2021-10-12

RadVilos PaGal Kaplūnus

 

Kaplūnas:

verčia:
Nuo 1547 m. Radvilos, vieninteliai iš Lietuvos didikų giminių turėjo Šventosios Romos imperijos kunigaikščių titulą.

Mikołaj Radziwiłł Czarny otrzymuje od cesarza tytuł książęcy.
 
Kaplūnai PaGal RadVilas

 

Prieš kelis šimtus metų Lietuvos didikų stalus puošė ištaigingi ir vienas už kitą įspūdingesni patiekalai. Vienas iš jų – specialiai augintas ir paruoštas gaidys, vadinamas kaplūnu. Anot profesoriaus Rimvydo Laužiko, šį prabangų valgį itin mėgo Radvilos – dar 18 a. šaltiniuose randama įrašų apie puotose patiektus kaplūnus, o patiekalo istoriją supa neįtikėtinai skambančios legendos.

Pavyzdžiui, 18 a. I pusės Radvilų atmintinėje dvarų valdytojams nurodyta, kas turi būti parengta laukiant kunigaikščio atvykimo. Tarp įvairiausių kitų produktų, sąraše paminėtas ir kaplūnas. Kitame šaltinyje nurodoma, kad 1783 m. sausio 16 d. vakarienei kunigaikščiui Stanislovui Radvilai buvo patiektas kaplūnas su ryžiais ir kiti patiekalai. Pasak R. Laužiko, patiekalą su Radvilomis sieja dar viena neįtikėtina istorija.„Ši legendinė istorija, kurios siužetas kiek varijuoja, nutiko Mikalojui Kristupui. Vladislavo Zahorskio „Vilniaus padavimuose“ pasakojama, kad kartą pasninko metu katalikams susirinkus prie Šv. Jono bažnyčios, gretimuose rūmuose protestantai Radvilos iškėlė puotą, kurioje įvykęs stebuklas. Tarnams įnešus sidabriniame dubenyje išpuoštą ir gyvą primenantį kaplūną, užkalbintas Mikalojaus Kristupo, paukštis atgijo ir ėmė giedoti“, – pasakoja profesorius.

Šis įvykis, esą, taip paveikęs kunigaikštį Radvilą, kad jis iš protestantizmo atsivertęs į katalikybę. Pasak R. Laužiko, gastronomijos istorijos požiūriu šis pasakojimas svarbus tuo, kad parodo katalikų ir protestantų pasninko skirtumus, taip pat iliustruoja to meto didikų pomėgį stebinti savo svečius. Kaplūno pagal Radvilas receptai paimti iš seniausios LDK receptų knygos – rankraštinės Radvilų virėjo užrašų knygelės, datuojamos 17 a. pab. (apie 1686 m.). Šaltinyje aprašomi receptai yra barokiniai – ryškių ir įvairių skonių, spalvingi, įmantrūs. Tokie, koks yra ir vilnietiškas barokas architektūroje.

R. Laužikas sako, kad šį patiekalą gaminant šiandien, receptą galima interpretuoti jį artinant prie labiau įprastų, šiuolaikinių skonių. Kaplūną patiekti galima su troškintomis (garuose virtomis ar ant grotelių keptomis) šakninėmis daržovėmis: saliero šaknis, petražolių šaknis, morka, poras, pastarnokas. Su barokiniais patiekalais žalios (termiškai neapdorotos) daržovės nėra patiekiamos.

Profesorius dalijasi Radvilų virėjo užrašų knygelėje randamu kaplūno receptu.

2021-10-10

Europos Kurija

 

Adresas jos

įdomus, o jau pavadinimas koks:
Lietuviškai (jų stiliumi) būtų JevroPėnų Unijos Justicijos Kuoras

