2013-12-21

Chinese Secret Society Challenges Illuminati

132. Chinese Secret Society Challenges Illuminati 2013-12-21 09:31IP: 84.15.186.104  
I can say with certainty that China, Russia and India are free. When Putin kicked out Nieslev and Bereshovsky and arrested Khordokovsky, he basically kicked the Rockefellers and Rothschilds out of Russia. I have good Russian sources and am confident Putin is a nationalist who is fighting the Illuminati with all his might. When ex-NSA chief Bobby Inman spoke at the Foreign Correspondent's Club of Japan on June 26th he made it very clear he expected a protracted struggle with Russia. India kicked them out in Ghandi's day and they have never been allowed back. Having liberated themselves after 300 years of Illuminati (East India Company) rule, they do not intend to let themselves fall under their control again. There have been many attempts by the Illuminati to infiltrate and dominate China. They financed Chairman Mao but he then kicked them out in the 1960's (that is why China and the USSR nearly went to war then). They are now trying to create a financial crisis in China that would open the way for them to infiltrate the Chinese financial system. They will not succeed. Google: Chinese Secret Society Challenges Illuminati

4 Years After.

P.S.

Tech Target

The law of averages is an erroneous generalization of the law of large numbers, which states that the frequencies of events with the same likelihood of occurrence even out, given enough trials or instances.

The law of averages is usually mentioned in reference to situations without enough outcomes to bring the law of large numbers into effect.
 
A common example of how the law of averages can mislead involves the tossing of a fair coin (a coin equally likely to come up heads or tails on any given toss). If someone tosses a fair coin and gets several heads in a row, that person might think that the next toss is more likely to come up tails than heads in order to "even things out." But the true probabilities of the two outcomes are still equal for the next coin toss and any coin toss that might follow. Past results have no effect whatsoever: Each toss is an independent event.

The law of large numbers is often confused with the law of averages, and many texts use the two terms interchangeably.

However, the law of averages, strictly defined, is not a law at all, but a logic error that is sometimes referred to as the gambler’s fallacy.


The law of large numbers is a principle of probability according to which the frequencies of events with the same likelihood of occurrence even out, given enough trials or instances.

For example, if a fair coin (where heads and tails come up equally often) is tossed 1,000,000 times, about half of the tosses will come up heads, and half will come up tails. The heads-to-tails ratio will be extremely close to 1:1. However, if the same coin is tossed only 10 times, the ratio will likely not be 1:1, and in fact might come out far different, say 3:7 or even 0:10.

The law of large numbers is sometimes referred to as the law of averages and generalized, mistakenly, to situations with too few trials or instances to illustrate the law of large numbers. This error in logic is known as the gambler’s fallacy.

Gambling.

TechTarget.com (NASDAQ: TTGT) is an online IT media related firm. It runs various online review sites, such as TechnologyGuide.com.

$7.03
*  
0.86
  negative  
13.94%

TechTarget, Where Serious Technology Buyers Decide.


Planšetinio pinigų išmanumo laikai...

Teismas ir Eglė žalčių karalienė

Vieną dieną Eglė užsimano aplankyti savo gimines sausumoje, tačiau Žilvinas griežtai tam prieštarauja. Kad galėtų aplankyti savo gimines, ji turi įvykdyti tris neįvykdomas užduotis: suverpti niekad nesibaigiantį pluošto kuodelį, sunešioti geležines klumpes ir iškepti pyragą nenaudodama jokių indų.

Teismas -  Žilvino pusėje.

Šias užduotis Eglė įvykdo padedama raganos...


2013-12-20

Bankų Kalėdos

Daugiausiai klientų Lietuvoje turintis „Swedbank“ už indėlius iki pusės metų pradėjo taikyti nulines palūkanas.

To Lietuvos istorijoje dar nebuvo.

Palūkanas iki minimumo sumažino ir kiti bankai.

...

Kalėdinė bankų staigmena – dėl gražesnio balanso pabrangusios paskolos.

