2016-12-10

Ir Vitui Tomkui – 60

Todėl ir.
1981–1988 m. žurnalo „Šluota“ skyriaus redaktorius, 1988–1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narys, TSRS AT deputatas. 1989 m. kartu su Vitu Lingiu ir Ryčiu Taraila įsteigė laikraštį „Respublika“, 1989–2004 m. ir nuo 2009 m. jo vyriausiasis redaktorius, nuo 1997 m. – UAB „Respublikos investicija“ direktorius, 2004–2009 m. – naujienų agentūros ELTA valdybos pirmininkas.

Baudą gavo, liepos 7-tą (ne, ne liepos 6-tą).

2:14.

Kokios NATOs!

Ar NATO įstengs atlaikyti Trumpo administraciją?

Ar Europos Sąjungą galima išgelbėti?

Atspėkit, kas šitokias erezijas triūbija?
Šie klausimai anksčiau atrodė nerealūs. Dabar jie įrašyti darbotvarkės viršuje.

Vis dar susiduriame su nevisiškai įsisąmoninta nesėkme.

Irako karas sudavė didžiulį smūgį visuomenės pasitikėjimui Vakarais – kaip kompetentinga ir teisingą poziciją užimančia jėga.

Finansų krizė lygiai taip pat pakenkė mūsų ekonomikos politikos kūrėjų patikimumui.

Naujas dalykas – kad nuo praeitų metų prieš sistemą nukreiptos nuotaikos smarkiai sustiprėjo:

„Brexit“, netikėta Trumpo pergalė, Laisvės partijos iškilimas Austrijoje, AfD – Vokietijoje, Švedų demokratų partijos ir Prancūzijos Nacionalinio fronto laimėjimai.

Taip pat stebėjome skandalingą ir sėkmingą Rusijos intervenciją į Amerikos politinę sistemą.

Pasitikėjimas demokratija visur blėsta, ypač tarp jaunimo.

Anksčiau diskutuodavome, kaip būtų galima sustiprinti paribio valstybes – Baltijos šalis, Vidurio Europą, Ukrainą ir Gruziją.

Dabar iškilo egzistencinių klausimų.

Ar NATO įstengs atlaikyti Trumpo administraciją?

Ar Europos Sąjungą galima išgelbėti?

NATO – kol kas – nėra pasmerkta.
Šnipis, Šnipiškės ir Piromontas

šnìpis (plg. vok. Schnippe) sm. (2)
1. NdŽ, Als, Ms smailus kampas, žambas.
2. Kos55, NdŽ iškyšulys, ragas: Gyveno žemės šnipė[je], į Uksinę marę įsikišusiame S.Dauk.
3. NdŽ, Brs indo latakėlis, snapas: Puodukas be šnipio – negaliu gerai išpilti vandenį Yl.
4. NdŽ, Škn žr. 1 šnipas 4: Bet kelis kartus išlenda dar saulutė iš po žemės lyg kepurės šnipis, paskui visai nebesirodo Blv.
5. Skd, Šts smailus išsikišimas, dantelis. ║ snapo pavidalo iškirpimas: Pasiūk mun čia su tokiu šnipiù Ms.
6. ppr. pl. NdŽ pjūklo dantis.
7. žr. 1 šnipas 1: Anas (šuo) sa šnipiù apsuosto visa LzŽ.
◊ sàvo šnìpį kìšti rūpintis svetimais reikalais: O ko tu kišaĩ sàvo šnìpį kur nereikia?! Jnš.


ךnìpis sm. sing. (2) žr. šnypkė 1: Duok šnìpį užuostyti Šts.


ךnýpkė (vok. dial. schnîfke) sf. (1) DŽ
1. NdŽ, Šv, Slv, I.Simon uostomasis tabakas: Duok šnýpkės patraukt Skr. Gausi kitą bernelį pypkę rūkantį ir šnypkẽlę traukiantį (d.) Gr.
2. sprigtas: Šnypkė po nosia Q361.


