2013-07-13

Heroin War

Dar vieną Hollywood'o filmą pirkau "Maximoj", vis už 5 litus.

American Gangster.

Who smuggled heroin into the United States on American service planes returning from the Vietnam War.

In southeast Asia, the governments of most countries and many colonial officials had been involved in the opium trade for a very long time. The Vietnam War and CIA operations in Laos had the unintended consequence of first opening up many areas of Southeast Asia to modern transportation and then presenting a ready-made market for the drug among the U.S. military personnel stationed in the region.

The turning point came in 1970-71 when the first high-grade heroin laboratories opened in the Golden Triangle. Prior to this, the chemical skills for refinement had existed only in Europe. This gave the opium producers control over the creation of the final product. The hundreds of thousands of American servicemen in Vietnam provided a perfect market for the heroin producers, and heroin use among soldiers rapidly increased.

6-7 dešimtmečiuose pietryčių Azijoje karai Korėjoje ir ypač Vietname leido susiformuoti naujam gamybos regionui, vadinamajam Auksiniam trikampiui.

Tarybinės armijos intervencija į Afganistaną paskatino heroino gamybą Pakistano – Afganistano regione (Auksinis pusmėnulis).

Pinigai ginklams pirkti būdavo gaunami iš narkotikų gamybos, nemažą vaidmenį heroino gamybos paplitime suvaidino CŽV, kuri pardavinėjo ginklus mudžahedams. 1980 m. 60 % heroino JAV rinkoje buvo iš Afganistano.

Afganistanas dabar tiekia, JTO duomenimis, net 92 procentus pasaulio opiumo, nors talibai, anot spaudos, buvo aguonų auginimą beveik išnaikinę.

Priklausomybė.

2013-07-12

Varguolių Liuksemburgas

Netolli - pusiaukelėj iki Tallinno.

Smagu, dievaž:

Ne per seniausiai Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas atskleidė pasaulinio masto mokesčių vengimo tinklą, į kurį buvo įsivėlusios tarptautinės bendrovės. Netrukus buhalterinės magijos žabojimas tapo vienu iš Europos Komisijos (EK) prioritetų. Bent jau teoriškai. Europos parlamento finansų ekspertas Svenas Giegoldas iš Žaliųjų partijos sako, kad praktiškai Briuselis pasuko priešinga kryptimi ir į euro zoną įsileido dar vieną mokestinį rojų.

Kas tas naujasis rojus?

Mokestinio teisingumo tinklo analitikas Markusas Meinzeris vadina Latviją varguolių Liuksemburgu.

Kiprą gaubianti nežinia skatina kurti naujas strategijas. Kipre veikianti lengvatinė mokesčių agentūra „Privacy Management Group“ gegužės pabaigoje paskelbė akciją ir siūlė specialias sąlygas tiems klientams, kurie nutartų atsidaryti savo sąskaitą Latvijoje. Maždaug tuo pat metu Nikosija, siekdama išvengti kapitalo nutekėjimo, buvo priversta dvylikai dienų uždaryti šalies bankus.

Kol kas Latvijos finansų sistema nekelia didesnių rūpesčių. Bankų turtas siekia vos 128 proc. šalies BVP. Tuo tarpu ES vidurkis pakilo net iki 359 proc.

Na, iki Liuksemburgo tai tolli: Liuksemburgo bankų turtas 22,5 karto viršija metinį šalies BVP, o skola tą patį BVP viršija 46,36 karto.

Yra į ką lygiuotis!

Tolli tolli braliukams dar, krieviškai runijantiems:

Daugelis latvių moką rusų kalbą ir suvokia Rusijos gyventojų mentalitetą. Latvijos rinka vilioja klientus iš Rusijos ir buvusių Sovietų Sąjungos respublikų. Daugelis šių šalių bendrovių ir privačių asmenų mielai laiko pinigus ES šalyje, nes nepasitiki kleptokratinėmis savo falštybėmisvalstybėmis.

Beje, ES bankų turtas siekia 359 proc. BVP, o valstybės skola (eurozonos) - 120 proc. BVP

Normaliai.

New Tax Haven.

Luxembourg for the poor.

Kuriam vos ne prievarta euras įvestas.

Gal ir Šiaurės Jeruzalė dabar ten?

The streets are dusty, and graffiti on one building reads: "If Jesus comes back, we'll kill him again."

Beje - jei jau ne varguolių, o tikrasis, turtuolių, Liuksemburgas yra tokia jau saugi vieta nusuktiems ar tiesiog nušvilptiems pinigams laikyti - kodėl Liuksemburgo bankų turtas tik 22,5 karto viršija metinį šalies BVP, o užsienio skola tą patį BVP viršija net 46,36 karto?

Dusyk daugiau, kaip tai...

Ar tikrai Rytprūsiai


Prussian clans 13th century.

Kaip Prūsija pavirto Rytprūsiais?

