2013-07-20

Šventė Aleksote

Girdėjau, kad pavyko.

Apie Aleksotą verta paskaityt.

Aviacijos muziejus ten.

S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas.

1918-jų pirmieji lėktuvai su lietuviškais skiriamaisiais ženklais.

Antanas Nori Būti Ore.

Prieškarinis Aleksotas.


O šitoks ne kažin kiek už "Lituanicą" jaunesnis, bet jau pokarinis kukurūznikas, pagal NATO koduotę Colt, vaikystės laukuose barstė trąšas.

Šiandien kėlė parašiutininkus.

2013-07-19

Arono lazda

Vakar pašnekovas, išklausęs mano pasakojimą apie lituus, pasakė, kad tai - Arono lazda.

Taip ir atsirado šis rašinėlis.

Lietuviškai štai ką radau.

Arono lazda
penis (biblinis Aronas įsmeigė lazdą į žemę, o ji ėmė vesti migdolų vaisius) euf.

Gūglės vertėjo Aaron bat pasirodė besanti šitokia.

1. glory stick
The sexual organ of your body and that you would use to penetrate the glory hole of a woman.
Dude, Aaron's huge glory stick is gonna rip her glory hole all to pieces but damn that dude is hung.

Lyg susitarę, miesčionys.

Biblijoje pasakojama, kad pražydusi Arono lazda subrandino migdolus. Dėl to migdolai laikomi dieviškojo pritarimo ženklu.

Žydinti lazda.

Tannhauseris buvo popiežiaus Urbono IV laikų žinomas lyrinių dainų atlikėjas ir poetas, miręs 1265 m. Legenda, jungianti šiuos du asmenis, gimė po dviejų amžių – baladėse ja pradėta dainuoti apie 1450 m.

Legenda teigia, kad riteris ir poetas Tannhauseris surado slaptus Veneros požeminius namus – Venusbergą, kur praleido metus, garbindamas deivę. Po metų jis pajuto kaltę dėl savo nuodėmės ir atvyko į Romą prašyti popiežiaus Urbono IV nuodėmių atleidimo. Urbonas IV jam atsakė, kad atleis tik tuo atveju, jei jo lazda sužydės. Tannhauseris paliko Romą, o po trijų dienų popiežiaus lazda sužydėjo gražiausiomis gėlėmis. Pasiuntiniai bandė rasti riterį, tačiau jis jau buvo grįžęs į Venusbergą. Daugiau jo niekas nematė.

Nerasta istorinių faktų, kurie galėtų patvirtinti šią legendą.

Gaila.

Gal popiežiaus lazda tokia buvo?

Ааронов жезл — одна из священных принадлежностей Скинии. Во время странствования в пустыне некоторые колена, недовольные избранием Левиина колена на служение Богу, заявляли притязание на такую же привилегию. Чтобы окончательно разрешить спор, решено было прибегнуть к суду Божию, и жезлы всех начальников колен были положены на ночь в Скинию. Поутру оказалось, что среди них жезл Аарона дал ростки и расцвёл миндалевидным деревом, что и послужило доказательством богоизбранности левитов в их священном назначении Чис.17:1—8). В память этого события жезл Аарона оставлен был в скинии, где он покоился как святая реликвия, перед Ковчегом.

Библейская легенда о неоплодотворенном плодоношении стала причиной того, что в Средние века миндаль воспринимался как символ девственной чистоты. Жезл Аарона обладал и другими чудесными способностями. В частности, он мог превращаться в змею, пожирая прочих змей (именно это в свое время произошле в Египте во дворце Фараона).

Рассказ св. Иеронима об избрании Иосифа Обручника из числа претендентов на руку Девы Марии аналогичным жребием с расцветшим жезлом является переработкой библейского предания.


2013-07-18

Opapaoptimum (n.)
1879, from Latin optimum, neuter singular of optimus "best" (used as a superlative of bonus "good"), probably related to ops "power, resources" (in which case the evolution is from "richest" to "the most esteemed," thus from PIE root *op- "to work") or to ob "in front of," with superlative suffix *-tumos. Originally in biology, in reference to "conditions most favorable" (for growth, etc.). As an adjective from 1885.

Silpnokai.

Iš kur gi žino?

òp interj., óp DŽ
1. sakoma šokant tolyn ar aukštyn, lipant: Kaip tik aš surėksiu op! – tai visi šokit per ravą BsPII306. ^ Grovį neperšokęs, nesakyk op Krkl. Neperlipus per tvorą, nesakyk òp Jnšk.
2. sakoma sunkiai ką keliant ar raginant kelti: Òp! keldamas sienojų, jis stenėjo NdŽ. Op, vyrai, [kelkim] kartu! Krkl.

