2019-05-18

Bargain Bargan


Bargain = derėtis

From  

Middle English bargaynen (to bargain, make a pledge for sale), from Anglo-Norman bargai(g)ner (to bargain), from Old French bargai(g)ner (to bargain, haggle), from Frankish *borganjan (to borrow, lend), from Proto-Germanic *burgijaną (to borrow, lend), from Proto-Indo-European *bʰergʰ- (to protect, secure). Akin to Old High German boragēn, borgēn (to look after, care for) (German borgen), Old English borgian (to borrow, lend, pledge). More at borrow.

×bar̃gas (l. borg vok. Borg) sm. (4) ėmimas prekių į skolą, kreditas: Priėmęs bargan prekių dabar nepasirodo Krk. Druską nusipirkau, o cukrų ant bargo paėmiau Dkš.
^
Bar̃gas – vargas: skola – ne žaizda, neužgis Tr.
×bargavóti, -ója, -ójo (plg. l. brakować) tr. peikti, niekinti: Jis drabužį bargavója, t. y. peikia J. Nebargavók, kad netektų paskuo ieškoti Lž.

×bar̃ginti, -ina, -ino intr. duoti prekių į skolą: Kas tau daugiau bebar̃gins, kad jau taip daug bargañ prisiėmei? Kp.

×pabar̃ginti tr. duoti prekių į skolą: Jis man viską pabar̃gina, ko tik aš prašau Lš.
ǁ
refl. tr. pasiskolinti: Neturėjo už ką namų rakandų įsitaisyti ir pasibargino 3 – 4 šimtus Vaižg.

×bargúoti, -úoja, -ãvo
1. žr. barginti: Jam gali drąsiai bargúoti Ilg.
2. tr. gauti dovanai: Kareivis barguõs valgį J.

×įbargúoti intr. įduoti prekių į skolą: Krautuvė[je] jau bus įbargúota Gs. Kamgi jam taip daug įbargavai̇̃ – nebeišsimokės Š.

×pabargúoti žr. pabarginti: Pabargúokit man kilą cukraus, pinigus tuoj atiduosiu Klvr.

Bėkim lėkim ... Sicilijon:

BARGAIN home hunters will find it hard to beat this deal - an Italian town is selling its homes for just €1
 

Europos Humanitarai


https://tv.lrytas.lt/zinios/kriminalai/2019/05/18/news/tragiska-linksmybiu-pabaiga-is-balkono-iskritusi-studente-buvo-galimai-girta-10404160/
Kodėl ši tragedija tiražuojama mūsų purvasklaidoje.

Kaip žmogus gali būti "galimai girtas", kaip rašoma antraštėje?

Kas čia per NESĄMONĖ?

Ir prie ko čia Vilniaus Universitetas?
Beje, šito Europos Humanitarinio Universiteto neatestavo kaip ir LEU, bet jo, išimties tvarka, nepanaikino, pratesė leidimą "vykdyti veiklą=studijas".
Humanitaras - (pranc. humanitaire - humanitarinis) - humanitarinių mokslų specialistas.
Karvių Brasta


Na taip,  ta vieta,
kur pilvą gali sušlapt


turklỹs, -ė̃ smob. (4)
2. kas sušlampa: Mūs turkliùko (apie vaiką) tai šlapias ir šlapias pilvas Gdl.

beeidamas Pilin:)

Βόσπορος
By ancient (Aeschylus) folk-etymology explained as from βοός* (boóscow) + πόρος (pórospassage), after Io's travel here after she was turned into a cow by Zeus**.
Related to πείρω (peírōto pierce, to run through) or περάω (peráōto drive right through), from πέρα (péra). Ultimately from Proto-Indo-European per-.

per- ... pereit, jei taip jau norit, betgi vandeniu taigi perbrist tenka:)

* βοός
- į bulių panašesnis, negu į karvę:)

** Dzievas tai jau kaip nori
gali papokštaut: Io (as cow)...

May 17 Again


Digital asset markets fell hard during the early morning trading sessions on May 17 as the price of bitcoin core (BTC) quickly tumbled from $7,900 to a low of $6,200 on Bitstamp. Many other crypto markets followed BTC’s drop in value, but over the last few hours, a good portion of coins have regained a percentage of the intraday losses.
May 17

May 17 1990

May 17 2012

May 17 2013

May 17 2014

May 17 2015

May 17 2015 Again

May 17 2019
????


Turkai - Marš Pilin!


Matot, kas parašyta:

"eis ton Pilin"?

Pakol mūsiškiai garduose gardėsiais gardžiuojasi aptingę:)
Paklausė:))
Matot - net abipus Karvių Brastos sulėkė turkliai* turkai!

* O kodėl gi visi turkiškus kebabus kemšam - ar ne todėl, kad anie darbštūs yra?

turklỹs, -ė̃ smob. (4)
3. kas darbštus, mėgsta knyburiuoti: Tas mūs kaimynas tai tikras turklỹs Klvr. Jis toks turklỹs, turkia ir turkia Kt.


