2017-12-09

2013: Lukiškių aikštė taps svarbiausia šalyje

2013:Aikštės sutvarkymo konkursą jau yra laimėjęs Rolando Paleko*
projektas "Ramybė". Netrukus turėtų paaiškėti, koks paminklas stovės rekonstruotoje aikštėje. Vienas iš ekspertų komisijos narių R.Palekas teigė, kad jam svarbu, kaip paminklas atrodys erdvėje, koks bus jo santykis su miestovaizdžiu. "Sąlygose esame rekomendavę, koks turėtų būti aukštis ir plotis, kad darbas derėtų prie rekonstruotos aikštės, tačiau paminklo meninė vertė, idėja - jau ne mano kompetencija", - atsakydamas į klausimą, ar ne jo balsas bus lemiamas renkantis paminklą, kuris stovės "Ramybėje", sakė jis.

Pasak architekto R.Paleko, nebūtų tikslinga Lukiškių aikštėje palikti žalią pievą. "Tokių plotų Vilniuje netrūksta, - teigė jis. - Grindinys bus tinkamesnis, funkcionalesnis valstybinės reprezentacinės aikštės statusui, jis labiau derės su miesto įvaizdžiu." Anot architekto, ši aikštė gyvybinga, tad buvo ieškoma atitinkamo sprendimo. Juk čia vyks įvairūs valstybiniai renginiai, koncertai, atvykstantys svečiai ateis nusilenkti mūsų laisvės kovotojams, dės vainikus.

Nors aikštę planuojama uždengti grindiniu, tačiau ji vis tiek bus žalia, ją sups medžių lajos, grindinyje žaliuos apskritimai aplink medžius, netrūks suoliukų pasivaikščioti čia užsukantiems žmonėms.

2013: Lukiškių aikštė taps svarbiausia šalyje

Tai bent mūsų valdžia!

Išleido mūsų, mokesčių mokėtojų, pinigus, surengė konkursą, nustatė laimėtoją.

Po kelių metų ... viską pamiršo ir surengė kitą konkursą, kurį laimėjo ... piešinys:))
* Vilniaus Universiteto naujosios bibliotekos
pastatą
projektavo Rolandas Palekas.

2017-12-08

„Projekt litva?“

Vidmantė Jasukaitytė.
Rusijos PROJEKTAS „Projekt litva?“

2017-12-07
Štai ir pasirodė, kas pagrindinis dirigentas griaunant Lietuvos Valstybę – kertant ją iš pačių šaknų. Premjeras!!!
Visą laiką galvojau, – kas tas pagrindinis nuodų kranas, kuris nuodija valstybę. Nuodija brutaliai, žiauriai, ciniškai. Dabar nebėra jokių abejonių – šis didysis cinikas – Saulius Skvernelis.

Įžūliai besidangstantis sausu demokratijos lapu.

Žmonės nebetyli, bet valdžios negirdėjimas – totalus. Jau dabar – tikrai protestas perpildęs daugumos protą ir širdis.

Ar nejaučiate, kad po to gali vienur ar kitus pokštelėti bombelė ar kokia kulkelė? Gal tyčia tauta stumiama tauta į radikaliausią pasipriešinimą, – gal tai atsarginis priešų veikimas – sukelti suirutę patriotų rankomis? Arba – provokacija?

Dabar visuomenė skaldoma iš apačios dėl, atseit, meno suvokimo (pamanykit…) o SS išdavikiškais įstatymai atvirai išdavinėja vertybes, idealus ir kuria stiprų policinį aparatą, kuris atėjus laikui nebeleistų vėl laisvai kvėpuoti, ieškoti teisybės teismuose ir priešintis atviriems užgrobėjams nes taip tikriausiai gali būti…

Dėl ko gi taip ardoma Valstybė, niekinama piliečių nuomonė ir akivaizdžiai keliamas nepasitenkinimas, neviltis – juk žinoma, kad tokioms nuotaikoms pasiekus tam tikrą ribą, prasideda pilietiniai neramumai.

Palyginti su tuo, kam šiandien liejamas tvirtas represinis pagrindas Lietuvoje, nebeturi reikšmės jokios derybos ir jokia tarptautinė strategija. Kol rūpinsimės aukštųjų sferų judesiais, kloakų vanduo užpils ir prigirdys.

Demokratijos sąvoka tapo kaip koks nuvalkiotas skuduras, kuriuo ciniškai spekuliuojama
Kokia demokratija, – ar jūs debilais laikote visą tautą?- kokia demokratija, jei 70 000 parašų, kuriais Lietuvos piliečiai padėjo ant peticijos dėl lietuviškos gramatikos neliečiamumo jums nieko nereiškia? Argi nesuprantate, kad bent kiek išprususiam Lietuvos piliečiui aišku – jei 70 000 parašų nieko nereiškia, o jūs kalbate apie demokratiją – esate, švelniai tariant, melagiai, o aiškiau – esate Valstybės priešai, pamatų griovėjai, o Lukiškių aikštės atveju po tuo tikrai gali slėptis diiiideli pinigai.

Dabar aišku, kad su Šimašiumi Skvernelis sudarė duetą.

Vakar po konstruktyvaus ir teisingo Seimo posėdžio, kuriame buvo išaiškinta, kad Lukiškių aikštėje turi stovėti tik Vytis ir kad šiandien bus renkami Seimo narių parašai, kad tai būtų įtvirtinta įstatymu, Šimašius iš karto pareiškė, kad atskirų Seimūnų nuomonė jam įtakos nepadarys ir jis vykdys bunkerio projektą. Šiandien ir S.Skvernelis kategoriškai pasakė:“Nepasirašysiu. Aš turiu savo nuomonę.“

Atsiprašau? Nenugirdome…

Savo nuomonę galite, premjere turėti savo virtuvėje ar miegamajame, – čia mūsų visų žemė, Valstybė, tėvynė, kultūra. Ir aikštė ne jūsų ir ne Šimašiaus. Ką čia kuriate dabar – kokį scenarijų?

Nebeturiu nė mažiausios abejonės, kad praėjusieji rinkimai su visa triuškinančia dauguma ne kas kita, kaip Putino Rusijos PROJEKTAS (projekt „litva“?) su kuriuo labai pakeliui Lenkijai ir lenkiškoji korta naudojama Rusijos interesams dėl suprantamų teritorinių pretenzijų. Gąsdinama ir polonizavimo politika, ką akivaizdžiai rodo neteisėti S.Skvernelio veiksmai dėl Valstybei priklausiusio Pranciškonų komplekso padovanojimo trims su puse lenko, jo pozicija lietuvių kalbos atžvilgiu siekiant, kad lietuvių kalba Lietuvoje nebebūtų valstybinė etc…

Kas to projekto autorius? Jis tikrai ne čia. Kas projekto direktorius – akivaizdu, kad Ramūnas. Kas vykdomasis direktorius? Premjeras Saulius Skvernelis. Kas patarėjai? Kolega signataras teisininkas ir dar… tas iš savivaldybės, kuris „dirbo“ mažumų „klausimais“, – pavardės neprisimenu.

Kas skyrių vadovai?

Du tai tikrai – tautoje vadinamas „žudikas kūdikio veidu“, Vilniaus miesto meras Šimašius, o antras – Kauno miesto meras – Matjošaitis. Ko verti vien tie du jo sakiniai, jog „Kaunas vis tik yra Lietuvos širdis“ ir „aš myliu Kauną, bet myliu ir Lietuvą“. O kad Vilnius yra vos ne širdis Lenkijai, kalba ir agresyvūs Lietuvos vientisumo atžvilgiu lenkiškieji šaltiniai. Kurie, beje, tiek nužemino savo vaikus, kad parašė ilgiausią peticiją, kodėl lenkų vaikai negali išmokti lietuvių kalbos, prilygindami juos atsilikusio intelekto vaikams. Bet čia gyvenančių ir lenkiškai kalbančių Lietuvos piliečių vaikai nėra Lenkijos vaikai. Tai yra Lietuvos vaikai ir Lietuva savo programose numato jiems tinkamą išsilavinimą drauge su padidintu dėmesiu išmokyti valstybinės kalbos. Ar atimti iš mūsų kalbos Valstybinį statusą reikia dėl to, kad lenkiškai kalbančių tėvų vaikučiai nebeprivalėtų jos mokytis, ar tie vaikučiai stumiami į priešpriešą su savo valstybe kaip politinio šantažo priemonė?

