2016-06-11

Кому на Руси жить хорошо?

Некрасов Николай Алексеевич
Кому на Руси
жить хорошо.

Иере́й (греч. Ἱερεύς — жрец), в Русской православной церкви — второй титул белого священника. Термин перешёл из Септуагинты, где первоначально обозначал коэна.

Ко́эны или кохе́ны (ивр. ‏כֹּהֵן‎‏‎‎, мн. ивр. ‏כֹּהֲנִים‎‏‎‎, коани́м, в Септуагинте ἱερεύς (досл. «жрец», отсюда русское «иерей»)) — еврейское сословие священнослужителей в иудаизме, состоящее из потомков рода Аарона. Коэны исполняли священнослужение сначала в Скинии, а впоследствии в Иерусалимском храме. Статус коэна передаётся по наследству по отцовской линии, при условии соблюдения ряда определённых ограничений.

Ну...

Так...

Кому на Руси жить хорошо?
Проект «Ленты.ру» по изучению элиты — этнический состав богатейших граждан России:
Доля в списке %/ Доля этноса в населении России %:

Первое место, русские: 44.5/80.9=0.55

Второе место: евреи: 21.0/0.11=190.91

Третье место: украинцы: 12.0/1.41=8.51

Четвертое место: татары: 4.0/3.87=1.03

Пятое место: армяне: 3.5/0.86=4.07

Шестое место: горские евреи: 3.0/0.0005=6000

:)))

Неправильная таблица - вот какой порядок на Руси по Финансовой Влиятельности Нации:

Первое место: горские евреи: 3.0/0.0005=6000

Второе место: евреи: 21.0/0.11=190.91

Третье место: украинцы: 12.0/1.41=8.51

Четвертое место: армяне: 3.5/0.86=4.07

Пятое место: татары: 4.0/3.87=1.03

Шестое место: русские: 44.5/80.9=0.55

Шестое место на Руси.

Шестерка.

Новые русские...
Сначала
старое кино
посмотрите!

Деньги давай, давай деньги:))
Кто же написал "12 стульев"?

Прочли?
Скажите, а справа крайний, случайно - не иерей?

Конкурент:)

еврей
Borrowing from Ancient Greek Ἑβραῖος ‎(Hebraîos), from Aramaic עִבְרָי ‎(ʿiḇrāy), from Hebrew עִבְרִי ‎('ivrí, ʿiḇrī), from Hebrew עבר ‎('éver, ʿéḇer).

Borrow
Borough...
Иере́й ... еврей ...

???

Значится, надо  вот эту
почитать.
:(((


А как Церковь Православная? 

12 Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. 

13 Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, 

14 и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им.

19Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; 20иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею.

4Разве только не будет у тебя нищего: ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, 5если только будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе; 6ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать.

Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо...

Кому? 

Тому!
...иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост...

-а, м. Человек, к-рый даёт деньги в рост, в долг под большие проценты. II ж. ростовщица, -ы. II прил. ростовщический, -ая, -ое.

Ростовщик - лицо, дающее деньги в долг под пpоцентышулеpам.

РОСТОВЩИ́К, ростовщика, муж. Человек, эксплоатирующий обращающихся к нему людей, давая деньги в долг под проценты на кабальных условиях.  

«Вы сегодня недоступны и недоверчивы, как семидесятилетний ростовщик.» А.Тургенев.

Да вы чего?

P.S. O, gal, vis tik, puls Putinas Landsbergį?

2016-06-10

Karalienės Gimimo Diena

The date of the Queen’s birth was April 21, but she also has an official birthday on a Saturday in June every year.

This year the Queen’s official birthday will fall on Saturday June 11.
90.

Tada apdovanojimus Henley regatos laimėtojams teikusiai Karalienei buvo 28.
Tada Elžbieta II-oji nepatikėjusi perklausė mūsų valdžiūnų:

- Ar tikrai jūs turėjote tik vieną karalių?

- Vieną, tik vieną, - sutartinai patvirtino mūsų vadai su tokiom galvom.

Tai daugiau jų nebeklausė...

Ilgiausių Metų!

Švogeriai baliavoja

Vyrai gėrė vyrai gers...

Kokie dabar baliai...

Koks dabar švogerių kraštas...

