2011-08-05

Brave Barack Cameron


Brave one.

Pasąmonė yra visuma psichinių procesų, kurie subjektyviai nekontroliuojami.

Psichologijoje pasąmonė yra sąmonės priešingybė, ne visada tiesiogiai suvokiama, tačiau veikianti sąmoningą elgesį.

Pasąmonės charakteristikomis galima paaiškinti, kodėl žmogus savo veikloje vadovaujasi motyvais, kurie jam pačiam nėra „pasiekiami“ sąmoningai bei nusakyti kitus asmenybės veiklos ypatumus.

Zigmundas Froidas, psichoanalizės pradininkas, išskyrė tris sąmonės kategorijas:

Sąmonė – sistema, susidedanti iš pojūčių, išgyvenimų, kuriuos žmogus suvokia tam tikru momentu.

Priešsąmonė susideda iš patirties, kuri tam tikru momentu nesuvokiama, bet gali lengvai grįžti į sąmonę spontaniškai ar valingai (pavyzdžiui, pažįstamo, sutikto gatvėje, vardas).

Pasąmonė – primityvių instinktų, emocijų, socialiai neprimtinų idėjų, siekių, trauminių atsiminimų, suvoktų dalykų „talpykla“, kurie per sąmonę pateko ir įsitvirtino joje.

Pasąmonės turinys nebūtinai vien tik neigiamas.

Pasąmonei nėra svarbi logika, laikas, erdvė, racionalūs dalykai.

Pasąmonė labiausiai atsiskleidžia sapnuose, nes pasąmonės kalba yra vaizdas.

Nepaisant valios pastangų, vaizdiniai negali iškilti sąmoningai.

233. Brave Barack Cameron 00:00 08-05 IP: 80.240.9.72
Pasąmonė: anglakalbiams Breivik skamba panašiai kaip lietuviškai mokantiems - Drąsius; toks štai sutapimas.

Cameron: Highland clan name, from Gael. camshron " wry or hooked nose." (etymonline com) - toks britiškas Kreivys.

Barrack - barakas.

Kam mūsų Grybauskaitė susidėjo neperšaunamus langus - gal nepasitiki policijos vyr. komisaru Skverneliu, pakeitusiu Telyčėną?

Tokie štai ženklai mūsų pasąmonei.

Kurlink mus bando stumti šio rašinio autorius, pargrįžęs iš GRIŪVANČIOS PINIGŲ PIRAMIDĖS valdytojų buveinės, palikęs tarnybą BBC?

Kas skatina civilizacijų konfliktą?

"Our society is run by insane people for insane objectives....

I think we’re being run by maniacs for maniacal ends ...

and I think I’m liable to be put away as insane for expressing that.

That’s what’s insane about it."
John Lennon, Interview BBC-TV (June 22, 1968)

Karlas Gustavas Jungas teigė, jog ne tik instinktai yra psichikos varomoji jėga.

Jis taip pat psichikos struktūroje išryškino sąmonę, asmeninę pasamonę, kurią sudaro kompleksai ir kolektyvinę pasąmonę, kuri nepriklauso nuo mūsų asmeninio patyrimo.

Pasak Jungo, žmogus gimsta ne tuščias, bet su tam tikra parinktimi kažkaip elgtis, jausti, suvokti bei galvoti.

Tai paveldimaprotėvių.

2011-08-04

Per didelė Amerika

Amerika: per didelė, kad žlugtų.

Dinozaurai per dideli nebuvo.


Sovietynas buvo ne mažesnis 2011-08-03 17:14:46
1971 metais JAV prezidentas Niksonas parodė Pasauliui špygą, atsisakydamas keisti $ į auksą, Google: Nixon Shock.

Nes tiek aukso nebeturėjo, kiek žalių fantų.

"What luck for rulers that men do not think." (Adolf Hitler)

Ir aplamai, banko popierių (banknotų) " padengimas" auksu buvo palūkininkų apgaulė, nuo pat pradžių. Palūkanų dėka pinigų kiekis auga, eksponentiškai, o eksponentė kada nors aplenkia bet kurią laipsninę funkciją.

