2011-02-26

Obliviate

Quietus!

LVAT paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriame konstatuota, jog Liustracijos komisija, priimdama pareiškėjai nepalankų nutarimą, vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1992 m. rugsėjo 14 d. sprendimu. Šis sprendimas dar 2003 metais Vilniaus apygardos teismo buvo panaikintas, t. y. buvo netekęs teisinės galios ir negalėjo būti naudojamas bet kokių juridinių faktų patvirtinimui.

Expelliarmus!

Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis neskundžiama.

Obliviate
!

Šis teisinis precedentas teoriškai gali anuliuoti ir Nepriklausomybės Akto teisėtumą.

2011-02-25

Progresas

Suk, suk ratelį.

Patobulinom.

Pridėjom - "šį vakarą, šiąnakt".

Ir dar šį tą.

Europon integruojamės.

Ne visi turi tokių gabumų.

2011-02-24

Ekonomikos skaidrumas

Skaidriausios pasaulio ekonomikos yra Šveicarija, JAV, Austrija ir Liuksemburgas - ekspertų vertinimu, jose šešėlinės ekonomikos dalis užima mažiau nei 10 proc. - atitinkamai 8,6, 8,8, 8,9 ir 9,9 procento.

Šveicarija.

JAV
.

Aus
tria.

Liuksemburgas.

Ekonomika skaidri kaip ašara.

Ašara žioplių, kurių biudžeto lėšos pabėga į skaidriosios ekonomikos šalis.

Tai kas.

Tiek ir problemų.

Vakar žioplų šalies valstybinė televizija rodė, kaip smulkiųjų verslininkų asociacijos vadovę, nenorinčią turguje kasos aparatų, gėdino premjero finansų patarėjas, dar neturintis trisdešimties metų, ir Swedbanko vyriausiasis ekonomistas, jau turintis trisdešimt metų.

Чинно и благородно.

Pirmojo darbas yra patarti vyriausybės galvai, o antras patsai yra vyriausias.

Senobės senoliai pagalvotų, kad vyriausybės galva, matyt, suvaikėjo, o antrojo darbovietėj, matyt, žalias jaunimėlis tedirba.

Pirmajam dar senojoj darbovietėj, banke, prieš keletą metų, visai jaunikliui, yra "tekę spręsti ir Lietuvos Vyriausybės finansavimo klausimą" (skaidriai skaidriai - televizija juk tiesiogiai transliavo šio "klausimo sprendimą"), antrajam, kaip didžiausio žiop... Baltijos šalyse banko, kurio šalies centrinis bankas saviškiams, ne žiopliams, išrado neigiamas palūkanas, vyr. ekonomistui irgi labai pritinka rūpintis, kad turgaus bobutės būtų aprūpintos kasos aparatais.

Skaityti PVM įstatymo 28-tą straipsnį jiems nepritinka, dėl suprantamų priežasčių.

O turgun kasos aparatus nešiot pritinka, abiem, mat, šitoj šaly šešėlinę ekonomiką daro turginiai.

O turguj šešėlis neskaidrus būna.

O kaip suktis, jei šešėlį skaidriai daryt valdžia uždraudė?

Jei jau bankai šviečia kaip Saulė, tai šešėlis susidaro, neišvengiamai, ir tie, kas ne žiopliai, kaip matėm, jį skaidriuoju būdu iš žioplių pasiima.

O toj bankų saulės atokaitoj nepasilepinsi, nepasikaitinsi, nes palūkanos tiksi.

O žioplių šaly ir bankų saulė rekordinėm palūkanom blizgina, ir nemokantis cezariuoti ciesorius ją kažikodėl mėgdžioja, neatsilieka.

Tai žioplių šalies gyventojai, likę be jokio šešėlio, tos finansinės kaitros išvarginti, iš paskutiniųjų stengiasi nuo bankų saulės pasislėpti, pasikavoti nuo pinigų bažnyčios kunigų ir jų tarnų, kad ir po kokiu stogeliu.

