2013-07-06

Povas

Bene ryškiausiu ir žiūrovus labiausiais nustebinusiu akcentu tapo stilizuotame narve uždarytas povas, kuris visais laikais buvo laikomas karališkuoju, sėkmę nešančiu paukščiu.

Narvas karaliams.

Valstybės diena

Lietuvos

karalius

Vienintelis, turėjęs svetimųjų karūną.

Mes pagalvosime apie jūsų pasiūlymą pirkti mūsų žemę...

pinigus pirkti.

"Jam žemė – ne brolis, o priešas, ir jis eina pirmyn, ją užkariaudamas. Jis palieka tėvų kapus ir dėl to nesijaudina. Jis pagrobia žemę iš savo vaikų ir jaučiasi ramus. Jis užmiršta tėvų kapus ir savo vaikų teises. Jis į Motiną žemę ir į Brolį dangų žiūri kaip į daiktus, kuriuos galima pirkti, vogti, parduoti kaip avį ar spalvotus karolius. Jo godumas suryja žemę ir po savęs jis palieka dykumą."

2013-07-05

Jesuit Paranoia

Jėzuitas ES prezidentas, jėzuitas vadovauja ECB, o popiežius irgi jėzuitas.

Visi trys.

Prezidentė, gavusi juodąjį diržą jėzuitų kontroliuojamame universitete.

Lietuvos prisistatymas Europai pirmininkavimo pradžios proga surengtas, lyg tyčia, Vilniaus universitete, įkurtame jėzuitų, pakviestų kovoti su reformacija.

Jesuit Paranoia.

P.S. Šiandien, 2014 05 31 pastebėjau, kad airių jėzuitų tinklalapis pradingo; teko susiieškot archyve:

Paveikslėlio viršuje, kaip matot, 2013 metų Vasario 16-ta.  

Čia įkelkit

http://www.amdg.ie/2011/12/07/four-alumni/ 

ir rasit 2013 metų Vasario 16-tą, spūstelkit ją. 

Koks sutapimas... 

O štai dar vienas paranojikas

Be kaukių

Pacituosiu.

Mes ištvirkinsime jūsų sūnus, jūsų paiko vyriškumo, seklių svajonių ir vulgaraus melo vaizdinį. Mes sugundysime juos jūsų mokyklose, bendrabučiuose, sporto salėse, persirengimo kambariuose, sporto arenose, seminarijose, jaunimo grupėse, teatro užkulisiuose ir kareivinėse, sunkvežimių stovėjimo aikštelėse, jūsų vien vyrams skirtuose klubuose ir kongreso rūmuose; visur, kur tiktai vyrai susitinka su vyrais. Mes pakeisime jūsų vaikus pagal savo pavyzdį, ir jie šliaužios prieš mus ir mumis žavėsis.

Moterys, jūs šaukiatės laisvės? Sakote, kad vyrai jūsų nebetenkina, kad per juos vienos bėdos? Mes, kurie matome vyro tikrąjį veidą, pažįstame vyrišką kūną, paimsime jūsų vyrus iš jūsų. Mes suteiksime jiems naujų pramogų, mes išmokysime juos gyventi, mes apkabinsime juos verkiančius. Jūs sakote, kad verčiau gyventumėte viena su kita nei su vyrais? Ką gi, eikite ir gyvenkite kartu. O mes jūsų vyrams suteiksime tokių malonumų, kokių jie dar niekuomet nepatyrė. Todėl, kad mes patys esame vyrai, todėl, kad tik vyras gali žinoti, ko kitam vyrui reikia. Tik vyras gali giliai suprasti kito vyro jausmus, kito vyro protą ir kūną.

Visi įstatymai, draudžiantys homoseksualius veiksmus, bus panaikinti. Vietoj to bus sukurta teisinė praktika, skatinanti meilę tarp vyrų.

Visi homoseksualai turi laikytis išvien, kaip broliai; surišti kūrybos ir filosofijos, susiję socialiai, politiškai ir finansiškai. Tik taip mes parodysim, ką galim, mūsų heteroseksualiam priešui.