Va kada
švogerių
baliavota:

Rusų metraščių trumpajame sąvade: "Ir tie karaliai, ir didieji kunigaikščiai, ir pasiuntiniai buvo pas didįjį kunigaikštį 7 savaites jo išlaikomi, o vienai dienai ėjo davinys po tris šimtus statinių midaus, o bergždžių karvių trys šimtai, o avinų ir šernų po tris šimtus" (9). Lietuvos Metraštis tą patį - Lucko - suvažiavimą aprašo taip: "Kai svečiai [Lucko pilyje] viešėjo pas didįjį kunigaikštį Vytautą ir didysis kunigaikštis Vytautas visus juos gausiai vaišino, kasdien vaišėms išeidavo septyni šimtai statinių midaus, neskaitant muskatelio [saldaus desertinio vynuogių vyno su aitroku gėlių kvapu], ir vynų, ir malvazijos, ir įvairių kitų gėrimų: septyni šimtai telyčių, septyni šimtai avinų ir paršų, po šešis šimtus stumbrų, po šimtą briedžių, neskaitant įvairios kitos žvėrienos ir daugelio kitų mėsiškų ir naminių patiekalų" (10).

Čia tai balius!

Čia tai švogeriai!

Čia tai pusbrolis!
A vat - kur karūna?
Vyrai geria...

Parankiniai


Pasak R.Gustainienės, mūsų valdžios ir piliečių santykis primena maištaujančio paauglio ryšį su tėvais. Kol tėvai vaiką spaus, jis maištaus ir bėgs iš namų.

Rūta Gustainienė įsitikinusi – kvaila dėl korupcijos Lietuvoje kaltinti vieną ar kelis žmones. Ne atpirkimo ožių,

o priežasčių reikia ieškoti. Psichologės manymu, pagrindinė priežastis yra bendrystės nebuvimas.

Pasakysiu tai, ko nepasakė psichologė:

esam įkurdinti palūkanų piramidės papėdėje, ir mūsų valdžia tėra tos piramidės valdytojų parankiniai*, visiškai savanaudiškai
"spaudžiantys" savo neobaudžiauninkus savo ir piramidės viršūnės naudai, o tie spaudžiamieji gi bėga iš Tėvynės, vietoj to, kad Naujosios Kubos pavyzdžiu imtų ir namie susitvarkytų.
Kalėjimų dėsnis:((((

* Parankiniai** - tai, matyt, pašaukimas: suskaičiuokit (pabandykit:))) pirmosiose buožinyčios eilėse
buvusius komunistus:)
**
parankìnis-ė smob. (2), parañkinis (1)
1. J, Btg pasisiunčiamas žmogus, padėjėjas (ppr. paauglys):2016-06-09

Lithuania - Your Gateway to Europe!


Pastebėjot, kiek Naujųjų Tautiečių gatvėse?
Lithuania Immigration!
Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Mumbai 0- 8595338595
Immigrate to Lithuania!
2016-jų Kovo 11-ji:
Mieli Tautiečiai!

Lietuvių-Žydų Paradoksas


1791 m. sėslumo zonos
teritorijoje
gyveno apie 1,5, o prieš revoliuciją – apie 7 milijonus žydų, kurių apie 95–97 proc. kalbėjo jidiš kalba.
Čia 

Lenkijos ir Lietuvos žydai aštuonioliktame amžiuje

perskaitysit, kad "maždaug aštuoniasdešimties procentų pasaulio žydų protėviai aštuonioliktame amžiuje gyveno Lenkijos ir Lietuvos respublikoje, todėl kaip tik jų patirtis ir turėtų būti žydų gyvensenos supratimo pagrindas".

Kalbėjo jie ta jidiš kalba, kuri gimė Lietuvoje.
Lietuvosžydšaudžiai
iššaudė
apie 90 proc. Lietuvos žydų, ir dabar Pasaulyje holokausto nepatyrusių lietuvių (3,7 - 4,1 milijono) yra maždaug keturissyk mažiau negu Holokaustą patyrusių žydų (14 - 14,5 milijonų).

Parklupdytieji klūpatikiais patapę savo tradicijų (taip Lietuvos Seimas garsiai,  savo priimtu Įstatymu sako) neišlaikę lietuviai bėga,taip sakant,fūgina, iš Tėvynės Lietuvos, o jų šaudyti žydai veržiasi į ją.Paradoksas = prieš mokymą.

Priešingai*mokymui...

* Tai dabar - gal abraomišką Bibliją=Bibelį  perrašinės?2016-06-08

Ko "nemato" Rūta Vainienė


„Lidl“, dar viena proga susipykti?

Paskaitykit - sužinosit kad pigių kainų maisto parduotuvių tinklas "Lidl" kad Ubagų Šalyje sulaukė pirkėjų-turčių:

Internete buvo apstu „Lidl“ eilių nuotraukų, prisiartinau, iš arti žiūrėjau į puikiai apsirengusius, mobiliuosius telefonus rankose laikančius, įvairaus amžiaus žmones. Jų automobiliai sunkiai tilpo stovėjimo aikštelėje. Iš parduotuvės išrieda pilni vežimėliai. „Lidl“ neskelbia prekybos rezultatų, bet ji „pranoko lūkesčius“. Jei kas ir nori matyti nuskurdusią Lietuvą, ji tikrai ne prie „Lidl“.
Štai ko "nemato" Rūta Vainienė:

1. Norim tai matyti, ar nenorim - vidutinis atlyginimas Lietuvoje tesudaro ketvirtadalį vidutinio europiečio atlyginimo.

2. "Lidl" savininkas - turčius.

