2016-11-05

За нашим бокалом сидят комиссары

:)
03.11.2016, 08:43

Trotz neuer Top-Jobs

Ex-Kommissare kassieren von EU 100.000 € pro Jahr

Aufgedeckt: 16 ehemalige EU-Kommissare beziehen seit 2014 hohe Übergangszahlungen aus Brüssel. Aktuell erhält jeder von ihnen fast 100.000 Euro pro Jahr, obwohl sie längst neue und gut dotierte Spitzenposten in Wirtschaft und Politik haben. Das geht aus einer Liste hervor, die die EU-Kommission der deutschen Wochenzeitung "Zeit" übermittelt hat.

Die Kommission hatte wochenlang die Herausgabe der Liste verweigert, wie die Zeitung am Mittwoch berichtete. Erst als die "Zeit" eine Klage vor dem EU-Gerichtshof androhte, habe die Brüsseler Behörde die Namen der Übergangsgeld-Empfänger bereitgestellt.

Mitglieder der 2014 abgetretenen Barroso-Kommission

Aus den Unterlagen geht hervor, dass viele frühere Mitglieder der 2014 abgetretenen Kommission unter Präsident Jose Manuel Barroso derzeit ein Übergangsgeld von mindestens 99.996 Euro pro Jahr - zusätzlich zu ihren Einkommen aus den neuen Top-Jobs - erhalten.

Genannt wird unter anderem der frühere belgische Handelskommissar Karel De Gucht, der sogar einen Anspruch auf fast 125.000 Euro Übergangsgeld pro Jahr hat. Doppelt verdient auch Connie Hedegaard, frühere Klimakommissarin aus Dänemark. Auch Rumäniens Premierminister Dacian Ciolos und der EU-Abgeordnete Janusz Lewandowski aus Polen, einst Kommissare für Landwirtschaft sowie Haushalt, bessern ihre Diäten mit dem Übergangsgeld auf.
Barroso steht wegen seines Engagements bei der Investmentbank Goldman Sachs in der Kritik
Foto: EPA

Ex-Kommissare können bis zu drei Jahre weiterkassieren

Das Übergangsgeld wurde 1967 beschlossen. Es sieht vor, dass ausgeschiedene Kommissare bis zu drei Jahre lang 40 bis 65 Prozent ihres einstigen Grundgehalts von mindestens 20.832 Euro pro Monat beziehen können. Die Übergangsgelder sollen die Kommissare finanziell absichern, bis sie neue Jobs haben. Zudem soll die Prämie verhindern, dass Kommissare gegen Ende ihrer Amtszeit unlautere Absprachen mit Unternehmen treffen und anschließend schnell die Seite wechseln. Tatsächlich verdienen aber viele der Ex-Kommissare längst gut in der Privatwirtschaft. Laut "Zeit" kassiert De Gucht etwa rund 10.500 Euro Übergangsgeld pro Monat, obwohl er drei neue Jobs hat, darunter als Aufsichtsrat des Stahlunternehmens Arcelor-Mittal (Jahresgehalt: rund 140.000 Euro).

"Übergangsgeld-Exzesse untragbar"

Scharfe Kritik an dem Gebaren der Ex-Kommissare übte die Nichtregierungsorganisation Corporate Observatory Europe. "Wir haben grundsätzlich kein Problem mit Übergangsgeld. Aber alleine am Beispiel De Gucht sieht man, dass dieses System nicht funktioniert", sagte Organisationsmitglied Vicky Cann gegenüber der "Zeit". Der FDP-Haushaltsexperte im EU-Parlament, Michael Theurer, sagte gegenüber der "Bild": "Drei Jahre Übergangsgeld für drei Monate Arbeit - das ist Irrwitz." Der Generalsekretär des Europäischen Steuerzahlerbundes, Michael Jäger, sagte, ebenfalls in der "Bild": "Solche Übergangsgeld-Exzesse sind untragbar. EU-Kommissare, die derartige Leistungen erhalten, obwohl sie neue, gut bezahlte Jobs haben, sollten das Geld zurückzahlen."