Tik pabandykit pavadinti mus pyderais, išsidirbinėtojais ar keistais, – mes smogsim jums tiesiai į jūsų bailias širdis ir pasimėgaudami žengsim per jūsų paniekos vertus negyvus kūnus.

Mes rašysim eiles apie vyrų meilę vyrams, mes kursime spektaklius, kuriuose vyrai glamonėsis atvirai, mes sukursime filmus apie herojiškų vyrų tarpusavio meilę ir išstumsime visą tą pigų, paviršutinišką, sentimentalų, nesubrendėlišką veblenimą apie heteroseksualias aistras, kurios dabar yra užvaldžiusios kino ekranus. Mes sukursime statulas, vaizduojančias gražius jaunuolius, išvaizdžius ir atletiškus, ir pristatysime jų jūsų parkuose, aikštėse ir salėse. Pasaulio muziejus užpildys paveikslai, vaizduojantys grakščius nuogus vaikinus.

Mūsų rašytojai ir menininkai įves meilę tarp vyrų į madą ir netgi pavers ją privalomu geru tonu. Mums tai pavyks, nes esame įgudę kurti stilių. Heteroseksualius ryšius mes paversime šmaikštavimo ir pašaipos objektu, o niekas už mus nėra geriau įvaldęs šio patyčių meno.

Mes demaskuosime galinguosius homoseksualus, kurie vis dar apsimeta heteroseksualais. Būsite priblokšti ir pakraupę, kai paaiškės, kad jūsų prezidentai ir jų sūnūs, jūsų pramonininkai, senatoriai, merai, generolai, sportininkai, kino žvaigždės, televizijos asmenybės, visuomenės lyderiai ir dvasininkai nėra tokie saugiai pažįstami buržuaziniai heteroseksualai, kokiais juos laikėte iki šiol. Mes esame visur; mes infiltravomės į jūsų luomus. Pasisaugokite, kalbėdami apie homoseksualus, nes mes visuomet galime būti tarp jūsų. Gal mes sėdime priešais jus prie stalo, o gal net miegame vienoje lovoje...

Jokių kompromisų nebus. Mes jums ne kokie viduriniosios klasės bestuburiai. Dėl savo aukštų proto gebėjimų mes iš prigimties esame žmonių rasės aristokratija. O aštrus aristokratiškas protas nepripažįsta nuolaidų. Ištremsime visus, kurie mėgins mums priešintis.

Mes sukursime skaitlingas privačias armijas, kaip Mishima, ir sutriuškinsime jus. Mes nugalėsime pasaulį, nes homoseksualios meilės ir garbės įkvėpti ir sujungti kariai yra tokie pat nenugalimi, kaip Senovės Graikijos kovotojai.

Šeima bus panaikinta, nes ji yra tikrasis melo, išdavystės, vidutinybės, veidmainystės ir smurto šaltinis. Šeima, kuri tik varžo vaizduotę ir iškraipo laisvą valią, turi liautis egzistavusi. Tobuli berniukai bus pradedami ir auginami genetinėse laboratorijose. Jie augs drauge būriais, prižiūrimi ir mokomi homoseksualių eruditų.

Visos bažnyčios, kurios mus smerkia, bus uždarytos. Vieninteliai mūsų dievai – gražūs jauni vyrai. Mes išpažįstame grožio kultą, moralinio ir estetinio. Visa, kas bjauru, vulgaru ir banalu bus pasmerkta. Mums svetimos viduriniosios klasės heteroseksualios taisyklės, todėl mes laisvi gyventi pagal savą grynos vaizduotės diktatą. Ir to, kas per daug, mums negana.