„Projekt Litva“stumiamas buldozeriu“. Jis turi pakirsti visas mūsų tautines, kultūrines bazes – naikinamas Baltistikos centras, naikinamos lietuvių kalbos ir literatūros katedros, eilė laukia lietuvių kalbos bei tautosakos instituto, iš mokyklų programų braukiamos Lietuvos istorijos pamokos, iš programų mėtomi lietuvių autoriai ir jų kūriniai, vietoj jų įterpiant kitų šalių autorius (bet mūsų autoriai, deja, neverčiami į kitas kalbas ir nepasiūloma per ES programą kitoms Europos šalims, – mūsų tiesiog nėra).

Kas tą daro – niekšai! Tikri niekšai! Judai, judošiai…

Seime vykusioje konferencijoje dėl tapatybės ir patrijotizmo išgirdau, kad ir nuo tų „trijų raidžių“ (kaip sako klaidintojai ir melagiai) apsaugoti mūsų rašybai Seime nebeužteks balsų. Bet iki šiol – užteko!

Judai judošiai…

Taigi, Skvernelis su Ramūnu ir Pranskiečiu ardo Lietuvą iš viršaus, o iš apačios…

Iš apačios tauta kiršinama niekingiausiais dalykais – vis pametant kokią „sensaciją“, o dabar – per brangius mums simbolius, per tikėjimą tautos ateitimi, per ideologiją.Ir ar jūs manot, kad nėra numatyto paskutinio neprašaunančio pro šalį punkto? Tikrai yra atsarginis variantas, kuris nepasisekti negali, jau minėjau apie tai – įkaitinti žmonių jausmus tiek, kad jie neišlaikydami tos nevilties ir savo balso – istorinio ir tautos balso – negirdėjimo, valdžios kurtumo, imtų ir… Nebūtinai trumparegis patriotas, kurio tėvų kaulai tebeguli Sibiro taigoje ar buvusio stribyno šulinyje, imtų ir pokštelėtų su kokiu „puštalietu“… Sulaukus, kada mūsų jausmai įsidegs iki mėlynumo, galima ir provokaciją padaryti… Ir tokie niekšybių siuvinėtojai kryželiu laisvai gali tą atlikti. Niekšybei ribų nėra.
O aš apgailestauju, kad kažkiek tikėjau, jog ši valdžia atneš permainas.

Ne. Ši valdžia tikrai yra Putino Rusijos PROJEKTAS, kuris vykdomas brutaliai, nesiskaitant nė su kuo, nes per eilę metų įsitikinta, kad labai lengva politiškai neišprususioje tautoje sukelti sumaištį, nuvesti jos energiją į priešingą pusę ir atlikti savo užduotį.

Ypač turint Bažnyčią, kuri nebestoja tautinės valstybės pusėn. Ji gyvena savo gyvenimą, nes Vatikane didžiulė įtaką turi lenkiškosios pažiūros, tad su prantama, jei sakykim Vyskupas nori tapti Kardinolu – jis negali savo avelių ganyti lietuviškoje pievoje… Bet lietuviškosios Bažnyčios laukia sunkūs laikai, jei Lietuvos pilietis turės rinktis tarp savo istorinės tapatybės ir ištikimybės Bažnyčios institucijai.

Duok Dieve, tik kad Kristaus mokslas nepasitrauktų iš žmonių širdžių. Lietuvos herarchai, išskyrus keletą, to pavojaus dar nemato. Bet apie tai – kitą kartą.

Autorė yra rašytoja, publicistė, Lietuvos moterų sąjungos įkūrėja, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė.