Šnipiškės – buvęs Vilniaus priemiestis, pavadintas turtuolio pirklio Šnipio (šnipas:(() vardu, kuriam didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas buvo padovanojęs už Neries upės didelius žemės plotus.
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje buvo suformuotos dvi istorinės Šnipiškių dalys – Skansenas ir Piromontas, 1993 m. įrašytos į Kultūros vertybių registrą.[2]


Piromontas – 1 ha užimanti Vilniaus miesto Šnipiškių rajono dalis prie A. Juozapavičiaus, Rinktinės, Šeimyniškių ir Sluckų gatvių. Saugoma valstybės kaip urbanistinė ir architektūrinė vertybė, Kultūros vertybių registro kodas 33608.
Vilniaus aktuose Šnipiškės minimos XVI a. 

1536 m. karaliaus Žygimanto I patvarkymu, buvo pastatytas pirmasis tiltas per Nerį


XVI a. susiformavo pagrindinės Šnipiškių priemiesčio gatvės – Ukmergės ir Kalvarijų. Iki XIX a. II p. Šnipiškės vystėsi menkai. 1875 m. sudarytas Vilniaus miesto perspektyvinis planas, kuriame buvo numatyta Vilniaus miesto plėtra šiaurės kryptimi, o tuo metu teritoriją šalia dabartinio Žaliojo tilto, Kalvarijų ir A. Juozapavičiaus gatvių sankryžoje, vadinamą Piromontu dėl joje XVIII a. buvusių Vitebsko vaivados Piro (kur jis, kur jis, kur jis, kur jis?) statytų rūmų griuvėsių, nuspręsta užstatyti mūriniais gyvenamaisiais namais. [1] In 19th-20th century, Šnipiškės was a suburban settlement, named after a rich merchant Šnipis, who was gifted these plots of land from Grand Duke Vytautas.
In the past, Šnipiškės had a synagogue and a working cemetery.

Aiškiai ir įtikinamai - XIX-XX amžiuos būta priemiesčio, pavadinto pagal turtuolį Šnipį (įdomu, kokios tautybės buvo tas turtingasis pirklys (:((() Šnipis, taip įtikinamai pademonstravęs Bibelio tiesą: kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium...:))kuriam dovanojo žemes Vytautas, o anksčiau ten buvusi sinagoga ir kapinės.


Šnipiškių sinagoga arba Piramonto sinagoga – istorinė žydų sinagoga ŠnipiškėseVilniuje.

Sinagoga stovėjo netoli upės kranto, tarp dabartinių Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės ir Radisson Blu viešbučio. Netoli sinagogos buvo ir žydų kapinės. Dabartinėje kapinių teritorijoje stovi Vilniaus sporto rūmai.

Pataikyk gi šitaip... 

Sinagogos stovėjimo vietoj Naujasis Vilniaus Centras atsirado, o žydų kapinių, kaip tuoj sužinosim, caro laikais uždarytų, o sovietmečiu sunaikintų, vietoje Vilniaus Sporto Rūmai stovi.

The oldest and the largest Jewish cemetery was established in the 15th century in Šnipiškės suburb, now in Žirmūnai elderate, across the Neris River from the Gediminas Tower. In Vilna Jewish culture, the cemetery was known as Piramont. It was closed by the Tsarist authorities in 1831. It was destroyed by the Soviet authorities in 1949–50* during the construction of Žalgiris Stadium. The Palace of Concerts and Sports (Lithuanian: Koncertų ir sporto rūmai) was built in 1971 right in the middle of the former cemetery. 

Vilniaus koncertų ir sporto rūmai tikrai buvo pradėti statyti buvusių žydų kapinių vietoje, 1965 metais.
* Koks sutapimas - 1655 08 08  Vilniaus gynėjų milžinkapis nukastas lygiai tuo pačiu metu, 1950-taisiais, ir buvo jis kaip tik Piromonte.

