2014-01-25

Melo technologijos


Leningrade jai reikėdavo važiuoti pusantros valandos per visą miestą į paskaitas. Fabrike dažniausiai tekdavo naktinės pamainos, todėl dieną miegodavo.

D. Grybauskaitė tvirtina dar dirbdama kailių gamykloje pastebėjusi, kad išsiskiria iš kolegų. Iš 22 ar 23 studijas baigusių kurso draugų ji vienintelė buvo ne leningradietė – kitiems buvo per sunku mokytis ir dirbti.

Taip jau nutiko, kad keletu metų anksčiau už mūsų Prezidentę mokiausi tame pačiame Leningrado A.A.Ždanovo vardo universitete, tik kitame, Matematikos ir mechanikos fakultete.

Mus, šešis Vilniaus universiteto matematikos studentus, už gerą mokymąsi universitetas „ištrėmė“ Leningradan diferencialinių lygčių studijuot; visi šeši mokslinius laipsnius įgijo.

Tai iš mūsų šešerių tik dviese gal nuo ketvirto kurso dirbom - kas šeštą naktį tenus perjungdavom sovietines mikroschemas kepančiam fabrike; žadintuvą stipresnį, prikeliantį kas 2-3 valandas, teko nusipirkt.

Kiti nedirbo.

Dauguma studentų nedirbo: mokslas buvo nemokamas, bendrabutį buvo galima gaut, irgi nemokamai, jei mokeisi - stipendiją gaudavai, jei gerai mokeisi - padidintą.

O dirbom su draugu, nes norėjom „laisvos“ kapeikos; iš šešerių tik dviese į „šabaškes“ važinėjom, teleportavomės irgi.

Beje, įstot į Leningrado A.A.Ždanovo vardo universitetą buvo sunku.

Tai ką Prezidentės žodžiai „iš 22 ar 23 studijas baigusių kurso draugų ji vienintelė buvo ne leningradietė – kitiems buvo per sunku mokytis ir dirbti“ reiškia, jei ne melą, nutaikytą mūsų Nepriklausomos Lietuvos dirbančiam ir besimokančiam jaunimui (esu dėstytojas, žinau, kiek studentų dirba) ir jų tėvams prieš rinkimus?

Melas.

Beje, kas link „iš 22 ar 23 studijas baigusių kurso draugų ji vienintelė buvo ne leningradietė“ - šitiek studentų vienoje grupėje galėjo būti, ne kurse.

Mūsų grupėje buvo studentų iš visos SSSR ir netgi užsieniečių - soclagerio šalių; universitete ir mūsų fakultete mokėsi nemažai studentų iš viso „draugiškų šalių“, visokių odos spalvų.

Kad mūsų bendrabutyje vietnamiečiai kepa silkę, visi žinojom.

Jų, beje, tada taip ir neįveikė.

O šito tada nežinojom.

...

Pasirodo, D.Grybauskaitė Mykolo Burokevičiaus kolaborantų Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje tarnavo dar pusmetį po to, kai Lietuvos Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 11-ąją paskelbė Lietuvos nepriklausomybę, nes... stengėsi Lietuvos komunistų partijai išsaugoti partinės mokyklos pastatą.

Dabar saugo mūsų Nepriklausomybę:

It is sure that Europe can only survive through deepening economic integration. Political integration will come after or in parallel. I don’t think we should distinguish political and economic integration as they are related and connected.

Melo
technologijos.


Geresnis kandidatas

„Kaip žinome, Kremlius irgi sako patį“, – aiškino konservatorių lyderis.

Tačiau partijoje dėl D.Grybauskaitės rėmimo buvo skirtingų nuomonių. Antai parlamentaras Naglis Puteikis pliekė partiją už tai, kad ji besąlygiškai remia D.Grybauskaitę, nors ji padarė daug klaidų. Viena tokių – Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovų atleidimas. N.Puteikis priminė, kad nors teismai pripažino FNTT vadovų atleidimą buvus nepagrįstu, šalies vadovė nepripažino savo klaidos ir neatsiprašė.

D.Grybauskaitės kritikams, kurie mano, kad partija prisiima per daug atsakomybės už dabartinę prezidentę, atkirto ir buvęs partijos vedlys Vytautas Landsbergis. „Mes neprisiimame atsakomybės net už Egidijų Vareikį“, – partiečiams įgėlė europarlamentaras.

