2012-11-03

Litavia

Litavicos. Mid-first century BC. Silver quinarius (1.60 gm).

Tik kad ant romėniškų pinigų kitko prirašinėta prikalinėta...

ÉDUENS (BIBRACTE, région du Mont-Beuvray) Denier LITAVICOS - c. 70-50 AC.

Denier LITAVICOS.

Kokie senobiniai litai...

Litavicos, chef de la cavalerie éduenne, lors de l'affaire de Gergovie en -52 av. J.-C. , se retourna contre les Romains dont son peuple était l'allié privilégié.

Litaviccos - Notable Eduen qui avec Convictolitavis fit partie de la faction éduenne qui s'opposa à César en 52 avant J.-C. Son nom signifie "celui qui vainct avec la terre" (*litavi-vico-), ou plus probablement "celui qui vainct avec la déesse Litavis".

O kur "Ant kalno mūrai"?

Tie senieji galiniai litaviai priešinos gobšiam Cezariui, dabartiniai gi, kitoniškai galiniai, dar vis laikantys Lietuvos vardą, kenčia nuo jo patarėjų palikuonių cezariavimo be recezariavimo.

Son nom apparait sous une forme abrégée "LITA" sur des monnaies.

Dviem tūkstantmečiais anksčiau.

Viskas taip pat.


Litanus
Nom d’homme : « Le large »

Eurys, tik senesnis.

Litaui/Litavi
Divinité : « La déesse Terre »

Litaui(a)/Litavia
Etendue/Littoral/Terre/Terre toute en longueur

Kokio gi?

Dramblys...

Lita-uikkus/Litauikos/Litaviccus
Nom d’homme : ?

Litia
Omoplate

Litis
Culte

Litauis
Divinité

Litauis/Litavis
Nom d’homme

Vardas.

Kodėl lietuviškų vardų dabartiniuos užsieniuos teisingai neištaria?

2012-11-02

Vėlės

Žodis vėlė kilęs iš indoeuropiečių prokalbės šaknies ṷel- (*wel...), reiškiančios mirtį. Iš šios šaknies taip pat kilę žodžiai Velnias (mirusiųjų pasaulio valdovas), vėliava (mirsiančiųjų būrys), vėlyvas, vėlai (kuomet vėlės klajoja)

...atvaduoti Pragarą, kur ilsisi mūsų protėvių sielos...

Šiandien dėdė, devyniasdešimt penkerių metų, papasakojo, kaip atsidūrė tuose kraštuose WWII metais.

Keturiolika metų pabuvęs piemeniu, pusberniu, bernu pas stambesnius ūkininkus negu jo tėvas, kuris žemės gavo kaipo Lietuvos savanoris, kai tuometės Lietuvos valdžia apmažino dvarus, 1939-tais tarnavo kariuomenėj, aviacijoj, Kaune.

Atitarnavo, bet nespėjo namo išvykt - užėjo sovietai; atsidūrė Varėnoj, kareivinėse, dar keliems mėnesiams.

Galop paleido, pasakę, kad greit pasimatysią vėl.

Po poros savaičių - vokiečiai.

Karas.

Išvežė darbams, Vokietijon.

O toji Vokietija čia ir buvo.

Vokietis ūkininkas - klausiau - nebuvo blogas, neengė; dėdė turėjo laisvės, galėjo važiuot dviračiu miestelin kinan, ar dar kur, nebuvo uždarytas.

Bet kartu dirbę lenkas su baltarusiu to negalėjo; tiedu buvo suvaržyti, pažymėti raidėmis ant drabužių.

Latvių matė vokiečių kariuomenėj, jų ir estų priverstiniuose darbuose nesutiko.

Kai ton Vokietijon vėl atėjo rusai/sovietai, dėdė atsidūrė jų žinioj.

Po kurio laiko tie atidavė jį lenkų valdžiai - juk du trečdaliai Rytprūsių atiteko Lenkijai.

Ir pas rusus sykį išsisuko tik dėl kalbų mokėjimo - mat tie rado jo nuotraukas iš Kauno, su dailia uniforma (dėl lietuviškų uniformų prieškario atėjūnai sovietai šnekėję kad "в литовской армии - одни офицеры"), prie lėktuvų.

- Лётчик, наши города бомбил!

Sugebėjo įtikint, kad ne taip, nes mokėjo rusiškai.

Ir pas lenkus teko sėdėt karcery, su dviem, lenku ir ukrainiečiu.

Dėdė mokėjo ir lenkiškai - jo tėvas iki savanorystės dirbo dvare malūnininku, o tame dvare Troškūnuos, oczywiście, kalbėta lenkiškai; o ukrainietis nemokėjo, lenkas gi prie vokiečių buvo policajum.

Tai jų vėlės atsiskyrė nuo kūnų.2012-11-01

Lituus

Lituus is a spiral described by the polar equation r == 1/Sqrt[θ].

As θ approachs infinity, the curve approaches the origin.

lìtintis, -inasi, -inosi artintis, gretintis: Lìtinkis, berneli [prie mergelių], kap laputė prie margų paukštelių Nč.
prisilìtinti prisisukti, prisigretinti: Jau gal kas prisilìtino prie šitų cvekų Lp.

The lituus is an Archimedean spiral with n=-2.

The lituus is the locus of the point moving such that the area of a circular sector remains constant.

The inverse of Lituus with respect to the center is the parabolic spiral.

Svaixtix.

The lituus spiral is a recurring shape in art called Volute.

The curve was named by Roger Cotes in a collection of papers entitled Harmonia Mensurarum (1722), which was published six years after his death.

Visų šventųjų diena skirta paminėti žmonėms, po mirties paskelbtiems šventaisiais. Tikima, kad šventieji padeda žmonėms, jei jiems meldžiamasi. Lapkričio 1-ąją liturgine šventųjų atminimo švente paskelbė popiežius Bonifacas IV VII a. pradžioje.

При Бонифации в 608 году императором Фокой христианам был передан языческий Пантеон.

1 ноября 609 года языческий храм был освящён как христианская церковь Святой Марии и Мучеников (Santa Maria ad Martires), потому что византийский император Фока подарил его папе Бонифацию IV. С того времени дата 1 ноября у католиков и протестантов празднуется как День всех святых.

Štai ji, šventykla.

Į ką gi ji panaši?

Cathedrae molles...

Bonifacas IV, šventasis, palaidotas šv.Petro bazilikoj, Vatikane, kur dabar įsikūrę popiežiai.

В античности территория Ватикана (лат. ager vaticanus) не была заселена, так как в Древнем Риме это место считалось святым.

Vaticinia — «место гаданий».

In this originally uninhabited area (the ager vaticanus) on the opposite side of the Tiber from the city of Rome, Agrippina the Elder (14 BC – 18 October AD 33) drained the hill and environs and built her gardens in the early 1st century AD. Emperor Caligula (31 August AD 12–24 January AD 41; r. 37–41) started construction of a circus (AD 40) that was later completed by Nero, the Circus Gaii et Neronis, usually called, simply, the Circus of Nero.

The Vatican obelisk was originally taken by Caligula from Heliopolis, Egypt to decorate the spina of his circus and is thus its last visible remnant. This area became the site of martyrdom of many Christians after the Great Fire of Rome in AD 64. Ancient tradition holds that it was in this circus that Saint Peter was crucified upside-down.

Opposite the circus was a cemetery separated by the Via Cornelia. Funeral monuments and mausoleums and small tombs as well as altars to pagan gods of all kinds of polytheistic religions were constructed lasting until before the construction of the Constantinian Basilica of St. Peter's in the first half of the 4th century.

Tokia popiežių įsikūrimo ager vaticanus istorija.

The territory of the Borgo during the Roman age was part of the fourteenth Regio, Transtiberim, and was named Ager Vaticanus, after the auguries (vaticinii), which were taken there by the Etruscan Augures.


Vatikanas.

The word derives from the Latin vates, which means "tellers of the future."

Early Roman king Numa Pompilius shown as Augur priest holding (Lituus) and standing before an altar at which he is about to sacrifice a goat as depicted on Pomponius Molo coin (97 BC).

The lituus was a crooked wand (similar in shape to the top part of a crosier) used as a cult instrument in ancient Roman religion by augurs to mark out a ritual space in the sky (a templum). The passage of birds through this templum indicated divine favor or disfavor for a given undertaking.

Ne tik etruskai būrė iš paukščių skrydžio - ir Romulas su Remiu.

Rusai sako "августейшая особа": auguras Augustas vidury, Cezaris šone:


THE LITAI (or Litae) were the spirits (daimones) of prayer, ministers and daughters of Zeus.

They appear in Homer's Iliad in Book 9 as the lame and wrinkled daughters of Zeus (no mother named and no number given) who follow after Zeus' exiled daughter Até ('Folly') as healers but who cannot keep up with the fast-running Até.

They bring great advantage to those who venerate them; but if someone dishonors them, then they go to Zeus and ask that Até be sent against that person.

Celtic goddess.

... Letavis is an earth goddess or divinisation of the landscape.

"Letavia" may be derived from "Litavis", so the place-name would mean "Land of Litavis".