Šaknis mont- kalną, kalvą, piliakalnį ir reiškia, lygiai kaip Belmonte, o betgi (čia minimoPiro tarp Vitebsko vaivadų nėra.

Štai kas yra:

Pióro Stanisław h. Bończa (zm. ok. 1775), starosta żydejkański i rumszyski, faworyt carowej Elżbiety, generalny komisarz wojsk rosyjskich w Polsce. Pochodził z osiadłej na Litwie linii rodu ze wsi Pióry Wielkie i Pióry-Pytki w ziemi łukowskiej. Był synem Waleriana, strażnika żmudzkiego (zm. 1750). Głosował może w r. 1733 na Augusta III. Mylony bywa ze Stanisławem Piórą, skarbnikiem i rotmistrzem witebskim, posłem na elekcję 1764 r.

Stanisław Pióro (paklausykim).

Ar tikrai manot, kad "starosta żydejkański i rumszyski" Piuro, kurio rūmai "pametė" jo vardą ir
pavirto Raduškevičiaus rūmais, buvo pakankama priežastis "visą prietiltinę dalį vadint Piuromontu", kuris vėlgi "išvirto/pavirto" Piromontu?

Abejotinas, labai netgi "pritemptas" aiškinimas...

O Adomas Honoris Kirkoras, po Vilnių vaikščiodamas,
Piromonte nepastebi žydų kapinių.

O milžinkapį prie Žaliojo tilto
daug kas 
pastebi.
... o tuo metu teritoriją šalia dabartinio Žaliojo tilto, Kalvarijų ir A. Juozapavičiaus gatvių
gatvių sankryžoje (Žaliąjį tiltą iš Vilniaus centro pusės dešiniąjan Neries krantan pervažiavę ir dabar pakalnėj atsiduriam), vadinamą Piromontu...

1812-ieji:

На правом берегу Вилии, недалеко от Зелёного моста, возвышался небольшой дворец Пирамонт (улица Пирамонтская, ныне А.Юозапавичяус).


Пиро- (от др.-греч. πῦρ — огонь).

Dr. Romo Batūros žodžiais, kaip tik toj vietoj buvę vienintelio to meto Vilniuje, dar Žygimanto Senojo
laikais pastatyto, Nerį kertančio Žaliojo tilto gynybai skirti LDK artileriniai įtvirtinimai, o ir 1655 08 08 mūšyje patrankos šaudė kaip reikiant. 
Laiku pašaudėm Piromonte.

Priklauso ...

