2012-02-25

Lietuvos istorijos apžvalga

Dėl šito.

Internet Archive.

Praverčia.

Naujieji oficialūs Lietuvos interneto vartai apie mūsų istoriją kalbėti vengia, aiškina, kad Lietuvos valstybė radosi tik tada, kai jos valdovas nusilenkė tam, kas kryžiuočius ant mūsų siuntė.

Žemiau nuorodos į senuosius vartus.

Vietoj reklamos tebūnie iliustracijos.

Man atrodo, kad reikia kritiškai žiūrėti į tekstus; nepaisant to:

Lietuvos istorijos apžvalga

Priešistorė

XI a.

XII a.

XIII a.

XIV a.

XV a.

XVI a.

XVII a.

XVIII a.

XIX a.

XX a. iki 1918 m.

1918-1940 m.

1940-1953 m.

1954-1987 m.

Salos Pilis

Ne Trakuose.

Tai viena seniausių Latvijos gyvenviečių (gyventa jau prieš 11 000 metų).

Turiu tokią kasetę - "Antano Baranausko giesmės", anykštėnės jas gieda gimtųjų Anykščių bažnyčioj.

Nemoku jos įrašų čion įdėt, išgirstumėt apie "Dauguvą, Lietuvos upelą".

Aš nemoku, yra kas moka.

Nu Lietuva, nu Dauguva!

Kodėl Europoje dominavę baltai pastaruoju metu taip sparčiai nyksta?

„Kai mačiau jus pirmą kartą prieš 20 metų, norėjau būti toks, kaip jūs, nes tikrai mačiau labai didingus žmones. Nuo to, ką jūs padarėte, aš iki šiol neatsigavęs. Žiūrint istoriškai, baltai turi stiprų išlikimo instinktą, tačiau dabar laikas iš tiesų labai sudėtingas. Baltai traukiasi – įvairiomis prasmėmis. Rizikuoju tapti šovinistu, bet gal manęs neužmuš. Pastebėjau tokį dalyką: lietuviai turi baudžiauninkų-partizanų mentalitetą. Tai, aišku, susiję su represijomis, okupacijomis, įvairių laikų sukilimais, ir tas mentalitetas vis dar yra gyvas. Tai galima rasti visur – tiek Gariūnuose, tiek valdžioje, tiek kitose vietose. Viena vertus, jis pasireiškia pogrindžio gyvenimu, kita vertus, vis kažko laukiama. Kai jūsų generolai vaikams mokyklose aiškina, kad „mes turime išlaikyti tris savaites, o tada ateis amerikiečiai“, pagalvojau – oho!

Kalbėdamas taip pat turėčiau apibrėžti ir savo skandinavišką tapatybę. Dabar jau prasidės šovinizmas – mes esame vikingai, kariai. Kita vertus, jie buvo ir pirkliai: kai tik matydavo galimybę, prekiaudavo. Taigi skandinavai turi kario-pirklio tapatybę, tai pastebėjau savyje ne kartą. Beje, švedai eksportuoja proporcingai daugiausiai ginklų pasaulyje. Amerikiečiai rengia specialius seminarus apie švedų ginklus. Taip pat skandinavai užėmė didelę dalį verslo rinkos Baltijos šalyse, pavyzdžiui, bankų sektoriuje. O kas gi valdo valdo pasaulį? Kariai ir pirkliai. Aš matau skirtumą tarp baudžiauninkų-partizanų ir karių-pirklių mentaliteto. Todėl jūs privalote turėti strategiją, jei norite išlikti“, - įsitikinęs J. Ohmanas.

Teisingai šneka švedas, tik ar žino, kas toks jis patsai yra ir kas esam mes.

Ir ar supranta, kas vyksta Pasauly.

Pasiklausius lietuviškųjų švedo oponentų, pastarasis išties išrodo stipresnis.

Nes nė vienas mūsiškių taip ir nepasakė, kas mes esam; negi jiems mintis apie tai, kad LDK toli gražu nebuvo mūsų valstybingumo viršūnė, o Mindaugo karūnavimas tereiškė nusilenkimą, neatėjo galvon?

mūsų protėviai gynė, irgi nepasakė.

Istoriniuose šaltiniuose teigiama, jog švedų pusėje galėjo būti iki 14000 karių, o lietuvių pusėje – ne daugiau kaip 3800. Lietuviams talkino apie 300 raitelių iš Kuršo Kunigaikštystės (dabartinė Latvijos teritorija) ir apie 300 pėstininkų iš Lenkijos. Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus vadovaujama kariuomenė dėl tinkamai pasirinktos mūšio taktikos didelių nuostolių nepatyrė, o švedai neteko apie 9000 karių, tarp jų ir aukštų karo vadų.

Britų istorikas Michaelis Robertsas, turėdamas omenyje, jog triskart mažesnė kariuomenė laimėjo triuškinančią pergalę nukaudama triskart daugiau priešų, nei nugalėtojų pusėje iš viso buvo karių, Salaspilio pergalę pavadino didžiausia žmonijos istorijoje.

Užmuštų buvo 8000 (9500) švedų ir tik maždaug šimtas Chodkevičiaus karių, dar apie 200 buvo sužeista, taip pat husarai prarado daugumą žirgų.

Salaspilio mūšį batalinėje poemoje Carolomachia („Karolių mūšis“, aliuzija į tai, kad abiejų karvedžių vardai buvo Karoliai) 1606 m. aprašė Vilniaus universiteto profesorius, jėzuitas Laurencijus Bojeris (Boyer). Lotyniškame poemos tekste yra vienas ankstesniųjų lietuviškų žodžių paminėjimų, būtent, lietuviai puldami šaukė „muški!“. Švedų kilmės poemos autorius pastebi, kad iš šio žodžio galėjęs kilti ginklo pavadinimas muškieta.

МУШКА, -и, ж. Небольшой выступ на передней части ствола стрелкового оружия, служащий для прицеливания. Взять на мушку кого-н. (прицелиться в кого-н.; также перен.: взять на примету; разг.). Держать на мушке кого-что-н. (под прицелом; также перен.: держать под постоянной угрозой; разг.).

He he he.


Gal susivienysim?

Laurencijaus Bojerio "Carolomachia" - ne vienintelė.

Šitai perskaityti - verta:

Narsiausiasai Tomai,
Marsi sūnau Dombrova, tu saugok kairįjį sparną
Tų, kas veda lengvai apginkluotus /.../,
Iš kairės tau bus: Abrainas, Mustafa, Bogdanas
Ir Sekimas; skitų senoji jėga juose glūdi.
Vienas ištikimiausių – tai Platebergas pagelbės
Ir Vitingas, drauge bus taip pat Kosakovo narsumas.
Čia atvyks Zacharijo būriai ir Achmeto smarkuoliai,
Jie ne dėl pelno čionai, bet patys dėl karo atvyko,
Savo lėšom kovoja; lai seka juos savanoriai.

Ne tik todėl perskaityti verta, kad dailėtyrininkai ir istorikai apie 1606-jų poemą „Carolomachia“ drovisi mums žodelį pasakyti.

Ir ne tik todėl, kad ir anuomet mūsų valdovai savo žaidimus žaidė, o ir tuos dabartiniai nuo mūsų slepia kažkodėl.

Perskaityti verta, nes pamokančiai skamba.

Žuvėdai mus tada užpuolė, mes gynėmės, visi.

Manau, vienas iš Lietuvos išlikimo strategijos tikslų, kad ir kaip būtų sudėtinga, rasti draugų Rusijoje, remti gerąsias jėgas joje. Neseniai teko bendrauti su vienu buvusiu Amerikos karininku, išeivijos lietuviu, kuris, suvokęs, kad jo tėvas buvo sušaudytas „sovietų“, prisiekė, kad sunaikins Sovietų Sąjungą. Tačiau dabar, susitikimo metu, jis pabrėžė, kad šiuo metu Lietuvos išlikimo strategija yra remti Rusiją, rasti draugų Rusijoje. Tuo pačiu labai didelė svarba turi būti teikiama kalbai. Sakau labai aiškiai: kas gyvena Lietuvoje, privalo mokėti lietuviškai, ir tai taškas“, - įsitikinęs J.Öhmanas.

Žinoma, kad taip, ir ne tik Rusijoje.

Jonui Öhmanui dėkui.

Salos Pilį prisiminiau norėdamas priminti mums iš kur mes.

Taip pat dėl to, kad esam žuvėdų, ir ne tik jų, bankų engiami.

Todėl turime gintis visi: Tomas, Dombrova, Abrainas, Mustafa, Bogdanas, Sekimas, Platebergas, Vitingas, Kosakovas, Zacharijus, Achmetas - kaip kadaise.

2012-02-24

Masinio naikinimo ginklas Lietuvoje

Manot, nėra?

Tiesiog sąrašas pasenęs.

Jeigu „Danske“ bankas žlugtų, jis į dugną nusitemptų visą Danijos karalystę, įspėja ekspertai. Šis didžiausias danų bankas, veikiantis ir Lietuvoje, turėtų pasispausti, jeigu nori įtilpti į palyginti nedidelę Danijos ekonomiką. Taip ekonomistai prasitarė tarptautiniam tyrimų žurnalui A4, kurio straipsnį perspausdino savaitraštis „The Copenhagen Post“.

„Tokiu dydžiu, koks yra dabar, iš tiesų sąžininga apibūdinti „Danske“ banką kaip finansinį masinio naikinimo ginklą, nes jis gali nusitempti su savimi visą danų visuomenę“, – sakė Jacobas Funkas Kirkegaardas, ekonomistas ir tyrėjas Petersono tarptautinės ekonomikos institute.

Bankas per pastarąjį dešimtmetį išaugo kaip reikiant. 2001 m. jo vertė buvo lygi 115 proc. Danijos bendrojo vidaus produkto. Pernai jo aktyvai jau sudarė 3,38 bilijonų Danijos kronų – tai yra beveik dvigubą šalies BVP. (Arba 1569 mlrd. litų – tai yra 15 kartų daugiau nei praėjusių metų Lietuvos BVP.)

Tarp apie „Danske“ banką sklandančių nuogąstavimų analitikai atsimena ir jo svarbiausią vaidmenį gilinant recesiją Danijoje ir išpučiant nekilnojamojo turto burbulą.

Jis taip pat buvo kritikuojamas dėl rizikingos ekspansijos į užsienį strategijos, kai 2005 m. įsigijo Nacionalinį airių banką ir 2006 m. Suomijos „Sampo“ banką. 2010 metais banko užsieniniai aktyvai sudarė 36 proc. bendrojo jo svorio.

Casparas Rose'as, Tarptautinės ekonomikos instituto Kopenhagos verslo mokykloje profesorius, sutiko, kad „Danske“ banko dydis yra problema, ypač žinant jo kompetencijos trūkumą bankinėje rinkoje.

„Kol kas „Danske“ bankas turi komercinį pranašumą būdamas – kaip kai kurie sako – per didelis, kad griūtų, – teigė profesorius. – Jis gali užsiimti verslu žinodamas, kad valstybė ateis gelbėti, jeigu prasidės bėdos. Tai lemia ir rinkos iškraipymą bei gali suteikti paskatą augti netgi dar labiau.“


Ekonomistė V. Klyvienė aukotų dalį demokratijos ir balsuotų už A. Pinochetą.

Ko stebėtis, kad nemaža dalis paprastų lietuvių dėl geresnio gyvenimo paaukotų nepriklausomybę, jeigu taip daryti siūlo ir visuomenės lyderiai?

