2011-12-31

Turtingi metai

Turtas

Turtas (ekonomine prasme) – ištekliai, naudojami žmonių ir visuomenės gerovei.

Teisine prasme turtas yra visos turimos teisės, teisiniai reikalavimai bei turtiniai įsipareigojimai, jų visuma.

Neblogai.

Pinigai yra turto išraiškos forma...

Visai gerai.

Jei pinigus perpranti.

Pasaulis - judesys, todėl savintis jame gali nebent Karabasas Barabasas Pjerą su Malvina.

Du turtai grybų, trečias – šunagrybių
2011-12-28 23:42:29
Turtùkas

Turtáitis

Turtùlis

Turtle
reptile, c.1600, "marine tortoise," from Fr. tortue "turtle, tortoise," of unknown origin

Tortilja - tai ta vėžlienė, kur kūdroje gyveno ir Buratinui kažką aiškino...


Pinokis nėra blogas: o jeigu pakaktų vien gerų norų, kad būtum tobulas, Pinokis būtų tobulybė.

Bet jis yra silpnas.

Turtingi metai.

Visiems vo tokių vot neužteks.

Turtingų metų, turtingų...

Nepasikliauk pinigais, pasikliauk protu.
(Kinų patarlė)

Moralinis vanduo

Politinė bendruomenė - moralinėje krizėje.

Norėtųsi tikėti, kad kitąmet atgims ne tik valstybinė politika, bet vėl garbinga taps devalvuota politiko profesija.

valve
late 14c., "one of the halves of a folding door," from L. valva "section of a folding or revolving door," lit. "that which turns," related to volvere "to roll" (see vulva).

...

Finansinė krizė ištiko dėl išvestinių priemonių, visuomenės - dėl sąvokų kaitaliojimo, politinė - dėl išvestinių sąvokų įsigalėjimo.

Visa tai - stengiantis paslėpti pinigų esmę.

Kol buvau biznierius, nesupratau, kas yra pinigai.

Laiko nebuvo suprasti, verslininkui reikia mikliai verstis visaip.

Todėl, gali būti, dalis politikų tebemano, kad jie yra valdžia.

Irgi laiko neturi susigaudyti, bešokinėdami per pakišamus grėblius.

Bet pakanka pasižiūrėti į kitos jų dalies veidus, kad suprastum, jog jie tai gerai supranta, ką veikia.

Gamtoj nėra piramidžių, o mūsų sąmonėn jos pakišamos labai giliai.

Nelabieji pakiša.

11. Atsakymas paprastas: valdo tie, kas valdo pinigus 2011-12-31 08:05 IP: 80.240.9.72
Jie pilietikus pavertė politikais, vietoj demokratijos vado (susidėvėjusio bemeluojant rinkėjams demagogo)pastatė prezentus dalinantį ir juos reprezentuojantį prezidentą, Anuprą iš Smalynės padarė politikos ir diplomatijos ex pertu (from O.Fr. overt and Lith. atveriu "open,"), tik dar ne iš visų piliečių padirbo graikiškuosius politos, iš kurių ir kilę graikiškieji politikai (kuo šiandien garsėja Graikija, visi žinom); na, bet tuos dar likusius piliečius tikimasi pradžioj akropolizuoti, paskum (jei reikia, ir su polit(c)ijos pagalba) - politizuoti.

12. Pasidavimo pinigų valdžiai pradžia - Rzeczpospolita
2011-12-31 08:12 IP: 80.240.9.72
Ir netgi Mindaugas, priimdamas karūną, Rygos kalavijuočių atvežtą iš Romos, nusilenkė tiems, kas ant vergvaldiškosios Romos griuvėsių tariamai tikėjimo pagrindu pastatė Germaniškąją Šventąją Romos Imperiją ; dabar gi lenkiamės tiems, kas mus išnaudoja pinigais, politikai gi tėra klusnūs jų tarnai.

Pinigai yra piramidė.

13. Kai tikėjimą pakeitėm religija, tada ir dorovę iškeitėm į moralę 2011-12-31 08:25 IP: 80.240.9.72
Moralė (lot. moralis – dorovinis; moralitaser – būdas, charakteris, tinkamas elgesys) kaip sąvoka turi keletą reikšmių.

Pirmoji, nusakančioji (deskriptyvioji) reikšmė, apibūdina autoritetingas gero ir blogo žmonių elgesio normas (moralės normas), kurias nustato bendruomenė, visuomenė, papročiai, religija, filosofija ar asmeninė sąmonė.

Kitaip – tai doro, moralaus elgesio normos, grindžiamos atitinkama pasaulėžiūra, kurių atitinkamoje aplinkoje turėtų laikytis konkretūs žmonės.

Na, ir iš kur gi tas žodis "moralė"?

Moral (adj.): mid-14c., "pertaining to character or temperament" (good or bad), from O.Fr. moral, from L. moralis "proper behavior of a person in society," lit. "pertaining to manners," coined by Cicero ("De Fato," II.i) to translate Gk. ethikos (see ethics) from L. mos (gen. moris) "one's disposition," in plural, "mores, customs, manners, morals," of uncertain origin.

Na, kadangi tas žodis naujas ir nežinia iš ko padarytas (vadinasi, nežinia ką reiškiantis), tai mes, seniausia indoeuropiečių kalba kalbantys, kartokim jį kaip papūgos.

Gal pageidaujat moralinio vandens, atlikę politinį aktą?

2011-12-30

Pinigus - tėtukui!

Važiuodamas per radiją girdėjau Kristinos Sabaliauskaitės knygos ištraukas, kurių klausytojui buvo pasakojama, kad švedai buvę kultūringesni Vilniaus niokotojai negu kazokai ir kaip vilniečius po tų niokojimų augsas gelbėjęs.

Pasiklausęs-atvažiavęs, bankan nuėjau.

Anksčiau dažniausiai "Snoran" nueidavau, nes jo kioskai buvo patogūs: nėr eilės - gali užeit; dabar gi vėl nuėjau "SEB bankas"-an.

Sugaišau valandą, laukdamas eilėje.

