2010-12-18

Examen

Bent keli seni žmonės, sužinoję, kad aš - prie mokslo, sakė:

- Meluojat jūs.

Gyniausi - nemeluojam. O jie - savo:

- Meluojat.

Ne per seniausiai taksistas, išgirdęs kad esu dėstytojas, vėl:

- Meluojat jūs.

- Aš matematikas, mes nemeluojam.

- Visi jūs meluojat. Jei nemeluotumėt, nebūtų kaip dabar yra.

Žiūriu
, kad tikrai.

O kur dar realūs skaičiai...

Palyginus tai, kaip mokiausi aš, su tuo, kaip matematikos mokoma dabar, lieka slogus įspūdis - besimokantieji nebemato viso matematikos rūmo, tegauna instrukcijas: šitą reikia daryti taip, o šitą - va taip.

Šitokie matematikos, kurios esmė - neprieštaringa konstrukcija, kurios stuburas - įrodymai, reikalai.

apie kitus bekalbėti?

Science
.

science
c.1300, "knowledge (of something) acquired by study," also "a particular branch of knowledge," from O.Fr. science, from L. scientia "knowledge," from sciens (gen. scientis), prp. of scire "to know," probably originally "to separate one thing from another, to distinguish," related to scindere "to cut, divide," from PIE base *skei- (cf. Gk. skhizein "to split, rend, cleave," Goth. skaidan, O.E. sceadan "to divide, separate;" see shed (v.)).

shed (v.)
"cast off," O.E. sceadan, scadan "to divide, separate," strong verb (pt. scead, pp. sceadan), from P.Gmc. *skaithanan (cf. O.S. skethan, O.Fris. sketha, M.Du. sceiden, Du. scheiden, O.H.G. sceidan, Ger. scheiden, Goth. skaidan), from *skaith "divide, split," probably related to PIE base *skei- "to cut, separate, divide, part, split" (cf. Skt. chid-, Gk. skhizein, L. scindere "to split;" Lith. skedzu "I make thin, separate, divide;" O.Ir. scian "knife;" Welsh chwydu "to break open").

Skaidė skaidė, pakol skiesti ėmė.

Kaip čia Mokų neprisiminsi?

Ne taip, kaip dabar tada mokino, neskaidė gabalais, visumą aprėpti stengėsi.

Visą Tą.

Visatą.

Exam
.

Examen.

From Latin exāmen.

examen = ex + amen.

ex-
prefix, in English meaning mainly "out of, from," but also "upwards, completely, deprive of, without," and "former;" from L. ex "out of, from within," from PIE *eghs "out" (cf. Gaul. ex-, O.Ir. ess-, O.C.S. izu, Rus. iz).

amen
O.E., from L.L. amen, from Gk. amen, from Heb., "truth," used adverbially as an expression of agreement (e.g. Deut. xxvii.26, I Kings i.36; cf. Mod.Eng. verily, surely, absolutely in the same sense), from Sem. root a-m-n "to be trustworthy, confirm, support."

ex + amen

"Iš tiesos" ar "po tiesos", "nebėr tiesos"?


Ko mokinam - galvoti, suprasti, po to nuspręsti, ar "daryti kaip reikia"?

Examen?

Tikrai?

2010-12-17

Nuolatinis gelbėjimas

- Kokie tarybinės sistemos privalumai?

- Tokie, kad ji sėkmingai įveikia sunkumus, kurių nėra kitose sistemose.

- Kas TSRS pastoviausia?

- Laikini sunkumai.

Ar tik nebūsim kapitalistinėse džiunglėse apsukę ratą ir sugrįžę atgalios?

Gelbėsim nuolatos.

Zoną.

Nežinau, kaip vakariečiams, bet man tai zona nepatinka.

Tai ką gi gelbėsim?

Ir dar nuolat?

1. Nuolatinis bankų gelbėjimas 10:12 12-17 IP: 84.15.181.195
„Mes pasirengę padaryti visa, kas neišvengiama siekiant užtikrinti finansinį euro zonos kaip visumos stabilumą“, - sakė H.Van Rompuy per spaudos konferenciją.