Porošenka Vilniun atbėgo


Lietuvos ir Ukrainos prezidentų dvišaliai susitikimai tradiciškai vyksta kartą per metus.

Tik Saakašvili ne kasmet jį gainiojasi...

2017-12-07

Tikrasis „Manheteno rytas" apie bitkoiną

Tikrasis

„Manheteno rytas".

Jei jau dabar tokie Rusijos akademikai
- pasiskaitykim rusiškai:)

время публикации: 7 декабря 2017 г., 13:01
Таким образом, за последние 24 часа рост составил 19,5%, за неделю - 34%, за месяц - 96%, с начала года - более чем 1000%.
Напомним, стоимость биткоина впервые превысила 6 тыс. долларов 20 октября этого года, 2 ноября его курс превысил 7 тыс., 19 ноября - 8 тыс., 26 ноября - 9 тыс., а 29 ноября - 11 тыс.

Аналитики называют основной причиной продолжающегося роста курса самой популярной криптовалюты ожидание запуска фьючерсов на биткоин. Как предполагается, приток крупных средств приведет к еще более бурному росту стоимости цифровой валюты. Часть экспертов, впрочем, предупреждают, что вскоре не исключена коррекция: крупные игроки могут начать играть через фьючерсы на понижение биткоина.

Напомним, американские биржи Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) и CBOE Futures Exchange в пятницу получили разрешение Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) на запуск фьючерсов (контрактов на покупку в будущем по ценам, установленным на данный момент) на биткоин. CME ранее объявляла дату запуска фьючерсов - 18 декабря. СВОЕ на этой неделе пообещала запустить торговлю фьючерсами на биткоин 10 декабря.

Также ожидается запуск "индекса биткоина в реальном времени" - CME CF Bitcoin Real Time Index (BRTI). На сайте CME уже публикуются значения по референсной ставке и индексу биткоина в долларах. Кроме того, запустить торговлю фьючерсами на биткоин собирается американская биржа NASDAQ.

Таким образом, институциональные инвесторы смогут принимать участие в торгах, что позволит снизить риски вложений в криптовалюту

:)

Netikintems Tikruoju „Manheteno rytu":

CME Group Launching Bitcoin Futures In Q4 To 'Professionalize' Crypto Asset Class

CBOE Launches Bitcoin Futures Trading Dec. 10

Following Bitcoin, Ether-Tracking Notes Now Listed On Nasdaq Stockholm

Hedge Funds Prepare to Trade Against Bitcoin!

Betting on Bitcoins (žr. vaizdo įrašą:))))

Beje: štai dabar ir atsiranda pavojus: DIDIEJI LOŠĖJAI DIDŽIAISIAIS PINIGAIS NETGI NAFTOS KAINAS SOVIETYNUI GRIŪNANT SUGEBĖJO NUMUŠT KETURIS KARTUS.

Vadinasi, panašiai gali stengtis padaryti ir savo konkurentui bei mirtinam priešui bitkoinui.

Goldman Sachs And BitcoinThu, 19 Oct 2017
Bitcoin is not the new gold, Goldman Sachs says

Mon, 6 Nov 2017
Goldman Sachs predicts bitcoin can run past $7,900

Thursday 30 November 2017
Bitcoin is a vehicle for fraudsters, warns Goldman Sachs boss

2017-12-05

Dundulio Sauvastika

Dundulis

Sauvastiką
suka.

Įdomu...
Kai dar „Štazi" nebuvo užsipuolusi, kai dar Vilniuje gyvenau, atvažiavau dviračiu nusipirkt Dundulio alaus Šeškinėn, kur buvo tokių alų „pilstykla".

Duris timptelėjau, paklebinau - uždaryta.

Apsisukau važiuot namo, mintyse keikdamas, tik išgirdau - šaukia mane.

Žiūriu - nuo „IKI" parduotuvės pusės ateina pilstyklos šeimininkas, pasipuošęs marškinėliais su Dundulio Sauvastika.

Su juo buvau kalbėjęs - jis buvo Kaukazo kalnų žydas.
...

Pagal Mamą -

Dundulis...J.K.Pilsudkiui - 150

Varšuvoj mena, o Vilniuj primiršo, kad Juozapas Klemensas Pilsudskis 
daug 
pastangų padėjo apginant Europą nuo bolševikų.

Mirties dizainas Lukiškių aikštėje


Pats girdėjau šį jaunuolį šnekant,


kad tai
yra skulptūra (gal jis apsižiūrėjo, kad tokios konkurso sąlygos?).

Lukiškių aikštės konkurso nugalėtojas partizanų bunkerių dizaineris Andrius Labašauskas:
skulptūros tradicija yra mirusi.
Lyg tyčia, ir jo, skulptūrą laidojančio „skulptoriaus", Vašingtono Vietnamo kare žuvusiųjų memorialą
 „klonuojantis", kažkam kažkodėl, Partizanų bunkerį primenantis kūrinys/piešinys (= skulptūra???) esą, turėtų būti išrašyta žuvusiųjų Lietuvos Partizanų slapyvardžiais, o prieš tą sieną stovintis buvęs KGB pastatas jau „papuoštas" ten nukankintų Lietuvos Patriotų vardais ir pavardėmis.
 

„Bunkeris" ir rūsiai, kuriuose kankinta...

Skausmas...

O kur LAISVĖ?

KUR ANKSTESNĖS KOVOS UŽ LAISVĘ?

KUR GYVYBĖ?
Svastikos virš Jėzaus Kapo


Jėzaus Kapas
Pasiskaitykim:
Svastikos virš Jisai (Isa, Jėzus, Džizis) vadinamos kapo vietos Jarusalim, Israel. Įrodo, kad Jį paženklino mūsų protėvių ženklais Svastikomis nes ir vadino GOTU - kariu, informaciniu kariu. Senuose žemėlapiuose užrašai - goths, gotes, getes, samogetes ir pan. ten kur dabar gyvena nuo 19a. pavadintieji baltais. JauRopoje rastiems daiktams su svastika pagal mokslininkų išvadas ne mažiau kaip 8 tūkst. metų, matėme, fotografavome -

http://foto.delfi.lt/album/58709/

Niekur pasaulyje neaptikome neginčytinai senesnių daiktų su svastika.

Izraelyje vadinamoje Jėzaus kapo vietos koplyčioje fotografuoti draudžia, neleidžia, trukdo, aparatus nurodo paslėpti. Viduje tamsu, nuolatinis žmonių eilės judėjimas ir grūstis, 2-3 aukštaūgiai prižiūrėtojai – nebuvo galimybės susitarti. Rizika atkreipti dėmesį, išorėje prižiūrėtojų daug.
Patekimui į vidų eilė apie valandą, užlįsti neįmanoma. Viduje svastikos apie 2,5 m aukštyje, o patalpos plotis apie 3 m, užstoja prisigrūdusių žmonių galvos – fotoaparatą teko iškelinėti virš galvų, o saugotojas tik už 1,5 m nuo fotografavimui tinkamos vietos. Pirmus du kartus nufotografuoti trukdė, peikė, bet vis vien fotografuota, tačiau dėl patalpos tamsumo ir dėl lankytojų srauto judėjimo nesigavo tinkamo ryškumo.

Trečią kartą stovint eilėje nusiteikta patekus į vidų išsyk nedelsiant veikti ... ir kaip bus taip bus ... - „Jei Jisai KrisTas buvo mūsiškių protėvių informacinis karys tai supras tikslus ir padės gauti tokius įrodymus“. Teikiant paties surinktus įrodymus – papildomi patikimumo įrodymai liudytojo parodymai. O teikiant kitų asmenų surinktus įrodymus jų patikimumas nebegali būti patvirtintas liudytojų parodymais.

