2021-02-26

Daktaras Mengelė Ploja Iš Karsto

 

Atsistojęs

Goda Juocevičiūtė, www.DELFI.lt 2021 m. vasario 26 d. 18:30 

Tragikomedija. Į viešumą lenda, kaip Arūnas Dulkys pasiteisintų, neurolingvistinės problemėlės, tiksliau, covido sergamumo statistikų klastojimai. Koronos aukų skaičius auga atbuline data, vadinamiesiems ekspertams nusprendus praeitų metų „pertekliniams“ numirėliams be jokių ligų istorijų ir patalogoanatominių tyrimų priskirti COVID-19 letenas (matyt, užteko per spiritizmo seansą susikontaktuoti su velionių dvasiomis). Tuo metu valdantieji Lietuvos žmonių nė neatsiprašo, nepaliauja smaugti nelogiškais karantino suvaržymais ir prastūminėja akiplėšiškus, nuo teisingumo ir sveiko proto atšokusius įstatymus.
2021-02-25

„Bankė" VLKK

 

Dabar dažnai pasakoma apie darbą iš namų. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto (VLKK) svetainėje, pavadintoje „Konsultacijų bankas“ apie darbą iš namų ne tik užduodamas klausimas ar taisyklingi pasakymai „darbas iš namų“, „dirbti iš namų“, bet ir yra gan įdomus, pasiremiant įstatymu, išaiškinimas.

VLKK svetainėje aiškinama, kad nuotolinis darbas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 50 str. yra toks darbo atlikimo būdas, kai valstybės tarnautojas jam priskirtas funkcijas (lot. functio) [gal norėta parašyti pareigas, užduotis?] ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko nustatyta tvarka atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines (lot. informatio) technologijas (gr. techne – + gr. logos) [ir vėl gal norėta pasakyti apie priemonių ir būdų visumą žinioms ir duomenims apdoroti?]. Tačiau minimame įstatyme nėra sąvokos ar žodžių junginio „iš namų“, tad LVKK aiškinimo pradžią galime pavadinti „ne prie ko“.

Dažniausiai dirbama namuose, tęsiama tame aiškinime. Šiuo metu daug diskutuojama [įterptas toks prancūziškas svetimžodis discuter < lot. discutere], ar esame pasirengę darbui iš namų, ar dirbti iš namų patogu ir pan., kyla klausimų dėl junginių darbas iš namų, dirbti iš namų taisyklingumo.

Po tokios įžangos VLKK aiškina: pirmoji prielinksnio iš reikšmė – žymėti veiksmą išorės link nuo pasakytos vietos (žr. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“), pvz.: Vėjas pučia iš vakarų; Kad nebūtų iš kelio (toli sukti) aplankyčiau; Iš eglynų staugia vilkas; Stebėti gatvę iš penkto aukšto ir pan. Visuose pavyzdžiuose pateikta krypties nuoroda, bet ne vietos aplinkybė ir todėl VLKK svetainėje pateikiama išvada: „junginiai darbas iš namų, dirbti iš namų taisyklingi“. Taip, žodžių junginiai taisyklingi, bet žodžių prasmė visai kita, nes kai dirbame namuose, tai ir dirbame namuose, o kai išeiname „iš namų“, tada jau nebedirbame.

Kaip minima naujojoje 2020 m. išleistoje Henriko Kulvinsko knygoje „Lietuvių kalbos metmenys. Antžmogiškų savybių vystymas“, – dabartiniai kalbininkai iš tiesų palygesni į kalbos tyrinėtojus, o ne į kalbos puoselėtojus. Jie nesunkiai gali pasakyti iš kur atsirado vienas ar kitas žodis, gali pasakyti kaip dažnai jis vartojamas, kiek ir kokių atmainų jis turi. Jie gali išnagrinėti bet kurį žodį „nuo – iki“, gali išnagrinėti visokius palygius, jiems suprantamus, bet dažnai beprasmius dalykus. Tenka pridėti, kad VLKK kalbininkai gerai išmano kaip nagrinėti pavienius žodžius, bet lietuvių kalbos, o gal ir daugeliui jų gimtosios kalbos jausmo trūksta.