Štai kaip.

Prussia (blue), at its peak, the leading state of the German Empire.

Toji Prūsiją Rytprūsiais pavertusi imperija tik nuo 1871 iki 1918 tegyvavo - viso labo 47 metus.

O viskas juk nuo kryžiuočių valstybės prasidėjo.

To avoid offending Poland, where a part of the old Prussia lay, Leopold I, emperor of the Holy Roman Empire where most of the lands of Prussia lay, allowed Frederick only to title himself "King in Prussia", not "King of Prussia".

The state of Brandenburg-Prussia became commonly known as "Prussia", although most of its territory, in Brandenburg, Pomerania, and western Germany, lay outside of Prussia proper.

Beje, Brandenburg surrounds but does not include the national capital and city-state Berlin.

Taip geriau.

Königsberg'as taigi Prūsuose:)

O dabar visi choru - Rytprūsiai, Rytprūsiai...

Ten mūsų Nemunas tekėjo.

Ten mūsų gintaras.

Gintaro kelias - ten, o ne iš Peterburgo.

Ir kunnegsgārbs ten.

Exquisit

Esquire (abbreviated Esq.) is a term of West European origin. In the United States, the nominal suffix "Esquire" or "Esq." generally designates individuals licensed to practice law.

In the United Kingdom, it is a title of respect previously accorded to men of higher social rank, but which has since come to be used as a general courtesy title for any man in a formal context, usually appended to the name as in "John Smith, Esq.", with no precise significance. Esquire is cognate with the word squire, which originally meant an apprentice or assistant to a knight.

eskváiras [angl. esquire < lot. scutarius — nešiojantis skydą], feodalizmo laikų Anglijoje — ginklanešys; nuo XV a. — vidutiniosios dvarininkijos ir vyresniosios valdininkijos garbės titulas; kreipimosi į vyrus žodis, rašomas anglų k. vartojančių žmonių adrese po pavardės, jeigu nepavartotas kt. titulas.

Skydą nešioja, atseit, ne savo - pono.
.
Kodėl gi ne exquire?
.
exquisite (adj.)
early 15c., "carefully selected," from Latin exquisitus "carefully sought out," thus, "choice," from past participle of exquirere "search out thoroughly," from ex- "out" (see ex-) + quaerere "to seek" (see query (v.)).

Of any thing (good or bad, torture as well as art) brought to a highly wrought condition, sometimes shading into disapproval. A vogue word 15c.-18c., given wide extensions of meaning, none of which survives. The main modern sense of "of consummate and delightful excellence" is first attested 1579, in Lyly's "Euphues." Related: Exquisitely; exquisiteness. The noun meaning "a dandy, fop" is from 1819.

...carefully selected...

Inex+quisite.

ex+quere...

Prisiminimai iš ne taip jau senų laikų...

Kas ieško - randa:)

Intershop
was a chain of government-run retail stores in the German Democratic Republic (GDR, East Germany) in which only hard currencies (and later Forum Checks) could be used to purchase high-quality goods. The East German mark was not accepted as payment.

In addition, for East Germans without hard currency, there were 300 Exquisit shops (which sold higher priced clothing, shoes and cosmetics) from 1962 and 550 Delikat shops (which sold high end and gourmet food items) from 1976.

The Ministry of State Security (Stasi) monitored the Intershops very closely, relatives of Stasi employees or officials often working as cashiers.

Ypač patikimi.


Inquisit

Inkvizicija (lot. Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium, nuo Inquisitio – „apklausa, tardymas“) – bendras Katalikų bažnyčios institucijų, skirtų kovai su erezijomis, pavadinimas.

Inkvizicija buvo paplitusi Pietų Europoje, daugiausia romanų šalyse, ir pasižymėjo slaptu šnipinėjimu, žiauriais kankinimais, rafinuotu tyčiojimusi, neviešu, šališku bažnytiniu teismu.

Inkvizicijos sąvoka teisinėje sferoje buvo paplitusi dar iki bažnytinių institucijų su tokiu pavadinimu atsiradimo ir reiškė bylos nagrinėjimą naudojant tardymą, dažnai naudojant jėgą.

Inkvizicijos nuosprendis buvo perskaitomas prieš žmonių minią, kaltinamasis paklupdomas ant kelių viena ranka laikydamas Bibliją prieš inkvizitorių. Bausmės kilo iš bažnyčių, piligrimų kelionių, gėdos kryžiaus privalomo nešiojimo nuteistiesiems ir mirties bausmės. Mirties bausmė dažniausiai būdavo sudeginimas ant laužo. Bausmės vykdymas būdavo perduodamas pasaulietinei valdžiai. Iš kaltinamųjų visada buvo konfiskuojamas turtas.