V.Landsbergis bendražygių iš tribūnos klausė, ar jie žino geresnį kandidatą už D.Grybauskaitę, o išgirdęs A.Kubiliaus pavardę pareiškė, kad jis taip nemano. „Aš nemanau, kad jis geresnis, ir viskas. Aš suprantu, kad mane už tai gali pašalinti iš partijos. Ir A.Kubilių reikia pašalinti iš partijos, kad būdamas partijos pirmininku taip negalvoja. Kaip pirmininkas jis privalo galvoti, kad jis pats geriausias visoje Lietuvoje. Kaip jis drįsta taip negalvoti?“, – prapliupus juokui, pusiau rimtai, pusiau juokais dėstė politikos veteranas.

Yra geresnis kandidatas.

1. 1977–1985 m. dirbo administracinį darbą Lietuvos respublikiniame studentų statybos būrių štabe, nuo 1978 m. LLKJS CK sekretoriate.
2.  1985–1987 m. Vilniaus aukštosios partinės mokyklos klausytojas, 1987–1988 m. dėstytojas.
3, 1988 m. Visuomeninių mokslų akademijos prie SSKP CK aspirantas.
4, 1991 m. filosofijos mokslų daktaras.
5.  1992–1994 m. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, nuo 1994 m. pirmininkas.  1996, 2000, 2004, 2008 ir 2012 m. LR Seimo pakartotinai buvo skiriamas VRK pirmininku.

Kaip matome, nė kiek ne prastesnis už mūsų Prezidentę.

Palyginus su Dalia Grybauskaite, turi privalumą: studijavo ne politinę ekonomiją, o fiziką.

Teisybė, neaišku, ar dirbo kailių fabrike ir ar turi juodą diržą.

Užtat tikrai išmano demokratinius rinkimus.

1991-ųjų liepą Z.Vaigauskas keliavo į Maskvoje įsikūrusią Visuomenės mokslų akademiją prie TSKP CK ginti rusiškai parašytos savo disertacijos „Socialinis-istorinis ir idėjinis J.Stalino darbo „Apie dialektinį ir istorinį materializmą“ kontekstas“.P.S. Kodėl Gūglė užsispyrusiai šių dviejų neranda? Juk nesugedo.

Kubilius padės Ukrainai

Be komentarų.

Kijevas.

Vilnius.


Krikštai

Pusiaužiemis (Kirmėlinė, Kirmių diena, Krikštai, Kumeliuko krikštynos, Viduržiemis) – kalendoriaus taškas, reiškiantis virsmą į naują būseną.

Tai pusiaužiemio šventė.

Sakoma, kad šią dieną iš žiemos miego atsibunda meška,
 
barsukas, ežys ir apsiverčia ant kito šono, o gyvatės, kirmėlės, žalčiai atgyja ir šliaužia į namus ragauti valgių (krikštyti).

Krikštyti reiškia pradėti pirmą kartą.

Pradžia, tai taškas nuo kurio prasideda ir išeina dvi ar kelios tiesės (kertė prie stalo, kryžkelė, kryžius).

Dar viena krikšto reikšmė: gerinti, gardinti, skaninti, tai kaip naujo meto pradžia su pagerėjimo reikšme.

Krikštai buvo bandomi tapatinti su keturiomis bažnytinėmis šventėmis: sausio 6 (Trys karaliai), sausio 25 (šiandien, Šv. Pauliaus atsivertimas), vasario 2 (Grabnyčios) ir su kilnojamu pusgavėniu.

Meška apsivertė, o Paulius (ne šitas) atsivertė.


Pirmųjų krikščionių persekiotojas Saulius, judėjas.

Pakeliui į Damaską.

Gal vėl atsivers?

Kas pastatė sieną?

The Wall.

Wall Street.

Ar Okraina šturmu veržtųsi Europos Sąjungon, jei toji nebūtų pastačiusi muitų, vizų sienos?

Inercija ar energija?

Kas pastatė sieną?


2014-01-24

Sysas prie šaltinio

A.Sysas ieškos pinigų šaltinio sumažintoms pensijoms kompensuoti.

Darbas vyksta.

„Dirbame toliau, aptarėme įvairius to mechanizmo nustatymo variantus. Yra sutarimas jau šių metų rudenį pradėti mokėti kompensacijas. Apie tokį sutarimą skelbta jau anksčiau. Bet dar nėra aiškumo, iš kokių šaltinių bus imami pinigai ir kiek jų apskritai prireiks. Šiuos klausimus paliekame spręsti pačiai valdančiajai politinei tarybai“,
 
 – VŽ sakė darbo grupės narys socialdemokratas Algirdas Sysas, Seimo pirmininkės pavaduotojas, kuris nuo 1996-tųjų Seime.

