose – su Barta ir Notanga, vakaruose – su Semba.

1236 m. Petras Dusburgietis rašė, kad Nadruvoje buvo Romuva, šventas baltų pagonybės centras. Iš Romuvos vyriausias žynys krivių krivaitis („pagonių popiežius“) valdė visų baltų religinius reikalus.

1253 m. Lietuvos karalius Mindaugas Nadruvą (Nederowe) už karūną padovanojo Livonijos ordinui, bet šis nepajėgė jos užkariauti. 1274–1275 m. kraštą užkariavo Vokiečių ordinas.

Kovodama su Vokiečių ordinu, Nadruvą kaip jo valdą puolė arba per ją gilyn į Vokiečių ordino pavergtą Prūsiją žygiavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė.

Iki XV a. dauguma krašto gyventojų buvo nadruviai. XVI a. etnografo ir kartografo K. Henenbergerio duomenimis, beveik visi Įsruties apskrities, kuri sudarė Nadruvos teritorijos didumą, gyventojai kalbėjo lietuvių kalba. Vokiečių kalbotyrininkas ir archeologijos Adalbertas Becenbergeris beveik visą Nadruvą priskyrė lietuvių žemėms. Kalbotyrininko Z. Zinkevičiaus nuomone, dalis Nadruvos lietuviškų vietovardžių kryžiuočių buvo suprūsinti. Iki XVIII a. pradžioje prasidėjusio didžiojo maro ir bado bei po to sekusios Didžiosios vokiečių kolonizacijos Nadruvoje iki 93 % gyventojų buvo lietuvininkai; tik pietiniame pakraštyje, Geldapės apylinkėse, jie gyveno mišriai su naujakuriais mozūrais.

Kurgi tie nadruviai gyveno?

Atpažįstat žemę?

Krivis
– senovės baltų vyriausias žynys, prižiūrėjęs šventąją ugnį, vadovavęs religinėms apeigoms, laidotuvėms. Pasak Petro Dusburgiečio, jis gyveno Romuvoje (Nadruva), jo klausė visos baltų tautos. Grunau kronikos duomenimis, toks žynys gyvenęs Rikajote. Yra manančių, kad tai Romuvos epitetas ar kitas vardas.

Kronikininkų minimi baltų kriviai:

Prutenis
Lizdeika

Kur, kam ir ką Lizdeika pranašavo?

Pabrėžė prūsų ir lietuvių giminystę. Bene pirmasis kraštą į šiaurę nuo prūsų vadina Mažąja Lietuva (Klein Littaw).

Tai kurgi tuo metu buvo Gross Littaw?

Paskelbė Vokiečių ordino didžiojo magistro Zygfrydo fon Foichtvangeno 1310 m. potvarkį, kuris draudžia kryžiuočiams kalbėtis su vietos gyventojais jų kalba, įpareigoja prižiūrėti, kad prūsai sekmadieniais lankytų bažnyčią, įdirbtų dykynes.

Iš kur gi tos dykynės rados?

O kaip jos dabar Lietuvoj atsirado?

Jis pasmerkė kryžiuočių žiaurumus, jų atsimetimą 1525 m. nuo katalikybės ir perėjimą į protestantizmą, vietinių gyventojų prūsų ir lietuvių išnaudojimą.

Rikajot.

Rikojot.

Rikojot - pavedimai, nurodymai, užsakymai.

Rikaiten.

Rikaita.

Rikta.

Rikta...

Rikis.

Jotva.

rikojotas

prūsų kulto vieta. XVI a. pirmoje pusėje aprašė Simonas Grūnavas (apie 1470-1529). Ją 521 m. įrengė krivių krivaitis Brutenis ir jo brolis Videvutis. Rikojote augęs amžinai žaliuojantis ąžuolas, kurio drevėse stovėjo trijų dievų – Perkūno, Patrimpo ir Patolo – atvaizdai. Šventvietės įkūrimas susijęs su Brutenio religine reforma. Ja Prūsijoje buvo uždrausta aukoti „kitiems dievams“ ir pašalintos iš panteono moteriškosios dievybes. Rikojote Brutenis ir Videvutis, pasiaukodami dievams, susidegino.

Kam prireikė reformos?

Rikojotas
.

Kuriuo metu jis buvo toks, kas papasakojo?

Legendas apie Videvutį ir Brutenį paskleidė lotynų, ar vokiečių kalbomis rašę XVI a. autoriai...

laītawiskai: ginklas prūsiskai: ēnrankis

arm


arms


Rikojotas.

Jei jis toks - kur jis dabar?

Vėl Sausio 13

Tada nebuvau čia.

Grįžęs daugiau pažįstamų sutikdavau, negu šįvakar.

Kur jūs?

Buvusį Sąjūdžio iždininką Kęstutį Urbą, kurį žinau iš Matematikos ir informatikos instituto laikų, kadriniu KGB darbuotoju čia vadinamą, sutikau vėl.

Arvydas Vilčinskas grįžo.

Eurika Masytė - išvažiavo.

Ten?