2015-05-02

Polin

Pranas knygas skaito.

Vilnius. Eugrimas. 2006" 25 puslapyje rašo:

 "Lenkija hebraiškai vadinama Polin. Pasakojama, jog perėjusi Lenkijos sieną, grupelė tremtinių žydų išgirdo balsą tariant "po lin", o tai reiškia "apsigyvenk čia"11. Pagal kitas tradicijas hebraiškas šios šalies pavadinimas kildinamas iš žodžių „po lan Ja“, kas reiškia „čia gyvena viešpats“. 


11 Perpasakodamas šią sakmę S.Y.Agonas žodžius po lin traktuoja kaip maldą: „Kodėl ji buvo pavadintaPolin? Todėl, kad žydų tauta meldėsi Švenčiausiajam, tebūnie Jis palaimintas: ′Visatos valdove, jeigu mūsų atpirkimo valanda dar neatėjo, būk čia [po lin] šią tremties naktį su mumis, kol nuvesi mus į Izraelio žemę.′“ S.Y.Agnon. „Kedumot“, su nežymiais pakeitimais cit. Iš H.Bar-Itzhak. Jewish Poland: Legend of Origin. Ethnopoetics and Legendary Chronicles. Detroit, 2001, p. 33. 
26-me puslapyje rašo: „Taigi Lenkijos žydai ir jų kaimynai krikščionys suvokė, jog žydai šalyje apsistojo visiems laikams. Legendomis pagrįsta žodžių Polin ir Polanja etimologija atskleidžia žydų supratimą, jog ši gyvenamoji vieta jiems buvo skirta Dievo.“

Taigi Lenkijos žydai ir jų kaimynai krikščionys...

O kur prapuolė pagonys?

Some Jewish historians say the Hebrew word for 'Poland' is pronounced as Polania or Polin in Hebrew. As transliterated into Hebrew, these names for Poland were interpreted as "good omens" because Polania can be broken down into three Hebrew words: po ("here"), lan ("dwells"), ya ("God"), and Polin into two words of: po ("here") lin ("[you should] dwell"). The "message" was that Poland


was meant to be a good place for the Jews. 
In later centuries up to 80% of the Jewish world population lived in Poland.

Rytų Europos žydai anksčiau būdavo vadinami tiesiog lenkais.

Tiesiog.

Kuriais lenkais? 

Kieno polka, o kieno - polonezas?

Beliko tik pastebėt, kafrankai braidžioja.
Ir kad poliakai, vienok, polinais nepanoro vadintis.

Legendomis pagrįsta žodžių Polin ir Polanja etimologija atskleidžia žydų supratimą, jog ši gyvenamoji vieta jiems buvo skirta Dievo...

Ar tikrai?

Vien klausimai...

Ir atsakymai.Known as paradisus Iudaeorum (Latin for "Paradise for the Jews"), it became a shelter for persecuted and expelled European Jewish communities and the home to the world's largest Jewish community of the time. 
2 May 2014 in Odessa

The worst incident occurred on 2 May, when forty-three pro-Russian anti-Maidan protesters were killed during a confrontation with pro-Ukrainian unity protesters at the .


Trade Unions House in central Odessa.
1 May 2014 in Odessa.

The Old New Financial Risk

Old New.
Panašiai kaip Старонова синагога.
Nes 39 metai.

Nes be Jubiliejaus metų - niekaip.

APR 28, 2015
WASHINGTON, DC – The main financial risk facing the United States today looks very similar to what caused so much trouble in 2007-2008: big banks with too much debt and too little equity capital on their balance sheets. Uneven global regulations, not to mention regulators who fall asleep at the wheel, compound this structural vulnerability.

We already saw this movie, and it ended badly. Next time could be an even worse horror show.

All booms are different, but every major financial crisis has at its heart the same issue: major banks get into trouble and teeter on the brink of collapse. Disruption at the core of any banking system leads to tight credit, with major negative effects on the real economy. In our modern world, in which finance is interwoven throughout the economy, the consequences can be particularly severe – as we saw in 2008 and 2009.