Paskolas eurais turintiems gyventojams ir įmonėms bankai paruošė staigmeną – dėl bankų siekio pagražinti balansus ir pirma laiko grąžinti lengvatines paskolas Europos centriniam bankui tarpbankinės palūkanos šovė į daugiau nei vienų metų aukštumas.

Bankų finansininkai aiškina, kad netikėtą euro palūkanų šuolį lėmė (kaip manote - kas?) labiau techninės priežastys.

Mantas Gikys, DNB banko Iždo skyriaus vadovas, palūkanų pakilimą visų pirma sieja su metų pabaigos efektu – daug finansinių institucijų metų pabaigoje nori parodyti savo balansus šiek tiek geresnius nei paprastai, nes tai gali būti svarbu ateinantiems metams.

...

Ką apie šį gražų Kalėdinį bankų norą mano Žmogus Su Liemene?

Šiuolaikinio (ar šitokio bankinio?) Kalėdų senelio kilmė maišyta.

Vienas iš šio personažo prototipų galėjo būti Šventasis Mikalojus (Nikolajus) iš Miros (IV a.). Šis krikščionių vyskupas, gyvenęs Anatolijoje (dabar Turkija), garsėjo dosnumu.

Pasakojama, kad vieno dievobaimingo krikščionio dukroms jis davė kraitį, kad joms nereikėtų tapti prostitutėmis.

Šv. Mikalojus tapo jūreivių, pirklių, lankininkų, vaikų, prostitučių, vaistininkų, advokatų, lombardo savininkų kalinių patronu, Amsterdamo miesto bei Rusijos globėju...


Vargas dėl priežiūros

Laisvoji banga“ šįryt pribloškė pranešdama, kad bankų sąjunga jau sukurta.

Nejaugi?


2014 m. rudenį sukūrus bendrą priežiūros mechanizmą bus žengtas svarbus žingsnis bankų sąjungos Europoje link!!!

Lietuvos banko valdybos pirmininkas sako, kad bankų sąjungą, dėl kurios reikšmingai pasistūmėta šią savaitę Briuselyje, galima laikyti didžiausiu Europos integracijos žingsniu nuo pat bendrų pinigų sukūrimo 1999 metais.

„Pasiektas kompromisas itin svarbus, siekiant ateityje užtikrinti, kad bankų problemų finansines pasekmes pirmiausia patirtų patys bankai, o ne valstybės narės ir jų mokesčių mokėtojai. Dėl to valstybės narės nutarė per dešimties metų laikotarpį sukurti bendrą bankų pertvarkymo fondą ir numatyti kylančių problemų finansavimo mechanizmus pereinamuoju laikotarpiu. Kadangi kol kas pasiektas tik politinis kompromisas, daug praktinių gyvendinimo klausimų dar bus sprendžiama ateityje“, – „Verslo žinioms“ sakė Vitas Vasiliauskas.

Antroji bankų sąjungos sudėtinė dalis – bendrasis bankų pertvarkos mechanizmas – apibrėš, kaip bus sprendžiamos bankų problemos ir pasidalijama finansinė našta.

Šitaip, šitaip.

Lietuvoje dominuoja euro zonai nepriklausančios Skandinavijos bankai – Švedijos SEB ir „Swedbank“, Norvegijos DNB, Danijos „Danske Bank“.

V. Vasiliauskas mano, kad Lietuvai tapus bankų sąjungos nare, Europos centrinis bankas (ECB) perimtų SEB, „Swedbank“ ir DNB tiesioginę priežiūrą.

Ufff...

...fff...

... Lietuvos bankas vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą ...

Kur to pilietinio politinio susitarimo (kurio link pasistūmėta šią savaitę) Briuselyje šaknys?

Anokia paslaptis, kad ES - mus civilizavusios Šventosios Romos teisių perėmėja.

Ir teisių, ir teisėtvarkos.

Daug kas pastebėjo, kad šiais laikais teisus tas, kieno piniginė pilna.

Pvz., Google: Stankūnaitės advokato darbo kaina – 2000 Lt už valandą.

Štai, pamokanti "Snoro" istorija: Lietuvos banką, privalantį prižiūrėti bankus, "paprotino" vaikinas iš Londono, pavarde Freakley (išverskit Google vertėju "freak"), LB vadovas Vasiliauskas iš jo "išgirdo tai, ko nesitikėjo išgirsti", kad "Snorui" "ne gripas, o vėžiukas", paskelbė bankrotą, bankroto administratorium, pažeidžiant įstatymą, buvo paskirtas Cooper (irgi išverskit Google vertėju), irgi iš Londono, snoriečiai sėdi Londone, kas čia teisus sprendžia teismas Londone, pinigai "byra" iš Londono, didelė dalis mūsų tautiečių, tai supratę beigi pastebėję, sėdi Londone.

O kaipgi.

Tokia va Naujųjų Romėnų Teisė, sakant.

Beliko pridurti, kad politikai be pinigų, ypač rinkiminės kampanijos metu, neapsieina.

O pinigų gamintojai juos gamina nekontroliuojami nei visuomenės, nei politikų, visiškai teisėtai - tokia "finansinė tvarka", kurios laikytis privalu, įteisinta; politikai įteisino, įstatymiškai.

Tegul ECB prižiūri!

2013-12-19

Ortodoksai ir katalikai

Ortodoksologija.

Maskvos ir Rusijos patriarchas Kirilas pažymi požiūrių bendrumą su Romos popiežiumi Pranciškumi į daugelį šių laikų problemų.

Jo nuomone, šiuo metu ypač svarbus yra dialogas tarp abiejų Bažnyčiųortodoksų ir katalikų.

Išsiskyrė jos 1054 m., kai krikščionys galutinai suskilo į vakarų ir rytų atšakas (įvyko Didžioji schizma).

Kariniai vienuolių ordinai.

Kryžiuočiai.

Celibatas.

Kryžiaus žygiai.

Inkvizicija
.

Propinacija.

Aukso bulės.

Pinigai.

Dvarai.

Reichskonkordatas.

Visas šis dekalogas - Visuotine save vadinančios Romos Katalikų Buožinyčios.

Vergija, regis, nesvetima abiems.

Старообрядцы, как и прежде, считают лишь себя в полной мере православными христианами, квалифицируя РПЦ Московской Патриархии как инославную.

Rytoj Pasaulio Pabaigos metinės.

Старая Вера

Староверы.

Ньюгрэйндж датируется 2500 г. до н. э.

Применение нашей эры в летосчислении получило распространение после использования Бедой Достопочтенным, начиная с 731 года.

Сегодня 19 декабря.

Начинается зимнее солнцестояние.

В течение нескольких дней (с 19 по 23 декабря), лучи восходящего Солнца проникают по нему во внутреннюю комнату и ярко освещают её около 17 минут (от 14 до 21 минуты).

Liemenės rankovėsIždo vekseliai (angl. treasury bills) - trumpalaikiai vyriausybės vertybiniai popieriai. Lietuvoje tai iki vienerių metų trukmės vertybiniai popieriai. Trumpalaikiai vyriausybės vertybiniai popieriai parduodami už mažesnę negu nominalią kainą (su diskontu), o termino pabaigoje savininkui išmokama iš anksto nustatyta nominalioji vertė. Iždo vekselis yra išleidžiamas valstybės per diskonto rinką, kaip pinigų skolinimosi trumpam laikui priemonė. Daugumą iždo vekselių perka komerciniai bankai ir laiko juos kaip savo atsargų - aktyvų dalį. Tam, kad būtų kontroliuojamas pinigų kiekis, vadovaujančios pinigų ir kredito įstaigos iždo vekselius naudoja bankų sistemos likvidumo bazei tvarkyti. Pavyzdžiui, jeigu valdžia nori padidinti pinigų kiekį, ji gali išleisti daugiau vekselių, kurie padidintų bankų sistemos likvidumo bazę ir paskatintų išplėsti bankų indėlius.

Valstybės iždo vekseliai (bus) įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą.

Vertybiniai popieriai - rimtas dalykas.

Netgi labai.

Labiausiai nuo JAV dolerio nuvertėjimo nukentėtų Kinija – Kinijos centrinis bankas turi 3 trilijonus JAV dolerių – tai šalies atsargos, taip pat Kinija yra didžiausias JAV iždo vekselių savininkas.

A short-term debt obligation.

Tokiais nesidomime.

A long-term debt obligation.

Visai kas kita.

Bank loans and financing agreements, in addition to bonds and notes notes that have maturities greater than one year, would be considered long-term debt.

Sutikit - įsiūlyti ir banko skolos/pažadų raštelius, ir vekselius, kurių pagrindu tie pirmieji buvo pasiskolinti ir išleisti - šmaikštu!

Есть ещё от жилетки рукава, круг от бублика и мёртвого осла уши.

Заграница нам поможет.

Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет.

Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?

— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Сомневаться в наших де́ньгах?!

Sunkus suvokimas

Be miego dirba.

„Vienas naujas elementas, kuris labai sunkiose diskusijose gimė, - tai suvokimas, kad bankų pertvarkos fondas turi būti suformuotas iš pačios finansų pramonės lėšų, neliečiant mokesčių mokėtojų“, - sakė Lietuvos finansų ministras Rimantas Šadžius.
minister (n.) 
c.1300, "one who acts upon the authority of another," from Old French menistre "servant, valet, member of a household staff, administrator, musician, minstrel" (12c.), from Latin minister (genitive ministri) "inferior, servant, priest's assistant" (in Medieval Latin, "priest"), from minus, minor "less," hence "subordinate," (see minus) + comparative suffix *-teros. Formed on model of magister. Meaning "priest" is attested in English from early 14c. Political sense of "high officer of the state" is attested from 1620s, from notion of "service to the crown."

... from minus, minor "less,"

Įsivaizduojat, kaip sunku buvo suvokti ministrams?

O dar ne bet kokios, o finansų pramonės ministrams!

Tačiau, anot Lietuvos finansų ministro, „neatmestinas variantas, kad tam tikrais sunkiais momentais valstybei tektų laikinai panaudoti, investuoti ir savo iždo lėšas - kol nesurinkta iš bankų“.

„Po to tos sumos būtų kompensuojamos iš bankų įnašų“, - pabrėžė jis.

Anot jo, fondas pradiniame etape bus sudarytas iš atskirų fondų valstybėse narėse: „Iki kol sukaks dešimt metų ir bus pilnai surinktas, jisai sudaromas iš atskirų valstybių kišenėlių, palaipsniui vis didesnė kiekvienos valstybės surinktų lėšų dalis pateks į bendrą pertvarkymo fondą“.

Atskiroms valstybėms tai suvokti bus nesunku, tiesa?

„Man susidarė įspūdis, kad visos, išskyrus Švediją ir Didžiąją Britaniją, visos kitos labai intensyviai domisi šitomis derybomis“, - sakė R.Šadžius.

Sutarta, jog fondo valdyba veiks Briuselyje.

O kurgi dar?

Kas gi mums išmokas išmoka?

Ministras aiškino, kad Europos Komisijos pasiūlytas bankų pertvarkos mechanizmas buvo padalintas į du atskirus dokumentus: Europos Sąjungos reglamentą ir tarpvalstybinį susitarimą. Pastarasis nustato valstybių, dalyvaujančių Bankų sąjungoje, pareigą surinkti įmokas iš savo šalies finansų institucijų ir perduoti jas į bendrą fondą. Kaip fondo lėšos bus naudojamos, nustatys reglamentas.

Na va, jei valstybė - mes, tai, vadinasi, turime naują pareigą: surinkti įmokas iš savo šalies finansų institucijų, o, iki kol sukaks dešimt metų ir fondas bus pilnai surinktas, sudaryti jį iš atskirų savo (valstybių) kišenėlių.

Draugai!

Draugai!