×kuõras (l. chór) sm. (4) būrys, pulkas: Devyni kuorai̇̃ angelų VoK11. Tenai girtinas kuoras apaštalų … linksminas DP543.
arba, dabartiškai, 
kuõras sm. (2) 23(4)
1. SD7, R, B, K, Pnm, Čk bokštas: Miestas, akmeninėmis sienomis, bokštais ir kuorais apsupąs akmeninius arba mūrinius namus, tapo genties ar genčių sąjungos centrine buveine rš. Aukščiau siūbuojančiųjų girių toli švaistė mėlynose padangėse balti jos (pilies) kuorai, kur dienas ir naktis sargai stovėjo V.Krėv. Savo pilyse stambieji feodalai statydino kuorus su požemiais rš. Bažnyčios kuõras matyti J. Bažnyčios be kuorelių NS1157. Malkų prikrovei kaip Rygoj kuorų Vaižg. Aš surakyčiau jam kojas, rankates ir įmesčiau jį į kuoratį RD35.
2. Skp didelė gairė.
3. Trgn, Lb, Ign žr. kuopa 6: Rugius sustatom kuoruosna po dešim kūlių Švnč. Laukas nustatytas rugių kuorais Dglš. Sutaršyta tiek ir tiek kuorų̃ Lkm. Jau ten jų kuorẽliai – vėjas visus išvartė Pls.


Kurija - (lot. curia): 1. Senovės Romoje - dešimties patricijų giminių susivienijimas, analogiškas graikų fratrijai 2; 2. Senovės Romos imperijoje - miesto tarybos ir teismo posėdžių vieta; 3. viduramžiais Vakarų Europoje - senjoro ir jo vasalų taryba; 4. kurių ne kurių valstybių rinkimų teisėje - apygarda arba rinkėjų kategorija, sudaryta pagal įvairius cenzus, dažniausiai turto; 5. kurių ne kurių krikščionių bažnyčioje
v y s k u p i j o s, arba diecezinė k. - kolegialus vyskupijos valdžios organas, kurį sudaro vyskupas valdytojas (ordinaras), generalinis vikaras (pavaduotojas administracijos klausimais), kancleris (kanceliarijos vedėjas ir kt.); pastatas, kuriame įsikūrusios šios instancijos.

Kurija angliškailatviškai
Kirčiavimas:
1. Kùrija (dktv. mot.gim. vnsk. V.)
2. Kùrija (dktv. mot.gim. vnsk. Įn.)
3. Kùrija (dktv. mot.gim. vnsk. Š.)

Juolab, kad, na ... kad labai nenuliūstume - pora Lietuvos atstovų šitoje KURIOZIŠKOJE KURIJOJE:


Na, bet tą Europos Kuriją, mums, kaimokams, lietuviškai:
pavadino ... Teisingumo Teismu!
Matot - kunigėlį  perrinko...Hm Hm...
P.S. Amerikonai po 9/11 Dvynių nebeturi, tad JAVROPĖNAI Kurijai pasistatė ... DVYNIUS:)


P.P.S.
BCE Is EuroKong Star!NOT THIS BCE!

But main ideas are from this BCE:))

EuroKong

Šis BCE yra viso EuroKongo                                                                                                                        

ŽINIASKLAIDAI DIRIGUOJANTIS BCE:

BCE iš pirmo Žvilgsnio:    
Broadcasting Center Europe (BCE) yra žiniasklaidos paslaugų, sistemų integravimo ir programinės įrangos kūrimo lyderis televizijos, radijo, gamybos ir postprodukcijos, telekomunikacijų ir IT srityse Europoje.

Mūsų komanda, turinti didelę patirtį žiniasklaidos rinkoje, teikia aukštos kokybės paslaugas ir visada ras sprendimą, atitinkantį jūsų projektą ir biudžetą.

Daugiau nei 200 aukštos kvalifikacijos ir motyvuotų žmonių BCE aptarnauja apie 400 klientų įvairiuose sektoriuose, tokiuose kaip televizijos kanalai, radijo stotys, filmų platintojai, prodiuseriai, reklamos įmonės, telekomunikacijų operatoriai ir viešosios paslaugos.

Šis BCE ir KURIJOS DARBUS DARBELIUS „NUŠVIEČIA "=NUTYLI; IR PADARO TAI IŠ       VISIŠKAI PRASISKOLINUSIO 


LIUKSEMBURGO:)
Kai kas net prasigeria nuo tokio gyvenimo „atsipūtus":)Pašokit, pašokit, LIUKSemBURGiečiai:)