2016-11-12

Lėktuvų skraidymas virš Baltijos

Kalbu ne apie partnerystę ar draugystę – kalbu apie diplomatiją. Jei jie rastų bendrą kalbą, galbūt V.Putinas labiau gerbtų jėgą ir galbūt rusų lėktuvai liautųsi skraidę virš Baltijos jūros.

Ar jau visiškai galva perkaito poniai verslininkei?

Mano Piteris, regis, tebėr prie Baltijos ir tebėr Rusijoj.

O į Kunegsgarbą net savo teisių nepareiškiam.

Tai kodėl rusai turėtų liautis skraidyt virš Baltijos?

Švedijos lėktuvas su meškiukais argi gali nebaudžiamas Lietuvos Respublikos sieną su Gudija pažeist?

Skraidymai virš Baltijos.
Kur čia neprisiminsi...

"Beautiful" letter from Putin

Updated Nov. 11, 2016
On foreign affairs, Mr. Trump said he has heard from most leaders, though he hadn’t yet spoken with Chinese President Xi Jinping. He said he got a “beautiful” letter from Russian President Vladimir Putin, adding that a phone call between them is scheduled shortly.

Man From Lithuania Today

Google is an American multinational technology company specializing in Internet-related services and products that include online advertising technologies, searchcloud computingsoftware, and hardware.[6] 

An American.

Google Man From Lithuania Today.
Dokumentika!

Kaip ten bebūtų, anglakalbiui šiuolaikiniui pasauliui populiarioji Google paieška Žmogų Iš Lietuvos rodo būtent šitokį.

čia, šitokioj Lietuvoj, gyvenu.

Sakykit, mieli
tautiečiai,
kodėl Pasaulis mus tik šitaip težino?

Gal mes ne(be) žmonės?

Štai dar kas įdomu: Šiuolikiniui Anglakalbiui Pasauliui populiariausias etimologijos žodynas aiškina štai ką:


Litvak (n.) 

"Jew from Lithuania," 1892, from Polish Litwak "Lithuanian Jew," originally simply "man from Lithuania," from Lithuanian Lietuva (see Lithuania).

Former Man From Lithuania.
From Former Lithuania.

Taigi: Žmogus iš Lietuvos, iš tos senosios Lietuvos, iš kurios Te Stiprybę Semiam - Litvakas, Žydas.

Ar nekyla keistų minčių, pasiskaičius apie vergiją Lenkijoj, per kurią kriegščionybė Lietuvon ėjo, bei pasižiūrėjus į šias monetas?

Kaipgi buvo Lietuvoj?

O sakykit, kaip Holokaustas atsitiko, kad lietuviai (yra taip teigiančių) išžudė, anot Vikipedijos skaičiavimų, apie 96 % Lietuvos žydų (maždaug 190 000 žmonių) ....(nors, tos pačios lietuviškosios Vikipedijos žiniomis, iki karo nepriklausomoje Lietuvoje gyveno apie 160 000 žydų, taigi, net 118,75% , ir tai šitiek - neskaičiuojant į TSRS gilumą pabėgusių), bet litvakų šiandien - daug pasauly, ir jie įtakingi, ne taip, kaip Holokausto nepatyrę lietuviai,
kurių pasauly liko tris-keturiskart mažiau negu žydų, ir jie visiškai neįtakingi.

Ar ne todėl neįtakingi, ar ne todėl taip rekordiškai nyksta, kad neturi jie vizijos*?

O
buvo daug.

Kadaise nuo "riebaus gabalinio" gintaro pereita prie augso.

Sykiu ir svetimi dievai įpiršti.

Tai ir klūpi dabar.

* Kelkimės!CoolŪkis ir nusilenkimas JAV rusams

Štai kokia postsovietinė iniciatyva.
Bet pavadinimą nuspręsta imt panašų į sovietinį kolūkį.

Su kuo šitaip kovojam, ką šitaip nugalėsim?

Dešimtinę, 10%, žemės savininkui CoolŪkio darbininkai turi mokėt, sakė šįryt Elertė "Klasikos" radijas.

Amerikos lietuvė: „Kodėl tautiečiai keliaklupsčiauja prieš JAV įsikūrusius rusus*?“

„Whole Foods Market“, „BIG Y“, „Shop Rite“, „Highland Park Market“. Tai – didelių prekybos tinklų JAV pavadinimai, kuriuos sieja viena lietuviška prekė – sūris „Džiugas“. Jo pavadinimą galima išvysti ir dar šešiose dešimtyse „Gourmet“ parduotuvių, esančių Naujosios Anglijos regione. Tai jaunos lietuvių šeimos – Konektikuto valstijoje, Hartforde, gyvenančių Astos ir Andriaus Plankių – pusantrų metų įdirbis. Juodu nutarė, kad Lietuvoje yra gaminių, kuriuos ne gėda pasiūlyti amerikiečiams.