Dar būtų įdomu sužinoti kodėl VLKK pasirinko pavadinimą „Konsultacijų bankas“. Kodėl antraštiniame pavadinime yra net du svetimžodžiai: konsultacija (lot. consultatio – pasitarimas) ir bankas (it. banca – stalas). Kokia šių žodžių kilmė? Žodis „konsultacija“ kildinamas iš lotynų kalbos žodžio cōnsul konsulas. Tai dviejų vieneriems metams renkamų aukščiausiųjų valdininkų pareigų pavadinimas Romoje respublikos laikais. Taip pat iš 1520-aisias prancūzų įkurto pirmojo konsultanto, kuriame konsultuoja, konsultuojasi, priima patarimus.

Bendrašakniai žodžiai „consult“ konsulas, konsulatas, konsultantas ir kitų prasmė yra klausti patarimo, sužinoti nuomonę savo sprendimo gairėms, iš pradžių tikriausiai sušaukti „consulere senatum“ surinkti senatą (prašyti patarimo). Žodis „bankas“ turi kelias prasmes. Pirmiausia tai pinigų įstaiga, iš pradžių buvo pinigų prekiautojų prekystalis ar parduotuvė. Jis kilęs iš senosios italų kalbos bankos arba iš prancūzų kalbos banque (nors į ją atėjęs iš italų kalbos žodžio), abu nurodo, kad tai – „stalas“ ir iš germanų kalbos žodžio reiškiančio – suolas, pinigų davėjo stalas. Antroji prasmė – tai savaiminiai šlaitai, nuolydžiai, besiribojantys su vandens telkiniu. Senosiomis skandinavų kalbomis banke arba senosios danų kalbos banke yra „smėlio krantas“, kaip kylanti žemė jūroje, sekluma. Ir trečioji prasmė – veiksmas biliardo žaidime.

Dauguma taip vadinamų nesamos „tarptautinės“ kalbos žodžių yra lotyniški, kita dalis graikiški, o likę patekę iš aplinkinių šalių. Dauguma šių žodžių nėra mūsų kalbos dalis, todėl mes neturime savintis to, kas mums netinka. Kol nėra įstaigos, stabdančios „tarptautinių“ svetimžodžių vartojimą, norisi paklausti kas už mus kalbės lietuviškai, jei ne mes patys?

Kodėl LVKK vadinamasis „Konsultacijų bankas“, pirmine prasme „užsienietiškų patarimų stalas“ mus moko ne tik kalbėti, bet ir mąstyti globalistų sugalvota „globish“ kalba, kurioje lieka tik lietuviškos galūnės, kalbos mokovai nepaaiškina.


Beje, gerb. Vytautas Navaitis gal nė nežino tokio žodžio:)

:)Daktaro Jono Basanavičiaus Bulgarija Šiandien

 

Daktaro

... ne, ne šito - Jono Basanavičiaus 

Bulgarija šiandien...
“Pūsti Arabus”

 2021-02-24

Dar Apie “Saugų” AtStumą

 


“Vakserių” Rūpesčiai

 AntAusiai Kubiliams


Seimo narys Andrius Kubilius 
informuoja, kad jo sūnus Vytautas Kubilius jau seniai dirba „Google Lietuva“ vadovu ir tai visiems seniai yra žinoma.
Paskambinkit tuo telefonu +360 800 31469 - sužinosit, kad „pagalbą suteiks anglų kalba".

O kodėl Google vertėjas nekalba lietuviškai?
Tas Vytukas - koks gi šitokio senelio anūkas?
 „2018 m. spalio 15 d. „Google Payment Lithuania” 
valdybos sprendimu konservatoriaus A. Kubiliaus sūnus V. Kubilius buvo paskirtas šios įmonės direktoriumi. Ši įmonė teikia finansų paslaugas ir Lietuvos bankas jai 2018 m. gruodžio 20 d. yra išdavęs elektroninių pinigų įstaigos veiklos licenciją. Taigi, įmonės veiklos reguliavimas patenka į Biudžeto ir finansų komiteto veiklos kryptis. Tačiau informacija apie tai, kad sūnus vadovauja finansines paslaugas teikiančiai įmonei, A. Kubiliaus privačių interesų deklaracijoje yra nutylima, ji netapo žinoma visuomenei. Toks politiko elgesys yra netoleruotinas ir diskredituoja Seimo nario veiklą, menkina Biudžeto ir finansų komiteto priimamų sprendimų patikimumą visuomenės akyse.” – prieš porą metų teigė Seimo narys S. Jakeliūnas ir priminė, kad tai ne pirmas kartas, kuomet konservatorius nutyli šeimos sąsajas su jo kuruojama sritimi Seime. 
Prieš metus A. Kubilius, Seimo laikinojoje komisijoje nagrinėdamas Baltarusijos rinkos ypatumus, pamiršo deklaruoti, jog jo sūnus V. Kubilius yra Baltarusijos energetikos srityje dirbančios ir konkuruojančios „Modus group” stebėtojų tarybos narys. Dėl to Seimas A. Kubilių netgi pašalino iš laikinosios komisijos.  

