2012-06-25

משקא קרל פלסק

Slavic: Knaanic (Judeo-Czech)

Knaanic (also called Canaanic, Leshon Knaan, Judaeo-Czech[1] or Judaeo-Slavic) is an extinct West Slavic Jewish language, formerly spoken in the lands of the Western Slavs, notably the Czech lands, but also the lands of modern Poland, Lusatia and other Sorbian regions. It became extinct in the Late Middle Ages.

A possible early example of Knaanic is a 9th century letter for a Jewish community of Ruthenia. One of the very few commonly-accepted examples of Knaanic are inscriptions on coins minted for Mieszko the Old and Leszek the White, two Polish rulers of 12th and 13th century. The latest evidence of usage of the language (written with Hebrew script) come from 16th century.
knaan משקא קרל פלסק
transcription mškɔ krl plsk
translation Mieszko, the king of Poland

Vikipedijos lenkai kitaip perskaito, negu angielski anglai.

Na czerwono zaznaczono napis משקא קרל – Mieszko król. Reszta napisu nieczytelna.

Jie plsk neranda.

Stare polskie pieniądze.

All the inscriptions on the coins of the 12th century are in Hebrew; and they sufficiently prove that at the time in question the Jews had already established themselves in positions of trust and prominence, and were contented with their lot.

The first extensive Jewish emigration from Western Europe to Poland occurred at the time of the First Crusade (1098). Under Boleslaw III Krzywousty (1102–1139), the Jews, encouraged by the tolerant régime of this ruler, settled throughout Poland, including over the border into Lithuanian territory as far as Kiev.Mieszko III Stary.

Książę Wielkopolski.

The term is derived from ancient Canaan (Hebrew כנען "kəna'an"). The term Canaan was used by Jews in Europe for the Slavic peoples, as a punning reference to the so-called "curse of Canaan" (Genesis 9:25), that Canaan shall "be a slave".

משקא קרל פלסק

Šalom.

Kurių laikų ši statistika?

Vėl
Karlas.

משקא קרל פלסק.

P.S. Šiandien, 2012 metų rugsėjo 18-tą, pastebėjau, kad Google Vertėjas "persigalvojo" ir vietoj Mska Carl Paleske ėmė versti Mska Carl Plaskow.

Įdomu ir tai, kad jo statistika pasikeitė verčiant į visokias kalbas.

Fast job?

Komentarų nėra: