2020-03-20

KoronaAuksinėsGrandinės


Žr.:
Kaip patinka?

Mūsų PsichiAtrui nepatinka Italijos Statistika?

Mat, ten (o būtent ten daugiausiai Europoje ir apsikrėtusiųjų COVID-19, ir mirusiųjų):

vidutinis mirusiųjų nuo COVID-19 amžius 81 metai (Lietuvoj vidutinė gyvenimo trukmė 7 metais mažesnė), o vyrų ir moterų užsikrečiamumas bei mirtingumas pasaulyje - maždaug santykiu 2:1.

Ko dabar mūsų PsihiAtras sumanė slapukaut?

Papildomų 40% metinio Lietuvos biudžeto ta proga EksTremalusis Lietuvos PsichoVadovas tai nepasidrovėjo skolintis sykiu su (ką jis EksTremalioj Lietuvoj beveikia?) Premjeru Skverneliu!
Pažiūrėkim į mūsų EksTremalų PsichiAtrą iš arčiau.

Aurelijus
Veryga:(
Kas per burtai...

Nė vieno KoronaViruso neturėdamas Lietuvoj mūsų PsichiAtras pirmasis EuroKonge sugebėjo (dargi NETEISIŠKAI) paskelbti EksTremalią padėtį ir ta proga ketina (40-Karantinines) 40% Lietuvos metinio biudžeto dydžio SKOLŲ GRANDINES užmaut, pakeliui Lietuvos ūkį sugriovęs?

Auksines!

AUKSINES GRANDINES Aurelijus Veryga mauna:)

Kas per Psichi
Atriumas???

O gal dar per mažai buriu?

atriumas
ãtriumas [lot. atrium]:
1. svarbiausioji sen. romėnų gyv. namo patalpa su viršutiniu apšvietimu;
2. sen. krikščionių bažnyčios kiemas su šuliniu ir kolonada.
Užeikit:
Atrium — VILNIL — Iliuzijų muziejus, Vilnius

Ach -uždarė:))

O kam jis - JUK VISA LIETUVA TAPO ILIUZIJŲ MUZIEJUM!

Puškinas mums
TePaAIŠKINA!


D. Grybauskaitė vadovaus koronaviruso pasekmių mažinimo fondui:)))Politikai Politikuoja


Įdomiausia, kad,
 jų pačių nuomone, tai yra blogai:))
Pilietika!

O Gabrieliaus Landsbergio pastebėjimas vertingas:

Lietuvoje atliekama dvigubai mažiau koronavirusų testų negu Latvijoje ar Estijoje, o gydytojams trūksta apsaugos priemonių.

O juk PIRMIEJI EUROKONGE PASKELBĖM KORONAEKSTREMALIĄ PADĖTĮ!

Kaip rusai sako - весь пар ушел на гудок:)

O pinigai, EKSTREMALŪS 5 MLRD.EUR = 40% METINIO BIUDŽETO - KUR NUKELIAVO/KELIAUJA/KELIAUS?

2020-03-19

Darbas, Degtinė Ir Pirtis


Visa tai mūsų PsichiAtras uždraudė (VICHY vandens parkas, kuriame gausu pirčių, o jo metinį abonementą turiu, SMS'u pranešė stabdąs veiklą - kur gi dar pirtys Vilniuje?)
Pirties gydomosios savybės ir jos įtaka žmogaus sveikatai žinomos jau gilioje senovėje: atsipalaiduoja raumenys, gerėja kraujo cirkuliacija, mažėja stresas, atsiveria poros ir valoma oda, aukštos temperatūros poveikyje žūsta virusai ir bakterijos, valosi kvėpavimo takai.

Na, o koronadezinfekcinis skystis privalo turėt mažiausiai 60% alkoholio.

Tokį ir gamina.


Kaip matom, mūsų kaimynai nestabdo ūkio ir nesiskolina 40% biudžeto dydžio pinigų sumos.

Pamatysim, kas laimės: jie, klausantys Batkos, ar mes, paklusę PsichiAtrui.

KoronaPraeivis
Valstybės Centralinis Knygynas


Rokiškio
Skyrius.
Štai kodėl taip beatodairiškai puolamas Jonas Noreika, 
Pikų Bartukai

2020-03-18

KoronaBritanija


Britanijoje koronavirusu užsikrėtęs lietuvis įvardino vienintelį simptomą: čia į mano ligą reaguojama visai kitaip
:))CoronaMafia


Visi gi labiausiai bijom Italijos - ten Europos KoronaCentras!
O kaip jums patinka štai tokia žinia:

Vidutinis italų, mirštančių nuo KoronaViruso, amžius - 81 metai!"The Italian government also recently released the percentage of deaths by age group.