Mat kaip.

Optimaliai!


1 ×õpapa
(vok. dial. opapa) sm. (1) tėvo ar motinos tėvas; senelis: Kai õpapa sirgo, aš jam kasdien uogų parnešdavau Gr. Opapa atsistojo ir nebejo toliau TDrVII124(Klp).

2 òpapa interj.

1. sakoma keliant ar kilnojant vaiką: Òpapa mažutį – ir iškėliau iš liūlės (patalo) Ds. Òpapa didelis Joniukas, didelis Pn.
2. sakoma šokant, puolant žemyn: Opapa! – rikterė[jo] ir šoko vandenin Vlk. Kap virto nuog pirkios, tai nei opapa nesuspėj[o] riktert Vlk.

Gūglė sugedo

Šį brolio atvaizdą

kelis metus rodė pirmuoju.

Ir šitie paveikslėliai nuo jų atsiradimo buvo pirmoje eilėje.

Pakeitė algoritmą.

2013-07-17

Vienybės diena

Ne šita.

Pasiklausyt, vienok, verta:

22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль.

Įdomu?

Trečiadienį Lietuvoje minima Pasaulio lietuvių vienybės diena.

Šiemet pirmą kartą ši diena minima kaip atmintina diena.

Šių metų gegužę Seimas papildė Atmintų dieną (...) įstatymą ir liepos 17-ąją paskelbė Pasaulio lietuvių vienybės diena.

Liepą minėti Pasaulio lietuvių vienybės dieną pasiūlė konservatorius Audronius Ažubalis.

Lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties dieną jis pasiūlė skelbti atmintina, nes jų skrydis „tapo nemirtingu žygdarbiu, nutiesusiu tarp išeivijos ir Lietuvos vienybės pasiaukojimo tiltą“.

Pasaulio
lietuviai mini vienybės dieną.

"Lituanica" sparnai

Vaikystėj nebūčiau patikėjęs, kad Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečio proga teks skaityti jų žygdarbį juodinančius Nepriklausoma vadinamos Lietuvos spaudos rašinius.

Radijo
naujienos, Nacionalinio transliuotojo.

Nacionaliniu save vadinančio dienraščio rašinys: Darius ir Girėnas neturėjo skrydžio leidimo, skrido nelegaliai, o leidimo neturėjo, nes pagailėjo pinigų per 1930-jų ekonominę krizę.

Štai ką nustatė sėkmingų oreivių randantis lrytas.lt:

42. Leidimo gavimą galima paspartinti didesnėmis įmokomis 2013-07-17 10:06 IP: 84.15.188.14
Su S. Dariumi bendravęs Valstybės departamento padalinys liepos 15 dieną pasiteiravo Prekybos departamento, ar lietuviai išskrido nepaisydami draudimo. Šis tai patvirtino ir pranešė, jog svarsto galimas sankcijas. Skrydžių leidimų išdavimo procedūra tuo metu buvo labai komplikuota. Ją buvo galima paspartinti didesnėmis įmokomis, bet lietuviai to sąmoningai nedarė. Valstybės departamentas, be kita ko, turėjo gauti skrydžio maršrute numatytų šalių leidimus kirsti jų oro erdvę arba prireikus leistis jų teritorijoje. Paminėta Niufaundlandas, Airija, Anglija, Nyderlandai ir Lietuva. Vokietijos leidimo nereikėjo, nes buvo pasirašytas specialus dvišalis susitarimas. „Dokumentai rodo, kad leidimais buvo pradėta rūpintis per vėlai."

Keista, bet lietuviai ir dabar sąmoningai nedaro didesnių įmokų.

Valstybės departamentas, be kita ko, turėjo gauti skrydžio maršrute numatytų šalių leidimus kirsti jų oro erdvę arba prireikus leistis jų teritorijoje...

Ar labai stengėsi juos gauti, korespondentės nerašo.

Jei Darius ir Girėnas būtų pasiekę Kauną, jų skrydis būtų tolimiausias to meto aviacijos istorijoje.

Buvo antras...

46. Kolumbas 2013-07-17 10:16 IP: 84.15.188.142
Aš išplaukiau atrasti Amerikos TURĖDAMAS VISUS REIKIAMUS VALDŽIOS LEIDIMUS.

Этим полётом был открыт воздушный путь для перевозки почты между Америкой и Европой.