Ekonomistas.

Viską žino.

Tikrai graži šita taryba.

Labai.

Bet - ne valdančioji

Pensininkai, na ką jums reiškia, sulaukus šitiekos rudenėlių po pensijų sumažinimo, sulaukti dar vieno?
.
.
Ponui Sysui, ieškančiam finansų, pinigų ar lėšų šaltinio - Special Edition.

Vyriausioji Rinkimų Komisija

Ta pati, kuri šią spiginančią šalčiu sausio savaitę piliečius trečiąsyk siunčia žibuoklių žiemą rinkti.

Joana, pasiskaitykit ir šias deklaracijas pažiūrėkit; paveikslėlius spūstelkit - padidės.Deklaracijos geros, nusprendė Lietuvos Valstybės Vyriausioji Rinkimų Komisija.

Ir jos juristai pritarė - geros deklaracijos, geri piliečiai - ir leido deklarantams tapti ir patapti Patyrusiais Lietuvos Respublikos Politikais - netgi Lietuvos Prezidentu, Europarlamentaru ir Seimo Opozicijos Lyderiu, ir ne tik.

O vat referendūmu protėvių žemę ginančių, savivaldos siekiančių piliečių parašai - ne, negeri.

Turi trūkumų.

Įdomu, kad Vyriausiosios Rinkimų Komisijos Nepakeičiamojo Pirmininko biografija išviešėjo:

nuo 1978 m. LLKJS CK sekretoriate. 1985–1987 m. Vilniaus aukštosios partinės mokyklos klausytojas, 1987–1988 m. dėstytojas. Nuo 1988 m. Visuomeninių mokslų akademijos prie SSKP CK aspirantas. 1991 m. filosofijos mokslų daktaras.

Kur gynė savo  disertaciją?

Labai tinka į porą Lietuvos Prezidentei.

Panašiai kaip kad Lietuvos Premjerui tiko patarėjas.

Who Rules the Waves

Į teismą Londone iškviestas Lietuvos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Tomas Krušna iš karto pareiškė, kad bankininkams paruoštos vietos Kauno tardymo izoliatoriuje.

Teismui jis pateikė ir teisingumo viceministro Sauliaus Stripeikos Generalinei prokuratūrai siųstą raštą...

T.Krušna Londono teismui aiškino, jog šį raštą parašęs Vilniaus apygardos prokuroras nėra susipažinęs su Teisingumo ministerijos nurodymais ir neturi įgaliojimų spręsti...

Daugybės klausimų Londone apie tai sulaukęs T.Krušna pažadėjo kalinimo problemą aptarti su prokuratūros vadovais bei Teisingumo ministerijos atstovais.

GrįžęsLondono, jis tokį susitikimą iš tiesų surengė ir spalio 31-ąją Londono Vestminsterio teismas bei kalinių gyvenimo sąlygomis besirūpinanti organizacija gavo Teisingumo ministerijos bei Generalinės prokuratūros patvirtinimą...

Kad bankininkai tikrai nepateks į policijos areštinę (kaip kai kas), Londone garantavo ir „Snoro“ bylą tiriantis Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Stankevičius.

Britannia Rule the Waves!

Nors keletas iš Lietuvos atvykusių teisininkų bei užsienio žmogaus teisų stebėtojų tikino, kad Lietuvoje teismai klauso aukštų politikų nurodymų, Londono teismas labiausiai pasitikėjo Vilniaus universiteto profesoriaus habilituoto daktaro Vytauto Nekrošiaus teiginiais, jog Lietuvos teismai objektyvūs ir nepasiduodantys politikų spaudimui.

Anot profesoriaus, tai neseniai įrodė ir vadinamoji pedofilijos byla. Nors nemažai politikų griebėsi pigaus populizmo, priimdamas sprendimą teismas į tai nekreipė dėmesio.

Buvusio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iždininko Kęstučio Urbos teksto bent pavadinimą gal įskaitysit, tekstą irgi spūstelkit.

41 metų prof. V.Nekrošius tapo jauniausiu LMA tikruoju nariu.

Buvo įsipainiojęs į nelegaliai Lietuvoje veikusių Rusijos įsteigtų aukštųjų mokyklų, galbūt susijusių su užsienio žvalgybų veikla, skandalą.

