2010-05-19

Sprendimų vykdymo instrukcija

Kaip manot, kas tai?

Gal tai yra Universalios, sorry - Visuotinės Lietuvos Respublikos piliečių sprendimų vykdymo taisyklės?

Ne.

Anot Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos piliečiai nuspręsti negali.

O jis gali.

O kaip kitaip pagalvosi, pamatęs vieno ministro patvirtintą, su kitu suderintą "Sprendimų vykdymo instrukciją", skirtą ne visiems, o tik antstoliams - jie gi bet kurio Lietuvos Respublikos piliečio sprendimų nevykdo?

Perdedu?

Nemanau.

Su instrukcija susipažinau šitaip.

Pirmadienį pašto dėžutėj radau gal 10 kvadratinių centimetrų ploto lapelį. Galėjau, žinoma, jo ir nepastebėti - į pašto dėžutę primėto daug įvairių reklaminių šiukšlių ir ne visada jas kruopščiai iškuopiu. Tame lapelyje buvo atspausdintas tekstas, sakantis, jog Pasiuntinių pašto, dabar jau kito, paštininkė manęs nerado, nurodytas pašto darbo laikas ir mobilaus telefono numeris. Ir ranka tušinuku parašyta: a n s t o l i ų.

Užrašas tušinuku intriguojantis.

Paskambinau.

Atsiliepė paštininkė. Po dviejų pokalbių telefonu nusprendėm, kad geriausia bus susitikti po darbo prie jos namų.

Pabuvau Pasiuntinių pašto paštininkės pasiuntiniu, ir atsiėmiau jos nešamą-neatnešamą anstolių laišką man.

Štai jis.


Šį laišką paskaitę jame rasit jo pagrindu padėtą Teisingumo ministro patvirtintą Sprendimų vykdymo instrukciją.

Mat, vairuodamas viršijau leistiną greitį, gavau baudos, 100 Lt, popierėlį kažkur nukišau, bandžiau baudą sumokėti be jo, bet nepavyko - nežinojau įmokos kodų ar dar ko, o banko mergina irgi nežinojo. Paskui reikalą pamiršau, o sykį Kelių policijoj visas reikiamas žinias sužinojau ir baudą daugiau-mažiau sėkmingai sumokėjau.

Banko pavedimu.

Dešimt dienų anksčiau negu antstoliai parašė savo griežtą sudėtingu būdu gabenamą laišką man.

Tai parašiau anstoliams tokį laišką:

From: Eugenijus Paliokas

To: B.Palavinskiene@antstoliai.lt

Subject: Dėl jūsų 20010 05 11 laiško Nr.0171/10/02699/

Labas vakaras.

Šįvakar iš manęs namie nerandančios Pasiuntinių pašto UAB „Megatonas“ paštininkės, pats pas ją nuvykęs, atsiėmiau Jūsų 2010 05 11 laišką Nr.0171/10/02699/S, kuriame kalbate apie Vilniaus apsk. VPK KPV skirtos 100 Lt. baudos išieškojimą.

Pranešu, kad baudą sumokėjau 2010 04 30, pridedu banko mokėjimo nurodymo kopiją. Bankas, kiek suprantu, dėl penktadienio popietės, mano mokėjimą teikėsi atlikti 2010 05 03, pirmadienį.

Pridedu ir Jūsų laiško kopiją.

Prašau pranešti, kokių turite man pretenzijų.

Taip pat norėčiau sužinoti, kodėl šiais visuotinio raštingumo ir interneto laikais naudojate tokį atsilikusį ir brangų bendravimo būdą.

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas

Kitą dieną gavau atsakymą

RE: Dėl jūsų 20010 05 11 laiško Nr.0171/10/02699/S

Vilma [vilma@antstolis.lt]

To: 'Eugenijus Paliokas'

Laba diena, informuojame, jog Jūsų bauda įskaityta.

Pagarbiai

Antstolė padėjėja Vilma Kvedaravičiūtė


Ačiū.

Tik keli klausimai.

1. Ar atsakymas iš @anstolis.lt į laišką, rašytą antstolio rašte nurodytu adresu @antstoliai.lt atitinka Sprendimų vykdymo instrukciją?

2. Ar antstolio neatsakymas į mano klausimus atitinka Sprendimų vykdymo instrukciją ar bent mandagumo taisykles?

3. Ar, kiek suprantu, teisiškai pagrįstos (negi "teisiškai pagrįstos"?) 96 litų (minimalaus) dydžio mano tariamai nesumokėtos 100 Lt. baudos išeiškojimo sąnaudos (jei aš išsyk, pirmu įspėjimu, 196 Lt vietoj 100 Lt. sumoku), atitinka sveiko proto nuostatas?

Čia norėčiau priminti: visi pinigai yra paskolinti visuomenei už palūkanas. Ką tada reiškia dvigubos skolos sumos reikalavimas iš (labai gali būti, tiesiog pamiršusio skolą laiku sumokėti) kelias dienas pavėlavusio skolininko - be jokio įspėjimo? Kurlink tai veda vėluojantį ir visą visuomenę?

