2013-08-31

Pasaulinės aktualijos

LRT "Klasikos" radijuj Dalia Grybauskaitė, to radijo pristatyta kaipo pirmoji mūsų Prezidentė(/as?), susitikusi(/ęs?) su JAV prezidentu (no gender problems) po Lietuvos įstojimo į NATO, pasakojo, ką ji veikė Vašingtone.

Sakė, kad mus JAV vertina ir pan.- Aišku, kalbėjome ir apie pasaulines aktualijas,- sakė Lietuvos (not that) P(p?)rezidentė.

2013-08-29

Solomon, kur ant syenoo II

Europos centrinis bankas (ECB) nusprendė padidinti banke vadovaujančius postus užimančių moterų skaičių. Apie tai pranešė ECB valdybos narys Joergas Asmussenas interviu, paskelbtame ketvirtadienį Vokietijos laikraštyje „Suddeutsche Zeitung“.

„Iki 2019 metų pabaigos mes ketiname padidinti aukštos kvalifikacijos moterų specialisčių skaičių viduriniosios grandinės valdžios struktūrose iki 35 proc., o aukščiausios grandies valdymo struktūrose - iki 28 proc.“, - pastebi J.Asmussenas. Jis pripažino, kad, siekiant įgyvendinti ambicingus planus, ECB pareigūnams teks persvarstyti savo požiūrį į moteris vadoves.

Ambicingi planai?

Anokios čia ECB ambicijos...

Jei eiti, tai eiti!

Ar ne?2013-08-28

Moka dviračiu važiuoti

T.Geithneris tapo pagrindiniu kandidatu į JAV centrinio banko vadovo postą.

T.Geithnerio kandidatūrą palaiko JAV prezidentas Barackas Obama. Be to, jis daug geriau išmano finansų rinkas nei visi kiti kandidatai.

JAV iždo sekretorius Timothy F. Geithneris negailėjo pagyrų griežtai biudžeto deficito mažinimo politikai, kurią vykdo dešiniųjų (A.Kubiliaus) vyriausybė. JAV ministras pasidžiaugė, jog jo šaliai pasisekė, kad jiems nereikėjo vykdyti panašios politikos dėl to, kad JAV doleris yra rezervinė viso pasaulio valiuta.

Atraskit Gudrutį;)

Svetimi talentai

Baltarusija sukūrė baletą apie „savo“ kunigaikštį Vytautą.

Kabutės nereikalingos - Vytauto laikais Baltarusijos nebuvo, o dabartinės Baltarusijos žemės priklausė LDK, o Vytautas ir buvo LDK valdovas, didysis kunigaikštis.

44. Rytas 2013-08-27 08:15 IP: 78.63.113.227
Baltarusių žemės buvo LDK sudėtyje, taigi jie su savo baletu nėra neteisūs. Vytautas buvo ir jų kunigaikštis. Tik va kad Lietuvoje jo atminimas neįamžinamas tinkamai, čia tai jau problema.

Lietuvoj su Vytautu tvarka.

37. Viskas pagal programą 2013-08-27 08:01 IP: 84.15.189.46
Google: TS-LKD rinkimų programa: PVM nemažinsime, didinsime mokesčių progresyvumą, talentus viliosime iš kaimynų. Tarp darbų įrašytas ir siekis atstatyti Vilniaus Didžiąją sinagogą.

Nes konservatoriai - iš torių.

Toriai gal skaitė Torą?

Torių laikais ji jau buvo.

Rašo, kad gal neskaitė:

Toriai (angl. Tory) – konservatyvi Anglijos partija. Pavadinimas kilęs iš airiško žodžio tóraighe, kuriuo vadinti Anglijos pilietinio karo XVII a. dalyviai airiai (partizanai).

Anglai savo konservatyvią partiją pavadino airių partizanų, persekiojamųjų razbaininkų vardu.

Ko tik nebūna politikoj...

Kieno gi partizanai mūsų, Lietuvos, konservatoriai?

Sprendžiant pagal statybų planus...

Tiek to.

“Lietuva palaikys dalykiškus santykius su šiandieniniu Baltarusijos režimu tiek ir tuo mastu, kuriuo tai naudinga abiejų šalių visuomenėms ir neprieštarauja bendrai ES pozicijai”, - sakoma programoje.

Pagal programą.

“Sieksime pritraukti talentus iš Baltijos kaimynių, taip pat Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, pasiūlydami puikias sąlygas pradėti verslą bei palengvintas sąlygas jiems ir jų šeimoms gauti vizas ir darbo leidimus. Sieksime, kad Lietuva taptų pirmu pasirinkimu Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos mokslininkams bei entrepreneriams, norintiems įsisteigti, kurti bei realizuoti inovacijas Europos Sąjungoje”, - rašoma programoje.

Talentus pritraukti - irgi talentas.

Reikia turėt talentų...

Originally an ancient unit of weight or money (varying greatly and attested in Old English as talente), the Medieval Latin and common Romanic sense developed from figurative use of the word in the sense of "money."

The talent is also used elsewhere in the Bible, as when describing the material invested in the dwelling of the commandments. Solomon received 666 gold talents a year.

Solidus skaičius.

...“mes buvome pajėgūs suvaldyti krizę, todėl esame pajėgūs sukurti solidarią gerovę. Nesustokime. “

Krizę suvaldyt ...

Krizę suvaldyt bet kas gali; o vat talentų ir solidų gaut...

Kaip mums sekas baltarusių talentus traukt, taip ir sekas - o mūsų talentus šveicarai beigi vokiečiai pritraukė.

O jų talentus talerių pavidalų Amerika pritraukė.

Mes traukiam iš Baltarusijos, iš mūsų traukia Europa, o iš jos - Amerika.

Turi kokį slaptą atraktorių.
2013-08-27

"Ofšorinės" ES slėptuvės

Tik per pirmąjį šių metų ketvirtį tiesioginės Rusijos Federacijos rezidentų investicijos į „ofšorą“ - britų Mergelių Salas sudarė 31,7 mlrd. dolerių - 15 kartų daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

Investicijos į Didžiąją Britaniją sudarė 11,2 mlrd. dolerių (praėjusiais metais - 0,26 mlrd .dolerių). Dar vienu Rusijos Federacijos kapitalo prieglobsčiu tapo Liuksemburgas: investicijos iš Rusijos pirmąjį šių metų ketvirtį sudarė 14 mlrd. dolerių.

6. "Ofšorinės" slėptuvės - Europos Sąjungoje 2013-08-27 08:32 IP: 84.15.189.46
Nr.1. Britų Mergelių Salos. Nr.2. Liuksemburgas. Moka lošti pinigais Senoji Europa, taip pat ir svetimais? Prisiminkim Kiprą, kuris irgi Europos Sąjungoje.

Kas toks dar neseniai mokino Šveicariją?

Čia rasit lengvai lengvatinio daug prasiskolinusio Liuksemburgo premjero paveikslą.

"Ikea", skaidriai valdoma iš Lichtenšteino.

Oligarchai.

Ne tau, Martynai...

Mokesčių slėptuves laikyt - didikų, o ne būrų užsiėmimas.

Būrai - laukams art.

Kova dėl investitūros - sena.

2013-08-26

Kita Karūna IIVisos seniausios LDK monetos kaldintos Vilniuje Rytų Europai būdingu stiliumi – ant išplotų sidabro vielos gabaliukų.

Šis teiginys prastai dera su tokiu to paties Lietuvos Nacionalinio Muziejaus tinklalapio sakiniu:

Pirmasis LDK monetas pradėjo kaldinti Jogaila, 1386 m. tapęs Lenkijos karaliumi.

Mat, lig tol LDK būta kapų, kurias Edvardas Gudavičius praminė lietuviškais ilgaisiais (gal iš jų ta sidabro viela, iš kurių pirmosios LDK mainetos?)

Jogaila ne tik Jogailaičiais pakeitė Piastų dinastiją, kuri, lyg tyčia, buvo jau spėjusi panaikinti vergiją Lenkijoje, bet ir mokėjo dailias mainetas kaldinti.

Taigi, Jogaila, Krokuvoj atsidūręs, turėjo iš ko know-how pasisemti.
.

1401 m. Vytautą oficialiai pripažinus LDK valdovu, buvo nukaldintos monetos su raiteliu averse ir dvigubais stulpais reverse.

Gal nusižiūrėjo:)


Monetų kaldinimą Vytautas atnaujino tik po sėkmingai pasibaigusio Žalgirio mūšio (po 1410 m.). Tuo metu buvo kaldinamos monetos su stulpais averse ir ietigaliu su kryžiumi reverse. Pastarosios monetos galėjo būti kaldinamos iki Vytauto mirties (1430 m.), nes jų iš visų žinomų pirmųjų LDK monetų yra randama daugiausia (Lietuvoje žinoma per 2000 vnt.).

Jei vietoj Žalgirio būtume protų mūšį laimėję...

Pirmosios mainetos rados vieną elektrumą pakeitus kito elektrumo mainetom.

Pirmosios LDK mainetos atsirado Jogailai atsidūrus Krokuvoj.

Gal ir kai kurie ankstesnieji mūsų kunigaikščiais dabar vadinami galvojo apie valdymą svetimųjų idėjomis paremtais pinigais.

Karūna valdė, Karūną pinigų valdytojai valdė, galop ta pinigų valdžia pavertė lietuvius naujųjų valdymo idėjų nešėjų lenkų ponų tarnais.

Lenkiškai dvaruos kalbėta, dvaro laukuos - lietuviškai.

Keleto šimtų metų skirtumas.

Lenkų ponai pabuvo civilizatorių junkeriais.

Paskui Karūna iškeliavo, kitur.


Tikrai didelė Smūta

Šventoji Romos imperija atsirado iš Rytų frankų karalystės ir priešnacionaliniu ar viršnacionaliniu dariniu, kuris niekada netapo nacionaline valstybe kaip Prancūzija ar Jungtinė Karalystė.

Imperija faktiškai kaip „skėtinė organizacija“ apėmė daugelį teritorijų ir sudarė tam tikrus legitimumo rėmus atskirose teritorijose valdžiusiems valdovams. Šios pusiau savarankiškos kunigaikštystės ir hercogystės pripažino imperatorių kaip idėjinį imperijos valdovą ir turėjo paklusti imperijos įstatymams, teismams ir reichstagų sprendimams, tačiau per monarcho rinkimus, reichstagus ir kitas luomines atstovavimo institucijas dalyvavo imperijos politikoje ir galėjo ją įtakoti.

Imperatorių kova su popiežiais (vadinamoji kova už investitūrą) lėmė tai, kad XIII a. prarasta Italija ir sustiprėjo imperiją sudarančios vokiečių kunigaikštystės. Imperatoriaus valdžia Vokietijoje darėsi vis labiau sąlygiška, o po Trisdešimties metų karo (1618–1648 m.) imperatorių valdžia bebuvo nominali.

Investitūros terminas įdomus.

Nepradingo
lig šiol.

Keista, kad teberašoma, jog Trisdešimties metų karą sąlygojo konfesiniai nesutarimai.

Tiesa, šiuolaikiškai užsimenama apie "ekonominę krizę":

Situaciją Vokietijoje paaštrino XVII a. pradžioje prasidėjusi ekonominė krizė ...

... bei dinastiniai konfliktai, kurie didžiąja dalimi kilo dėl konfesinių prieštaravimų.

Bet kad ta ekonominė krizė nutiko po to, kai po Žalgirio mūšio UAB "Šventoji Roma", iki tolei tik augusi, nustojo plėstis (o to joks, iki šių laikų, palūkaniniais pinigais besiremiantis verslas negali pakelti), kažkodėl nerašo.

Be reikalo nerašo?

O gal tyčia nerašo, slėpdami savo sekretoriato stalčiuose tikrąsias priežastis - tada tie, kas gali, nežinos, kad gali?

Kariniai žygiai ir mūšiai vyko daugiausia Šventosios Romos imperijos teritorijoje. Karas bei jo sukeltas badas ir ligos ištuštino ištisas imperijos sritis. Pietų Vokietijoje po karo liko tik trečdalis gyventojų. Buvo visiškai sunaikinti visi ekonominiai ir socialiniai santykiai. Vokietijai prireikė daugiau nei šimtmečio, kad atsigautų nuo šio karo pasekmių.

... bei dinastiniai konfliktai, kurie didžiąja dalimi kilo dėl konfesinių prieštaravimų.

Janas Husas laužo liepsnose.

Trijų tos pačios Visuotinės Katalikų Bažnyčios Ppopiežius (Popiežius, kaip vėliau paaiškėjo, buvo vienas, kiti du - Antipopiežiai, tarpe jų ir tas, pas kurį 60 žemaičių bajorų Konstancon jojo) dar pridėkit!

Augsburgo religinė taika 1555 m. rugsėjo 25 galiausiai nustatė formulę cuius regio, eius religio (kas valdo, tas sprendžia ir dėl pavaldinių konfesinės priklausomybės).

Under Stand?!!!

A?

Karas baigėsi 1648 m. sudarius Vestfalijos taiką.

Šveicarija su Nyderlandais atskilo nuo to sojūzo.