Ant camel'ės jot

Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
žr. kamanos
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 191–196
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
žr. kumelys
Šaltinis:
Otrębski 1968, 257
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
Lie. kumẽlė, savo forma primenantis sl. kobyla ir tapatus jam reikšme, drauge su lie. kumelỹs, la. kumeļš ‘kumeliukas’ tikriausiai yra giminiškas s. i. kumār‘jaunuolis’ < *kumēl-.
Šaltinis:
Трубачев 1960a, 50
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
Pr. *kumel- atstatoma iš seno vokiško pavadinimo Hommel, kuriame slypi dar senesnis Kumiela, o 1958 m. nustatytas ir kitas pavadinimas – Kumielka. Šie ir kitų kalbų panašūs vietovardžiai leidžia rekonstruoti prūsų-jotvingių apeliatyvą *kumel-, siejamą su lie. kumẽlė, kumelỹs, la. kumele, kumē̆ļš, kumē̆lis (ME II). Apie kitas paraleles žr. Fraenkel LEW, 309.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 268–269
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų k. pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Arklys. Senas ide. pavadinimas *ek̑u̯-. Žodis ašva lie. buvo pakeistas žodžiu kumẽlė, la. kumele, kuris neturi aiškios etimologijos.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 226
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
Lie. kumelė giminiškas su s. sl. konjĭ ‘žirgas’. Galbūt kilo iš *komnjo-: s. r. komon’ ‘žirgas’, pr. camnet ‘t. p.’. Etimologija labai neaiški ir ginčytina.
Šaltinis:
Buck 1949, 169
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
S. i. kumāra ‘vaikas, berniukas, sūnus, princas’ – iš ide. *kumo-, lie. kumelys ir kumelė irgi iš ide. *kumo. Būta ide. šaknies *kau- ‘mažas, jaunas’ (iš jos – Avest. kuta-ka- ‘mažas’ šalia kauta-ka ir kt.)
Šaltinis:
Szemerényi 1977, 15
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
žr. kumė
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1964, 246–252
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
pr. camnet ‘arklys’, kampnit ‘t. p.’ […] nesietini su lie. kumẽlė.
Šaltinis:
Euler 1985b, 88
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
Lie. kumẽlė ʻarklio patelėʼ, kumelỹs ʻpaaugęs arklysʼ, kumeliùkas ʻarklio jauniklisʼ, la kumeliņš ʻkumeliukas ʼ, kumeļš ʻeržilas; gražus arklysʼ, kumeliskumelīceʻkumelinga, kumelėʼ. Šių žodžių kilmė – gana neaiški. Populiariausia Ž. Šarpantjės etimologija, kur lie. kumelỹs, la. kumeļš siejami si s. i. kumāráḥ ʻjaunikaitisʼ, bet irgi labai abejotina.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1968, 156
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
žr. kumelys
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 132
Antraštė:
kumẽlė
Straipsnelis:
Jotvingių kuma ‘kiaulė’ gal sietina su lie. kumẽlėkumelỹs, la. kumel̡š ir kt.? O gal kiaulę tiesiog vadino ‘kuma’ (pasitaiko ir lietuvių folklore) (?).
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 74
Antraštė:
kumẽlė
Reikšmė:
kobyła
Straipsnelis:
žr. kumė
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 169

camel

From Middle English, via Old Northern French camel (Old French chamel, modern French chameau), from Latin camēlus, from Ancient Greek κάμηλος ‎(kámēlos), from Proto-Semitic *gamal-; compare Arabic جَمَل ‎(jamal) and Hebrew גמל ‎(gamál).

Kostas jójo kumelę, sustojo ir stebėjos daržu.

Tada sėdaus aš an itos kumelės jot.

Kumelaitė da nebuvo jotà.

Karwan:)
Tik kumelę ir mergelę žmonės
 veda.

Kam camel'ė, o kam camel'ys:)

Cameron'o pranašystė

Former British Prime Minister David Cameron has blamed populism for his defeat in the Brexit
referendum, and claimed the euro currency may soon collapse
in his first major speech since standing down.„Barclay“ sako, kad nesistengia

„Barclaycard“ akivaizdžiai nori, kad klientai naudotųsi jų paslaugomis, tik ar kredito kortelės – geriausias variantas kasdieniam mokėjimui už pirkinius? Juk mokant kredito kortelėmis didelė rizika prarasti kontrolę ir išleisti pinigų daugiau nei planuota.

JK Kredito kortelių asociacija teigia, kad 80 proc. klientų kitą mėnesį sumoka viršytą limitą, taigi neturi mokėti palūkanų.

Tačiau kredito kompanija „StepChange“ informuoja, kad 1,6 mln. žmonių kas mėnesį perveda minimalias sumas, tad jų skola vis didėja.

Ekonomisto Peterio Tuttono teigimu, pervedamos nedidelės sumos į kredito korteles suteikia melagingą saugumo jausmą bei sudaro apgaulingą įspūdį, kad skola kontroliuojama, nors iš tiesų taip nėra. „Per dažnai kredito kortelės nustoja būti trumpalaike paskola, jos tampa ilgalaike, brangiai atsieinančia paskola“, – sakė jis.