Pirmųjų inkvizitorių piktnaudžiavimas padėtimi privertė Romą reformuoti inkviziciją ir XIV a. ši iš pavienių pasauliečių – inkvizitorių – tapo bendruomeniniu reikalu. XV a. pabaigoje ispanų inkvizicija tapo nepriklausoma nuo Romos. Ispanų inkvizicija auto-da-fé būdu atvertinėjo į katalikybę musulmonus, žydus, mokslininkus ir švietėjus. Šiaurės Europoje inkvizicija buvo daug švelnesnė: Anglijoje niekada nebuvo įteisinta, o Skandinavijoje apskritai uždrausta.

Taip pat inkvizicija nerado atramos taško ir pietryčiuose (Bulgarija, Bosnija, Rumunija, Vengrija), kur buvo per daug eretikų – kitatikių, kad juos būtų įmanoma persekioti.

inquisition (n.)
late 14c., "judicial investigation, act or process of inquiring," from Old French inquisicion "inquiry, investigation" (12c.), from Latin inquisitionem (nominative inquisitio) "a searching into, legal examination," noun of action from past participle stem of inquirere (see inquire).

In Church history, inquisitors were appointed from 382 C.E. to root out heretics, and the Inquisition refers to the ecclesiastical court (Congregation of the Holy Office) appointed 13c. by Innocent III to suppress heresy. It never operated in Britain. The capital letter form appeared in English only after c.1500, and usually refers to the office's reorganization 1478-1483 in Spain as what is commonly called the Spanish Inquisition.

inquire (v.)
late 13c., from Old French enquerre "ask, inquire about" (Modern French enquérir), from Vulgar Latin *inquaerere, from Latin in- "into" (see in- (2)) + quaerere "ask, seek" (see query (v.)). Respelled 14c. on Latin model, but half-Latinized enquire still persists. Related: Inquired; inquiring; inquiringly.

query (n.)
1530s, quaere "a question," from Latin quaere "ask," imperative of quaerere "to seek, look for; strive, endeavor, strive to gain; ask, require, demand;" figuratively "seek mentally, seek to learn, make inquiry," probably ultimately from PIE *kwo-, root forming the stem of relative and interrogative pronouns (see who). Spelling Anglicized or altered c.1600 by influence of inquiry.

*kwo-

Who?

Kvota.

kvot|a teis. pirminis, neatidėliotinas tardymas: kvotos organas 2 kvota ekon. nustatyta dalis, leidžiamas kiekis, norma: Importo, eksporto kvota Mokesčio kvota.
Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'kvota' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
Užsisakyk anglų kalbos kursus Anglų kalbos pamokos internete. Spausk čia ir įsigyk net su 30 % nuolaida anglu24.lt

1 kvõsti, kvõčia (-čia), kvõtė (-tė)
1. tr., intr. NdŽ, DŽ klausinėti, tardyti: Jis kvõčia žodį (neznaimiai klausinėja, noria dasižinoti ir kitam noria pasakyti) J. Neradę nieko, ėmė piemenį kvõsti Grš. Kvõstė kvõstė, iki iškvostė Plv. Atkakęs žvalgas kvočia ne tik iš tėvų, iš vedžio, bet dailiai ir iš šalininkų apie visus panagučius JR9. Kada gerai brolį bagočius prišėrė, prigirdė, pradėjo kvosti BsPIII13.
2. tr. NdŽ, DŽ egzaminuoti.
3. intr. prašyti, melsti: Ans kvoste iškvotė šieno (išprašė) J.
4. intr. R, R15, MŽ, N nujausti, numanyti, įtarti. | refl.: Man teip kvõčias K. Aš prijaučiu (mano širdis prijaučia, man kvõčias) ko pikto KI43. Man kvõčias, man rodos, man matos BŽ193.
1 atsikvõsti, atsikvõčia (atsìkvočia), atsìkvotė tr., intr. prisiminti: Močia savo kūdikį greičiau atsìkvočia, negu tėvas, t. y. primina J. Atsìkvočia tie, sako, kad jau trys šimtai metų, kaip toks i toks žmogus čia gyvenęs BM129.
1 ×dakvõsti, dakvõčia, dàkvotė (hibr.) intr. išklausti, ištardyti: Brolis dàkvotė, kur pavalgas, cukrus yra JI288.
1 iškvõsti, iškvõčia, ìškvotė Š
1. tr., intr. N, Vv, Gl išklausti, išklausinėti, ištardyti: Iškvõsti yra neznaimiai išklausinėti J. Generolas Marčas gerai mus iškvotė ir paleido važiuoti namo rš. Lauruke Saulius pradėjo matyti daugiau neiškvostų slėpinių, kaip garbanotoje mėgiamojo laukio burnoje Vaižg. Tėvai nuotakos siunčia į žvalgus ištikimą žmogų … iš išgalių iškvõsti, koks vedys JR9. Ir sutarė jie iškvosti iš vaikų, kaip jų motina šauks savo vyrą ps. Pasišaukė savo dukterį ir liepė jai, kad ji tą mįslę nuo to miško sargo sūnaus iškvostų BsPIII299–300. | refl.: Dvasė tiria save, norėdama išsikvosti, kuomi esanti A1884,74.
2. tr. LL287 išegzaminuoti: Na, eikšen, Ksaverai, aš tave iškvosiu, ko tu jau moki Vaižg. Prašau … leisti mane iškvosti Mokyklos taryboje LTI270–271.