39. Oro paštas iš Amerikos į Europą
2013-07-17 09:46 IP: 84.15.188.142
1933 m. liepos 17 d. žuvę lakūnai Steponas Darius (1897-1933) ir Stasys Girėnas ( 1893-1933) įnešė svarų indėlį į aviacijos, taip pat ir į oro pašto raidą. 1934 m. Lietuvoje išleista jiems skirta oro pašto ženklų serija ( "Cumšteino" katalogas, Nr. 382-387). Lėktuvo likučiai bei lakūnų asmeniniai daiktai, naudoti skrydžio metu, saugomi Kauno valstybiniame istorijos - muziejuje. Čia galima pamatyti brezentinį pašto maišą, vokus, antspaudus. Šie daiktai - pirmojo aviacijos istorijoje pašto, skraidinto iš Šiaurės Amerikos į Europą per Atlanto vandenyną, relikvijos. Norėdamas surinkti trūkstamų skridimui lėšų, S. Darius nutarė gabenti paštą į Lietuvą. Apie tai jis pranešė 1933 m. sausio 11 d., kalbėdamas per Čikagos radiją. Vasario 6 dieną S. Darius kreipėsi į Lietuvos pasiuntinį Vašingtone B. Balutį, prašydamas leidimo pervežti paštą, ir jį gavo. Kitą diena sutikimą davė JAV pašto tarnyba.

Pašto siunta buvo pristatyta.

Pavėluotai...

Anksčiau ar vėliau turėtų paaiškėti, kodėl JAV taip atsargiai vertina S.Dariaus ir S.Girėno istorinį skrydį – juk tai buvo jų piliečiai”, – „Lietuvos rytui” kalbėjo S. Pilinkus.

Chicago irgi JAV.

Paskaitykit.

Paminklas Dariui ir Girėnui, Chicago.


A Lithuanian board of investigation was appointed to determine the cause. It concluded that the pilots were properly qualified, and the aircraft was properly outfitted. They added that the most difficult part of the flight was executed with great precision. The commission concluded that during the crash the aircraft engine was running (the propeller was rotating), and there was enough fuel on board.

Some sources mention pilot error, but both pilots were highly experienced. During his career as pilot, Darius had never been involved in any previous accidents. In 1931, Girėnas had won first prize in a flight festival in Chicago for gliding his plane and landing with a dead engine.

According to the board, the catastrophe occurred due to difficult weather conditions combined with engine defects. The crash most probably was a result of failed emergency landing. There were rumors and suspicions in some quarters, that the plane was shot down, having been mistaken for a spy plane, because it flew near a concentration camp. Autopsies of pilots revealed no signs of any bullets. However, not all parts of the plane were returned to the Lithuanian government.

Procedūrai paspartinti sąmoningai nedavė $...

Lietuvos didieji kunigaikščiai

Šiandien sukanka 95 metai, kai buvo nužudytas Lietuvos didysis kunigaikštis, Žemaičių kunigaikštis, Romanovų dinastijos Rusijos caras, Lenkijos karalius ir Suomijos didysis kunigaikštis Nikolajus II.

Į Antaną Smetoną panašus.

O ?

Būkim nuoseklūs.

Jei jau pripažįstam, kad kuningas - germanų žodis, kad karaliaus karūna gaunama tik nusilenkus Šventajai Romai, tai ir trims germanams nusilenkę priimkim kaip savus mūsų Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą turėjusius.

Kodėl Stanisław August Poniatowski paskutinis?

Papildykim sąrašą.

Никола́й I Па́влович (1825 m. - 1855 m.)

Nikolajus I taip pat buvo ir Lenkijos karaliumi iki pašalinimo iš sosto 1831 m.

Sukilimas...

Алекса́ндр II Никола́евич (1855 m. - 1881 m.)

1863 m. sukilimą Lenkijoje ir Lietuvoje numalšino, Muravjovą Koriką būsimojon Lietuvos Prezidentūron pasodino, kirilicos mus pamokino.

Алекса́ндр III Алекса́ндрович (1881 m. - 1894 m.)

Jo valdymo metu rusinimo politika Lietuvoje imta vykdyti stropiau, pradėta aktyviau ir griežčiau persekioti nelegalią lietuvių spaudą.

Tie lietuviai - vis įstatymų nesilaiko...

Žydams suvaržė teisę laisvai judėti. Vienintelė vieta, kur jiems buvo leidžiama gyventi, buvo Lenkija ir Pabaltijo gubernijos.

Antisemitas!

Mes tai juos priėmėm, kaip ir seniau.

Valdant Aleksandrui III prie Rusijos imperijos prijungta dalis Vidurinės Azijos, blogėjo santykiai su Vokietija, gerėjo su Prancūzija, 1891-1893 m. su ja sudaryta sąjunga.

Gal jo laikais ygreką gavom, nemokšos?

Николай II Александрович (1894 m. - 1917 m.)

Jam teko pralaimėtas 1904–1905 m. karas su Japonija, Stolypino žemės reforma, 1905 m. revoliucija, mistiko G. Rasputino įtaka, Pirmasis pasaulinis karas, vyriausybės (ne šitos) nekompetentingumas ir Spalio revoliucija.

Nikolajus Romanovas buvo vedęs Vokietijos princesę Aleksandrą.
Portretas vokiškas.

O gal tik Nikolajui II-jam Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Žemaičių kunigaikščio titulai rūpėjo?

Ne, ne.

Turim dar daugiau Lietuvos didžiųjų kunigaikščių - visą pulką.

Хотя Конституция 3.05.1791 г. упраздняла ВКЛ как автономное государственное образование, титул Великого князя Литовского по прежнему сохранялся.

По Конституции 3 мая полный титул монарха выглядел следующим образом - Милостью Бога и Волей Нации Король Польский, Великий князь Литовский.

I. династия фон Сассен-Веттинов
1795 - 1827 Фридрих Август V, кронпринц Речи Посполитой с 3.05.1791 г., после отречения Станислава Августа IV Понятовского (25.11.1795) - Король Польский и Великий князь Литовский поскольку у его единственной дочери, инфанты Польской Марии не было потомков мужского пола, к которым бы перешло бы право на трон, согласно Конституции 3.05.1791 Сейм должен был избрать на торн новую династию.
В 1834 г. в Париже был созван Сейм Речи Посполитой в изгнании, который избрал на трон одного из лидеров Восстания 1830-1831 гг., потомка боковой ветви дингастии Гедеминовичей князя Адама Чарторысского (1770 - 1861).

II. династия Чарторысских
1834 - 1861 Адам I Георг (1770 - 1861)
1861 - 1865 Витовт Адам II (1822 - 1865), старший сын Адама I

Vytautas
!

1865 - 1894 Владислав V (1828 - 1894), брат Витовта Адама II
поскольку старший сын Владислава V - кронпринц Франциск Август (1858 - 1893) умер при жизни своего отца, трон перешел ко второму сыну Владислава - Адаму
1894 - 1937 Адам III Людовик (1872 - 1937)
1937 - 1946 Август VI Иосиф (1907 - 1946), старший сын Адама III
с 1946 г. Адам IV Карл (р. 1940), старший сын Августа VI.
поскольку брат Адама IV - Людовик Петр (1945 - 1946) умер молодым, а братья Августа VI - Владислав (1918 - 1978) и Людовик (1927 - 1944) были бездетными, то далее будет осуществлен переход прав на престол к женской линии Чарторысских. Если у единственной дочери Адама IV инфанты Тамары Лауры (р. 1978) не будет потомков мужского пола, очередь на престолонаследие будет выглядеть следующим образом

III. потомки инфанты Маргариты (1902 - 1929), сестры Августа VI
1. кронпринц (с 1978 г.) Антоний де Бурбон де Сицил (р. 1929), сын Маргариты
2. Франциск де Бурбон де Сицил (р. 1960), сын Антония
3. Антоний де Бурбон де Сицил (р. 2003), сын Франциска
4. Януарий де Бурбон де Сицил (р. 1966), брат Франциска
5. Филипп Баумбах (р. 1996), племянник Януария
6. Александр Баумбах (р. 1998), брат Филиппа
7. Константин Баумбах (р. 2000), брат Александра
IV. потомки инфанты Елизаветы (1905 - 1989), сестры Августа VI
8. Здислав Клемент Замойский (р. 1943), сын Елизаветы
9. Андрей Стефан Замойский (р. 1982), сын Здислава Клемента
10. Адам Владислав Замойский (р. 1984), брат Андрея Стефана
11. Адам Стефан Замойский (р. 1949), брат Здислава Клемента
12. Мэтью Бенедикт Андерсон-Замойский (р. 1970), племянник Адама Стефана
V. потомки инфанты Иоланты (1914 - 1987), сестры Августа VI
13. Томас де Орнеласс и Радзивилл (р. 1961), внук Иоланты (от первой дочери)
14. Луис Хосе Родригес-Мариатегуи и де Орнеласс (р. 1992), племянник Томаса
15. Ян Антоний Потоцкий (р. 1961), внук Иоланты (от второй дочери)
16. Матиас Александр Потоцкий (р. 1998), сын Яна Антония
17. Стефан Александр Потоцкий (р. 1965), брат Яна Антония
18. Александр Тиернан О'Рурке (р. 1987), племянник Стефана Александра
19. Антоний Винсент О'Рурке (р. 1990), брат Александра Тиернана
20. Константин Михаил О'Рурке (р. 1998), брат Антония Винсента
21. Патрик Станислав Поровский (р. 1986), племянник Стефана Александра
22. Кристиан Рафал Поровский (р. 1987), брат Патрика Станислава
23. Адам Павел Дзержикрай-Моравски (р. 1985), племянник Стефана Александра
VI. потомки инфанты Тересы (1923 - 1967), сестры Августа VI
24. Альберт Тадеуш Войцех Ковальский-Грод (р. 1948), сын Тересы
25. Джоэль Ковальский-Грод (р. 1984), сын Альберта Тадеуша

O dar kiek kibernetų gubernatorių - кормчих наших!