Power function...

Power migrates:)

Kai pinigų atsirasdavo per daug, ligšiol pinigų proceso valdytojai darydavo didelį BUMMM, prieš tai patys su kontora persikėlę į saugią vietą, iš kur po to vadovaudavo griuvėsių atstatymui, rasdami tam atstatymui finansų toj vietoj, kur jie iškrenta iš printerio.

Dolerius spausdinantis FED atsirado 1913 metais, pasauline valiuta $ tapo po IIWW Marshall plano dėka, Google: Wall Street & the Rise of Hitler.

Matyt, tą patį darytų ir dabar, jei ne termobranduolinis ginklas.

Palūkanos varė pinigą šita seka: Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

Ne palūkanų mums reikia, o tarpusavio atsiskaitymų sistemos. Tada patys galėsime nuspręsti, kaip tvarkytis, o ne tie, kas turi printerį (šiandien nebe printerį, o Pagrindinį Kompiuterį).

Pasaulinis kompiuterių tinklas yra, tokią tarpusavio atsiskaitymų sistemą padaryti galima (ir taip dabar beveik visi atsiskaitymai internetu), kadangi palūkanų nereikia, naujųjų pinigų kiekis turi būti pastovus.

Tiem, kam labai norisi kad būtų " daugiau" : Nobelio premijos laureatas Jamesas Tobinas (1918–2002) savo 1972 m. kalboje Amerikos ekonominėje asociacijoje pastebėjo, kad tam tikra infliacija yra tarytum tepalas, padedantis suktis darbo rinkos ratams. Priežastys daugiausia psichologinės: žmonės labai nemėgsta, kai mažėja jų nominalusis (pinigais išreikštas) darbo užmokestis.

Infliacijos priežastis - naujai padirbti pinigai.

Бунт

Naujagermanai:

bunt1vb
1. (of an animal) to butt (something) with the head or horns
2. (Engineering / Aeronautics) to cause (an aircraft) to fly in part of an inverted loop or (of an aircraft) to fly in such a loop
3. (Team Sports / Baseball) US and Canadian (in baseball) to hit (a pitched ball) very gently

БУНТ
м. немецк. о вещах: связка, кипа, пачка, куча; || о людях: скоп, заговор, возмущение, мятеж, открытое сопротивление народа законной власти. Хлебный бунт, хлеб в зерне или в муке, сложенный в кулях, накрытый и обшитый рогожами, в виде скирды или сарая; || горная соль, в Илецке, ломается кабанами и складывается бунтами; || астрах. мирный ворох озерной соли; || веревка, обручи, проволока, вяжутся бунтами. Бунт фитиля, артиллер. 25 сажен; бунт струн, 14 пар; бунт белки, 20 шкурок, полсорока. Бунты стоят, каз.-тет. ветры, бури. Бунтовой товар, продающийся бунтами. Бунтиковый табак, лучший разбор в Малороссии, из одних семян с рубанком, изобихожен нежинцами. Бунтовать, крамолить, мутить, побуждать к возмущению, восставать скопом против законной власти, быть участником возмущения или заговора, мятежа. Рада б душа посту, да тело бунтует, противится. Середка сыта, да концы бунтуют, народ. || Складывать или вязать в бунты товар; || о свекловичном соке, у сахароваров: не поддаваться очистке, зорению, по ошибке в изготовке его; пск. мешать жидкость, болтать ее, мутить. Не бунтуй браги. || Твер. мотать, проматывать, пропивать, гулять безобразно. Бунтоваться, бунтовать, мятежничать, возмущаться. Бунтить пенз. взбивать жидкость, болтать ложкой, веселком; || шуметь, кричать, бунтовать. || Укладывать или вязать товар в бунты. Бунтиться тамб. бунтовать, в значении волноваться, шуметь, строптиво кричать. Бунтованue ср. длит. действие бунтующего. Бунтовщик м. —щица ж. участник мятежа, словом или делом; заговорщик, крамольник, мятежник, возмутитель. Бунтовщиков, бунтовщицын, им принадлежащий. Бунтовщичий, свойственный бунтовщикам. Бунтовской, мятежный, возмутительный. Бунтовски нареч. бунтовским обычаем, мятежнически, крамольно.

Бунт
(посредством польск. bunt — то же (с XVII в.) от нем. Bund — соединение, союз, связка) — массовое несогласие и неприемлемость народом существующего порядка правления, выражающееся в физической и, как правило, кровавой форме.

Kaipgi iš vokiškos sąjungos kruvinas rusiškas maištas pasidarė?

Lenkai apie Bunt skūpiai pasakoja, o vokiškos Vikipedijos tvarkytojai netikėtai permeta ne į Bund, o į Aufstand, užtat papasakoja apie Klaipėda revolte.

Čia gi:

Bund or the Bund may refer to:

German American Bund, a pro-Nazi pre-World War II organisation.

Arguably, the zenith of the Bund's history occurred on President's Day, February 20, 1939 at Madison Square Garden in New York City. Some 20,000 people attended and heard Kuhn criticize President Franklin D. Roosevelt by repeatedly referring to him as “Frank D. Rosenfeld”, calling his New Deal the "Jew Deal", and stating his belief of Bolshevik-Jewish American leadership.


General Jewish Labour Bund in Lithuania, Poland and Russia, a political party founded in the Russian Empire.

In the Polish areas of the empire, the Bund was a leading force in the 1905 revolution.

At the 1906 First Duma elections, the Bund made an electoral agreement with the Lithuanian Labourers' Party (Trudoviks).

The Bund eventually came to strongly oppose Zionism, arguing that emigration to Palestine was a form of escapism. The Bund did not advocate separatism. Instead, it focused on culture, rather than a state or a place, as the glue of Jewish "nationalism."

The Bund was the only Jewish party that worked within the soviets.[18] Like other socialist parties in Russia, the Bund welcomed the February Revolution of 1917, but it did not support the October Revolution in which the Bolsheviks seized power. Like Mensheviks and other non-Bolshevik parties, the Bund called for the convening of the Russian Constituent Assembly long demanded by all Social Democratic factions.


Toks tas Bund.

Rusams virtęs maištu.

Lošėjams su pinigais - kitkuo.

Vokiečiams, iš kurių vokiškojo Bund, anot žodžių kilmės aiškintojų, ir kilo rusiškasis Бунт, dar kitkuo.

Tai kas buntavojo, kas buntajino?

buñtvilas sm. (3b) riebus vaikas, burliungis: Vaikas jau toks buñtvilas, ir jį dar kasdien sviestu šeriat! Ūd. Jau kap jūsų tiej vaikai, tai kap buntvilaĩ Ūd.

Kokį buntvilą tie du bundai išaugino?

?

×buntavóti, -ója, -ójo (l. buntować) tr. J, buñtavoti, -oja, -ojo Gs kurstyti, kelti maištą, triukšmauti: Berniokas šeimyną buntavója, kad neklausytų gaspadoriaus Jnšk. Tą atradome, jog buntavoja žmones ir draudžia duoti donį ciesoriui SE256. | refl.: Vienas ėmė buntavótis, ir viskas pairo Lp. Buñtavojas žmonės netaisyti kelių Skr.

×subuntavóti tr.; R131 sukurstyti, sukelti maištą: Ar tu juos subuñtavojai, ka nedirbtų Vv. | refl.: Darbinykai susibuñtavojo, ir neina dirbt Vv. Lietuvininkai buvo susibuntavóję (susijungę, padarę sąmokslą) K.

buntãjyti, -ija, -ijo (plg. l. buntowác?) tr. paikinti, vilioti, gundyti, suvedžioti: Jinai buntãjijo, kol išbuntãjijo savo sesę, mano vaikus ir šeimyną J.

buñtmetis (hibr.) sm. (1) J sukilimo metui: Po buñtmečio žmonėms dvare gyventi lengviau pasidarė Skr.

2011-08-02

Babilono paleistuvė

The Whore of Babylon or "Babylon the great" is a Christian allegorical figure of evil mentioned in the Book of Revelation in the Bible. Her full title is given as "Mystery, Babylon the Great, the Mother of Prostitutes and Abominations of the Earth." (Greek: Μμυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς; transliterated Mystērion, Babylōn ē Megalē, ē mētēr tōn pornōn kai tōn bdelygmatōn tēs Gēs).


The Whore is associated with the Antichrist and the Beast of Revelation by connection with an equally allegorical kingdom. The Whore's apocalyptic downfall is prophesied to take place in the hands of the beast with seven heads and ten horns. There is much speculation within Christian eschatology on what the Whore and Beast symbolize as well as the possible implications for contemporary interpretations.

Христианская эсхатология — раздел эсхатологии (от др.-греч. ἔσχατος — «конечный», «последний» + λόγος — «слово», «знание»), который отражает воззрения христиан на вопрос о конце света и Второго Пришествия Христа. Христианская эсхатология, подобно эсхатологии иудаизма, отвергает цикличность времени и провозглашает конец этого мира.

Эсхатоло́гия (от греч. ἔσχατον — «конечный», «последний» + λόγος — «слово», «знание») — система религиозных взглядов и представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной или её переходе в качественно новое состояние. Также отрасль богословия, их изучающая в рамках той или иной религиозной доктрины.

Эсхатологические представления свойственны многим религиозно-мифологическим системам в истории человечества. Древние индоевропейские народы в своём большинстве были убеждены в цикличности исторического развития, и только древние германцы ожидали, что рано или поздно наступит «гибель богов» (см. «Прорицание вёльвы» и «Рагнарёк»). В календаре майя придавалось значение окончанию крупных астрономических периодов (см. феномен 2012 года), однако в целом история мироздания также рассматривалась как процесс циклический.


Наиболее развёрнутые эсхатологические представления выработали авраамические религии.

Many Biblical scholars believe that "Babylon" is an allegory of Rome; perhaps specifically at the time to some aspect of Rome's rule (brutality, greed, paganism), or even a servant people that does the bidding of Rome.

Historicist interpreters commonly used the phrase "Whore of Babylon" to refer to the Roman Catholic Church. Reformation writers from Martin Luther (1483–1546) (who wrote On the Babylonian Captivity of the Church), John Calvin (1509–1564), and John Knox (1510–1572) (who wrote The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women) taught this association.

Some traditionalist Catholics who hold the position of Sedevacantism, most notably the Most Holy Family Monastery, believe that a counterfeit bride – a Counter-Catholic Church – will arise in the end times in order to deceive faithful Catholics; they teach that this counterfeit Church is the Roman Catholic Church after the Second Vatican Council.

После церковного раскола русские старообрядцы начали искать в современных им событиях признаки конца света. Образ Вавилонской блудницы стал у них ассоциироваться с Москвой (как построенной на семи холмах), патриархом Никоном и Русской церковью.

Она лгала, лжет и будет лгать дальше.

В иконописи примером изображения блудницы может служить икона «Апокалипсис» Успенского собора Московского Кремля, созданная в конце XV века. На ней образ блудницы лишён отталкивающих свойств и больше соответствует античной традиции, напоминая изображения Европы на быке.

America, The Babylon: America’s Destiny Foretold In Biblical Prophecy.

Imperijos išsigimsta ir žlunga.

Babilono paleistuvė.

Ant septyngalvio žvėries su dešimčia ragų.

2011-08-01

Heteroseksualumas

In ancient Greece, hetaerae (singular /hɪˈtaɪrə/, plural /hɪˈtaɪriː/; in Greek ἑταῖραι, hetairai) were courtesans, that is to say, highly educated, sophisticated companions close to what is for the modern times the geishas. They are often wrongly confused as prostitutes, due to having open, but unpaid sexual relations.

