2016-06-10

Švogeriai baliavoja

Vyrai gėrė vyrai gers...

Kokie dabar baliai...

Koks dabar švogerių kraštas...

Va kada
švogerių
baliavota:

Rusų metraščių trumpajame sąvade: "Ir tie karaliai, ir didieji kunigaikščiai, ir pasiuntiniai buvo pas didįjį kunigaikštį 7 savaites jo išlaikomi, o vienai dienai ėjo davinys po tris šimtus statinių midaus, o bergždžių karvių trys šimtai, o avinų ir šernų po tris šimtus" (9). Lietuvos Metraštis tą patį - Lucko - suvažiavimą aprašo taip: "Kai svečiai [Lucko pilyje] viešėjo pas didįjį kunigaikštį Vytautą ir didysis kunigaikštis Vytautas visus juos gausiai vaišino, kasdien vaišėms išeidavo septyni šimtai statinių midaus, neskaitant muskatelio [saldaus desertinio vynuogių vyno su aitroku gėlių kvapu], ir vynų, ir malvazijos, ir įvairių kitų gėrimų: septyni šimtai telyčių, septyni šimtai avinų ir paršų, po šešis šimtus stumbrų, po šimtą briedžių, neskaitant įvairios kitos žvėrienos ir daugelio kitų mėsiškų ir naminių patiekalų" (10).

Čia tai balius!

Čia tai švogeriai!

Čia tai pusbrolis!
A vat - kur karūna?
Vyrai geria...

Komentarų nėra: