2012-04-28

Mįslė


2. Mįslė Kreivų Veidrodžių Karalystės gyventojams 2012-04-27 10:06IP: 80.240.9.72
"Po pelno paskirstymo Lietuvos banko kapitalas sudarys 1 397,56 mln. litų: atsargos kapitalas 1 197,56 mln., įstatinis kapitalas - 200 mln. litų."

Iš Lietuvos banko tinklalapio: "Užsienio atsargos – tai Lietuvos banko valdomas ir naudojamas patikimas likvidus užsienio turtas. Atsargų kiekis tolygiai didėja", Google: Kai Lietuvos bankas pradėjo valdyti užsienio atsargas, jos sudarė 300 tūkst. JAV dolerių. Naujausi oficialių užsienio atsargų duomenys skelbiami čia.

Atsidarę puslapį, kurį randa Google, spūstelėję "čia", sužinom ... kad Lietuvos bankas šiandien savo "užsienio atsargų" mums nerodo.

Bet vėlgi gelbsti Google: Išorės sektoriaus statistika Oficialiosios tarptautinės atsargos, jo atrastas Lietuvos banko puslapis rodo, kad Oficialiosios tarptautinės atsargos 2012 03 buvo 20 676,1 mln. litų (palyginkit su atsargos kapitalu 1 197,56 mln. bei įstatiniu kapitalu - 200 mln. litų.)

Mįslė tokia: iš kur tiek Lietuvos banko užsienio atsargų ir kodėl jos užsienio?
P.S.
1. Atspėkit, kaip Lietuva prasiskolindama didino savo oficialiąsias tarptautines atsargas 2012-10-05 17:41 IP: 84.15.180.190
Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos 1993 m. sudarė 406,2 mln., 2000 m. 4 968,4 mln., 2012 m. liepos pabaigoje – 20,8 mlrd. litų (6 mlrd. eurų). (Wikipedia) Lietuvos valstybės skola 1996 m. 2002 m. 13,16 mlrd. litų, 2012 m. 50,79 mlrd. litų (Google: Lietuvos skola)

Mielieji oligarchai!

Oligarchija – valstybės valdymo forma, kai visa valdžia sutelkta nedidelės žmonių grupės rankose. Terminas kilęs iš graikiškų žodžių keletas ir valdyti.

Lietuvos bankų asociacijos vadovas Stasys Kropas siūlo Lietuvai siekti, kad jos bankai sektų „Snoro“, taip pat - Monako ar Maltos bankų pėdomis ir pritrauktų Rusijos bei Baltarusijos oligarchų indėlius.

O Lietuvos oligarchų, kurių reikia bijoti, pinigais pasirūpins ne Lietuvos bankai.

Gal ne tik oligarchų?

Ar Monako ir Maltos bankai nenuseks "Snoro" pėdomis?

Gal ne...

Kad Rusijos oligarchai panorėtų Lietuvoje turėti asmeninių bankininkų, būtina valstybės parama, svarstė S. Kropas.

Visų pirma, reikėtų geriau teisiškai apsaugoti bankų paslaptį, svarstė S. Kropas.

Bankų atstovas sakė, kad tokie pinigai iš Rytų nevirs politine įtaka Lietuvoje. „Banke indėlis tampa visiškai depolitizuotas.
Kiekvieno kliento duomenys sekami“, - teigė S. Kropas.

Taigi, beliko „teisiškai apsaugoti bankų paslaptį“.

Nes „kiekvieno kliento duomenys sekami“.

Mielieji oligarchai!

Atvažiuokit Lietuvon, mes jūsų laukiam!

Nes savų oligarchų pristigom.

Jei jie sumanytų ką nors tokio nusipirkti Lietuvoje - tai būtų užsienio investicijos, ar ne užsienio?

Jums būnant finansų ministre įvyko garsioji „VP Market” afera. Ši verslo grupė pasinaudojusi įstatymų landa susigrąžino milijoninę pridėtinės vertės mokesčio sumą. Tuomet valstybė galėjo šį žingsnį apskųsti teismui, bet Jūs to nepadarėte. Kodėl? Gal gavusi tinkamą atkirtį ši verslo grupė nebūtų taip įžūliai toliau piktnaudžiavusi savo galia?

– Mes nagrinėjome šį atvejį. Be jokios abejonės, „VP Market“ pasinaudojo įstatymų landa. Negana to, keli mėnesiai iki šio įvykio mes teikėme Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokesčio įstatymą, jis Seime nepraėjo. Teikėme Mokesčių administravimo įstatymo pataisą, ji praėjo, bet Gedimino Vagnoriaus iniciatyva buvo atidėtas įsigaliojimas ir „VP Market“ „įšoko“ į šį poros mėnesių tarpą. Manau, kad įvyko atvirai korupcinė situacija Seime. Po ilgo nagrinėjimo su teisininkais nusprendėme, kad verslo etikos prasme tai yra įžūlus piktnaudžiavimas, bet teisiškai tai įrodyti būtų reiškę labai ilgą stumdymąsi teismuose. O laiko nebuvo – reikėjo visą finansų sistemą parengti narystei ES. Paraleliai nagrinėjau tarptautinę praktiką ir tapo aišku, kad tokiais atvejais galiausiai vis tiek tenka sumokėti visą sumą ir dar su delspinigiais.

Važiuokit, oligarchai, Lietuvon drąsiai - tarptautinę praktiką žinom.

P.S. Dviračių Monake negausu, kaip ir tokių automobilių...

2012-04-26

Alles in Ordnung?

Kodėl vokiškai?

Tai kad daug ką, sako, iš germanų gavom - ir litvakai germaniškai šnekėjo, ir mūsų kilmingieji titulus iš jų parsinešė.

Ordung ist ordnung.

Būna ir nejuokingų dalykų.

1382 m. spalio 31 d. Dubysos sutartimi Jogaila pasižadėjo lietuvius apkrikštyti per ketverius metus ir Kryžiuočių ordinui atiduoti Žemaitiją iki Dubysos.

2 òrdinas sm. (1) TrpŽ istor. uždara tikybinė vienuolių bendruomenė; vienuolių riterių karinė organizacija viduramžiais: Kryžiuočių òrdinas DŽ.

ordinãras [lot. ordinarius — eilinis, etatinis], katalikų bažnyčios pareigūnas, vykdantis tam tikroje teritorijoje bažn. jurisdikciją, ppr. vyskupas, valdantis dieceziją.

×ordinárčikas, -ė (l. ordynarczyk) smob. (1) žr. ordinarininkas: Jam tiktai ordinarčiku stoti Žem.

ordinãrininkas, -ė smob. (1) NdŽ kas gauna ordinariją, kumečio atlyginimą.

ordinãlija sf. (1) žr. ordinarija 2: Bertašiaus bočius gauna gerą ordinãliją Kal.

ordinãrija sf. (1) psn.
1. metinis kumečių, dvarų darbininkų atlyginimas, dažniausiai natūra: Tėvas ėmė ordinariją ir algos dvi dešimti rublių metams Žem. ^ Tavo ranka tik šunims ordinãriją dalyt (apie šykštų žmogų) Skr.
2. išimtinė: Pavedę namus vyriausiajai dukteriai, tėvai užsirašė tam tikrą išimtinę, arba ordinariją, iki gyvos galvos rš.

1 òrdinas sm. (1) TrpŽ tam tikras aukšto vyriausybinio apdovanojimo ženklas, suteikiamas už karinius ir civilinius nuopelnus: 100 tūkstančių lietuvių už dalyvavimą Tėvynės kare yra apdovanoti įvairiais tarybiniais ordinais ir medaliais A.Vencl.

òrdininkas, -ė smob. (1) DŽ kas apdovanotas ordinu.

1 òrderis sm. (1) TrpŽ rašytinis pažymėjimas ar potvarkis kam nors išduoti ar gauti: Butui gauti òrderis DŽ. Kasos òrderis DŽ. Pajamų orderis rš. Išlaidų orderis rš.

òrdelis sm. (1) nj. žr. 1 orderis: Išrašė òrdelį Žal. Gavo òrdelį in naują butą Iš.

Pagal Airijos įstatymus, Garda turi teisę atlikti kratą patalpose, jei turi kratos orderį.

What does in Ordnung mean?

In Ordnung - fine, in order, ok.

order (n.)
early 13c., "body of persons living under a religious discipline," from O.Fr. ordre (11c.), from earlier ordene, from L. ordinem (nom. ordo) "row, rank, series, arrangement," originally "a row of threads in a loom," from Italic root *ored(h)- "to arrange, arrangement" (cf. ordiri "to begin to weave," e.g. in primordial), of unknown origin. Meaning "a rank in the (secular) community" is first recorded c.1300; meaning "command, directive" is first recorded 1540s, from the notion of "to keep in order." Military and honorary orders grew our of the fraternities of Crusader knights. Business and commerce sense is attested from 1837. In natural history, as a classification of living things, it is first recorded 1760. Meaning "condition of a community which is under the rule of law" is from late 15c. Phrase in order to (1650s) preserves etymological notion of "sequence." The word reflects a medieval notion: "a system of parts subject to certain uniform, established ranks or proportions," and was used of everything from architecture to angels. O.E. expressed many of the same ideas with endebyrdnes. The verb is mid-13c., from the noun. Related: Ordered; ordering. In short order "without delay" is from 1834, Amer.Eng.; order of battle is from 1769.

Of unknown origin.

Order and justice.

Order.

The German word Ordnung

Cognates

Dutch orde, Dutch order, English order, French ordre, German Orden, German Order, Icelandic orda, Italian ordine, Latin ordo, Lithuanian ordinas, Norwegian ordre, Polish order, Russian opден, Swedish orden, Swedish order, Yiddish ordenung

From Middle English ordre, from Old French ordre, ordne, ordene (“order, rank”), from Latin ōrdinem, accusative of ōrdō (“row, rank, regular arrangement”, literally “row of threads in a loom”), from Proto-Italic *ored(h)- (“to arrange”), of unknown origin. Related to Latin ōrdior (“begin”, literally “begin to weave”).

An orda (also orda, ordu, ordo, ordon) or horde was an historical sociopolitical and military structure found on the Eurasian Steppe, usually associated with the Mongols. This entity can be seen as regional equivalent of a clan or a tribe. Some successful ordas gave rise to khanates.

While the Slavic term, ordo, and western, horde, were in origin a borrowing from the Mongol term ordo for "camp, headquarters", the original term did not carry the meaning of a large khanates such as the Golden Horde.

Etymologically, the word "orda" comes from the Mongolian word ordo, or Turkic "orta", which means side, section, tent or direction.[2] translated as "camp" or "palace, tent". and thence "seat of power" or "royal court".

Vadinasi...

Orda ordinus dalina?

Ne ne ne...

Tai mes manom, kad tai - Orda, o iš tikrųjų - Horde.

horde 1550s, from W. Turkic (cf. Tatar urda "horde," Turkish ordu "camp, army"), to English via Polish, French, or Spanish. The initial -h- seems to have been acquired in Polish. Transferred sense of "uncivilized gang" is from 1610s. Related: Hordes.

Labai necivilizuoti!

Betgi...

Aukso orda (mongolų kalba Altan Orda; totorių kalba: Altın Urda), dar vadinama Kipčiakų orda. Pusiau nomadiška mongolų (vėliau tiurkizuota) valstybė, gyvavusi nuo XIII a. vidurio iki XVI a. pradžios. Apėmė dideles Rytų Europos ir Vakarų Sibiro teritorijas. Nuo XV a. II pusės, netekusi daugybės sričių, buvo vadinama Didžiąja orda.