Lietuviai pasirodė Lietuvoj...

The lituus was also used as a symbol of office for the college of the augurs to mark them out as a priestly group, similar wands were also used by the priests and pharaohs in ancient Egypt and are associated with some deities.

Šitą lituus daug kas rankoj tebelaiko.

Liturgija.

The word lituus originally meant a curved augural staff (cp. "crozier") or a curved war-trumpet in the ancient Latin language.

If not in ancient.

Senieji augurai įaugindavo-inauguruodavo į pareigas kaip augalą įsodina; dabartiniai augurai irgi taip daro.

Štai Pontijaus Piloto 30-aisiais metais po Kristaus - Jėzaus Kristaus nukryžiavimo metais - nukaldinta moneta: Minted in 30AD during the actual year of Christ's crucifixion, by the man, Pontius Pilate, who authorized Christ's crucifixion, in the city that Christ was crucified.
Lituites gives its name to the term "lituiticone" which refers to a shell that is coiled in the early growth stage and later becomes uncoiled.

A specimen of Lituites littuus from the Hunan Province of China.

................................................................................

The ancient lituus was an old Etruscan high-pitched brass instrument, which was bent at the end, similar to the Gallic carnyx. It was later used by the Romans, especially for processional music and as a signalling horn in the army. In 17th century Germany a variant of the bent ancient lituus was still used as a signalling horn by nightwatchmen.

................................................................................

The mediaeval lituus was a different brass instrument than the ancient Etruscan instrument, described by Kürzinger (1763) as a variant of the early trumpet or horn, i.e. a later development of the ancient Roman tuba.

One of the last compositions orchestrated for the mediaeval lituus was Bach's motet O Jesu Christ, meins Lebens Licht (BWV 118).

Scientists from Edinburgh University tried to recreate the lituus in May 2009, when the instrument had been out of use for 300 years.

Gal ir ne out of use.

Laikas keičia.

Ko nepakeičia, nugludina.

2012-10-31

Jun Ragan

Hurakanas arba Churakanas (Huracán, Hurakan – „vienakojis“) – majų audrų, vėjo, ugnies dievas, vienas Visatos sutvėrėjų. Dar vadinamas U K’ux Kaj – „dangaus širdimi“. Hurakanas sukėlęs pasaulinį tvaną, kuomet dievus užrūstinusi žmonija. Pasakojama, kad Hurakanas gyvenęs vėjų gainiojamose miglose virš vandenų, bet vėliau iškvietęs Žemę iš po vandens ir atkūręs pasaulį.

Hurakanas vaizduojamas su gyvatės uodegą primenančia koja, ropliškos išvaizdos, su karūna ant galvos ir deglu rankoje. Siejamas su sapotekų griausmų dievu Kosichu ir actekų Tlaloku.

Nuo šio majų dievo vardo kilo žodis uraganas.

Huracan (also Hurakan, Harakan and Jurakan), in Mayan understandable as Jun Raqan "one legged", (often referred to as U K'ux Kaj 'Heart of Sky') is a K'iche' Maya god of wind, storm, fire and one of the creator deities who participated in all three attempts at creating humanity.

His name, understood as 'One-Leg', suggests god K of Postclassic and Classic Maya iconography, a deity of lightning with one human leg, and one leg shaped like a serpent.

Viena koja virš okeano.


Helovyno pokštininkas.
2012-10-30

Argot

Graikija su kreditoriais susitarė dėl taupymo priemonių,- sako radijas.

Gal Graikija kreditoriams papasakojo, kaip sutaupyt, kad anie turėtų jai ką paskolint?

Ne.

Graikija, o ne kreditoriai, prisižadėjo, ir visiškai ne taupyti, o mažiau lįsti į skolas.

Taupai juk kai sutaupai, tiesa?

O tiems kreditoriams irgi nereikia taupyti, kad turėtų ką paskolinti.

Nes jie žino kur ir kaip gauti skolinamųjų.

- Pinigų reikia deficito finansavimui, - sako mūsų premjeras.

Ko norim, tą ir finansuojam, tiesa?

Pavyzdžiui, visų savo vaikų mokymosi aukštosiose mokyklose nefinansuojam.

O galėtume.

Deficitą juk vis tiek finansuojam.

Mokymosi nefinansuojam, nes nenorim.

Finansuoti mokymąsi...

Nefaina.

Be abejo, deficitą finansuot daug maloniau.

Ir skolą aptarnauti žyyymiai maloniau negu senolius.

Jei imtume finansuoti savo vaikų mokymąsi ar aptarnauti savo senukus - tarptautinės rinkos sureaguotų, neigiamai.

Nes siekia pelno.

Nes rinkos dabar - tie, kas mums skolina.

O ne tie, kas tavorą renkasi.

- Daugiau nei 80 proc. kitų metų skolinimosi sudarys anksčiau išleistų skolų refinansavimas, - sakė šiandien Seime mūsų finansų ministrė.

Anksčiau išleistų skolų refinansavimas.

Išleido ūkininkas ožkas iš tvarto, išsilakstė jos į girias ir negrįžta, gyvena su vilkais.

Reikia reožkuot tvartą.

Reožkuot be refinansavimo neišeina.

Reikia refinansuot.

Galim pasidžiaugt, kad retvartuot(is) pakolei kas dar nereikia.

O gal reikia?

Finansus mažai kas išmano.

Lietuvoj tokių beveik visiškai nėr.

Finansų neišmanantys mano, kad finansus išmanantys taupo taupo ir sutaupo.

Žodžiu, turi jie pinigų.

Sutaupę ar šiaip turėdami jų su nuolaida anuos paskolija.

Žinoma, kad su nuolaida.

Pavyzdžiui, jei už 900 Lt perkami valstybės vertybiniai popieriai, už kuriuos po metų bus gražinama 1000 Lt, diskonto norma yra lygi 10 %, nors tuo pat metu šios investicijos metinė palūkanų norma yra 11,1 %.

O ką sakiau?

10 % < 11,1 %.

....................................................................

.....................................................................................

Diskonto norma atsiranda dėl pinigų vertės pasikeitimo laike, pinigai dabar yra vertingesni negu pinigai ateityje.

Kodėl taip?

Nes kainos kyla.

Nes viskas brangsta.

Aišku kaip 2 x 2.

The term "creation ex nihilo" refers to God creating everything from nothing.

Netikintys gi yra netikėliai.

Šneka niekus, kaip aukščiau surašyta.

Gargaliuoja patys nežino ką.

Gargling is the act in which one bubbles a liquid in one's mouth.

Čia tik pradžia.

jargon (n.)
mid-14c., "unintelligible talk, gibberish; chattering, jabbering," from O.Fr. jargon "a chattering" (of birds), also "language, speech," especially "idle talk; thieves' Latin." Ultimately of echoic origin (cf. L. garrire "to chatter," English gargle). Often applied to something the speaker does not understand, hence meaning "mode of speech full of unfamiliar terms" (1650s). Middle English also had it as a verb, jargounen "to chatter" (late 14c.), from French.

argot (n.)
1860, from Fr. argot (17c.) "the jargon of Paris rogues and thieves," earlier "the company of beggars," from M.Fr. argot, "group of beggars," origin unknown. Gamillscheg suggests a connection to O.Fr. argoter "to cut off the stubs left in pruning," with a connecting sense of "to get a grip on." The best English equivalent is perhaps cant. The German equivalent is Rotwelsch, lit. "Red Welsh," but the first element may be connected with M.H.G. rot "beggar." Earlier in English was pedlar's French (1520s) "language of thieves and vagabonds."

An argot ( /ˈɑrɡoʊ/; French, Spanish, and Catalan for "slang") is a secret language used by various groups—including, but not limited to, thieves and other criminals—to prevent outsiders from understanding their conversations.

Specific words can go from argot into common speech or the other way. For example, "piaf" was a Parisian argot word for "sparrow"; after being taken up by the singer Edith Piaf, this meaning became well known in France and worldwide, and no longer serves the purpose of a secret language.


2012-10-29

Esėjai ir kiti

Prikelia radijas, šnekantis apie sadukiejus ir fariziejus.

Kas jie tokie?

Согласно одному довольно позднему талмудическому источнику, школа саддукеев названа была так будто бы по имени своего основателя, некоего Садока, ученика известного мудреца Антигона Сохоского. Последний, между прочим, учил: не будьте как рабы, служащие своему господину в расчёте получить за то вознаграждение, а будьте как рабы, служащие своему господину (из любви) без всяких расчётов на вознаграждение. Садок будто бы понял слова учителя в том смысле, что никакое вознаграждение не ожидает человека за гробом и что, следовательно, человеку следует заботиться лишь о своём земном благополучии, как это и делали саддукеи, которые все отличались своим богатством и роскошным образом жизни.

In any event, the name Tzadok, being related to the root צָדַק ṣādaq (to be right, just) could be indicative of their aristocratic status in society in the initial period of their existence.

Bagočiai.