Kampe pamačiau kompiuterį, banko tarpdurį saugančios dailiakojės paklausiau, ar ten yra internetas, ir, išgirdęs, kad yra, apsidžiaugiau, bet be reikalo - kompiuteriu už SEB banko ribų išeit negalėjau.

Prieš savaitę nedideliam autoservise, kol taisė mano automobilį, irgi valandą reikėjo laukt, tai naršiau internete, serviso klientams skirtu kompiuteriu.

Kol taisė ir sutaisė automobilį, o ne kol lūkuriavau eilėje.

SEB bankas - ne koks autoservisas!

Tai ir styrojau jame nusiminęs, pakol nepradžiugino pažįstamas, užėjęs pakeisti 5 eurus į litus ir sužinojęs, kad SEB banke, neturint asmens dokumento, to padaryti neįmanoma, dėl pinigų plovimo prevencijos ar dėl kovos su terorizmu, bent jau panašiai jam paaiškino kita banko mergina.

Pradžiugino, nes pasisiūliau jam pagelbėti, mat, turėjau dokumentą: dabar buvo su kuo paplepėti, be to, dviese turėjom du eilės numerėlius - vienas jų juk švieslentėje nušvis anksčiau už kitą!

Per tą valandą beveik įsitikinau, kad pažįstamojo 5 eurai - švarūs, kad terorizmo jis gautaisiais už tuos eurus litais neremsiąs, ir netgi išvystėm hipotezę, kad šitokie suvaržymai bei tokios eilės, gali būti, reiškia pradžią kokios nors naujos statybos, nepavykus pastatyti kapitalizmą.

Bediskutuojant valanda prabėgo gerokai greičiau.

Tąsyk paprašiau savo tūkstančio litų, gavau 993 litus, dabar gi įnešiau savo sąskaiton tūkstantį litų, už šią "paslaugą" sumokėjau litą.

"Komisinio" mokesčio.

Taip mokestis pavadintas banko Kasos pajamų orderyje.

Banko mergelė nesugebėjo man paaiškinti mokesčio, kurio anksčiau man neteko mokėti, "komisiškumo".

komisinis, komisinė -> komisas 1: komisinės perkės. Komisinis atlyginimas Žiūrėk: [komisas].

komisas
1. tarpininkavimas už tam tikrą atlyginimą perkant ar parduodant.
2. įstaiga ar jos patalpa, kurioje vyksta šis tarpininkavimas.

???

Už 5 eurus gavau 14,21 LTL, nes 3,00 LTL bankas pasiėmė sau, kaip "mokestį už kasos operaciją".

Taip išeina, už 1 eurą SEB bankas būtų man davęs 44 lietuviškus centus.

Ramiausiu veidu.

Pamišimas?

Kai kam patogus pamišimas.

Kai kam užtenka mišinio.

117. Pinigus - tėtukui 2011-12-30 07:25 IP: 80.240.9.72
Citata: "550 mln. litų pervesta į Kaimanų bei Mergelių salų fondus".

Kaimanų salos – salos Karibų jūroje, priklausančios Jungtinei Karalystei.

Mergelių salos priklauso dviem valstybėms:

Didžiajai Britanijai (šiaurės rytinė salyno dalis); Jungtinės Karalystės Mergelių salos mažiau pasiturinčios.

Jungtinėms Valstijoms (pietvakarinė salyno dalis).

Šitie gudročiai ofšoruose tvarką prižiūri, išeitų.

119. Išties, pinigus - tėtukui :(
2011-12-30 07:36 IP: 80.240.9.72
Dabartinė S.Freakley darbovietė ... turi atstovybes Kaimanų ir Didžiajai Britanijai priklausančiose Mergelių salose.

„Toks žingsnis apgalvotas strategiškai“, – aiškino S.Freakley. Mat yra daugybė kompanijų, kurios savo draudimo fondus laiko kaip tik ten.

„Jei prireikia teismo, privalai turėti galimybę veikti Kaimanų ar Mergelių salose, kur laikomi fondai, nors pačios kompanijos gali būti įsikūrusios Europoje ar JAV“...

Koks gudrus!

Где деньги, Зин?

120. Pinigus - tėtukui:)
2011-12-30 07:37 IP: 80.240.9.72
Pipedija atidaro Pipedijos Banką, pigios paskolos ir dideli procentai!

Pipedijos kapitalas vystosi smarkiai, auga ir stiprėja, todėl dabar supažindiname jus su nauja paslauga - tai Pipedijos Bankas, patikimiausias, saugiausias ir pelningiausias bankas Lietuvoje, siūlantis pačius didžiausius procentus už paskolas ir mažiausius procentus už indėlius!

Juk ne veltui kiekvienas Lietuvos gyventojas nori gauti paskolas, nusipirkti butą ir nesukti galvos dėl pinigų.

Tad mes ir sakome: reikia pinigų?

Pinigų yra!

Atnešk savo pinigus pas mus ir mes tai įrodysime!

Pipedijos bankas yra labai senas ir tie, kam reikia, jį žino gerai, todėl jis ir nesireklamavo anksčiau.

Bet štai dabar atėjo laikas, nes visi žino, kad Snorą pavogė valdžia. Ir taip pat kaip pavogė Lietuvos Akcinį Inovacinį banką, Litimpeks banką ir banką "Sekundė".

Taip jau visi dabar žino, kad bankuose pinigus laikyti nesaugu, nes ir vėl prasideda baisioji bankų griūtis.

Kodėl nesaugu laikyti savo pinigus bankuose, taip jūs galite mūsų paklausti.

Ir mes jums atsakysime: todėl, kad valdžia ir bankininkai gali jūsų pinigus bei indėlius nusavinti ir daugiau niekada nebegrąžinti.

Todėl mes jums norime pasiūlyti paslaugą, kuri saugi nuo visokių išpuolių - tai Pipedijos Bankas.

Tiktai Pipedijos Bankas yra geriausia apsauga nuo svetimų purvinų letenų, kurios nori sudraskyti jūsų pinigus ir turtą.

Pipedijos Bankas saugo visus indėlius Kaimanų salose bei Haityje, todėl jie yra saugūs.