Vakariečiams toji Altan Orda nepatinka, Horde pravardžiuoja.

O mums?

Tai kuri orda mielesnė - Aukso, Didžioji orda iš Rytų ar kita, iš Vakarų - Šventosios Romos siųstoji, Kryžiuočių orda?

Protėviams abidvi nepatiko.

the English word order
derived from the English word baron
using the English suffix -et
derived from the Old French word ordre
derived from the Old French word ordene
derived from the Latin word ordo (row, order, rank)
derived from the Proto-Indo-European root *ar-

*ar-

Miškuose paprastai skiriamas ne vienas medžių ardas, itin jų daug aptinkama tropiniuose pusiaujo miškuose. Vieni medyno medžiai aukštesni, kiti žemesni, vieni auga tankiau, kiti rečiau. Pagal jų aukštį ir augimo tankį medynuose išskiriami medžių ardai.

1 ar̃das sm. (4)
1. JV540, Kv, Akm, Skr, Jnš, Km, Slk jaujos kartis, ant kurios stato džiovinamus linus ar javus: Tiek linų pridžiovė, kad net ar̃das parlūžo Trs. Pastumk ar̃dą, kad būtų siauresnė lova Kp. Pilnus ardùs linų prikrovė Gr. Džiaudamas linus, neišsklaidyk ardų Sln. Ant ardų̃ pakuro[je] linus džiovina Šv. Ardaĩ ir parardžiai guli ant ardkilų pakuro[je] J. Ardaĩ pilni yra dobilų priardyti Brs. ^ Apsmilkęs kaip jaujos ardas Ps.
2. Dgl vieta ant dviejų ardų arba tai, kas ant jų sukrauta, lova: Dar liko neišmintas vienas ar̃das Lkč. Kelis ardùs pristatėt linų? Trgn. Seniau po kelis ardùs linų pridžiaudavom Rgv. Ardùs prijovė – jaują prišėrė Jnšk.
3. Q480 žr. ardamas.
4. duobė, klanas: Vandens pribėgo pilni ardaĩ Btg. Tiek prilijo, kad didžiausi ardaĩ kieme tyvuliuoja Btg.
5. viename lygyje augantys augalai: Miško augalija atmosferoje išsidėsto ardais, kurių viršutinį sudaro medžiai, vidurinį – krūmai, žemutinį – žolės, samanos, kerpės rš.
6. prk. visuomenės grupė, klodas: Valstiečių yra 3 ardai – ūkininkai, įnamiai ir bernai A.Janul.


O kaip tie ardai tam miške pasidarė?

?

Tai bent paslaptis!

Nei orderių, nei ordinų girioj nedalina...

Mat, ordos tenai nėr.

Ne visiems šitaip patinka.

2 ar̃das sm. (4) Kp suirimas, netvarka; žr. arda 1: Kad ne toji merga, tai nebūtų namuos tokio ar̃do Kvr. Iš pradžių buvo viskas gerai, bet vėliau kad pasidarė ar̃das! Lš. Nedaryk šeimoj ar̃do Tsk. O kas, kad ne tu, tokį ar̃dą sukėlė? Srv.

3 árdas, -a adj. (1) labai piktas, ardus: Senovėje buvo árdas kunigas Srd. Mergaitė buvo árda Ldvn.

Bet negi ilgai ardysies...

Ar tai tik Kalėdinė akcija?

Ilga ordnungo istorija...

Miške gražu.

Kas pikčiausias miško žvėris?

2012-04-25

Eurų lietuva

G. Nausėda: „Lietuvos valstybės skolos ir BVP santykis - padorus“.

„Skolintis yra visiškai normalu, jei mes pažvelgtumėme į tai, kas formuoja tą skolinimosi poreikį“, - trečiadienį Eltoje surengtoje spaudos konferencijoje „Kur Lietuvos valstybės skolinimosi ribos?“ sakė ekonomistas.