Tobula būsimoji visuomenė bus valdoma elito, sudaryto iš gėjų poetų. Vienas svarbiausių reikalavimų norinčiam užimti galios poziciją naujoje homoerotinėje visuomenėje bus ištikimybė graikiškai aistrai. Bet kuris vyras, susitepęs heteroseksualia aistra, bus savaime pašalinamas iš bet kokios įtakingos pozicijos. Visi vyriškos lyties atstovai, kurie turės kvailumo pasilikti heteroseksualiais, bus teisiami homoseksualų teismuose ir privalės tapti nematomais žmonėmis.

Mes perrašysime istoriją, kurią jūs užtvindėte ir sujaukėte savo heteroseksualiais prasimanymais ir iškraipymais. Mes parodysime, kad didieji vadai ir mąstytojai, lėmę pasaulio likimą, buvo homoseksualūs. Mes įrodysime, kad homoseksualumas, protas ir vaizduotė yra neatskiriamai susiję, o homoseksualumas yra tikroji žmogaus kilnumo ir grožio sąlyga.

Mes pasieksime pergalę, nes mus kursto apmaudo aistra, kylanti iš amžius trunkančios priespaudos, kurią kenčiame, priversti apsiriboti primityviais vaidmenimis jūsų bukuose heteroseksualiuose spektakliuose. Gana. Mes taip pat mokame šaudyti ir kautis revoliucijos barikadose.

Drebėkite, heteroseksualios kiaulės, nes mes ateiname be kaukių.

Tekstas iš "Gyvulių ūkio".

Ar vėl pastatėm stalinietišką socializmą?

Žmogaus teisių žinovas, advokatas J.C. fon Krempach atidžiai ištyrė ILGA (International Gay and Lesbian Association – Europe - Tarptautinės gėjų ir lesbiečių asociacijos Europoje) finansavimo šaltinius ir padarė išvadą, kad didžioji dalis šios organizacijos finansų yra valstybinės (t.y. iš visų mokesčių mokėtojų surinktos) lėšos. Pagrindiniai ILGA donatoriai pasirodė besą Europos komisija (1 milijonas eurų) ir Danijos vyriausybė (dar 334 000 eurų). Visas organizacijos biudžetas – 1 950 000 eurų. Kiti donatoriai – George Soros, Sigrid Rausig ir dar vienas anonimas.

ILGA finansavimo klausimas iškilo dėl to, kad jau kelintą kartą ši organizacija kreipiasi į Jungtinių tautų nevyriausybinių organizacijų komitetą, prašydama akreditacijos. Tačiau pagal NGO nuostatus, nevyriausybine organizacija galima pripažinti tik tokią, kuri gali parodyti legalius nevyriausybinius finansavimo šaltinius iš ne pelno siekiančių organizacijų bei privačių asmenų ir kuriai vyriausybinis finansavimas nėra pagrindinis.

Tačiau Jungtinių tautų komisija ILGA prašymus atmeta ne vien dėl to.

ILGA persekioja gana rimti įtarimai dėl ryšių su pedofilų gaujomis.

Taigi, tiems būriams „ambasadorių“, kurie čia ketina važiuoti ir mokyti mus tolerancijos, galima užduoti keletą paprastų klausimų – Ar jie mano, kad ryšiai su pedofilų gaujomis nėra kliūtis organizacijai gauti Europos Komisijos paramą?

Kas atsakingas už tokį Europos Komisijos dosnumą?

Gal taupymas jau seniai galioja tik paprastiems heteroseksualams?

O gal tolerancijos ribos eilinį kartą tylomis buvo praplėstos ir netrukus sulauksime konvencijos, ginančios tvirkintojų teises?

Kodėl toks pavadinimas?

Jie taip nesielgia.

Regis, ne tik terminologiją gavomcivilizatorių.

Dar ir teisėtvarką gavom.

Liepos 6 d. 11 val. Ukmergėje

6 d. 11 val. Lietuvos praeities tyrėjų susitikimas „Indoeuropiečiai ir pirmojo rašto atsiradimas“ (maž. salė).
Telefonai pasiteiravimui
8 613 704356 Gintaras
8 340 63453 Rasa

6 d. 18 val. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena - VIII - oji Aukštaitijos regiono sutartinių šventė "Sutarjiela".