Istorija
!

Atlaidai

Tikėjimo metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejiniai metai.

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas 1417 m. Gardų žemę padovanojo Žemaičių vyskupui. 1619 m. ant Šv. Jono kalno buvo pastatyta koplyčia, 1622 m. įsteigta parapija. Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius 1637 m. į Gardus pakvietė vienuolius dominikonus, kuriems pastatė namus ir padovanojo žemės. Dominikonai čia įkūrė Kalvarijos kalnus - pastatė Kančios kelio stočių koplyčias. Iš Romos pargabenus ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje išstačius stebuklingąjį Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslą pradėti rengti ir Kalvarijos kalnų visuotiniai atlaidai.

Apie kultūrą pamiršta parašyt...

Tiek to.

Žinoma, jog pirmoji medinė bažnyčia Žemaičių Kalvarijoje pastatyta 1619 m., o 1637 m. buvo pastatyta didesnė medinė bažnyčia, 1749 m. – dar didesnė (1750 m. konsekruota). Ji buvo viena didesnių medinių bažnyčių to meto Žemaitijoje (483 psl.)

Kas vyko du amžius nuo 1417 metų, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Gardų žemę padovanojo Žemaičių vyskupui?

Vienuolyno pastato istorija prasidėjo 1637 m., kai į Žemaičių Kalvariją atvyko dominikonai (484 psl.)

Svarbiausi vienuolyno ūkiniai pastatai buvo svirnai javams ir kitiems daiktams laikyti, bravoras ir samdinių namas, tvartai ir arklidė su ratine, taip pat kambariu arklininkui. Antras pagal svarbumą pastatas 1820 m. ir vėlesniuose inventoriuose vadinamas bravoru (spirito varykla ar alaus darykla), nes viename jo gale buvo salyklinė – klėtis (spiŜarnia czyli słodownia ), kitame – samdinių gyvenamasis kambarys (486 psl.)

Vienuolynas karčemų neturėjo (488 psl.)

...daugiausia pinigų reikėjo vienuolių maisto produktams, bažnyčios vynui ir apšvietimui, malkoms, taip pat tarnų ir samdinių algoms. Maistui kasmet išleista beveik tiek pat pinigų. Tarnų ir samdinių algoms išleidžiamų pinigų kiekis vis mažėjo (490 psl.).

1820 m. vienuolynas turėjo 30 tarnų ir amatininkų. 7 tarnai išvardyti: vargonininkas, zakristijonas, prioro patarnautojas, virėjas, jo pagalbininkas, vežikas ir aludaris. 1826 m. surašyti 27 tarnai: vargonininkas, zakristijonas, vienuolyno viršininko patarnautojas, valgomojo patarnautojas, virėjas, 2 šeimininkės, rūsininkas, batsiuvys, siuv÷jas, šaltkalvis, degtindaris, aludaris, vežikas, kiaulininkas, ekonomas, skalbėja, 5 bernai, 3 mergos, piemuo. Prievaizdu dirbo Juozapas Skulskis. 1841 m. buvo 10 tarnų: prievaizdas, vargonininkas, zakristijonas, 2 paprasti tarnai, batsiuvys, kalvis, vežikas, degtindaris, siuvėjas (490-491 psl.).

1820 m. vienuolyne gyveno 11 vienuolių ir 1 novicijus, 1826 m. – 14 vienuolių ir 2 kvestoriai. 1841 ir 1845 m. buvo toks pat vienuolių skaičius: 10 vienuolių ir 2 kvestoriai. 1844 m. buvo 9 vienuoliai, 2 kvestoriai. (491 psl.)

1820 m.: 11 vienuolių ir 1 novicijus, 30 tarnų ir amatininkų.

Vienam - trys.

Dominikonai – Katalikų Bažnyčios vienuoliai, broliai pamokslininkai, žmonės, pasišventę maldai, kontempliacijai, Dievo žodžio studijoms ir besidalijantys savo gyvenimo atradimais, nešantys savo ieškojimų vaisius visiems – trokštantiems tiesos, tikintiems ir ne, tiems, kurie džiaugiasi ir kurie liūdi, turtingiems ir vargstantiems...

