2020-06-06

Ура?
Emblem of the First Russian National Army, one of the Nazi-collaboration militias which fought the Soviet Army during World War II

Russian national flag during World War I (1914–17)


National flags of Russia before and after 1896

KOKIA GILI SENOVĖ....

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ РУСЬ...

O KAM TAIP MAINĖ VĖLIAVAS?
KoronaPriĖmimo Skyrius?


19:45 - 18:40 = 1:05

Geras pažįstamas, dar nesenas vyras, „ne koronarizikos gruės", prieš trejetą savaičių bendradarbių paprašė iškviest greitąją pagalbą, nes keistai pasijuto. ir ... čia pat susmuko.

Bendradarbiai ilgiau negu valandą reikalavo ligoninėje kad gydytojai liautųsi „testuoti koroną" ir imtųsi skubių priemonių.

Insultas, dešiniosios kūno pusės nevaldo.

Kodėl COVID-19, O Ne COVID-20


Paskutinę 2019-jų metų dieną informavo.

Plaučių ventiliacijos aparatų JAV ir Vokietija prisigamino prisiruošė jau 2019-siais.

Laikui bėgant milijardines ir trilijonines niekinių pinigų injekcijas, formaliai skirtas kovai su šia "KoronaKrize", bus labai pravartu "ištampyti" dviems - 2019 ir 2020 - metams.

Mokytojai Ir Mokiniai 2020


Jokia paslaptis - Lietuvoj mokytojų trūksta.

Lietuvos Vyriausybė, sugebėjusi "KoronaKrizės" proga pasiskolinti 40-čia procentų dar pernai patvirtintą 2020-jų metų biudžetą viršijančius 5 milijardus eurų ir skubiai paskelbtos EksTremaliosios Situacijos beigi KoronaKarantino sąlygomis neviešai juos „įsisavinanti", skyrė net 1/5000 - ją tos sumos dalį (1 milijoną eurų (net triskart daugiau negu link Premjero trobos vedančio kelio asfaltavimui:)))  studentų, ketinančių tapti mokytojais, stipendijoms.

Kas yra 1/5000 Jūsų metinio biužeto dalis - įsivaizduojat?

Patys apskaičiuokit.

Taigi - MOKYTOJAI IR MOKINIAI ŠIANDIEN.

1.


2. Tikrai nesu rūšizmo 
šalininkas.

Betgi kai Lietuvos Respublikos Sostinėje Lietuvos mokinius mitingan atveda lietuviškai nekalbantys Lietuvos Policijos lydimi svetimšaliai -


sunku suprasti, kas čia, kodėl ir dėlei ko vyksta.

Ypač sunku suprasti* perskaičius šį straipsnį.

3. O kas čia dabar?

Lietuvių kalbos mokytoja nusikalto mojuodama Lietuvos Respublikos sostinėje Lietuvos Respublikos valstybine vėliava? 
2020-06-05

Izraelio Ambasadoriui J.E. Yossef Levy


Visuomeninių organizacijų pareiškimas dėl Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės provokacinio elgesio

Nepaprastajam ir įgaliotam Izraelio valstybės ambasadoriui J.E. Yossef Levy,
Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos žydų bendruomenėms

Lietuvos visuomeninių organizacijų
PAREIŠKIMAS
Dėl Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės
nederamo (arba provokacinio, neapykantą kurstančio) elgesio
2020 m birželio 2 d.
Vilnius

Lietuvos valstybės istorija neįsivaizduojama be žydų indėlio. Žydų išsilavinimas, verslumas, talentai žymiai praturtino visos Lietuvos kultūrą. Mes gerbiame senas žydų kultūros tradicijas, pradėtas atgaivinti kartu su mūsų valstybės nepriklausomybe. Džiaugiamės aktyvia Lietuvos žydų bendruomenių veikla ir matome, kad daugeliu atžvilgių ji galėtų būti pavyzdžiu daugeliui kitų etninių bendrijų ir kultūros organizacijų. Tačiau pastaraisiais metais vis labiau ima kristi į akis ir kelti visuomenės nepasitenkinimą kai kurie keisti ir nederami (nepateisinami) Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) pirmininkės Fainos Kukliansky pareiškimai ir veiksmai. Viešojoje erdvėje skelbiami LŽB pirmininkės pasisakymai ne tik supriešina visas Lietuvos žydų organizacijas, bet ir kenkia jų geriems santykiams su visa visuomene.

Praėjusių metų rugpjūtyje mėnesį pirmininkė pranešė, kad Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė neribotam laikui uždaro Vilniaus choralinę sinagogą ir savo būstinę. Tokį veiksmą esą lėmė tai, kad ji gaunanti daug grasinančių laiškų, žinučių ir telefono skambučių, todėl Vilniaus sinagoga negalinti užtikrinti joje besilankančiųjų žmonių saugumo. Kadangi jokių įrodymų nei teisėtvarkos institucijoms, nei visuomenei ji pateikti nesugebėjo, kilo stiprus dalies visuomenės nusivylimas ir nepasitikėjimas. Daugelis Lietuvos žydų ir kitų organizacijų F.Kukliansky sprendimus dėl sinagogos ir būstinės patalpų uždarymo pavadino nekorektiškais ir nepateisinamais.

Ir tai suprantama. 2018 metais Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Ukmergės žydų bendruomenės, vienijančios absoliučią daugumą Lietuvos žydų, išreiškė nepasitikėjimą šia bendruomenės pirmininke. Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės būstinėje įvykusiame susitikime LŽB atstovai apgailestavo dėl susiklosčiusios situacijos, dėl teismuose vykstančių tarpusavio ginčų. Daug Lietuvos žydų išreiškė nepasitikėjimą LŽB pirmininke F.Kukliansky.

Pažymėtina, kad F.Kuklianksy ilgą laiką bylinėjosi su Vilnius žydų bendruomene dėl pastarosios surengtos konferencijos teisėtumo, tačiau visų teismų instancijose šią bylą pralaimėjo. 2019 m. liepos 5 dieną Vilniaus Apygardos Teismas pripažino VŽB Konferenciją ir jos sprendimus teisėtais. Šie pirmininkės veiksmai sumenkino VŽB įvaizdį, griovė ilgus metus kurtą pozityvius ir geranoriškus santykius su skirtingomis institucijomis ir visuomene. Tai pripažino ir patys LŽB nariai.

Ypač liguistas buvo LŽŽB pirmininkės F. Kukliansky įsivėlimas į standartinį Seimo opozicijos konfliktą su pozicija, kai Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Audrys Šimas, balsuodamas NSGK posėdyje neva padarė gestą, kuris esąs panašus į hitlerinėje Vokietijoje nacių naudotą pagarbos Hitleriui išreiškimą. Keistai atrodo tai, kad tą kelių sekundžių šį balsavimo gestą nei iš šio, nei iš to nepagrįstai viešojoje erdvėje apskelbė keli opozicijos atstovai, kurių elgsenos bruožu nuolatinis ir dažniausiai nepagrįstas priekabiavimas jau yra tapęs įprastu reiškiniu. Tik naiviai patikėję šiuo kaltinimu arba piktybiškai nusiteikę žmonės galėjo viešoje erdvėje teigti, kad Seimo narys taip tyčia pakėlė ranką, neva primindamas nacistinio režimo laikus.

Nors niekas nesuprato, kuo čia buvo dėta žydų tauta, LŽB pirmininkė F. Kukliansky dėl šių Seimo nario judesio kreipėsi į Seimo pirmininką ir komitetą, prašydama ištirti vaizdo įrašą, kuriame matomas balsavimo metu galimai saliutuojantis Seimo narys. Anot F.Kukliansky, toks gestas asocijuojasi su brutaliausiu būdu menkinama, žudoma ir žeminama žydų bendruomene. Be to, bendruomenės pirmininkė net kreipėsi ir į prokuratūrą, prašydama ištirti šį tariamai skandalingą įvykį.

Šventa pareiga - rūpintis savo tauta ir gerbti jos istoriją. Bet jeigu norima rimtai dalyvauti politikoje, privalu išsaugoti sveiką protą, kuris ribotų tokio pobūdžio fantazijas ir manipuliavimą asociacijomis.

Lietuvos žmogaus teisių ir kitos organizacijos nesiima spręsti, kokių materialinių ar politinių interesų vedina LŽB pirmininkė F.Kukliansky viešoje erdvėje nuolat eskaluoja tariamas grėsmes žydų bendruomenėms Lietuvoje, tačiau neabejotina, kad šie jos veiksmai nėra nukreipti Lietuvoje gyvenančių tautų tarpusavio pasitikėjimui kurti.

Dar daugiau, vertinant vykstantį intensyvų hibridinį karą, nukreiptą prieš Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes, kurio sudėtine dalimi yra demagogija ir melu paremta propaganda, nekyla abejonių, kad F. Kukliansky vieši nepamatuoti pasisakymai apie tariamas grėsmes Lietuvos žydų bendruomenėms neabejotinai pasitarnauja tokiai propagandai, siekiančiai įgyvendinti Lietuvos valstybei priešiškus tikslus.

Kadangi tokie veiksmai kelia didelį žmogaus teisių organizacijų ir visos pilietinės visuomenės nerimą ir susirūpinimą, kreipiamės į Jus, prašydami objektyviai ir visapusiškai įvertinti tokį LŽB pirmininkės F.Kukliansky elgesį.

Pagarbiai,

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija- Romualdas Povilaitis
Lietuvos kultūros kongresas - Krescencijus Stoškus
Lietuvos žmogaus teisių asociacija - Vytautas Budnikas
Lietuvos vartotojų teisių gynimo federacija - Alvita Armanavičienė
Lietuvos mokslininkų sąjunga - Jonas Jasaitis

Bronius Genzelis - humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signataras, Valstybinės mokslo premijos laureatas.


Mama MeškaLyderis - Ne PsichiAtras, Bet PonasNiekas!


Vienas blogiausiai vertintų šalies politikų – sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga – užsitęsusio karantino režimo metu tapo tuo, kuriuo visuomenė pasitiki labiausiai.
Ar tikrai?

ELTOS užsakymu „Baltijos tyrimų“ gegužės 19–21 dienomis atlikta apklausa rodo, kad epidemijos sukeltos krizės metu viešojoje erdvėje dažnai pasisakantis ministras pasitikėjimo reitingo lentelėje lenkia tiek premjerą Saulių Skvernelį, tiek prezidentą Gitaną Nausėdą ar konservatorius rinkimuose vesiančią Ingridą Šimonytę. Tai, kad labiausiai pasitiki A. Veryga, teigė 15,4 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų, truputį mažiau, sulaukę klausimo, kuo pasitiki, įvardino premjerą S. Skvernelį (14,5 proc.). Iš esmės tokia pati gyventojų dalis tvirtino pasitikinti prezidentu G. Nausėda. Tai įvardijo 14 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų. Iš viso gegužės viduryje respondentai paminėjo 83 visuomenės veikėjus, kuriais jie labiausiai pasitiki. Penktadalis (20 proc.) apklaustų gyventojų atsakė, kad šiuo metu nepasitiki jokiu visuomenės veikėju, ir dar šeštadalis (17 proc.) respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

20 > 15,4

Taigi...

Lyderis - Ne PsichiAtras, Bet PonasNiekas!King Of The GTI'sTrump'as ApLenkė Savo Maidanu


Александр Морозов,
научный сотрудник в
Boris Nemtsov Academic Center for the Study of Russia, Faculty of Arts CU
Prague, Czech Republic

04 06 2020
Трамп с его беспорядками отнял у нас сразу все:

во-первых, он забрал "воображаемый русский майдан".

Какие же теперь беспорядки в России, когда вон что в Америке творится?! чем же мы теперь мир удивим.

Мы же рассчитывали, что однажды явим миру "русский бунт бессмысленный и беспощадный", но Трамп нас опередил и Трюдо уже сказал: "мы в Канаде смотрим с ужасом и страхом". Второй раз он такого уже не скажет.

Теперь мы со своими воображаемыми "горелыми покрышками" отъехали на обочину истории.

Во-вторых, он отнял "центр заботы".

Теперь гражданские организации всего мира должны будут сосредоточить свои программы на ликвидации последствий тех проблем, которые обозначились в этом бунте.

И мы со своей борьбой с путинизмом отъезжаем с 13-го места в мировой повестке дня на 29-е.

В третьих, Трамп нанес большой силы когнитивный удар по умам оппозиционной среды. Она распадается.

Люди тут уже нервно пишут: надо банить друг друга.

Потому что как выяснилось, одни русские революционеры некритически относят себя с белому республиканскому большинству, а другие так же некритически - к "постколониальной дискурсивной традиции американских университетов".

Тут стало сразу "не до путина", потому что Трамп нам открыл дверь в мир "больших цивилизационных проблем".