Barroso: EU-Frühpension trotz Top-Bankenjob

Nicht auf der Liste der Prämienempfänger steht übrigens Barroso selbst. Der Portugiese arbeitet seit Sommer für die US-Investmentbank Goldman Sachs in London. Dennoch kassiert auch er Geld von der EU. Obwohl mit seinen 60 Jahren noch nicht im Pensionsalter, bezieht er laut "Welt" rund 7000 Euro monatlich als Frühpension.

Istorija kartojasi:
16 buvusių ES-komisarų, baigusių savo kadencijas 2014 metais, lig šiol gauna išmokas iš Briuselio. Šiuo metu kiekvienas iš jų gauna beveik 100000 eurų per metus, nors jie jau senai užima aukščiausius postus ekonomikoje ir politikoje. Apie visus šiuos asmenis sužinojo ir visuomenei šį trečiadienį paskelbė vokiečių savaitraštis die Zeit, rašo didžiausias Austrijos dienraštis Krone.

2014 metų Barozo komisijos nariai

Iš die Zeit turimų dokumentų išplaukia, kad dauguma iš Europos komisijos dalyvių, kuriai vadovavo Žozė Manuelis Barozo (Jose Manuel Barroso ), ir baigė savo veiklą 2014 metais, iki šiol gauna ne mažiau 99.996 eurų per metus atlyginimus – pajamas papildomai prie savo naujų topinių uždarbių.
Tarp jų, buvęs belgų prekybos komisaras Karel De Gucht, kuris gauna 125000 išmokas per metus. Šiems Olimpo dievams priklauso buvęs Danijos aplinkos komisaras Connie Hedegaard, buvęs komisaras Rumunijos premjeras Dacian Ciolos ir žemės ūkio komisaras ir dabartinis ES deputatas lenkas Janusz Lewandowski.

Eks-komisarai gali pelnytis tris metus

Krone rašo, kad „mokėti pereinamąsiais išmokas buvo nutarta 1967 metais. Numatoma, kad buvę komisarai dar tris metus po savo kadencijos pabaigos gaus nuo 40 iki 65 procentų savo buvusio atlyginimo, bet ne mažiau kaip 20.832 eurų per mėnesį. Pereinamasis finansavimas turi užtikrinti komisarų finansinį aprūpinimą, kol jie susiras naujas darbo vietas“. Be to, rašoma Krone, mokama premija turi užtikrinti, kad komisarai savo kadencijos metu nepradėtų tarnauti savo būsimų darbdavių interesams, nesinaudotų buvusiais kontaktais naujų darbdavių labui. Bet realiai viskas vyksta priešingai. Dauguma eurokomisarų jau senai dirba privačiame sektoriuje. Die Zeit duomenimis, ekskomisaras De Gucht gauna maždaug 10500 eurų EK išmokas per mėnesį, nors šiuo metu užima tris apmokamus postus, tarp kurių plieno kompanijos Arcelor-Mittal vadovo postas (metų uždarbis – 140000 eurų).

„Pinigų pertekliaus periodas neleistinas“

Europos ekskomisarų galimą korupciją tiria nevyriausybinė organizacija Corporate Europe Observatory. Šios organizacijos atstovas pasakė, kad tokie atvejai, kaip De Gucht atvejis, parodo, kad sistema nedirba. Ekspertus šokiravo ir atvejis, kai už tris mėnesius darbo Europos Komisijoje tris metus mokama kompensacija. Generalinis Europos mokesčių mokėtojų federacijos sekretorius Michael Jäger mano, kad „pereinamosios išmokos yra nepriimtinos“ ir gerai apmokamas vietas užimantys ekskomisarai turi gražinti šiuos pinigus.


Barozo: ES pensija, nepaisant top-darbo banke

Londone. Nepaisant to jis gauna pinigus iš ES. Nors jis dar nėra pensijinio amžiaus, jam tik 60 metų, bet jis gauna po 7000 eurų per mėnesį pensiją, rašoma die Welt.

Tik negalima galvoti

Štai baisus, didelis, piktas šuo. Ateina į svečius nepažįstamas, geras žmogus. Šuo prieina, apuosto. Ir atsigula šalia. Ateina kitas, irgi nepažįstamas. Visiems žinomas niekšas, tačiau linksmas, malonus, draugiškas, moterų numylėtinis ir kompanijos siela. Ir tik laikyk šunį – kriokdamas puola iškart.