Trečią kartą pakeisti viršutiniai drabužiai, saugotojai pasikeitė, neatpažino... tokių veiksmų nesitikėjo ... tik patekus į vidų atsitraukta iki prisispaudimo prie priešingos sienos, profesionalų bet neperdidelį fotoaparatą virš galvų ir galingiausiu režimu blyc... blyc..., blyc..., blyc... tada į eilės srovę... toliau ratuku ... ką norit tą darykit, melskitės ..., paskui vėl blyc ... blyc... kapo vieta - atvykusieji grūdosi prisiglausti prie žemai esančio kapo ar „kapo“ akmens plokštės... fotoaparatą įsikišo ... sargybiniai nebesuprato kuris... grįžtant išeiti vėl blyc ... blyc...

Ačiū, mūsiškis rinktinis gotas Jisai KrisTas padėjo ... :)

P.S.: tačiau kažin ar vardą neiškreipė iš išrinktojo pasiaukoti ir pavadinto Jisai Kris Tas į svetimtautišką pasakymą Jisus Kchristos, Jisa, Jėzus, Džizis Krais ir kt. Ir kažin ar toje vietoje kapo vieta – dalis viešų įrodymų ir nuorodos į mokslininkų išvadas pateikta ankstesnėse temose. Sėkmės.
Suk, suk ratelį...

„Lietuviškos",   
Kali, „mirties" svastikos virš  
Jėzaus 

kapo.

The term sauwastika (or sauvastika[1][2]) (as a character: 卍, 卐) is sometimes used to distinguish the left-facing from the right-facing swastika symbol, a meaning which developed in 19th century* scholarship.[3]

The left-facing variant is favoured in Bön and Gurung Dharma; it is called yungdrung in Bon and Gurung Yantra in Gurung Dharma. Both the right-facing and left-facing variants are employed in Hinduism and Buddhism; however, the left-facing is more commonly used in Buddhism than Hinduism and the right-facing is more commonly used in Hinduism than Buddhism.[4]

* Kas taip pasistengė 19-tame amžiuje?
2017-12-04

NorVergija

„NorVergija“ – trumpas 15min sukurtas dokumentinis filmas pasakojantis, kaip slaugytojos iš Lietuvos Skandinavijoje gyveno ir dirbo prastomis sąlygomis: moterys pasijuto apgautos. Joms buvo žadamas didelis uždarbis, nemokamas apgyvendinimas bei geras darbas užsienyje. Tačiau realybė kartais būdavo visiškai kitokia. Moterys pasakojo skaudžias savo patirtis. Jos turėjo kęsti prastas gyvenimo sąlygas bent dvejus metus. Galimybės nuo to pabėgti buvo ribotos, grėsė finansinės sankcijos.
Slaugytojų bėdos Skandinavijoje – tik ledkalnio viršūnė: taip dirbančių lietuvių gali būti dešimtys tūkstančių

Vėl Malta

Šitie
vietoj to kad bent 100 ubagų penėtų peržiem, kelis mėnesius triukšmauja bepliurpdami apie „orią" senatvę su labdaringa sriuba.

Manheteno rytas":
Iš Maltos...

Landynė gauna į kaulus

2017 09 08

Paprastai manoma, kad Europos FinTech centras – Londonas, tačiau suskaičiavome, kad procentine išraiška FinTech dirbančių žmonių skaičius, jų našumas bei kuriama nauda Vilniuje kur yra kas didesnė. Tad Lietuva juda ne tik link regiono, bet ir visos Europos lyderių. Esu girdėjęs nuomonių, kad Lietuva čia yra lyderė ir pasauliniu mastu“, – pasakoja I.Laursas.

2016 04 08

2017 11 30


2017-12-03

Suk, suk ratelį


In Hinduism, the clockwise symbol is called swastika symbolizing surya (sun) and prosperity, while the counterclockwise symbol is called sauvastika symbolizing night or tantric aspects of Kali.

OK
Štai (šios grindys -
Shavei-Zion Izraelyje) - surya (sun) and prosperity ...

O čia - matot?
O čia?
Naktis, night or tantric aspects of Kali

Lietuvoje?


O prie įėjimo į Saulės
 
Urvą - 
abi kryptis!


Būtent: