2017-06-24

Rasos 2017

UK 
šiemet Rasų nėr?

Saugumas...

Lydekai panorėjus:)

Ketvirtadienį Altanos kalne Vilniuje.
Vakar Kernavėj, beje, ir alaus galėjai nusipirkt, ir girto nė vieno
nemačiau.
Šiandien -
  į Verkius!

Tikras lietuvis

Vladimiras Beriozovas (1929 m. rugsėjo 29 d. ViekšniuoseMažeikių apskritis – 2016 m. kovo 16 d. Vilniuje) – sovietinės ir nepriklausomos Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Kovo 11 d. Akto signataras.

Prasidėjus Atgimimui Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio palaikomas ir remiamas 1988 m. išrinktas LKP antruoju sekretoriumi, kuriuo galėjo tapti tik rusas. Pirmasis po 1956 m. tose pareigose ne iš Maskvos atsiųstas, ėjo šias pareigas iki 1991 m., kol buvo įteisinta Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP).
1989 m. išrinktas SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo liaudies deputatu. Tarp Lietuvoje rinktų deputatų jis surinko daugiausia rinkėjų balsų.
1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Kairiųjų frakcijos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras. 1992–1997 m. prezidento Algirdo Brazausko patarėjas. Signatarų klubo narys. Buvo pripažintas bendradarbiavęs su sovietų valstybės saugumu.* [1]Pasižymėjo prieštaringa veikla.* [2][3][4] 2000 m. prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo Lietuvos nepriklausomybės medaliu[5]

Patys matom - tikras lietuvis: 
tarp Lietuvoje rinktų deputatų jis surinko daugiausia rinkėjų balsų.

Nėr ką nė lygint su mūsų "tautiniais rusais".

* Nebuvo pripažinti bendradarbiavę su KGB, nepasižymėjo prieštaringa veikla!

Mūsų "tautiniai rusai"

"Manheteno
rytas".
Lietuviškoji Vikipedija (esminius neatitikimus su "Manheteno ryto" skelbiama biografija paryškinu raudonai):

Teofilius Matulionis (1873 m. birželio 22 d. KudoriškyjeAlantos valsčius – 1962 m. rugpjūčio 20 d. ŠeduvojeRadviliškio rajonas) – Lietuvos arkivyskupas, kankinys, Dievo tarnas (1990 m.).
Mokėsi Antalieptėje, 18871892 m. Daugpilio realinėje gimnazijoje. 1892–1900 m. (su pertrauka 18931895 m.) studijavo Peterburgo dvasinėje katalikų akademijoje, 1900 m. kovo 4 d. įšventintas kunigu. 1900–1901 m. Varaklianų (Latvija) katalikų parapijos vikaras, 1901–1910 m. Bikavos Švč. Jėzaus Širdies (Latvija) katalikų parapijos klebonas.
1910–1929 m. gyveno Sankt Peterburge (nuo 1924 m. Leningradas). 1910–1911 m. atliko bausmę vienuolyne. 1911–1914 m. Šv. Kotrynos bažnyčios vikaras. 1914–1923 m. Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas, čia pastatydino bažnyčią. 1923 m. atsisakęs valdžiai atiduoti brangius bažnytinius reikmenis su vyskupu Jonu Ciepliaku ir kitais 15 Petrogrado katalikų kunigų Maskvoje komunistų valdžios nuteistas 3 m. kalėti. 1925 m. amnestuotas, grįžo į parapiją Leningrade. 1929 m. vasario 9 d. nominuotas ir slapta konsekruotas tituliniu Matregos vyskupu, įgaliotas vadovauti Leningrado tikintiesiems. Už neva antitsovietinę veiklą SSRS saugumo tardytas, 1930 m. nuteistas 10 m. kalėti griežtojo režimo Solovkų lageryje.
1933 m. rudenį grąžintas į Lietuvą, gyveno Kaune, talkino Kauno arkivyskupui Juozapui Skvireckui pastoracijos darbuose. 1934 m. lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI. 1934–1936 m. gyveno JAV. Nuo 1937 m. benediktinių bažnyčios Kaune rektorius; čia įsteigė nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją. 1940 m. gegužės-birželio mėn. Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas. Nuo 1943 m. Kaišiadorių vyskupas. Gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises, aktyviai dalyvavo pasipriešinimo SSRS okupaciniam režimui veikloje, raštu protestavo prieš kunigų areštus, reikalavo leisti dėstyti tikybą mokyklose, buvo griežtas kunigų drausmės klausimais.