Beje, kaip seka iš 1 lentelės įkainių, smulkieji skolininkai verčiami mokėti ir daugiau negu dvigubai, žr. 1 eilutę, o, tarkim, skolingas milijoną daugių daugiausiai papildomai sumokės 40 tūkstančių, žr. 14 eilutę. O gal, pasiskaitęs "Sprendimų vykdymo instrukciją", "investuos į gynybą", tarkim 100 tūkstančių, ir nemokės nei milijono, nei 40 tūkstančių? Nebūna taip su sprendimų vykdymu?

4. Ar aš, pats dirbdamas antstolių nusamdyto Pasiuntinių pašto pasiuntiniu, besistengiančiu gauti sau adresuotą anstolio laišką (stengtis, ko gero, verta, nes pirmam telefono pokalby paštininkė klaidingai pranešė man grąžinusi laišką atgalios - o kas tada, gal šviežiai iškepto nusikaltėlio paieška?), ieškodamas sumokėtą baudą patvirtinačių dokumentų ir juos "nedelsdamas privalomai pristatydamas" antstoliui nepatyriau sąnaudų, kažkodėl nekompensuojamų pagal Sprendimų vykdymo instrukciją?

Atsakymų nesitikiu ir klausimų oficialiai neužduodu todėl, ir todėl.

Dar todėl.

Antstoliai tėra šito mechanizmo, varančio vertybes piramidės viršūnėn, dalis.

Gerai tos piramidės valdytojų apmokama dalis.

Toks tijūnas su bizūnu.

Ta proga pasidomėjau, iš kur jie radosi, antstoliai.

añtstolis sm. (1) DŽ, ántstolis (1) Š, J.Jabl
1. prižiūrėtojas: Aš ir vienas pats moku dirbti, manie nė kokių ántstolių nereik Plt.
2. teismo sprendimų vykdytojas: Antstolis aprašė už skolas visus gyvolius Grg. Jau ta žemė ne jo – antstolio Nmn.
3. LTR(Aln) prk. senovinėse vestuvėse – kraitvežys.

Visai nieko kartais tas antstolis būna...

O anglai apie juos iš vis keistai šneka.

Baillis.

Čia, matyt, jei be bizūno.

Iš kitos pusės, o kur jam skubėt. Už 8 valandų darbo dieną teisėtai gauni 8 x 60 = 480 litų atlygį, žr. 2 lentelės 2 eilutę.

Paskaitykit "Sprendimų vykdymo instrukciją" - ten kalbama tik apie pinigus ir apie (atimamą) turtą.

Tokie štai sprendimai Lietuvoj Tėvynėj.

Kodėl vien egzekucijos, lyg kitų žodžių nebūtų?

P.S. Panaši istorija nutiko G.Vagnoriaus laikais, kai buvau biznierius, importavau šokoladą. Tuomsyk geroji valdžia liepė sumokėti muitą gal per 20 dienų, bet, sutikus Muitinės viršninkui, galima buvo per 40 dienų (skaičiai gali būti nebetikslūs). Nuėjau, gavau viršininko sutikimą. Sumokėjau, ne per 20, o per 40. Po kelių mėnesių iš įmonės sąskaitos dingo keliasdešimt tūkstančių litų - triguba (regis) muito suma. Mat, tas Muitinės viršininko pasirašytas popierius Lietuvos Respublikos Muitinėj pradingo. Man, kaipo verslininkui, tuomsyk tai buvo didelė suma, todėl laksčiau ton muitinėn pakol radau savo įmonės popierius, užkritusius su visu aplanku už kitų popierių. Lentynoj. Tiesiog visai malonios muitinės moterys jų ten sykiu su tuo viršininko raštu nerado. Kadangi popierių radau, valdžia man tuos pinigus grąžino. Pasiėmė juos iškart ir be jokio įspėjimo, grąžino po kelių mėnesių vaikščiojimo po įstaigas ir, be jokio abejo, be jokių kompensacijų ar bent atsiprašymo.

Tai pasakoju todėl, kad, manau, dabar man nutiko lygiai tas pats. Tik kad dabar sau palankius popierius iš karto radau.

Manot, nuo G.Vagnoriaus laikų pažengėm šviesaus rytojaus keliu?

Manau, kad atvirkščiai.

Tada vagnorkių tėvas bizūno per kuprą praktiką taikė verslininkams, dabartiniai vadai - visiems. Užsižiopsojai, pamiršai - te tau dvigubai, be jokio įspėjimo!

Teisėtai - bizūnas juk tijūno!

Tokia Lietuvos Respublika man nepatinka.

NEPATINKA MAN TOKIA LIETUVA.


Kitokia Lietuva patinka.

P.S. Vieniems privalu papildomai mokėti be teismo, kitiems teismas leidžia nemokėti kas prižadėta.