Tenai neprisibraus visokia korumpuota teisėsauga ar Lietuvos Bankas, kuris norėtų užgrobti visas jūsų santaupas.

Rinkis Pipedijos Banką ir tave lydės sėkmė!

2011-12-29

Atila nejuokauja

Laimėję 2010 metų rinkimus „mes gavome progą užbaigti bankininkų erą, apginti suklaidintus žmones ir liautis krauti visus nuostolius ir rizikas ant žmonių (pečių)“, - pridūrė premjeras.

Europos Centrinis Bankas (ECB) išsakė priekaištus ekonominių sunkumų patiriančiai Vengrijai dėl planų perimti nacionalinio centrinio banko kontrolę, skelbia „EU Observer“.

ECB ketvirtadienį pareiškė, kad Vengrijos parlamentą pasiekęs naujo įstatymo projektas gali pakirsti šalies centrinio banko nepriklausomybę. Daugiausiai nerimo Frankfurte įsikūrusiai europinei institucijai kelia siūlymai padidinti centrinio banko prezidento pavaduotojų skaičių, kas esą sudarytų valstybei galimybes reguliuoti bazines palūkanų normas, bei sujungti banką su šalies finansų sistemos priežiūros institucija.

Vengrijos premjero Viktoro Orbano centro dešinės „Fidesz“ partija parlamente turi absoliučią daugumą ir yra pajėgi keisti konstitucines nuostatas.*

Vengrijos premjeras - Atilos palikuonis 2011/12/25 15:11

O kieno – Kubilius?

Nuo pasitikėjimo kryžiuočiais iki pasitikėjimo savimi, nežinomybėje.

Ar tikrai pasitikime savimi?

7. Prasiskolinančios valstybės pasitikėjimas UŽSIENIO TURTU nežinomybėje
2011-12-29 10:43 IP: 80.240.9.72

VALIUTŲ VALDYBOS sistemą yra turėjusios apie 70 šalių. Šios sistemos idėja gimė Didžiojoje Britanijoje apie 1800 m. Idėjos autoriai - grupė ekonomistų, žinomų valiutos mokyklos (Currency School) vardu. Jie turėjo didelę politinę įtaką ir 1844 m. ketino Anglijos Banką (Bank of England) pertvarkyti į valiutų valdybą, pavadinimu Bank Act. Skirtingai nuo šiuolaikinių valiutos valdybų, valiutos mokyklos atstovai NESUPRATO, kad ir indėliai ir išleisti banknotai, kurie sudaro monetarinę bazę, turi būti 100% PADENGTI UŽSIENIO TURTU, esant VALIUTŲ VALDYBOS sistemai. Bank Act nepadengė savo indėlių užsienio rezervais, ir todėl valiutos mokyklos atstovai užuot Anglijos Banką pertvarkę į valiutų valdybą, pertvarkė jį į CENTRINĮ BANKĄ. D. Britanija buvo ekonomiškai pažangiausia tų laikų šalis, jos pavyzdys buvo užkrečiamas, ir daugelis kitų šalių mėgdžiojo D. Britanijos įstatymus. Tai padėjo centriniams bankams PAPLISTI PO EUROPĄ. Pirmas SĖKMINGAS BANDYMAS įkurti valiutų valdybą įvyko 1849 m. Britų Indijos vandenyno KOLONIJOJE Mauricijuje. Po eksperimentinio laikotarpio valiutų valdyba pasiekė savo brandžią, dabar vadinama klasikine arba ortodoksine, formą 1912 m. ir tai buvo VAKARŲ AFRIKOS valiutų valdyba, kuri apėmė BRITŲ KOLONIJAS: Nigeriją, Ganą, Siera Leonę, Gambiją. Vakarų Afrikos valiutų valdyba tapo modeliu vėliau susikūrusioms valiutų valdyboms. Apie 1930 m. valiutų valdybos sistema jau buvo paplitus BRITŲ KOLONIJOSE Afrikoje, Azijoje, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno salose.

Kažkodėl niekas nepaaiškina, iš kur Lietuvos bankas turi šitiek "užsienio atsargų".

Juk neuždirbo šitiek.

Gal "Ernst&Young Baltic", auditavusi ir "Snorą", ko nors nepamatė?

Ar yra visai kitaip, tik, paprasčiausiai, paisom ECB sistemos konfidencialumo režimo?

O Atilos palikuonių užmojai kai kam nepatinka.

Pastaruoju metu dvi iš trijų didžiųjų pasaulinių kredito reitingų agentūrų sumažino Vengrijos įvertinimą iki vadinamojo „šlamšto“ lygmens – tokio, kuris perspėja investuotojus neskolinti valstybei pinigų.

O čia - ne šlamštas?


Mažosios Lietuvos vėliava - beveik kaip Vengrijos.

* Cenzūra?

2011-12-28

Žvaigždelės ir krūvelės

Lietuvos žvaigždelės ir krūvelės.

Vatikano žvaigždelės ir krūvelės 2011-12-26 20:35:56
JAV mokslininkas iššifravo Vatikano archyvuose rastą senovinį rankraštį, pasakojantį apie Betliejuje gimusį Jėzų aplankiusius paslaptingus išminčius, dar vadinamus karaliais, iš tolimos Rytų šalies.

Šis dokumentas leido naujai pažvelgti į Kristaus gimimo ir jį aplankiusių bei dovanų atnešusių paslaptingų išminčių istoriją, skelbia „The Times“.

Skelbiama, kad apie 250 metų Vatikano bibliotekoje saugotas rankraštis yra VIII amžiuje padarytas ankstesnio šaltinio nuorašas. Ši istorija esą buvo užrašyta III amžiuje, tai yra, mažiau nei po 100 metų nuo Evangelijos pagal Matą, kurioje pirmą kartą buvo papasakota apie kūdikėlį Jėzų aplankiusius ir dovanų jam atnešusius tris išminčius (karalius).

Išvertus rankraštį paaiškėjo, kad „Apreiškimas išminčiams“ gana smarkiai skiriasi nuo kitų žinomų šio pasakojimo versijų.