G. Nausėdos teigimu, skolinimosi poreikį suformuoja būtinybė grąžinti pinigus už anksčiau paimtas paskolas arba šviežiai susidaręs biudžeto deficitas, todėl kalbėti apie visišką Lietuvos „praskolinimą“ nėra tikslu.

Mat, lietuviai per 20 metų prasiskolino tik 40% BVP ir elgiasi padoriai - veržiasi diržus arba bėga iš savo Lietuvos.

O graikai elgiasi nepadoriai - per nežinia kiek metų prasiskolino nežinia kiek BVP, diržų sau veržti nenori, iš Graikijos nebėga paskui lietuvius kokion Anglijon - šalta ten ir maistas prastas, mitinguoja ir protestuoja.

O vokiečiai elgiasi padoriai - savo oiroobligacijomis finansuoja visokius nepadorius.

Man toks žargonas neatrodo juokingas.

Žinoma, kad "įliejo" - visai ne tas pats, kas "paskolino aukštomis palūkanomis".

"Lieja" dosniau ir "pigiau".

Kodėl ne visiems "lieja"?

Kodėl nepadoriai elgiasi tik tie, kas prasiskolina, o tų, kurie skolina, negirdėti vadinant nepadoriais?

Nors būtent jie savo skolininkais paverčia bene visą Pasaulį, skolindami nieką, bet ne už nieką, o už palūkanas.

Ar ne pastarieji nesidrovi lupti tokius atlygius, kokius tik užsimano?

Ar šitaip elgiasi ne tik todėl, kad gali taip elgtis, paprasčiausiai?

2. Eurų lietuva
aplink Frankfurtą prie Maino 2012-04-25 17:55 IP: 80.240.9.72
"...skolintis neuždrausi, tai yra būtina, tai yra kraujas, kraujas - pinigai...".

Kraujotaka?

Iš ko gi skolinasi širdis?

Google: Nuo praėjusių metų gruodžio ECB į Europos bankų sistemą įliejo daugiau nei 1 trln. eurų. Beje, ES BVP tėra 17,577 trln. eurų, 2011 metų duomenys.

Įliejo, trilijoną, paprasčiausiai - po porą tūkstančių eurų kiekvienam europėnui tektų, jei kiekvienam po lygiai ECB būtų liejęs; jei tokiais tempais lies, per metus prilies apie 4 trilijonus eurų - litais išeina beveik po 30 tūkstančių kiekvienam.

Iš čia pora klausimų.

1. Kokie debesys, kaip ir kam išnešioja tą ECB eurų lietuvos lietų?

2. Kodėl tas ECB lietuvos lietus aplenkia Lietuvą ir toji aukštom palūkanom skolinasi to lietaus nuotekas iš viešai neskelbiamų eurolietvamzdžių?

Trilijonų mada - iš Amerikos.


Trilijonai
trilijonai...

Eurų lietuva.

2012-04-23

Kainų sriuba

Palyginę "Brent" naftos kainas rinkoje ir dyzelino kainas degalinėse atitinkamą mėnesį, LŽ nustatė, kad, pavyzdžiui, šiemet balandžio 20 dieną už litrą dyzelino degalinėse buvo mokama vidutiniškai 4,70 lito, o tą pačią 2008-ųjų dieną - 2,73 lito, arba beveik 2 litais už litrą mažiau, nors tada nafta rinkoje kainavo beveik 10 JAV dolerių už barelį brangiau. Dyzelino akcizas 2008-aisiais buvo tik 12 ct mažesnis, o PVM menkesnis tik 3 procentiniais punktais.

Išvada: negeri yra neskaidri "Orlen Lietuva", akcizai ir žali komisarai.