Dėstė kartu su LR TM Teisėkūros departamento direktore Živile Liekyte vadinamame Rusijos švietimo akademijos universitete Vilniuje, organizavo kitus dėstytojus šiam nelegaliam darbui, finansuojamam neaiškių užsienio šaltinių.

Mokslinių interesų kryptys – romėnų teisė (civilinė teisė), civilinis procesas, notariatas. Dėstomi dalykai – Civilinis procesas (vedami seminarai), Romėnų civilinė teisė (paskaitos), Notariatas (paskaitos).

2003 m. gruodžio 12 d. Lodzės universitete apgynė habilituoto teisės daktaro disertaciją “Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo realizavimo galimybės“, habilituotas teisės daktaras (diplomas įteiktas 2007 m. gegužės 23 d.)

Darbą gynė net 3 etapais.

Monografiją vertino 35 profesorių komisija.

Baigiamasis pokalbis vyko daugiau nei 2 valandas.

Po slapto balsavimo habilitacijai pritarta vienbalsiai. Vytautas Nekrošius (2005 m. duomenimis) yra vienintelis užsienietis, Lodzės universitete tapęs habilituotu daktaru.

Taip pat tik antrasis teisininkas Lietuvoje, kuriam užsienio universitetas suteikė tokį mokslinį laipsnį (2005 m. duomenimis, habilituoto daktaro vardą Lenkijoje (Varšuvos universitete) apgynė tik VU Teisės fakulteto profesorius Vilenas Vadapalas (g. 1954 m.)

Значение и происхождение имени Вилен: Имя имеет советское происхождение - оно было образовано как сокращение от "В. И. Ленин".

Lietuvos Imperija.

Aha.

Aha.

Na taip.

20. lavrovij@list.ru 2014-01-24 09:17 IP: 84.240.53.28
buvusi komjaunuole, buvusi komuniste, buvusi aukstosios partines mokyklos darbuotoja vadovaus EK.

10 balu is 10.

Who Rules the Waves?

2014-01-23

Krivis


Vyriausias krivis Jonas Trinkūnas palaidotas pagal senąsias baltų tradicijas.Lietuvos valdymas

Synoikos?

Negi?

Vilniaus universiteto studentė Ieva Maniušytė gavo kvietimą iš forumo organizatorių per organizaciją „Student Reporter“, kai pagal mainų programą mokėsi Oksforde.

Of course, not only studies take much space in her life - besides deepening her knowledge, Ieva writes a lot, sings, plays the piano (but not while singing) and rides a horse with an unpronounceable name.

Kaipgi kitaip:)

She also spent one year as a Visiting Student at the University of Oxford, which she considers as one of the best experiences of life that gave her an incentive to aim more and dream big. As a result, she has already participated in oikos Model WTO...

Oikos Model WTO 2011: During the week, a key issue was the debate on PPMs (Process and Production Methods). Furthermore subsidies for green products where discussed and how to deal with the factors pertaining to intellectual property rights as well as sector specific technical barriers to trade. The whole discussion was aimed on specific solutions within the framework of the WTO on how to better promote green products. Nevertheless, already the definition of green products was one very debatable topic.

Oikos Model WTO 2012: The simulation was focused on Regional Trade Agreements and their importance was discussed. Can RTAs be seen as a relief to the multilateral trading system or will they be seen as the kiss of death? A second key issue was sustainable trade, where we linked the debate to the topic of regionalism. Is local trade substantially better? We further discussed whether free trade and sustainability are contradictory or maybe complementary?

Oikos Model WTO 2013: This year, Intellectual Property Rights were in the centre of the discussion. The students discussed implications for business and development. What kinds of patents are considered innovative? How to ensure that IP is protected and how to punish violations? Is the access to medicine more important than the patent of a pharmaceutical firm and what is the role of compulsory licencing ? The simulation also covered the issue of trademark disputes and the criteria for geographical indications.

Ne tas, kol kas.

Oikos Model WTO 2014 application is now open!

Vis ta pati Šveicarija.

Kol kas vis ne tas.


30 sidabrinių

Šįryt LRT Klasikos radijas pranešė, kad Personalinėje sesijoje šiandien Seimas balsuos dėl Nušalintojo Prezidento galimybių dalyvauti būti išrinktam LR Prezidentu vėl ar bent Seimo nariu.

Tam reikia pakeisti Konstitucinį Įstatymą; tam reikia bent 94 Seimo narių balsų.

Europa to nori.