Finansinis stabilumas - padėtis, kai finansų sistema, apimanti FINANSINIUS TARPININKUS, rinkas ir rinkos infrastruktūrą, gali įveikti sukrėtimus ir finansinių disbalansų padarinius, ir kai tikimybė, kad sutriks FINANSINIO TARPININKAVIMO PROCESAS, jei tokie sutrikimai būtų pakankamai dideli, kad pakenktų santaupų perskirstymo į pelningų investicijų galimybes procesui, yra maža.

Finansinis tarpininkas = Kredito ir finansų įstaigos.

Tai bent perspektyva!

Atseit, bankai mus jau išgelbėjo, per porą-trejetą metelių, dabar mes juos gelbėsim, nuolatos?

O ką sakiau?


Tik prasidėk su tokiais!

Tai, ką Europos vadai sutarė, panašu į komunizmo statybą.

Nuolatinę.

Statybą begalinę.

Komunizmo bankininkams statybą.

Susivieniję statysim?

O kinai irgi vienysis su mumis?

Ar nesumanys mums pavadovauti?

Ar nenutiks - drakonas mirė, tegyvuoja drakonas?

1. Mes juos stabilizuosim 10:24 12-17 IP: 84.15.186.213
Taip išeina, mūsų prezidentė Grybauskaitė dalyvavo sukuriant ES mechanizmą, kuris padėtų finansinių problemų ištiktoms euro zonos šalims stabilizuoti savo finansų sistemas.

Pavyzdžiui, Estijai ar Slovakijai.

Bet ne Latvijai ar Lietuvai.

Šįkart, matyt, ir "The Economist" apie mūsų Prezidentę šitaip nerašytų.

Kas gi vyksta?

3. Mūsų Sąjunga 10:26 12-17 IP: 84.15.186.213
Kaip jau skelbta, Europos Sąjungos valstybių vadovai sutarė keisti ES sutartį.

Be mūsų žinios?

Dabar CENTRAS MUMS DUODA 6,9 mlrd. prie tų 19,9 mlrd., ką patys sukrapštom.

Beveik 40 procentų prideda.

O amerikonai su vienu procentu išsiverčia.

Tai kaip čia yr?

Eurozona bagota, visi jon veržias, mums pinigo biudžetan prideda daugiau negu trečdalį, o ją pačią gelbėt reikia?

O kai pažiūri kas parašyta - tai, pasirodo, bankus gelbėt reikia, ir dar nuolatos?

Tai ... bankai yra didžiausi ubagai?

2010-12-16

Dangus griūna

PASAULIS II

Istorijos vadovėlis.

Aslė Svenas (Asle Sveen)
Sveinas A.Ostadas (Svein A.Aastad)

2-as pataisytas leidimas
Vilnius, "Vaga", 1999, 375 psl.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti 1999 06 23 Nr.285

Pirmame puslapyje masajus važiuoja dviračiu.


Ne šitas, kitas.

337-tas puslapis.

Susikuria Izraelio valstybė.

Pasirodė, kad britams buvo neįmanoma supaisyti žydų ir arabų interesų. 3-iame dešimtmetyje britai bendradarbiavo su sionistais dėl žydų atsikėlimo. Europos žydai pirko žemę iš arabų dvarininkų, gyvenusių miestuose. Daugelis žydų turėjo socialistinės patirties ir dirbo žemę kolektyvuose - kibucuose. Kadangi arabų dvarininkai noriai pardavinėjo žemę, arabų kumečiams reikėjo pasitraukti nuo žemės, kurią jų šeimos dirbo šimtmečiais.

Arabai baiminosi, kad žydai sudarys daugumą. Padidėjęs nerimas paskatino britus paskelbti, kad "Palestina neturi būti tokia žydiška, kaip Anglija yra angliška". Britai surado naujų naftos telkinių Irake ir nenorėjo provokuoti arabų daugiau, negu reikėjo.

Tačiau 1933 m. Vokietijoje į valdžią atėjo Hitleris, ir žydų persekiojimas įgavo kitas dimensijas. Kėlimasis į Palestiną didėjo, kadangi pabėgėliai iš Vokietijos dažniausiai buvo neįsileidžiami į kitas Europos valstybes ir Ameriką.