„Mes kuriame revoliucinius pokyčius Europos finansiniam sektoriui, kad mokesčių mokėtojai nebeturėtų mokėti už bankų padarytas klaidas, ar kai jie susiduria su krizėmis“, - ketvirtadienį spaudos konferencijoje teigė už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas eurokomisaras Michelis Barnier (Mišelis Barnjė).

Pasak jo, Komisija sutinka ne su visais vieningo bankų pertvarkos mechanizmo punktais!!!

... tačiau ministrų susitarimą laiko svarbiu proveržiu.

O kiek  dar rūpesčių rūpestėlių liko. kiek darbų darbelių laukia!

Pertvarkos mechanizmas turi pradėti veikti kartu su priežiūros mechanizmu, kitu atveju pastarasis neteks prasmės, nes išaiškinus problemas bankuose, nebūtų galima jų spręsti. Pertvarkos mechanizmas bus taikomas žlungančių bankų problemoms spręsti. Jį taip pat reikės papildyti indėlių garantijų sistema. Dėl jos ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos derybininkai su Europos Parlamentu galutinai sutarė antradienį, BNS sakė R.Šadžius.

Šaunuoliai, tiesa?

Į Europos centrinio banko priežiūrą, kuri apims 160 stambiausių ir sistemiškai svarbiausių bankų ES, patektų trys Lietuvos finansų grupės - SEB, „Swedbank“ ir DNB.

Kuo tikriausi lietuviai.

Kaip žinia...

Trys lietuviai - šešios partijos.

Su artėjančiom Kalėdom (pagražinsim, tiesa?) ir Naujaisiais Metais, mieli draugai!

P.S. Kokios apipavidalintojo antraštės!

2013-12-18

Naktinės personos III

Prabėgo savaitė.

Po septynių valandų derybų, ankstų trečiadienio rytą ministrai susitarė dėl bankų uždarymo finansavimo užtikrinimo.

Dėl bankų uždarymo finansavimo užtikrinimo.

Pasak stebėtojų, tai padidina šansus ministrams vėliau trečiadienį bendrai susitarti dėl bankų pertvarkymo tvarkos ir taip pat šansus 2015 metais šią reformą paversti tikrove.

Nuostabu.

1. Pagal finansų ministrų pasiektą susitarimą lėšas žlugusių bankų uždarymo sąnaudoms padengti parūpins bankai, kurie per dešimt metų į Bendrą pertvarkymo fondą įmokės maždaug 55 mlrd. eurų (76 mlrd. JAV dolerių).

2. Iki tol, jeigu lėšų uždarymui fonde nepakaktų, vyriausybės galės nustatyti bankams papildomų mokesčių.

3. Jeigu ir to nepakaktų, vyriausybės galėtų padėti valstybės lėšomis.

4. Jeigu vyriausybė neturėtų pakankamai pinigų, ji galėtų pasiskolinti iš Europos stabilumo mechanizmo (ESM) – euro zonos gelbėjimo fondo.

5. 2025 metais, kai Bendras pertvarkymo fondas (SRF) bus galutinai suformuotas, papildomų lėšų skubiam finansavimui galėtų pritraukti pats fondas, kuris tokiais atvejais galėtų skolintis, rašoma dokumente.

Puiku.

Neįtikėtinas planas.


Order of Malta International


Suverenusis Maltos ordinas (Suverenusis karinis hospitaljerų šv. Jono ordinas), Šv. Jono Jeruzaliečio Ordino Riteriai – Romos katalikų vienuolių ordinas, tarptautinės teisės subjektas.

Būstinė – Romoje (it. Via dei Condotti 68 ir Piazza dei Cavalieri di Malta 4), jai pripažįstamas eksteritorialumas.

Ordine – apie 12 000 narių.

Istorija glaudžiai susijusi su Maltos istorija. 1530 m. Malta buvo padovanota Riterių ordinui.

Kas padovanojo?

In 1530 Emperor Charles V gave the islands to the Knights Hospitaller under the leadership of Frenchman Philippe de Villiers de L'Isle-Adam, Grand Master of the Order, in perpetual lease for which they had to pay the Tribute of the Maltese Falcon. These knights, a military religious order now known as the Knights of Malta, had been driven out of Rhodes by the Ottoman Empire in 1522.

