2011-08-25

Cuculus canorus

Vyrą mato - dainuoja, anytą pamato - gegute kukuoja.

Pirma čiauškėjo kaip lakštingėlė, dabar kukuoja kaip gegutėlė.

Pirmąsyk gegutei kukuojant pavasarį, pinigų turėk.

Jei bažnyčioj meldžias ir kinkuoja, tai velnias pro subinę kukuoja.

Pas mus varlė kukuoja kaip gegutė.

Lietuvoje gegutė gana dažnas ir įprastas paukštis. Savo išvaizda ir dydžiu panaši į paukštvanagį, tik skiriasi smailiais sparnais ir dėmėta uodega. Mėgsta lapuočių girias, tamsius eglynus, sausus šilus, vandenų pakrantes. Nuolat perskrenda iš vienos vietos į kitą, žeme nevaikšto, skrenda greitai, tankiai modama sparnais, gali atlikti staigius posūkius.

Kukuoja vien patinai, kartais jie tyliai sukvaksi, o patelės kvatojančiai kikena.

:)

Dažniausiai pradeda kukuoti anksti ryte prieš aušrą ir nenurimsta iki vakaro sutemų. Kukuoja tupėdama medžių viršūnėse.
Išsiritęs gegužiukas jau pirmomis dienomis išstumia iš lizdo šeimininko kiaušinius arba jauniklius ir lieka lizde vienas. Gegutė veisimosi periodu sudeda apie 20 kiaušinių. Jie būna panašūs į kiaušinius tų giesmininkų, į kurių lizdus yra dedami.


Gegutės patelė, užgrobusi svetimą lizdą, praryja vieną jo kiaušinį prieš padėdama savąjį.


Taip jai pavyksta apgauti savo aukas, mat dėl jautrios odos plikoje papilvėje jos gerai žino, kiek vadoje narių. Šis greitas užkandis vagilei, be kita ko, suteikia ir papildomų proteinų bei kalcio, kurių ji greitai neteks: pavasarį ji pati vis kitame lizde padės apie 10-20 kiaušinių. Prieš prisiartindama prie lizdo, ji įsitikina, kad šeimininkų greta tikrai nėra, mat jei šie aptiktų ją nusikaltimo vietoje, paliktų savo vadą.

Būtina, kad gegužiukas išsiristų po 12 dienų, t. y., apie 24–48 val. anksčiau nei, pvz., nendrinukės. Įsibrovėlis šį laiko tarpą panaudoja savo tikslais išmesdamas savo konkurentų kiaušinius pirmosiomis savo gyvenimo valandomis. Pasitaiko, kad šeimininkų jaunikliai išsirita anksčiau nei gegužiukas. Tokiu atveju savo konkurentus šis vis tiek išstums iš lizdo, tačiau tai jam bus gerokai sudėtingiau. Gegužiukas sveria vos 2 gramus ir kartais jam tenka ne ką mažiau nei jis pats sveriančius kiaušinius atremti į šaukšto formos įgaubą savo nugaroje. Tai labai jautri jo kūno vieta, paukštis nepakelia jokio sąlyčio su ja; pastebėta, kad jis, kiek leidžia jo jėgos, išmeta bet kokį į lizdą patekusį daiktą.

Išdygus pirmosioms plunksnoms, gegužiukas visiškai praranda šį instinktą ir tampa labiau linkęs bendrauti. Per mėnesį jis priauga 30 kartų savo pradinio svorio. Pajutęs kad ir nedidelį lizdo smūgį, gegužiukas plačiai pražioja snapą ir laukia lesalo. Raudonai oranžinės ryklės vaizdas nenumaldomai priverčia jo „įtėvius“ išstumti visą snape turimą lesalą. Šis stimulas yra toks stiprus, kad kartais net ir pro šalį skrendantys paukščiai gali pamiršti savo pačių lizdą ir į gegužiuko snapą įmesti vikšrą, vabzdį ar kirmėlę. Toliau gegužiukas ima čirkšti ir blaškytis, taip dar labiau skatindamas netikrus tėvus jį šerti.


Kiaušinius deda į daugelio giesmininkų (devynbalsių, raudonuodegių, nendrinukių, kielių ir kt.) lizdus. Karklinė nendrinukė yra tik viena iš 50–60 Europoje gegutės parazituojamų paukščių rūšių. Jauniklis užauga toks stambus, kad jo „įtėviai“ kartais bijo net prisiartinti. Jis dažnai jiems kapteli snapu reikalaudamas pašerti. Silpniausi paukščiai kartais nutūpia jam ant nugaros, kad patogiau pašertų.

40. Who's the maid? 2011-08-25 10:45IP: 84.15.155.147 1
International Monetary Fund director Dominique Strauss-Kahn calls for new world currency. The International Monetary Fund issued a report Thursday on a possible replacement for the dollar as the world's reserve currency. The IMF said Special Drawing Rights, or SDRs, could help stabilize the global financial system. Vasarį jis šitaip. Gegužę jau gainiojosi kambarinę.

41. Amerika pirtyje 2011-08-25 10:46IP: 84.15.155.147 1
So, Strauss-Kahn finds himself in the same crowd as Saddam Hussein and Libyan leader Muammar Gaddafi, right? You may recall that Saddam switched from dollars to euros about a year before the war. 12 months later Iraq was invaded, Saddam was hanged, and the dollar was restored to power. Gaddafi made a similar mistake when "he initiated a movement to refuse the dollar and the euro, and called on Arab and African nations to use a new currency instead, the gold dinar."

42. Amerikos gėda 2011-08-25 10:49IP: 84.15.155.147
"I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies . . . If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [the banks] . . . will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered . . . The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs." -- Thomas Jefferson -- The Debate Over The Recharter Of The Bank Bill, (1809)

44. Gero apetito, Amerika?2011-08-25 10:53IP: 84.15.155.147
Google: United States Balance of Trade.

Pažiūrėkit nuo pradžių, 1992 metų (tinklalapis daugiau nerodo).

Kaip manot, kodėl 1971 metais nutiko Nixon Shock (Google)?


Bene gegužiuko pilvą turi, kad niekuomet prisisotinti negali?

Jo gegužiuko pilvas - ėda ir vis jam maža.

Jį penėk kaip gegužiuką - suės ir dar prašys.

Įsigrūdo kaip gegužiukas į svetimą lizdą.

Ir gegužiuką maža kielytė prisotina.

Ir gegužiukas iš svetimo lizdo išlekia.

Jau gana, laikas lėkti, kukuoti.


Gal tyliai kvaksėti.

Ar kikenti?

Žaliam berže...

2011-08-24

Kas grąžina skolas?

1. FED, ECB vis skolina naujus pinigus, dabar jau keistuoju būdu - pasaulį gelbėja.

2. Keistuoju būdu, nes įprastuoju būdu įprastų valstybių obligacijas perka ne centriniai bankai, o finansiniai tarpininkai, kurių rankose visuomenei nežinomais keliais ir atsiduria centrinių "apyvarton leidžiami" pinigai.

3. Visi pinigai, esantys "apyvartoje", yra paskolinti, jų vis daugėja ir jie yra niekada negrąžinama skola - jei visi grąžintume visus pinigus skolintojams, liktume skolingi, palūkanas.

4. Skolintojai reikalauja paskolintus pinigus grąžinti.

5. Kas grąžina skolas?


O kas jų negrąžina?

2011-08-23

Mažiau skausmingos krizės

A.Kubilius tiki, jog ateinančios finansinės krizės bus mažiau skausmingos.

Pinigų bažnyčia tiki.

„Jau ne kartą esu sakęs, kad 2012 metais labai aiškų tikslą ir toliau mažinti šalies fiskalinį deficitą nuo šiųmetinių 5 procentų iki 3 procentų nuo bendrojo vidaus produkto. Tai nebus lengva pasiekti, bet turime tai padaryti. (...) Jeigu situacija tarptautinėse rinkose klostytųsi nepalankia linkme, mums skolintis ir finansuoti savo šalies fiskalinį deficitą būtų tik sunkiau“, - taupymo prasmę aiškino A. Kubilius.

Geithneriui tai nepaaiškino...

Prievaizdas
mūsų?

12. Mažiau skausmingos krizės 22:08 08-22 IP: 80.240.9.72
Jeigu situacija tarptautinėse rinkose klostytųsi nepalankia linkme, mums skolintis ir finansuoti savo šalies fiskalinį deficitą būtų tik sunkiau“, - taupymo prasmę aiškino A. Kubilius.

Ką čia taupyti - kaip rašo Monika Bončkutė, litvakas Bernanke netaupo - spausdina išsijuosęs ir skolina, šitaip gelbsti pasaulį nuo krizės.

Pasiūlymas, sakant, paprastas.

Jei jau visi iš Litvos, elkimės broliškai - tai lietuviai spausdina, o litvakai skolinasi, tai atvirkščiai.

Tai skauda, tai ne.

Perpus mažiau skausmingos krizės būtų.

Netgi daugiau - ta pusė, kai spausdini pinigą ir skolini - vos ne džiaugsminga.

Viena krizė skausminga, o kita - džiaugsminga.

O!


O dabar - į vienus vartus: vieni daro pinigą ir skolina, kiti skolinasi, tapdami amžinais pirmųjų skolininkais.

Nesąžininga.

Buvo Kubilius pas Bernanke, bet ... ech ... nesusėdo pašnekėt kaip reikiant su žemiečiu.

Taupyt liepia.

Tuo metu, kai Bernanke už 0% dar pora metų žada skolint.

Gal pasisveikint atėjęs pas jį nemokėjo?

Nesumislyjo?

Gal jis mislyja, kad būdą mūsų labai gerai išmano?

Susiẽdūse mūso vėl liuob visumet eis kulti.

Gal taip ir yr.

Bet ir kitoniškai sako.

Didis turtas susiedas geras.

Ir dar kitoniškai.

Nedoras susiedas kaip krislas akėj, dygulys šone, kelmas ant kelio, rakštis kojėj.

Žino susiedai, kaip kas sėda.

Auksožmogus

auksas
1. chem. geltonas, nerūdijantis, brangus metalas (Au): aukso žiedas.
2. pinigai iš to metalo ar jo lydinių: mokėti auksu.
3. prk. kas nors labai brangu, vertinga: aukso žmogus (labai geras).
4. prk. kas panašu į šį metalą: aukso rasa krinta.
Saulė auksu nudažė laukus (gelsvai).
Auksu apipilti (labai brangiai sumokėti, duoti).
Aukso amžius (klestėjimo laikai).
Aukso diena (geras gyvenimas).
Aukso kalnai (didelė gerovė).
Aukso nagai (rankos) (didelis gabumas).
Aukso vidurys (vengimas kraštutinumų, nuosaikumas).

Aukso žmogus.

Ir Auksožmogus.

A lot of people used to think that Goldman Sachs ran the US economy. Now we know it does.

JAV bankas „Goldman Sachs“ sumažino JAV ekonomikos augimo prognozę.

Orų spėjikai prognozių nemažina ir nedidina, tik keičia - ne tik skaičiukus rašo, bet ir saulutes, debesėlius, lietutį, snaigeles paišo.

O bankininkai mūsų ūkio augimo prognozes ir mažina, ir didina, drąsiai.

Nes toks tvarka.

Pinigų valdytojų mums primesta.

O jų atsakomybės, šitų mūsų ūkio augimo prognozuotojų, mes neprašom.

Sinoptikus tai kartais pakeiksnojam.

O šituos?

„Goldman Sachs“ gali sau leisti mažinti pačių Jungtinių Amerikos Valstijų ekonomikos augimo prognozę.

Ir kodėl gi ne?

1. Wikipedia 07:56 08-23 IP: 84.15.184.117
In February 2011, the Washington Examiner reported that Goldman Sachs was "the company from which Obama raised the most money in 2008" and that its " CEO Lloyd Blankfein has visited the White House 10 times. During 2008 Goldman Sachs received criticism for an apparent revolving door relationship, in which its employees and consultants have moved in and out of high level U.S. Government positions, creating the potential for conflicts of interest. Former Treasury Secretary Paulson was a former CEO of Goldman Sachs. Additional controversy attended the selection of former Goldman Sachs lobbyist Mark Patterson as chief of staff to Treasury Secretary Timothy Geithner, despite President Barack Obama' s campaign promise that he would limit the influence of lobbyists in his administration.

2. Auksožmogui galima 08:08 08-23 IP: 84.15.184.117
In April 2009, there was controversy that Goldman Sachs had "puffed up" its Q1 earnings by creating a December " orphan month" into which it shifted large writedowns. In its first full quarter as a bank holding company, the firm reported a $780M net loss for the single month of December alongside Q1 net earnings of $1.81B (Jan–Mar). The accounting change to a calendar fiscal year, which created the stub month, was required when the firm converted to a bank holding company and declared in Item 5.03 of its Form 8-K U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing of December 15, 2008.

3. Auksožmogui daug kas galima 08:19 08-23 IP: 84.15.184.117
Goldman Sachs expected in December 2008 to pay $14 million in taxes worldwide for 2008 compared with $6 billion the previous year, after making $2.3 billion profit and paying $10.9 billion in employee pay and benefits. The company’s effective tax rate dropped to 1% from 34.1% in 2007, due to tax credits and, according to Goldman Sachs, " changes in geographic earnings mix" thus reducing the company' s tax obligation. Many critics argue that the reduction in Goldman Sach' s tax rate was achieved by shifting its earnings to subsidiaries in low- or no-tax nations. Goldman Sachs had 28 such subsidiaries at the time, including 15 in the Cayman Islands. According to Representative Lloyd Doggett (D-TX), "with the right hand out begging for bailout money, the left is hiding it offshore."

Argi ne monai čia?

Man tai atrodo, kad niekas kitas, kaip monai.

Auksožmogaus monai.


Ir kitų ne ką prastesni.