Pavyzdžiui, Violeta Klyvienė, „Danske“ banko vyresnioji analitikė Baltijos šalims. Neretai televizijos ir radijo laidose savo nuomonę išsakanti ekonomistė sužibėjo penktadienį pareiškusi, kad iš dalies atsisakyti demokratijos dėl ekonominės naudos verta.

Supraskit, ši ką tik sužibėjusi ponia yra ne tik "paprastų lietuvių", bet ir visų Baltijos šalių visuomenės lyderė.

Įdomu, ši lyderė ir/ar šio banko analitikai šitaip ir Danijoj šneka?

Suprantama, svetimų bankų analitikai nėra statutiniai pareigūnai, todėl politikuoti gali, tiesa, Prezidente?

Na va, neklausėm Nacionalinio Saugumo, įsileidom masinio naikinimo ginklą Lietuvon.

Galvojat, kitus, ne mus, jis naikina?

174. Ser 2012-02-24 22:31IP: 78.62.69.70
Net keista, kad moteriške, vadinanti save ekonomiste, tauškia tokius niekus. Pinočeto valdymo laikais Čilės ekonomikai vadovavo taip vadinami Čikagos berniukai, vadovaujami Frydmano. Jų eksperimentas buvo paprastas - viską privatizuoti. Sveikatos apsaugą, pensijų fondus, valstybės vaidmenį visiškai sumažinant. Kai tokia nesąmonė įstūmė šalį į skurdą, Čikagos berniukai tvirtino, kad per mažai privatizuota. Lobo tik spekuliantai. Nuo visiško bankroto Čilę išgelbėjo tik tai, kad liko valstybinė kalnakasybos įmonė. Realiai Čilė net dabar jaučia to nevykusio eksperimento pasekmes. Ir visą tą bredą siūlyti Lietuvai .... Jeigu tai visų bankininkų nuomonė tai mums šakės.

Šakės, nes ... čia gi - bankas?

Pinochet and his regime have been characterised as fascist.

Tai ką, dabar ir fašistuot klusniai pradėsim?

Jūsų kilnybe!

Šįryt BTV laidoje "Sąmokslo teorija" Seimo opozicijos lyderis pasakė Alvydui Medalinskui (jei neapsirikau pastarąjį atpažindamas) maždaug taip:

- Kai buvai politikoje...

Pažodžiui neprisimenu, pasakymo prasmė buvo, vieno pažįstamo žodžiais sakant:

- ...tada nešnekėjai "nekonvenciškai".

Supraskit, politikai turi savo kalbą.

Pono opozicijos lyderio įdomiąją pajamų deklaraciją radau labai sunkiai.

Kadaise pastebėjau, kad didelė dalis naujų veidų Tėvynės politikos olimpe atsiranda su panašiom pajamų deklaracijom, kurios paskum pasidaro solidesnės.

Tada, kadaise, kada tokią politikų savybę patebėjau, pakakdavo parašyt, pvz., Google: mazuronis pajamų turto, ir Gūglė rasdavo, ko paprašyta.

Dabar nebe.

Ar opozicijos lyderis kitame rotary klube, negu pozicijos lyderis?

Ar jie nuėjo į tuos klubus, nes kitaip nesumojo, kaip savo pinigus išdalint ubagams?

Kodėl mūsų politikai mūsų toliveizoriuje sako, kad politikui dera šnekėti kitokia kalba, negu pilietikui?

Kodėl teisininkai kalba kitokia kalba, negu tie, kuriems jie "vykdo teisingumą"?

Kodėl finansininkai turi vėlgi savo kalbą?

Panašu į tai, kad tik dėl to, jog šitaip būtų paslepiama tiesa: mus valdo tie, kas valdo pinigus.

Ižsižiojam ir civilizatorių žodžiais sakom:

Jos Ekscelencija Prezidentė!

ekscelencija kilnybė (aukštų dvasininkų, pareigūnų, dažniausiai diplomatinis valstybių vadovų, vyriausybių narių, titulavimas): Jo E. Jūsų E.!.

Prezidentas (lot. prae- - 'prieš tai' ir sedere - 'sėdėti') – vadovo titulas, naudojamas įvairiose organizacijose (bendrovėse, asociacijose), respublikų vadovų titulas.

Jo Kilnybė Prieš Tai Sėdėjęs!

Skamba.

Žymiai geriau už senąjį civilizatorių titulą.

Demokratija.

Demosui reikia parodyti direkciją.

Direktorius - institucijos, įstaigos ar kitokios organizacijos, jos padalinio (departamento) vadovas (pvz., mokyklos direktorius); pareigybė. Direktorius paprastai turi 1 ar kelis pavaduotojus (mokyklose - pvz., bent 1 pavaduotojas ugdymo reikalams ir pan.). Jam pavaldus administracinis aparatas, personalas (pvz., sekretorė, referentas, buhalteris ir kt.).

director
late 15c., "a guide," from Anglo-Fr. directour, Fr. directeur, agent noun from L. dirigere (see direct (v.)). Corporate sense is from 1630s; theatrical sense from 1911.

direct (v.)
late 14c., "to write (to someone), to address," from L. directus "straight," pp. of dirigere "set straight," from dis- "apart" (see dis-) + regere "to guide" (see regal). Cf. dress; address. Meaning "to govern, regulate" is from c.1500; "to order, ordain" is from 1650s. Sense of "to write the destination on the outside of a letter" is from 16c. Of plays, films, etc., from 1913. Related: Directed; directing.

Tai bent realybė!

Patikimi asmenys, išdjukinantys eksdjukatoriai, iškaralinantys direktoriai, slaptuose klubuose labdarą be(si?)dalinantys mūsų išrinktieji, nebeaišku ką reprezentuojantys prezidentai, titilių dalintojai, anoniminiai metraštininkai, nieko nebesuvokiantys ekspilietikai ir lojalūs teisingumo vykdytojai.

Viskas tam, kad tuštybė valdytų.

Jūsų kilnybe!

2012-02-22

Patikimas asmuo

Vidaus reikalų ministerija paskelbė konkursą į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovo pareigas.

Skelbimas paskelbtas trečiadienio „Valstybės žiniose“.

Kandidatas taip pat turi atitikti reikalavimus, būtinus išduodant
leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima
slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ bei asmens patikimumo pažymėjimą.

Kas tai - patikimas asmuo?

Neaišku.

- Tu - nepatikimas! - sakė kadaise vienas veikėjas man, sovietmečiu.

Kad esu anai valdžiai neprijaučiantis, galima buvo suprasti - ar tai ir reiškė - "nepatikimas"?

Na, itin nepatikimas nebuvau - į socialistines šalis išleisdavo, o prie Gorbačiovo ir Brazilijon nukeliavau.

- Tu net ne partijos narys! - užpykęs rėžė į akis man kitas, irgi anais laikais.

O kas dar, be narystės, buvo svarbu tada, pagalvojau.

"Stukačium" būti?

Tada tai reiškė ne visai tai.

Stukačius stuksėjo saugumui.

Taigi, klausimas: kas dabar yra "patikimas asmuo"?

Į klausimą atsakymas yra.

4. Patikimas asmuo - asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir savanoriškai teikęs informaciją apie asmenis ir faktus, dominančius šias tarnybas, taip pat vykdęs jų pavedimus.

Pacituotasis įstatymas dabartinis, Neprigulmos Lietuvos.

Šitas irgi:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

16. Asmens patikimumo pažymėjimas – šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis asmens teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymų „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ atitikmenimis, arba tokią informaciją saugoti ar gabenti.

Atseit, jei dirbai aniems, gausi pažymėjimą, galėsi pretenduot į tarnybą FNTT vadovu.

Taip parašyta, įstatymuos.

Na, gal netyčia taip sutapo ... gerbiamieji Seimo nariai tarp šokių konkursų rašė ... ir balsavo ... o gal pavargę buvo, kalnuose prisislidinėję ... ar maža kas ...

Poligrafui taigi įstatymą irgi padirbo ...

Na, vienžo, gal tas Patikimas asmuo su tuo Asmens patikimumo pažymėjimu gal ir nieko bendro neturi...

Čia tik taip sau.

Baika.

Šposas toks.

Mūsų išrinktųjų - mums, rinkėjams.

Dėl šmaikštumo.

Nes "Lietuva - šmaikšti šalis!"

Juk taip!

Kas tokie tie šmaikštuoliai?

Pažiūrėkim, kada priimti tie įstatymai.

Štai jie, Lietuvos šmaikštuoliai.

Taip išeina.

Aš tai, matyt, kaip ir anais laikais - nepatikimas.

Ne tame saugume dirbu.

Beje, pernai vienas toks, kuris "prie valdžios", oficialiai - "patriotas", taip ir pasakė į akis, lygiai kaip anais laikais - nepatikimas tu...

:(

Šiaip tai įdomiai tas patikimumas apibrėžiamas, išties - jei su saugumiečiais susijęs, tai ir patikimas.

A vot ką saugumiečiai daro - paslaptis.

Ką iš jūsų nuo pavojų mūsų saugumas apsaugojo - pakelkit ranką.

Tai ką nuo ko saugot, saugumiečiai?

A?

Ar tik ne mus nuo paslapčių?

Pvz., nuo tokių.

Va šitaip.

Kadangi tokių paslapčių mūsų saugumas mums neatskleidė, kas gali paneigti tikimybę, kad jisai tokias paslaptis ir saugo?

Tai kas tas patikimas asmuo?

trust·y (trst)
adj. trust·i·er, trust·i·est
Meriting trust; trustworthy. See Synonyms at reliable.
n. pl. trust·ies
1. A convict regarded as worthy of trust and therefore granted special privileges.
2. A trusted person.

Na va.

Dabar aiškiau.

Prižiūrėt gi reikia.

2012-02-21

Informacijos nutekinimas

Prezidentės patarėjas: „Nutekinus informaciją apie „Snorą“, Lietuva susidūrė su išdavyste“.

STT būstinėje 2004 birželio 15 d. (likus kiek daugiau nei savaitei iki antrojo Prezidento rinkimų turo) vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo V.Junokas, keli pavaduotojai, STT Vilniaus valdybos viršininkas V.Skirmantas, ir, spėjama, kad keli Generalinės prokuratūros atstovai.

Buvo planuojami kitos savaitės veiksmai, t.y. galimas trumpas mano sulaikymas, kuris būtų tikslingai nušviestas Lietuvos žiniasklaidoje.

Buvo konkrečiai kalbama apie šio sulaikymo įtaką Prezidento rinkimų kampanijai ir vienam iš kandidatų, t.y., V.Adamkui, buvo siekiama ne tiek sukompromituoti mane, kiek pasiekti kad V.Adamkus su manimi nebendrautų.

Tačiau vienam iš pavaduotojų griežtai pasipriešinus tokiems veiksmams ir net prabilus apie galimą atsistatydinimą, šis planas toliau nagrinėtas siauresniame ištikimųjų rate.

Tikrai yra žinoma, kad nemažai aukštų STT pareigūnų kategoriškai nepritarė politinėms byloms ir tyrimams.


Todėl galėjau sėdėti ir laukti, kaip įvykiai susiklostys, bet priėmiau, mano manymu, geriausią tuo metu sprendimą.

Buvau tikras, kad mano išvykimas ir vieši pareiškimai turės atgarsį ir sustabdys kai kuriuos STT pareigūnus nuo tolimesnių veiksmų.

Apsispręsti reikėjo žaibiškai, nespėjau informuoti net savo kolegų ir netgi artimų draugų, nenorėdamas velti jų į naujas problemas.

...

Tačiau Lenkijoje praleidau vos kelias valandas ir nedelsiant grįžau, netgi darbe nebuvau vos porą valandų, o apie savo skubų išvykimą kolegoms nepranešiau, norėdamas apsaugoti juos nuo papildomų rūpesčių.