 In 1947, after the post-World War II peace treaty forbade Italy to own or operate bomber aircraft and only operate a limited number of transport aircraft, the Italian Air Force opted to transfer some of its SM.82 aircraft to the Sovereign Military Order of Malta, pending the definition of their exact status (the SM.82 were properly long range transport aircraft that could be adapted for bombing missions). These aircraft were operated by Italian Air Force personnel temporarily flying for the Order, carried the Order's roundels on the fuselage and Italian ones on the wings, and were used mainly for standard Italian Air Force training and transport missions but also for some humanitarian tasks proper of the Order of Malta (like the transport of sick pilgrims to the Lourdes sanctuary). In the early '50s, when the strictures of the peace treaty had been much relaxed by the Allied authorities, the aircraft returned under full control of the Italian Air Force. One of the aircraft transferred to the Order of Malta, still with the Order's fuselage roundels, is preserved in the Italian Air Force Museum.

Kalėdos 2013.

Maltiečių sriuba - iš žinomų žmonių rankų.

Nesupraskime paraidžiui.


Tai


bent

istorijos.

2013-12-17

Pinigų išmanumasTai yra organizmų bendrija tam tikroje buveinėje. 

Energijos kelias ekosistemoje yra kryptingas bet ne ciklinis. 

Medžiagų judėjimas ekosistemoje gali būti gana uždaras, tačiau ne energijos. 

Medžiagų judėjimą gyvieji organizmai veikia kaip: 

vartotojai (heterotrofai), maitinasi gamintojais arba kitais vartotojais (ypač gyvūnai, įskaitant žmones), 
gamintojai (autotrofai), gaminantys organines medžiagas iš neorganinių ir energijos (saulės šviesa, cheminė energija), visų pirma augalai ir bakterijos, 
 skaidytojai, kurie mirusius gamintojus ir vartotojus suskaido į neorganines daleles (daugiausia bakterijos ir grybai). 

Esant visoms trims grupėms ekosistema gali išlikti gana autonomiška.


Ar tikrai tame slypi pinigų išmanumas?

Dictionary Says

Definition of 'Smart Money'


Cash invested or wagered by those considered to be experienced, well-informed, "in-the-know" or all three. Although there is little empirical evidence to support the notion that smart-money investments perform any better than non-smart-money investments do, many speculation methods take such influxes of cash very seriously.

Investopedia Says

Investopedia explains 'Smart Money'


Because insiders and better-informed speculators typically invest more, smart money can sometimes be spotted by greater than usual volume, especially when little or no public data exists to justify it. Knowing who the smart money is and when and where they're investing can be of great benefit to retail investors who want to ride the smart money's coattails.
... can be of great benefit to retail investors who want to ride the smart money's coattails
ride somebody's coattails also ride the coattails of somebody to use your connection with someone successful to achieve success yourself

Amber Road

Tūkstantmečius gyvavo.

Piešia jį dabar net nuo Pentagono.

Gintaras buvo gabenamas iš Šiaurės ir Baltijos jūrų krantų...

Nors Pasaulio gintaras tebėr čia, Palvininkuose:

Здесь располагается крупнейшее в мире месторождение янтаря, в котором сосредоточено 90 % его разведанных запасов.

 
 Lietuva inicijuoja pasaulinio Gintaro kelio tiesimą
Winklevoss twins

The Winklevoss twins (born August 21, 1981) are American rowers and internet entrepreneurs, Cameron Winklevoss and Tyler Winklevoss.

They competed in the men's pair rowing event at the 2008 Beijing Olympics.


They are known for co-founding HarvardConnection (later renamed ConnectU) along with Harvard classmate Divya Narendra.

Their father, Howard E. Winklevoss, was a professor of actuarial science at the Wharton School of the University of Pennsylvania. He is the author of Pension Mathematics with Numerical Illustrations, and founder of Winklevoss Consultants and Winklevoss Technologies.