Jau esame turtingi

Lrytas.lt užvakarykščias rašinys:

Turtuolių klube Lietuvai dar nėra vietos
.

Vakar gi mūsų informuotojas pranešė, kad reikalai pasitaisė:

Lietuva ir Latvija tapo turtingomis šalimis.

Apie turtingąjį Liuksemburgą daug nepasakojo.

Turtuolių klubu, kažkodėl, vadina Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją, kurios ištakos siekia 1948 m., kai buvo įkurta Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OECC), vadovaujama Roberto Maržolino Maršalo plano vykdymui Europoje po antrojo pasaulinio karo.

Todėl?

Turtingas finansininkas E. de Rothschildas moka mokesčius „gera valia", ir gal ir ne be pagrindo savo laikrašty rašo turtingiausiu Prancūzijoje vyru vadinamam Bernard’ui Arnault, susirūpinusiam dėl socialistų ketinimų įvesti net 75 proc. pajamų mokestį daugiausiai uždirbantiems: „Dink, turtingas idiote!“.

Į kurį iš jų mes panašesni?

2013-07-03

Buvom patekę į NBA

Lyg ir buvom patekę į NBA...

Lietuva įsiveržė į pasaulio mokslinių tyrimų lygą!

IBM su Lietuvos ūkio bei švietimo ir mokslo ministrais pasirašė penkerių metų jungtinės veiklos sutartį....bet ... šis susitarimas nepadėjo išspręsti dar vienos šalies mokslo problemos - mokslo komercinimo...„Kiek aš žinau, istorija tokia, kad buvo pasirašyta sutartis su finansiniais įsipareigojimais, o finansiniai šaltiniai nebuvo užtikrinti, po to (po ko?) jie nebuvo rasti“, - komentavo ministras.

Kiek jis žino...


Centrui buvo žadama kasmet skirti po 40 mln. litų, arba 200 mln. litų per penkerius metus.

Kas tokie žadėjo?

Tie, kas pernai vien palūkanų sumokėjo 2,1 mlrd. Lt.

Neradom finansinio šaltinio...


Jėzuitiška Europos moralė

Jėzuitiška moralė Europoj.


Kaip?

P.S.
Bolivija buvo trečioji po Brazilijos ir Argentinos, pripažinusi Palestiną.

The illegal we do immediately; the unconstitutional takes a little longer.  
                                                  New York Times, Oct. 28, 1973

Mes pasiruošę


Mūsų Prezidentė Dalia Grybauskaitė Strasbūre, Europos parlamente, kurio pirmininkas neturi net vidurinio išsilavinimo, oficialiai pradėjo pirmininkavimą ES Tarybai.

Nežiūri tas neišsilavinęs pirmininkas tvarkos savo darbo vietoj.
 

Britai kur?

„Po penkerių ekonominio sunkmečio metų Europos žmonės laukia realių rezultatų." - sakė vienerius to sunkmečio metus buvusi ES Finansinio programavimo ir biudžeto komisare tuomsyk apie jokį sunkmetį Europoje nė žodžiu neužsiminusi mūsų tada tik būsimoji Prezidentė.

Štai koks svarbiausiuoju deklaruojamas šiandien per "Klasikos" radiją išgirstas Lietuvos pirmininkavimo prioritetas:

Lietuva stengsis užtikrinti finansinį stabilumą - tai vienas esminių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų. Finansinio stabilumo bus siekiama stiprinant ekonominę ir pinigų sąjungą bei kuriant bankų sąjungą.

Šitaip sako savo bankus prateriojusios ir svetimųjų bankams nusilenkusios valstybės vadovė.

Šalies, kurios centriniu kažkodėl vadinamas bankas savo skaičius dengia skaičiais.

Kam tada kritikuot už teisybę?

Taigi.

Ne viskas taip jau ir blogai.

Pirmininkausim Europoj iki 2014 metų sausio 1 d.

Dabartinis Trejetas - Airija, Lietuva ir Graikija - ES teisėkūros procesui vadovaus nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 metų birželio 30 dienos.

