2012-08-11

Naktinės personos

Padarysime viską, ko tik reikės, kad euras būtų išsaugotas.

To tikrai pakaks.

Labai aiškiai pasakyta.

Iškart kyla klausimas: kokios pasekmės gresia Lietuvai, jei euro neliks?

Išgirdęs klausimą, Lietuvos finansų sistemą prižiūrintis Lietuvos bankas atrėžia: nesiimame spekuliuoti tema „kas būtų, jeigu būtų“.

"Swedbank" kalbesnis.

Žinia...

Viskas virs litais.

O!

„Jei paskolos palūkanos yra kintamos ir susietos su tarpbankinių paskolų eurais dydžiu „Euribor“, tai, kadangi šio dydžio nebeliktų, jos būtų susietos su tarpbankinių paskolų litais dydžiu „Vilibor“, - sakė N. Mačiulis. - O su banku sutarta marža nesikeistų, ji liktų tokia pati, kokia numatyta sutartyje su banku“.

EURIBOR nebus, LIBOR nebus, o VILIBOR bus.

VILIBOR didesnis už EURIBOR, paskolų palūkanos sutartyje iškart išaugtų, bet jei "Swedbank" vyr. ekonomistas sako, kad Swedbanklandijoj reikia mažesnį keis didesniu, kaip tyčia, banko naudai, vadinasi, taip ir reikia; teisininkai keitimą įteisins.

Be problemų gyvensim, kaip lig šiolei.

Amerikos krachaborai juk neturi BOR'o.

Turi ... LIBOR'ą.......

Keletas stambių Europoje veikiančių kompanijų, pavyzdžiui, „GlaxoSmithKline“ ar „PepsiCo“, kas vakarą pasiima visus pinigus iš savo padalinių euro zonos šalyse esančių sąskaitų, o kitą rytą juos vėl perveda atgal, rašo „Reuters“.

Taip jos bando išvengti naktinių netikėtumų.

Bankininkai, pasirodo - naktinės personos...

Gali užtaisyti naktinių netikėtumų.

Pasiruošt reikia.

O Žemė apvali, ir naktis keliauja aplink ją su žvaigždėmis sykiu...

2012-08-10

Cunning King

Ne šis.

Jungtinė Karalystė karaliaus neturi, tik karalienę.

Elžbietą II lietuviškai vadinam karaliene, nors jos vyras visiškai ne karalius.

Princas.

Lietuviai jo žmoną vadintų princiene.

Prince.

Principality.

Rusiška Wiki sako, kad kunigaikštystė.

Jungtinė Kunigaikštystė...

Painiava.

Gal geriau būtų Zvonkės–Bunkės pavyzdžiu pasekti?

Išties, queen - moteris , žmona .

cotqueangaspadinė.

Bet britai tą painiavą susitvarko.

United Kingdom.

King.

Cunning king.

cunning (adj.)
early 14c., "learned, skillful," prp. of cunnen "to know" (see can (v.)). Sense of "skillfully deceitful" is probably late 14c. As a noun from c.1300. Related: Cunningly.

can (v.)
O.E. 1st & 3rd person singular present indicative of cunnan "know, have power to, be able," (also "to have carnal knowledge"), from P.Gmc. *kunnan "to be mentally able, to have learned" (cf. O.N. kenna "to know, make known," O.Fris. kanna "to recognize, admit," Ger. kennen "to know," Goth. kannjan "to make known"), from PIE root *gno- (see know). Absorbing the third sense of "to know," that of "to know how to do something" (in addition to "to know as a fact" and "to be acquainted with" something or someone). An O.E. preterite-present verb, its original p.p., couth, survived only in its negation (see uncouth), but cf. could. The prp. has spun off as cunning.

Tarpbankinė palūkanų norma LIBOR, nustatanti paskolų palūkanų normas visame pasaulyje, šiuo metu nustojo normaliai funkcionuoti ir jos reikia atsisakyti. Tai pareiškė Anglijos centrinio banko vadovas Mervynas Kingas, rašo „The Daily Telegraph“. Jis pridūrė, kad nuo finansinės krizės pradžios 2008 metais bankininkai LIBOR palūkanų normos faktiškai nebenaudoja.

Kaip tai nebenaudoja?

LIBOR nebenaudoja nuo 2008, o VILIBOR tebenaudoja?

Ant mūsų galvų šitą krokodilą juk įtaisė!


Praėjusią savaitę Didžiosios Britanijos vyriausybė ėmėsi svarstyti galimybę pakeisti bendros palūkanų normos nustatymo procedūrą. Imtis tokių priemonių nuspręsta po primygtinų visuomenės reikalavimų sukurti skaidresnę ir tinkamesnę palūkanų normų sistemą.

Birželio pabaigoje dėl machinacijų su LIBOR palūkanų normomis buvo apkaltintas vienas svarbiausių Anglijos bankų „Barclays“. Vėliau imta tirti ir kitų bankų, nustatančių LIBOR, veiklą. Po garsiai nuskambėjusio skandalo iš pradžių atsistatydino „Barclays“ direktorių tarybos pirmininkas Marcusas Agiusas, vėliau - „Barclays“ generalinis direktorius Bobas Diamondas. Pastarasis apkaltino Anglijos centrinį banką prisidėjus prie machinacijų.

Bankams, įsipainiojusiems į manipuliacijas palūkanų normomis, gresia didelės baudos. Bendri jų nuostoliai gali siekti iki 22 mlrd. dolerių.

Cunning King.

Kuningas – ne kuningas...

Ką čia tos baudos ... vis tiek tų LIBOR taisyklių senai nieks nebesilaiko...

Tik mulkiai=visuomenė bankininkų padorumu vis dar tiki...

Pinokiai...

Gal kuoktelėjo?

Skandalo tyrimas gali užtrukti keletą metų.

What's about a fair trial, by the way?

Machiavellian (adj.)
"cunning, deceitful, unscrupulous," 1570s, from Niccolo Machiavelli (1469-1527), Florentine statesman and author of "Del Principe," a work advising rulers to place advantage above morality. A word of abuse in English well before his works were translated ("The Discourses" 1636, "The Prince" 1640), in part because his books were Indexed by the Church, in part because of French attacks on him (e.g. Gentillet's, translated into English 1602).

A work advising rulers to place advantage above morality.

2012-08-09

Kryžius

Baltaodžius aukštinantis jų tautietis išžudė sikhų bendruomenės narius.

Daugiatautės Amerikos tautos tautietis šaudė, savo tautiečius.

Sikhus.

Įvykis tarptautinės svarbos.

Visų mūsų pastangų reikia norint tokį mazgą atrišti, tokią priešpriešą užglaistyti.

Prieš 14 metų vyras tarnavo JAV armijoje psichologinių operacijų specialistu, o kai už nusižengimus buvo atleistas, susižavėjo baltųjų viršenybės šalininkų idėjomis.

JAV pareigūnai yra aptikę bent vieną W.M.Page’o nuotrauką, kurioje ant jo kairės rankos matyti ištatuiruotas keltų kryžius ir skaičius „14” – tokius simbolius tatuiruojasi baltųjų viršenybės judėjimo nariai.

Išėjau miškan grybaut ir, ant lietuviaangliško dabar jau liežuvio šnekant, radau bent vieną musmirę.

Keltų kryžius.

Toks beveik.

Keltų kryžius negeras, baltaodžius aukštinantis.

Lotyniškas kryžius geras.

Tiko Jėzui nukryžiuoti.

Kryžių karams tiko.

Tinka.

Ku Kluks Klanui tiko, gal ir tebetinka.

"Kabantis ant medžio" Biblijoje dar laikomas prakeiktu Dievo (Įst 21, 23).

Ir keltams krikštyti tiko.

Šv. Patricius pritaisė gerą krikščionišką kryžių prie saulutės, padirbo negerą keltišką kryžių.

Kryžius.

Saulė.

2012-08-07

Persia, London

Klaipėdos teismas neteisingas, o Londono - teisingas, sako teismus teisiantis.

Kiek jis žino, "Vakarų kultūrose dešinę švysteli aptartu stiliumi, esant pasaulinių tele- ir kino kompanijų objektyve, tik ančiukas Donaldas, komediantai profesionalai arba prisijaukinti karveliai (filme „The Producers“, karvelidėje, neonacio įrengtoje ant dangoraižio stogo)".

Britų teisėsaugininkai nusimano, kas yra fair trial (teisingas teismas).

"Fair trial" būčiau išvertęs kaip "sąžiningą bandymą".

Gal Right to a fair trial reiškia teisę į atsitiktinį kablelio dėjimą sakinyje "paleisti negalima bausti"?

