2020-05-02

ISM KreizėjaŽydai MokoLietuva suderino klausimą su Žydais, bet - ne su visais.

O Lietuvai Sostinę statė ne PaGaunis GediMinas (kuris ir kvietė Žydus Vilniun), o Žydai - ir ne Vilnių jie statė, o Šiaurės UruŠalimą!

Mokykimės!
Gmail'ą AtBlokavo


Mano GMail paštas savaitę irgi (kaip ir VladiMiro - tuoj sužinosit) buvo blokuotas, nors išsyk sutikau mokėt 19.99 EUR per metus už papildomus 85 GB (prie turimų nemokamų 15 GB).

Kiek beskambinau į "Google Lietuva",
kurios vadovu dirba Andriaus Kubiliaus sūnus Vytautas, ir kur vidutinis atlyginimas viršija 7 tūkstančius EUR -


tepasiklausiau angliškai veblenančio autoatsakovo.

Tokia tad Lietuva, taip "lietuviška" UAB "Google Lithuania" laikosi Lietuvos įstatymų, toks ir Etatinio Konservatorių Lietuvos Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus AnglaKalbis Sūnus Vytautas...

Taigi - Anglija:


SU DARBO DIENA, VLADIMIRAI!

PADIRBĖJOT SU SŪNUMIS IŠ PETIES!

432 HzSink Dish Washing2020-05-01

Korona: Čekija VS Lietuva


Čekija, lygiai prieš savaitę, penktadienį:
Lygiai tokia pati situacija su KoronaSuVaržymų NeTeisėtumu Lietuvoje, bet  nieko panašaus į įvykius Čekijoje Lietuvoje (dar) NeĮVyko.

StuttGart StandArd


Juodas
 Žirgas
...


Juodas, juodas: