2018-09-15

Жидовин


Жидови́н (от Жид) — богатырь из русского эпоса, враг и поединщик Ильи Муромца, герой былины «Илья Муромец и Жидовин». По сюжету былины, неизвестный всадник проехал из земли из Жидовской мимо богатырской заставы в Цыцарской (Цуцорской?) степи. Богатыри решаются на погоню. Выбор падает на есаула Добрыню, поскольку Гришка боярский сын, Васька Долгополый и Алёша Попович недостаточно хороши для погони — один хвастлив, другой неповоротлив, а третий корыстен. Однако, увидев всадника, Добрыня Никитич уехал на заставу богатырскую. Только атаман Илья Муромец решается на схватку с неизвестным всадником. Сначала поединщики сражаются на копьях, 

потом на палицах, а затем врукопашную. Только одолев противника Илья узнаёт, что его враг — это «у Жидовинихи, сын Жидовин». Илья отрубает ему голову. 


По мнению ряда исследователей[1], отражает борьбу русского государства с Хазарией (где жили иудеи, на Руси называемые жидами). Другим персонажем «хазарского» происхождения в русских былинах является Михайло Козарин

Еще что же за богатырь ехал?
Из этой земли из Жидовския
Проехал Жидовин могуч богатырь
На эти степи Цицарские...

EuroPensininkė Dalia Grybauskaitė


Liepos 1 dieną prezidentė Dalia Grybauskaitė sulaukė pensinio amžiaus ir jai skirta „Sodros“ mokama senatvės pensija – 685 eurai.
Kitąmet, nutrūkus įgaliojimams, prezidentė* taip pat gaus ir rentą**. 15min skaičiavimu, užvėrusi Prezidentūros duris ji turėtų gauti per 4 tūkstančius eurų pensijos, o nuo 2021 metų, kai jai priklausys ir panaši europinė pensija už darbą Europos Komisijoje. Iš viso turėtų priklausyti per 8 tūkstančius eurų siekianti pensija.

Tik jau neišprotėkit:))
He 

he 

he.
*


2018      m.                      d. Nr.1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
1. Respublikos Prezidento valstybinė renta skiriama 38,79 procentų Respublikos Prezidento darbo užmokesčio dydžio per mėnesį.“


2   straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas
  

1) periodinis mokėjimas turto savininkui už naudojimąsi jo žeme ar kitu turtu;
2) pinigų suma ar kitoks išlaikymas, kurį rentos mokėtojas įsipareigoja neatlygintinai ar mainais už kapitalo perdavimą jam nuosavybės teise periodiškai mokėti rentos gavėjui. Pvz., Suvalkijoje būdavo įprasta, kad tėvai ūkį perduoda vyriausiajam sūnui, už tai gaudami visišką išlaikymą, t. y. rentą, dėl kurios būdavo susitariama sutartimi. Renta gali būti iki gyvos galvos;

3) skirtumas tarp užmokesčio už gamybos išteklių ir jo esamai būklei išlaikyti būtinų sąnaudų, kitaip dar vadinama ekonomine renta. Klasikiniai ekonomistai terminą renta taikė žemei ir kitiems gamtos ištekliams.

Žr. žemės renta .[1]

Rūta VainienėTerminą “Renta” apibūdino Rūta Vainienė knygoje "Ekonomikos terminų žodynas"

Vokiškai Santūriai


Matot?
Lietuvoj santūriai stovi kryžiokų palikuonių kariuomenė.

Lietuvos mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas“ (santūriai) ketinama priskirti Vokietijos kariuomenės divizijai.

Mindaugui karūną irgi santūriai vežė?

Santūriai:)

Vokiškas santūrumas:)))
Cha cha cha.

Santūriai!
 Du aktu parvežė profesorius Mažylis santūriai.
Santūriai:

The share of votes wielded by those three countries (Germany, France and Italy) would jump from 48 per cent to nearly 58 per cent after Brexit.

O mes?
Juk 11 teturim*, nors pradžioj turėjom 12.

Ir dargi
kokių!

Turtingiausias iš Lietuvos europarlamentarų yra (2013 10 01) konservatorius Vytautas Landsbergis ir jo žmona Gražina...

Vokiškai 
santūriai.
Vagių Wagen


Borrowed from Dutch wagen, from Middle Dutch wagen, from Old Dutch *wagan, from Proto-Germanic *wagnaz (wagon), from Proto-Indo-European *woǵʰnos (wagon, primitive carriage), from *weǵʰ- (to transport). Cognate with Saterland Frisian Woain (wagon), West Frisian wein (wagon), German Wagen (vehicle; wagon), Danish vogn (wagon), Swedish vagn (wagon). Doublet of wain (inherited from Old English wæġn) and related also to way, weigh.

Vieni germanai.

Švabai.

Vienuolis - 2015-04-14 08:49
Nors etimologiškai vokiečius labiausiai atitinka vagiečiai (latviai ligšiol taip pavadina),...


Žinoma - kiek gi ant kupros to vogto turto paneši...

Nors...

Štai įdomi istorija, paaiškinanti, kodėl Vilniuj nėr nė vieno tramvajaus vagono:

Bezdonių apiplėšimas – 1908 m. rugsėjo 26 d. Lenkijos socialistų partijos kovinės grupuotės, vadovaujamos Juzefo Pilsudskio


įvykdytas traukinio apiplėšimas Bezdonių geležinkelio stotyje. Apiplėšimo metu pavogta 200000 rublių, vežtų į valstybės iždą iš Varšuvos į Sankt Peterburgą. Pinigai turėjo būti skirti tramvajaus linijai Vilniuje tiesti, bet atiteko lenkų pogrindžiui.[1]
:)))Mūsų Sodai


Fotografavau šiandien,
Rastinėnuose.
Visa tai mūsų šiuolaikiniai miesčionys/sodininkai pila jau bene mėnesį šalia šiukšlių konteinerių.

Nueikim ir pažiūrėkim kokios obuolių kainos mūsų supermarketuose.

Siūlau mūsų Lietuvos miestuose ir miesteliuose įrengt vietas, kuriose mūsu sodininkai galėtų palikt savo sodų nebepajėgiamus suvartoti vaisius ir daržoves, o miestelėnai galėtų juos pasiimt.

Galėtų ten būt ir taupyklė - įmestume mes, miestelėnai, pinigėlį-kitą mūsų vargstantiesiems: kad ir dvigubai mažesnę, negu vidutiniškai ES, BVP dalį besidalinantiems Lietuvos pensininkams

EU with Russia and China


EU seeks to bypass US sanctions on Iran with trade finance tool
Payments channel would enable European companies to trade with Iranian businesses

EU powers are in talks over launching a payments channel that would enable European companies to trade with Iran as part of efforts to defy US sanctions and keep alive a landmark nuclear deal with Tehran.

France, Germany and Britain are working with EU officials on the finance tool ahead of November’s restoration of a second wave of US sanctions that will target Iran’s oil exports and transactions with its central bank.

An official EU effort to maintain financial access to Iran would deepen a transatlantic rift after Washington warned European companies to comply with its reimposed countermeasures or be shut out of the US financial system.

The goal of European policymakers is to help both EU and Iranian businesses preserve the commercial benefits that persuaded Tehran to sign the 2015 agreement to curb its atomic energy programme, diplomats said.

The so-called E3 European countries — which are all signatories to the nuclear deal, along with Russia and China — have been working with the European Commission and the EU’s diplomatic service on the planned funding channel, they added.

2018-09-14

"Blackstone" perka "Luminor"


Sandorio vertė siekia 1 mlrd.


eurų, pranešė „Luminor“.

Tos doros tai šitiek:

In 2013, Bloomberg News uncovered how the Blackstone Group was self-dealing after its affiliate GSO Capital Partners purchased debt and credit default swaps in Codere SA, a Spanish betting, online gambling and gaming company.[151]
In the first half of 2013, Blackstone GSO and another firm later purchased a €100 million bank loan (via secondary markets) that Codere already had on the books, and then convinced Codere to delay repayment on the debt related to the aforementioned credit default swaps. That delay triggered the CDS, resulting in upwards of $18.7 million in profit for GSO.[152]
The GSO director defended the move with "Codere (working with us...) had to trigger the credit default swaps, as it was the only way to compel certain bondholders to negotiate." and blamed credit default swap investors for their loss:
Unlike Blackstone, who invested directly into Codere, these financial investors [of hedge funds using credit default swaps] were not aligned with the interests of Codere, but instead through their use of credit default swaps, were betting on when the Company would default[...]having no interest in the outcome of the game.[152]
Self-dealing...

Self-dealing is the conduct of a trusteeattorneycorporate officer, or other fiduciary that consists of taking advantage of his position in a transaction and acting in his own interests rather than in the interests of the beneficiaries of the trust, corporate shareholders, or his clients. According to the political scientist Andrew Stark, "[i]n self-dealing, an officeholder's official role allows her to affect one or more of her own personal interests." It is a form of conflict of interest.[1]


Vytis ir Vytinė


Vytinė

vytin|ė vytisrykštė: Pavyk žąsis su vytine 
Ne vytinė rankoj...

Bet ar netapo Vyčiai ponais, su vytinėm rankose cholopam per nugaras uždrožt?

2 vytin|ė vak., žem. plaustasdidelis upių laivas: Laivai ir vytinės plaukiodavo Nemunu.

Skolos Vertybės

Google: "Maxima grupė" žengė svarbų žingsnį.

Ten ir rasit "Skolos Vertybes" - skolos vertybinius popierius:
Nasdaq (NDAQ) praneša, kad vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius” nuo š. m. rugsėjo 14 d. į Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą įtraukia „Maxima Grupės“ obligacijas.


„Maxima" sėkmingai išplatino ĮSIPAREIGOJIMUS.

Jie ir yra SKOLOS VERTYBĖS.

„Maxima Grupė“ pasiskolino 300 mln. EUR 3,25 proc. metinių fiksuotų palūkanų, palūkanos mokamos kartą per metus, iki 2023 m. rugsėjo 13 d.
Ką čia bešnekėt:))
The companies, owned by the large retail company Schwarz Group and controlled by one of Germany’s wealthiest families, received loan funding from a little-known wing of the World Bank and from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
EBRD headquarters in London.

Nežino mūsų milijardierius
 mažai žinomo šito banko sparno Landynėje...

2018-09-13

Vilnius Is "Lightning"

Look:


Vilnius (:(((()


„Žaibuoja".


Pacų rūmai


2018 rugsėjo 12d.
Pacų rūmuose įsikūrė Lenkijos Respublikos ambasada su Konsuliniu skyriumi bei Lenkijos institutas. Iki šiol šios įstaigos buvo išsimėčiusios po įvairias Vilniaus vietas – Antakalnį, Senamiestį. Dabar viskas telkiasi vienoje vietoje.

Rekonstrukcija buvo nepigi, anot ambasados atstovų, projekto sąmata siekė 18 mln. eurų. Dabar ambasada ir Lenkijos institutas Vilniuje naudosis daugiau nei 3 tūkst. kv. metrų patalpomis. Ambasados patalpose lankytis paprastiems lankytojams nuolat tikrai nebus galima, tačiau žadama rengti įvairių renginių, per kuriuos rūmai bus atviri.
Pacų rūmai Vilniaus Senamiestyje pagaliau atgijo – duris atvėrė Lenkijos ambasada

Pacai.

Ir...

Du Pacai.

2018-09-12

Vadovėlis


Kaip?
Padainuokim dainelę?


Ar tyčia kažkas įkišo Landsbergių verslą vadovėlin?


2018-09-09

Prekiaujam Ginklais?


2008 m. kovo 15 d.
Ypatingosios paskirties oligarchai, prekiautojai mirtimi, ginklų baronai – tokie „garbingi“ epitetai vartojami kalbant apie žmones, kurie užsiima labai pelninga, tačiau nelegalia veikla. Šis verslas – prekyba ginklais.
Vienas stambiausių prekiautojų ginklais Viktoras Boutas (vertėjas:)) buvo sulaikytas Tailande praėjusią savaitę. Šis areštas įvardijamas kaip didelė specialiųjų JAV tarnybų pergalė. Iš tiesų, V.Bouto pareigūnai ieškojo net 6 metus ir tik dabar pavyko jį išvilioti į Tailandą, kuriame ir buvo surengta operacija.

Tačiau yra ir kita nuomonė. Nepagaunamasis Džo, kaip jį kai kurie vadina, labai nesislapstė, o jo verslo kolegos iki šiol mėgaujasi laisve ir per daug nesivaržydami sėkmingai karaliauja juodojoje ginklų rinkoje.

Paklausykim pažiūrėkim:
Aliaskos Sentikiai


Šiandienos naujojo pažįstamojo (lietuvio) dukra Aliaskoje gyvena, nutekėjusi už amerikiečio.

Pasakojo jis, kaip ten gyvena Aliaskos sentikiai (nes paklausiau).

Kai papasakojo, pagalvojau - o kad lietuviai Lietuvoje turėtų tokias teises...

Ne tik tikėjimo/pasaulėžiūros, bet ir savivaldos/savitvarkos.

Paskaitykit, beje, komentarus.

Prisimenam Algirdą Šukį


Keturnedėlis,
Salininkų kapinėse,
tvarkomose Algirdo Šukio tremties draugo Apolinaro Janušausko (nuotraukoje sėdi).