 


 
Koks Tas Vilnius!

 
IšSiŽiojuSi ANoNimė

 
Sabonis’ English

 


Read
please:
Lietuviai Ko Mentuoja:2021-02-23

Москва (Не) Ждет Красную Армию

 

«День защи́тника Оте́чества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в БелоруссииКиргизииРоссии и Таджикистане. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)»[1].

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота». 23 февраля являлся рабочим днём для всех советских граждан, за исключением военнослужащих.

После распада Советского Союза праздник отмечается в России как «День защитника Отечества» и является днём воинской славы России, а также отмечается в ряде других стран Содружества Независимых Государств (СНГ). День защитника Отечества — праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.


2021 02 23, г. Москва:А  у крейсера "Аврора" в Ленинграде!!! 


???

Представители КПРФ и "Левого фронта" провели протестное шествие в Москве, несмотря на запрет столичных властей. Коммунисты прошли колонной по Александровскому саду и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. Среди участников акции были Геннадий Зюганов, Валерий Рашкин, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов, Нина Останина, Андрей Селезнев. Шествие прошло без задержаний.

Около 15:30 сторонники КПРФ и "Левого фронта" выстроились у Кутафьей башни московского Кремля. Полиция изначально не пропускала их, пишет Znak.com. В ответ на такие действия силовиков коммунисты стали скандировать "Пропускай!" "Наша власть очень своеобразно борется с пандемией. Собрали участников мероприятия в одном месте. И чтоб потесней и покучней", - возмущался кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Дмитрий Сараев.

Около 16:00 коммунистов все-таки пропустили. И они прошествовали к Вечному огню, где возложили венки к могиле Неизвестного солдата. Сразу после этого коммунисты разошлись.

По словам координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, участники шествия успели прокричать такие лозунги, как "Россия без Путина и олигархов!", "Правительство и президента - в отставку!", "Отменить пенсионную реформу!", "Свободу политзаключенным!", "Против репрессий, за социализм!", "Деньги народу, а не олигархам!", "Национализация сырьевой отрасли!". Сторонники "Левого фронта", добавил Удальцов, во время акции заявляли, что "главные революционеры сегодня - обитатели Кремля, проводящие антинародные реформы, а сохранение существующего социально-экономического курса развития страны неизбежно приведет к новой революции".

Изначально лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал проведение всероссийской акции протеста 23 февраля. Однако ни региональные, ни столичные власти не дали разрешения на проведение такой акции, ссылаясь на санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Впоследствии КПРФ заявила, что намерена провести акцию в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями, но и от этого коммунисты в итоге отказались.

Во вторник (сегодня, сегодня:)) цветы к могиле Неизвестного солдата возложил и президент Владимир Путин, а также лидеры думских фракций Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, к могиле Неизвестного солдата возложили цветы представители "Единой России", которые во вторник проводят в Москве акцию "Защитим память героев". Для организации мероприятия единороссы не стали получать разрешение в мэрии.

В Петербурге правоохранительные органы тоже не стали задерживать митингующих коммунистов. Несогласованная акция состоялась на Петроградской набережной. Всего там собралось около сотни человек, пишет DP.ru.

Акция была анонсирована в формате общения избирателей с депутатом Госдумы Сергеем Пантелеевым, который не явился из-за болезни. С речами к собравшимся обратились депутаты ЗакСа Ирина Иванова и Ольга Ходунова.

Коммунисты исполнили военные песни ("Красная армия всех сильней", 


"Священная война", "Песня о тревожной молодости"), а также прошли маршем от места пикета к крейсеру "Аврора". На шествии несли плакаты, на которых призывали отдать "дворец Ротенберга

трудящимся. На месте проведения акции дежурили несколько спецмашин полиции и один автозак. Уже в 12:30 протестная акция завершилась.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/23feb2021/23febkprf.html

Понравилось?


O mums šis KoronaSpektaklis argi neprimena savaite anksčiau Lietuvoje (ne)švęstos Vasario 16-sios?

