2009-08-24

Kvailių šalis

Dabartinę finansų krizę išpranašavęs Niujorko universiteto profesorius Nourielis Roubini mano, kad ekonomikos stimuliavimo režimo nutraukimo programa didina recesijos „antrojo dugno“ riziką.

Anot N.Roubini, krizės dugnas bus pasiektas antroje šių metų pusėje. Formaliai recesija Jungtinėse Valstijose, Didžiojoje Britanijoje ir kai kuriuos Europos šalyse dar nesibaigė ir nesibaigs iki šių metų pabaigos, nepaisant to, kad atsigavimas prasidėjo jau tokiose šalyse kaip Kinija, Vokietija, Prancūzija, Australija ir Japonija.

Vyriausybės visame pasaulyje kovai su krize ėmėsi priemonių, kurių bendra vertė jau viršijo 2 trln. JAV dolerių.

„Masinio finansinio ir monetarinio stimuliavimo režimo nutraukimo strategija yra rizikinga, - savo skiltyje Didžiosios Britanijos finansų dienraštyje „The Financial Times“ rašo N.Roubini. - Politikai susilauks griežtos kritikos, jei ims nutraukinėti stimuliavimo programas. Tiesa, kritikuojami jie bus ir už tai, kad jų nenutraukia“.

Jei vyriausybės ir centriniai bankai nuspręs, kad recesija pasibaigė, ir pradės didinti mokesčius, mažinti išlaidas ir kovoti su per dideliu likvidumu, kils rizika, kad tose šalyse vėl kils „stagdefliacija“ - laikotarpis, kuomet smunka ekonomika ir kyla defliacija.

Tos vyriausybės, kurios nuspręs išsaugoti didelius biudžetų deficitus, bus kritikuojamos valstybės obligacijų rinkoje. Išaugs ilgalaikių valstybės obligacijų pelningumas ir padidės skolinimosi išlaidos. Dėl to gali kilti stagfliacija.

2. Kubilius: neklausykit jo! 13:29 08-24 IP: 213.226.190.62
"Jei vyriausybės ir centriniai bankai nuspręs, kad recesija pasibaigė, ir pradės DIDINTI MOKESČIUS, MAŽINTI IŠLAIDAS ir KOVOTI SU PER DIDELIU LIKVIDUMU, kils rizika, kad tose šalyse vėl kils „stagdefliacija“ - laikotarpis, kuomet SMUNKA EKONOMIKA ir kyla defliacija".


4. Merfis 13:32 08-24 IP: 213.226.190.62
Kai ekonomikos profesoriai bus panašūs į mąstytojus, o ne į kortų šulerius, tada ekonomikoje nebus antro dugno ir krizių.

10. saint 13:38 08-24 IP: 84.238.82.209
merfis: tikrai be ju geriau nebutu, tad nera ko taip sarkastiskai apie juos kalbeti..

16. Merfis to saint 14:04 08-24 IP: 213.226.190.62
Kodėl gi? Ar todėl, kad jie nuo mūsų visokeriopai slepia tikrąją padėtį: jokiomis fizinėmis vertybėmis nedengtus pinigus (Google: Fiat Money) iš nieko daro ir už palūkanas skolina valstybių nekontroliuojami bankai?

Atseit, jei šie profesoriai kortų šulerių veidais nepūstų mums sudėtingomis pseudoteorijomis pamargintos miglos į akis, tai mums būtų dar blogiau?

O gal, atvirkščiai, tada mes visi greičiau praregėtume ir pamatytume šį primityvų apgaulės mechanizmą, kurio esmė tokia: pinigai yra skola.

Šitame dvilypume ir slypi garbiojo Niujorko profesoriaus lagamino dvigubas dugnas ir kiti ekonominiai fokusai. Įskaitant mūsų Premjero visišką kvailumą (Niujorko profesoriaus nuomone), juk jis viską daro atvirkščiai - nevykėlis, žr. 2 komentarą.

Tas profesorius visiškai nutyli pinigų esmę ir bankų piramidės struktūrą, kuri negailestinga apačioj stovintiems ir prieš kurią mūsų Premjeras jaučiasi bejėgis.

Bet ne prieš mus.

Mokesčius jis pakels mums, o ne jiems.

Iš šito užburto rato, šitos kreivų veidrodžių karalystės, tol neišsivaduosime, kol nepakeisime šito apgaulės mechanizmo, kurio vardas - pinigai.

Tada ekonomikos profesoriai bus panašūs į mąstytojus, o ne į kortų šulerius, tada ekonomikoje nebus antro dugno ir krizių.

Kaip sau norite, bet man nepatinka kai Gudruolių Šalies ekonomikos profesorius, tegul ir netiesiogiai, vadina mus Kvailių Šalies gyventojais.