Ir...

Prabėgo pusantro amžiaus,

1806 m. rugpjūčio 6 d. Napoleono Bonaparto reikalavimu imperatoriui Francui II atsisakius imperijos karūnos imperija nustojo egzistuoti. Tuo metu imperija bet kuriuo atveju dėl Napoleono užkariavimų ir Reino konfederacijos sukūrimo jau buvo praradusi prasmę.

1814-1815 m. Vienos kongrese Šventoji Romos imperija buvo panaikinta ir atsirado Vokiečių sąjunga sudaryta iš 34 vokiečių valstybių ir 4 laisvųjų miestų.

Žalgiris, kas jį gali pamiršti?

Didelę Smūtą sukėlė.

Raskit dar vieną Šventosios Romos Imperatorių, nors kiek į Žygimantą panašų.

1421 metų pradž. Jogaila ir Vytautas medžioklės dvare Varėnoje priėmė gausią husitų delegaciją, su kuria aptarė pasiūlymą priimti Čekijos karūną.


Rugpjūčio 4 d. Ldk Vytautui Čekijos seimas pasiūlė tapti Čekijos karaliumi. Jis sutiko priimti čekų husitų siūlomą karaliaus karūną. Į ją pretendavo Romos imperijos imperatorius Zigmantas I.

Dar vienas pastebėjimas.

Šventoji Romos Imperija po Žalgirio jau byrėjo, o kovą už investitūrą laimėjęs Šventasis Sostas darė verslą ir mūsų žemėj.

2013-08-25

Bellum Sacrum


The Crusades were a series of military campaigns fought mainly between European Christians and Muslims. Shown here is a battle scene from the First Crusade.

Mūsų nepamirškit.

„Kristaus riteris, sakau, gali saugiai žudyti ir dar saugiau žūti, nes, žūdamas tarnauja sau, o žudydamas – Kristui. (...) Pagonio mirtimi krikščionis didžiuojasi, nes ja Kristus pašlovinamas“, – skelbė bene demoniškiausias Katalikų bažnyčios šventasis Bernardas Klervietis.

"I come not to bring peace, but to bring a sword" (Matthew 10:34)

Claims that Christianity has a violent side...

Many scholars assert that Early Christianity (prior to 313 AD) was a pacifist religion and that, only after it had become the state religion of the Roman Empire, did Christianity begin to rationalize, institutionalize and endorse violence to further the interests of the state and the church. Some scholars believe that "the accession of Constantine terminated the pacifist period in church history." According to René Girard, "Beginning with Constantine, Christianity triumphed at the level of the state and soon began to cloak with its authority persecutions similar to those in which the early Christians were victims.

Paskui toji valstybinę religiją turinti Romos imperija Šventąja Romos Imperija patapo.

Neatkurta ar atkurta, bet tebegyvuoja.

From its earliest days, Christianity has been challenged to reconcile the scriptures known as the "Old Testament" with the scriptures known as the "New Testament". Ra'anan S. Boustan states that "(v)iolence can be found throughout the pages of the Hebrew Bible (Old Testament) and the New Testament." Philip Jenkins describes the Bible as overflowing with "texts of terror".

In response to allegations of violence in their scriptures, many Christian theologians and apologists counter with claims that that the "God of the Old Testament" is a violent God and the "God of the New Testament" is a peaceful and loving God. Gibson and Matthews have labelled this perspective as a "millenia-old bias", and as one that "places the origins of Judeo-Christian violence squarely within Judaism".

In 1095 (see), at the Council of Clermont, Pope Urban II declared that some wars could be deemed as not only a bellum iustum ("just war"), but could, in certain cases, rise to the level of a bellum sacrum (holy war).

Kuri atšaka kariavo Šventuosius Karus?

Ar tik ne Visuotinė Katalikų Bažnyčia?


Queen In Black


Ne ši.

Anglijoje bažnyčia yra valstybinė.

Contrary to popular misconception, the British monarch is not the constitutional "head" but in law the "Supreme Governor" of the Church of England, nor does he or she have any role in provinces outside England.

Conflict between the two communions began in the period known as the English Reformation which began with the rejection of papal jurisdiction over the Church in England by the declaration of royal supremacy by King Henry VIII, followed in time by the confiscation of church properties, the dissolution of the monasteries, the execution of priests, forced attendance at Anglican worship, forced payment of tithes to the state church and the illegalization of Roman Catholicism. There was a brief restoration of communion with Rome during the reign of Queen Mary I. Her death marked the end of Roman Catholic attempts to reconcile by law the English Church to Rome.