Обама просто гадил в подъездах жилых домов, в лифтах. А Трамп - лишает буквально всего: нет ни подъездов, ни лифтов.

2020 06 05 Jungtinėse Amerikos Valstijose nesibaigiant protestų dėl juodaodžių teisių bangai, Vilniuje penktadienį organizuojama eisena, siekiant atkreipti dėmesį į rasizmo problemas bei palaikyti „Black Lives Matter
judėjimą. Eisenos dalyviai, planuojama, eis nuo Katedros aikštės iki JAV ambasados.


Estonian Miracle


Prieš 8 metus:
Kartuvių sąmojus*. Dabar Vakarų spauda jau nesijuokia iš Estijos, o rodo ją kaip pavyzdį kitoms Europos Sąjungos (ES) narėms. Estijos skola sudaro vos 6,6 proc. bendrojo nacionalinio produkto (BVP). Italijos skola pasiekė 120 procentų, Graikijos - 160 procentų, ir net stabilios, turtingos Vokietijos skola sudaro 60 proc. šalies BVP. Negana to, 2011 metais Estijos ekonomika augo 8 procentais.

Puikiai žinau, kad mes, lietuviai, suirztame, išgirdę gerai kalbant apie estus. Imame aiškinti, kad estai išpučia savo laimėjimus, kad jie mėgsta pasigirti ir nėra ten jau viskas taip gerai, kaip jie sako. Teisingi priekaištai. Kas neišpučia? Estai bent jau turi ką išpūsti.

Ar ne?
The Danske Bank money laundering scandal arose in 2017-2018 around €200 billion of suspicious transactions that flowed from Estonian, Russian, Latvian and other sources through the Estonia-based bank branch of Denmark-based Danske Bank from 2007 to 2015.[1][2][3] It has been described as possibly the largest money laundering scandal ever in Europe,[4] and as possibly the largest in world history.[5] It includes incoming funds from Estonia (23%), Russia (23%), Latvia (12%), Cyprus (9%), UK (4%) and others (30%, more than 150 countries each of which account for a smaller part than the UK). Outgoing funds were distributed between Estonia (15%), Latvia (14%), China (7%), Switzerland (6%), Turkey (6%) and others (52%)

Danske:))
....

Three top executives at the Estonian branch of Swedbank, including a one-time candidate for central bank governor, have been fired amid an ongoing investigation into a vast money-laundering scandal.

Swedbank executives fired amid €200bn money laundering investigation

Swedish bank SEB missed money laundering 'red flags' in Estonia -TV report

* PaTiko?
Tai bent „suskėlė" 
Žurnalistas Čekistas**!

** Romos Klubas

netikėtai...

Pinigų PlovimasO BANKUS TODĖL "PAMIRŠOT", KAD JIE TIK AMERIKONŲ TIKRINTOJIŠKAS INSTITUCIJAS TEĮSILEIDŽIA?

Europos Veto UnijaPsichiAtro PaGirios


Ta pačia proga:

PONE SAULIAU SKVERNELI - KUR ŠIA PROGA SKUBIAI MŪSŲ VISŲ - LIETUVOS  PILIEČIŲ - VARDU PASISKOLINTI NET 40% JAU PATVIRTINTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETĄ VIRŠIJANTYS SLAPTAI EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SĄLYGOMIS "ĮSISAVINAMI" 5 MILIJARDAI EURŲ?

2020-06-04

Pramonininkas LietuvosMantas

Išsilavinimas
Kopenhagos verslo mokykla ir INSEAD* universitetas

Ekonomikos ir verslo magistras

Vilniaus universitetas

Filologijos bakalauras

Darbo patirtis

2018 m. – dabar
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Viceprezidentas

2017 m. – dabar
Lietuvos bankų asociacija
Prezidentas

2012 – 2014 m.
Švedijos prekybos ir investicijų taryba
Viceprezidentas ir Centrinės ir Rytų Europos regiono vadovas

2012 – 2013 m.
UAB “Visagino atominė elektrinė”
Nepriklausomas valdybos narys

Nuo 2010 m.
Švedijos prekybos taryba
Viceprezidentas ir Centrinės ir Rytų Europos prekybos tarybos vadovas

Nuo 2008 m.
Švedijos prekybos taryba
Veiklos Baltijos šalyse padalinio vadovas ir Centrinės ir Rytų Europos valdybos narys