Mes gi ne kokie vengrai ar kokie švedai - iškart puolam daryt, kaip toji Europa nori.

Europa - tai ne referendūmo sumanytojai, driskiai!

Kaip be josios 30-ties sidabrinių?

Juk demokratija prasideda nuo žmonių pasitikėjimo valdžia valdžios...

Ar nepainiojam sąvokų?

Ką apie valdžią rašo Biblija, mielieji mūsų kristijonai?

Rašo, kad pinigais valdoma.

30 sidabrinių - vergo kaina.


2014-01-22

Rinkėjas

rinkė́jas, -a smob. (1), -à (3), rinkė̃jas
1. kas renka ką (nukritusį, pabirusį, augantį): Varpų rinkė̃jas K. Superka nu tų rinkėjų̃ uogas i vežas KlvrŽ. Geras rinkė́[ja]s – pilną kepurę uogų pririnkęs Lkž. Padėk, Dieve, mergužėlei, saldžių uogų rinkėjėlei KrvD242. Merginoms prie gintarų rinkėjų prisiartinus, Donatas pasitraukė Pt.
2. kas iš įvairių vietų, asmenų ką paima, gauna: Sąsiuvinio viršelių vidinėje pusėje išspausdinta instrukcija rinkėjams su žodžių užrašinėjimo pavyzdžiais LKI102. Buvo rinkėju lietuviškų dainų V.Kudir. Rinkėjas senovės dalykų I. Kalėdos rinkėjų važinėjimas vadinosi kalėdojimu MLTEII24. Pašaro, peno rinkėjas I. Mokesčių rinkė́jas NdŽ. Turguo[je] nu rinkėjų̃ aš neemu kvito – tepaliektie toms bobelėms DūnŽ.
3. Btg, Lpl kas renka nuo pradalgio ir riša pėdus: Penkiolekos metų buvau rinkėjà po svetimu vyru Krš. Aš esu rinkėjà, o tas muno pjovė[ja]s Eig. Bloga rinkė́ja, kad nespėja kirtėjui Rd. Pjovėjų patys turim, tik rinkė́jas reiks samdyti, dar savosios neužaugo Vkš. Abu rinkėjai labai stengiasi, bet vis dėlto pasilieka nuo kirtėjų M.Katk.
4. kas perrenka, atmesdamas netinkamus: Tris rinkė́jas gavau, gal ir perrinksma bulbas Ds.
5. kas renkasi, ieško tinkamo: Pati toj nesirinkė́ja! Ul. Rinkė́jas pirkėjas NdŽ.
6. LL285, J.Jabl, DŽ kas dalyvauja rinkimuose, balsuoja: Rinkėjų sąrašai sudaromi kiekvienoje rinkiminėje apylinkėje sp. Po pietų klasė jaukiai papuošta ir paruošta rinkėjams E.Miež.
7. kas renka spausdinamą tekstą: Baigęs pradžios mokyklą, išmoko raidžių rinkėjo amato MLTEI269. Rinkėjai renka eilinį laikraščio numerį A.Vencl.
8. kas renka audinio raštus: Ana audėja ir žičkų rinkė́ja J.
9. kas dainuoja prasmingąjį sutartinės tekstą: Mano moma buvo gera rinkėjà, kožną keturinį išrinkdavo Ant. Kai rinkėja dainuoja savo posmus, sakoma „rinkinį renka“ rš. Giedant giesmes dviese, rinkėja dainuoja … rinkinį, o tarėja tuo pat metu gieda pačius žodžius, tik kita gaida tardama ar pritardama EncIX1530.
aprinkė́jas, -a smob. (1); B, N, Sut kas aprenka, skiria: Aprinkėjas ciesoriaus SD124. Dienų skyrėjas, apskyrėjas, aprinkėjas CII575.
atrinkė́jas, -a smob. (1), atrinkė̃jas [K]; N
1. kas atrenka, atskiria netinkamus: Netikusių prekių atrinkė̃jas BŽ33.
2. Sut kas surenka, išreikalauja: Ir lazdą karališkę atrinkėjo pergalėjai SPII68. Duoklės atrinkėjas SD256.
nurinkė́jas, -a smob. (1); Krz5 → nurinkti 1.
parinkė́jas, -a smob. (1) DŽ1 → parinkti 1.
surinkė́jas, -a smob. (1); N, L34
1. kas surenka, sukaupia: Surinkėjas javų SD246.
2. kas sutelkia į vieną vietą: Ezdras laikomas dabartinio žydų kanono surinkėju brš.
3. kas sunarsto atskiras dalis, sumontuoja: Mašinų surinkėjas ETŽ. 
.
Kitokio rinkėjo nėr
.
Įdomu tai, kad pagal partijų sąrašus į Seimą patekę ministrai kelionėms išleidžia daugiau pinigų nei tie, kurie buvo išrinkti vienmandatėse apygardose.
.
Pusė ministrų kartu yra ir Seimo nariai.
.
Nepaisant to, kad Vyriausybės nariams skiriamas tarnybinis automobilis su vairuotoju, ministrai didžiąją dalį parlamentinei veiklai skirtų lėšų išleidžia nuomodami kitą automobilį, kuriuo esą net savaitgaliais ar per atostogas keliauja susitikti su rinkėjais