Ką tik užsipuoliau mūsų valdžią, labiausiai dėl to, kad ji nesipriešina pinigų valdytojams ir leidžia šitaip iš mūsų tyčiotis.

Blogiausia, kad tie šaipūnai tai daro dar ir mūsų sąskaita, prisiminkite mūsų ir Amerikos (Pasaulio Finansų Centro būstinės) bankų palūkanas.

Ei, valdžioje, mums reikia išsivaduoti iš šitos priespaudos ir pabaigti šitas patyčias!

2009-08-23

Baltijos kelias

Šią dieną prieš dvidešimt metų stovėjome Baltijos kelyje, vieningai.

Šiandien daugelis mūsų, ano Baltijos kelio dalyvių, pasakytų jog ne tokios šiandienos tikėjosi.

Argi tikėjomės šitokios emigracijos iš mūsų Tėvynės?

Ne.

Ar tikėjomės tokio politikos purvo?

Ne.

Manau, kad labiausiai esame kalti patys. Nes nemaža dalis mūsų neatlaikė Rytų spectarnybų spaudimo ir Vakarų monų - pinigų - vilionių.

Regis, pagaliau atsisveikinsim su Seimo pirmininku, nemokančiu paaiškinti, iš kokių pajamų gyvena.

Tik ar vien jis, papuolęs į pinigų valdytojų pinkles, kaltas dėl tos klampios padėties, kurioje esame?

18. Pinigų valdoma Lietuva 13:46 08-23 IP: 80.240.12.72
Dabartinė valdžia išsiskiria tuo, kad, ją išrinkus rudenį, bankai sumažino trumpalaikius ir padidino ilgalaikius VILIBOR, t.y. ėmė skolintis pigiau, o mums skolinti brangiau. Lengvai tuo įsitikinsite, Google parašę " VILIBOR: ledai pajudėjo" ir pirmame rastame tinklapyje pažiūrėję grafiką.

Už tokią padėtį atsakingas Lietuvos bankas, kuris veikia nepriklausomai nuo Lietuvos institucijų, bet kurio ataskaitas tvirtina Seimas. Seimo pirmininkas galėtų (ir turėtų) pareikalauti iš Lietuvos banko baigti bankų savivalę (VILIBOR Lietuvos banko patvarkymu nustatomas paprasčiausiai bankų pageidavimu), bet Seimo pirmininkas su žmona - labiausiai prasiskolinę Seime, Google: labiausiai prasiskolinę Seimo nariai. Kaipgi Seimo pirmininkas imsis bankus tvarkyti, jei pats skoloj sėdi ir atsisako paaiškinti, iš kokių lėšų gyvena.

Neseniai iš mūsų dusyk pasišaipė Lietuvos banko valdybos pirmininkas, po pokalbio su Prezidente pareiškęs, kad jo alga per didelė, Google: Reinoldijus Šarkinas susimažins algą. Dalykas tas, kad jo alga nustatyta Lietuvos banko įstatymu, žr. 17 straipsnį, 4 punktą. Antrą sykį jis pasišaipė iš mūsų pareiškęs, kad "(Lietuvos) bankas neturi realių galių paveikti, kad bankai vieni kitiems skolintų mažesnėmis palūkanomis" (po Seimo rinkimų trumpalaikiai VILIBOR, už kuriuos bankai skolina vieni kitiems, sumažėjo).

Mūsų Prezidentė, nors dirbo ES Finansinio programavimo komisare, nesakė ir nesako mums, kad ES finansus programavo ir programuoja Europos centrinis bankas, galintis 30 metų neatsiskaityti už savo veiksmus, Google: Ruth Sunderland: European central bank is under no obligations.

Premjeras Kubilius nepastebėjo nei Seimo pirmininko lindėjimo skolose, nei bankų savivalės po Seimo rinkimų, tik, padedamas Šemetos, padidino mums mokesčius.

Šemeta tokia kaina, tiesa, su priemoka (Google: Šemeta: garantijos geriems bankams euro nenutolins), įgijo aukštą ES komisaro postą.

Premjeras Kubilius veržia mums diržus, siekdamas 5% biudžeto deficito Lietuvoje, kurioje bankų palūkanos didžiausios Europoje, tuo metu, kai G20 valstybės planuoja didesnį negu 10% biudžeto deficitą, Google: Didžiojo dvidešimtuko (G20) šalių biudžetų deficitas dėl krizės šiemet sieks 10,2 proc.

Išvada: mūsų valdžia tarnauja pinigų valdytojams. Pastarieji yra tikrieji padėties Lietuvoje šeimininkai, o mūsų rinktoji valdžia tėra jų prievaizdas, kurio prievolė - tvarkyti mus.