Panašiai kaip kauliuko metimą?

trial
mid-15c., "act or process of testing," from Anglo-Fr. trial, noun formed from triet "to try" (see try). Sense of "examining and deciding a case in a court of law" is first recorded 1570s; extended to any ordeal by 1590s. As an adj. phrase, trial-and-error is recorded from 1806. Trial balloon (1939) is congnate of French ballon d'essai.

try (v.)
c.1300, "examine judiciously, sit in judgment of," from Anglo-Fr. trier (late 13c.), from O.Fr. trier "to pick out, cull" (12c.), from Gallo-Romance *triare, of unknown origin. The ground sense is "separate out (the good) by examination." Meaning "to test" is first recorded mid-14c.; that of "attempt to do" is from early 14c. Sense of "to subject to some strain" (of patience, endurance, etc.) is recorded from 1530s. Trying "distressing" is first attested 1718. To try (something) on for size in the figurative sense is recorded from 1956.

fair trial - aequum iudicium, ignari

iudi

unaware

Gal be reikalo noriu, kad teismas ne tik "vykdytų teisingumą", bet ir būtų teisingas...

Triare...

Triaria

Tiara (gr. τιάρα, senovinis persų galvos apdangalas) – triguba karūna, išskirtinas aukštas kiaušinio formos Romos popiežių galvos apdangalas, viršuje turintis nedidelį kryžių, užpakalinėje pusėje nuo tiaros leidžiasi dvi juostos.

Senovės graikų literatūroje tiara vadinamas persų galvos apdangalas iš vilnos, turėjęs nupjauto kūgio formą.
Tiara taip pat vadinta persų valdovo karūna.

Persija, civilizacija iš ten.

Londonas, civilizacijos galios centras.

Mozės šalies teismas teisingas, o bėdžių šalies - ne.

Tiara, triguba karūna.

Troika.

Trys.

Du gali ir nenuteisti.

The umpire is a most unhappy man...

лат. triregnum («троецарствие»), например, как выражения власти папы над небесами, землёй и адом.

В средние века тройная корона папы толкуется как символ власти над тремя сферами — небом, землёй и подземным миром или над тремя классическими частями земли: Азией, Африкой, Европой (заселёнными потомками Ноя: Сима, Иафета и Хама).

EuropojChamas...

Viešpatie, pasigailėk!

Persia, London.

Living On My Own.

Pasubinotai

Stanislovas Riauba - vienas iškiliausių Žemaitijos krašto XX a. antros pusės dievdirbių, daugelio ir filosofu vadintas.

pažinojęs šią istoriją papasakojo.

Atvažiavo pas Stasį Riaubą anais, tarybiniais, laikais poetas, tuo metu labai pagerbtas, ir Lietuvos TSR, ir TSRS.

O dabar primirštas; užmirštas, galima sakyt.

Atsivežė butelį, šnekasi abudu.

– Kuom dirbi? – klausia poeto dievdirbys.

Ir pats užbaigia kažinkodėl atsiradusią pauzę:

– Matau, valdžios pasubinotu...

Poeto sprandas nuraudo — pasakotojas mena, bet nieko jisai nesakė, nutylėjo, mat, lyg tyčia, anos, dabar sovietine vadinamos, valdžios organo deputatu tuomsyk buvo, Kremliaus nabobu.

pasubinõtas sm. (2) šnek.
1. vystyklas, klojamas po mažo vaiko užpakaliu: Vaikas sušlapo, reik pasubinõtą pakeisti Up.
2. Als, Kal menk. tarnas, pagalbininkas: Ana nieko nedirba, tur daug pasubinõtų J.
3. menk. pataikūnas, padlaižys: Ir tu mun būk toks pasubinõtas! Up. Su tuo pasubinotù mažai tesusišelpsi: ans visims lygiai geras Plt.

Manot, dabar tai jau nebėr pasubinotų?

Yr.

Vat, jei savivalda būtų...

2012-08-05

Nacizmas angliškai

Nacis.

???

Ne nacis.

Maskuotė.

While Lenin, Trotsky, and the rest were publicly condemning ‘capitalism’, they were being financed by the Brotherhood bankers of Wall Street and London, the same people who would later support Hitler.

Секретные документы британского военного кабинета сейчас открыты, и в них есть аргумент, с помощью которого Томпсон склонил британское правительство к пробольшевистской политике. В это время премьер-министром Великобритании был Дэвид Ллойд Джордж.

МакКормик рассказывает, что в 1917 году Д. Ллойд Джордж увяз «слишком глубоко в болоте международных махинаций с оружием, чтобы оставаться свободным деятелем», и был многим обязан международному торговцу оружием сэру Бэзилу Захарову, который составил себе значительное состояние, продавая оружие обеим сторонам в нескольких войнах.