„Barclaycard“ vadovo A. Sajedo teigimu, nesistengiama įstumti klientų į skolas: „Skola trumpalaikė, galima pasiskolinti pririekus, tik reikia pajėgti gražinti skolą.“

Be pastangų:
:)

:))

 Kas urbynėje gyvena?
Nieko keisto, kad tokios perspektyvos gąsdina tuos, kurie jau dabar nerimauja dėl korporacijų ir piktadarių (čia tai geradariai, tiesa?), sekančių mūsų judėjimo trajektoriją ir pinigų leidimo įpročius.

A. Sajedas nepatikliuosius ramina tikindamas, kad jokių veiksmų nebus imamasi be kliento sutikimo.

Jo teigimu, nauja sistema turės privalumų – kai kompanija žinos kliento buvimo vietą, bus kur kas lengviau autorizuoti transakciją. Dėl tų pačių priežasčių lengviau užkirsti kelią sukčiavimui.

Kliento duomenys reikalingi ir dabar, pvz., norint apsipirkti „Amazon“ ar susimokėti už paslaugas „Uber“ kompanijoje – pinigai už pirkinį iš karto nuskaičiuojami, nes klientui užsiregistravus, kompanija gauna jo debeto ar kredito kortelės duomenis.

Daug prišnekėjo, bet kai ko nepasakė.

Stengiasi:)


The next software update

The next software update for the Samsung Galaxy Note 7 will make it completely useless, the company said Friday, effectively killing off the ill-fated phone.

The update, scheduled for Dec. 19, 2016, will stop the recalled device from charging or working as a mobile device. About 1.9 million Galaxy Note 7s were recalled in the United States, after 96 batteries overheated and 13 burns were reported, according to the U.S. Consumer Product Safety Commission.
The next software update for your smart
phone will make it completely useless:)

2016-12-09

Baltvyžio sutarčiai - 25


Ketvirtadienį (vakar) tarptautibendruomenė
minėjo 25-ąsias Belovežo susitarimo, kuriame konstatuotas Sovietų Sąjungos suirimas bei paskelbtas Nepriklausomų valstybių sandraugos sukūrimas, metines.

Susitarimą pasirašė Rusijos, Baltarusijos bei Ukrainos vadovai: Borisas Jelcinas, Stanislovas Šuškevičius ir Leonidas Kravčiukas.

Europos Parlamento narys Gunaras Hiokmarkas kartu su Lietuvos Seimo nariu ir Demokratijos parlamentinio forumo prezidentu Emanueliu Zingeriu (....)* Europos Parlamente Briuselyje (....) surengė apvalaus stalo diskusiją, skirtą Belovežo susitarimo 25-erių metų sukakčiai pažymėti.

Diskusijai pirmininkavo buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Vytautas Lansbergis ir Europos Parlamento narė Sandra Kalnietė. Joje taip pat pasisakė Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Elmaras Brokas, pirmasis nepriklausomos Baltarusijos vadovas Stanislovas Šuškevičius, buvęs Rusijos Valstybės sekretorius Genadijus Burbulis
ir buvęs Ukrainos prezidentas Leonidas Kravčiukas (prie diskusijos prisijungė internetu)

"Mums pavyko įstatymiškai ir taikiai apibrėžti Sovietų Sąjungos iširimą. Belovežo susitarimas savo reikšmingumo neprarado iki šiol, tačiau Rusija šiandien vis dar serga imperializmo liga ir jai reikalinga pagalba“, - tvirtino buvęs Rusijos valstybės sekretorius Genadijus Burbulis.

Направляясь в Белоруссию, ни одна из сторон не имела окончательного текста соглашения. Уже на самой встрече было предложено создать на месте СССР некое "Содружество", но никто не мог найти подходящую юридическую формулировку для прекращения существования Советского Союза.

И тут кто-то вспомнил, что в "Вискулях" собрались представители трёх из четырех республик, создавших СССР в 1922 году — Россия, Белоруссия и Украина. Четвёртой была Закавказская Федерация, которая прекратила свое существование в 1936 году.