P.S. D. Grybauskaitė Seime paskelbė pirmininkavimo pradžią: „Esame pasiruošę”.

Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai ypatingas dėmesys turi tekti finansiniostabilumo užtikrinimui, iš Seimo tribūnos teigė šalies vadovė Dalia Grybauskaitė.

„Lietuviai nuo seno buvo svetingi žmonės, mes nuoširdžiai ruošėmės, kad svečiai jaustųsi kaip namie”, - teigė šalies vadovė.

Ji taip pat pabrėžė, jog „ekonominė ir energetinė konkurencija šiandien kelia daugiau klausimų, nei ES gali atsakyti“, o valstybės Azijoje ir Lotynų Amerikoje meta iššūkį Europai.


Pasak prezidentės, viena iš to priežasčių - nekonkurencinga energetinių išteklių kaina visoje Europoje.

Tikime solidaria ir subsidiaria Europa.

Žodžio laisvė ir teisingumas

Pradėjom pirmininkauti, pagaliau.

Prancūzijos prezidentas François Hollande’as vakar paragino Europos Sąjungą laikytis vienos pozicijos dėl kaltinimų, kad Vašingtonas šnipinėja savo sąjungininkus.

„Europa privalo turėti koordinuotą, bendrą poziciją dėl reikalavimų, kuriuos turime pasiekti, ir paaiškinimų, kurių turime prašyti”, – F. Hollande’as sakė po susitikimo Paryžiuje su Lietuvos, kuri šiuo metu pirmininkauja ES, prezidente Dalia Grybauskaite.

F. Hollande’as dar pirmadienį perspėjo, kad tokia informacija kelia pavojų deryboms dėl svarbios JAV ir ES laisvosios prekybos sutarties kitą savaitę.

Tiesa, D. Grybauskaitė, nors ir pripažinusi, kad pranešimai apie JAV šnipinėjimą Europoje kelia susirūpinimą, pareiškė, jog derybos dėl prekybos sutarties yra atskiras klausimas, dėl kurio jau sutarta anksčiau.

...

Jungtinėse Amerikos Valstijose juk garantuojama žodžio laisvė, ar ne?

Amerikiečių kariai, dislokuoti Afganistane ir JAV bazėse Artimuosiuose Rytuose bei Pietų Azijoje, šiuo metu atkirsti nuo galimybės naršyti dienraščio „The Guardian”, kuris pirmasis paskelbė E. Snowdeno nutekintus slaptus duomenis, tinklalapyje.

Nors Pentagonas praėjusią savaitę teigė, kad blokuojama tik dalis tinklalapio – „palaikant higieną tinkle”, dar vakar nebuvo įmanoma apskritai atsiversti portalo.


2010-aisiais kariškiai negalėjo naršyti dienraščių „The New York Times”, „The Guardian”, „El Pais”, „Le Monde” ir „Der Spiegel” svetainėse.

Visi šie tinklalapiai tuo metu skelbė „WikiLeaks” paviešintą slaptą JAV diplomatų susirašinėjimą.

 Tai žinoma - dar sumažės kariškių drąsa...

...

 Jungtinėse Amerikos Valstijose juk garantuojamas ir teisingumas, tiesa?

Tėvas netiki, kad E. Snowdenas būtų teisiamas sąžiningai, jei vis dėlto būtų sugrąžintas ar pats nuspręstų grįžti į JAV.

"... nors ir norėčiau padėti sūnui, teisininkai kainuoja tiek daug, kad mūsų šeima žlugtų finansiškai”, – sakė L. Snowdenas.  

Ką jau kitiems kalbėt.

2013-07-02

Nesilaiko įstatymo

Per metus daugiau nei dvigubai padidėjo skaičius gyventojų, kurie bendrą šalies ekonominę padėtį vertina optimistiškai.

2012 m. vos 9 proc. lietuvių ekonominę situaciją įvertino kaip gerą bent iš dalies, šiemet šis rodiklis pakilo iki (net!) 19 proc. 