Iš rankraščio vertimo aiškėja, kad išminčiai, sekdami kelrode žvaigžde, į Betliejų atėjo ne iš Persijos, kaip teigiama populiariuose šios istorijos variantuose, o iš Širo šalies, siejamos su dabartine Kinija.

Pasak profesoriaus B. Landau, šie žmonės save laikė Seto, trečiojo Adomo sūnaus, palikuonimis, ir išpažino tikėjimą, kuriam buvo būdingas meldimasis be žodžių.

Evropos žvaigždelės ir krūvelės 2011-12-27 09:51:33
2011 m. pabaigoje Brazilija stambiausių pasaulio ekonomikų reitinge užėmė šeštąją vietą, kurioje anksčiau buvo Didžioji Britanija. Viena svarbiausių priežasčių, lėmusių tokį nuosmukį, buvo Europoje kilusi krizė, taip pat Azijos ekonomikų išsiveržimas į pirmąjį planą.

Prognozuojamas smarkus Vokietijos ekonomikos nuosmukis - iki 2020 m. ji nukris iš šiuo metu užimamos ketvirtosios pozicijos į septintąją.

Lyderių trijulė (JAV, Kinija ir Japonija) išliks savo pozicijose.

Čia, mat, dar vis veikia "skaičiavimo metodai":

"Antroji pasaulyje pagal dydį ekonomika – Kinijos – nėra tokia didelė, kaip buvo manoma iki šiol, teigiama Pasaulio banko pranešime. Anot jo, ankstesni skaičiavimai pervertino Kinijos ekonomikos dydį maždaug 40 proc., praneša BBC.

Šis atradimas padarytas po to, kai bankas atnaujino šalių BVP skaičiavimo metodą."

Maža kokių atradimų gali dar padaryti Pasaulio bankas iš Washington, D.C....

Amerikos žvaigždelės ir krūvelės 2011-12-27 11:24:08
Ekonomistų apklausa: 2012 m. nebeliks euro zonos.

Optimizmo teikia ekonominė JAV padėtis.

Jau 40 metų ši šalis sugeba turėt prekybos su likusiu pasauliu deficitą, laikydama pasaulį dolerio zonoje.

Paskutinį šių metų ketvirtį jos rodikliai buvo ir yra geresni, nei prognozuota.

Buvo, yra - ar bus?

Alisa ir Bazilijus, ekonomistai.

2011-12-27

LNK Kalėdos


Baigiant degti blukiui, parėjęs įjungiau televizorių ir nepatikėjau pradžioj savo ausimis, po to ir akimis.

Tur būt, labiau, negu Vitas Vasiliauskas.

Rudenį šį "lietuvišką kino filmą" atnešė sodo kaimynas, mat tada buvau nepatikėjęs jo pasakojimu, kad toks yra susuktas.

Po to draugas nepatikėjo mano pasakojimu, kad jį rodė Lietuvos kino teatruose.

O Laisvas Nepriklausomas Kanalas parinko jį antrajai Kalėdų dienai.

Tai pasigirkime visiems, kokie mes "laisvi ir nepriklausomi".

Kultūringesni lai pasišaipo, jei nori.

Į kokį turgų mus jie veda?

Nenuves.

2011-12-26

Undine

Šlapios šįmet Kalėdos.

dẽnis (vok. dial. dene) sm. (2) K, dėnis LL158 laivo lubos, viršus, bliktis: Vanduo jau dẽnį apsėmė Prk. Grįžęs į laivą, denyje pamačiau būrelį naujų keleivių rš.

Vokiškas dialektas...

Gimtajam Anykščių krašte vandenį tebevadina undeniu.

O "ant denio" sakytų - "un denia".

Un denia undeniai.

Iš ta undenia undines tuos undenius vilioja...

Germanai iš Skandinavijos.

Odinas.

Wōđinaz.

Vienas pats.

Tîwaz.

Undenių vadas.

Šitie tai vieni, be merginų, žygin eidavo.

Be to, kas Tulon su savo samovaru važiuoja?

Tai jos ir keršija.

Our Sunday Poem today, "Ondine" by Mary Barnard, is drawn from legends about German water spirits. Ondine (or undine) lore has inspired a great many works of art over the years --from a famous German story by Friedrich de la Motte Fouqué (an influence on Hans Christian Andersen's "The Little Mermaid") to an opera by E.T.A. Hoffman, a prelude for piano by Claude Debussey, and a ballet by Hans Werner Henz.

Ondine

By Mary Barnard
At supper time an ondine’s narrow feet
made dark tracks on the hearth.
Like the heart of a yellow fruit was the fire’s heat,
but they rubbed together quite blue with the cold.
The sandy hem of her skirt dripped on the floor.
She sat there with a silvered cedar knot
for a low stool; and I sat opposite,
my lips and eyelids hot
in the heat of the fire. Piling on dry bark,
seeing that no steam went up from her dark dress,
I felt uneasiness
as though firm sand had shifted under my feet
in the wash of a wave.

I brought her soup from the stove and she would not eat,
but sat there crying her cold tears,
her blue lips quivering with cold and grief.
She blamed me for a thief,
saying that I had burned a piece of wood
the tide washed up. And I said, No,
the tide had washed it out again; and even so,
a piece of sodden wood was not so rare
as polished agate stones or ambergris.

She stood and wrung her hair
so that the water made a sudden splash
on the round rug by the door. I saw her go
across the little footbridge to the beach.
After, I threw the knot on the hot coals.
It fell apart and burned with a white flash,
a crackling roar in the chimney and dark smoke.
I beat it out with a poker
in the soft ash.

Now I am frightened on the shore at night,
and all the phosphorescent swells that rise
come towards me with the threat of her dark eyes
with a cold firelight in them;
and crooked driftwood writhes
in dry sand when I pass.

Should she return and bring her sisters with her,
the withdrawing tide
would leave a long pool in my bed.
There would be nothing more of me this side
the melting foamline of the latest wave.


Vandenio era prasideda.

2011-12-25

Galilėja

Galilėja – tai žemė, kurioje glūdi žmogiškosios Jėzaus iš Nazareto šaknys: jis buvo „galilėjietis”, kalbėjo šiauriečių tarme.

„Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!” (Jn 1, 46).

Nazarete augo ir gyveno Jėzus, nors niekas nesitikėjo iš to kaimo kažko gero ir reikšmingo.

Galilee
"northernmost province of Palestine," late 12c., from L. Galilaea, Gk. Galilaia, from Heb. Haggalil, lit. "The District," a compressed form of Gelil haggoyim "the District of Nations" (cf. Isa. viii:23). The adj. Galilean is used both of Christ (1630s), who was born there, and of the Italian astronomer Galileo (1727).

Γαλιλαία.

Название «Галилея» восходит к древнееврейскому корню Г-Л-Л, (גלל), означающему «катиться», «волна». Существует несколько версий происхождения названия: одна из них объясняет его гористым характером местности (галь — волна), другая напрямую связывает его с ивритским словом галиль (גליל), «округ», «окрестность». По третьей версии, название происходит от слова гола́ (גולה) от того же корня — удаление, рассеяние. Со второй и третьей версиями связывают упоминание этого района в Ветхом Завете как «Глиль ха-Гоим» — «округ народов» или «место, где рассеяны разные народы».

Filistinas Galijotas, kuris netoliese pasigalynėti siūlė, gal irgi ką nors bendro turi «с местом, где рассеяны разные народы»?

Языческая Галилея упомянута у пророка Исайи (9:1).

По версии Матфея после воскресения, как ангел, так и Иисус, направили апостолов в Галилею (Мф.28:7-16).

Галилея - родина апостолов (за исключением Иуды Искариота, который был из Иудеи) и местность, где провел детство и юность Иисус Христос.

Others said, “He is the Messiah.”

Still others said, "But he can't be! Will the Messiah come from Galilee?”

2011-12-24

Kalėdos Kaledonijoj

Anot ceremonijos organizatorių, Chanukos šventė išreiškia universalią idėją, kad gėris galų gale nugalės blogį, laisvė – prievartą, o šviesa – tamsą.

Gal tada, kai nugalės, nebebus svarbu, kas kieno šventoves griovė?

Dabar gi Saliamono statytos Jeruzalės šventyklos sugriovimui atminti menora ir statoma, Vilniuje.

Įdomu, ar Izraelio lietuviai velka blukį po Izraelio Vyriausybės langais?

O gal ten visų lūkesčiai išsipildė?

Menora stovi priešais mūsų Vyriausybės pastatą ir paminklą Vincui Kudirkai.

Arčiau Vyriausybės rūmų pastatyta, negu Vašingtone iki Baltųjų rūmų.

Užsieniečiui išrodys, kad mūsų Vyriausybė švenčia Chanuką, kiti gi Kalėdas ar Išganytojo gimimą.

По одному из мнений, приведённых в Талмуде, Иехуда Маккавей и его сподвижники устроили празднование, которое было возмещением пропущенного восставшими праздника Суккот. Праздник был пропущен из-за гражданской войны и ритуального осквернения Храма язычниками.

Jei ir praleido savo Kūčias, šiemet uždegė Didžiąją Menorą kaip tik tada, kai Elnias Devyniaragis atbėga.

Ir ne septynšakę, o devynių žvakių.

Ne tik Vilniuj devynių.

Menorų virsmas.

Kalėdos Kaledonijoj.

Kaledonų vyriausybė kalėdoja - gaila, bet, kol kas, visom prasmėm.

Kas jai duoda, kas skolina?

Kalėdinis virsmas.

Šitoks?

Ne toks.

Perėjusi į maros sritį, gyvybės kreivė vis dar leidžiasi žemyn iki žiemos saulėgrįžos, kuri yra priešprieša aukščiausiam gyvybės suklestėjimui – kupai. Tamsa vis tirštėja, pasaulis smenga pragarmėn, kol didysis Rėdos ratas pasiekia žemiausiąjį tašką. Tai Kalėdos – didžiausio gamtos apmirimo, nuovargio metas, maros pergalės valanda. Tačiau Kalėdos yra ir vilties pradžia. Būtent Kūčių vakarą įvyksta didysis lūžis – aukštyn, į šviesą, į viltį.

2011-12-23

Runkelizmo propaganda

Runkelizmas.

Kaime, matai, kvaili, o tvartely tai jau protingi...

Citata:

Jie yra vaikų intelekto, kaip pyplys, kuris mano, kad mama galėtų nupirkti arkliuką ir pastatyti arkliukui namelį su stogeliu, tik nenuperka, nes nedrįsta paprašyti pinigėlių iš bankomato sienoje.

Pyplys žino, ką reikia daryti. Pinigų galima gauti iš bankomato. Lygiai taip pat suaugę silpnapročiai irgi žino, kur paimti pinigų, kurių „viskam užtektų“.


Betgi taip ir yra.


Visuomenė turi skolų=pinigų, išskyrus elgetas.

10. Runkelizmo propaganda Amerikoje: duokit dar! 2011-12-21 07:20IP: 84.15.188.138
1. JAV prekyba su visu likusiu pasauliu deficitinė. 2. JAV nacionalinė skola nepaliaujamai didėja. 3. JAV Kongresas rudenį eilinį sykį "pakėlė tos skolos lubas": duokit dar!

Ir duoda.

Kaipgi kitaip su pasauliu deficitan prekiausi?

Čia gi tai jau elitinis runkelizmas.

O čia kas?

Tikimasi, kad su mažomis palūkanomis iš ECB paskolas pasiėmę bankai nusipirks tokių valstybių kaip Italija ir Ispanija vyriausybių obligacijų, už kurias siūlomos kur kas didesnės palūkanos.

Pypliui mama duoda naujų fantų kad anas nusipirktų arkliuką?

1. Lapės Alisos ir katino Bazilijaus pėdomis 2011-12-21 15:04IP: 158.129.194.70
Jei Europos centrinis bankas (ECB) teiktų ne tik komerciniams bankams, bet ir visiems to norintiems, trejų metų trukmės paskolas, ir tai kažin ar sustiprintų pasitikėjimą šituo žaidimu spalvotais fantais, virstančiais skola.

Nors...

Juk žaidžiam šitą žaidimą, aukščiausiu lygiu.

Negi niekas nebaudžia?

Baudžia.

Patys žaidžiam, patys save ir baudžiam.


"Do you not know, my son, with how little wisdom the world is governed?"
Axel Gustafsson Oxenstierna af Södermöre

2011-12-22

Non-General Saab

Saab has made cars since 1949. GM bought 50% in 1989 and all of the company in 2000, but Saab continued to be a financial drag until it was sold.

Lapkričio pradžioje „General Motors“ paskelbė įšaldysianti licencijas ir nutrauksianti atsarginių dalių tiekimą tuo atveju, jeigu 100 proc. „Saab“ akcijų pereis kompanijoms „Pangda Automobile Trade Co“ ir „Zhejiang Youngman Lotus Automobile Co“.

Pagrindinis "Snoro" akcininkas Antonovas irgi neįtiko "General Motors", kai (nes?) įkyriai bandė perimti „Saab“.

"Snoras" ir nacionalizuotas gali bankrutuoti.

General Motorsnegali.

"Saab" gali.

2011-12-20

TikimĮБес

Nebūtinai Бес.

Šiemet Lietuvos matematikų draugijos konferencijos pranešėjai, išskyrus keletą, su savo pranešimais tilpo vienon dienon.

Neatsimenu, kad taip būtų buvę.

Pernai ryžausi ateiti Tikimybių teorijos sekcijon ir pasakyti, kas man nepatinka.

Nesulaukęs iš tikimybininkų "atkirčio", pamaniau, kad gal taip nutiko todėl, kad užgriuvau ant jų galvų it sniegas vidurvasary. Todėl su tom pačiom šnekom pas juos atėjau ir šiemet.

Manydamas (gal ir be reikalo), kad šios mintys mūsų akademinei visuomenei pernelyg eretiškos, kaip ir šitos, kurias toje pačioje konferencijoje išsakiau Matematinės logikos sekcijoje, jų publikuoti konferencijos leidinyje nebandžiau.

Tegul būna čia.

Iš esmės tai jau sakiau.

2011-12-19

Marš marš tra ta ta

Pasaulio ekonomikos tendencijos panašios į Didžiosios 1920–1930 metų depresijos. Apie tai grėsmingai įspėjo keletą mėnesių Tarptautiniam valiutos fondui (TVF) vadovaujanti Christine Lagarde. TVF vadovė ragino šalis, kurios , teikti paramą Europai, nes euro zonos šalys pačios neįstengia išbristi iš skolų krizės, o šio žemyno finansų sistemos griūtis smogs visam pasaulio ūkiui.

Tačiau konkrečių veiksmų, kurių galėtų imtis pasaulio valstybės, Ch.Lagarde neįvardijo.

6. Smegenų plovimas 2011-12-19 12:15IP: 84.15.181.19 1
Europos bankai skirs TVF 200 milijardų eurų valstybėms, nukentėjusioms nuo skolų krizės, gelbėti... (straipsnio citata) Europos Komisija (EK) paskelbė, kad ES šalių vyriausybės, siekdamos sumažinti pasaulinės finansų krizės įtaką šalių bankams, jiems skyrė 3 trln. eurų finansinės paramos, praneša euobserver.com.(Google)

7. Smegenų plovimas II 2011-12-19 12:23IP: 84.15.181.19
Gruodžio pradžioje paskelbta, kad Europos bankai skirs TVF 200 milijardų eurų valstybėms, nukentėjusioms nuo skolų krizės, gelbėti (straipsnio citata). Be visų kitų nuostatų ES narės susitarė skirti TVF 200 mlrd. eurų, kurie būtų naudojami probleminių euro zonos valstybių finansavimui (2011-12-09 straipsnis "Euro zona: susitarimas pasiektas, o pasekmės miglotos").

8. Smegenų plovimas III 2011-12-19 12:26IP: 84.15.181.19 1
Krizė Europoj, nors JAV prekyba su Europa (ir visu Pasauliu) - deficitinė.


9. Smegenų plovimas IV 2011-12-19 12:31IP: 84.15.181.19
TVF paskolos išduodamos ir grąžinamos SDR'ais (specialiosiomis skolinimosi teisėmis, kurių ir Lietuvos bankas giriasi turintis savo "užsienio atsargose"). Tų SDR'ų sudėtis: 41.9%$, 37.4%€, 9.4% JPY, 11.3%£. Viskas, 100%.

10. Marš marš trata ta 2011-12-19 12:35IP: 84.15.181.19
Iš Didžiosios depresijos JAV išlindo po II Pasaulinio karo (kas jį sukėlė?), sugriautų šalių ūkių atstatymui įsiūliusi savo dolerį (Marshall Plan)

Marš marš tra ta ta?

2011-12-13

$ryžiaus žygis

Euras gali žlugti.

Europos lyderiai nemiega naktį ir sensta.

Britonai atsisakė paklusti.

Su amerikonais problemų kaip ir nebėr nuo tada, kai jie pasikėlė skolinimosi lubas.


Per žemose lubose jų bėdos buvo.

Netiesa, kad Lietuvoje tai mažai kam rūpi.

