2019-03-06

Šiandienos Paranoja


Šiandien papriekaištavau LVT Valdybos nariui, kad jis nekelia telefono ragelio kai skambinu jam ir neperskambinu.

Tas neigia.

Jo telefonas suskambo, jis pakalbėjo, atsisėdo šalia.

Skambinu jam - jo telefonas tyli, maniškis gi rodo - nekelia anas, kad jį kur.

Pasakiau jam.

- Skambink, - sako.

Paskambinau - dabar skamba:)


LVT pranešimas spaudai


Lietuvos Visuomenės Tarybos
Pranešimas spaudai

2019 m. kovo 6 d. Vilnius

2019 m. kovo 6 d. Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos posėdyje dėl sąmoningo ir tyčinio valdybos nutarimų nevykdymo (kasos dokumentų neperdavimo, kandidatų į narius ir narių užpildytų dokumentų neperdavimo, šių dokumentų su asmens duomenimis perdavimo pašaliniams asmenims, elektroninio susirašinėjimo su nariais ir kandidatais į narius ištrynimo, Lietuvos visuomenės tarybos FB-o paskyros valdymo neperdavimo), tuo vykdant galimai nusikalstamas veikas, valdyba nutarė pašalinti iš Lietuvos Visuomenės Tarybos narių Zenoną Andrulėną,
neleisti jam naudotis Lietuvos Visuomenės Tarybos elektroniniais adresais.

2019 m. kovo 6 d. Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos posėdyje valdybos nariams Jonui Mažintui ir Aurimui Drižiui buvo paaiškinta ir pasiūlyta susipažinti su pateiktais valdybos posėdžių protokolais ir išrašais iš banko sąskaitos, patvirtinančiais, kad Lietuvos Visuomenės Taryba nevykdo Stanislovo Tomo projekto dėl pažeistų pensininkų teisių gynimo ir nerenka dėl to jokių lėšų. Valdyba paprašė Aurimą Drižių, kad jo leidžiamas ir redaguojamas „Laisvas laikraštis“ paneigtų nurodytus tikrovės neatitinkančius teiginius „Laisvo laikraščio“ straipsniuose.


LVT valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila


2019-03-05

Namų Dūmas

Namų ūkis, namų ūkis...
Būdavo apmokestinamas kiekvienas kūrenamas židinys. Šis prievolės vienetas dūmu vadintas dėl to, kad kūrenant židinį be kamino, rūkdavo visas šiaudinis dūminio gyvenamojo namo stogas. Buvo taikomas Rusijoje, Lenkijoje, Balkanuose (čia XIII a. – XIV a. vadintas dymnina). Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ūkį dūmu imta vadinti XIV a., kai buvo siekiama išvengti prievolių didinimo ir keli dūmai jungėsi į tarnybą. Dūmą paprastai sudarė mažoji valstiečio šeima. Po XVI a. vidurio Valakų reformos dūmas tapo ūkio ir sodybos sinonimu. Lenkijos pavyzdžiu Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1649 m. įvestas mokestis nuo dūmo padūmė.
1795 m. Rusijai užėmus Lietuvą, apmokestinimo vienetu tapo revizinis asmuo ir dūmai nebebuvo registruojami.[1]

O paskui buvo Didysis Spalis, o po jo net ir Lietuvoj atsirado
Подумаешь...

O kur lietuviai barzdočiai dūmojo?

Gal aplink laužą susėdę?

2019-03-04

EuroLūzeriai Lietuviai


Pažiūrėkit patys: po „Brexit"
britai Europarlamente atlaisvino 73 vietas iš pastaraisiais metais buvusių 751-rių.

Nors po to sekė pertvarka, sumažinusi europarlamentarų skaičių iki 705, po š.m. gegužės 26d.  vyksiančių Europos parlamento rinkimų, ES šalys savo kvotas Europarlamente persiskirstė šitaip (žr. paskutinį stulpelį):
o Lietuva turės kaip ir turėjusi nuo 12
iki 11-kos 2014 metais sumažintą vietų Europarlamente kiekį.

Jei tikėt viešai skelbiamais skaičiais, estai po artėjančių rinkimų turės 1 vietą Europarlamente 189118 savo gyventojų, mes gi - tik 253996.

Taigi, šiuo požiūriu „lūzinam" estams 1,34 karto, arba santykiu 3:4.

Jei būtume tokie pat apsukrūs, kaip lėtapėdžiai estai, turėtume Europarlamente ne 11, bet 15 vietų.

Kitas reikalas, kad ir tie 11 Lietuvos europarlamentarų Briusely išsilaksto po Lietuvoj nesančias europartijas ir už savo veiklą Lietuvai (MUMS) NIEKAIP NEATSISKAITO.