Dominikonų ordiną, dominikones ir Dominikonų pasauliečių broliją 1215 m. Tulūzoje įkūrė šv. Dominykas kovai su albigiečiais.

Katarai, arba albigiečiai, ragino grįžti prie ankstyvųjų krikščionybės principų, skelbė neturto, asketizmo idėjas. Nepripažino sakramentų. Teigė, kad Dievas (Parakletas) sukūręs tik dvasinį pasaulį, o žemiškąjį – Šėtonas (Demiurgas). Katarai, skirtingai nei katalikiška viduramžių Europa, tikėjo dvasinio žmogaus išgelbėjimo svarba. Anot jų, pasaulyje viešpatauja prievarta, mirtis ir kančios, nes jis pavergtas piktojo. Albigiečiai reikalavo naikinti bažnyčios žemėvaldą, dešimtinę, indulgencijas. Siekė turtinės lygybės. Albigiečiai tikėjo žmogaus reinkarnacija.

Ir kaip gi šitokius krikščionis kryžiaus žygius rengusi Vakarų bažnyčia galėjo pakęsti?

Negalėjo.

Popiežius Inocentas III prieš juos paskelbė kryžiaus žygį (1209-1229), kuriuo prasidėjo Albigiečių karai, trukę nuo 1209 iki 1229 m. Per šiuos žygius buvo sunaikinta apie 500 000 vyrų, moterų ir vaikų, kurie nesutiko būti pakrikštyti ir tarnauti Romos katalikų bažnyčiai.Šimtai katarų mažesniuose miestuose buvo sudeginti. Kiekviena mergaitė nuo 12 m. ir kiekvienas berniukas nuo 14 m. amžiaus buvo apklausiami dėl šio tikėjimo. Teisėjai jiems palikdavo tik vieną pasirinkimą: išsižadėti savo tikėjimo arba mirti. Didesnioji jų dalis pasirinkdavo baisią mirtį liepsnose. Katarai inkvizicijos galutinai užgniaužti XIV amžiaus pabaigoje.

Dominikonų ordino vienuoliai tuo metu buvo pagrindiniai Šventosios inkvizicijos teismų tardytojai. Buvo sukūrę institucinį registrą (archyvą), kuriame saugojo tardymo duomenis apie visus, kuriuos kada nors buvo tardę.

Lietuvoje dominikonai pradėjo kurtis Mindaugo laikais. 1232 m. atvyko dominikonas šv. Jackus, 1251 m. jie dalyvavo Mindaugo krikšto apeigose.

1644 m. įkurtas Lenkijos provincijai priklausantis vikariatas, 1647 m. – Lietuvos Šv. Angelų sargų provincija su centru prie Šv. Dvasios bažnyčios Vilniuje, kuriai priklausė 12, 1827 m. – 45 vienuolynai ir 6 rezidencijos).

atlaidaĩ sm. pl. (3b)
1. atleidimas, pertrauka: Vyrai, be atlaidų̃! Kelkim, neatleiskim – užmuš! Ig.
2. Ds pirmą sekmadienį po vestuvių jaunosios tėvų viešėjimas pas naująjį žentą, o kitą sekmadienį jaunųjų su jaunojo tėvais viešėjimas jaunosios tėviškėje, sugrąžtai: Čia veselijos, čia atlaidaĩ, ir išejo visa mėsa Užp. Ar abu tėvai buvo atlaiduõs? Užp. Buvau nuvažiavęs dukteries atlaiduõs An.
3. Grg, Jnš, Jnšk, Srj bažn. atleidimas nuo skaistyklos bausmės: Už tą maldelės sukalbėjimą suteikiami atlaidaĩ Gs.
4. Pn bažn. skaistyklos bausmės atleidimo šventė: Per Sekmines pas mus dideli atlaidaĩ esti Trs. ^ Eina ir eina, kaip ubagai į ãtlaidus KrvP.A priori

If George V reigned for at least four days, then he reigned for more than three days.

Implikacija ...

The terms a priori ("from the earlier") and a posteriori ("from the later") are used in philosophy (epistemology) to distinguish two types of knowledge, arguments:

A priori knowledge or justification is independent of experience (for example "All bachelors are unmarried"). Galen Strawson has stated that an a priori argument is one in which "you can see that it is true just lying on your couch. You don't have to get up off your couch and go outside and examine the way things are in the physical world. You don't have to do any science.";

A posteriori knowledge or justification is dependent on experience or empirical evidence (for example "Some bachelors are very unhappy").

priòras [lot. prior — pirmas, vyresnysis]:
1. ist. V. Europoje (ypač Italijoje) vid. amžiais — renkamasis pirklių arba amatininkų gildijos vadovas;
2. katalikų vyrų vienuolyno vyresnysis;
3. katalikų vienuolių riterių ordino pareigūnas, rangu žemesnis už didįjį magistrą.

A Prior (or Prioress for nuns) is a monastic superior, usually lower in rank than an Abbot or Abbess.

A Prior Provincial is head of an area of certain Orders, notably the Dominicans, who are not cenobitic (monks) but mendicant friars.

Friar.

frajeris
Frajeris - Lochas.; Gerai apsirenges zmogus, gerai atrodantis, kuri norima apiplesti/apvogti/apgauti.

Va tai tau...

Among Dominicans, a convent, male or female, may be headed by a conventual prior, the province by a prior provincial, but the head of the whole Order is not called prior general, but Master General.

General ...
...

2013-07-16

Girbšnis

Vis primena save mintis, kad senovėj mūsuose vyravo ne "realistinė-regalistinė" (grįsta tvarkos sąryšiu ">" realiųjų-regaliųjų skaičių tiesėje), o cikliškumą, judėjimą ratu, spirale įprasminanti mąstysena.

Užvakar mačiau skritulio pavidalo jotvingių pilkapius šalia Punsko.

Polskoj.

Kapinynas neišrodė sklypais padalintas, tiesių linijų ten nebuvo.

Ir Karmazinų pilkapiai apvalūs.

Stounhendžas irgi apvalus.

Netgi Romos Koliziejus dar apvalus.

Kadaise ūkininkavom miškų laukymėse, kurias daryti stačiakampėmis nebuvo jokios prasmės.

Gamtoj daug apvalumų - ežeras apvalus, planetos irgi apvalios, Saulė juda ratu, metų mėnesiai irgi ratu bėga.

Gal tuos apvalumus prisimindami ir skaičius (žodis, beje, sukurtas Jablonskio) tebeapvalinam?

Skaičius nuo skaidymo, kaip ir science.

Skaičių knyga ne veltui Penkiaknygėn įdėta.

Ne mes įdėjom.

Va, prūsiškai skaičius - gīrbis.

girbėti, -a, -ėjo intr. garbiniuotis.
sugirbėti intr. susigarbiniuoti: Tu, berneli, nemandrauk, man rūtelių neišrauk – tegul rūtos paaugės, viršūnėlės sugirbės Kš.

Vėl spiralė, vėl bangavimas...

gìrbšnis
sm. (1) K; MŽ242 žr. gribšnis.

grìbšnis sm. (2)
1. K griebimas, čiupimas: Vaikas vienu gribšniu sugriebė visus riešutus, pupas J.
2. KI566 žiupsnis.

laītawiskai: skaičiuoti prūsiskai: gīrbautun

Girbšnius girbavom, o ne Pasaulį dalinomės.

Nuomonės lyderis

Lyderis.

Būna demokratijos lyderis.

Būna vietų, kur susirenka daug lyderių.

Čia gi - nuomonės lyderis.

Kas tai?

Didžiausią įtaką “vidutinio statistinio” žmogaus nuomonės kokiu nors klausimu formavimui daro anaiptol ne masinės propaganda žiniasklaidoje. Didžiausią efektą duoda, kaip nebūtų keista, visuomenėje cirkuliuojantys mitai, gandai ir paskalos. Antras postulatas išplaukia iš pirmojo: efektyvus informacinis poveikis žmogui daromas ne tiesiogiai per masinės informacijos priemones, o per svarbius jam, žinomus, autoritetą jo akyse turinčius žmones (“nuomonių lyderius”) – nuomonių ir gandų transliatorius. Neoficialios asmeninės komunikacijos žmonėms yra reikšmingesnės už “oficialius” žiniasklaidos pranešimus.

Jei tikrai taip, reikia lyderį pagaminti:

Rinkos ir žiniasklaidos tyrimų bendrovės TNS LT duomenimis, praėjusiais metais žiniasklaidos priemonėse daugiausiai kartų cituojamu įmonės vadovu tapo buvęs „Snoro“ generalinis direktorius Raimondas Baranauskas. Tarp aktyviausiai į komunikaciją investuojančių verslo sektorių dažniausiai žiniasklaidoje ir toliau figūruoja bankų nuomonės lyderiai. Vertinant vadovų kaip nuomonės lyderių vaidmenį šalies žiniasklaidoje tarp aktyviausių šioje srityje – bankų, telekomunikacijų ir draudimo bendrovių – R. Baranauskas (bankas „Snoras“) buvo cituotas 156 kartus. Po jo seka A. Zabulis („Omnitel“) ir A. Danys („Swedbank“).

Čia gi pernykščio tyrimo metu nustatyti lyderiai...

Vertinant 2011 m. nuomonės lyderių dvidešimtuką pagal jų užimamas pareigas 50 proc. sudaro analitikai, 25 proc. įmonių bei departamentų vadovai, 15 proc. atstovai spaudai ir 10 proc. finansų makleriai.

Kur mokslininkai, meno ir kultūros barų artojai, kur iškilūs mąstytojai?

O kam jie?

Grįžkim į šiuos laikus:

Nuomonės lyderių TOP 20 bankininkystės segmentas išlaiko tvirtas lyderio pozicijas – 15 asmenų atstovauja bankams, o šių metų nuomonės lyderiu išliko (???) „Swedbank“ vyr. ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Šiemet įtrauktas į tyrimą mažmeninės prekybos segmentas taip pat gana ženkliai prisideda prie viešosios nuomonės formavimo – į dvidešimtuką pateko 3 šio segmento atstovai.

Šiemet pardavėjas įtraukė...

Gal ir minėtuosius mokslininkus, meno, kultūros barų artojus, iškilius mąstytojus įtrauks?

Jei ir įtrauks, nieko jie nelaimės:

Šį pusmetį aktyviausia komunikacija pasižymėjo „Swedbank“ atstovai, kurie įvairiose žiniasklaidos priemonėse pasisakė daugiau nei 1.500 kartų, iš kurių net 621 priklausė p. Mačiuliui. Toliau aktyviausiųjų trejetuke išsidėstė „SEB“ ir „Danske“ bankų atstovų citatos.

Ir suprantama, kodėl: pinigai yra vienas pagrindinių (ekonomikos) mokslo tyrimų objektų, o šie mūsų nuomonės lyderiais paskelbtieji dirba tiems, kas pinigų netiria, o juos daro.

O pinigų ir indeformacijos priemonių valdytojams reikia...


Betgi visuomenė turi branduolį.

P.S. Kodėl traukiasi nuomonių lyderiai?

Sąmokslo teorija

Jau kelissyk teko išgirst: taigi čia sąmokslo teorija...

Sovietmečiu toks terminas nebuvo naudojamas.

Išgirdau jį jau šiais, Neprigulmybės laikais.

Pamatai ką nors tokio, kas ne tik neatitinka to, ką valdžia teigia, bet yra netgi priešinga, o tau sako: sąmokslo teorija.

Štai keturios tokios teorijos:

1. Propinacija.
2. Narkotikai.
3. Jėzuitai.
4. Pinigai=skola.

Ko gero, pats pirmasis sąmokslas aprašytas Biblijoje: Kainas tarė broliui Abeliui: „Išeikime į lauką...“ Pasiekus lauką, Kainas pakilo prieš brolį ir jį užmušė. (Pr 4, 8)

Dėkui V.Radžvilui.

Dėkui V.Palubinskui.

Netyčia mūsų(?) indeformuotojas LRT taip Dariaus ir Girėno skrydžio 80-metį paminėjo?

O šitaip irgi netyčia nušnekėjo?

Sąvokos "sąmokslo teorija" idėja labai paprasta: pamačiusiems tikrosios valdžios veikimo mechanizmą užkabina tam reikalui pagamintą etiketę su jau suformuotu neigiamu įvaizdžiu: "sąmokslo teorija".

Tada valdantiesiems nereikia aiškintis.

Aiškinasi jie dėl neesminių, smulkmeniškų dalykų.

Ką kunigas sako, klausyk, bet ką daro - nematyk.2013-07-15

Tingas

Тинг (сканд. ting, исл. þing, нем. Tag — Таг) — древнескандинавское и германское правительственное собрание, состоящее из свободных мужчин страны или области. Тинги, как правило, имели не только законодательные полномочия, но и право избирать вождей или королей. Под скандинавским влиянием, тинги появились в северной Англии и на острове Мэн. В славянских странах аналогом тинга является вече.

Функции веча сближают его со скандинавским тингом и англосаксонским витенагемотом.

O pas mus kaip?

2 tiñgas, -à adj. (4) NdŽ, tìngas (3) KŽ; H174, N, FrnW, OGLII31 žr. tingus 1: Nebūkiat tingi ger darydami VlnE25. Oi tingas, tingas muno bernelis sunkių darbelių dirbti D31. ^ Tinginiui gražu, netingam sunku sirgti VP46. tingaĩ adv. KŽ.

Mokyti ting.

Vatikane
.

Kur gi dar?

1 tiñgas sm. (4) tingulys: Tiñgas suėmė – ir priguliau Snt.

?

Šiandien - Žalgirio mūšio diena.