Arabai Palestinoje sukilo prieš žydus, britus ir arabų dvarininkus, kurie pardavinėjo žemę žydams. Pagaliau britai nusprendė apriboti žydų imigraciją, o vėliau visai ją sustabdyti.

Kilus Antrajam pasauliniam karui, britams pasidarė dar svarbiau kontroliuoti turtingą naftos arabų pasaulį ir Sueco kanalą. Sionistai rėmė sąjungininkus kare prieš Hitlerį, bet juos gąsdino britų politika Palestinoje. Karo pabaigoje žydų grupuotės pradėjo atvirą kovą su britais, sprogdindamos bombas ir užmušinėdamos britų kareivius. Užpuolimų mastas po karo išaugo, kadangi britai neįleido laivų su išlikusiais Hitlerio koncentracijos stovyklose žydais į Palestiną.

1947 m. britams viskas galutinai įgrįso, ir jie perleido Palestinos problemą JT, kurios kartu su Sovietų Sąjunga ir JAV pasisakė už tai, kad Palestina būtų padalyta į arabų ir žydų valstybes. Abi supervalstybės manė, kad žydų valstybė bus jų atramos punktas Artimuosiuose Rytuose. Daugumai dalyvavusių valstybių padalijimo planas buvo priimtinas, nes (?!) 56 procentai teritorijos atiteko žydams. Žydai sudarė 40 procentų gyventojų. Jie sutiko su planu. Arabai protestavo ir teigė, kad Europos žydų problema buvo išspręsta jų sąskaita.

JT planas davė britams pusę metų atsitraukti iš Palestinos prieš prasidedant padalijimui. Tai buvo kruvinas pusmetis. Kraštutinės žydų grupuotės siekė išvaryti arabus iš kiek įmanoma didesnės teritorijos. 1948 metais organizacija "Irgun Zwei Leumi" nužudė 250 arabų vyrų, moterų ir vaikų Deir Jasino kaime. Šį kaimą buvo manyta palikti arabams, ir gandai iš skerdynių paskatino žmones paniškai bėgti iš didelių Palestinos plotų.

1948 m. gegužės mėn. žydai įkūrė Izraelio valstybę, jos vadovu tapo Deividas Ben Gurionas (David Ben Gurion). Egiptas, Sirija, Irakas, Jordanija ir Libanas akimirksniu paskelbė karą naujajai valstybei. Jie buvo gerai ginkluoti, bet pasiuntė mažiau pajėgų, negu žydai galėjo atremti. Izraelis pagaliau gavo ginklų iš Sovietų Sąjungos ir Čekoslovakijos.

JT pamėgino derybų būdu sureguliuoti konfliktą. Švedas Folkė Bernadotas (Folke Bernadotte) buvo pasiųstas į Palestiną su nauju padalijimo pasiūlymu. Jame žydams buvo numatyta mažiau žemių, todėl Bernadotas buvo nužudytas žydų teroristų organizacijos. Karas įsiliepsnojo iš naujo. Kai arabai buvo priversti sudaryti paliaubas 1949 m., žydai buvo nukariavę 75 procentus Palestinos. Per 700 000 palestiniečių pateko į pabėgėlių stovyklas kaimyninėse arabų valstybėse, kurios reikalavo, kad JT imtųsi atsakomybės už juos. Dėl Izraelio teritorijos augimo valstybėje atsirado per pusę milijono palestiniečių. Pagaliau kartas baigėsi tuo, kad Jeruzalė, svarbus religinis žydų, krikščionių ir musulmonų centras, buvo padalytas į žydų ir palestiniečių dalis.

O 1967 metais įvyko trumpiausias karas Izraelio istorijoje, kurio metu jis okupavo Sinajaus pusiasalį, Golano aukštumas, Gazos ruožą, Vakarų krantą ir Rytų Jeruzalę.

Viską lėmė labai geras Izraelio kariuomenės pasirengimas karui, be to Izraelį rėmė JAV.


Dabar 2010-ji.

Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pirmadienį turėtų patvirtinti, kad blokas yra pasiruošęs „tinkamu metu“ pripažinti Palestinos valstybę, pranešė diplomatiniai šaltiniai.