...

Na, nutekino kažkas tada slaptą informaciją Zuokui - ir ką?

Nieko.

Ne taip, kaip dabar.

...

Du sutapimai per vieną dieną – parlamentas panaikino kliūtis nepartiniams kandidatams dalyvauti vasarį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose, o savo ambicijų vėl šeimininkauti Vilniuje neslepiantis buvęs sostinės meras Artūras Zuokas išplatino viešą laišką, kurį trumpai galima apibūdinti taip: duokite Vilniui daugiau pinigų.

Mero darbas sunkus.


31. Autoriui - jo aprašomo paradokso paaiškinimas 2012-02-21 14:29 IP: 80.240.9.72 2
Tiek valstybė, tiek savivaldybė klimpsta į skolas tiems, kas gamina pinigus.

Todėl valdžion prasimušusieji mūsų visų vardu skolinasi ir ištobulintais būdais vagia; o čia Tamstos aprašomi niekai jiems mažiausiai rūpi (juk nesakysit, kad patys bedarbiai turi nuvalyti sniegą ir patys sau nežinia kieno pinigais susimokėti).

Svečiai iš Rusijos, kelias dienas pasisvečiavę ir apsižiūrėję, sakė: manėm, tik pas mus vagia, nes yra ką.

Naivuoliai, pas mus irgi yra ką - skolinasi VISŲ VARDU, vagia gi SAU.

Rusijoj vagia naftą, dujas, mišką, paskui vargsta pardavinėdami - čia gi paprasčiau: pinigus.

Na, kad mums nevagia, tai aišku.

Bet kaip mums įrodyti, kad vagia, jei teisėtvarka nenori to daryt?

Problema...

Ši informacija nėra slapta, tekinti galima.

Poligrafas Poligrafovičius

Tačiau daktaro Bormentalio žadėtas Šarikovui benefisas kitą dieną neįvyko todėl, kad Poligrafas Poligrafovičius dingo iš namų. Bormentalis puolė į tūžmingą neviltį, išvadino save asilu už tai, kad nepaslėpė paradinių durų rakto, šaukė, kad tai nedovanotina, ir baigė palinkėjimu, kad Šarikovas patektų po autobusu. Filipas Filipovičius sėdėjo kabinete, sukišęs pirštus į plaukus ir kalbėjo:
- Įsivaizduoju, kas dėsis gatvėje. Įsivaizduo - uo - ju. Iš Sevilijos, Grenados, dieve mano.
- Jis dar gali būti namų komitete, - tūžo Bormentalis ir išbėgo.
Namų komitete jis taip susibarė su pirmininku Švonderiu, jog tas sėdo rašyti pareiškimą Chamovničesko rajono liaudies teismui, kartu šaukdamas, kad jis ne profesoriaus Preobraženskio augintinio sargas, tuo labiau, kad tas augintinis Poligrafas ne anksčiau kaip vakar pasirodė esąs niekšas, nes paėmęs iš namų komiteto septynis rublius neva vadovėliams pirkti kooperatyve.
Fiodoras, pelnęs už tai tris rublius, apieškojo visą namą nuo viršaus iki apačios. Niekur jokių Šarikovo pėdsakų nebuvo.
Paaiškėjo tik viena - kad Poligrafas išėjo auštant, užsidėjęs kepurę su snapeliu, su šaliku ir paltu, pasiėmęs iš bufeto butelį šermukšninės, daktaro Bormentalio pirštines ir visus savo dokumentus. Darja Petrovna ir Zina neslėpdamos išreiškė didžiulį savo džiaugsmą ir viltį, kad Šarikovas nebesugrįš. Iš Darjos Petrovnos Šarikas išvakarėse pasiskolino tris rublius penkiasdešimt kapeikų.
- Taip jums ir reikia! - staugė Filipas Filipovičius, mosuodamas kumščiais.
Visą dieną skambėjo telefonas, skambėjo telefonas kitą dieną. Gydytojai priėmė labai daug klientų, o trečią dieną kabinete rimtai kilo klausimas, kad reikia pranešti milicijai, kuri turi surasti Šarikovą Maskvos šurmulyje.
Ir vos tik buvo ištartas žodis „milicija", kaip didžiai gerbiamą Obuchovo skersgatvio tylą perskrodė sunkvežimio signalas ir sutirtėjo namo langai. Paskui pasigirdo skambutis, ir Poligrafas Poligrafovičius įėjo tylus kaip žemė, be galo oriai nusiėmė kepurę, paltą pakabino ant ragų ir pasirodė smarkiai atsinaujinęs. Jis buvo apsivilkęs svetima odine striuke ir mūvėjo apsitrynusiomis odinėmis kelnėmis ir angliškais ilgaauliais batais, suvarstytais iki kelių.


O čia - nesvetima striukė?

25. Poligrafas Poligrafovičius 2012-02-21 08:55 IP: 84.15.180.242
Poligrafas, melo detektorius – žmogaus emocinę būseną fiksuojantis prietaisas, atliekantis įvairių su žmogaus emocijomis susijusių fiziologinių rodiklių registravimą. Paprasčiausiu atveju matuojamas žmogaus kūno elektrinis laidumas – toks poligrafas susideda iš ommetro ir kalibravimo įrenginio: žmogui jaudinantis, išsiskiria prakaitas, kūno varža sumažėja, ką ir parodo prietaisas. Nustatant, ar žmogus meluoja, prieš matavimus užduodami testiniai klausimai, vieni – susilauksiantys žinomai melagingo atsakymo, kiti – žinomai nuoširdaus. Remiantis varžos rodikliais, gautais atitinkamais momentais, galima daryti prielaidą apie tai, ar žmogus vėliau atsakinėjo meluodamas, ar ne. Sudėtingesni poligrafai matuoja ir kitus parametrus, pvz., pulso dažnį, kraujospūdį, adrenalino išsiskyrimą, vyzdžių dydį, judesių kiekį ir pan. Teisminiame tyrime detektorius pirmą kartą buvo panaudotas JAV, 1935 m. vasario 2 d. Poligrafija daugelio mokslininkų yra vertinama kaip pseudomokslas. Šiuo metu daugumoje Europos valstybių poligrafo parodymai nelaikomi patikimu įrodymu teisme. JAV teismuose žmogus gali pasitikrinti melo detektoriumi tik tada, jei sutinka pats. Kanados teismuose nuo 1987 metų šis prietaisas nebegali būti naudojamas. Australijoje bendro nutarimo dar nėra, tačiau žinoma atvejų, kai teismas atsisakė pripažinti poligrafo parodymus gynybos naudai.

В случае возможной ошибки в измерениях или интерпретации данных может быть нанесён значительный моральный или материальный ущерб. Критики метода усматривают в нём слишком упрощённую, механическую схему интерпретации реакций человеческого организма на внешние раздражители, кроме того во время экспертизы могут быть не учтены различные факторы, влияющие на основные показатели.

В ряде стран данные, полученные при помощи психофизиологических опросов, не рассматриваются судами в качестве доказательств (В Германии и Польше).

В США существует закон, согласно которому запрещены любые попытки работодателей проводить подобные опросы. Верховный Суд США в своём решении United States v. Scheffer (1998) постановил, что вопрос о том, можно ли использовать результаты данных полиграфа в качестве доказательств в судебных процессах, должен решаться самостоятельно в юрисдикциях штатов и округов. В подавляющем большинстве судов использование данных полиграфа в качестве доказательств не разрешается.

28. Mr Polygraph 2012-02-21 08:59 IP: 84.15.190.250
The accuracy of the polygraph has been contested almost since the introduction of the device. In 2003, the National Academy of Sciences (NAS) issued a report entitled "The Polygraph and Lie Detection". The NAS found that the majority of polygraph research was "Unreliable, Unscientific and Biased", concluding that 57 of the approximately 80 research studies that the APA relies on to come to their conclusions were significantly flawed.

242. Kaip pradingo 1,2 milijardo litų vertės 'Snoro" vertybiniai popieriai? 2012-02-21 07:51 IP: 84.15.180.242
Pasak šalies vadovės, buvo „tiriami šeši pareigūnai, kurie buvo tikėtinai galėję prisidėti prie nutekinimo ir tik du FNTT pareigūnai tyrimo metu pasirodė nekaip“.

Apie kokio tyrimo rezultatus kalba mūsų Prezidentė?

Parlamentinio ar kitokio viešai skelbto tyrimo nebuvo.

Ministras aiškina apie VSD pažymą ... ir apie tyrimus poligrafu.

Tai kokiam dar tyrime "nekaip pasirodė"?


Pirmadienį Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl informacijos apie planuojamus pareigūnų veiksmus, tiriant banko „Snoras“ veiklą,

neteisėto

atskleidimo.

?

Kas čia per sakinys?

Paskubom parašytas?

Vėl planuoja ir vėl atskleidžia ir vėl tirs?

Žymiai įdomesnis klausimas: kaip pradingo 1,2 milijardo litų vertės 'Snoro" vertybiniai popieriai?

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas „Veidui“ aiškino, kad iš 3,4 milijardo Lt dingusiu paskelbto turto realiai išnyko 1,2 milijardo Lt vertės vertybinių popierių ir 577 mln. Lt banko indėlių kituose bankuose.

Lietuvos bankas tvirtina, jog daugiau kaip milijardo vertės „Snoro“ valdyti vertybiniai popieriai buvo pervesti iš Lietuvos į užsienį.

Manoma - į privačių asmenų sąskaitas.

Šis trūkumas buvo nurodytas kaip priežastis, dėl kurios bankas buvo nacionalizuotas.

V. Vasiliauskas atsisakė nurodyti, kada bankas neteko vertybinių popierių kontrolės, nes tai yra ikiteisminio tyrimo objektas.

R. Šarkinas vertybinių popierių išvežimo nepastebėjo.

Kam juo vežt, tuos popierius, šiais virtualiais laikais?

Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema skirta vertybinių popierių pervedimams vykdyti. Sistemos operatorius – AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. 2004 m. vasario 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu, sistema įregistruota Lietuvos banke. Mokestinių pervedimų atveju svarbu užtikrinti, kad būtų taikomas vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pervedimo principas (DvP – delivery versus payment). Šis principas reiškia, kad vertybiniai popieriai pervedami tada, kai pervedamos lėšos. Tai padeda išvengti situacijos, kai viena sandorio šalis perves vertybinius popierius arba lėšas, tačiau iš kitos sandorio šalies negaus lėšų arba vertybinių popierių. LCVPD sistema šį principą taiko visiems mokestiniams vertybinių popierių pervedimams. Pirmiausia vertybiniai popieriai blokuojami LCVPD vertybinių popierių sąskaitose. Tada vertybinių popierių atsiskaitymo sistema pateikia į atitinkamą mokėjimo sistemą nurodymą pervesti lėšas tarp dalyvių sąskaitų. Gavus patvirtinimą apie pervestas lėšas, vertybinių popierių atsiskaitymo sistema perveda vertybinius popierius.


Tai kaip tie 1,2 milijardo Lt vertės vertybinių popierių pradingo?

Kas šitą "Radioshow" suorganizavo?

2012-02-20

Nuclear Snacks ®

Žemdirbiai nieku gyvu nesutinka, kad europinėmis žemės ūkio lėšomis būtų uždarinėjama Ignalinos atominė elektrinė ir gesinami kiti Lietuvos ekonomikos gaisrai.

Na, čia jau per daug.

Ne dėl milijardo.

Milijardo Lietuvoj, regis, niekas "nepaveža".

Niekur nemačiau tiek dirvonuojančių laukų, kiek Tėvynėj Lietuvoj.

Dabar.

Kadaise, bent jau tuometiniam sojūze, buvom žemės ūkio pavyzdžiu.

Štai ką mes šiandien šnekam toliau:

Vyriausybė, Seimas, Lietuvoje išrinkti europarlamentarai tikriausiai neiškovos lietuvių žemdirbiams tokių pačių europinių tiesioginių išmokų, kokias gauna ES turtuoliai vokiečiai ar net Bendrijos išlaikytiniai graikai, o mūsų ministrų kabinetui metų metais niekaip nesurenkant į valstybės biudžetą numatytų lėšų ūkininkus prislėgs nauji gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto, žemės mokesčiai.

1. Kur mes papuolėm?

2. Kodėl, po perkūnais, neiškovos?

Siųskit Briuselin Kremliaus kovų patirtį menančius kovotojus, jei jau vėlek, kaip kadaise, be Centro mes nebegalim.

„Ūkininko patarėjas“ surengė apskritojo stalo pokalbį „Jeigu išsipildytų „juodasis scenarijus“, kaip turime tvarkytis savo šalyje, kad žemdirbiai nebankrutuotų, neiškristų iš rinkos, aprūpintų Lietuvos piliečius kokybiškais ir ne pernelyg brangiais maisto produktais, o jų perteklių galėtų pelningai eksportuoti?”

Toks ir pasiūlymas: branduolines atliekas perdirbkim - į Nuclear Snacks.

O kuo gi misim - gyvenam skolon, sau maisto nebesusirandam patys...

Prie konteinerių, jei kas, visi netilpsim!

Nuclear Snacks ®

2012-02-19

Sin

Naujienų agentūra newscientist.com pranešė, kad Jupiteryje, šalia Didžiosios raudonosios dėmės ir raudonosios dėmės-jaunėlės atsirado trečia raudona dėmė. Jos atsiradimas ir rekordiniai vėjų greičiai Raudonojoje dėmėje rodo, kad didžiausioje mūsų sistemos planetoje vyksta pokyčiai.

Prieš porą metų prie Didžiosios raudonosios dėmės atsirado dėmė-jaunėlė. Ši dėmė susidarė tarp 1998 ir 2000 metų susijungus trims mažesnėms baltoms audroms. Ji tapo raudona 2006.

Neseniai atsirado ir trečia raudona dėmė - perpus mažesnė už dėmę-jaunėlę, prieš tai buvusi balta, tačiau naujos gegužės 9 ir 10 dienų „Hubble" teleskopo nuotraukose užfiksuota raudona jos spalva.

Didžioji raudonoji dėmė yra nuo senovės vykstančios audros ciklonas - ji stebima virš 300 metų. Šis ciklonas - didžiausias saulės sistemoje. Jis yra trigubai didesnis už Žemės planetą.


Nuo dėmės - nuodėmė.

Didelės nuodėmės.

What is sin?

Sin, according to the Catechism of the Catholic Church “is a deliberate thought, word, deed or omission contrary to the eternal law of God.”


A sin is an act that violates a known moral rule in a religion.

sin (n.)
O.E. synn "moral wrongdoing, offense against God, misdeed," from P.Gmc. *sundjo (cf. O.S. sundia, O.Fris. sende, M.Du. sonde, Ger. Sünde "sin, transgression, trespass, offense"), probably ult. "true" (cf. Goth. sonjis, O.N. sannr "true"), from PIE *es-ont-, prp. of base *es- "to be" (see is). The semantic development is via notion of "to be truly the one (who is guilty)," as in O.N. phrase verð sannr at "be found guilty of," and the use of the phrase "it is being" in Hittite confessional formula. The same process probably yielded the L. word sons (gen. sontis) "guilty, criminal" from prp. of sum, esse "to be, that which is." Some etymologists believe the Germanic word was an early borrowing directly from the L. genitive. Sin-eater is attested from 1680s. To live in sin "cohabit without marriage" is from 1838. Ice hockey slang sin bin "penalty box" is attested from 1950.

From PIE *es-ont-, prp. of base *es- "to be"...

is
third person singular present of be, O.E. is, from Germanic stem *es- (cf. O.H.G., Ger., Goth. ist, O.N. es, er), from PIE *es-ti- (cf. Skt. asti, Gk. esti, L. est, Lith. esti, O.C.S. jesti), from PIE base *es- "to be." O.E. lost the final -t-. See be. Until 1500s, pronounced to rhyme with kiss.

Tai kaip tada - "to be"?

Tik šitaip - esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas?

O Mėnulis, sako, ne taip kaip Saulė - negyvas.

Žemėj yra Negyvoji jūra.

New Moon Report.

Israel Full Moon Calendar.

The New Moon and the Power of Judaism.

Blood Moon Eclipses over Israel: Signs.

The New Moon and the Weekly Sabbath.

ScienceCasts: Super Moon.

Sinai
the mountain is perhaps named for Sin, a moon goddess worshipped by Sumerians, Akkadians, and ancient Arabs. As an adjectival form, Sinaic (1769), Sinaitic (1786).

According to Jewish, Christian and Islamic tradition, the biblical Mount Sinai was the place where Moses received the Ten Commandments.

Sin (Akkadian: Su'en, Sîn) or Nanna (Sumerian: DŠEŠ.KI, DNANNA) was the god of the moon in Mesopotamian mythology.

The original meaning of the name Nanna is unknown. The earliest spelling found in Ur and Uruk is DLAK-32.NA (where NA is to be understood as a phonetic complement). The name of Ur, spelled LAK-32.UNUGKI=URIM2KI, is itself derived from the theonym, and means "the abode (UNUG) of Nanna (LAK-32)".

The pre-classical sign LAK-32 later collapses with ŠEŠ (the ideogram for "brother"), and the classical Sumerian spelling is DŠEŠ.KI, with the phonetic reading na-an-na. The technical term for the crescent moon could also refer to the deity, DU4.SAKAR. Later, the name is spelled logographically as DNANNA.