„Bendradarbiaujame tiktai su amerikiečių prekybos tinklais. Neturime jokių verslo ryšių su etninėmis parduotuvėmis.

Mūsų įmonė platina žinią apie Lietuvą, todėl manome, kad etninės parduotuvės nėra pati tinkamiausia vieta geriems, aukštos kokybės lietuviškiems gaminiams. Taip, jų ir ten turėtų būti, bet nemanau, kad tik jose turi visą laiką ir užsilikti“, – kalbėjo 33 metų A.Plankis.

„Vis dėlto JAV prezidento rinkimų kampanijos pradžioje buvo girdėti šūkių apie ketinamą sugriežtinti importą ir būtinybę plėtoti vietos verslą. Tai – akmuo ne tik į ES, bet ir į buvusios valdžios Lietuvoje daržą, nes prekybos sutartis tarp ES ir JAV tebėra pakibusi. Mes, importuotojai, mokame didžiulį muito mokestį už iš Lietuvos į valstijas atgabenamus produktus**“, – kalbėjo A.Plankis. Jis – optimistas ir tiki, kad jo sumanymas nebus sužlugdytas, ir jam pavyks iš Lietuvos importuoti įvairesnių prekių.

Lietuviškas "Džiugas" iš Argentinos - Rusijoje...
Cool?

O ką Džiugui daryt Kryžiaus Karų metu?

Pasak padavimų, piliakalnis yra senovės žemaičių didvyrio Džiugo, kovojusio su kryžiuočiais, kapas.

* Kurioj pusėj Žalgiry kovėsi dabartinių rusų protėviai?

Mūsų ar kryžiuočių?

O tada, 1410-tais, Kryžiaus Žygių laikai tebebuvo, ar nebe?

O tada?

O kodėl Lietuvos dalis Prūsijoj Vokietija išvirto, o Rusijoj Rusija nepavirto?

Kaip nutiko, kad Lietuva** sovietynan pakliuvo, sykiu su rusais?

Tai kodėl stebimės, kad lietuviškas maisto prekes jie netgi Amerikėj tebemėgsta?

** Kuris Man From Lithuania - mūsiškis?

Kurių JAV-ose daugiau?

Kurie ten įtakingesni, a?

2016-11-11

New Crusaders

Crusaders.
The United States is the only country that elects a politically powerful president via an electoral college and the only one in which a candidate can become president without having obtained the highest number of votes in the sole or final round of popular voting.
— George C. Edwards, 2011[100]

Tad rinkikų kolegija, sukurta remiantis Katalikų bažnyčios Kardinolų kolegija, kuri renka popiežių, buvo pasirinkta kaip sprendimas leisti prezidentą rinkti išsilavinusiems ir išmanantiems politiką atstovams.

Krikščionys.
Politika, jau nebe pilietika.

Crusades were expensive; as the number of wars increased, their costs escalated. Pope Urban II called upon the rich to help First Crusade lords such as Duke Robert of Normandy and Count Raymond of St. Gilles, who subsidised knights in their armies. The total cost to King Louis IX of France of the 1284–85 crusades was estimated at six times the king's annual income. Rulers demanded subsidies from their subjects,[119] and alms and bequests prompted by the conquest of Palestine were additional sources of income. The popes ordered that collection boxes be placed in churches and, beginning in the mid-twelfth century, granted indulgences in exchange for donations and bequests.[120]
Christian dirham with Arabic inscriptions (1216–1241)

Kokios monetos...
Shalom:

The U.S. government's fiscal year begins on October 1 of the previous calendar year and ends on September 30 of the year with which it is numbered.

Kaip tik.

Crusaders and jews.

Juos kryžininkai persekiojo, naikino ir ginė pagonių kraštuosna, bet patys savo mainetas žydiškais simboliais bei rašmenim "puošė"...

Tai bent paradoksas.

Na, gerai - kada tai buvo...

Žiūrėkim kaip dabar yra: dabartinėj Kryžiuočių Valstybėj  gyvena bene pusė pasaulio žydų.

Jie patys paaiškina, kuo yra svarbūs.
Ar labai skiriasi dabartinis JAV-ų Pasaulio Policininko vaidmuo nuo anų laikų Popiežiaus, sutikit, padiriguojamos Šventosios Romos Imperijos vaidmens?

Nelabai skiriasi esme, tik masteliu skiriasi - anoji Imperija ne visam Pasauliui dirigavo...

Alte Reich.
Kodėl nerašot apie monetarinę Šventosios Romos sistemą, a?

Ilgasis 
taleris...