В итоге стороны договорились о прекращении существования СССР и появлении на его месте СНГ — Содружества независимых государств.

* Jau geriau prisipažintų bėdžius:
esu krivių krivaitis, pagonių žynys.

Lietuviai bėga geriau už etiopus

Tradicinį Berlyno maratoną laimėjo Etiopijos bėgikai.

„Danske Bank Vilniaus maratoną“ įveikė 15 tūkstančių dalyvių: nugalėjo svečias iš Etiopijos.

Bostono maratone penkias prizines vietas užėmė Etiopijos bėgikai.

Lietuvoje gyvenanti etiopė:
iš čia bėga ir patys
lietuviai.

Bėk bėk,
Afrikabėk!

Švedijos Ingrija

Švedijos Ingrija arba Švedijos Ingermanlandija (šved. Svenska Ingermanland) – Švedijos imperijos vasalinė valstybė, kuri gyvavo nuo 15831595 ir 16171721 m. dabartinės Rusijos Leningrado srities teritorijose (Ingrijos istoriniame regione).
Шведская Ингерманландия.

Nemokė mūsų sovietmečiu apie jokią Švedijos Ingriją istorijos pamokose.

Mokino, kad Peterburgą
Petras I-sis
tuščioj vietoj pastatė, kai šiandien gi patys rusai štairašo:

В 1333 году город и крепость переданы в отчину литовскому князю Наримунту, который ставит сюда своего сына Александра (ореховский князь Александр Наримунтович). При этом Орешек становится столицей удельного Ореховецкого княжества. Наримунт жил больше в Литве, а в 1338 году он не явился на зов Новгорода защищать его против шведов и отозвал своего сына Александра. Позднее в Орешке был взят шведами в плен новгородский боярин-дипломат Козма Твердиславич. В 1349 году, после отбития крепости у шведов, здесь посажен воевода Иаков Хотов. В 1352 году построены каменные стены. В 1384 году сын Наримунта Патрикей Наримунтович (родоначальник князей Патрикеевых) был приглашён в Новгород и был принят с большими почестями и получил город Орехов, Корельский городок (Корелу), а также Луское (с. Лужское).

Trakai beveik.

Žemėj Gedimino, Narimanto tėvonijoj, mokslus ėjau, pasirodo...


""The New York Times" žino

Populistinės partijos Europoje didina savo populiarumą. Nors jų pažiūros neretai skiriasi, juos vienijantis dalykas – jų elektoratas, gyvenantis daugiausia kaimiškose vietovėse. Taip pat kaip JAV prezidento rinkimus laimėjęs Donaldas Trumpas, Europoje populistai ieško savo rinkėjų kaimiškose vietovėse, pabrėždami, kad elitas nesupranta jų poreikių ir interesų, skelbia „The New York Times“.
„The New York Times“ paaiškino, kodėl rinkimus Lietuvoje laimėjo R. Karbauskis,
o Amerikoj, kurioje kaimietukų itin daug -
D.Trumpas.

Mužikai, pasirodo, išrinko Ramūną Karbauskį Lietuvoje ir Donaldą Trumpą Amerikoj!
Pezant About
Peasant.

Mužikai nori griežto valdymo - "Manheteno ryto" puslapiuose aiškina "The New York Times"!

Premjeras policininkas tokiam reikalui tikrai tiktų, kuo toliau - tuo labiau.
Происходит от др.-русск. мужикъ «крестьянинпростолюдин», от праслав. *mǫžikъ «человечек; мужчина невысокого роста» — диминутив с суффиксом -ik- от *mǫžь.

Tikrai?

Muiža...

Mužikas
mužik|as, mužikė dkt. ntk. =
1. istor. valstietis (ppr. rusų).
2. menkinamai prasčiokas [prasčiokas].

Aha, taigi taigi.

Aičvaras, šitasai, regis, bus užtrūkęs:)
Vai vai...