90+ years old: 6% of deaths
80 – 89 years old: 42% of deaths
70 – 79 years old: 35% of deaths
60 – 69 years old: 16% of deaths"
6+42+35+16=99 %
Šie skaičiai vieši, paskelbti Pasaulio Sveikatos Organizacijos Youtube kanale (spaudos konferencija vėlavo, prasidėjo nuo 10-tos įrašo minutės):


Tą patį praneša BBC:

The national health institute said the average age of those who have died was 81, with the majority suffering from underlying health problems.

Štai kiek vėlesnis pranešimas iš Italijos:

Patients who died with coronavirus have an average age of over 80 years, 80.3.

Kokia gi vidutinė gyvenimo trukmė* Italijoje?
O Lietuvoj:(((

UŽTAT PINIGO KIEK GALIMA PAIMT, 
A NIA!!!


* Kaip  manot - KoronaPanikom ir KoronaKarantinais SUGRIOVUS VISĄ ŪKĮ ir visą Sveikatos apsaugos sistemą pajungus KORONAVIRUSŲ GAUDYMUI** vidutinė gyvenimo trukmė padidės ar sumažės?

** Nebandžiusieji pabandykit patekt pas gydytojus - pamatysit/išgirsit tai, ko nesitikėjot;) 

KoronaNaujienosKoronaTikslas


KoronaParaNojos
 Tikslas
Yra Po KoronaVirusoBaubo Šydu PaSlėpti KonStruojamą NPT=NWO: New World Order.


Operacija "Y" - Viskas Jau PaVogta:)

Baisu?


PaLūkanų Era Baigėsi!


2020-03-17

NeDirbti Yra Sveika


Nežinojot?

Dabar jau žinot:

Sveikatos apsaugos ministras ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų vadovo PsichiAtro Aurelijaus Verygos beigi Vyriausybės nutarimu - NEDIRBTI YRA SVEIKA!

Force Majeure!

6.212 straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure)

1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.

KoronaVirusą Valdo Finansų Ministras


2020 m. kovo 17 d.

FINANSŲ MINISTRO Viliaus Šapokos TEIGIMU, manoma, kad virusas bus SuVALDYTAS pirmąjį šių metų pusmetį.
Seimas skubos tvarka antradienį (šiandien) priėmė svarstyti Vyriausybės siūlymą padidinti Vyriausybės grynojo pasiskolinimo limitą nuo 904 mln. eurų iki 5,4 mlrd. eurų.

Džiaukimos, kad InVestuotojai InVestuoja į KoronaViruso Valdymą!

Linksminkimos! Linksminkimos,
Pakol jauni esma,
Nebus laiko mums linksmintis,
Kada pasenės’ma,
Kada savo žilą galvą
Jau žemyn nulenks’ma,
Ir eidami pasirėmę,
Grabui vietą rinks’ma..

Siaudžia, graudžia paukštužėliai
Gražiai čiulbėdami;
Taip linksminkimos, jaunėliai,
Dainas dainuodami.
Dabar mūsų aukso dienos,
Kaklo nieks negraužia;
Daug nerūpi, pakol vienas,
Ir vargai nespaudžia.

Prieš mus visa čion pasaulė,
Atverta ant svieto:
Kur nukaks’ma, ten atras’ma
Mes dėl savęs vietą.
Kožnas vienas mumis myli,
Ant rankų nešioja,
Kiti kvietkas ir gražybes
Mums po kojų kloja…

O jei padoriai gyvens’ma,
Kaip liep’ mūsų stonas,
Mylės mumis ponas Dievas
Ir kunig’s klebonas.
Tad - linksminkimos! Linksminkimos,
Pakol jauni esma,
Nebus laiko mums linksmintis,
Kada pasenės’ma,


http://dainutekstai.lt/r727/linksminkimos.html


KoronaPaMokslas


Velnias vėl paima Jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas visas pasaulio karalystes bei jų didybę, sako:

- „Visa tai aš Tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane.“

Mt 4, 8–9


Matot -  Bibel'y
Žemė plokščia.
O KoronaVirus'as - štai koks:Русский Левша В Кипе


"The Tale of Cross-eyed Lefty from Tula and the Steel Flea" (RussianСказ о тульском косом Левше и о стальной блохеSkaz o Tulskom kosom Levshe i o stalnoy Blokhe),[1] The Tale of the Crosseyed Lefthander from Tula and the Steel Flea or simply Levsha (RussianЛевшаleft-handed), sometimes called The LefthanderLeftyThe Steel Flea or The Left-handed Craftsman is a well-known 1881 skaz (story) by Nikolai Leskov. Styled as a folk tale, it tells a story of a left-handed arms craftsman from Tula (traditionally a center of the Russian armaments industry) who outperformed his English colleagues by providing a clockwork steel flea they'd made with horseshoes and inscriptions on them.
Ермо́лкаки́па или кипа́ (иврит: כִּיפָּה кипа́, мн.ч. кипотидиш: יאַרמלקע я́рмолке) — традиционный еврейский мужской головной убор.
Русский Левша В Кипе:

KoronaKelionė


 Šiandien dar galit užsiregistruoti;)

KoronaBeProtybė

US Swine Flu

Новый Буммер