Neverta ginčytis štai kodėl:

Europos Komisijos duomenimis, lyginant valstybes pagal benzino kainas be mokesčių, Lietuva kovo pabaigoje užėmė 11 vietą tarp 27 ES valstybių – litras 95 markės benzino, nepridėjus mokesčių valstybei, Lietuvos degalinėse vidutiniškai kainuoja 1,92 lito. ES vidurkis – 5 centais mažesnis.

Kalta „Mažeikių nafta“
?

Betgi ir Europoj tos kainos per 5 metus padidėjo bene pusantro karto.

O Europos Sąjunga, daugmaž sutilpusi į "ECB nustatytą tikslinę 2 procentų infliaciją", taip išeina, per 5 metus sugebėjo užauginti degalų kainas pusantrosyk?

Ne bet kas moka šitaip suskaičiuoti.

Nes su 2 procentų infliacija kaina padidėtų pusantro karto tik per 20 metų.

1971-aisiais šitokie fokusai nepatiko, ir britams.

Dabartiniai patiks?

Kas šitoj ekonomikoj yra pagrindiniai sukčiai?

Sykiais ne tie, kas, regis, pasprukti bando?

Great Depression Soup Line.


Tada šitaip išsisuko.

There's no way like the American Way?

2012-04-22

Ieškojimas

Celė (lot. cella – „kambarėlis“) – įvariose religijose mažos uždaros patalpos, naudojamos kaip krikščionių, budizmo ar kitų religijų vienuolio gyvenamasis kambarys.

Ке́лья или ке́ллия (из ср.-греч. κελλίον, множ. -ία, κέλλα, от лат. сеllа — «комната, чулан»; др.-русск келиɪа) — жилище монаха, обычно отдельная комната в монастыре.

На Афоне келлией также называют отдельную постройку из нескольких комнат, не находящуюся в подчинении скита.

Скит (греч. Σκήτη) — в христианстве уединённое жилище отшельника, самостоятельное или структурно выделенное в монастыре. Название происходит от Скитской пусты́ни — места первоначального распространения монашества.

Wadi El Natrun (Arabic for "Natron Valley"; Coptic: "Measure of the Hearts", Greek: Σκετις or Σκετες "The Ascetics") is a valley located in Beheira Governorate, Egypt, including a town with the same name. The name refers to the presence of eight different lakes in the region that produce natron salt.

In Christian literature it is usually known as Scetis and is one of the three early Christian monastic centers located in the desert of the northwestern Nile Delta.

Asketizmas.

ascetic (adj.)
1640s, from Gk. asketikos "rigorously self-disciplined, laborious," from asketes "monk, hermit," earlier "one who practices an art or trade," from askein "to exercise, train," originally "to train for athletic competition, practice gymnastics, exercise." The noun meaning "one of the early Christians who retired to the desert to live solitary lives of meditation and prayer" is from 1670s.

Ascetic Discourses.

Ar jie nieko nebeieškojo?


ask
O.E. ascian "ask, call for an answer; make a request," from earlier ahsian, from P.Gmc. *aiskojan (cf. O.S. escon, O.Fris. askia "request, demand, ask," M.Du. eiscen, Du. eisen "to ask, demand," O.H.G. eiscon "to ask (a question)," Ger. heischen "to ask, demand"), from PIE *ais- "to wish, desire" (cf. Skt. icchati "seeks, desires," Arm. aic "investigation," O.C.S. iskati "to seek," Lith. ieškau "to seek"). Form in English influenced by a Scandinavian form of the word (cf. Dan. æske; the O.E. would have evolved by normal sound changes into ash, esh, which was a Midlands and s.w. England dialect form). Modern dialectal ax is as old as O.E. acsian and was an accepted literary variant until c.1600. Related: Asked; asking. O.E. also had fregnan, frignan which carried more directly the sense of "question, inquire," and is from PIE root *prek-, the common source of words for "ask" in most I.E. languages (see pray). If you ask me "in my opinion" is attested from 1910. Asking price is attested from 1755.

Ieškojimas.