2012-06-29

Teisėtvarkos topas


12. Teisėtvarkos topas 2012-06-29 22:46 IP: 80.240.9.72
Posėdis (teismo) tikriausiai bus ne viešas, nes susijęs su ikiteisminio tyrimo duomenimis.

Deep Purple

Deep Purple.

Academic dress.

Anti-apartheid movement
.

Color for Divinity.

Русский поэт А. А. Блок писал о том, что фиолетовый — это цвет мечты, мира идей и недосягаемого идеала.

Фиолетовый цвет - это знание, интеллект, святость, религиозная страсть, трезвость, покаяние, смирение, умеренность, сдержанность, ностальгия. У христиан значение фиолетового цвета сводится к священническому праву и власти, истине, посту, печали, безвестности, покаянию. Этот цвет считается цветом Марии Магдалины; у евреев значение фиолетового цвета – это основание; у римлян густой сочный цвет считался цветом Юпитера, более светлый принадлежал Осирису, темный черно-фиолетовый - цвет Реи. По древнеиндийским представлениям, фиолетовый цвет связан с высшей сферой духовного мира, интеллектуальными способностями человека, его возможностями мыслить философскими категориями. Поэтому издавна это цвет философов и поэтов. По мнению индейцев, этот цвет снимает умственную усталость и напряжение.

Фиолетовый цвет говорит о большой чувствительности, эмоциональности, высокой деликатности и духовности. Если человеку этот цвет неприятен — это означает, что он имеет развитое чувство долга, желание жить исключительно настоящим. Фиолетовый цвет является типичным цветом гармонично развитых, неординарных людей, стремящихся к свободе и независимости.

In Rock.
2012-06-28

In vino veritas

Vėl teko tan pačian SEB bankan nueit. Pusvalandis eilėje, ir simpatiška banko mergina perspėjo:

- Komisinis mokestis už pinigų įnešimą (savo sąskaiton) - vienas litas.

- Ne už įnešimą, o už valiutos keitimą, - pataisiau.

- Už kokį keitimą? Juk nekeičiat. Už grynųjų įnešimą, - paprieštaravo nustebusi.

- Gerai, tebūnie, - sutikau.

Suskaičiavusi mano banknotus, pabarbeno klaviatūra, atspausdino ir davė pasirašyti man kasos pajamų orderį, rodydama eilutę apačioje:

- Matot, litas, komisinis mokestis.

Pasirašiau kur lieptas, rodau jai apibrauktąją eilutę aukštėliau:

- Matot, už valiutos keitimą.
Toji žiūri nustebusi.

- Ar neatrodo, kad sukčiams dirbat? - klausiu.

Mergina, dailiai išraudusi, atiduoda man tą žalią orderį, sakydama:

- Prašau. Viso gero.

- Viso gero,- atsisveikinau.

Toks šposininkas mano klasės draugas gal būtų sakęs:

- Visi geria.

Nes "in vino veritas".

Spiritus sanctus.

Scandalum magnatum.

Kada neviernais tamošiais patapom?

Virš mano parašo tam ordery parašyta:

Patvirtinu ... kad mokėjimo nurodyme pateikta informacija išreiškia mano valią ir yra teisinga.

Pinigų "išgryninimo" mokesčiui žuvėdų lietuviškieji tarnai lietuvišką vardą sugalvojo, o mokesčiui "už pinigų supurvinimą" ar "grynų pinigų sumaišymą su pelais" dar pakol kas nepavyko pavadinimą parinkt?

Tai ir keičia "grynus" į "negrynus" santykiu 1:1.

Už lituką.

Nebejuokinga.

Senam pažįstamui, kitam banke dirbančiam, vakare papasakojau, o tas ir klausia:

- O iš kur tu grynų pinigų gavai?

Kas tokie negrynuosius išrado, jais grynuosius patyliukais pakeitė, ir iš vienų kaitaliojimo kitais sau verslą pasidarė, neklausė.

Nebe pirmą sykį jo darbdaviai panašiai elgiasi.

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

1974 metų rugpjūčio 15 dieną JAV įteisinta privati aukso nuosavybė!

Bet konfiskuoti ji ir tuomet taikėsi ne tik sovietai.

Laikas nuo laiko kai kas klausia: kur auksas?

Gold->Geld->Gold->Gelda.