Thomas Hoenig, vice chairman of the Federal Deposit Insurance Corporation, publishes his own calculation of capital levels at the world’s largest banks, and these data are now available through the end of 2014. The most leveraged big US bank, Morgan Stanley, has less than 4% equity, meaning that 96% of its balance sheet is some form of debt. The average for big US banks is just under 5% equity.

This is more – but not much more – capital than some troubled banks had in the run-up to the financial crisis in 2008. Citigroup, for example, had no more than 4.3% equity, according to Hoenig’s calculation, in November 2008. At the end of 2012, when Hoenig started to publish his US GAAP-IFRS adjustment, the average for the largest US banks was roughly 4% equity.

But the most dangerous shocks may be those that originate with the big banks themselves. The latest significant development to surface is what Better Markets, a pro-reform group that has put out a helpful fact sheet, calls “de facto guaranteed foreign subsidiaries” that trade derivatives – a murky phenomenon that likely involves all the big players. The trick here is that a de jure guaranteed foreign subsidiary of a US bank would have to comply with many US rules, including those governing conduct, transparency, and clearing (how the derivatives are actually traded). A foreign subsidiary that is supposedly independent is exempt from those rules.

But, as Dennis Kelleher of Better Markets points out, when pressure mounts and a crisis seems around the corner, banks will face great pressure to bring such subsidiaries back onto their balance sheet. This is exactly what happened in the last crisis, with Citigroup being a leading example.
The main reason why such loopholes are left open is that regulators choose not to close them. Sometimes this may be due to lack of information or awareness. But, in many cases, the regulators actually believe that there is nothing wrong with the behavior in question – either because they have been persuaded by lobbyists or because they themselves used to work in the industry (or could go work there soon.)

Sound familiar?

Simon Johnson 

Simon Johnson, a former chief economist of the IMF, is a professor at MIT Sloan, a senior fellow at the Peterson Institute for International Economics, and co-founder of a leading economics blog, The Baseline Scenario. He is the co-author, with James Kwak, of White House Burning: The Founding Fathers… read more

Sturm auf den Reichstag am 9. Mai

Am 9. Mai,
dem Tag des Sieges über Hitler-Deutschland, wollen Rechte in Berlin demonstrieren. Sie planen einen "Sturm auf den Reichstag" und wenden sich gegen die Islamisierung und Amerikanisierung Europas.

Kryminologija

Tas
Krymas...
Vakarų bankai atsisako vykdyti valiutinius mokėjimus piliečiams, registruotiems aneksuotame Kryme, praneša Rusijos leidinys Vedomosti su nuoroda į vienos iš mokėjimo sistemų atstovą. 


„Tokia problema yra“, – pripažįsta Rusijos centrinio banko darbuotojas, pridurdamas, kad šalies reguliavimo institucija turi labai ribotą įtaką bankams kitoje jurisdikcijoje.
Štai „Deutsche Bank“ savo atsisakymą atlikti mokėjimą motyvuoja tuo, kad laikosi vidaus instrukcijos, pagal kurią bankas tokių mokėjimų neturi vykdyti, pasakoja vienas iš leidinio šaltinių. „Deutsche Bank“ atstovas nuo komentaro susilaikė, teigia straipsnio autorius.
„Viską lemia daug detalių, pavyzdžiui, mokančio asmens pilietybė, mokėjimo pagrindas ir jo rūšis, o taip pat pinigų gavėjas, pervedama suma“, – sako „Binbank" tarptautinio verslo ir finansinių institucijų departamento direktorius Jurijus Amvrosijevas.
„Apskritai užsienio bankai korespondentai (bankai tarpininkai, kuriuose mokėtojo arba gavėjo bankas turi lėšoms pervesti skirtas korespondentines sąskaitas – Red.) gali tiek atsisakyti pervesti valiutą, tiek pervedimą užblokuoti, jeigu mokėtojas arba gavėjas registruotas Kryme“, – tęsia jis pastebėdamas, kad „tai ypač susiję su dolerinėmis perlaidomis“.
Ypač.

Sakiau gi ...
... jeigu mokėtojas arba gavėjas registruotas Kryme - kryminalas!


2015-05-01

Bedarbystė

Lithuania Unemployment Rate
Russia Unemployment Rate
Rusijos ekonomikai ritantis į bedugnęimigrantų antplūdis...

Rinkimai

Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas 
sako A. Lukašenkai:

- Turiu dvi naujienas - gerą ir blogą. Nuo kurios pradėti?


- Nuo geros.


- Jūs vėl išrinktas prezidentu.


- Tai kokia bloga?!


- Už jus niekas nebalsavo!


Oi ....

Ne ta Vyriausioji rinkimų komisija, ir ne tas jos pirmininkas.

Turiu dvi naujienas - gerą ir blogą. Nuo kurios pradėti?

Rinkimai...

1. Rinkėjų balsų skaičiavimas nėra viešas.

Nebėra ir viešės, o viešpatį 
dangun nudanginom, šitokiu būdu.

2. Balsus slaptai
skaičiuoja, taip išeinaUAB "Algoritmų sistemos", prižiūrinčios VRK kompiuterius.

Imigracija

Nors dėl agresijos Ukrainoje Vakarų sankcijų prispausta Rusijos ekonomika toliau ritasi į bedugnę, tai neatbaido dalies buvusių sovietinių respublikų gyventojų vykti ten ieškoti geresnio gyvenimo. Kasdien Rusijos migracijos tarnyba sulaukia tūkstančių prašymų dėl darbo leidimų iš Uzbekistano, Tadžikistano, Moldovos ar Ukrainos.

Mazguvoj tokių - 
milijonas.

Vilniun tai tik, proporcingai išrinktiesiems savivaldybėn pagal lygias galimybes, 10 000 britų įsiprašė.

Šiaip mūsų imigracija neigiama.

Nieko, užtat šiais neigiamų palūkanų laikais - mūsų skolų palūkanos netgi labai teigiamos!

Taigi, mes - nepralenkiami! 

Šamaš

gabbai (Hebrewגבאי‎), also known as shamash שמש (sometimes spelled shamas) or warden (UK, similar to churchwarden) is a beadle or sexton, a person who assists in the running of synagogue services in some way. The role may be undertaken on a voluntary or paid basis. A shamash (literally "servant") can also mean an assistant to a rabbi (particularly the secretary or personal assistant to a Hassidic Rebbe).
The term shamash is sometimes used for the gabbai, the caretaker or "man of all work," in a synagogue. An example from literature is "Moshe the Beadle", a character in Night by Elie Wiesel.

Šamaš.

:)
šìmi interj. NmŽ, Vn kryžmiškai braukant smiliumi per smilių kartojant sakoma, norint sugėdinti, paerzinti ką.

:(

Šamaš also played an essential role in sacrificial divination (extispicy) rituals (Robson 2010b). Extispicy was an important branch of royal court scholarship in existence for over a millennium, whereby the king could receive answers from the gods to specific questions regarding matters of state. The king's diviners (bārû) asked the gods to write the answer in the liver of a sheep, which was then 'read' through examining the liver and counting up its ominous features. As god of truth and justice, Šamaš was implored to help provide a correct answer.

Ir tada, 2012-ųjų gegužės 17-ąją, Lietuva pirmavo savižudybėmis, emigravimu bei kalinių skaičiumi ir girtuoklyste, bet teisingas  teisingumo (ministro) požiūriu sprendimas buvo 240-čia policininkų šturmuoti teisėjos namą Klonio gatvėje.

:(

2012 m. balandžio mėn. 29 Seimo narių grupė pateikė ministrui interpeliaciją, uždavusi 5 klausimus: apie teismų reformą, situaciją įkalinimo įstaigose, Teismo medicinos tarnybos darbą, duomenų apie žmogaus teisių aktyvistą Alesį Beliackį perdavimą Baltarusijai bei su pedofilijos byla susijusią situaciją Garliavoje. Taip pat ministras susilaukė kritikos dėl homoseksualų partnerystės įstatymo projekto, Kuršių Nerijos teisminių bylų (neteisėtų Preilos botelių statybų), aidėjo kaltinimai dėl nebaigtų tirti eilės rezonansinių bylų, tokių kaip Bražuolės diversijasavanorių maištas Pakaunėje, saugumiečių Juro Abromavičiaus ir Vytauto Pociūno mirtys, Eglės Kusaitės ir čečėnų Gatajevų bylos, Algirdo Paleckio teiginiai apie Sausio 13-osios įvykius.
Vyriausybės narys išliko savo pareigose, nes, pagal Seimo Statutą, reikėjo surinkti bent 71 ministro darbu nepatenkinto Seimo nario balsą. Tuo tarpu balsavime dėl nepasitikėjimo dalyvavo vos 63 Seimo nariai, iš kurių 36 – balsavo už interpeliaciją, 15 – laikėsi priešingos nuomonės, 4 – susilaikė, o 16 biuletenių paskelbti negaliojančiais.