Kita patirtis

Valdybų narys
UNICEF Lietuva, ŠvedijosLietuvos prekybos rūmai, “Ambersail” jachtklubas

Direktorių tarybų narys
“KB Components”, “Scandic Hotels”

Apdovanojimai

2015 m.
Karališkosios Šiaurės žvaigždės ordino Pirmojo laipsnio Karininko kryžius už nuopelnus Švedijos Karalystei

Švedija : Lietuva - 6 : 4  

Lietuvos bankų asociacijoj ypač „daug" lietuviškų bankų:)


:))

prãmonė sf. (1)
1. A1884,158 įmonės, fabrikai, perdirbantys žaliavą ar pusfabrikačius, industrija: Atsiminė tada jis Liepoją, kur, girdėjo, daug esą fabrikų, plati pramonė J.Bil. Pramonė paverčia negyvosios gamtos ir žemės ūkio žaliavas naudingesnėmis medžiagomis K.Daukš. Lengvosios pramonės įmonės didina gyventojams skirtų prekių gamybą sp. Pagrindinė penkmečio plano grandis yra sunkioji pramonė (sov.) sp. Statybinių medžiagų pramonė sp.
2. verslas, amatas: Gausesnių šeimų nariai verčiasi įvairiomis pramonėmis, eina amatininkais P.Cvir. Namų prãmone verstis 223.
ǁ
 amatininko gaminiai: Šių liaudies meistrų dirbiniai yra ne kas kita, kaip smulkioji namų pramonė, dažnai vien suvenyrinio pobūdžio sp.
3. Lex31, Q160, MŽ, išgalvotas, netikras dalykas, prasimanymas: Nevierykite burtams, užkerėjimams, užžadėjimams ir kitoms neišmintingoms pramonėms Rp. Joje tarp melo ir pramonių galime rasti vieną antrą teisingą žinią K.Būg. Tas nėkas nėr – tik prãmonės yr tatai tos dainos Prk. Šitas gražus padavimas ne iš mano pramonės, bet iš knygų imas A1885,37. Žmonių piktos pramonės CI729. Tai tavo pramonė B. Heretikai priimdinėja … prãmones žmonių už tikrą žodį Dievo DP560. Žmonių pramonėms netikėkime SE145. Jūs gerai žinot, kas yra prytarai. Tai yra pramonės, kuriomis jūs tujaus nusitikiat ir už tiesą laikot tą, kas yra netiesa S.Dauk.
4. sugalvotas, naujas dalykas, naujovė, išmonė: Kito nieko nenoriu, tiktai kad visi priimtum tą išmintingą pramonę Jn. Visi viso pertekusys buvo ir svetimų pramonių negeidė: pačių apdaras visiems padoriu buvo S.Dauk. Pasiutęs buvimas visokių prãmonių Pvn. Anys i pašiną liežuviu traukia, i visokių turi prãmonių Švnč. Negirdėtos pramonės pareis iš svetur A1885,87. Šalčių prãmonės su ledais sugaišti pagavo K.Donel.
ǁ
 įtaisymas, priemonė: Priešininkų guoliuose buvo daugelis žabangų ir kitų pramonių dėl žmonių kankinimo prš.
5. išdaiga: Už tas jūso prãmones reiktų gerai kailį visims išdirbti Slnt. Be prãmonių ne paėsti negali Krš.
6. sumanymas, mintis: Išvydęs … visus pramanymus (viršuje visą pramonę) bei dūmas širdies jų piktas sančias BB1Moz6,5.
7. LKT76(Plng) pramoga, pasilinksminimas: Kai prãmonė girdis, tai svečio netrūksta Rk. Tegu žaidžia vaikai, vis jiem šiokia tokia prãmonė Sb. Ant švenčių gazetos skelbia tūlas pramones, norėdamos nuo vargdienių išvilioti skatiką A.Baran. Nebteko laiko pramonėms M.Valanč. Daugiau jokių prãmonių nėra tropijusys matyti Krš.

* Institut Européen d'Administration des Affaires

Paryžiuj...

Tarptautinių žodžių žodynas:

afera

aferà [pranc. affaire], didelė apgavystė;
nesąžiningas, apgavikiškas darbas.