Gundytojai.

seduce (v.)
1520s, "to persuade a vassal, etc., to desert his allegiance or service," from L. seducere "lead away, lead astray," from se- "aside, away" + ducere "to lead." Replaced M.E. seduisen (late 15c.), from M.Fr. séduire "seduce," from O.Fr. suduire "to corrupt, seduce," from L. subducere "draw away, withdraw, remove," from sub- "from under, further" + ducere "to lead" (see duke). Sexual sense, now the prevailing one, is attested from 1550s. Related: Seduced; seducing.

"to persuade a vassal"

"to corrupt, seduce"


Fariziejų partijai priklausė turtingi vergvaldžiai, prekybininkai, aukštoji dvasininkija. Jie žinojo kiekvieną judėjų įstatymą ar net Toros raidę, tačiau labai konfliktavo su sadukiejais dėl Toros įstatymų aiškinimo.

Fariziejai kėlė žmonių masių nepasitenkinimą ne tik tuo, kad gynė stambiųjų vergvaldžių interesus, bet ir dėl to, kad save laikė vieninteliais „dievo išrinktosios“ tautos atstovais.

Kažkur girdėta.

Pharisee
O.E. Fariseos, O.Fr. pharise (13c.), both from L.L. Pharisæus, from Gk. Pharisaios, from Aramaic p'rishayya, emphatic plural of p'rish "separated, separatist," corresponding to Hebrew parush, from parash "he separated." Ancient Jewish sect (2c. B.C.E.-1c. C.E.) distinguished by strict observance but regarded as pretentious and self-righteous, at least by Jesus (Matt. xxiii:27). Meaning "self-righteous person, formalist, hypocrite" is attested from 1580s.

from parash "he separated."

O šie patys atsiskyrė ar kiti juos atskyrė?

Tiesa, kaip įprasta manyti, pats Jėzus buvo fariziejų judėjimo, kuris vėliau taps normatyvinio judaizmo pagrindu, pasekėjas.

Normaliai.

...

Being much fewer in number than the Pharisees and the Sadducees (the other two major sects at the time), the Essenes lived in various cities but congregated in communal life dedicated to asceticism, voluntary poverty, daily immersion, and abstinence from worldly pleasures, including (for some groups) celibacy. Many separate but related religious groups of that era shared similar mystic, eschatological, messianic, and ascetic beliefs. These groups are collectively referred to by various scholars as the "Essenes."

essential (adj.)
mid-14c., "that is such by its essence," from L.L. essentialis, from essentia (see essence). Meaning "pertaining to essence" is from late 14c., that of "constituting the essence of something" is from 1540s; that of "necessary" is from 1520s. Essentials "indispensable elements" is from early 16c. Related: Essentially.

Esminis.

esencija
1. stiprus tirpalas, kuris vartojant atskliedžiamas: Acto e.
2. eterinis aliejus.
3. prk. esmė.

Asketiškos žydų sektos (esėjai ir kt.) suformavo krikščionių siekį atsiskirti nuo visuomenės, gyventi asketiškai.

Esėjai išsiskyrė savo konservatyvumu. Savo įstatymų suvokimu ir jų laikymosi principų tvarka bei nuostatomis jie pranoko net pačius fariziejus - atsiskyrusiuosius

Apie esėjus radijas nešneka.

O kam krikščionių šalies radijui apie tokius šnekėt?

Qui estis?

2012-10-28

Valstybinis mastas

125 straipsnis
Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.

134 straipsnis
Valstybės kontrolė prižiūri, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.

14 straipsnis. Valstybinio audito mastas
4. Valstybės kontrolė gali atlikti Lietuvos banko įstatyme nustatytos vykdomos veiklos, įskaitant veiklą, susijusią su finansų rinkos priežiūros atlikimu, auditą tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams ir juose įtvirtintiems Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir uždaviniams, ir jeigu tai nepažeidžia Europos centrinių bankų sistemos konfidencialumo ir nepriklausomumo režimo.

O gali ir neatlikti.

Jeigu auditas, kurį nori atlikti, pažeidžia Europos centrinių bankų sistemos konfidencialumo ir nepriklausomumo režimą, tai tokio audito mūsų Valstybės kontrolė atlikti negali.

0 anksčiau Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė skelbė, kad Valstybės kontrolė neturi teisės atlikti Lietuvos banko finansinio audito.

Negali, ir baigta.

Toks mūsų Lietuvos valstybinis mastas.


suverenitètas [pranc. souveraineté]:

1. valstybės nepriklausomybė – teisė savarankiškai tvarkyti savo vidaus ir užsienio reikalus;

2. kiekvienai tautai priklausančių aukščiausių teisių visuma;

3. kiekvienos valstybės piliečių teisė savo nuožiūra nustatyti jos santvarką.

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.

7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.