3. Pinigų plėtrai į Rytus jam davė=paskolino "mažai žinomas Pasaulio banko sparnas - a little-known wing of the World Bank "; savaime suprantama, viešai neskelbiamomis sąlygomis.

4. Taip pat tą turčiui "fundijo"

(Nenutrūkstamos naujų prekybos tinklo parduotuvių statybos. Už ką? Tarp kitko, ir už lėšas, gautas iš Rekonstrukcijos ir plėtros banko pigiam maistui tiekti šalyse, vykdančiose politinę pertvarką.)

Rekonstrukcijos ir plėtros bankas, nes mes, Lietuva, "vykdom politinę pertvarką" - todėl "nusipelnėm" pigaus maisto.

5. "Lidl" - pigaus maisto parduotuvės.

Kurį pirkt nesigėdija mūsų "turčiai":)

Kas gi taip "neprimato"?

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI)privati,

pelno nesiekianti,
nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais...

Kas pasmerkė Lietuvą?

E-Estonia“ pasaulyje egzistuoja, o „E-Lietuvos“ – nėra. Jei „Google“ ieškosime estų mafijos*, mums parodys verslininkus ir programuotojus,
o surinkę „lietuvių mafija“
gausime tą pačią  treninguotą
(gal
treniruotą?)
gėdą,
kurios ir tikimės.

JAV prezidentas juokauja, kad Estija būtų sukūrusi geresnį e-sveikatos portalą. JAV aktorius juokauja apie aštriadančius lietuvius. Japonijos ministras pirmininkas yra Estijos e-pilietis.
Lietuvoje… hmm,
sakuros
žydėjo?

Sąrašą galime tęsti, kol ištiks depresija.
:(((

Kas pasmerkė Lietuvą amžinai kvėpuoti Estijos dulkėmis?

Mano atsakymas toks:

tie pasmerkė, kurie*** kriegštijo -
Estiją pirmiau  apkriegštijo, o mūsų parklupdyt nepavyko;
tie pasmerkė, kurie 1918-tais pagimdė dvi nebūtas Baltijos sesutes, o per amžių amžius buvusiai
įdavė rankosna neturėtą vėliavą, o senąją/senąsias paslėpė;
tie pasmerkė, kas Gedimino stulpus
Jogailos kryžium
pakeitė.

Dvigubas kryžius Jogailos asmeniniu ženklu tapo po to, kai jis buvo pakrikštytas Vladislovu. Šis simbolis buvo perimtas iš Vengrijos – per Vengrijos (ir Lenkijos) karaliaus Liudviko I dukterį, Lenkijos karalienę (karalių:)) ir Jogailos žmoną Jadvygą;

tie pasmerkė, kurie sovietmečiu, 1980-taisiais, būsimam Estijos Liaudies Fronto (Rahvarinne) pirmininkui
Edgarui Savisaarui
leido gintis disertaciją tema „Socialiniai ir filosofiniai globalių Romos klubo 

modelių pagrindai“, tuo tarpu mūsų Liaudies Frontui - Sąjūdžiui ėmė vadovauti 
dėstęs fortepijoną ir 1969 m. apgynęs disertaciją "M. K. Čiurlionio kompozitoriaus kūryba" Vytautas Landsbergis,
o mūsų Prezidente tapo  Vilniaus SSKP partinės mokyklos dėstytoja Dalia Grybauskaitė, 
Visuomeninių mokslų akademijoje prie
SSKP CK
1988 (taip taip, šiaisšiais, šiais
1988-tais) metais Maskvoje
apgynusi disertaciją “Visuomeninės ir asmeninės nuosavybės tarpusavio ryšys asmeninio pasodybinio ūkio funkcionavime” (Взаимосвязь общественной и личной собственности в функционировании личного подсобного хозяйства)**
(šioje nuotraukoje abu mūsų Didieji Vadai su net vidurinės mokyklos atestato neturinčiu Europos Parlamento Pirmininku Martinu Schulzu; štai dar viena pastarojo iškalbinga nuotrauka,
su SuperMario***, kuriam net 30 metų nereikia atsiskaityt už savo veiksmus šitokiems europiečiams:)) .

Kelsimės  ar ir
toliau tebeklūpėdami
vaidinsim, kad einam?

* Mafija:))

** Ar nieko neprimena?

*** Šį ženklą ne netyčia padėjau dusyk - jis ir veda pas Lietuvos pasmerkėjus.