NeKoMerciniai KoMersantai


LVK (Lietuvos verslo konfederacijos) laikinuoju prezidentu paskirtas A. Romanovskis,
kuris nevalgo kiaulienos ir jau prieš 8 metus areštinėje recidyvistą Petrą mokė anglų kalbos.

Uždarė jį ten tada.

Paleido už užstatą, 50 000 LTL.

Dabar reikėtų 50 000 EUR.

Vėliau (po 6 metų teismų) išteisino.

Laikinuoju LVK prezidentu kiaulienos nevalgantis lobistas A.Romanovskis paskirtas 
(po 6 metų tardymų ir teismų) gal ir ne todėl, kad Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu 10 metų - nuo 2010-jų - dirbantis, 
įtakos Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministerijoms nedaręs
ir ką tik iš areštinės teismo salėje paleistas Valdas Sutkus, kaip dabar madinga sakyti, galimai valgė kaulieną, bet kad jam reiškiami įtarimai dėl stambaus masto kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, turto iššvaistymo ir dokumentų klastojimo.


Kodėl prie jų prikibau?

Ne tik todėl, kad Lietuvos Respublikoj 2020-ais metais Lobizmo įstatymas nesuderintas su BK.

Yra kai kas dar įdomesnio.

Štai kodėl:

Tame ICC yra smagumo:

The International Chamber of Commerce (ICCFrenchChambre de commerce internationale) is the largest, most representative business organization in the world.[2] Its over 45 million members in over 100 countries have interests spanning every sector of private enterprise.

Mat, dabar skandalizuojama Lietuvos Verslo Konfederacija yra šitojo ICC narė,

Tai ... varom rusiškai:

Международная торговая палата (МТПфр. Chambre de commerce internationale — CCIангл. International Chamber of Commerce — ICC) — независимая самоуправляемая некоммерческая международная организация, созданная в 1919 году...

NeKoMerciniai KoMersantai

*
Su nimbu nuotraukoj:

Danukas (DanasArlauskas (g. 1955 m. sausio 22 d. Kaliningrado sritisRusija) – KGB karininkas, vadybininkas, verslo veikėjas.


19841986 m. studijavo KGB akademijoje Maskvoje. Kadrinis KGB karininkas, kapitonas. 19891990 m. KGB „Z“ tarnybos vyresnysis operatyvinis įgaliotinis. [1] 19901992 m. LR Valstybės saugumo departamento padalinio vadovas, VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas. [2][3]
19931995 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos juristas. 1995–1997 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas LR Seime. 1997–2002 m. leidybos ir spaudos UAB „Lietuvos žinios“ generalinis direktorius. 2002–2013 m. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (įkurtos 1999 m.) vykdantysis, vėliau – generalinis direktorius, Europos komiteto ir socialinio komiteto narys. 20072008 m. ministro pirmininko Gedimino Kirkilo visuomeninis konsultantas. [4] 20132016 m. UAB "Žinių radijas" generalinis direktorius.


Neblogai jis jaučiasi Lietuvos Respublikos Prezidentūroj:))

Švarkas atsegtas, rankos už nugaros, prižiūrėtojo poza...

Lietuvos Respublikos Prezidentas savo švarkelį susisegęs.Go3 Meilė - Karantinas


Išmanioji televizija Go3 atvyko!Go3 šeimininkai yra tie patys amerikonai, kuriems priklauso TV3*.

Žiū - patinka jiem karantinas:
Na, gal ir ne jiems, Go3 ir TV3 šeimininkamssavininkams tas karantinas patinka - gal jie tenori ir toliau mus kvailelių vietoj laikyti:

Visi savo vaidmenis vaidinam:))

TV3 Naujiena


https://www.tv3.lt/naujiena/verslas/1045813/lobistas-romanovskis-apie-kilusi-skandala-seimo-nariai-viska-puikiai-suvokia
Lobistas/VicePrezidentas Andrius, kuris nevalgo kiaulienos, irgi viską puikiai suvokia?

Čia gi Lobistas Andrius, kuris recidyvistą Petrą areštinėje mokė anglų kalbos!

Mat kartu sėdėjo abudu toj areštinėj: lobistas ir recidyvistas*.

Petras nemokėjo anglų kalbos, buvo recidyvistas.

TV3, Lietuvoj šnekanti/rašanti lietuviškai, yra JAV TV.

Angliškai moka.

* Trišalė Komisija ir Trišalė Taryba:)