The Semitic moon god Su'en/Sin is in origin a separate deity from Sumerian Nanna, but from the Akkadian Empire period the two undergo syncretization and are identified. The occasional Assyrian spelling of DNANNA-ar DSu'en-e is due to association with Akkadian na-an-na-ru "illuminator, lamp", an epitheton of the moon god. The name of the Assyrian moon god Su'en/Sîn is usually spelled as DEN.ZU, or simply with the numeral 30, DXXX.

The Ziggurat of Ur (sometimes called the "Great Ziggurat of Ur"; Sumerian E-temen-nigur(u) É.TEMEN.NÍ.GÙR(U).(RU) ��������(��) meaning "house whose foundation creates terror") is a Neo-Sumerian ziggurat in what was the city of Ur near Nasiriyah, in present-day Dhi Qar Province, Iraq.


Mozės šalies giesmininko giesmė.

Rūpestis

Taip susidaro negirdėta moksliniame pasaulyje padėtis: mūsų kalbos jaunesnieji giminaičiai, slavai, patys be kovos, atiduoda mums tai, kas mums teisėtai priklauso - mūsų kalbos didesnį senoviškumą; Europos didžiausi autoritetai tam pritaria, gi mes, kažkokio nusižeminimo siaubo apimti, paniškai mėtome per langą brangiausią mūsų kultūros palikimą, lyg jis būtų maru užkrėstas, ir uoliai tebesistengiame "išvalyti" iš žodyno visus tos kultūros įrodymus, bendrus su slavais žodžius, užsispyrusiai kartodami melą, jog "jie kilę iš slavų" !

Tokį skandalingą reiškinį galima paaiškinti tik dviem prielaidomis: neprotavimu arba pikta valia. Tik pagalvokit,kas būtų, jei graikai staiga imtų mėtyti iš savo kalbos telefoną, metrą, kilo(pakilok, žinosi, kiek)gramą, remdamiesi tuo pačiu pamišėlių argumentu, jog tie žodžiai negraikiški, nes "svetimšaliai juos vartoja"...

The de facto official language of the United Kingdom is English, which is spoken as the primary language of 95% of the UK population.

Faktas kaip Užgavėnių blynas (reklama - vaikystės kaimas:))!

Ei, Lietuviai, negi ištirpot toj karalystėj?

O jūs, Rusai, kur pradingot Mozės šaly?

O jūs, Lenkai?

Imigrantai privalo išmokyti vaikus anglų kalbos.

Zen drem vil finali kum tru.

Atseit, jei jau svaras sunkus dabar, net du gramu to Sterling kokybės sidabro lydinio sveria, tai dėl tokio gero pinigo ir karštą bulvę burnoj besant, kai kalbi, įsivaizduoti nesunku - dantų taigi dabar daugmaž pakanka...

Yra ir kitoks paaiškinimas - tie litvinai cholopai jau kiek amžių ponams iš Landynės City vergauja (vergauja ar tarnauja?), litą, kai turi, "padengę" tuo svaru ir "savo" auksu, kurį irgi atidavė minėtiems ponams saugoti - tai kam jų, tegul ir senobinę, kalbą mokintis?

Be to, su naujais žodžiais apmonyti lengviau.

Ar tik pačių neapgaus?

Kuri iš aštuonių kalbų "ne dėl populiarumo", o "dėl vertingumo" tam akmeny liko.

Buvęs Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis šeštadienį, balsavęs referendume dėl rusų kalbos pripažinimo valstybine, papylė kritikos referendumo sumanytojui Vladimirui Lindermanui už "norą išbandyti liaudies nervų sistemą ir patvirtinti savo gebėjimus kurstyti neramumus".


Sostinėje gyvenantis buvęs Vilniaus universiteto jidiš instituto vadovas, profesorius D. Kacas (ne šitas) pripažino į Kauną atvykęs stebėti prieštaringai vertinamos Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos surengtų eitynių.

Mokslininkas neslepia – eitynių nuotraukas ir savo vertinimą publikuosiantis interneto tinklapyje, sieksiantis, jog viso pasaulio žmonės sužinotų kas vasario 16-ąją vyko Kaune.

Šalia nacionalistų eisenos ėjęs D. Kacas sakė manantis, jog šis renginys visai šaliai svarbią dieną – užtraukia baisią gėdą valstybei ir jos vadovams.

„Prie manęs buvo priėję keli nedraugiškai nusiteikę eitynių dalyviai. Jie man kažką sakė lietuviškai, tačiau aš nesupratau. Netrukus šalia atsirado daug policijos pareigūnų, todėl jaučiausi saugus“, - lrytas.lt pasakojo profesorius D. Katzas.


Prapultume jei nesirūpintų.

Būtent demokratija šiuo metu laikoma didžiausiu minėtosios bendruomenės priešu. Kai 28 metų Ašdodo gyventoja Tanya Rosenblit praeitais metais įlipo į Jeruzalėn vežantį autobusą, ji sukėlė tikrą sumaištį, nes atsisakė paklusti religingam keleiviui, paprašiusiam ją sėstis autobuso gale.

Dauguma radikaliųjų ortodoksų, dar vadinamų haredimais, įsitikinę, jog kuklumas neturėtų leisti moterims sėdėti autobuso priekyje kartu su vyrais.

Gana įprasta matyti tokius segreguotus autobusus, kur moterys spiečiasi dažnai sausakimšame autobuso gale, o štai priekyje, kur esą vieta vyrams, pilna laisvų vietų.

T. Rosenblit Izraelyje tapo savotiška įžymybe, tačiau jos drąsus poelgis nepraėjo be pasekmių. Jaunai moteriai radikalieji ortodoksai netgi grasino mirtimi.

Žydai ultraortodoksai susigrūmė su policija Izraelio mieste Beit Šemeše, visai netoli Jeruzalės. Vienas policijos pareigūnas buvo lengvai sužeistas, suimta nemažai žydų ortodoksų.