Dokumento projekte, kuris buvo priimtas po ilgų ir įtemptų praėjusią savaitę prasidėjusių derybų ir su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, išsakomas apgailestavimas dėl Izraelio atsisakymo įšaldyti žydų gyvenviečių statybą. Tokie žydų veiksmai apibūdinami kaip „neteisėti“ ir „kliūtis taikai“.

8. Ui! Dangus griūna! 09:36 12-14 IP: 84.15.180.20
Po to, kai Argentina pirmadienį pripažino „laisvą ir nepriklausomą“ Palestinos valstybę, praėjus kelioms dienoms nuo tokio pat Brazilijos žingsnio, sukėlusio nerimą Izraeliui ir JAV įstatymų leidėjams, Izraelis Argentinos sprendimą pripažinti „laisvą ir nepriklausomą“ Palestinos valstybę pavadino „apgailėtinu“, o JAV įstatymų leidėjai Brazilijos sprendimą pavadino „labai neprotingu“ ir „apgailėtinu.

Tai jau tikrai kad svieto pabaiga.

Europa eurių nebeklauso!

2010-12-14

Hierarchija

hierarchija
hierarchija nuosekli laipsnių, titulų, pareigų ir pan. eilė nuo žemesnių prie aukštesnių; pavaldumo ir priklausymo tvarka.

hierarchy
mid-14c., from O.Fr. ierarchie, from M.L. hierarchia "ranked division of angels" (in the system of Dionysius the Areopagite), from Gk. hierarkhia "rule of a high priest," from hierarkhes "high priest, leader of sacred rites," from ta hiera "the sacred rites" (neut. pl. of hieros "sacred;" see ire) + arkhein "to lead, rule".

Заарканили xe... ... ... иерархи.

Už hierarchijos nesilaikymą baudžia.

Paklusniųjų nestinga.

Yra ir nepaklusnių.

Mūsų oficialioji valdžia žino savo vietą - ne tik mums suveržė diržus, bet ir sau mažinasi atlyginimus.

Sunku patikėti - net ir aukščiau pinigų bažnyčios hierarchijoj stovintieji pasijudino!

Europos bankų priežiūros komitetas paskelbė, kad tik 20-30 proc. premijos bus galima iš anksto išmokėti grynais pinigais.

1. Šakės, koks sunkus metas! 11:31 12-13 IP: 84.15.187.209
Toks sprendimas (tik 20-30 proc. premijos bus galima iš anksto išmokėti grynais pinigais) buvo priimtas per ES finansų ministrų ir pareigūnų susitikimą, kurio metu buvo prieita prie išvados, kad euro zona žengia atsigavimo keliu, tačiau finansų sektorius vis dar išgyvena sunkius laikus.

Sunkmetis.

2010-12-13

Politiko vaišės

Nors Lietuva iškilmingai mini savo vardo tūkstantmetį, šiųmetis Valstybės dienos proga rengiamas priėmimas Prezidentūroje bus kuklesnis nei pernai. Užtat nedidelis būrelis iškilių mūsų krašto žmonių galės karališkai papietauti su kelių šalių monarchais.

Aukšti svečiai, įskaitant kitų kraštų monarchus, pietaus Taikomosios dailės muziejuje, o vakare į priėmimą prezidentūroje susirinks Lietuvos elitas.

Prezidentūros kanceliarija už pietus atseikės 25 tūkst. litų, o priėmimo furšetas kainuos 180 tūkst. litų. Vaišėmis abiem atvejais rūpinsis "Stiklių" šeimininkai. Pernykštis priėmimas prezidentūroje, per kurį grojo net du orkestrai, atsiėjo 270 tūkst. litų.

Paminėjom, karališkai.

Ne visi.

Karališkai ne visi.

O šventės baigėsi.

Ir monarchai išvažiavo.

Ir politikų vaišės pasikeitė.


Karaliai dabar paprasti.

Bet jiems taip sriubos nepilstė ir šitaip nešnekėjo, tur būt?

Politika.


Terminas „politika“ nurodo valstybės gyvenimą.

Taip ir gyvenam.

Bet galima ir stilingiau.