Šuva apie žmones, jų dorovę ir gyvenimo taisykles nieko nenutuokia. Net nežino, kad tokios yra. Tačiau norėčiau turėti jo gebėjimus. Mus apgaudinėja kas tik netingi, o mes nematom. Džiaugiamės, kai apgauna ir laukiam dar.

Ne mes vieni tokie. Visame pasaulyje ilgametis, nepaliaujamas ir masinis bukinimas per bulvarinę žiniasklaidą ir TV išaugino masę naujažmogių. Visokie protestuojantys rokeriai – atgyvena, praryta šou verslo. Milijonai protingų ir profesionalių, tačiau primityvių ir abejingų. Apgaudinėti – vienas malonumas, nes jie nulemia viską.

Mus valdo kas turi naftos ir dujų. Kūrėm rusišką socializmą, paremtą nafta ir dujomis. Dabar varysim norvegišką, paremtą nafta ir dujomis. Kad tik koks nors socializmas, paremtas nafta ir dujomis. Nes nafta ir dujos leidžia fanatikams ir vidutinybėms durniuoti ir nebankrutuoti.

Tik bėda – neturim naftos ir dujų. Užtat turim norvegų terminalą ir norvegiškų dujų, apie kurių kainą nei vienas redaktorius neišdrįs padiskutuoti, kad nesukniubtų kur važinėdamas dviračiu ar neiškristų pro viešbučio langą. O apie viešuosius pirkimus tai net drąsieji valstiečiai kalba susigūžę ir negarsiai.

Pats laikas mokytis norvegiškai. Padidės gimstamumas. Nes nereikės auginti vaikų ar mokėt alimentų – išgersi kieme butelį alaus, atvažiuos tarnybos ir išsiveš. Supuvusi silkė irgi labai sveika ir natūrali. O sveikiausia ir natūraliausia nebūti savim ir sirgti svetimomis ligomis. Tada tau pasakys kaip gydytis. Tik nesakys, kad jei nesusirgsi, tai ir gydytis nereikės.

Toks politikų numylėtas „normalus pasaulis“, iš kurio mums vis ištraukia kokius tik nori pavyzdėlius savo nesąmonėms. Reikia antialkoholinės isterijos – prašom suomius, reikėtų alkoholinės – ištrauktų vokiečius su prancūzais ir italais. Reikia progresinių – nurodys kokius airius. Tik jei nereikia progresinių nenurodo nieko, nes tokie rusai su baltarusiais, tai kažkaip lyg ir nepatogu. Kokiai tik nori kvailystei mes kaip mat rasim pavyzdžių. Kad tik negalvoti savo galva.

Siutina ne politikų nutapyti rožiniai tikslai, o primityvūs būdai pelnyti populiarumą ir atjoti į valdžią ant masinės psichozės. Ir fanatikų, kurie džiaugiasi valstybės totaliu kišimusi į privatumą, bukumas. Primityvų siautėjimas ir policinės valstybės ilgesys, kuriuo dabar svaiginasi sistemos įskaudinti ir valstybe nusivylę žmonės.

Tai suteikia galimybę naujiems avantiūrų projektams, o ne reformoms. Manot, taip niekada nebuvo? Taip ir matau šimtus tūkstančių su deglais rankose Niurnbergo ir Berlyno gatvėse, sveikinančių tautos išgelbėtoją. Akyse džiaugsmas, viltis, noras atsikeršyti. Jie irgi norėjo gero tėvynei, sveiko gyvenimo ir teisybės. Ir visa tai gavo su kaupu.

Yra Didžioji Lietuva ir Mažoji Lietuva. Didžiosios Lietuvos gyventojai yra nematomi žmonės. Jiems visą gyvenimą rodo, ko jie niekada negalės turėti, o jų niekam, net jiems patiems neparodo. Jie naujųjų amžių raupsuotieji.