Inkvizicija ... pasižymėjo slaptu šnipinėjimu, žiauriais kankinimais, rafinuotu tyčiojimusi, neviešu, šališku ... teismu.

Anglijoje niekada nebuvo įteisinta, o Skandinavijoje apskritai uždrausta.

Inkvizicija nerado atramos taško ir pietryčiuose (Bulgarija, Bosnija, Rumunija, Vengrija), kur buvo per daug eretikų – kitatikių, kad juos būtų įmanoma persekioti.

Katalikų bažnyčios biurokratiniame aparate vis dar egzistuoja inkvizicijos teismus kontroliavusi institucija – Šventoji Tikėjimo doktrinų kongregacija.

Negi tebegyva?


2013-07-11

Martyno daina

Japonijos centrinis bankas teigia, kad šalies ūkio atsigavimas stiprėja šalies ekonomikos „atsigavimas pradeda stiprėti“.

Pirmą kartą per pastaruosius dvejus metus šalies Centrinis bankas paskelbė, kad trečia pagal dydį pasaulio ekonomika plečiasi.

1. Japonijos centrinis bankas turi daug dolerių 2013-07-11 19:19 IP: 84.15.178.170
Bankas ketina ir toliau kasmet Japonijos ekonomikai skatinti skirti 606 mlrd. JAV dolerių. Google: Zombie bank

Gal ir ne dolerių turi - bliakberiai juk trys.

Skirti=paskolinti.

Gal ir be palūkanų.

Nes turi, ne taip, kaip kai kas.

Kad mūsiškis šitaip turėtų...

O jei dar ir skūpas nebūtų...

606 mlrd. USD kasmet - vos ne po 5.000 USD, daugiau negu po 12.000 LTL kiekvienam kasmet ( amerikonai, skelbia, kiek mažiau kiekvieną saviškį skatina negu japonai).

Po tūkstantį kas mėnesį kiekvienam tikrai nepakenktų.

Šitiek per pusantrų metų mums skirtų.

Bet ką čia..

Geriau padainuokim.

Ar ne?Jėzuitų palaiminimas

"Maximoj" už 5 litus nusipirkau Hollywood'o filmą Elizabeth: The Golden Age.

Ispanų karalius visai nekatalikus anglus vadino šėtono tarnais ir statė armadą.

Elžbietą dvariškiai gąsdino katalikų anglų sąmokslu, kurio karalienė nebijojo.

Favoritu pasirinko piratą.

Galop į ją iš keleto metrų šovė jėzuitas.

Šovė be kulkos užtaisytu revolveriu.

Filmas pastatytas 2007 metais, ši scena šiandien išrodo įdomi, išties.

Karalienės Elžbietos vedini anglai sudegino katalikiškosios Ispanijos armadą.

Ir prasidėjo Naujosios Imperijos Aukso Amžius...

...

Aukso Amžius baigėsi, Imperija paseno.

Chevron LL


Metų pradžioje atplėšus vokus su konkurso dėl skalūnų dujų žvalgybos ir naudojimo dalyvių pasiūlymais, tik viena įmonė panoro ieškoti skalūnų dujų Tauragės-Šilutės regione - JAV energetikos įmonė „Chevron“.

Birželio viduryje Lietuvos naftos bendrovė „LL investicijos“, kurios 50 proc. akcijų valdo amerikiečių bendrovė „Chevron“, pranešė žadanti netrukus pradėti žvalgomąjį gręžimą prie Stemplių kaimo Šilutės rajone.

UAB „LL investicijos" yra įmonė, per kurią transnacionalinė korporacija „Chevron" plėtoja veiklą Lietuvoje. UAB „LL investicijos" atstovų veiksmai sukėlė Tauragės ir Šilutės rajonų gyventojų pasipiktinimą, kai pasipylė liudijimai apie tai, kaip jie apgaule ir grasinimais sudarinėjo sutartis su šių rajonų ūkininkais. Taip pat UAB „LL investicijos" neteisėtai disponavo konfidencialia informacija ir savo planams įgyvendinti pasitelkė savivaldybių darbuotojus, kurie „valdiško" darbo metu „Chevron" atstovams teikė mokamas paslaugas.

Gal ir ne portugalai likusius 50 proc. Lietuvos naftos bendrovės „LL investicijos“ akcijų valdo.