Subsequently, Pope Pius V's excommunication of Elizabeth I in 1570 and authorisation of rebellion against her contributed to official suspicion of the allegiances of English Catholics.

Flag of England and the Church of England.

Blessed John Paul II came to visit in 1982, an event which was considered an extraordinary success as well as an historic first, as the first sitting pope to visit the United Kingdom.

Bažnyčiai priklausę vergai galutinai išlaisvinti buvo 1833 metais – praėjus 26 metams po vergovės atšaukimo Britų imperijoje.

Krikščionys.

Mūsų
, Katalikų Bažnyčia, žymiai krikščioniškesnė už Anglikonų Bažnyčią...

Propinacija.

Dvarai.

Kunigystė.

Karinė dramaturgija

scenãrijus sm. (1) DŽ, TrpŽ
1. kino filmo turinys su smulkiu veiksmo aprašymu: Šiame kino scenarijuje rašytojas užsimojo pavaizduoti socialistinę revoliuciją Lietuvos kaime (sov.) rš.
2. dramos ar choreografijos kūrinio planas ar veiksmo aprašymas; teatro pjesės ar choreografijos kūrinio metmenys: Choreografo darbas, ruošiant choreografinį scenarijų, yra glaudžiai susijęs su kompozitoriaus darbu rš..

Šiame kino scenarijuje rašytojas užsimojo pavaizduoti socialistinę revoliuciją Lietuvos kaime.

Kada tai buvo...

Jei, žinoma, kaime išvis gali nutikt revoliucija...

Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenė yra pasirengusi, šalies prezidento Baracko Obamos nurodymu, vykdyti karinį scenarijų Sirijoje. Apie tai informuoja „Reuters“, remdamasi JAV gynybos sekretoriumi Chucku Hageliu.

Sirijoje gali pasirodyti ir JAV kariai. AP nuotr. iš archyvo

Jei režisierius juos parodys, tai ne su kalašnikovais:

„Prezidentas B.Obama paprašė šalies Gynybos departamento parengti kelis variantus skirtingoms aplinkybėms. Mes tai padarėme ir dabar esame pasirengę vykdyti bet kurį iš šių variantų - jeigu jis nutars panaudoti vieną iš jų“, - pareiškė Ch.Hagelis per savo vizitą Malaizijoje.

JAV gynybos sekretorius pasirengęs vykdyti bet kurį iš šių JAV gynybos variantų Sirijoje.

Anot Didžiosios Britanijos premjero kanceliarijos, D.Cameronas ir JAV prezidentas B.Obama šeštadienį 40 minučių bendravo telefonu ir išsakė rimtą susirūpinimą dėl įvykių Damasko priemiestyje rugpjūčio 21 dieną.

Net 40 minučių!

Abu lyderiai priėjo prie bendros nuomonės, kad „esama vis daugiau požymių, jog tai buvo Sirijos režimo įvykdyta masinė cheminė ataka“, praneša britų premjero kanceliarija.

Sirijos valdžia ir opozicija atsakomybę už cheminio ginklo panaudojimą verčia viena ant kitos.

Kaip informuoja BBC korespondentas, „kalbėdami apie „rimtą atsaką“, lyderiai neturi galvoje karinio kontingento siuntimo į Siriją, bet numato kitus veiksmų variantus, tarp jų ir aviacijos atakas“.

Karinė aviacija juk nėra karinis kontingentas, o aviacijos atakos šiais demokratinės diplomatijos laikais vadinamos neskraidymo zonos organizavimu.

Lietuvos teisėtvarkos kreizė II

Lietuvos vardą iki l raidės sutrumpinusios lrytas.lt šio savaitgalio rašiniai.

L.Stankūnaitė: „Palieku Lietuvą aukštai iškelta galva“.

Išskirtinis interviu.

Kitas rašinys - apipavidalintojo neišskirtas.

Egzekucija Joniškio rajono sodyboje - gauja tremtiniui pjaustė galvą ir rankų pirštus.

Štai dar vienas neišskirtas šio savaitgalio rašinys:

Tragedija Biržuose: centre nušautas su draugu ėjęs moksleivis.

Su pratęsimu.

Dar vienas apipavidalintojo neišskirtas šio savaitgalio įvykius Lietuvoje atpasakojantis rašinys:

Kuršėnuose nužudyti du žmonės, ieškomas tuo įtariamas nepilnametis.