Jei juos ir pakviečia, tai pasodina vienus prieš ponų gaują pasityčiojimo vakarėliui. Kokie jie negeri, pasiilgę ruso runkeliai. Kaip patys dėl visko kalti. Kokie alkoholikai ir atsilikėliai, į klausimėlius neatsako. Ir paskęsta veidmainiškos užuojautos ir pašaipų sraute. Jei ką, jiems nupirksime makaronų.

Tie 90 procentų, kurie vargiai suduria galus, kas vakarą mato, kaip reikia blizgiai būti. Kaip reikia važinėti ekologiška mašina, kuriai neužtektų jų pusės gyvenimo atlyginimo, net jei nevalgytų ir nesituštintų, bet jei nenorėtų tokių pirkti, jų kiuženas apmokestins. Kaip kokia sėkmingai gyvenimo turguje parsidavusi patelė varto akis ir moko juos stiliaus. Ar iš nusuktų mokesčių prakutęs sukčius auklėja, kaip reikia vystyti socialiai atsakingus verslus.

Koks vadinamojo elito bukumas. Kaskart vis apstulbsta – iš kur tiek protesto balsų? Iš kur tiek socialinio pavydo, tiek neapykantos? Noro atkeršyti? Kokie tie lietuviai bjaurūs, fu.

Gal kada ir suprasit. Kai bus per vėlu. Keturiasdešimtaisiais irgi mėtė gėles po tankais ne iš didelės meilės, o iš piktdžiugos. O po to cypė visi. Istorija mėgsta pasikartojimus.

Ir ne vargšai žmonės kalti, o tie, kas juos iki to privedė. Ilgai spausta spyruoklė šauna į veidą ir atsibundama fanatikais. Prasideda permainos iš neapykantos, kuri nieko nesukuria ir tik gali sugriauti. Ir atsipeikėję žiūrim, ką čia pridarėm. Ateina kiti, pasako kas kaltas. Ir nusiraminam, nes mes teisūs visada.

Laisvę Lietuvai! Uždrausti viską drausti, bet leisti nieko neleisti! Priklausomai nuo politinės ir lytinės situacijos Vilniuje ir Briuselyje. Viskas ką tik pagalvoji – galima. Viskas, ką tik pagalvoji, kad negalima – galima. Viskas ko negalvoji, bet galvoji, kad gali kada nors pagalvoti – galima. Tik negalima galvoti. Kiek žmonių atsimena, ką žadėjo konservatoriai 2008-iasiais ar socdemai 2012-iasiais?

Kiek žmonių atsimena tų jų vyriausybių programas ir kiek iš jų žinojo, kas ten buvo rašoma? Ir kiek apskritai nutuokė, kad tokios programos egzistuoja? Vienas iš šimto ar iš tūkstančio?

Niekas nepasikeitė. Po metų lygiai tiek pat žmonių žinos lygiai tą patį apie dabartinius rinkimus ir būsimą vyriausybę. Ir daug čia nesvaikit. Matys, girdės, žinos ir kalbės tik tą, ką parodys per teliką. O telikas rodys ką reikia. Ne vyriausybė valdo protus, o telikas. Ir teliko vadų niekas jums neleis nei rinkti, nei skriausti.

Norim, kad pasikeistų, bet jei prasideda, rėkiam, kad keistis turi kiti, tik ne mes. Todėl visada gauname, ko nusipelnėm. Kas tiesa ir kas melas nustatom ne mes, o nugalėtojai. O nugali ne teisesnis, o tas, kuris stipresnis.

Taip, stipriausias yra tas, kuris laisvas ir nepriklausomas nuo minios. Tada pasaulį matysi pats ir ne tokį, kaip kiti nori. Kuo labiau tave puola ir kuo esi vienišesnis, tuo esi arčiau tiesos. Daugybę kartų suklysk, bet išlik savim. Niekada nesigailėsi ir niekas tavęs nemylės.