In ancient Greek society, hetaerae were independent and sometimes influential women who were required to wear distinctive dresses and had to pay taxes. Mostly ex-slaves from other cities, these courtesans were renowned for their achievements in dance and music, as well as for their physical and intellectual talents. Unlike most other women in Greek society at the time, hetaerae were educated. Τhey were also the only women who actively took part in the symposia where their opinion was welcomed and respected by men.

Įtakingos išsilavinusios, muzikuojančios, šokančios buvusios vergės, ne prostitutės, mokesčius moka, dalyvauja simpoziumuose, kur jų nuomonė yra vyrų vertinama ir pageidaujama.

Tie, kas su tokiom guli - heteroseksualai.

Heteros simpoziume gali daug ko išmokyt.

Girdėti, rengia ir dabar simpoziumus.

Negi sakys - mokslinis pasitarimas...

Kam bus įdomu?

Simpoziumas!


Hetera (gr. hetaira – draugė, meilužė) – senovės Graikijoje išsilavinusi, netekėjusi moteris, gyvenanti laisvai, nepriklausomai.

Kaip LNK.

Kai kurios heteros vaidino svarbų vaidmenį visuomenėje. Jų namuose rinkdavosi daugelis žinomų politikos veikėjų, poetų, skulptorių.

Heteras išlaikydavo turtingi globėjai, už heteros palankumą brangiai mokėdavo.

Išeitų, heteroseksualumas toli gražu ne kiekvienam pagal kišenę.

Šit kame reikalas...

Išliko akmens plokščių, kuriose vyrai iškaldavo kainą, siūlomą už heterą.

Tai nebuvo paprasta prostitucija, kadangi hetera lytiškai bendravo tik su tais globėjais, kuriuos mylėjo.

Tai buvo meilė, kurios kaina išliko iškalta akmeny.

Akmens plokštės, kuriose vyrai iškaldavo kainą, siūlomą už paprastą prostitutę, sutrūnijo?

Ar pamiršo iškalti?

Oratorius ir politikos veikėjas Demostenas sakė, kad save gerbiantis graikas turi tris moteris: žmoną – giminei pratęsti, vergę – meilės malonumams, heterą – sielos gerovei.

Musulmonų tuomet dar nebuvo, o ir moterys jų - žmonos, o ne žmona, vergė ir hetera.

Kas galėtų paneigti tikimybę, kad...

Betgi išties painu Graikijoj - hetera, buvusi vergė, dažniausiai, lytiškai bendrauja tik su tais globėjais, kuriuos myli, tie globėjai gi, jei save gerbia, meilę randa pas vergę, giminę gi pratęsia su žmona.

O nuo heteros graikui - sieloj gera.


O tie, kurių siela ne tokia - psichai.

2011-07-31

Dangaus karalystės paslaptys


3. Dangaus karalystės paslaptys 10:55 07-31 IP: 84.15.181.165
Jėzus atsakė: “Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Mat, kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi."

Kas šitaip surėdė?

Dievas?

Kongreso nariai, dauguma respublikonų, atsisako svarstyti klausimą dėl „lubų“ didinimo, reikalaudami, kad administracija turi tuo pačiu metu pateikti ir valstybės valdymo išlaidų mažinimo planą. Administracija pareiškia sutinkanti sumažinti išlaidas, tačiau reikalauja, kad būtų atšauktos mokesčių lengvatos ir padidinti mokesčiai turtingiausiems amerikiečiams ir labiausiai klestinčioms kompanijoms. Respublikonai, kuriuos tradiciškai palaiko stambusis verslas, prieš tokį reikalavimą nusiteikę kategoriškai.

– Kodėl JAV turtuoliai nemoka beveik jokių mokesčių?

– Jie ne tik nemoka beveik jokių mokesčių, bet ir įsisavino visus ekonominius pastarųjų 12 metų laimėjimus.

Dabartinėje politinėje sistemoje turtuoliai gali politiką nusipirkti – aukodami rinkimams, lobizmu ir t.t. Jiems labiau atsiperka investicija į Vašingtoną, nei į realią ekonomiką.

Dėl ko, kam renkam politikus?