Vakar per "Klasikos" radiją LR premjeras Butkevičius kalbėjo, kad buvo susitikęs su "Chevron" atstovais, kurie jam sakę, kad po to, kai LR Seimas sugriežtinęs skalūninių dujų gavybos sąlygas, jie trauktis iš LR neketiną.

Kad būtų kalbėjęs su Lietuvos naftos bendrovės UAB „LL investicijos", kuri gręš žvalgomąjį gręžinį prie Stemplių kaimo, atstovais, LR premjeras neminėjo.

Gerb. LR Premjere!

1. Konkurse dalyvavo tik JAV energetikos įmonė „Chevron“.

2. Pirmąjį gręžinį gręš UAB „LL investicijos".

Vsio zakonno?

„LL investicijas“ lygiomis teisėmis valdo Lietuvos įmonė „TAN Oil“ ir amerikiečių kompanija „Chevron Global Energy“.

„Tan Oil“ akcininkai balandžio 30 dieną nusprendė įmonės įstatinį kapitalą sumažinti nuo 16,187 mln. litų iki 30 tūkst. litų, mažinant bendrovės vienos akcijos nominalią vertę nuo 53 958 litų iki 100 litų, pranešė Registrų centras. „Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – išmokėti akcininkams bendrovės lėšų“, – skelbia „Tan Oil“. Balandžio pradžioje „Tan Oil“ iš savo lėšų padidino įstatinį kapitalą nuo 30 tūkst. litų iki 16,187 mln. litų.

Nuo 30 tūkst. litų iki 16,187 mln. litų, po to iki 30 tūkst. litų.

Per mėnesį.


9 darbuotojai, 30 tūkst. litų įstatinio kapitalo, 50% UAB "LL investicijos", kuri žada gręžt pirmąjį skalūninių dujų gręžinį Seimo sugriežtintom sąlygom, akcijų.

Dėl ekologijos, žinoma, galim būt ramūs.

Kaip ir dėl vamzdžių.

P.S. „Kol esu prezidentas, skalūnų dujos žvalgomos nebus“, - sakė F. Hollande‘as per Bastilijos paėmimo dienos interviu pagrindinėms televizijoms.

Pasak jo, hidraulinio ardymo metodas skalūnų dujoms išgauti kelia pernelyg didelį pavojų gruntiniams vandenims.

„Tam tikras pasekmes galime matyti Jungtinėse Valstijose“, - pažymėjo prezidentas.

100 km netoli Vilniaus

Asmeniui gali būti suteikiamas garbės vardas, pvz., Garbės pilietis, Socialistinio darbo didvyris, garbės narys; titulas (pvz., Prelatas).

Įvairiais laikais įvairiose šalyse kraštui ar miestui labiausiai nusipelnę asmenys būdavo pagerbiami Garbės piliečio vardu. Šiandien Lietuvoje ši padėkos išraiška taip pat nėra užmiršta.

Vilnius turi 10 pagerbtųjų, daugiau nei pusė - užsieniečiai.

Šimonas Peresas gimė 100 km netoli Vilniaus esančiame mažame Višnevo miestelyje (Baltarusija), kuriame nuo viduramžių gyveno save priskiriantys litvakams žydai.

Šimonas Peresas: "Negali būti žydu, nepabuvęs lietuviu. Lietuva - jidiš kalbos motina, todėl sakoma litvakas."

Kaip minėjo Izraelio prezidentas, jidiš kalba, kurios motina - Lietuva, žydams reikalinga ginčytis su Viešpačiu.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba bendru sutarimu nusprendė Izraelio valstybės prezidentui, Nobelio premijos laureatui Šimonui Peresui suteikti Vilniaus garbės piliečio vardą.

100 km netoli Vilniaus.

Asmeniui gali būti suteikiamas garbės laipsnis, pvz., Garbės daktaras.

Garbės daktaras (lot. Dr. h. c., Dr. E. h.) - garbės vardas, titulas, kurį teikia universitetas, kita aukštoji mokykla arba jos padalinys už ypatingus nuopelnus.

100 km netoli Vilniaus
.

O mus gerbia?

2013-07-10

Tvoros Gedimino prospekte

Kovo 11-ją Vilniaus savivaldybė pristatė kliūčių nesankcionuotoms šventinėms įvykusioms patriotų eitynėms, policijos sustabdytoms prie buvusių KGB rūmų.


„Mes puikiai suprantame šio renginio reikšmę ir politinę aplinką. Yra pasisakymų, kad nuo šito renginio sėkmės, galbūt priklausys Lietuvos kaip valstybės sėkmė per pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai“, – neslėpė jis.

Ne apie Kovo 11-sios eitynes Gedimino prospektu kalba.

Ne Barosso supranta.

Žinoma, tai negi nuo šito sėkmė priklauso?

Pražygiuos Gedimino miesto Gedimino prospektu lesbietės, gėjai, biseksualai ir transeksualai, ir Lietuvą lydės sėkmė pirmininkaujant Europos Komisijai!

Liepos 27 dieną Gedimino prospekte veikiausiai įvyks LGBT bendruomenės renginys „Už lygybę“. Nors sostinės valdžia ketina skųsti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, įpareigojantį leisti seksualinėms mažumoms žygiuoti Gedimino prospektu, mažai kas abejoja, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas bus kitoks.

Iš kur žinios apie mažai kieno abejojimą?

LGBT ar ILGA, kurios daugiau nei pusę biudžeto sudaro Europos komisijos parama?

ILGA persekioja gana rimti įtarimai dėl ryšių su pedofilų gaujomis.

Nuo praėjusių eitynių 2010-aisiais, kai saugumą užtikrinti reikėjo per 500 policijos pareigūnų praėjo treji metai, tačiau visuomenės nuomonė dėl tokių reiškinių beveik nepakito.

Šimtų pareigūnų reikėjo Garliavoj.

Čia gi neatsirado nė vieno.Saulės urvas

40 kilometrų į šiaurę nuo Dublino yra Uaimh na Gréine - Saulės urvas.

Туннель ориентирован на юго-восток, точно на место восхода Солнца в день зимнего солнцестояния. Над входом находится отверстие — окно 20 см в ширину, через которое солнечные лучи могут проникать к внутренней камере. В течение нескольких дней (с 19 по 23 декабря), лучи восходящего Солнца проникают по нему во внутреннюю комнату и ярко освещают её около 17 минут (от 14 до 21 минуты).

Pasaulio pabaiga, turėjusi nutikti gruodžio 21-ą...


Newgrange (Irish: Sí an Bhrú) is a prehistoric monument in County Meath, Ireland, about one kilometre north of the River Boyne. It was built about 3200 BC, during the Neolithic period, which makes it older than Stonehenge and the Egyptian pyramids. Newgrange is a large circular mound with a stone passageway and chambers inside. The mound has a retaining wall at the front and is ringed by 'kerbstones' engraved with artwork. There is no agreement about what the site was used for, but it has been speculated that it had religious significance – it is aligned with the rising sun and its light floods the chamber on the winter solstice.

Saulės vaikai statė Newgrange'ą.

After its initial use, Newgrange was sealed and it remained so for several millennia, later appearing in Irish mythology and folklore.

The complex of Newgrange was originally built between c. 3200 and 3100 BC, meaning that it is approximately 5,000 years old. According to carbon-14 dates, it is about five hundred years older than the current form of Stonehenge, and the Great Pyramid of Giza in Egypt, as well as predating the Mycenaean culture of ancient Greece. Geological analysis indicates that much of building materials used to construct Newgrange were littoral blocks collected from the rocky beach at Clogherhead, Co Louth, approx. 20 km to the north-east.

There have been various debates as to its original purpose. Many archaeologists believed that the monument had religious significance of some sort or another, either as a place of worship for a "cult of the dead" or for an astronomically-based faith. The archaeologist Michael J. O’Kelly, who led the 1962–1975 excavations at the site, believed that the monument had to be seen in relation to the nearby Knowth and Dowth, and that the building of Newgrange "cannot be regarded as other than the expression of some kind of powerful force or motivation, brought to the extremes of aggrandizement in these three monuments, the cathedrals of the megalithic religion." O’Kelly believed that Newgrange, alongside the hundreds of other passage tombs built in Ireland during the Neolithic, showed evidence for a religion which venerated the dead as one of its core principles. He believed that this "cult of the dead" was just one particular form of European Neolithic religion, and that other megalithic monuments displayed evidence for different religious beliefs which were solar, rather than death-orientated.

Ką primena Knowth

ir Dowth?

Newgrange'as 1905-aisiais...
Spiralės ant akmenų.

Все эти камни, а также стены коридора и погребальной камеры покрыты орнаментом, состоящим из зигзагообразных линий, треугольников, концентрических кругов, но наиболее часто встречается изображение тройной спирали. Этот символ был широко распространен в неолитическом искусстве и, как предполагают исследователи, был связан с циклом смерти и возрождения (в частности, аналогичные символы вырезаны на резных каменных шарах — характерных артефактах той же эпохи). Большинство изображений спирали располагается при входе в гробницу, как бы обозначая границу между миром мертвых и миром живых.

It first began to be studied by antiquarians in the 17th century AD and archeological excavations took place at the site over the following centuries. In the 1970s, the front of the monument was reconstructed, although some have questioned it. Today, Newgrange is a popular tourist site and, according to the archeologist Colin Renfrew, is "unhesitatingly regarded by the prehistorian as the great national monument of Ireland" and as one of the most important megalithic structures in Europe.

Access to Newgrange is by guided tour only. Tours begin at the Brú na Bóinne Visitor Centre in Donore, Co. Meath, from which visitors are bussed to the site in groups. To experience the phenomenon on the morning of the Winter Solstice from inside Newgrange, one must enter a lottery at the interpretive centre. Roughly 100 people are chosen each year, fifty people receive tickets and are permitted to bring a guest per ticket. They are split into groups of five and taken in on the five days around the Solstice in which light does (weather permitting) enter the chamber. In 2008, 34,107 people entered the lottery. The yearly winter solstice on the morning of December 21, is often broadcast live on RTÉ television and the solstices of 2007 and 2008 could also be watched worldwide over the Internet via webcast.

Štai koks Pasaulio stabilumo įrodymas.

2013-07-09

Okowita, proszę pani!

Kodėl lenkiškai?

Пропіна́ція, пропінаційне право (від лат. propinare — пити за здоров’я, частувати) – у шляхетській Польщі, феодальній Литві та на українських і білоруських землях у 15 — 18 ст. монопольне право магнатів і шляхти на виробництво і продаж горілки в своїх маєтностях.

Tokia eilė.

W Polsce propinacja wprowadzona została ustawą sejmową w 1496 r.

Seimas pasirūpino, liaudim, taip sakant.

Panevėžy po 7 metų bažnyčia ir karčema rados, t.y., miestas buvo įkurtas.

Ir Balbierišky, meteliais anksčiau.

Nes toks tvarka buvo.

These laws usually included:

peasants were not allowed to purchase any alcohol not produced in their owner's distillery
alternatively, they could be allowed to brew their own drinks but had to pay a fee according to the amount produced
peasants had to buy at least a given quota of vodka or okovita. Those who didn't comply had the remaining amount dumped in front of their houses and had to pay the costs.

Kas priklauso, (klebono?) nustatytą kvotą, prigulmėjo išgert.

Su vodka tai aišku.

Kas ta okovita?

Aquavit or okovita (Latin: aqua vitae, "water of life") has two meanings. It is an old name for vodka, and it can also be a strong alcoholic beverage, usually around 70-80% alcohol, of very low quality. It was usually unclear, as it was distilled with alcohol content and cheap price in mind, with little regard to taste.

It is likely that the name vodka (from voda (or woda), "water") stems from the difference between high-quality clear (and thus water-like in appearance) products and the lower-class stronger okovita. Also, the former was preferred by upper classes of the society, while peasants wanted strong intoxication for the lowest price possible.

Patys kalti, cholopai - o ko tauresnių gėrimų nepirko?

Kaip kad, pvz., vodka.

?

Okowita (łac. aqua vitae) – staropolskie określenie wysokoprocentowego napoju alkoholowego, produkowanego ze zbóż i ziemniaków.

Įdomu, kaip senovinis agua vitae (okovita), anglakalbių nuomone, nusileido naujųjų laikų vodkai?

Tik 1714 m. Balbieriškio klebonas Stanislovas Piotrovskis bažnyčios teisę gaminti degtinę ir laikyti smuklę išnuomojo žydui už 30 auksinų per metus, o leidimą rinkti turgaus mokestį – už 60 auksinų.

Ir rinką, mat, kontroliavo...

Porą šimtų metų pats klebonas šnabę varė ir smuklėj šinkavo?

Nusibodo, pakyrėjo...

Bet negi atsisakysi tokio biznelio?

Išnuomavo.

Verslininkui.

Judėjui, kažkodėl.

Ne už trisdešimt sidabrinių.

Už trisdešimt auksinų.

Kurie
be aukso.

Euro šizofrenija

Europos centrinio banko (ECB) valdančiosios tarybos nariai pripažino, kad bankas savo jėgomis negali susidoroti su ekonomine krize euro zonoje. Kaip pranešė „Reuters“, taip pareiškė „Bundesbank“ vadovas ir valdybos narys Jensas Weidmannas.

Latvija taps 18-ąja euro zonos šalimi taps nuo ateinančių metų sausio 1-osios, nurodoma galutiniame sprendime, kurį antradienį priėmė Europos Sąjungos (ES) finansų ministrai, susirinkę į Bendrijos ekonomikos ir finansų tarybos (ECONFIN) susitikimą Briuselyje.

Birželio 5-ąją Europos Komisija ir Europos centrinis bankas (ECB) paskelbė sanglaudos ataskaitas dėl Latvijos pasirengimo įsivesti eurą, kurių išvados buvo teigiamos.

Birželį 53 proc. apklaustų Latvijos gyventojų sakė, kad nepritaria euro įvedimui Latvijoje, 22 proc. pareiškė pritarimą eurui, o 21 proc. deklaravo neutralią poziciją.

Toks jau centrobankininko darbas - prisipažįsti, kad nemoki savo euro krizės sutvarkyt, o naujokus zonon priimi.

Naujų baudžiauninkų tai reikia...

Prie ko čia euras?

Prieš pustrečio tūkstantmečio buvo posūkis.

Vėl
laikas.

Vilniaus šizofrenijaNepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje pagarbos už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Vilniaus miestui išraiška pirmoji susirūpino Vilniaus miesto taryba!

Vilnius turėtų ne tik didžiuotis taupymu, bet ir rūpintis ekonomikos augimu, atidžiau žiūrėti į žmogaus – taip pat ir homoseksualų – teises.

Patinka?

Vilnius didžiuojasi taupymu.

Ach, ne tai, o šitai.

Kuo gi didžiuotis vilniečiams?

Dviejų nuomotų lėktuvų avialinijom iš Dariaus ir Girėno paimtu vardu?

Tramvajum ar metro, ar gal tiesiog milijardu?

Vilnius su milijardu skolos - nemokus, o Lietuva - moki?

2013-07-08

Jidiš kalbos motina

Negali būti žydu, nepabuvęs lietuviu.

Lietuva - jidiš kalbos motina, todėl sakoma - litvakas.

Litvakas - ne tik geografinė sąvoka, tai charakteris ir kultūra.

Litvakai garsūs dėl jų ypatingo charakterio - jie niekada nenusileis kitam nei sau“, - Izraelio prezidentas sakė savo kalboje 2006 metais minint Lietuvos ir Izraelio diplomatinių santykių užmezgimo 15-ąsias metines.

Yiddish (ייִדיש yidish or אידיש idish, literally "Jewish") is a High German language of Ashkenazi Jewish origin, spoken in many parts of the world. It developed as a fusion of different German dialects with adstrats of Hebrew, Aramaic and Slavic vocabulary and some traces of vocabulary from the Romance languages. Yiddish orthography uses the Hebrew alphabet.

The language originated in the Ashkenazi culture that developed from about the 10th century in the Rhineland and then spread to Central and Eastern Europe and eventually to other continents. In the earliest surviving references to it, the language is called לשון־אַשכּנז (loshn-ashknez = "language of Ashkenaz") and טײַטש (taytsh, a variant of tiutsch, the contemporary name for the language otherwise spoken in the region of origin, now called Middle High German).

Maniau, kad pas mus litvakais vėliau pasivadinusieji jau su atsukusiais kardus mūsų pusėn atėjo.

Su savo know-how.

Viršų šiais laikais ėmusiu.

Izraelio prezidentas sako, kad Lietuva - germaniškosios jidiš kalbos motina...

Gal Izraelio prezidentas mano, jog kuninggaz, vis tik, ne senovės germanų, o lietuvių, tiek senovės, tiek dabarties, žodis?

Kad Lietuva ir Litavia - tas pats?

Gal sutinka, kad tik IX-X amžiais tautiečiai tautonys atsuko kardus prieš savuosius?

Jidiš juk - germanų kalba.

Vilniuje buvo leidžiami du žydiški laikraščiai, "Der Mo-ment" ir "Hayant". "Der moment" reiškia "šią akimirką", o "hayant" - "šiandien". Pavadinimai atspindėjo žydų santykį su laiku - nekantrų: arba kasdien, arba kas akimirką.

Vienas autorių, rašęs šiems laikraščiams, o vėliau gavęs Nobelio premiją, buvo žmogus, vardu Isaak Bashevis Singer. Jis paaiškino, kodėl žydams reikėjo dviejų kalbų: hebrajų, kuria jie melsdavosi, ir kitos - jidišo. Anot jo, mums reikia dviejų kalbų tam, kad viena galėtume šlovinti Viešpatį, o kita su Juo ginčytis. Taigi, žydai meldėsi hebrajiškai, o ginčijosi jidišu.

Lietuva - jidiš kalbos motina?

Kodėl šitaip sakot, Izraelio prezidente, juk germaniškai su Dievu ginčijotės?

...A. Mickevičius 1855 metais organizavo žydų legioną kovai prieš Rusiją Krymo kare...

Negali būti žydu, nepabuvęs lietuviu...

2013-07-07

Barroso supranta

Europos Komisijos (EK) pirmininkas Jose Manuelis Barroso tikina, jog sprendimas dėl bendro bankų priežiūros mechanizmo bus priimtas iki šio Europos Parlamento (EP) kadencijos pabaigos, 2014 metais.

Įsivaizduojat?

„Suprantu, kad klausimas pakankamai jautrus, ir aš suprantu, kodėl jis toks jautrus“, - spaudos konferencijoje sakė J. M. Barroso.

Kodėl?

Plačiajai publikai irgi norėtųsi žinoti.

„Negaliu kalbėti apie detales, kadangi kol kas EK pasiūlymas yra nepateiktas, bet aš esu įsitikinęs, kad tai bus geras pasiūlymas, nes klausimas yra sudėtingas tiek iš teisinės, iš politinės pusės, taip pat iš ekonominės ir finansinės pusės. Mes labai daug darbo investavome į šį pasiūlymą, ir jis bus geras“, - tikino J. M. Barroso.

European Central Bank ... is under no obligation to issue details of its decisions for 30 years.