Antradienį (lygiai prieš savaitę:)) patriotiškai nusiteikę žmonės, nepaisydami liberalų valdžios taikomų draudimų, susirinko prie Jono Basanavičiaus paminklo ir iškilmingai pagerbė Vasario 16-osios signatarus bei paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės dieną.

Apie 100 susirinkusiųjų po įžanginės kalbos su degančiais deglais patraukė prie Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos ir pagerbė ten įamžinto žymaus rezistento Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimą. Policija patriotiškai nusiteikusiems žmonėms netrukdė. Susirinkusieji akcentavo, kad negalima leisti, jog valdžia, prisidengusi karantinais ar kitais pretekstais, pavogtų bei privatizuotų Nepriklausomybės dieną - tai visos tautos, o ne saujelės „išrinktųjų" šventė, todėl kiekvieno doro Lietuvos piliečio pareiga neleisti užgesti Laisvės idealams tautos atmintyje: kiekvieno nešamo deglo ugnis simbolizavo nenutrūkstamą ryšį su mūsų istorija, kurią jau reikia ginti nuo naujųjų mankurtų ir globalistų.

Vito TOMKAUS trigrašis: Juokinga, kai komentaruose aiškinama, kad ne tie pakvietė... Jei taip būtų, aš valdžios vietoje kas kartą išsirinkčiau patį antipatiškiausią tipą (tikiuosi, ne mane) ir liepčiau jam kviesti žmones į protestus dėl tradicinės šeimos ar lietuvybės palaikymo. Tuomet visi turėtų pateisinamą priežastį, kodėl nepasirodė. Šį kartą, vesdamas anūką prie Basanavičiaus paminklo kaip kvailys pažadėjau, kad susirinks visi, kurie myli Lietuvą. Tad iškart susilaukiau jo klausimo: „Kodėl tiek mažai žmonių myli savo Tėvynę?" Atsakiau, kad serga, todėl viską daro per atstumą. O jis - man: „Dėl ko tiek daug serga?" Atsakiau, kad dėl Lietuvos. Turbūt viską suprato, nes daugiau nebeklausinėjo. P.S. Susirinko apie 80 piliečių, nužygiavo apie 50 žmonių. Himną garsiai giedojo apie 10 žmonių. (Matyt, balso neturi arba žodžių nebežino.) Policija ne tik nekliudė, bet dar ir keliais ekipažais demonstrantus lydėjo. Visi mūvėjo kaukes ir laikėsi atstumo, ko, beje, nedarė mūsų Gitana ir kariai su svita Rasų kapinėse.

2021-02-22

Izraelio OrtoDoksai

 

Skruzdėlyne gyvena įvairios skruzdėlės. Vienos dirba, o kitos vengia darbo ir tinginiauja, skruzdės-motinėlės deda kiaušinėlius. Šiandieninis Izraelis primena skruzdėlyną. Vieni žydai dirba, tarnauja kariuomenėje, o kiti, ultraortodoksai, nedirba, yra valstybės išlaikomi*, meldžiasi, netarnauja kariuomenėje ir dauginasi, kaip jiems liepė jų Dievas. Dievas paliepimu ortodoksai turi po 8 ir daugiau vaikų. Jų dėka Izraelio gimstamumo koeficientas siekia 3,2 vienai moteriai, t. y. dvigubai-trigubai didesnis negu europiečių gimstamumas ES.

Prasidėjus politinei „pandemijai“, Izraelio „skruzdėlės darbininkės“ vakcinuojamos, karantinuojamos, saviizoliuojamos, gi nedirbančios, „pamaldžios skruzdėlės“ - vengia skiepytis ir gyvena įprastą gyvenimą, ignoruoja visus karantinus.

Bulgarų politikas Plamen Paskov savo video irgi kalba apie tai, be to, abejoja, kad žydai, kuriems priklauso Pfizer koncernas, vakcinuojami tomis pačiomis vakcinomis, kaip likęs pasaulis (žiūr.video 12:20 min.).

Kas gi tie Izraelio ultraortodoksai? Visų pirma, tai Chabad Liubavič sekta, kurios rabiną Menachemą Mendelį Schneersoną jie paskelbė Mošiachu (krikščionims jis yra antikristas). Apie šią fašistinę žydų sektą, jos šventraštį Tanija, rašė Kirilas Giliarovas knygoje „Tanija paslaptys“ ir Eduardas Hodos „Žydiškas fašizmas. Chabadas kelias į pragarą“.

* O Lietuvoj...