Aprinkėjas ciesoriaus:)

O gal yra kitaip? 

Pvz., pilietikas politikas važiuoja susitikti su piliečiais.
Tarp Europos ir Honkongo

Graikams ir romėnams Hiperborėja liko nežinomas kraštas, kurį aprašė Plinijus, Herodotas, Vergilijus ir Ciceronas. Jie apibūdino hiperboriečius kaip žmones, gyvenančius tūkstantį metų visiškoje laimėje.

Never the Muse is absent
from their ways: lyres clash and flutes cry
and everywhere maiden choruses whirling.
Neither disease nor bitter old age is mixed
in their sacred blood; far from labor and battle they live.

Inuitai – grupė kultūriškai panašių Arkties tautų, artimų savo kultūra ir kalba.

Žodis inuit inuktito kalba reiškia 'žmonės', o inuk 'žmogus inuitas'. Inuitų kalbos priskiriamos eskimų-aleutų kalboms.

Seniau Arkties tautos dar vadintos hiperborėjais.

Grenlandijoje gyvena daugiau kaip 57 000 gyventojų, kurių 88 % yra grenlandai (inuitai arba inuitų dalis susimaišusi su europiečiais, daugiausiai islandais ir danais. Likę 12 % – europiečiai, daugiausiai danai).

Salą X a. pabaigoje atradę vikingai, vadovaujami Eriko Rudojo, pavadino ją „žaliąja žeme“. Vikingų pasakojimuose teigiama, kad Grenlandijoje senovėje augo miškai, buvo šilčiau nei dabar. Tai neseniai patvirtino mokslininkų atradimai.

1985 m. vasario 1 d. Grenlandija paliko Europos Sąjungą ir taip tapo pirmąja teritorija, pasitraukusia iš ES. Pagrindinė Europos Sąjungos palikimo priežastis buvo nepriimtina žvejybos politika.

Ši lentelė - pasakojimo apie Hiperborėją „žaliojoje žemėje“ priežastis:

List

Suicides per 100,000 people per year
Rank Country Male Female Average Year
1  Greenland  116.9 45.0 83.0   2011
2  Lithuania  54.7 10.8 31.0 2012
3  South Korea 38.2 18.0 28.1 2012

Trečiadienį sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis su grupe šalies medikų, socialinių darbuotojų bandė paaiškinti tolimojo Honkongo televizijos žiūrovams, kodėl lietuviai tokie nelaimingi, kad ryžtasi pakelti prieš save ranką. Ministras ir ekspertai dalyvavo Honkongo televizijos laidoje, skirtoje savižudybių problemai.

Tolimos Rytų šalies televizijos žurnalistai atvyko į Vilnių sužinoję, jog savižudybių rodikliai Lietuvoje – vieni aukščiausių ES šalyse.

Koks apipavidalintojas kuklus!

„Tai nebuvo išskirtinė laida, Honkongo televizija vykdo savižudybių prevencijos programą, mūsų šalį pasirinko, matyt, dėl mūsų prastų rodiklių“, – portalui lrytas.lt paaiškino V.Andriukaitis.
.
Paklaustas, kaip tolimos šalies televizijos žiūrovams buvo paaiškintos savižudybių Lietuvoje priežastys, V.Andriukaitis atsakė: „Kalbėjome apie socialinę atskirtį, girtavimą, neseniai praūžusios ekonominės krizės pasekmes. Pokalbis truko ganai ilgai, apie valandą. Laidoje dalyvavau ne tik aš, bet ir medikai, psichologai.“

Išsamus politiko paaiškinimas.

Negi pilietikas, negi šitaip, negi šitaip, negi šitaip, negi šitaip aiškins?