Po 2012 m. balandžio mėn. 29 atėjo 2012-ųjų gegužės 17-oji.
Pranas laiške rašė:

Žydų mokslininkas, judaizmo profesorius amerikietis Geršonas Davidas Hundertas parašė knygą „Lenkijos irLietuvos žydai aštuonioliktame amžiuje, Naujųjų laikų geneologija“; knyga išversta į lietuvių kalbą ir 2006 metais ją Vilniuje išleido leidykla „Eugrimas“.
100-jame puslapyje G.D.Hundertas rašo, kad į visas šventes, puotas, susirinkimus kvietimus kviečiamiems žmonėms įteikdavo kahalo tarnautojas "šamašas". Šamašas ne šiaip sau koks nors laiškininkas; pavyzdžiui, G.D.Hundertas rašo, kad kiekvienas bendruomenės narys turėjo teisę į svečius kviesti tik bendruomenės nustatytą svečių skaičių, o tas skaičius buvo nustatomas pagal tai kiek tas žmogus sumokėjo mokesčių bendruomenei — kas daugiau sumokėjo, tai tas ir daugiau svečių gali kviesti. 

Pritinka:)

Vilniaus kahale šamašu - Šimašius.

The basic elements of a kosher menorah are eight holders for oil or candles and an additional holder, set apart from the rest, for the shamash ("attendant") candle.
Tam Vėlniuj pastaruoju metu - biblijiniai personažai:)

O juk Ur su Uru - toli...Помазание

Пома́зание на ца́рство — в православии, католицизме, а также в англиканской церкви обряд, в котором вступающий на трон монарх (император, царь, король) помазывается миром или елеем с целью преподания ему даров Святого Духа, нужных для управления страной. Помазание обычно включалось в состав сложного богослужебного чина коронации.

Первый библейский пример такого помазания представляет история возведения Аарона в сан первосвященника (Исх. 28:41). Неоднократно в Ветхом Завете встречаются указания на помазание царей (например, Саула и Давида, пророком Самуилом), так что впоследствии самое выражение «помазание на царство» сделалось обычным при восшествии царя на престол. Пророки, как высшие служители правды, также помазывались на свое служение (например, Илия помазал своего преемника Елисея — 3Цар. 19:16).
Маза.patepìmas sm. (2), patẽpimas (1) Dk
1. Sut, N → patepti 1: Patepimas aliejumi SD225. Atėmei nuo manęs šviesybę tuo antru patepimu – jau dabar nieko nematau, nieko nežinauBsMtII36. ^ Tėvų pabarimas – sviestu (medum) patepimas LTR. ║ pašventinimas: Patepimas šventas sveikųjų nuog vyskupo (sutvirtinimo sakramentas) SD13. Paskutinis (Pastaras DK94) patepimas SD233. Ligonių patepìmas LTEVII23.
2. tepalas: Moteriškė… atnešė alebastrą patẽpimo brangaus DP476. Pirko patepimùs DP184.
3. CII2, Vln51, N nuodėmė, suteptis: Kursai vaikščio[ja] be patepimo ir daro teisybę Mž536. Ant applaudimo didžių patepimų SPII91. refl. Sut.
4. rš prk. kyšio davimas.

:(

To anoint is to pour or smear with perfumed oil, milk, water, melted butter or other substances, a process employed ritually by many religions. People and things are anointed to symbolize the introduction of a sacramental or divine influence, a holy emanation, spirit, power or God.