Naujieji Kryžiuočiai.*

* Pasiskaitykim, kas nutiko su Kryžiuočių Valstybe: Albertinai pakako Stepono Batoro privilegijos, tuo tarpu Vilniaus Universitetui verkiant reikėjo Popiežiaus Būlės...

:)

Popiežiaus ir JAV Prezidento rinkimai

Newsweek:

U.S. 'SERIOUS SHORTCOMINGS REMAIN' IN THE U.S. ELECTORAL SYSTEM: INTERNATIONAL OBSERVERS

Kodėl H. Clinton surinko daugiau balsų, bet pralaimėjo rinkimus?

1787 metais sukurta rinkikų kolegijos sistema turėjo tapti kompromisu tarp tiesioginių rinkimų ir parlamento balsavimo. Be to, tiesioginiams rinkimams tuo metu trukdė šalies vieningumo trūkumas, balsavimas Kongrese atrodė pernelyg skaldantis, o valstijų balsavimas – trukdantis federalinės valdžios viršenybei.
Tad rinkikų kolegija, sukurta remiantis Katalikų bažnyčios Kardinolų kolegija, kuri renka popiežių, buvo pasirinkta kaip sprendimas leisti prezidentą rinkti išsilavinusiems ir išmanantiems politiką atstovams.
Papal elections.

But.....

Direct
democracy.
Tokiu tiesioginės demokratijos atsisakymo būdu Viešės Pats 

atsidūrė Danguje.

Stebuklas tvarte

Stebuklas: daugiavaikė šeima apsigyvens tvarte.
Karas buvo Lietuvoj.

Finansinis karas.

Beje: ne elitas
padarė stebuklą.

Paprasti žmonės padarė.

Padarykim.


2016-11-09

Amerika, Amerika...

Antradienį naujuoju Jungtinių Valstijų prezidentu išrinkto Donaldo Trumpo verslo imperiją sudaro nekilnojamasis turtas, parfumerijos ir modelių verslas bei dar daug kitų verslų.

Iš 515 aktyvų, kuriuos jis nurodo savo mokesčių deklaracijoje, 264 savo pavadinime turi žodį „Trump“, o dar 54 – jo inicialus. Tarp jo valdomų įmonių yra „Trump Drinks Israel“, gaminanti košerinius energetinius gėrimus, „Trump Ice“ (vanduo buteliuose), „Trump Carousel“ (karuselė Niujorke, kuri pernai atnešė jam 588 500 JAV dolerių pajamų), „Trump Classic Cars“, „Trump Vineyard Estates“ ir t. t., rašo BBC.

Pastatas Vašingtone, kuriame įsikūrė naujasis viešbutis „Trump International Hotel“, yra maždaug pusiaukelėje tarp Baltųjų rūmų ir Kapitolijaus kalvos.

Kaip rašo „The New York Times“, D. Trumpo investicijų koncernas yra „skolų ir neskaidrių ryšių labirintas“. Leidinio teigimu, bendra jo kompanijų skola sudaro mažiausiai 650 mln. JAV dolerių. Nepaisant to, naujausias D. Trumpo viešbutis yra viena iš geriausių vietų rengti iškilmes po JAV prezidento inauguracijos.

Dar vienas garsus D. Trumpo nekilnojamojo turto objektas yra biurų pastatas Kalifornijos gatvėje 555. Jis buvo pastatytas 1969 metais ir jau trejus metus yra aukščiausias pastatas vakarinėje JAV pakrantėje. Šiame pastate anksčiau buvo banko „Bank of America“ būstine.

„Golfo klubas „Trump National Golf Club“ yra įsikūręs ant pačios Ramiojo vandenyno pakrantės už pusvalandžio kelio nuo Los Andželo. Tai ne tik yra turtingų ir garsių žmonių susitikimų vieta.

D. Trumpas taip pat nuomoja teritoriją filmų ir reklamų filmavimui, pažymi „Deutsche Welle“. D.Trumpas taip pat turi išleidęs savo kvepalus „Empire“ („Imperija“), skirtus „pasitikinčiam vyrui“, ir „Success“ („Sėkmė“).

Modelių agentūra „Trump Models“ yra įsikūrusi Niujorke. Garsiausia jos manekenė yra britų ir korėjiečių kilmės Honkonge išaugusi Mia Kang.

Savo ruožtu apie buvusį „Trump Taj Mahal“ savininką Atlantik Sityje primena tik jo vardas. Kelis savininkus pakeitęs kazino lapkričio 10 d. buvo uždarytas.