1. Neo$ryžiaus Žygis 07:41 12-13 IP: 84.15.187.227
JAV prekyba su likusiu pasauliu deficitinė, todėl, suprantama, doleris tvirtas (ar atvirkščiai - deficitinė, nes doleris (o gal kumštis?) tvirtas?). O eurui kinkos dreba, nors EU parduoda USA daugiau, negu perka. Paradoksas? UK pirmoji paskui USA keliasi NeoKryžiaus žygin (gal $-žygin?) - dabar jau demokratijos (nebe tikėjimo) nešt. Nunešė Irakan ir Libijon, kur tos demokratijos nebuvo, bet buvo naftos. Nori dar Iranan nunešt, o ir Rusijoj, kaip ponia Clinton prieš kelias dienas Vilniuj sakė, trūksta demokratijos (USA tos demokratijos faktiškai per daug, todėl visokius "Occupy Wall Street" ne tik galima, bet ir reikia išvaikyt ir demokratijos perviršį išnešt pasaulin, sykiu su dolerių perviršium, suprantama). UK tvirtai palaiko tokį USA demokratijos reikalą, todėl jų svaras (?) sterlingų (??) tvirtas, kaip ir doleris. O EU svyruoja - tai prancūzai, savo Revoliuciją prisiminę, toms anglosaksų užmačioms nori priešintis, tai senieji germanai, nesyk Reichus su labai įvairia sėkme ir karčia patirtim statę, tenori tiltu tarp tų karingųjų neogermanų-anglosaksų ir kitų eurosąjungininkų būti - todėl ir euras svyruoja. O lietuviai žalgiriečiai ką? Lietuviai turi priekin pasistatę tokį nedidską, bet ryžtingą vadą, kuris šitaip šneka: "Kartais atrodo, kad taip kaip sugebėjome paskutiniai Europoje priimti krikštą, taip kai kurių kitų dalykų bandom išvengti..." Galvoja, matyt, kad neokrikščioniška neogermanų - demokratijos nešėjų - tvirtybė lietuviam pagonim kaip tik. Įdomu, ką jo protėviai Žalgiry veikė, kurioj pusėj buvo?

O ką Lietuva?

2. buves jaunas 10:21 12-13 IP: 86.100.56.103
Mums nusispiaut ka nuspres, mes pirmieji ivykdysime.Per 50m.ipratome raportuoti apie dar nepradeta, bet jau ivykdyta.Partija skazala-nado, komsomol otvetil-jest.

Ar ne?

2011-12-12

Trys broliai

Pirmas brolis paskolino antram pinigų.

Antras brolis ligi tolei nieko neturėjo, tai, pasiskolinęs iš pirmojo pinigų, ėmė girtis turįs kapitalą.

Paskum tuos pinigus perskolino trečiajam broliui ir pradėjo šnekėti turįs ir turto.

Nors iš tikrųjų tuo metu neturėjo nieko, tuščiom kišenėm buvo.

Trečias brolis norėjo ūkininku būt, tai tuos pinigus tam ūkiui ir pasiskolino iš antrojo, už tokias palūkanas, kokių tasai prašė, ir ėmė ūkininkauti - arti akėti, sėti auginti, pjauti ir kulti.

Trečias brolis dirba prakaituoja, palūkanas antrajam moka, antrasis pirmajam pusę jų atiduoda - už tai, kad kapitalą iš ano gavo.

Belieka pridurti, kad pirmasis tą kapitalą, tuos pinigus, kuriuos antrajam paskolino, pats ir atspausdino - mat, kamaroj spausdintuvą turi.

Kaip patinka?

Trečias brolis buvo darbštus, doras, bet kvailas?

Antras brolis buvo gudrus?

Pirmas brolis buvo sukčius?

Sako, kad yra visiškai ne taip.

Trečias brolis - verslininkas, ūkininkas, darbininkas.

Antras brolis - finansininkas, bankininkas.

Pirmas brolis - centrinis bankininkas.

Daina - gražesnė už šią istoriją.

Visi žmonės - broliai...

Ar visi žmonės yra Dievo vaikai?

113. aaaaaaaaaaaaaa 2011-12-12 14:11IP: 86.47.247.161
„Bankininkystė buvo sugalvota neteisybėje ir pagimdyta nuodėmėje.

Bankininkams priklauso žemė.

Atimkite iš jų žemę, bet palikite teisę kurti pinigus, ir vienu pirštų spragtelėjimu jie susikurs reikalingus depozitus, kad išsipirktų žemę atgal.

Tačiau atimkite iš jų galimybę kurti pinigus ir visi gigantiški turtai išnyks, ir patys bankininkai išnyks.

Pasaulis taps geresnis ir laimingesnis.

Bet jeigu jūs norite pasilikti bankininkų vergais ir mokėti už nuosavą vergiją, tegu jie ir toliau kuria pinigus“.

(Josiah Stamp, Anglijos Banko prezidentas ir antras pagal turtingumą 3-ojo XX amžiaus dešimtmečio Anglijos žmogus.)

"Banking was conceived in iniquity and was born in sin.

The Bankers own the earth.

Take it away from them, but leave them the power to create deposits,
and with the flick of the pen they will create enough deposits to buy it back again.

However, take it away from them, and all the great fortunes like mine will disappear and they ought to disappear, for this would be a happier and better world to live in.

But, if you wish to remain the slaves of Bankers and pay the cost of your own slavery, let them continue to create deposits."

Govern + ment.

Statista.

2011-12-11

Parteris ir ložė

party
late 13c., "part, portion, side," from O.Fr. partie "a part, a party" (12c.), lit. "that which is divided," from fem. pp. of partir "to divide" (see part (v.)).

part (v.)
late 13c., "to divide into parts," from O.Fr. partir "to divide, separate," from L. partire, from pars (see part (n.))

part (n.)
c.1000, "part of speech," from O.Fr. part, from L. partem (nom. pars, gen. partis) "part, piece, side, share," related to L. portio "share, portion," from PIE base *per- "to assign, allot" (cf. Gk. peprotai "it has been granted," Skt. purtam "reward," Hittite parshiya - "fraction, part").

Partijos įsitaiso partery.

parterre
1630s, from Fr. parterre (1540s), from adverbial phrase par terre "over the ground."

Parteris (pranc. parterre par 'ant' + terre 'žemė') - dažniausiai naudojamos šio žodžio reikšmės yra:

teatro, kino teatro ar koncertų salės žemutinė dalis su žiūrovų vietomis;

padėtis imtynėse, kai imtynininkai guli ar klūpo ant kilimo.

Taip pat gali reikšti:

daugiaaukščio namo pirmąjį aukštą;

parko arba sodo dekoratyvinių žemų augalų žolyną ar gėlyną.

Kai kas įsitaiso aukštėliau.

Ložė (pranc. loge) - žiūrovų salės dalis, parterio galo ir šonų vietos, atskirtos sienelėmis ar barjerais.

Teatre ar kino teatre vietos ložėje kainuoja truputi brangiau nei paprastos vietos parteryje.

Taip yra, nes ložės įrengiamos geriausiose salės vietose, tai yra vietose, iš kurių patogiausia stebėti veiksmą scenoje.