Stambulo Konvencija
Stambulo konvencija Slovakijoj.

Lietuvoj.

Geraz Vaizdzialis


Austrijos ultradešinieji "prie bonkos" sukirto rankom su (Rusijos) Oligarchu, o kam gi atstovaus mūsų (ekskomunistavusieji?) Brežnevo laikų komunistėliai (kažkodėl tokia galūnė prašosi:)) tokioj
Europoj?

Na, "išvystyto socializmo" statytojams Euro(Kongo)parlamentas
- kaip namai "kremliniai":))
Nagi, pasigrožėkim tuo Europos Komisijos vadovu, kurį tvirtino, bet gal nepakankamai sutvirtino, tas Euro(Dūros)parlamentas:)


Pamatykim, kaip "по стойке "Смирно!"" prieš savo Viršininką stovi net vidurinės mokyklos atestato neturintis
to Euro(Kongo)Plepalyno  Pirmininkas:
O štai ir tas Viršininkas:))
Ai ai ai ... kaip išsigando ... mergaičiukės!

Štai koks mūsų (ar eurių) valdomo žemyno Geraz(???) Vaizdzialis ...
Tebesam BaudžiauninkaiIšvada:

Juokiasi Puodas


Juokiasi puodas
kad katilas juodas
Sumauti karai...

Pirčiupis
1944 m. birželio 3 d. kaimą ištiko didelė nelaimė. Keršydami už sovietų partizanų nužudytus kelis vokiečių kareivius, SS 16-ojo pulko 3-ojo bataliono 9-oji ir 10-oji kuopos išplėšė kaimą, o Pirčiupių gyventojus sudegino gyvus. Žuvo 119 žmonių. [2]

Šiemet, birželio 3 d. - lygiai 75 metai nuo tos tragiškos dienos.

2019-05-17

Geroji Pusė


Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis penktadienį pakvietė lietuviškų šaknų turinčią šių metų „Eurovizijos“ vedėją Bar Refaeli atvykti į Lietuvą

Tokį kvietimą jis paskelbė tviteryje, kai žinoma manekenė iš Izraelio atskleidė, kad turi šaknų Lietuvoje, ir pavadino tai „geresne savo puse“.

„Bar Refaeli, ačiū už jūsų malonius žodžius. Kviečiu jus ir jūsų vyrą aplankyti Lietuvą ir pamatyti, kad jūsų „geresnė pusė“ iš tikrųjų yra verta 12 taškų.
O kuri yra mūsų Geroji Pusė?

Kuri?

Ryšiai Su Visuomene


(g. 1974 m. birželio 14 d.) – ryšių su visuomene* konsultantas.
2005 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. (privačiame** Gebenės Lygos)
 Yale universitete 
(mokat perskaityt užrašus?) Amerikoje praėjo intensyvią mokymo programą – viešųjų procesų valdymas, lobizmas, vidinė ir išorinė komunikacija. 

OK.

Prezidento Valdo Adamkaus patarėjas ir t.t. ir pan.

Va tai tau!
Tyrimas pradėtas dėl neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimą ar panaudojimą.

Praėjusią savaitę Š. Černiauskas buvo atleistas iš 15min.lt***
redakcijos. Jis trečiadienį atskleidė, kad neinformavęs 15min.lt rengė analizes ryšių su visuomene įmonei apie viešus asmenis ir verslo įmones.

R. Matonis patvirtino, kad tyrimas pradėtas pagal 15min.lt direktoriaus Ramūno Šaučikovo pareiškimą dėl žurnalisto veiklos renkant privačią informaciją.

Anot portalo direktoriaus R. Šaučikovo, atlikus vidaus tyrimą išaiškėjo, kad Š. Černiausko veikla galėjo būti „nesuderinama ne tik su žurnalisto etika, bet ir įstatymais“.

Žurnalistas nurodo, kad analizes teikė „Dariaus Gudelio kontorai“. D. Gudelis yra „VIP Viešosios informacijos partneriai“ („vipcommunications“) valdybos pirmininkas.

Ai ai!
* Kieno ryšių su Visuomene?****

**Dariau, iš kur pinigai 2005-jų metų studijoms intensyviems mokymams?

*** Pone, (pasirodo, ir TV3 pavadovavęs) Ramūnai Šaučikovai! 
Ar šitokias „menines" tikro gaisro,
kuriame 2013 m. Vasario 16-tąją Trys Itin Degūs Lietuvos Piliečiai degė geriau už medį, tikrai darė ugniagesiai? 

Ar šitoks „išskirtinis šašlykų pasirinkimas"
yra „suderinamas su žurnalisto etika, su įstatymais" ir/ar su paprasčiausia morale?

**** Lietuvos Visuomenės Taryba