Tada tasai ciesorius, svarbiausiuoju pinigų bažnyčios kunigo tarnu patapęs, sykiu su dviem minėtais pagalbininkais, tiedu abudu irgi iš tos bažnyčios, traukia juos iš ten arba klaviatūrą siūlo, kasos aparato.

O turginiais tituluojami verslininkai purtosi, nenori to aparato, sako, kad rūpesčių ir be jo per akis.

Galvoja, išsisuks.

Nepavyks...

Siūlau naujausią, praktiškai integruotą į verslininką, aparato modelį.


Čekį žioplių šalies smulkusis verslininkas atsispausdins užpakalinėje kelnių kišenėje.

Verslininkė galės iš po sijono ištraukt ir šypsodama įteikt tą čekį pirkėjui, kaipo ekonominio sandorio skaidrumo įrodymą.

Dabar bus skaidru mūsų šalies ekonomikoj.

Teisybė, visiškai kitaip skaidru, negu skaidriausiose pasaulio ekonomikose.

O kodėl kitaip - savęs pasiklauskim.

2011-02-23

What's the buzz?

The King James translation of the Bible uses the name "Libya" to translate two Hebrew names: 'Put' (or Phut) and 'Lubim' which were near neighbours of ancient Egypt and Cush.

For two millennia after Ezekiel and Daniel prophesied, Libya languished as a downtrodden colony of the super-powers.

The discovery of oil revolutionised Libya's economy and gave it international prestige and political influence.

In the 1960s Arab nationalism grew, as did anti-Israel feeling. After the 1967 Six-Day War Libya placed an oil embargo on countries supporting Israel. In 1969 Colonel Gaddafi came to power. Virtually overnight Libya shifted from the conservative Arab camp to become a radical socialist state with a foreign policy which evolved from "an obsessive hatred" of Israel.

Šie
įvykiai keistu būdu atgaivino su armija ir biblijos siužetais susijusius prisiminimus.

1976-tųjų vasarą, viso labo vieną mėnesį, teko pabūti kariniuose "sboruose", po karinės katedros, kurios karinius mokslus teko 1972/1973 mokslo metais krimsti Vilniaus universitete, ir kurios paskui Lietuvos universitetuose pradingo, o ten, kur nuo 1973 metų toliau mokiausi - tebėra ir dabar. Iš ten po ketvirtųjų mokslo metų ir išvažiavom "pakariauti" tikran karinian dalinin.

Kažin, ar visi žinot tokį istorinį faktą:

Andrew Lloyd Webber's rock-opera 'Jesus Christ Superstar' was staged by Lithuanian composer Kęstutis Antanėlis on December 25, 1971 at the Vilnius Academy of Art. It was the first staging of 'Jesus Christ Superstar' in Europe.

Jesus Christ Superstar is a rock opera by Andrew Lloyd Webber, with lyrics by Tim Rice. First staged on Broadway in 1971, it highlights political and interpersonal struggles between Judas Iscariot and Jesus.

Gal būti, kad pirmieji šios operos arijas tarybinėje armijoje sudainavome mes, tuose "sboruose", Kolos pusiasalyje.

Ar kas nors aplamai girdėjot apie "Jesus Christ Superstar" tarybinėje armijoje?

Pulko šventė buvo, reikėjo ir mums paruošti šventinę programą.

Paruošėm.

Parepetavom, ir pasirodėm, "на плацу".

Tekstus parašėm naujus, aštrius ir grubokus - armijoj juk.

Todėl negaliu čia jų pacituoti.

Kaip bebūtų keista, ir šiandien jie - kaip tik.

Ir solistų mūsų tarpe atsirado, balsingų.

O "Jesus Christ Superstar" melodijas tų laikų Piterio studentai žinojo, mintinai.

Gal šimto kariškomis sovietinėmis milinėmis pasipuošusių (Kolos šiaurė...) Leningrado A.A.Ždanovo vardo universiteto matematikos ir mechanikos fakulteto ketvirtakursių choras o-ho-ho kaip skambėjo tais Leonido Brežnevo laikais, tarybinės armijos operatyvinių-taktinių raketų, su branduolinėmis galvutėmis, žinoma, dalinyje!

2011-02-21

Rose is a rose

G20 šalys susitarė dėl ekonomikos rodiklių.

Ne dėl ekonomikos, o dėl ekonomikos disbalanso rodiklių tarėsi.

Paryžiuje vykusio susitikimo metu šalys nustatė pagrindinius rodiklius, į kuriuos bus atsižvelgiama vertinant, ar pasaulio ūkio augimas nesilpnėja ir neatsiranda ekonominės krizės grėsmė.

Taip išeitų, ligšiol buvo neaišku - pasaulio ūkio augimas silpnėja ar nesilpnėja, atsiranda ar neatsiranda ekonominės krizės grėsmė.

Apie tokį visam pasauliui svarbų susitarimą mūsų demokratinė spauda rašo keliais sakiniais ir taip, kad ką nors suprasti neįmanoma.

2. klausimas 13:36 02-21 IP: 87.192.196.5
Kur galima rasti sy dokumenta? Aciu.

Wall Street'e, demokratinės Amerikos, pasaulio ekonomikos variklio, pasaulinės finansų krizės sukėlėjo, maklerių buveinėje paieškokim.

Tie tai turi turėt dokumentą, kad žinotų kaip teisingai makliavoti.

×makliavóti, -ója, -ójo
(l. machlować) intr. [K]; R, MŽ, màkliavoti, ­oja, -ojo Skr neteisingai elgtis, sukti, apgaudinėti, meluoti: Su makliorystomis makliavója makliorius, t. y. tyko, kad apgautum pirkdamas, parduodamas J. Bet kad reikėjo užrašytūsius piningus mokėti, pradėjo raukyties, makliavoti ir sukti M.Valanč. Ką čia tu dar makliavoji: tik sakei, kad vakar buvai turguj, o dabar vėl kiteip makliavoji Šmn. Neklausyk šito maklieriaus – jis vis makliavója ir makliavója: kai ką nugiria, ką nupeikia, kam prižada, o kam ir atima Ds.
×apmakliavóti tr.; R69, MŽ92 apgauti.
×išmakliavóti
1. intr. gudrumu, suktumu ką padaryti: Niekas taip neišmakliavõs, kaip jis Ppl.
2. refl. išsisukti iš bėdos: Sūnus moka išsimakliavóti, t. y. išsisukti iš bėdos J. Tik tik išsimakliavojau teisme – būč gavęs turmelės An.
×numakliavóti tr. prigauti, apgauti: Vakar mieste mane numàkliavojo Grk.
×sumakliavóti tr. susukti, supainioti norint apgauti, nenorint parodyti tiesos: Nebsupratau, kaip ten bebuvo: pradėjo makliavoti ir sumakliavójo tus piningus Ms. Tuos aukų lapus jis sumàkliavojo, sudirbo Kt. Sumakliavójai taip, kad nežinau, kas reiks ir daryti Sv.

Patys matot, šitiems be dokumento - cypė.

Tik su dokumentu maklerių biznis įmanomas.

Kad ne dokumentai, jau tada jiems savo makles būtų tekę pabaigt ir dargi greitai bėgti greit išmokt.

Na, ir ką gi jie turi?

3. a rose is a rose is a rose > 2 15:10 02-21 IP: 80.240.9.72
" It means what it means what it means, just like a rose is a rose is a rose, " Christine Lagarde, France' s finance minister, told reporters after emerging from the Group of 20 talks. The agony and near collapse of negotiations—as of noon on Saturday it appeared China' s objections had led most sides to throw up their hands—illustrates how difficult and unwieldy the G-20 process has become. The key agreement they came up with on Saturday—one sentence in the four-page " communiqué" —essentially says that exchange rates and fiscal and monetary policies will be taken into consideration when determining whether a country' s policies lead to imbalances. The full sentence reads: " While not targets, these indicative guidelines will be used to assess the following indicators: (i) public debt and fiscal deficits; and private savings rate and private debt (ii) and the external imbalance composed of the trade balance and net investment income flows and transfers, taking due consideration of exchange rate, fiscal, monetary and other policies."

Rose is a rose is a rose is a rose.

Būtų nieko, jeigu šitaip.

Rožė ir ant grindų numesta graži.


Bet čia gi ne rožė.

4. g20 15:18 02-21 IP: 80.240.9.72
Kas tas kryzius - nežinom. Bet žinom, kad tie, kas pinigus iš nieko daro ir už palūkanas skolina, reikalą labai išmano. Ir žinom, kodėl jie taip daro. Nes taip reikia - va kodėl!

Nereikia.

Reikia?

2011-02-20

Melagių šalis

Vikingai sugrįžta į Lietuvą, bet ne kariauti, o grąžinti turtus!

Tokią Vikingų loto reklamą šiandien kelissyk pakartojo Lietuvos radijas.

Gal balandžio 1-ji atskubėjo?

Ne.

Grąžins turtus.

Vikingai.

Jei jau taip apsiskelbė, imtų ir grąžintų - kam jie vėl pinigus renka?

Viking Lotto
(known in Denmark as Onsdags Lotto, "Wednesday Lotto", Víkingalottó in Iceland) is a cooperation between the national lotteries in Norway, Sweden, Denmark, Iceland, Finland and Estonia. Viking Lotto started in 1993 and was the first of its kind in Europe.

Mat kaip - nuo 1993-jų turtus grąžina, ir dar ne visus sugrąžino.

Daug buvo prisigrobę, vadinasi.

A lottery is a form of gambling which involves the drawing of lots for a prize.

Lottery is outlawed by some governments, while others endorse it to the extent of organizing a national or state lottery. It is common to find some degree of regulation of lottery by governments. At the beginning of the 20th century, most forms of gambling, including lotteries and sweepstakes, were illegal in many countries, including the U.S.A. and most of Europe. This remained so until after World War II.

In the 1960s casinos and lotteries began to appear throughout the world as a means to raise revenue in addition to taxes.

Tie šešiasdešimtieji...

Klojo kelią septyniasdešimtiesiems.

The purchase of lottery tickets cannot be accounted for by decision models based on expected value maximization. The reason is that lottery tickets cost more than the expected gain, so one maximizing expected value should not buy lottery tickets.

Tai ką perša Lietuvos radijas savo klausytojams?

Negrąžins vikingai turtų, taip išeina.

Negrąžins, tik dar daugiau prisigrobs.

Taip anie suįžūlėjo, kad meluoja viešai, per Lietuvos radiją.

Lietuvos radijas sutinka vikingų melą transliuot, nes anie duoda pinigų.

Ne Aukso puodą duoda, bet vis tiek ...

Negi atsisakysi?

Duoda - imk, muša - bėk, galvoja Lietuvos radijas.

Kam dabar bėgt?

Reikia imt, kad duoda.

Kaip be pinigų?

Be pinigų nėr ekonomikos.

O kaip su "ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi"?

Ką daryt, kai ne "šviesa ir tiesa", o "melas ir pinigai telydi"?

Himno Lietuvos taigi niekas neatmainė?

Jei ne savo žodžiais kalba radijas, o dar ir meluoja, tegul tada neprisistato Lietuvos radijo vardu, o sako teisybę:

- Kalba Melagių šalies radijas.

Tegu nemeluoja, kad kalba Vilnius, o sako kaip yra:

- Kalba Melagių šalies radijas iš tosios šalies sulig stogais pripusty... ... primeluotos sostinės.

Vikingai sugrįžta į Melagių šalį, bet ne kariauti, o grąžinti turtus!

Tada bus aišku, kas kalba, kas grįžta ir kas čia daros.