In 2004, the Winklevoss brothers sued Facebook founder Mark Zuckerberg for $140 million, claiming he stole their ConnectU idea to create the popular social networking site.

They are now venture capitalists, and have led a seed funding round for Bitcoin payment processor BitInstant.

In April 2013, the brothers claimed they owned nearly 1% of all Bitcoin in existence at the time.BitInstant is a startup company selling Bitcoin, a digital currency. BitInstant is based in New York City.

In September 2012, when presidential candidate Mitt Romney was threatened with blackmail unless he paid an anonymous group $1 million in Bitcoin, BitInstant's Erik Voorhees offered to purchase the Bitcoin for him without a fee.

2013-12-16

„Swedbank“ ekonomistė

Bitcoinai – tai 2009 m. nežinomo asmens ar net kelių asmenų grupės, pasivadinusios Satoshi Nakamoto, sukurta kriptografinė elektroninė valiuta. Ši valiuta nėra leidžiama centrinio banko, nėra padengta jokia kita valiuta ar tauriaisiais metalais, o jos kainą reguliuoja paklausos ir pasiūlos mechanizmas. Nėra vieno aiškaus atsakymo į klausimą, kodėl buvo sukurta ši elektroninė valiuta, tačiau manoma, kad šios valiutos atsiradimo priežastys yra susijusios su pasaulinės finansų krizės metais išaugusiu nepasitikėjimu finansų institucijomis, nepasitenkinimu centrinių bankų vykdoma ekspansine monetarine politika. Yra taip pat manančių, kad tai galėjo būti tiesiog talentingo studento hobis.

Gali būti.

Nuo 2013 m. pradžios labai išaugus šios elektroninės valiutos paklausai, bitcoinų kaina šovė į neregėtas aukštumas – per metus valiutos kaina išaugo daugiau nei 10 000 proc. ir šių metų lapkričio mėnesį perkopė simbolinę 1 000 JAV dolerių ribą. Tiesa, Kinijos centriniam bankui uždraudus šalies finansų institucijoms prekiauti šia valiuta ir kurti finansinius instrumentus susietus su šia valiuta, jos kaina smuko ir šių metų gruodžio viduryje jau siekė „tik“ 850 JAV dolerių. Išaugus bitcoinų populiarumui, įmonių, priimančių atsiskaitymus šia valiuta, tinklas taip pat labai išsiplėtė. Dar neseniai šia valiuta būdavo galima atsiskaityti tik už įvairias internetines paslaugas, tačiau pastaruoju metu vis daugiau maitinimo, apgyvendinimo, kelionių organizavimo, teisinių paslaugų ir dar kitokių įmonių priima atsiskaitymus bitcoinais. Neseniai šia virtualia valiuta buvo atsiskaityta už išskirtinį automobilį „Lamborghini”, kiek anksčiau – už elektromobilį “Tesla”.

 Pagrindinės priežastys, lėmusios šios virtualios valiutos populiarumo augimą, yra susijusios su tam tikromis bitcoinų savybėmis, kurios jų naudotojams yra svarbios. Visų pirma, atliekant pavedimus bitcoinais tarp pirkėjo ir pardavėjo nėra tarpininkų, todėl jie atliekami daug greičiau ir kainuoja pigiau nei vykdant sandorius tradicine valiuta per bankinę sistemą. Antra, atsiskaitant šia valiuta nereikia pateikti jokių asmeninių duomenų, todėl visi sandėriai yra anonimiški. Ir trečia, į apyvartą išleistas bitcoinų kiekis yra ribotas, tai yra, jų niekada nebus daugiau nei 21 milijonas. Tai reiškia, kad centriniai bankai negali sumažinti jų vertės didindami šios valiutos pasiūlą, taigi infliacijos rizika išnyksta. Dėl šių priežasčių bitcoinai sparčiai populiarėja šalyse, pasižyminčiose aukšta infliacija ar griežtais kapitalo judėjimo ribojimais.


...
37 years after

A Chinese spacecraft has landed on the moon in the first "soft landing" since 1976.