Tuo tarpu vertindami savo asmeninius finansus, Lietuvos gyventojai yra daug atsargesni - net 53 proc. teigia, jog jų asmeninė finansinė padėtis artimiausiu metu nė kiek nesikeis.

...palankiausiai savo finansinės padėties perspektyvas vertina jaunimas, tačiau, palyginti su 2012 m., net keturis kartus daugiau vidutinio amžiaus žmonių tikisi, kad artimiausiu metu jų kišenės papilnės.

Tačiau jei pernai tarp vyresnių žmonių optimistų beveik nebuvo, tai šiemet jų skaičius išaugo net 300 proc.

Vis dėlto net ir jausdami ekonomikos atsigavimą Lietuvos gyventojai pinigų leisti neskuba.

Pozityviai nuteikia tai, kad per metus trečdaliu padaugėjo žmonių, susilaikančių nuo išlaidų alkoholiui, ir tokių jau yra penktadalis. 

Dešimtadalis gyventojų linkę susilaikyti nuo išlaidų įvairiems gaiviesiems gėrimams.

Šitokius tekstus paskelbė ELTA ir lrytas.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VISUOMENĖS INFORMAVIMO
Į S T A T Y M A S

16 straipsnis. Nuomonių įvairovės visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimas
1. Gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių.
2. Skelbiant viešosios nuomonės tyrimo rezultatus, turi būti nurodoma, kas atliko tyrimus, kiek šie tyrimai yra statistiškai patikimi (nurodant tyrimų imtį ir galimą paklaidą).


ELTA ir lrytas.lt nesilaiko įstatymo.

Propaganda nesilaikant geriau skamba.51 straipsnis. Viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų ir pareigūnų atsakomybė
1. Už šio ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių viešosios informacijos rengimą, pažeidimus, taip pat už įstatymų nustatytos viešosios informacijos platinimo tvarkos pažeidimus šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atsako viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas.

Outright Monetary Transactions

Outright Monetary Transactions ("OMT") is a program of the European Central Bank under which the bank makes purchases ("outright transactions") in secondary, sovereign bond markets, under certain conditions, of bonds issued by Eurozone member-states.

Bonds, ne obligacijos.

Under certain conditions.

out·right (outrt, -rt)
adv.
1. Without reservation or qualification; openly: finally responded outright to the question.
2. Completely and entirely; wholly: denied the charges outright.
3. At once; straightway: were killed outright in the crash.
4. Without additional payments owing, constraints, or stipulations: owns the property outright.
adj. (outrt)
1. Presented without reservation; unqualified: an outright gift.
2.
a. Complete; total: outright victory.
b. Thoroughgoing; out-and-out: outright viciousness; an outright coward.
3. Made without constraints, stipulations, or additional payments owed: outright sale of the property.
4. Archaic Moving straight onward.

Anksčiau tuos bondus pirkdavo investuotojais vadinami.

Dabar gi - tiesiai pinigų kūrėjas perka.

O tie investuotojai pirks tik obligacijas?

Na, kuom ne Amerika?

Jei nenervuotų kapitalistai...

Outright is a US accounting and bookkeeping application that assists small businesses and sole proprietors with managing their business income and expenses. It also provides them with a means to organize and categorize expenses for filing a Schedule C.

Europos Sąjungos (ES) ekonomikos komisaras O. Rehnas teigia, kad po to, kai Europos centrinis bankas paskelbė apie obligacijų pirkimo programą, vadinamąją Tiesioginę finansinę operaciją (OMT) ir pastovų finansinės pagalbos fondą - Europos finansinio stabilumo mechanizmą, tai sustiprino nuomonę apie regiono finansinį stabilumą ir „sumažino ekstremalių pokyčių Europos ekonomikoje riziką“; nuogąstavimai, neva euro zona žlugs, pamažu išsisklaidė.

Ką darysim, tautiečiai?

Mūsų gi - obligacijos, ne bondai...