O juk galėjo honkongiečiam toliveizorininkam kelią Seulan parodyt.

Tarp Europos ir Honkongo!


U2 in Davos

Renginyje, kuriame, pernykščiais įverčiais, dalyvavimas vienam asmeniui vidutiniškai kainuoja per 40.000 USD, dėmesys skiriamas ir augančios socialinės nelygybės rizikai bei jaunimo nedarbui, kuris, pasak ataskaitos rengėjų, kelia grėsmę ekonominei pažangai ir formuoja uždarą krentančio ekonominio aktyvumo ir augančio nedarbo ratą.

Kainuoja tai kainuoja - bet  kad tik Šemetą tekviečiamūsiškių...

Ne visai taip.

Vilniaus universiteto studentė Ieva Maniušytė gavo kvietimą iš forumo organizatorių per organizaciją „Student Reporter“, kai pagal mainų programą mokėsi Oksforde.

Tai negi atvirkščiai...

Pranešėjų būrio įvairovė plati – nuo Bono, U2 (nesupainiokit su Dragon Lady: viena iš populiarios grupės „U2“ pavadinimą aiškinančių teorijų teigia, kad jis reiškia šį lėktuvo modelį; juo labiau, kad pradžioje grupė vadinosi „U-2“ (su brūkšneliu))
 
grupės lyderio (ne tokio:)), ar aktoriaus Matto Damono iki Lloydo C. Blankfeino, „Goldman Sachs“ vykdomojo direktoriaus, Marissos Mayer, „Yahoo“ vykdomosios direktorės, ar Billo Gateso, „Microsoft“ įkūrėjo.

Kokia kompanija!


Tarp ryškių asmenybių vietą pranešėjų gretose rado politikai – nuo Jose Manuelio Barroso, Europos Komisijos prezidento, iki Hassano Rouhani, naujojo Irano prezidento.
.
Bono - etatinis davosininkas

Kol Bono Davose:) 

... daugiausia nerimo kelia išsivysčiusio pasaulio finansaifiskalinės krizės pavojuje išlieka JAV ar Japonija, kurių įsipareigojimai siekia atitinkamai daugiau kaip 100% ir 230% nuo BVP.

Tarp 10 didžiausios rizikos rūšių Pasaulio ekonomikos forumo bendruomenė paminėjo geriamojo vandens trūkumo ir ekstremalių klimato pokyčių riziką. Pasak ataskaitos rengėjų, vandens trūkumas gali sukelti sisteminių padarinių, kaip tai nutiko, kai nuo sausros išdžiūvusi Rusija uždraudė žemės ūkio produkcijos eksportą ir tai išaugino grūdų kainas Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose.

Vandens kokybės ir trūkumo problema aktuali ne vien tik žmonėms, kurie per 20 amžių, populiacijai paketurgubėjus, turi suktis su devynis kartus mažesniais geriamojo vandens kiekiais, bet ir verslui.
„Vandens užterštumo bėdos paralyžiavo verslo veiklą dalyje Kinijos, sutrikdydamos pasaulinę tiekimo grandinę ir pašiukšlindamos korporacijų reputaciją“, – teigiama ataskaitoje.
.

Turtuoliai Davose svarsto, kaip kovoti su skurdu...
 

2014-01-21

Bausti negalima pasigailėti

Panevėžietės Ritos Jusienės piniginė netrukus palengvės 500 litų. Tokio dydžio administracine bauda šią moterį praėjusį rudenį nubaudė Panevėžio miesto apylinkės teismas už Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo pažeidimą. Šį nutarimą paliko galioti ir aukštesnės instancijos teismas.

Penkiskart brangiau negu būtų spjaudęsi, spardęsi ir keikęsi ir beveik dusyk brangiau negu rodę nuogas subines besimeldžiantiems prie archikatedros.


R.Jusienė ir dar keli panevėžiečiai rugsėjo pabaigoje prie Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato susirinko į tylią akciją, spontaniškai visoje Lietuvoje organizuotą praėjus vos kelioms dienoms po visuomenę sukrėtusio nusikaltimo, kai miške netoli Panevėžio automobilyje buvo sudeginta septyniolikametė dembaviškė.


Prie Tulpių gatvėje įsikūrusio Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato tądien prieš vidurdienį susirinko 8 žmonės. R.Jusienė atsinešė Trispalvę su gedulo kaspinu, žmonės uždegė atsineštas žvakutes. Jie sustojo priešais policijos komisariato langus, kitoje gatvės pusėje.

