2007-04-24

Vive la France!

Šeštadienio vakare sumaniau nuvažiuoti į "Paryžių". Sėdau į taksi. Taksistas, lyg tyčia, pasitaikė jaunas rusas, keletą metų dirbęs apsauginiu Paryžiuj. Paklausiau - kas, jo nuomone, būtų, jei prancūzas Paryžiaus kavinėj, apsauginių surakintas antrankiais, šaukdamas "Vive la France!" būtų tų pačių apsauginių trankomas elektros šoku. Tas atsakė: toks įvykis Paryžiuje aplamai neįsivaizduojamas. Jei vis tik nutiktų, policija iššukuotų visą kavinę ir apylinkes, ieškodama liudininkų. Ir būtinai nustatytų tiesą.

Čia - Vilnius. Ir teisėtvarka elgėsi kitaip, negu Paryžiuj. Jokių liudininkų neieškojo. Tiesos - irgi ne. Atvirkščiai - melavo. Tyčia paryškinu žodį. Įrodysiu tai. Melavo.

Tai ką? Vive la France?

Esu užsivertęs darbais. Teisėjo (ir, regis, teismo pagalbininkų bei mano samdytos advokato padėjėjos) veiksmus pakomentuosiu savaitgalį. Ypač, kad, manau, turėsiu bylos dokumentų kopijas.

Šį savaitgalį gavau atsakymą iš policijos departamento į laišką viceministrui. Pats viceministras Čiupaila atsakyti nevelyjo. Paskaitykit to laiško klausimus:

  1. Ar Lietuvos Respublikos teisinė tvarka leidžia saugos tarnyboms naudoti elektrošoką?
  2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas, prašau paaiškinti, kuo grindžiamas Lietuvos Respublikoje veikiančių privačių saugos tarnybų apginklavimas elektrošoku, kai Lietuvos Respublikos policija jo neturi?

Taip pat prašau paaiškinti, kodėl, š.m. vasario 26 d., Vilniaus 6 – tajame policijos skyriuje man protestuojant prieš neteisėtus saugos tarnybos „Falck Security“ veiksmus mano atžvilgiu, įvykdytus vasario 24 d. „Katpėdėlės“ kavinėje Justiniškėse, Vilniuje:

  1. Policijos budintis iškvietė psichiatrijos gydytojus. Taip teigė atvykęs gyd. Develtov ir tą bylojo žyma jo turimoje kortelėje.
  2. Koks policijos budintis iškvietė psichiatrijos gydytojus? Vilniaus 6 – tojo policijos komisariato budintis, esant jame gyd. Develtov, tai neigė.
  3. Ar tas policijos budintis, kvietęs psichiatrijos gydytojus, nustatė man diagnozę? Paaiškinu: atvykusio gyd. Develtov turimoje kortelėje aš, Eugenijus Paliokas, buvau pavadintas „psich. lig.“, buvo apibraukta žyma ties užrašu „ūmi liga“. Turiu dviejų įvykio liudininkų raštišką liudijimą.
  4. Ar tas policijos budintis perdavė kviečiamiems psichiatrijos gydytojams melagingą informaciją, kad aš „atsisakau maisto ir vandens“ ( tai bylojo gyd. Develtov turimoje kortelėje apibraukta žyma ties užrašu „atsisako maisto ir vandens“)? Vienas iš aukščiau minėtų liudininkų mano prašymu atnešė man maisto ir gėrimų.
  5. Ar, pagal galiojančią Lietuvos Respublikos teisinę tvarką, psichiatrijos gydytojams paprašius policijos pareigūnų pagalbos, policijos pareigūnai privalo ją psichiatrijos gydytojams suteikti?
  6. Ar atsakymas iš esmės į kurį nors iš pateiktų klausimų sudaro Lietuvos Respublikos valstybės paslaptį? Jei taip, prašau konkrečiai nurodyti tą klausimą.
ir atsakymus į juos:

Elektrošoką prieš mane privati saugos tarnyba naudojo, pasirodo, pagal asmens ir turto saugos įstatymą. Kokį asmenį ir kokį turtą saugojo? Kokiam asmeniui ir kokiam turtui kėliau grėsmę?

Į antrą klausimą neatsakyta. Kodėl privačios saugos tarnybos Lietuvoje turi didesnę veiklos laisvę už policiją, lieka neaišku. Žinoma, ne policijos departamento reikalas laisves privačioms saugos tarnyboms dalinti. Bet viceministras Čiupaila, kaipo politikas, galėtų klausimą pakomentuoti. Bet nesiteikia.

Sekančiais atsakymo punktais (3,4,5,6) nurodomas "kraštinis" - Budėtojų grupės specialistas Ruslan Selimovič, melagingai teigęs kad aš "atsisakau maisto ir vandens". Šiuos mano žodžius - melagingai teigęs - gali patvirtinti: mano sūnus, mano brolis, mano draugai, mano paprašyti atnešę man maisto ir vandens ir matę, kaip aš geriu bei valgau. Kas ir kaip nustatė diagnozes "psih. lig." ir "ūmi liga", lieka neaišku. Kad Ruslan Selimovič - būtent "kraštinis", esu tikras. Jis taip pasielgė palieptas. Kas įsakė jam melagingai teigti kad aš "atsisakau maisto ir vandens"? Kartoju: kai atvyko gyd. Develtov, aš klausiau visų Vilniaus 6-jo PK pareigūnų - kas jį kvietė? Visi neigė kvietę. Bet neseniai buvo pasikeitusi pamaina. Tokia technologija? Parašai melagingą tarnybinį pranešimą baigiantis pamainai, iškvieti psich. gyd., ir "pakabini" reikalą kitai pamainai?

Atsakymą į 7 klausimą suprantu taip: jei tuo metu, kai atvažiavo gyd. Develtov, nebūtų buvę atėjusių dviejų mano draugų, gyd. Develtov (atvykęs su pagalbininku ir turėjęs gatavai paruoštą ligonio kortelę su joje pažymėta "ūmia psich. lig") būtų paprašęs pareigūnų pagalbos "ūmiam psich. lig" išgabenti. Idant suteikti jam neatidėliotiną pagalbą. Ir joks tos pagalbos atsisakymas tada būtų gyd. Develtov nepaveikęs. Jį veikia tik liudininkų buvimas. Tai, beje, yra gerai.

Gal kam nors atrodo, kad aš perdedu. Man taip neatrodo anei kiek. Nes aš ten buvau. Dvi paras. Pabūti dar ir "Skrydyje virš gegutės lizdo" kažkodėl nesinorėjo. Todėl tada, vasario 26 dieną, vakare, išėjau. Nesulaukęs televizijos. Nesulaukęs teisėsaugos pagalbos. Ir nesulaukęs teisingumo.

Kažkodėl prisiminiau valytojos, valiusios koridorių Vilniaus 6 - jame policijos komisariate, pagarbų elgesį.

VIVE LA FRANCE!