The event, broadcast live on Chinese TV, means the country has joined the US and the former Soviet Union in managing to accomplish such a feat.

Referendūmo reklama

Gaila, anksčiau neatvažiavo Lietuvon.

64. Nobelio premijos laureatas R.Shilleris 2013-12-16 10:07 IP: 84.15.184.67

 65. Nobelio premijos laureatas R.Shilleris 2013-12-16 10:09 IP: 84.15.184.67  

2013-12-15

Visa Valdžia Tarybai!


Board of directors :
Kokie kuklūs ...


Ar žinojom?

 Ne.

This feudal system worked in the 1920s, as it works today, through the medium of the private central bankers in each country who control the national money supply of individual economies.

The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is the people versus the banks


Synoikos!

Neracionalus Energingumas

Irrational Exuberance

Vieni stengias, augina, o auga kitiems.

Irrational Exuberance is a March 2000 book written by Nobel Prize-winning Yale University professor Robert Shiller, named after Alan Greenspan's "irrational exuberance" quote.


Published at the height of the dot-com boom, it put forth several arguments demonstrating how the stock markets were overvalued at the time. The stock market collapse of 2000 happened the exact month of the book's publication.

The second edition of Irrational Exuberance published in 2005 is updated to cover the housing bubble, especially in the United States.
 
Shiller writes that the real estate bubble may soon burst, and he supports his claim by showing that median home prices are now six to nine times greater than median income in some areas of the country. He also shows that home prices, when adjusted for inflation, have produced very modest returns of less than 1% per year. Housing prices peaked in 2006 and the housing bubble burst in 2007 and 2008, an event partially responsible for the Worldwide recession of 2008-2009.


Greenspan's comment was made on December 5, 1996 (emphasis added in excerpt):
Clearly, sustained low inflation implies less uncertainty about the future, and lower risk premiums imply higher prices of stocks and other earning assets. We can see that in the inverse relationship exhibited by price/earnings ratios and the rate of inflation in the past. But how do we know when irrational exuberance has unduly escalated asset values, which then become subject to unexpected and prolonged contractions as they have in Japan over the past decade?

Case–Shiller index

„S&P Case Shiller“ būstų kainų rodiklis (angl. CaseShiller index) – rodiklis, nusakantis gyvenamųjų būstų kainų pokytį per mėnesį 20-yje JAV didmiesčių. Naujų pastatų kainos apskaičiuojant rodiklį neįtraukiamos. Rodiklį apskaičiuoja agentūra „Standard & Poor’s“. Kylančios būstų kainos gali paskatinti naujų būstų statybą ir statybos sektoriaus plėtrą, taip pat ir didesnį vartojimą.

Professor Robert Shiller claims in his book “Irrational Exuberance” that such a long series of home prices does not appear to have been published for any country.

Iš kur gi Pasaulinė Krizė atsirito?

Anot R.Shillerio, geresniam burbulų suvokimui trukdo ir politinė priklausomybė.

Jis teigė, kad kai ekonomistai pradeda patarinėti politinėms partijoms, pasidaro sudėtinga matyti visą ekonomikos vaizdą.

Bernanke: "No" .

„Dėl profesoriaus įžvalgų iš esmės pasikeitė centrinių bankų požiūris į turto kainas. Šiuo metu visame pasaulyje yra peržiūrimas centrinių bankų reguliavimo priemonių arsenalas, papildant jį priemonėmis, kurios leistų užbėgti burbulų formavimuisi už akių. Tuo keliu žengia ir Lietuva“, – sako diskusijoje su Nobelio premijos laureatu dalyvavęs Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas

Trys augso mainetos Lietuvos tūkstantmečiui ...

...

Visam pasauliui paskelbė

Apie didžiųjų metų švenčių pradžią visam pasauliui trečiadienį paskelbė Niujorkas – Rokfelerio centre įžiebta Kalėdų eglė.

Tai yra didžiausias privatus tokio tipo kompleksas pasaulyje.

tas Vatikanas...

 
Rockefeller Catholicus...