1946 m. SSRS okupacinės valdžios areštuotas, beveik metus laiko kalintas ir tardytas Vilniaus KGB rūmų rūsiuose, 1947 m. rugsėjo 27 d. Maskvoje nuteistas 7 m. kalėti, konfiskuotas visas jo turtas. 1947–1948 m. kalintas Oršoje, 1948 m. išvežtas į Vladimiro kalėjimą, 1953 m. kaip sunkus ligonis apgyvendintas Zubovo Polianos (Mordovija) neįgaliųjų namuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą, bet sovietų valdžia jam neleido valdyti vyskupijos. 1957 m. Birštone slapta konsekravo vyskupu kanauniką kunigą Vincentą Sladkevičių. 1958 m. sovietų valdžios ištremtas į Šeduvą, iš čia slapta nuo valdžios rūpinosi savo vyskupijos reikalais. 1962 m. vasario 9 d. popiežius Jonas XXIII suteikė arkivyskupo titulą. Mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. po rugpjūčio 17 d. SSRS saugumo jo bute atliktos kratos ir nenustatytų vaistų injekcijos.

Štai keletas, anot "Manheteno ryto" (kuriam mūsų teisėtvarka
leidžia kurstyti tautinę nesantaiką),
"tautinių rusų".
Jų anuo metu rusai nekankino - kiek.Lietuva neturi ambicijų

Publikuota: 16:35
Baltijos šalys ir Slovėnija vienintelės nepareiškė noro priimti Europos Sąjungos (ES) agentūrų, šiuo metu veikiančių Londone.

Briuselio interneto svetainė „EUobserver“ pranešė, kad tik šios keturios šalys nesieks tapti Europos bankininkystės institucijos (EBA) arba Europos vaistų agentūros (EMA) naujaisiais namais, kai Britanija pasitrauks iš ES.

20 šalių nurodė norinčios priimti EMA, šešios norėtų pas save įkurdinti EBA. Kai kurios šalys pageidauja, kad jose veiktų abi agentūros. ES dėl naujų būstinių numato apsispręsti iki metų pabaigos.

Vyriausybė teigia, kad Lietuva neturi realių galimybių pritraukti institucijų dėl riboto specialistų, patalpų ir tiesioginių skrydžių skaičiaus.

Ambicijų priimti institucijas turi ir už Baltijos šalis mažesnės valstybės Kipras, Liuksemburgas* ar Malta.

Lietuvoje veikia viena ES institucija – Europos lyčių lygybės institutas.
* Liuksemburgas -
oho
ho!

Golano aukštumos šiandien

Izraelio okupuota teritorija tarp Izraelio ir Sirijos. Plotas ~1800 km².
Golano aukštumas 1967 m. Šešių dienų karo metu okupavo IzraelisJom Kipuro karo metu Sirija bandė teritorija susigrąžinti, tačiau nesėkmingai. 1974 m. sudaryta JTO demilitarizuota zona, skirianti abiem šalims priklausančias aukštumų dalis. Svarbiausias Izraelio miestas Golane – Kacrinas, Sirijos pusėje yra keturi drūzų kaimai, Kuneitros miestas sugriautas karo metu. Plyti minų laukai.