A later form (as if oint + -ment) of oinement, from Old French oignement (an anointing), from oigneroindreongier (to anoint), from Latin unguereungere (to anoint).

From oigne-, stem of the verb oindre +‎ -ment.

:)

:(

A complex of late Vedic and Buddhist rituals involved the anointing of government officials, worshipers, or statues and images of deities, in a rite called Abhisheka. Abhishekionians had believed that the virtues of one killed could be transferred to survivors if the latter rubbed themselves with his caul-fat.

Ten Years After

10 metų senumo prokurorų kompiuteriai su bylų bylomis, prieinami internetu.

Šaunuoliai...
Tikrai.

Ten Years After

International Workers' Day

International Workers' Day.

Etymology 1

From Middle English work, werk, from Old English worc, weorc, ġeweorc, from Proto-Germanic *werką (“work”), from Proto-Indo-European *wérǵom; akin to Scots wark, Saterland Frisian Wierk, West Frisian wurk, Dutch werk, German Werk, Danish værk, Swedish verk, Icelandic verk, Gothic 𐌲𐌰𐍅𐌰𐌿𐍂𐌺𐌹 (gawaurki), Ancient Greek ἔργον (érgon, “work”) (from ϝέργον (wérgon)), Avestan 𐬬𐬆𐬭𐬆𐬰 (vərəz, “to work, to perform”), Armenian գործ (gorc, “work”), Albanian argëtoj (“entertain, reward, please”). English cognates include bulwark, boulevard, energy, erg, georgic, liturgy, metallurgy, organ, surgeon, wright.

Etymology 2

From Old English wyrċan and wircan (Mercian), from Proto-Germanic *wurkijaną (“to work”), from Proto-Indo-European *werǵ- (“to work”). Cognate with Old Frisian werka, wirka, Old Saxon wirkian, Low German warken, Dutch werken, Old High German wurken (German wirken, werken and werkeln), Old Norse yrkja and orka, (Swedish yrka and orka), Gothic 𐍅𐌰𐌿𐍂𐌺𐌾𐌰𐌽 (waurkjan).

Vargonai.

Wergano.

«День великого праздника рабочих всего мира» (Ленин)
Universal robots.
Раб работает.
Ура, товарищи!
     

    Ur
    
Ziggurat
of Ur.
Derbaną - from Proto-Indo-European *dʰerbʰ- (to work, perish, die).From earlier *arbaiþiz. Origin unclear. Maybe related to Old Church Slavonic рабъ (rabŭ, “slave”) and работа (rabota, “labour, work, job”)[1] (Proto-Slavic *orbota). Possibly also linked to a verb *arbējō, *arbijô (“be orphaned”), ultimately from Proto-Indo-European *h₃órbʰos (“orphan”
vargšelis...), whence Ancient Greek ὀρφανός (orphanós), Latin orbus.

Ur...

Urbi et orbi.
Darban!
Darbas.

2015-04-30

Ура

УРА, крик восторженного одобренья, радости и привета, мужественого ободренья, общего поощреньяи пр. исполать, здравствуй; || разом, дружно, ударь! Криком ура войска встречают государя, пол ководца.Далече грянуло ура: полки завидели Петра, Пушкин. И барыни ура кричали, на воздух чепчики бросали!Грибоедов. Ударить на ура, идти на ура, в штыки, на приступ, в рукопашную. Да здравствует дорогой хозяин! Ура! крик ура напоминает литовск. клич: вираи (vir?), и татарск.к. ур, бей, от урмак, бить, также киргизское уран, племенной военный клич (см. ниже), и наконец наше уразить, ударить. Может быть: Се урим кричат под саблями половецкими (Слово о полку Игореве) относится сюда же. || Ура сущ. ж. касп.мочальная сеть, опускаемая с каменьями на дно, у частокола рыбного садка, чтобы сазаны не подрывали его. || Витая мочальная сеть с грузилами, коими загораживаются в озерах проходы рыбы, при ловле неводом, костр. Уракать, кричать ура. Уроем нареч. арх. с криком ура. Бой тюленя уроем, с криком ура, кидаясь на него всею артелью враз.

Etymology

First attested in the late 17th C. Unknown

    Ура!