He believed Hitler was "the George Washington of Germany ".

Betgi čia ne kokie nors raudonkakliai lietuviai Londono Olimpinėse žaidynėse, tiesa?

Tie tai tegul bijo „papulti ant babkių“.

Kai kurie istorikai ir autoritarinį prezidento Antano Smetonos, simpatizavusio Mussolini idėjoms, valdymo periodą linkę vadinti fašistiniu.

Fašistai tie lietuviai, girdėjom...

O ar girdėjot apie angliškąjį fašizmą?

Britų futbolo rinktinė Hitlerio laikų Berlyne.

Olimpiečio pasisveikinimas.

Mėmelis


Senasis Klaipėdos pavadinimas yra hidroniminės kilmės. Manoma, kad vietinės baltų gentys (skalviai ir galbūt kuršiai) šitaip vadino Nemuno tėkmę žemupyje, o Vokiečių ordinas šį pavadinimą tik perėmė. Piliai ir miestui toks vardas buvo suteiktas, kadangi manyta Marių sąsmauką ties Dangės upe esant Nemuno žiotimis.

Senasis pavadinimas.

Senovė.

Miesto pradžia laikomi 1252 metai. Tuomet Dangės upės žiotyse Livonijos ordinas ir Kuršo vyskupas nusiaubė gyvenvietę ir jos vietoje pastatė Memelburgo pilį, prie kurios kūrėsi miestas.

Ačiū 0rdinui ir vyskupui.

O tai gyvenvietėj visi gyvi buvo gyventojai, gyveno sau.

Nuobodu.

Siaubo filmų iš Amerikos taigi neatveždavo tada.

Tai vyskupas su krikščionimis pagalbininkais livoniečiais parodė natūroj, nusiaubė.

Du trečdaliai pilies ir miesto turėjo priklausyti Ordinui, o likęs trečdalis - Kuršo vyskupui.

Toks tikėjimas, mat.

Tuomsyk įsikūrė miestas, kame miesčionys ėmė mieštis.

Mišiosna vaikščiot.

Kultūra.

Dabartinėje Lietuvos teritorijoje Klaipėda yra pirmasis miestas, gavęs savivaldos teises.

Iš pavergėjų gavo.

Klausimas 2012-08-03 14:01
kokio amžiaus buvo du vokiečiai, kurie smėlio duobėje būdami sugalvojo smėlio dėžės pavadinimą?

gintare 2012-08-05 02:55
kaip fainai...

Smėlis mūsų galvose 2012-08-05 10:08
Nuo pirmųjų mūsų eros amžių dabartinės Klaipėdos teritorijoje lokalizuojamos kuršių gyvenvietės. Miesto pradžia laikomi 1252 metai. Tuomet Dangės upės žiotyse Livonijos ordinas ir Kuršo vyskupas nusiaubė gyvenvietę ir jos vietoje pastatė Memelburgo pilį, prie kurios kūrėsi miestas. 1258 m. suteiktos Liubeko miesto teisės. Klaipėda (vokiškas pavadinimas Memel, Memela, Mimela ir kt.) planuota kaip Kuršo regiono ir vyskupystės centras, bet faktiškai juo niekad netapo dėl nuolatinių aplinkinių genčių puldinėjimų.

Aplinkiniai - tai mes.

Gentys.

Senasis Klaipėdos pavadinimas Memel yra hidroniminės kilmės. Manoma, kad vietinės baltų gentys (skalviai ir galbūt kuršiai) šitaip vadino Nemuno tėkmę žemupyje, o Vokiečių ordinas šį pavadinimą tik perėmė. Piliai ir miestui toks vardas buvo suteiktas, kadangi manyta Marių sąsmauką ties Dangės upe esant Nemuno žiotimis.

Naujojo, dabartinio Nemuno.

Susimovė...

mėmė b. menkinamai apykvailis, lėtas žmogus, žioplys: Su tokiu mėme nesusikalbėsi. Tyli kaip mėmė.

mėmẽlė scom. (2) žr. mėmė: Sėdi kai mėmẽlė i praūturt bijo Ml. Ė, jis toks mėmẽlė Klvr.

mė́melis sm. (1) Grz, Rm, Krkn žr. mėmė: Svaitiniúo[ja] tas mė́melis – ne teip buvo, ne teip būs Šts. Tas mė́melis negali surasti kelio namo Stč. Eik, tu mė́meli! Ds.

Ne tas mėmė, katras ėmė, ale katras davė.