Kova su infliacija


2012-06-27

Лондон

Antradienį parlamentui sprendžiant, ar atimti teisėjos Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę, tarp į Seimą įleistų ir salės balkone susibūrusių jos šalininkų buvo asmenų su kriminaline praeitimi.

Kaune įvyko steigiamasis partijos „Drąsos kelias“ suvažiavimas, o jos pirmininku išrinktas kunigas altaristas Jonas Varkala.

Altaria.

Ołtarz.

Ołtarz lietuvišką vardą turi?

Paklauskim Vikipedijos.

Altāris (latīņu: altus — augsts) jeb ziedoklis ir kulta vieta rituālām norisēm.

cf. Gk. arithmos...

Aukuras.

Juozas Varkala 1904 m. viešėdamas pas brolį kunigą Simoną Varkalą buvo areštuotas ir uždarytas Lomžos kalėjime.

Violetiniai.

Go West.

vi·o·late   [vahy-uh-leyt] Show IPA
verb (used with object), vi·o·lat·ed, vi·o·lat·ing.
1. to break, infringe, or transgress (a law, rule, agreement, promise, instructions, etc.).
2. to break in upon or disturb rudely; interfere thoughtlessly with: to violate his privacy.
3. to break through or pass by force or without right: to violate a frontier.
4. to treat irreverently or disrespectfully; desecrate; profane: violate a human right.
5. to molest sexually, especially to rape.

The rape of noblewoman Lucretia was a starting point of events that led to the overthrow of the Roman Monarchy and establishment of the Roman Republic.

Go East.

Анжела Лондон.

Ультрафиолет.

Brasta

Brasta – natūrali arba dirbtinė sekluma, tinkama perbristi, perjoti ar pervažiuoti upę, ežerą ar pelkę. Senovėje brastos turėjo strateginę reikšmę: prie jų kūrėsi miestai, pilys. Senovės Lietuvoje prie pilių, slėptuvių būdavo įrengtos slaptos brastos, žinomos tik vietiniams gyventojams. Jos būdavo sudaromos iš akmenų, žvyro, šakų ir vadinamos kūlgrindomis. XIV–XV a. kryžiuočių aprašymuose minimos brastos per Nevėžio, Šventosios, Merkio, Minijos, Širvintos upes. Vėliau ištobulinus tiltų statybos technologijas brastų reikšmė sumenko.

A ford is a much cheaper form of river-crossing than a bridge but it may become impassable after heavy rain or during flood conditions.

The native name of the city, Praha, however, is also related to the modern Czech word práh (threshold) and a legendary etymology connects the name of the city with princess Libuše, prophetess and a wife of mythical founder of the Přemyslid dynasty. She is said to have ordered the city "to be built where a man hews a threshold of his house". The Czech práh might thus be understood to refer to rapids or a cataract in the river, the edge of which could have acted as a means of fording the river – thus providing a "threshold" to the castle. However, no geological ridge in the river has ever been located directly beneath the castle.

Tai gal ne brasta, o slenkstis?

Práh.

Прах.

Ar tik nebus buvę civilizatorių keliai kaulais kauleliais barstyti?

The same etymology is associated with the Praga district of Warsaw.

Nicknames for Prague have included: Praga mater urbium/Praha matka měst ("Prague – Mother of Cities").

Miasto, miestas, мiстечко, местечко.

Штаты.

Böhmen war stets eine europäische Region, in der religiöse und ethnische Gegensätze aufeinander trafen. Dies erzeugte Konflikte, aber auch produktive Wechselwirkungen. Die böhmische Kultur ist in ihrer Vielfalt geprägt vom Zusammenwirken und Aufeinanderprallen von tschechischen, deutschen und jüdischen Einflüssen. So war beispielsweise Prag unter den Luxemburgern maßgeblich an der Ausprägung der internationalen Kunst der Parlerzeit beteiligt.

Bohemia
central European kingdom, mid-15c., Beeme, from M.Fr. Boheme "Bohemia," from L. Boiohaemum (Tacitus), from Boii, the Celtic people who settled in what is now Bohemia (and were driven from it by the Germanic Marcomans early 1c.; sing. Boius, fem. Boia, perhaps lit. "warriors") + PIE *haimaz "home."

Böhmen.

Böh.

Bóg.

Bogaty.

Боже, Царя храни!

Legendos teisybė

Polineziečių genties palikuonių tvirtinimu maždaug 800-aisiais mūsų eros metais akmeninės statulos į dabartines savo vietas „atėjo“ pačios.

2012-06-26

Malopolska

Małopolska – kraina historyczna Polski, obejmująca obecnie południowo-wschodnią część kraju, w górnym i częściowo środkowym dorzeczu Wisły oraz w dorzeczu górnej Warty. Stolicą regionu jest Kraków.

Nazwa Małopolska (łac. Polonia Minor) została po raz pierwszy użyta w źródłach pisanych w 1411 r., a potwierdzona została dopiero w roku 1493 w Statucie Piotrkowskim króla Jana Olbrachta (podczas obrad dwuizbowego sejmu walnego w Piotrkowie w latach 1493–1496) celu odróżnienia tej części państwa od Wielkopolski (łac. Polonia Maior).

1411.

Pala pala...

Tai kaip čia?
Karaliaus atvaizdas Martyno Bielskio Lenkijos kronikoje (1597 m.)


Įdomu pasiskaityt kas šitoj graviūroj prirašyta.

Jogaila Žalgiry gal šitokį ženklą turėjo?


WielkopolskaŽalgiry veikė?

Mažoji Lenkija nuo slavų atėjimo buvo apgyvendinta tokių genčių, kaip lendai ir vyslėnai. Iš pirmųjų kilo Lenkijos pavadinimas lietuvių kalboje. Apie X a. pabaigą, konsoliduojantis Lenkijos valstybei, teritorija buvo įjungta į polianų Lenkijos kunigaikštystę (iš Didžiosios Lenkijos regiono), tačiau šiai teritorijai įgaunant vis didesnę reikšmę, apie 1040 m. Krokuva tapo visos valstybės sostine, o regionas - Lenkijos valstybingumo centru.

Logiška.

Dėl to ir Malopolska, kad prijungė ją prie Wielkopolskos, o paskum susigalvojo ir čionai sostinę perkėlė, visos Polskos.

1313 m.

Ne taip buvo.

Šitaip.

Prabėgo vieneri metai po Žalgirio mūšio, kuriame lenkai kovėsi po ...... vėliava, ir 1411-aisiais metais toji Lenkijos dalis buvo pavadinta Malopolska, lotyniškai.

Būna gi.

Kas juos taip pavadino metams po Žalgirio teprabėgus?

Gal tie, kam per mažai nepasirodė?

Viena Polska jiems - Minorinė, kita gi - Mažorinė:)

Ne taip buvo.

Около 960 года Мешко стал князем небольшого польского княжества Великая Польша с центром в Гнезно.

Небольшое польское княжество Великая Польша.

В 963 году Мешко совершил набег на славянское племя лютичей, пытаясь подчинить Западное Поморье, однако был разбит соседними немецкими князьями. Это вынудило Мешко пойти на союз с императором Священной Римской империи Оттоном I.

Nuo šventųjų germanų gavo, su jais ir susidėjo.

Piastai
.

Mieszko III Stary.

Their land, which had probably been part of Great Moravia, and Bohemia.

Nuo maždaug 950 metų lendai politiškai buvo susiję su Bohemija. Abrahamas ben Jakobas, keliavęs į Rytų Europą 965 m. pažymi, kad Boleslovas II iš Bohemijos valdė šalį „besitęsiančią nuo Prahos iki Krokuvos“.

Mat kaip.

2012-06-25

משקא קרל פלסק

Slavic: Knaanic (Judeo-Czech)

Knaanic (also called Canaanic, Leshon Knaan, Judaeo-Czech[1] or Judaeo-Slavic) is an extinct West Slavic Jewish language, formerly spoken in the lands of the Western Slavs, notably the Czech lands, but also the lands of modern Poland, Lusatia and other Sorbian regions. It became extinct in the Late Middle Ages.

A possible early example of Knaanic is a 9th century letter for a Jewish community of Ruthenia. One of the very few commonly-accepted examples of Knaanic are inscriptions on coins minted for Mieszko the Old and Leszek the White, two Polish rulers of 12th and 13th century. The latest evidence of usage of the language (written with Hebrew script) come from 16th century.
knaan משקא קרל פלסק
transcription mškɔ krl plsk
translation Mieszko, the king of Poland

Vikipedijos lenkai kitaip perskaito, negu angielski anglai.

Na czerwono zaznaczono napis משקא קרל – Mieszko król. Reszta napisu nieczytelna.

Jie plsk neranda.

Stare polskie pieniądze.

All the inscriptions on the coins of the 12th century are in Hebrew; and they sufficiently prove that at the time in question the Jews had already established themselves in positions of trust and prominence, and were contented with their lot.

The first extensive Jewish emigration from Western Europe to Poland occurred at the time of the First Crusade (1098). Under Boleslaw III Krzywousty (1102–1139), the Jews, encouraged by the tolerant régime of this ruler, settled throughout Poland, including over the border into Lithuanian territory as far as Kiev.Mieszko III Stary.

Książę Wielkopolski.

The term is derived from ancient Canaan (Hebrew כנען "kəna'an"). The term Canaan was used by Jews in Europe for the Slavic peoples, as a punning reference to the so-called "curse of Canaan" (Genesis 9:25), that Canaan shall "be a slave".

משקא קרל פלסק

Šalom.

Kurių laikų ši statistika?

Vėl
Karlas.

משקא קרל פלסק.

P.S. Šiandien, 2012 metų rugsėjo 18-tą, pastebėjau, kad Google Vertėjas "persigalvojo" ir vietoj Mska Carl Paleske ėmė versti Mska Carl Plaskow.

Įdomu ir tai, kad jo statistika pasikeitė verčiant į visokias kalbas.

Fast job?

Investitūra

A medieval king investing a bishop with the symbols of office:


The Investiture Controversy or Investiture Contest was the most significant conflict between Church and state in medieval Europe. In the 11th and 12th centuries, a series of Popes challenged the authority of European monarchies over control of appointments, or investitures, of church officials such as bishops and abbots.

The so-called Golden Bull of Sicily (Czech: Zlatá bula sicilská, Latin: Bulla Aurea Siciliæ) was a decree issued by King Frederick II of Germany in Basel on 26 September 1212 that confirmed the royal title obtained by Ottokar I of Bohemia in 1198, declaring him and his heirs Kings of Bohemia. The kingship signified the exceptional status of Bohemia within the Holy Roman Empire.

Ottokar's Přemyslid ancestor Vratislaus II had already been elevated to a Bohemian king by Emperor Henry IV in 1085, in turn for his support during the Saxon revolt and the Investiture Controversy.

King Ottokar II of Bohemia ruled area through Austria to Adriatic Sea.


Laisvalaikiu buvo užsukęs į mūsų kraštus ir įkūrė mums Karaliaučių.

King Wenceslaus II was crowned King of Poland in 1300, his son Wenceslaus III King of Hungary one year later.

That time the Kingdom of Bohemia streched from Hungary till Baltic sea.

investiture
late 14c., from M.L. investitura, from pp. stem of L. investire "to clothe" (see invest).

Kas paslėpta?

investitūrà [lot. investitura < investio — aprengiu]: 1. ist. feodo arba ↗ leno1 (1) perdavimo vasalui juridinis aktas su simbolinėmis apeigomis; 2. katalikų dvasininko paskyrimo bažn. pareigoms aktas; kartu su vyskupo arba abato titulu dvasininkas gaudavo teisę valdyti žemės valdą (feodą, leną).
lènas1 [vok. Lehen]:

1. feodalizmo laikotarpiu – žemė (rečiau – pareigos, pinig. renta), senjoro duota vasalui naudotis iki gyvos galvos, vėliau – paveldėtinai;

2. mokestis, kurį vasalas mokėdavo senjorui už naudojimąsi lenu.
lènas2 [šved. län],

didžiausias Švedijos adm. terit. vienetas.

Kunigysta...

Invest.

Laukiniai tie litvinai, investitūros nežino, tik investuot išmokinti...

Litwin - to cham, ale kto - pan?

Książę.

Ksiądz.

Kas juos investavo lenkams?

Księżyc.

Dar vienas įdomus klausimas – po kokia vėliava lenkai Žalgiry kovėsi?

O šlėkta, kurios vardą slaviškoji Čekija Lenkijai broliškai paskolino, pati jį paėmusigermanų žemaičių, kaip jautėsi Žalgiry?

O kaip jie?