Reikia lėkt ten, kur Outright, ar ne?


Ar tiesa, kad daugiausiai VVP (Vyriausybės vertybinių popierių) nuperka bankai?

Tai ar tiesa?

2013-07-01

Pradedam pirmininkauti


Prasideda istorinis pusmetis, kuriam visi ilgai ir atsakingai ruošėmės - Lietuva pirmoji iš Baltijos šalių perima pirmininkavimą ES Tarybai. Sveikinu visus su darbų pradžia, linkiu sėkmės, ištvermės ir kantrybės. Lietuvai tenka atsakinga ir sudėtinga misija - Europai įtemptu laikotarpiu suderinti 28 šalims svarbius sprendimus, kurie šiandien gyvybiškai svarbūs kiekvienam europiečiui“, - sako Prezidentė.

Pasak šalies vadovės, Lietuvos pirmininkavimo darbotvarkėje - visų ES šalių žmonės labai svarbūs klausimai. Bendrų pastangų reikės dėl spartesnio daugiamečio ES biudžeto įgyvendinimo, jaunimo nedarbo mažinimo, energetinių salų panaikinimo, saugesnės kaimynystės užsitikrinimo.

Pirmininkavimas, pasak Prezidentės, Lietuvai taip pat suteikia unikalią galimybę atskleisti Europai tai, kuo galime didžiuotis - mūsų žmonių gebėjimus, mūsų šalies grožį ir pasiekimus.

Nors lietuvių patirtis yra unikali, tačiau ji negali būti naudojama kaip modelis įveikti finansų krizę. Už ekonomikos atsigavimo slypi tiesa, kad didelė gyventojų dalis buvo nuskurdinta. Tokia padėtis, kai minimalus darbo užmokestis siekia 300 eurų, kai kainų lygis nesiskiria nuo vidutinių Europos standartų, o 10-20 procentų šalies gyventojų emigruoja, nes jie neturi namie galimybių, negali būti pavyzdžiu Europos politikai. Taip pat akivaizdi politinė apatija ir nepasitikėjimas valdžios institucijomis ir jų atstovais, yra šešėlinė Lietuvos pavyzdžio pusė.

Der Osten führt

Negi norės vokiečiai neobaudžiauninkų dalios, kurią lietuviai sau įsitaisė...

Nenorės.

Tik kad nutyli vokiečiai ir medalį, ir Frankfurtą prie Maino, ir neigiamas palūkanas sau, ir didžiausią pasaulio investuotoją iš vokiško Allianz SE.

O kiek senų dalykų...

Ne Prezidentė, o mes, Lietuva, pradedam pirmininkauti ES.

2013-06-30

2013-jų birželio finansai

Dabartinėje situacijoje be vyriausybės dotacijų JAV ekonomika - labai pažeidžiama.

Vadinasi, JAV vyriausybei reikia duoti.

Duoti tai, ko pati neturi.

Vadinasi, reikia pasiskolinti.

Iš tų, kas turi technologiją.

He said, “the U.S. government has a technology, called a printing press (or, today, its electronic equivalent), that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at essentially no cost.”

Melagėlis Benas - ne U.S. government has a technology, o gudresni.

Tie, kam prasiskolina U.S. government.

JAV Iždo departamentas, kuris džiaugėsi, laiškus rašo.

Skatulės ūbas kratosi siaubingo 0.1% ar 0.01% didumo mokesčio.

Liuksemburge (kurio užsienio skola dar 2010-ais buvo net 4636% BVP!) posėdžiavę ES finansų ministrai nepasiekė bendros pozicijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo.

Nubudusios Baltijos didžiausi bankai (švedbankiai, kažkodėl)  žada naujienų, vis vietinių "vartotojų" nenaudai.

Blogai:(

Užtat Vatikane suėmė biskūpą finansininką.

Ir Vatikanui, ir ECB (ir ES) vadovaujantys jėzuitai gal pradžiai bent Istituto per le Opere di Religione sutvarkys...


Ar šitaip?