Jun 24, 2017 6:14 PM
Israeli aircraft attacked Syrian tanks, among other targets, IDF says, after errant fire from Syria hits Israeli territory
Two Killed in Israeli Airstrikes on Syrian Army in Golan Heights, Local Reports Say

Sąmokslas!!!

Jewish leaders expressed concern about rising anti-Semitism in Europe.
Putin invites Jews to Russia*
By ULIANA PAVLOVA 1/20/16, 1:40 PM CET

Politico is an American political-journalism company based in Arlington County, Virginia, that covers politics and policy in the United States and internationally.

2017-06-23

Atgimimo banga 2017 06 21

Pasaulyje vykstantys įvairiausi įvykiai, lemiantys žmonijos istoriją, neaplenkia ir Lietuvos. Pagal daugelį rodiklių Lietuva Europos Sąjungoje yra žemiausioje vietoje. Keičiasi valdžios, gaunami milžiniški Europos Sąjungos pinigai, vykdomos įvairios reformos, tačiau materialinė ir teisinė žmonių padėtis Lietuvoje negerėja. Dėl šios priežasties žmonės bėga į kitas šalis tikėdamiesi geresnio uždarbio ir didesnės pagarbos. Atgimimo pradžioje televizijos transliuojama laida „Atgimimo banga“ žadino žmones veržtis iš komunizmo gniaužtų. Uždraudus šią laidą transliuoti per televiziją, žmonės „Atgimimo bangą“ surengdavo po atviru dangumi. Tad Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 2017 m. balandžio 19 d. posėdyje priėmė nutarimą Nepriklausomybės aikštėje šalia Lietuvos Respublikos (LR) Seimo rūmų rengti „Atgimimo bangą“, kurios metu pareikštų savo nuomonę įvairiomis žmones jaudinančiomis problemomis ir kviestų LR Seimo narius į jas atsakyti.


Valdžia kelia rūpesčius

Ketvirtadienį ant geležinkelio bėgių Kaune žuvęs 9 metų berniukas jau po dviejų savaičių ketino su kitais šeimos nariais išvykti gyventi į Nyderlandus, o prieš pat nelaimę jis paskutinį kartą atvyko į Palemono gimnaziją, kurioje mokėsi.

„Prieš išvykstant berniukas atvyko į gimnaziją atsisveikinti su savo mokytoja. Jie pasikalbėjo ir net apsikabino išsiskirdami“, – naujienų portalui lrytas.lt pasakojo Palemono gimnazijos direktorė Ramunė Baniulienė. Vaikas su mokytojais išsiskyrė visiems laikams.

Pedagogė puikiai pažinojo šeimą, mat gimnazijoje mokėsi vyresnysis žuvusiojo brolis ir sesuo. Visi vaikai niekada nekėlė jokių rūpesčių.

„Labai graži ir rūpestinga šeima – tėvai rūpinosi atžalomis, o vaikai stengėsi gerai mokytis, lankė sportinių šokių pamokas“, – pasakojo direktorė.
Valdžia mums kelia rūpesčius.

Ir
ji
tai 
puikiai
žino. 


Eisva mudu abudu


Eisva

abudu...

Palemonas

Istoriografijoje nuo XVIII a. antrosios pusės Palemonas laikomas Lietuvos metraščių legendinės dalies fiktyviu personažu.

Ketvirtadienį ant geležinkelio bėgių Kaune žuvęs 9 metų berniukas jau po dviejų savaičių ketino su kitais šeimos nariais išvykti gyventi į Nyderlandus, o prieš pat nelaimę jis paskutinį kartą atvyko į Palemono gimnaziją, kurioje mokėsi.

„Prieš išvykstant berniukas atvyko į gimnaziją atsisveikinti su savo mokytoja. Jie pasikalbėjo ir net apsikabino išsiskirdami“, – naujienų portalui lrytas.lt pasakojo Palemono gimnazijos direktorė Ramunė Baniulienė. Vaikas su mokytojais išsiskyrė visiems laikams.