Bet daugumai reikia primityvių sprendimų, kurie per akimirką viską išspręstų! Jei kas sako, kad taip nebūna – priešas. Nors visa patirtis rodo, kad niekas nepasikeis, todėl pasąmonėj vartosi baimė ir įniršis. Fanatikai mato tik tai, kas patvirtina tikėjimą. Moka tik ploti arba švilpti, o jau skanduoti – tai visada.
Ir nesupranta, kad oponentai taip pat mato problemą, tik nemato politinių stebuklų visagalybės. Geresnis gyvenimas – ilgas apmokamas kelias, kuriame kiekvienam reikia ką nors paaukoti, o ne kažkokių valdžios nutarimų reikalas. Tuo labiau tokių, kurie tarsi gero tikslo vardan paverčia žmogų bejėgiu valstybės biurokratų valdomu sraigteliu. Ir duoda priešingą rezultatą.

O kaip kilniai piktinamės „vagiais“ ir kiaulėmis prie lovio! Ir kiek tokių kovotojų matėm, kurie ten patekę patys, kad ims po savaitės vogti – net dūmai rūksta. O tie, kur nepatenka, niršta, kad nepateko. Ir perka kontrabandą, nes taip gi pigiau. Ir apgavikų džiaugsmui vis nueina pabalsuoti ne už, o prieš.

Nėra didesnių davatkų už esamus ar buvusius nusidėjėlius. Nėra fanatiškesnio kovotojo su kokia blogybe, kaip tas, kuris pats ją darė ir nebegali. Tada jie ima kovoti su svetimomis nuodėmėmis. Ir valdžia pažada premijas skundikams. Kažkur labai labai girdėta, ar ne?

Perbėgėliai po visų perversmų imdavo vadovauti radikaliausiai srovei. Jie būtinai už kraštutinumus ir prievartines priemones. Pilnos bažnyčių pirmosios eilės buvusių ateistų ir komunistų. Viena apsimetėlių ir apgavikų banga susigeria į smėlį ir jau vėl kita griaudėdama lūžta. Sveiki atvykę į praeitį.

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/sveiki-atvyke-i-praeiti.htm

Bailis

bailiff (from Middle English baillif, Old French baillisbail "custody, charge, office"; cf. bail, based on the adjectival form, baiulivus, of Latin bajulus, carrier, manager) is a manager, overseer or custodian; a legal officer to whom some degree of authority or jurisdiction is given.

Etymology

From Anglo-Norman and Old French bailif (plural bailis), probably from Late Latin reconstructed as *bāiulivus ‎(castellan), from Latin baiulus ‎(portersteward), whence also bail. As a translation of foreign titles, via French bailliScots bailieDutch baljuw, etc. Role, and later word, mostly replaced native reeve.


bailà sf. (4) bailė, baimė: Nustvėrė mane bailà Tvr. Jam bailõs nėra, ar vidurnaktis, ar ne Rod. Aš tam vaikui išvarysiu baĩlą, paėmęs diržą Švnč. ^ Bailõj akys plačios Švnč.

Sistemos viduje

JAV valstybės pareigūnai ir toliau nerimauja, kad Rusija gali surengti kibernetinį išpuolį ir mėginti sužlugdyti kitą savaitę vyksiančius Amerikos prezidento rinkimus. JAV žvalgybos pareigūnai nesitiki, kad Rusija smogtų svarbiausiai infrastruktūrai (daugelio nuomone, tai sukeltų karą), tačiau jie tikisi kibernetinio išpuolio, pavyzdžiui, netikrų dokumentų paskelbimo ar suklastotų paskyrų socialiniuose tinklalapiuose, per kurias būtų skleidžiama klaidinga informacija.

Penktadienį programišius „Guccifer 2.0“, kuris, JAV pareigūnų teigimu, yra iš Rusijos žvalgybos, socialiniame tinklalapyje pagrasino stebėti JAV rinkimus „sistemos viduje“.

:)
Sistemos
viduje


2016-11-04

Giedra ir nešalta

Jei giedra, tai netiesa.

Jei "jei giedra, tai netiesa", tai netiesa.

Jei "jei "jei giedra, tai netiesa", tai netiesa", tai "jei nešalta, tai netiesa".

Jei "jei "jei "jei giedra, tai netiesa", tai netiesa", tai "jei nešalta, tai netiesa"", tai netiesa.

Tai matematinės logikos kalba reiškia "giedra ir nešalta".
Mat,

xy=[((xF)F)(yF)]⇒F,

čia x="giedra", y="nešalta", žymi konjunkciją, o  implikaciją,
Suprantama,

Jei "jei "jei "jei nešalta, tai netiesa", tai netiesa", tai "jei giedra, tai netiesa"", tai netiesa.

reiškia tą patį:

yx=[((yF)F)(xF)]F,

"nešalta ir giedra".

Netikintys raskit klaidą.

Tikiu, tikiu...

Fui?

Sėkmės "išmaniųjų įrenginių"

programuotojai,
šitokiais būdais "gerus pinigus" uždirbantys:)

Tada jau nebe
"fui"?

fùi (l. fuj, vok. pfui) interj. K, Grg, Prk eu, fe (reiškiant nepasitenkinimą): Fùi, negeriu! Yl. Fùi, nebevalgysiu! Yl. Fui, koks bjaurus tas žmogus! rš. Ar žinai žemaičių patarlę: iš vieno galo ui, iš kito – fui (iš vienos pusės gerai, iš kitos – prastai) Šll. Fui, negražu, kad tokia jauna mergaitė keikia I.Simon. Neliūb barsis, mušis, fùiKlvrŽ.

Z Cash

8 metukai.

8-ta diena:

Zcash begins

Zooko Wilcox | Oct 28, 2016

The Zcash blockchain is live! We released the genesis block this morning, and people all around our planet have begun mining and transacting on it.
Our homepage links to a download page where you can find instructions on installing the Zcash software; an explainer video will be posted there shortly. If you feel confident using this kind of Linux command-line tool, then dive in! The more people who do so the better.

Will Z CASH be the Next Bitcoin?

Zcash's monetary base will be the same as Bitcoin's 21 million Zcash currency units (ZEC, or ⓩ) will be mined over time. 

Zero knowledge proof...

The property of allowing both verifiability and privacy of data makes for a strong use case in all kinds of transactions, and we’re integrating this concept into a block chain for encrypting the sender address, the recipient address, and the amount.

Bitcoin "gyvent paleido" anonimas, bet visos transakcijos viešos.

Z cash elgiasi visiškai atvirkščiai - visos transakcijos visiškai paslėptos, užtat kūrėjai/valdytojai vieši/nepasislėpę:

ir kt...

Ar su ta pačia konstanta (21 mln.) kaip ir vieši Bitcoin slaptojo Z Cash kūrėjai nusitaikė į Z kartą?

Absurdo Teatras

Martin Julius Esslin (born  Pereszlényi Gyula Márton) in his book, Theatre of the Absurd, written in 1962, he defined the "Theatre of the Absurd" 
as follows:

absùrdas [lot. absurdus — nemaloniai skambantis, netikęs], beprasmybė, prieštaringas ar visai prasmės neturintis teiginys, reiškinys; nesąmonė, niekai.


absùrdas sm. (1) DŽ nesąmonė, beprasmybė.

First attested in 1557. From Middle French absurde, from Latin absurdus ‎(incongruous, dissonant, out of tune),[1] from ab ‎(away from, out) + surdus ‎(silent, deaf, dull-sounding).[2]Compare surd.*

From the Proto-Indo-European root *swer- ‎(ringing, whistling). See also Latin susurrus.
  1. to cut
  2. woundinjury
  3. to fester

From Proto-Indo-European *swer- ‎(to cut, fester). Possibly related to Avestan 𐬀𐬭𐬀𐬬𐬑 ‎(xvarawound, hurt).


ab- 
word-forming element meaning "away, from, from off, down," denoting disjunction, separation, departure; from Latin ab-ab (prep.) "off, away from" in reference to space or distance, also of time, from PIE root *apo- "off, away" (also the source of Greek apo "away from, from," Sanskrit apa "away from," Gothic af, English ofoff; see apo-).

The Latin word also denoted "agency by; source, origin; relation to, in consequence of." Since classical times usually reduced to a- before -m--p-, or -v-; sometimes abs- before -c- or -t-.

:))
Hurts?

Gal į surdokamerą?

Сурдокамера (от лат. surdus — глухой) — специальное герметичное звукоизолированное помещение со слабым искусственным освещением и звуконепроницаемыми стенками для проведения физиологических, психологических и прочих исследований.


Первые в России сурдокамеры расположены в «Башне молчания» (Санкт-Петербург), созданной по проекту академика Ивана Петровича Павлова в 1913—1917 гг.[1].
Сурдокамера как метод тренировки используется при подготовке космонавтов, которые в условиях сенсорной депривации, — т.е. отсутствия звуковых и световых раздражителей, — привыкают к изоляции от внешнего мира.
На первоначальном этапе исследований в СССР с помощью подобной методики космонавты находились в сурдокамере в условиях пониженного давления и в атмосфере, состоящей из чистого кислорода, однако после гибели в сурдокамере космонавта Валентина Бондаренко 23 марта 1961 года, атмосфера была нормализована.
Реакцию на изоляцию человека от внешних раздражителей определяют визуально или с помощью специальной аппаратуры.
* From Latin surdus ‎(deaf); in mathematical sense, "deaf to reason", i.e. irrational.
:)))


2016-11-03

Solo Of Statista

Sutikau vakar Statista.

- Dar Statista, ar gal jau Solista? - pasisveikinau.

- Ką? - atsakė.

- Pokštas! - sakiau. - Geras?

-  Geras, - patvirtino.

Daugelis tų Statista dabar "persikvalifikavo" Finansų Matematikais (vakar sutikau ne tokį).

Suprantama, kaip buvo jie, taip ir liko Statista.

Solo of Statista...

Solista.
Solo!

Solo of Solista:)

Vėlinių proga Estijos prezidentė "pasiuntė" bažnyčią


2. November 2016 18:04
President*
Kersti Kaljulaid is the first Estonian head of state who turned down a church service in her honor on her inauguration
day. What will become of cooperation between the Estonian Evangelical Lutheran* Church (EELK) and the president in the future remains unclear.

A few days after the election the church was notified by the Office of the President that she had decided not to hold the service. “These are decisions the president makes herself; however, I'm sure it is difficult to find the right balance between a person's wishes and institutional tasks,” the archbishop said.

Viilmaa recalled that the tradition was called to life by President Lennart Meri who wanted the service to take place at the St. Mary's Cathedral. The tradition to mark the inauguration of the head of state with a church service hails** from Scandinavia.

“I believe that a custom of 25 years can be considered a tradition. All three previous presidents of re-independent Estonia have honored it and in some way made it a part of the inauguration process,” Viilmaa said.

Kaljulaid turns down church.

* Ką biologė/bankininkė/prezidentė darys su neigiamom palūkanom? 

** Kodėl ne "kailas"?

Vėlinės atnešė finansų revoliuciją

Vėlinės.

ANKARA, Nov 2 — RIA Novosti. President Recep Tayyip Erdogan called borrowing developing countries through the International monetary Fund (IMF) and world Bank (WB) a new form of colonialism and slavery.

“You want to develop your economy, and you propose as the only way to take loans from the IMF, the WB and the banks at interest. This globalization is a new model of colonialism and slavery. This is an attempt to put the shackles on the economy, industry, political system and minds. We reject this proposal to be colonies and second-class citizens,” — said Erdogan, speaking at the opening of the economic business forum “Turkey-Africa” in Istanbul,
the Broadcast was led by the TV channel NTV.

He also accused politicians of Western countries that they are “fanning the flames of conflict” in the middle East and Africa and “think profit”, then close the door to refugees who “pay for it all”.
Erdogan called borrowing from the IMF a new form of colonialism

Turkijos prezidentas Redžepas Tajipas Erdoganas (Recep Tayyip Erdogan) pavadino besivystančių šalių praktiką imti paskolas iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF) bei Pasaulio banko (PB) nauja kolonializmo ir vergijos forma.

:)

:))

Nepražiopsokimlietuviaipasaulinės finansų revoliucijos.

Gal jau nebejuokinga?

Vėlinės atnešė Bitcoin ATM

Ilgės.
Vėlinės.

2016-11-02
Pirmasis Lietuvoje bitkoinų bankomatas atidarytas Vilniuje, svečių namuose „Jimmy Jumps House“, adresu Savičiaus g. 12–1. Bankomatu, priklausančiu Estijos įmonei „DeCrypto OÜ“,
pasinaudoti galima visomis savaitės dienomis nuo 9.00 iki 20.00 val.

Įsigyti ir parduoti bitkoinus, naudojantis šiuo pirmuoju Lietuvoje bitkoinų bankomatu, labai paprasta. Tereikia paspausti mygtuką „Buy“, nuskenuoti bitkoinų piniginės kodą ir įdėti grynuosius pinigus. Paspaudus mygtuką „Send Bitcoin“, į telefone įdiegtą piniginės programėlę iškart atsiunčiamas pranešimas. Visa procedūra gali būti atlikta vos per 15 sekundžių.

Vires
(not) in numeris.

Last February (2014), Risto Pietilä, a Finnish businessman and bitcoin investor, bought a 600-year-old castle 
in Tallinn for bitcoins worth €1,000,000, planning to transform the place into a Bitcoin center. The bitcoin community in Estonia includes the bitcoin advocate, human rights activist, and former Estonian MP Selver Meikar.

:)
Chech Republic
Ukrainian company BTCU has used the existing network of The National Credit Bank terminals to add the option of purchasing bitcoins. There are more than 4000 locations across Ukraine, where everybody can buy bitcoins.
January 24, 2015
Lithuania: Foxbox terminals

Direction: buy bitcoin only
Launched: April 2014
Network size: 70 self-service terminals
Foxbox locations

2016-11-02

Catolacus of Catullius
catholic (adj.) 

mid-14c., "of the doctrines of the ancient Church," literally "universally accepted," from French catholique, from Church Latin catholicus "universal, general," from Greek katholikos, from phrase kath' holou "on the whole, in general," from kata "about" + genitive of holos "whole" (see safe (adj.)). Applied to the Church in Rome c. 1554, after the Reformation began. General sense of "of interest to all, universal" is from 1550s.


Tikrai?

Until the 3rd century, Saint-Denis was a small settlement called Catolacus or Catulliacum, probably meaning "estate of Catullius", a Gallo-Roman landowner. About 250 AD, the first bishop of ParisSaint Denis, was martyred on Montmartre hill and buried in Catolacus
Crypte archéologique

Shortly after 250 his grave became a shrine and a pilgrimage centre, with the building of the Abbey of Saint Denis, and the settlement was renamed Saint-Denis. 

In 1793, during the French Revolution, Saint-Denis was renamed Franciade in a gesture of rejection of religion. In 1803, however, under the Consulate of Napoléon Bonaparte, the city reverted to its former name of Saint-Denis.


Visi Seniai

Visi Šventi vakar palydėjo tokia pūga, kad iš Panevėžio teko važiuot 3 valandas.

Išvažiavau Visų Šventų vakarą, o grįžau jau per Vėlines.

Saint.

From Middle English saint, from Old French saint (Modern French saint), from Latin sanctus ‎(holy, consecrated, in Late Latin as a noun a saint), past participle of sancire ‎(to render sacred, make holy), akin to sacer ‎(holy, sacred).

Taigi.

The ancient Roman route (Flanders road) leading to Saint-DenisPontoise and Rouen it competed with the "route de Senlis" (see rue Saint-Martin) but gained an advantage over it with the demolition of the Grand Pont (see Pont au Change) and the development of the royal abbey of Saint-Denis, becoming the triumphal way for royal entries into the capital.

Seine-Saint-Denis (French pronunciation: ​[sɛn.sɛ̃.də.ni]) is a French department located in the Île-de-France region. Locally, it is often referred to colloquially as quatre-vingt treize or neuf trois (i.e. "ninety-three" or "nine three"), after its official administrative number, 93.

Trejos devynerios atbulai...

Sena-Sen Deni (93) (pranc. Seine-Saint-Denis) – Prancūzijos departamentas šalies centro šiaurėje, Il de Franso regione, pavadintas pagal to paties pavadinimo upę ir Sen Deni miestelį.

Aukštutinė Sena (92) (pranc. Hauts - de-Seine) – Prancūzijos departamentas šalies centro šiaurėje, Il de Franso regione, pavadintas pagal to paties pavadinimo upę.

O kriegščionys mums aiškina - ne, ne visi.

Jų, tik ne mūsų.

All Saints:)Visi Seniai.