2021-11-25

„Twitter“ Tweets From Bostwana


J. Dorsey „Twitter“ vadovu tapo 2007-aisiais, bet 2008...

Jack Dorsey? Jack Dorsey became involved in web development as a college student, founding the Twitter social networking site in 2006. Since that time, Dorsey has served as CEO ...

Kaip teigiama viešame Botsvanos vyriausybės pareiškime, naujoji mutacija pirmą kartą buvo aptikta keturiems žmonėms, gavusiems abi COVID-19 vakcinos dozes.


2021-11-24

Creepy IšKrypę

creep

From Middle English crepen, from Old English crēopan (to creep, crawl), from Proto-West Germanic *kreupan, from Proto-Germanic *kreupaną (to twist, creep), from Proto-Indo-European *gerb- (to turn, wind). Cognate with West Frisian krippekrûpeWest Frisian crjippa (to creep)Low German krepen and krupenDutch kruipen (to creep, crawl)Middle High German kriefen (to creep)Danish krybe (to creep)Norwegian krype (to creep)Swedish krypa (to creep, crawl)Icelandic krjúpa (to stoop).

The noun is derived from the verb.

Baisu?2021-11-23

ProFesija Ar Amatas?

 

aGal amatas - geriau?


Antraštė:
amatas
Straipsnelis:
Ide. kalbose nėra paveldėtų giminiškų žodžių grupės, kurioje žodžiai reikštų ‘amatas apskritai’ ar kokį konkretų amatą ar amatininko pavadinimą, išskyrus gr. τέκτων, skr. takṣan-, av. tašan-, kurie atspindi ide. žodį reikšme ‘statytojas’ ar ‘dailidė’. Žodžiai, reiškiantys amatą apskritai, paprastai yra bendrašakniai su žodžiais ‘darbas’, ‘talentas’, ‘užsiėmimas’ arba net sutampa su jais. Lie. amatas, la. amats < v. v. ž. am(m)et ‘vieta, pareigos’ giminiškas s. v. a. ambahti ‘paslauga’ : s. v. a. ambaht ‘tarnas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 583

Cognate with Latvian amats, both borrowed from a Germanic language, c.f. German Amt (office; post).amateur - mėgėjas

Tai žulikėliai - ratuką apsuko:)2021-11-22

Žydų Dievas Elah

 

Elah is used to describe both pagan gods and the Abrahamic God.

Elah may refer to:


Elah (אֱלָהAramaicܐܠܗ‎; pl. "Elim or Elohim") is the Aramaic word for God and the absolute singular form of ܐܲܠܵܗܵܐʾalāhā. The origin of the word is from Proto-Semitic ʔil and is thus cognate to the HebrewArabicAkkadian, and other Semitic languages' words for god. Elah is found in the Tanakh in the books of EzraJeremiah (Jeremiah 10:11,[77] the only verse in the entire book written in Aramaic),[78] and DanielElah is used to describe both pagan gods and the Abrahamic God.

The word 'Elah (إله) is also an Arabic word meaning god. The word is etymologically related to Allah which is a contraction of الله or الٱِلٰه (ʾal- ʾilāh), literally meaning "the God", and is used for the Abrahamic God by Arabic-speaking Jews, Christians, Muslims, and sometimes other monotheistic religions.

  • Elah Yisrael, God of Israel (Ezra 5:1)
  • Elah Yerushelem, God of Jerusalem (Ezra 7:19)
  • Elah Shemaya, God of Heaven (Ezra 7:23)
  • Elah-avahati, God of my fathers, (Daniel 2:23)
  • Elah Elahin, God of gods (Daniel 2:47)Beje, pasiskaitykim (Machine/Hebrajų) bei pasiklausykim (Elah/Arabų) vertimų (spauskit garsiakalbių ženklelius).Mokiniai paklausė Jėzų: „Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“

Jis atsakė: „Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atstatyti. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus“.

Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt
LGBT In 1948


Look:


15 years  to Universal Declaration of Human Rights in 1963.

Find at https://www.stampworld.com/en/stamps/USSR/Postage%20stamps/1960-1969?year=1963

LGBT exist since 1990s:

LGBT is an initialism that stands for lesbiangaybisexual, and transgender. In use since the 1990s...

So...

LGBT Stole Flag Of  Universal Declaration Of Human Rights!