Belieka pacituoti mūsų Premjero žodžius: "arba visuomenė yra įtikinama, kad visi kaltinimai buvo nepagrįsti, arba tai trukdo darbui".

Tai parašęs, susilaukiau oponuojančios tirados, žr. 20, 22-24 komentarus, ginančios valdžią ir mokančios mūsų (švedų) bankus sekti "gražiu" JAV bankų pavyzdžiu.

Manau, kad mūsų Lietuva yra tikrai bjaurioje klampynėje, iš kurios galime išbristi tik visi kartu ir sąmoningai, suprasdami kas vyksta ir ką darome.

29. Pinigų valdoma Lietuva Pikasui
17:36 08-23 IP: 213.226.190.62
Jūs sakote, kad aš sakiau kad kalta valdžia. Tuo tarpu sakiau, kad mūsų valdžia tėra pinigų valdytojų - tikrosios valdžios - prievaizdas mums valdyti. Tą jie, esantys valdžioje, be abejo, suvokia ir, reikalui esant, išdarinėja, jų nuomone, tinkamus piruetus. Pavyzdžiui, profesorius Landsbergis agituoja už sovietinės partinės mokyklos dėstytoją (kas būtų tuo patikėjęs prieš keletą metų?), o Kubilius džiaugiasi tos eksdėstytojos skambučiu Rusijos prezidentui ir, po jos pokalbio su valdančiosios koalicijos partneriu Valinsku, nebereikalauja pastarojo kaltės įrodymų, bet jį patį kaltina nepakakankamu energingumu neigiant kaltinimus, šįsyk pamiršęs nekaltumo prezumpciją.

Tamsta daug prirašėt atsiliepdamas į 18-tą komentarą, bet nė vieno mano teiginio nepaneigėt. Nė vieno. Tame tarpe mano pastebėjimo, kad bankai Lietuvoje įsisiautėjo būtent po rudenį įvykusių Seimo rinkimų.

Raginate LR Vyriausybę nutarimu reguliuoti VILIBOR, nors, pagal LR įstatymus, Lietuvos bankas yra, iš vienos pusės, atsakingas už padėtį LR finansų rinkose ir visiškai nepriklausomas nuo LR Vyriausybės ir kitų LR institucijų, iš kitos pusės. Šį šiuolaikinį "Molotovo kokteilį" sumaišė mūsų Seimai.

30. Pinigų valdoma Lietuva Pikasui
17:37 08-23 IP: 213.226.190.62
Tamstos kritikuojamas LB valdytojas Šarkinas tiesiog dirba savo darbą - vadovauja bankų piramidės apačioje dislokuotam tos piramidės padaliniui, pompastiškai vadinamam Lietuvos banku. Kuris nuo Lietuvos priklauso lygiai tiek, kiek tamstos mėgstamose JAV Federalinis rezervų bankas priklauso nuo JAV federalinės valdžios.

T.y. - nė kiek.

Būtent todėl LB valdytojas gali viešai mums kalbėti niekus, kaip kad aiškinti aukštą VILIBOR nesuprantamu litų trūkumu arba atvirai meluoti, kaip rašiau 18-tame komentare. Jis gali taip elgtis, nes mes išrinkome valdžią, kuri jam leidžia taip elgtis.

Nes mūsų valdžia - paprasčiausias klapčiukas bankų piramidės "bažnyčioje". Kurioje "ostijas" dalina jau paminėtas Federalinis rezervų bankas, kuriam į burną žiūri ECB (Google: Europos centrinis bankas susirūpino dolerio stiprinimu), kurio pagal Lietuvos banko įstatymą klauso Lietuvos bankas.

Tas FED dabar skolina už 0-0.25%, milžiniškas sumas, tempdamas iš krizės JAV, kuriai TVF šiemet planuoja 13.5% BVP dydžio biudžeto deficitą, o Kubiliaus vyriausybė skolinasi už 9.5% ir kalba apie 5% BVP dydžio biudžeto deficitą, mat, mes gerokai lieknesni už amerikonus, taigi, lengviau duodamės paveržiami diržais.

Įtariu, kad vėl mano argumentų nepaneigsit. Panašu, kad tamsta visokeriopai slepiat ir iškraipot padėtį, kurioje esame atsidūrę.

20-tųjų Baltijos kelio metinių proga tenka pripažinti, kad esame papuolę į pinigų valdytojų paspęstus spąstus.

Mūsų valdžia - pastarųjų tarnas, vykdanti visus jų pageidavimus, žinoma, mūsų ir mūsų vaikų bei anūkų sąskaita. Mūsų valdžia išrodo bejėgė prieš pinigų valdytojų savivalę.

Tada, kai stovėjome Baltijos kelyje, siekėme laisvės.

To turime siekti ir dabar.

Tai mūsų, Baltijos kelias.