Gražiai su pareigūnais pasikalbėjome. Jie paklausė, kas šios akcijos organizatorius. Pasakiau, kad vėliava – mano, tai gal aš. Tuomet užsirašė mano asmens duomenis“, – sakė R.Jusienė.

O po kelių dienų ji gavo kvietimą atvykti į policiją dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo.

Nuvykusiai į policijos komisariatą R.Jusienei buvo surašytas ATPK protokolas dėl LR susirinkimų įstatymo pažeidimo – moteris nei raštu, nei žodžiu nebuvo pranešusi Panevėžio miesto savivaldybei apie organizuojamą susibūrimą prie Panevėžio apskrities VPK.

Kam nebuvo pranešusi?

SAVI VALDYBEI.


Bausti negalima pasigailėti.

Nuo Vilniaus ir Kauno bokštų

Tarp Lietuvos ir Estijos politikų kilę nesutarimai dėl europinės vėžės geležinkelio projekto "Rail Baltica 2" gali paskatinti Europos Komisiją (EK) neskirti lėšų šio projekto įgyvendinimui, teigia pirmadienį "Vakarų ekspreso" redakcijoje apsilankęs Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

"Vykdant tokio mąsto tarptautinius projektus svarbiausia nekeisti nustatytos krypties. Galime kalbėti apie atšaką į Vilnių. Tačiau tai nėra vienos savivaldybės ar Vyriausybės klausimas. Tai yra bendras tarpregioninis projektas, todėl labai svarbu išlaikyti partnerių pasitikėjimą ir Europos Sąjungos skiriamą finansavimą", - teigė A. Kupčinskas.

Kokie partneriai tarp Vilniaus ir Kauno?

Premjeras Algirdas Butkevičius sako, jog vienai Lietuvai būtų per sunku finansuoti europinės vėžės "Rail Baltica" atšakos nuo Kauno iki Vilniaus statybą, todėl būtina susitarti dėl europinės paramos milijardinės vetės projektui.

Vilniui irgi sunku...

O ar ne per sunku Lietuvai vadintis valstybe?

Klausimas rimtas, labai.

Personalinės sesijos

Šįryt LRT Klasikos radijas pranešė, kad Neeilinėje Seimo sesijoje iš esmės bus svarstomas 1 klausimas - Rolando Pakso, Nušalintojo Prezidento, dalyvavimo Prezidento rinkimuose klausimas.

Ir Vytauto Landsbergio statuso jam vadovaujant Aukščiausiajai Tarybai-Atkuriamajam Seimui.

!


Viktoro Uspaskich teisinės neliečiamybės klausimo šioje sesijoje nebus.

Jis (gal) bus kitoje Seimo sesijoje.

:)

Koks referendūmas:)

Negi mes vengrai?


Kai Vengrijos karalius Andrašas II 1225 m. Vokiečių ordiną išvijoTransilvanijos, kur jis buvo įsikūręs 1211 m., Vokiečių ordino atstovai pradėjo derybas su Mazovijos (Mozūrijos) kunigaikščiu Konradu I Mazoviečiu ir Prūsos vyskupu Kristijonu ...

...

O buvom ne prastesni.

Įdomi mūsų valstybės infrastruktūra.

Pilietikai politikai Seime sėdi sau, o piliečius trečiąsyk siunčia žibuoklių žiemą rinkti.

Šįryt LRT Klasikos radijas dūmų uždangą paleido...

Lietuvai planuojant kitų metų sausį įstoti į euro zoną, Seimas siekia jau šią savaitę priimti sprendimus dėl Lietuvos banko nepriklausomybės stiprinimo – sudaryti galimybę centriniam bankui laisvai disponuoti nekilnojamuoju turtu, bei apibrėžti Valstybės kontrolės galias atlikti jo veiklos auditą.

:)

:)

:)

Žvakių fabrikėliai keturi, todėl Bliakberiai - trys.

„Antradienį – svarstymas, ketvirtadienį, jeigu Graužinienė (Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė – BNS) prašys skubos, mes net galime jas priimti“, – tvirtino Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovas socialdemokratas Bronius Bradauskas.

Anot jo, jei įstatymų pataisų svarstymo nepavyktų įtraukti į šios savaitės plenarinių posėdžių darbotvarkę, vasarį būtų šaukiama dar viena neeilinė Seimo sesija.

O kaipgi kitaip ...