Stilius. Gurmano užrašai.

Beje, vokiečiai iki šiol naudoja iš prancūzų pasiskolintą kitą prancūzišką žodį "gourmet" ir sako, kad žodis "Gourmand" yra netikslus, nes pradinė jo reikšmė esanti "tas, kuris daug ir gerai ir valgo" (rajūnas).

Sekmadienio popietė. Jūsų namuose susirinko visiškai nepažįstami žmonės, kuriems ruošiate pietus. Misija neįmanoma? Tik ne buvusiam Vilniaus merui, buvusiam parlamentarui Artūrui Zuokui (42 m.). Išradingas politikas kartą per mėnesį sekmadienio pietus skiria naujiems socialinio tinklalapio „Facebook” draugams.

Nerašyta taisykle tapo ir tai, kad po tokių pietų svečiai sumoka tam tikrą sumą – tiek, kiek kainavo maisto produktai.


1. Keista 07:17 12-12 IP: 213.226.131.133

Tai jau antrieji tokie pietūs, o straipsnis tiktai pirmas...

Stilistai apsnūdo?

Apšerkšniję mūsų žiemos -
Balta, balta - kur dairais -
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.

Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas -
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.

Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš sidabro šulinių.

Apie trečią brolį Joną -
Koks jis raitelis puikus.
Apie Eglę - žalčio žmoną,
Medžiais paverstus vaikus.

Kaip našlaitė nusiminus
Grįžo tuščiomis atgal. . .
Brenda pušys per pusnynus
Ir išbrist niekaip negal! -

Pusnynuos nykštukai miega,
Aukso žuvys po ledu -
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.

Našlaitėlė gero būdo -
O jos pamotė pikta ...
Bet... senelė užusnūdo.
Ir jos pasaka baigta.

2010-12-12

Aha aha

Dvi švedės „WikiLeaks“ vadovą J.Assange'ą apkaltino išprievartavimu tik dėl to, kad išsigando lytiškai plintančių ligų.

17. Švedijos prokuratūra, aha, aha
10:54 12-08 IP: 158.129.206.157
Užsieniečiams, kurie Švedijoje nėra oficialiai apkaltinti jokiais baudžiamaisiais nusižengimais, o juos tiesiog norima apklausti, mūsų šalies pareigūnai išduoda Europos arešto orderį, aha, aha, aha.

Aha?

24. Has the world gone mad? 11:03 12-08 IP: 158.129.206.157
December 2010, Julian Assange, spokesperson for WikiLeaks, wanted for Sexual Offences that include ' breaking a condom' during consensual sex. It seems in Sweden you could be charged with rape if you are accused of not wearing a condom, breaking a condom, or running out of condoms. If you are a famous individual who ‘allegedly’ broke a condom on purpose, then you may even be wanted by INTERPOL.

D.Britanijos teismas nepaleido „WikiLeaks“ įkūrėjo J.Assange'o už užstatą.

With all of the drama surrounding the Wikileaks release of US government diplomatic wires which I and others do not find surprising. What has been intriguing me more is the behavior of the Sweden’s director of public prosecutions, Marianne Ny. The available information on her charges and actions against Julian Assange, the founder and head of Wikileaks, indicates that she is driven more by the politics than any respect for the law. Assange’s current lawyer compares her to role of the infamous Beria in Stalins 1930′s show trials – and from what I can see I’d have to agree.


Stalinas 1930-aisiais irgi po truputį pradėjo.

Reikia gintis.

Reikia ginti.

98. pasirašyk peticiją jam ginti 09:41 12-09 IP: 78.61.19.215
The vicious intimidation campaign against WikiLeaks is wrong, dangerous and undermines the rule of law. Top US politicians have branded WikiLeaks a terrorist organization, and urged corporations to shut it down. Commentators have suggested assassinating its staff. The future of our freedoms and the Internet is at stake. Let' s urgently take a stand to ensure governments and companies act with restraint and due process, not escalate this fight. Sign the petition to stop the crackdown -- we can reach 1 million voices this week! pasirašyk peticiją internete jam ginti, išplatink ją draugams . Goooglink " Wikileaks: Stop the crackdown Avaaz .org "