„Savo natūra jis yra dalintojas: jis parduoda save ir tiki savimi, – interviu „Deutsche Welle“ sakė amerikiečių rašytoja ir dviejų knygų apie D. Trumpą ir jo šeimą autorė Gwenda Blair. – Jeigu kas nors išreiškia nuomonę, kad D. Trumpui kažkas nepavyko, jis į tai reaguoja kaip į įgėlimą. Jis tikrai dėl to smarkiai nusimena ir iš karto užsiplieskia. Tai būna smūgis jo savimeilei.“

„Iš esmės D. Trumpas yra septynmetis berniukas, besislepiantis už pagyvenusio vyro išvaizdos. Gali atrodyti, kad su juo įdomu pabendrauti akis į akį, tačiau jis yra itin nedisciplinuotas intelektiniame, emociniame, finansiniame ir viešajame plane, – mano žurnalistas Timothy O'Brienas. – D. Trumpas yra aiškiai išreikštas „narcizas“. Žmogus, kuriuo jis domisi kiekvieną sekundę, yra jis pats.

T. O'Birenas yra knygos „Trumpo tauta: menas būti didžiuoju Donaldu“ (TrumpNation: The Art of Being The Donald) autorius. D. Trumpas padavė šį rašytoją į teismą po to, kai šis savo knygoje jį pavadino tik milijonieriumi, o ne milijardieriumi. Dėl to D. Trumpas iš jo pareikalavo 5 mlrd. JAV dolerių kompensacijos, tačiau galiausiai bylą pralaimėjo.

„Tai, kad D. Trumpas tapo kandidatu, atskleidžia, kokius gilius randus po savęs paliko 2008 metų finansų krizė“, – mano žurnalistas. Jo teigimu daugelis amerikiečių – darbininkų klasės atstovai, praradęs stabilumo jausmą.

T. O'Brieno nuomone, D. Trumpas nekuria ilgalaikių planų ir į politiką jis pasuko po to, kai susvyravo jo, kaip verslininko, karjera. Kažkada pripažintas investuotojas tapo televizijos šou žvaigžde ir žmogumi, kuris savo vardą suteikia viską, kam tik užsimano, – nuo daugiaaukščių iki degtinės ir apatinių.

America, America ...

:)

:))


Milijardas ir Lietuva

Vienintelis vienintelaitis...

Milijardas!
Mokslininkai
***neliai, sunerimo: milijardas, europinis!

Ramybės...

Pakartosiu: vienintelis mūsų ("Maxima'"inis) milijardierius su nebe mūsų milijardu paliko Lietuvą Tėvynę (su kiek kiek??? skolų) ir pro vieną skylę iškeliavo ... girdėt dabar jau už ... Lamanšo...
Jei milijardo eurų Briuselis neduos, Lietuvai teks Ignalinos uždarymą įšaldyti, ir keliasdešimt metų taupyti kad sukauptų reikalingą sumą.
Štai ką reiškia milijardas mūsų nuskurusioj Lietuvoj.

Duok duok...

Duok, duok, pinigų duok!
Kas, kas Dūra?

Burtininko kambarys Landynėje


Pasak jos buvo sunku integruotis, suprasti, kaip veikia visuomenė, kaip bendrauja žmonės: „Lietuvių bendravimas yra visai kitoks – dažniausiai lietuviai ką galvoja, tą ir sako, o šitoje kultūroje tai yra nepriimtina. Buvo sunku tai išmokti.“
Kaip pasakoja Loreta, ją nustebino, kad tikrai pasiturintys Londono gyventojai yra labai paprasti. Jie jai padėjo mokytis anglų kalbos, patarė, kaip mokintis ir skatino tobulėti: „Aš galėdavau su jais kabėti apie savo svajones ir jie stūmėdavo mane – sakydavo „taip, tu gali, tu nebijok, tu daryk, viskas bus gerai.“

Viskas bus gerai...
Kokie Landynės burtai!
Burtininkas...

Hocus
Pocus !!!

Lietuvos kodas, 2016

Vienintelis Lietuvos milijardierius su tuo milijardu iš Lietuvos paliko Lietuvą be to milijardo ir su protingiems
lietuviams valiutų valdybą
įpiršusios Elenos
Leontjevos dukra 
atsidūrė
Landynėj, ten mokesčius mokės.

Jam nebereikalingą trobą 
Laurų
kvartale Vilniuje nusipirko Viktoro Uspaskich
vaikai.

Laurai...

... laurai pravers:)
Mieli

tautiečiai!
"Keulė Rūkė"

Išmano teisybę ...
Yes,
it is.

Laiko
Mašina ... 

NB: Be šitos, štai kokia nuomonė:

Neabejotinai ši "prezidentinė" karikatūra , kurią nupiešė kiršintįojai terliotojai, kuriems buvo įsakyta uždažytą karikatūrą atnaujinti, TURĖS DIDELĘ ĮTAKĄ LIETUVAI TIEK SU AMERIKA, TIEK IR SU RUSIJA.

Supuvę vaisiai teks Lietuvos žmonėms, o provokatoriai tyliai kikens .
O Solomon vis dar nepagautas?