Susijaudinęs buvo vaikas, matyt.
Palemonas pradėjo kurtis 1862 m. nutiesus Vilniaus-Kauno geležinkelio liniją dešiniajame Kauno marių (kurių tuo metu nebuvo) krante.


2017-06-22

Ko bijo ECB?

Kodėl pasislėpė už spygliuotos vielos?
A?Vai ir papūtė šiaurus vėjelis

Vai 
ir
papūtė
šiaurus vėjelis...


Kodėl ne į Venesuelą?

Kodėl?
Mes tai -
į Venesuelą!

2017-06-22 16:01

84.15.190.234 LTU

19 IEVA

Nematau reikalo šaipytis iš rusų. Tarsi pas mus valdininkai elgiasi kitaip. Ir jeigu rusai dar turi vilties , kriepdamiesi į prezidentą, tai mes net ir to neturim. Pensijos mikroskopinės, darželių trūksta, atlyginimai juokingi, už tai LT ruošiasi ginti auksiniais šaukštais ir gertuvėm. Vietoj to ,kad pareikalautume iš tų vagių, susikraunam lagaminus ir į oro uostą.

Ieva gal iš Rojaus:)
Cha cha
cha.

2017-06-21

Nesaugus taikaus žvalgo perėmimas

Raketomis ginkluotas Rusijos naikintuvas virš Baltijos jūros „nesaugiai perėmė“ JAV žvalgybinį lėktuvą, prie kurio pavojingai manevruodamas buvo priartėjęs per pusantro metro atstumą. Tokią žinią pranešė Fox News, remdamasis šaltiniais Pentagone.
Anot pranešimo, incidentas užfiksuotas pirmadienį. Rusijos naikintuvas Su-27 itin staigiai priskrido prie JAV žvalgybinio lėktuvo RC-135, o prisiartinęs per 5 pėdas (maždaug pusantro metro) elgėsi agresyviai ir nepastoviai, provokavo amerikiečių orlaivio įgulą.

Anot šaltinių, tai yra jau 35-tas JAV ir Rusijos orlaivių bei laivų susitikimas virš Baltijos jūros nuo birželio 2-osios, kai regione vyko tiek NATO, tiek Rusijos karinės pratybos, kuriose dalyvavo dešimtys įvairių lėktuvų, tarp jų žvalgybiniai orlaiviai bei bombonešiai.

Šis incidentas, anot Pentagono pareigūnų, išsiskiria todėl, kad Rusijos naikintuvas amerikiečių lėktuvą perėmė itin „nesaugiai“. Pusantro metro atstumas tarp dviejų orlaivių yra pavojingas, ypač, kai tai dviejų skirtingų šalių kariniai lėktuvai, naudojantis skirtingas ryšio priemones bei procedūras. Menkiausia klaida galėjo baigtis lėktuvų susidūrimu.

„Saugiu“ perėmimu aviatoriai vadina orlaivių perėmimą, kai šis vyksta iš saugaus, bent keliasdešimt metrų atstumo.
2017-06-19

Turniškių Dominija

Dominija – autonominė valstybė, įėjusi į Britanijos imperiją ir pripažinusi jos karalių valstybės vadovu.
Dominijos statusą pirmoji gavo Kanada (1867 m.). Oficialiai dominijos terminas priimtas Imperijos konferencijoje 1926 m. Vestminsterio statutas 1931 m. įtvirtino dominijos suverenumą. Nuo 1947 m. dominijos vadinamos Jungtinės Karalystės Tautų sandraugos nariais.

Štai kokios dominijos jau nebe šitokias
vežėčias šalia savo kabrioleto
radau šiandien:
Gal jau nusipelnėm, a
tautiečiai?
Na, bent jau kai
kurie...
Turniškių ( 8000 – 5000 m. pr. m. e., beje!!! )
dominija!

Pakartot,
pakartot!
Turniškės.
Vatikanas.
Keys of Heaven!

Marš giedot!