Sėdynės ložėje taip pat būna kiek kitokios nei visoje salėje.

Jos minkštesnės, patogesnės, gali būti kiek didesnės, kartais jose būna įmontuota speciali aparatūra, reaguojanti į filmo ar spektaklio veiksmą vibracija.

Taip pat gali reikšti masonų teritorinę organizaciją, jų slaptų susitikimų vietą.

Log in?


O kur šitie?

2011-12-10

Τεύτα

Dovydo sūnus išgelbės.

Dovydas.

Ir Galijotas.


Philistines (English pronunciation: /ˈfɪlɨstiːnz, -staɪnz, fɨˈlɪstɨnz, -tiːnz/;[1] Hebrew: פְּלִשְׁתִּים‎‎, Plištim), Pleshet or Peleset, were a people who occupied the southern coast of Canaan at the beginning of the Iron Age (circa 1175 BC). According to the Bible, they ruled the five city-states (the "Philistine Pentapolis") of Gaza, Askelon, Ashdod, Ekron and Gath, from the Wadi Gaza in the south to the Yarqon River in the north, but with no fixed border to the east.

Philistinism.

Белинский В.Г.:

Публика есть собрание известного числа (по большей части очень ограниченного) образованных и самостоятельно мыслящих людей; толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету, другими словами — из людей, которые

Не могут сметь
Свое суждение иметь.

Такие люди в Германии называются филистерами, и пока на русском языке не приищется для них учтивого выражения, будем называть их этим именем.

O kas švabus taip pamokino?

Galijotas - dar vienas galindas?

Kraštiniams visada pirmiems kliūna.

1175 BC: Ramses III defeats the Sea Peoples including Philistines and settles captives in fortresses in southern Canaan (alternatively, Philistines invade and settle the coastal plain for themselves).

Plištim, Pleshet or Peleset.

Jei tokie razbainikai jie buvo, kodėl traukėsi?

Gal toliašaudžio pabūklo neatlaikė?


С тренером по борьбе может спорить только тренер по стрельбе?

Ilgainiui toliašaudžiai ištobulėjo...

40 kartų Galijotas siūlė dėl pergalės pasigalynėti, savo galia kliovėsi.

Nesitikėjo klastos?

Netgi čia juk nesišaudo.

??

There is some limited evidence in favor of the suggestion that the Philistines did originally speak some Indo-European language. A number of Philistine-related words found in the Hebrew Bible are not Semitic, and can in some cases, with reservations, be traced back to Proto-Indo-European roots.

Philistine gova or kova "helmet"...

^ First made by Arie Noordtzij, De Filistijnen (1905), noted by G. Bonfante, "Who Were the Philistines" American Journal of Archaeology 50.2 (April – June 1946:251–262) p. 252 note 4. Bonfante argued for an Illyrian origin for the Palaistinoi, in Palaeste, an Illyrian toponym in Epirus, supplied with the Illyrian -ino suffix for ethnic groups; the suggested connection was introduced by Hermann Jacobsohn, in Berliner Philologische Wochenschrift 34 (1914:483).

"Little is known of Philistine personal names, but the little we know seems to confirm Jacobsohn's Illyrian hypothesis", observes G. Bonfante (1946:254), who adduces Jacobsohn 1914 and Greek usages of ’αγχίσης, the Greek rendering of Goliath.

Queen Teuta (Greek: Τεύτα, Albanian: Mbretnesha Teutë or Teuta; ruled 230–228 BC) was an Celto-Illyrian queen of the Ardiaean Kingdom who ruled as a regent to the young Pinnes.

Ilyrija.


Veiksmas vyksta po Galijoto žūties tūkstančiui metų prabėgus.

Jei anas buvęs galindu, tai jiems tekę dar pasitraukti, šiaurėn.

The name Teuta "is linked with the Gaelic Teutates, meaning ‘people’, and the Irish-Gaelic tuath (‘the tribe’) - literally the people’s queen".

2011-12-09

Peklo už čeká

Ribota atsakomybė.


LLC.

Zolfo Cooper LLC.

LLC įmonė savo pavadinime turi turėti įrašą “Limited Liability Company’’, (t. y. ribotos atsakomybės kompanija), arba sutrumpinimą „LLC“. Pavadinime negali būti žodžių „bankas“, „trestas“, „korporacija“. Prie paraiškos pridedamas čekis, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už įmonės registraciją.

1988 m. rugsėjo 2 d. JAV Vidaus pajamų tarnybos (Internal Revenue Service, IRS) nutarimu “N 88-76 1088 2 С.В. 360” nutarė, kad mokesčių skaičiavimo tikslams bus laikoma, kad LLC įmonė bus apmokestinama kaip bendrija, t. y. bus apmokestinamos tik LLC narių paskirstytos ir kaip asmeninės pajamos deklaruotos pinigų sumos.

Šiuo metu pavyzdiniu LLC modeliu laikomas 1992 metais patvirtintas Delavero valstijos LLC modelis.

Trejus metus nesumokėjus mokesčių Delavero kompanija išbraukiama iš įmonių sąrašų, o jos registravimo sertifikatas anuliuojamas Delavero valstijos įmonių įstatymo (general corporation law) 17-1110 arba 18-1108 skyrių tvarka.

Zolfo Cooper Europe.

In the United Kingdom LLPs is perhaps closest in nature to a limited liability company in the United States of America although it may be distinguished from that entity by the fact that the LLC, while having a legal existence independent of its members is not technically a corporate body because its legal existence is time limited and therefore not "continuing".

Ta pati natūra.

In relation to tax, however, a UK LLP is similar to a partnership: it is tax transparent or pass-through, that is to say it pays no UK tax but its members do in relation to the income or gains they receive through the LLP.

The LLP structure is commonly used by accountants, as a company MAY NOT ACT AS AUDITOR to another company.

Ką tokio tuomsyk Lietuvos bankui parodė Lietuvos Freakley, ko anas niekaip nesitikėjęs išvysti?

Marijuana Illegale?

Tai geras dūmas!

O čia dabar kas?

Ūūūūū...

Visirojaus, tik mes pekloj.